ENG1102 Engelsk studieforberedende

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Writing, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download ENG1102 Engelsk studieforberedende...

Description

PRIVATISTEKSAMEN FORSLAG TIL LESELISTE FOR PRIVATISTER TIL MUNTLIG EKSAMEN Navn Telefonnummer

Fagkode Fag

ENG1102 (studieforberedende) Velg: ENG1103 (yrkesforberedende) Velg: Engelsk

(sett kryss) (sett kryss)

Læreplan Det er læreplan som er lærestoff til eksamen. Læreplan finner du på internett: www.utdanningsdirektoratet.no Læreverk Denne leselista er laget ut fra følgende læreverk: Tittel Targets (MÅ LESES!) Forfatter Haugen m/flere Nedenfor finner du forslag til hva du bør lese og arbeide med for å oppfylle læreplanens kompetansemål for faget. Film (kunne analysere og drøfte): Tittel: Goodbye Bafana, Love Actually, Bend it like Beckham, East is East Roman Roald Dahl: ”Boy” Litterære tekster Tittel The Toilet The Last Leaf p.103 Thank You, M’am p. 187 Enoch’s Two Letters p. 231 Father and Son. p. 156 Mr Know-All p. 134 The Moose and the Sparrow p. 60 The Ant Eater p. 25 (poem) A Poison Tree p. 167 (poem) The White Man Drew a Small Circle p. 91 (poem)

Forfatter Gcina Mhlope Henry O. Langston Hughes Alan Sillitoe Bernard MacLaverty W. Somerset Maugham Hugh Gardener Roald Dahl William Blake Carl Snadburgh

Forbered deg også på å kunne fortelle om:  Ulike kulturer i flere engelskspråklige land (kunne drøfte: sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier)  Hvordan engelsk har utviklet seg fra å være et angelsaksisk språk til å bli et verdensspråk, brukt i mange forskjellige sammenhenger.  Internasjonale nyheter og aktuelle hendelser

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF