Energi-försörjning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Energi-försörjning...

Description

Energiförsörjning

Världens energi utbud och förfrågan

Energikällor  Nästan

all energi vi använder härstammar från solen.  Energi når oss på jorden via strålning.  De enda energikällor som inte kommer från solen är: - Kärnkraft. - Jordvärme.

Biobränsle  Bräsnle

som kommer ifrån levande organismer.  Ved, kol, torv, halm, energigräs. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Lätt att använda och skaffa.

• Avverkning.

• Ingen spevialutrustning • Erosion. behövs. • Billig.

• Ökenspridning. • Växthuseffekt.

Vattenkraft 

 

För att vi ska kunna använda vattenkraft, behövs stora insjöar och vattenled samt kuperad landskap. Vattenkraftverk producerar ca. 24 % av världens energi. I Sverige vattenkraft står för knappt hälften av produktionen av elektricitet. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Förnybar energikälla.

• Påverkar ekosystem.

• Hållbar.

• Konflikter över vem som ”äger” vattnet.

• Billig att bygga. • Ren energikälla.

Olja  Världens

största energikälla.  Producerar ca. 35 % av all energi i världen.  Råvara för bensin, tändvätska, fotogen och plast. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Många möjliga användningsområden.

• Oljeläckage under utvinning eller transport.

• Enkelt att transportera.

• Koldioxid utsläpp.

• Enkelt att förvara.

• Politiska konflikter.

Gas  Används

för att tillverka el, drivmedel för bussar och i industrier som energikälla.  Gas reserver tar slut om 60 år. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Renaste utav fossil bränslen, utsläpp av coldioxin mindre än för olja och kol.

• Gas = lättantändlig  Farligt att transportera.

• Politiska konflikter som handlar om gasledningar.

Kol  Näst

störst energikälla i världen.  Kol reserver tar slut om några hundra år.

FÖRDELAR

NACKDELAR

• Billigt.

• Koldamm & aska förorenar luften.

• Enkelt at utvinna.

• Utsläppen: koldioxid, svaveldioxid & olika tungmetaller.

• Enkelt att förvara och transportera.

Kärnkraft 

   

År 2012, det fanns 439 reaktorer i världen. De svarar för 14 % av världens elkraftproduktion. Nya kraftverk byggs i Asien. I Europa kan man se en motsatt trend. Reaktorolyckan i Fukushima i Japan (mars 2011) ledde till mer tveksamhet om kärnkraft. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Billigt energikälla.

• Kärnbränsle är farligt.

• Relativt säker för omgivnigen.

• Möjlighet till härdsmälta. • Kärnavfall är radioaktivt.

Vindkraft  År

2010 vindkraftverk producerade ca. 2.5% av elen i världen. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Vindkraft är en förnybar energikälla.

• Vinden blåser inte alltid och kan blåsa ojämnt.

• Låga kostnader.

• Buller.

• Inga utsläpp.

• Fult att titta på.

Vågkraft  Vågkraft

avser nyttjandet av den energi som finns i vattenvågor.  Vågkraftverkenas miljöpåverkan är okänt. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Förnybar energikälla.

• Påverkar fiskindustrin.

• Inga utsläpp.

• Buller. • Kan störa navigering av båtar.

Geotermisk energi  Är

inte kopplad till solens energi.  Tar tillvara av jordklotets interna värme. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Förnybar energikälla.

• Höga installationskostnader.

• Ren. Förorenar inte omgivningen.

• Svår att transportera.

• Alltid tillgänglig.

• Kan bara användas i områden med vulkaniskt aktivitet.

Solenergi  En

direkt form av energiproduktion. FÖRDELAR

NACKDELAR

• Förnybar energikälla.

• Höga startkostnader.

• Inga utsläpp.

• Kan inte användas överallt.

• Solceller har en lång livslängd.

• Opålitlig form av energikälla.

• Enkel underhåll.

• Oeffektivt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF