En jordenruntresa genom olika klimatområden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download En jordenruntresa genom olika klimatområden...

Description

En jordenruntresa genom olika klimatområden – 7a, 7b och 7d Du väljer ett klimatområde. T.ex. regnskogen, savannen, öknen, kustklimat, fastlandsklimat, medelhavsklimat, polartrakter. Du gör en resa genom ditt klimatområde. Du kan välja att besöka ett eller flera länder. Du ska ta med följande i ditt fördjupningsarbete: 

Inledning: Vart reser du? (Världsdelar, länder) Varför reser du just dit? Ska du t.ex. leta efter okända fågelarter i regnskogen eller vaska guld i Alaska?Klimat: Beskriv klimatet i ditt område? Vad är det för klimatzon du befinner dig i? Hur lever människorna där? Har klimatet någon betydelse för hur människorna bor, äter, arbetar med etc.? Vad är folktätheten i zonen du befinner dig i? Kan du dra några slutsatser mellan befolkningens sätt att leva och var de lever samt varför det bor så många just där?Produktion: Vilka möjligheter har människan att försörja sig i klimatområdet du befinner dig i? Vilka varor produceras?Vad växer där? Hur ser naturen ut?Vilka djur finns?Hur mycket regnar, snöar och blåser det?

Du skriver ditt arbete på dator eller för hand. Skriver du på dator gäller Times New Roman, 12 p och 1,5 radavstånd. Ditt arbete får vara max 4 sidor.

Material: Kartbok geografibok och internet men då måste du ange källa, se nedan hur du gör;

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regnskog http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=886 http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/ekosystem/serengetisavannernassavann

Kunskapskrav Förmågor Förmåga: centrala begrepp och namngeografi

C Eleven kan använda kartor på ett relativt väl fungerande sätt.

A Eleven kan använda kartor på ett väl fungerande sätt.

Eleven har grundl. kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika världsdelar, länder, städer, bergskedjor och floder.

Eleven har goda kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med relativ god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika världsdelar, länder, städer, bergskedjor och floder.

Eleven har mycket goda kunskaper om världens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika världsdelar, länder, städer, bergskedjor och floder.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och utforska och konsekvenser av analysera samspel befolkningsfördelning, mellan människa, migration, klimat, samhälle och vegetation och natur i olika delar klimatförändringar i av världen olika delar av världen. Eleven kan även göra geografiska använda geografiska analyser av begrepp på ett i omvärlden och huvudsak fungerande värdera resultaten sätt. Eleven kan med hjälp av undersöka var olika kartor och andra varor och tjänster geografiska produceras och källor, teorier, konsumeras, och metoder och beskriver då enkla tekniker. geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för välutvecklade

Förmåga: analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

E Eleven kan använda kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.

Förmåga: göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Lycka till! /Lotta och Marie-Therése

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF