Elektrische veiligheid Zonne panelen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Elektrotechniek
Share Embed Donate


Short Description

Download Elektrische veiligheid Zonne panelen...

Description

Elektrische veiligheid Zonne panelen

Dijkman Elektrotechniek BV Tilburg • Marc de Looze, directeur • Importeur van elektrotechnische componenten. Sinds 1955 • Voor: – – – –

Kasten en Paneelbouw Maritieme & Industriële elektrotechniek Installatie branche Zonne & Wind Energie (DC veiligheid)

• 10 FTE, samen met Dijkman Kunststoffen DNL • Veiligheidssysteem bedacht uit verbazing. Wat “doodgewoon” is aan AC zijde is compleet afwezig aan DC zijde.

Wettelijk kader • NEN 1010-7-712 voor nieuwe gebouwen. Alleen eisen tav schone groep • Anders NEN norm uit 1962. Geen eisen t.a.v. PV systemen • Handhaving??? • Verzekeraars zijn op dit moment de eisende partij.

Vlambogen en Spanningsgevaar • Beide risico’s zijn niet groot maar wel reëel: – Brandpreventie – Spanningsgevaar bij calamiteiten

• Ga niet direct in op aarding en overspanning, nog te veel discussie / onenigheid.

BRANDGEVAAR DOOR VLAMBOGEN

– Vlambogen kunnen ontstaan door: gebrekkige fabricage, installateur fouten, veroudering, afgebroken connectoren, micro-cracks in panelen etc. – 7,8 ampère DC stroom met 400 – 1000V =3000 – 7800 Watt!

Wat je niet ziet, deert je niet?

SPANNINGSGEVAAR

Bij calamiteiten staat er een dodelijke DC spanning >120VDC is dodelijk

OVERSPANNING

Zonne panelen hebben de eigenschap meer spanning te leveren bij koud weer. Daardoor ontstaat er “continue overspanning.” Traditionele overspanningsbeveiligingen hebben GEEN oplossing voor dit verschijnsel

Santon vlamboog detectie POWER SIGNAAL

GELUID SIGNAAL

VLAMBOOG INDICATOR RESET KNOP POWER CONNECTIE EXTERN SIGNAL CONNECTIE DIN RAIL CLIP

STRING CONNECTIE

Deze unit kijkt naar de frequentie van het gelijkstroom signaal en ziet in een vroeg stadium een serieele vlamboog 1 2

ISOLATIE BEWAKING • Continue bewaking van de isolatiewaarde van de hele elektrische installatie • Bij verandering in de waarden volgt een alarm en aansturing uitschakel apparatuur

AARDLEK MONITORING • Continue aardlek bewaking van de hele elektrische installatie • Bij verandering in de waarden volgt een alarm en aansturing uitschakel apparatuur

Santon motor aangedreven gelijkstroom schakelaar X type MDX

Deze schakelaar kan verbonden worden met de ADU vlamboog detectie Hierdoor ontstaat een unit welke automatisch het gelijkstroom circuit Onderbreekt bij detectie van een serieele vlamboog in het PV systeem

Solar Safety Box: alleen Brandpreventie • • • •

Vlamboog detector Gemotoriseerde schakelaar 1-2 of 3 strings/MPP tracker Opties: – Op afstand te bedienen – UPS

Santon brandweer schakelaar

Source = Photon, March 2010

In het geval van een brand schakelt deze unit de gelijkstroom leidingen spanningsvrij of door manuele bediening of automatisch bij het wegvallen van het AC netwerk Een kleinere versie komt eind 2013 uit

STRING BOX: Neemt alleen spanningsrisico weg • Plug & Play optie • DIN rail montage • Met/zonder handbediening

BFA BOX: Brandpreventie en wegnemen spanningsrisico

• Enige fail safe oplossing in de markt

KLANTSPECIFIEK

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF