Elke maandag mogen de kinderen geld

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Elke maandag mogen de kinderen geld...

Description

Website: www.kennedyvroomshoop.nl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda 26 sept. 2016

Kennismakings-(10minuten)gesprekken alle lln

27 sept. 2016

Kennismakings-(10minuten)gesprekken alle lln

5 okt. 2016

Dag van de Leraar

5 okt. 2016

Start Kinderboekenweek

1-17 okt. 2016

Betaling ouderbijdrage

16 september 2016

1. Jarigen 17 sept. Arthur Sarojan 18 sept. Kyano Dogger 18 sept. Rinse Krahwinkel 19 sept. Romy Assink 19 sept. Joanne Gerrits 21 sept. Dylano Schutte

groep 5 groep 3 groep 6/7 groep 3 groep 8 groep 8

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne en gezellige verjaardag gewenst!

2. Godsdienstonderwijs In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël zit vast in Egypte. Ze moeten werken als slaven van farao, ze sjouwen stenen voor grafmonumenten. Maar zo kan het niet blijven. God wil dat zijn volk daar weg gaat. Hij laat de Israëlieten op weg gaan naar het beloofde land. Onderweg ontdekken ze steeds meer wat het verschil is tussen de angst van Egypte en de belofte van de toekomst. Week 38: 19 t/m 23 september 2016: Het verschil Exodus 7-10; 12:29-42 De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd heeft.  Farao luistert niet, Exodus 7:1-13  Tien plagen, Exodus 7-10  De uittocht, Exodus 12:29-42 Week 39: 26 t/m 30 september 2016: Hoe nu verder? Exodus 14,16,17 De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel.  Door de zee, Exodus 14  Brood uit de hemel, Exodus 16  Water uit de rots, Exodus 17:1-7

3. Goede doelen

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen naar school. Dit geld besteden we aan een goed doel. We gaan sparen voor stichting Philadelphia Namibië.

Stichting Philadelphia Namibië is werkzaam in het noorden van Namibië en heeft ten doel de levenskwaliteit van weeskinderen en kwetsbare kinderen binnen hun gemeenschappen te verbeteren. Ze helpen op het gebied van onderwijs en bieden praktische hulp in de vorm van bijvoorbeeld voedsel, kleding en gereedschap. Door middel van kinderclubs wordt het evangelie van Jezus Christus met deze kinderen gedeeld, om hen zo een eeuwige toekomst te bieden. We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst! 4. PBS en PAD Inmiddels hangen er in school op diverse plaatsen lijsten met daarin een poster over het gebruik van stemvolume. Wat is dat precies? Bij PBS is het van belang dat we gedragsverwachtingen afspreken met de leerlingen. Daarmee bedoelen we hoe willen we met elkaar omgaan? Dit is afgelopen weken gebeurt in alle groepen. Deze hangen zichtbaar in de groep. Een belangrijke gedragsverwachting is dat kinderen weten welk stemvolume ze mogen gebruiken. Niet bij elke les of in elke ruimte gebruik je op school je normale stemvolume. Bijvoorbeeld tijdens de zelfstandige verwerking in een les hoeft het niet altijd stil te zijn. Soms wil je dat leerlingen overleggen met hun maatje of in hun groepje. Soms wil je wel dat het gewoon stil is en dat leerlingen helemaal zelfstandig verwerken. Leerkrachten geven daarom duidelijk aan welk stemvolume ze willen horen. We gebruiken hiervoor een visuele ondersteuning. Het stoplichtmodel gebruiken we in de groepen 1 t/m 3 en de andere in de overige groepen.

Op schoolniveau is er afgesproken dat we tijdens de lessen stil zijn in de gang. Dat weten de kinderen. Bij het naar binnen gaan ’s morgens en na pauzes mogen de kinderen rustig praten (niveau 2 en stoplicht groen). 5. Nazomer We hebben de afgelopen week kunnen genieten van heerlijk nazomerweer. Op school hadden we daardoor wel te maken met warmte. In iedere klas is daarop ingespeeld door een milder middagrooster te hanteren. Daarnaast mochten de kinderen extra water drinken en zijn een aantal groepen naar het zwembad geweest i.p.v. naar de sporthal. Afgelopen donderdagmiddag trakteerde de ouderraad alle kinderen op een lekker verkoelend ijsje! Dat ging er wel in! Ouderraad bedankt! 6. Startactiviteit en informatieavond Alle ouders/verzorgers die hebben meegedaan aan de startactiviteit willen we bedanken. Het was leuk om zo het schooljaar met elkaar van start te gaan. Ook de informatieavond is goed bezocht. We waarderen de belangstelling van ouders/verzorgers voor het onderwijs met betrekking tot hun kind.

Na afloop van de vossenjacht is een trekking geweest uit alle goede inzendingen. De prijswinnaars zijn: Sven Ekkel en Saffira Gerrits uit groep 7! Van harte gefeliciteerd!

7. Uitnodiging startgesprekken De samenwerking met ouders is van groot belang. Daarom willen we alle ouders/verzorgers uitnodigen voor de startgesprekken op 26 en 27 september 206. U heeft hiervoor een aparte uitnodiging met een uitleg over het doel van dit gesprek ontvangen. Wilt u de vragenlijst invullen en meenemen naar dit gesprek? De leerkrachten van groep 8 zitten op maandagavond 26 september op locatie de Kennedyschool. Dit is om aan de ouders van groep 8 tegemoet te komen, zodat zij niet heen en weer hoeven te reizen tussen beide locaties. 8. Vaders Voor Lezen Tijdens de Week van de Alfabetisering heeft raadslid Rik Pape voorgelezen aan groep 1 t/m 3. We hebben een leuk boek van hem gekregen over ‘Boer Boris’. Ook hebben er vaders en moeders voorgelezen in deze groepen. De kinderen vonden het ontzettend leuk. We willen iedereen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Foto’s kunt u vinden op de schoolwebsite. 9. Stagiaire in groep 6/7 Mijn naam is Bram Sieben. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in het mooie dorp kloosterhaar. Mijn hobby's zijn fanatiek fietsen en ik ben dol op in de tuin werken. Zelf doe ik nu de opleiding onderwijsassistent en ben na deze opleiding van plan om de PABO te gaan doen. 10. Betaling Ouderbijdrage 2016 2017 In de maand oktober 2016 ontvangen wij graag van u de ouderbijdrage. Dat gaat om €15,00 per kind (zie ook de kalender en de schoolgids). De informatiebrief kunt u vinden in de bijlage. Mocht u problemen hebben met de betaling, dan kunt u contact opnemen met de directie. Wij zoeken dan naar een passende oplossing. 11. E-mailadressen ouders/verzorgers (herhaling) De nieuwsbrief verschijnt elke 14 dagen op donderdag. U ontvangt deze per mail. Het is dus uiterst noodzakelijk dat wij als school het juiste e-mailadres hebben. Wanneer u (nog) geen nieuwsbrief per mail ontvangt wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht en dan uw juiste mailadres achterlaten? Wij zorgen er dan voor dat u de brief digitaal ontvangt. De nieuwsbrief staat overigens ook altijd op onze website: www.kennedyvroomshoop.nl 12. Noodnummers (herhaling) Denkt u eraan de brief met noodnummers deze week weer per kind in te leveren bij de leerkracht? We ontvangen graag voor elk kind uit een gezin een apart ingevuld exemplaar terug op school. Alvast hartelijk dank. 13. Brigadiers gezocht Met het oog op de veiligheid van onze kinderen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe brigadiers. We hebben besloten om de kinderen van groep 7 extra in te zetten, zodat we toch iedere keer een volledige bezetting hebben. Dit is een tijdelijke oplossing, totdat we meer brigadiers hebben. Wie helpt ons uit de brand? U wilt toch ook dat de kinderen veilig over kunnen steken? Graag opgeven bij B. Braakman of bij juf Sabrina.

14. Pilot ‘afval scheiden op de basisschool’ Dit jaar doen wij mee met een pilot vanuit de gemeente. Op 19 september vindt de gemeentelijke aftrap van de pilot ‘afval scheiden op de basisschool’ plaats op basisschool De Pölle. We gaan op onze school ook actief afval scheiden. Daarnaast is het belangrijk dat alle ook bezoekers van onze school en de mensen die hier in de omgeving wonen weten dat onze school Supporter is van Mooi Schoon. Want Mooi Schoon betekent dat wij goed afval scheiden en dat wij het zwerfvuil in de buurt van onze school opruimen. Zo verdient onze school de naam ‘Mooi Schoon school’. Daarom brengen wij aanstaande maandag een bordje aan op de gevel. Dan kan iedereen die hier binnen komt zien dat wij een Mooi Schoon school zijn. Met vriendelijke groet, Het team van de Kennedyschool

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF