Er is geen hard bewijs voor de Evolutietheorie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download Er is geen hard bewijs voor de Evolutietheorie...

Description

Er is geen hard bewijs voor de Evolutietheorie Is het leven ontstaan door Evolutie of door schepping. Een vraag die ons zal bezighouden zolang er geen keihard bewijs voor een van beiden is geleverd. Volgens velen is het Darwin die het gelijk aan z’n zijde heeft, aangezien z’n theorie wetenschappelijk zou zijn bewezen. Maar als dat zo zeker is, waarom laaien de discussies dan telkens zo hoog op? Bewijs Degenen die de evolutietheorie ondersteunen zijn van mening dat het een vaststaand feit is. Maar welke wetenschappelijke bewijzen ondersteunen dit eigenlijk. Vergelijkende anatomie Als bewijs wordt aangevoerd dat bepaalde overblijfselen van vorige soorten zich vaak nog steeds in het lichaam van de volgende soort bevinden. De mens is bijvoorbeeld voorzien van een staartbeentje hetgeen er op zou duiden dat onze voorouders een staart hebben gehad. Dit is echter een geen bewijs maar een interpretatie, een idee, (een theorie). De mannelijke tepels De vergelijkende anatomie is als bewijs niet te gebruiken. Want dat zou tevens impliceren dat alle mannen vroeger melk hebben geproduceerd aangezien de man nog steeds over tepels beschikt. Als het gaat om de vergelijkende anatomie zijn er dan ook absoluut geen bewijzen, maar slechts veronderstellingen. Fossiele overgangsvormen Fossiele overgangsvormen zijn de geconserveerde overgangsschakels tussen de ene belangrijke levensvorm en de andere belangrijke levensvorm. Een fossiele overgangsvorm is bijvoorbeeld het geconserveerde overblijfsel van een hagedis die door de evolutie aan het veranderen is in een vogel. Of een versteende vis die aan het veranderen is in een amfibie. Zo’n vis zou over kieuwen moeten beschikken die aan het veranderen zijn in longen. Zelfs als de evolutie in een betrekkelijk korte tijd van slechts enkele tienduizenden jaren had plaats gevonden, zouden er inmiddels toch vele van fossiele overgangsvormen moeten zijn gevonden. En als de mens werkelijk overblijfselen van een staart bezit, waarom is er dan nooit een fossiele mens met een (deel van een) staart gevonden? Hoeveel fossiele overgangsvormen zijn er gevonden Er zijn in de loop der tijd miljoenen beenderen en andere bewijzen van vroeger leven opgegraven. Als de evolutie een feit is dan zouden er inmiddels overvloedige bewijzen moeten zijn, dat de ene soort uit de andere soort is voortgekomen. Maar dit is niet zo. Nog nooit vond men het fossiel van een overgangsvorm die niet op ernstige kritiek van vele wetenschappers stuitte. De Theorie is nog steeds een theorie Het is duidelijk dat Darwin gelijk had in zijn constatering dat soorten niet star geschapen waren, en dat ze zich in de loop der tijd kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. Maar dat wil nog niet zeggen dat reptielen en zoogdieren gemeenschappelijke voorouders hebben. 200 jaar na Darwin zijn de fundamentele problemen van zijn theorie nog steeds niet opgelost en zijn de voorspellingen over fossiele overgangsvormen niet uitgekomen. De aarde rond of plat Waarom discussiëren we thans niet meer over de vorm die de aarde heeft, terwijl dit honderden jaren lang een verhit onderwerp van gesprek was. Om de eenvoudige reden dat het onomstotelijke bewijs is geleverd dat het ding rond is. Het feit dat we elkaar nog wel steeds over Darwin in de haren vliegen geeft aan dat het bewijs niet is geleverd.

http://www.infonu.nl/ Robbie

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF