Er is niet één juiste manier om Frans te leren

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Er is niet één juiste manier om Frans te leren...

Description

Er is niet één juiste manier om Frans te leren... ... herhaling is het sleutelwoord. Vergelijk het leren van een taal eens met het bouwen van een huis De woordenschat is de stapel bakstenen die je nodig hebt en die je aan elkaar kunt metselen met de grammatica. Zonder bakstenen geen muur. Zonder woorden geen zin. Zinloos, dus. Ook al ben je nog zo goed in de grammatica, je hebt de woordjes nog steeds nodig. Een behoorlijke woordenschat heb je nodig voor het beheersen van een taal. Hoe meer woorden je kent, hoe beter je een taal spreekt. Gelukkig hoef je niet alle woorden te leren, je kunt je met een groot deel al heel goed redden. Als je verder kijkt dan je neus lang is... dan begrijp je ook wel dat je woordjes niet alleen leert voor die overhoring. Je leert om beter te worden in Frans. Natuurlijk zijn er leukere dingen te bedenken dan woordjes leren, maar als je het niet bijhoudt dan kom je later in de problemen! Leren doe je dus nooit voor niets. Leren doe je voor jezelf. Niet voor de leerkracht, niet voor je ouders, echt voor jezelf! Gelukkig zijn er veel trucjes om woordjes leren makkelijker en effectief te maken De tips en trucs op deze site gelden niet alleen voor Frans, maar voor elke taal. Je komt er vanzelf achter welke manier van leren en welke trucs voor jou het beste werken en het meeste resultaat opleveren. Als je er zelf niet uitkomt kun je natuurlijk altijd bij je docent of mentor om hulp vragen. Die is trouwens de meest geschikte persoon om als eerste aan te spreken, niet als je eigenlijk al ten einde raad bent. Bovenstaande inleiding is een vrije bewerking van wat ik vond in volgend document bron: Leren kun je leren

Verba volant, scripta manent... Als je woorden leert, doe dat zeker ook schriftelijk. Zoals uit het Latijnse spreekwoord hierboven: woorden vervliegen, het geschrevene blijft. Hoewel het niet helemaal de juiste interpretatie is van het spreekwoord geldt het ook voor het leren van woordjes. Gebruik daarvoor een horizontaal blad met kolommen voor de woorden. Stap 1: In de eerste kolom schrijf je het Franse woord. Controleer hier supergoed dat je geen fouten maakt - anders blijf je de foute schrijfwijze instuderen. Je bekijkt het aandachtig: is het een moeilijk woord, waar zou ik kunnen missen bij het schrijven, enz.

Stap 2: In de tweede kolom schrijf je vertaling. Je oefent de woordjes nu in tot je ze een beetje kent. Doe dit per 7 woordjes. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat je deze hoeveelheid het best kan verwerken. Stap 3: Draai de eerste kolom naar de achterkant (of dek ze af) zodat de tweede kolom nu de eerste kolom wordt. Schrijf nu de vertaling in de derde kolom. Wat je nog niet weet zoek je gerust op. Eenmaal je alles hebt controleer je de schrijfwijze met de eerste kolom. Duid in fluo je fouten aan. Stap 4: Draai nu ook de tweede kolom naar achter en herhaal het proces. Na enkele keren zou je de meeste woorden al wat moeten kennen. Hou nog twee kolommen over voor een herhaling van de woordjes over enkele dagen of de dag voor de toets. Stap 5: Woorden die je na deze werkwijze nog steeds blijft fout hebben, schrijf je over op een aparte lijst met 'moeilijke woorden'. Die kan je apart herhalen. Stap 6: Noteer nu 7 nieuwe woorden op het blad en herbegin het proces van lezen, schrijven, overplooien, herschrijven en controleren.

De belangrijkste tips op een rijtje 

In willekeurige volgorde lees je hier een aantal tips die je kunt toepassen en die voor elk individueel een meerwaarde kunnen bieden. o Leer indien mogelijk met een visuele ondersteuning: schrijf in je woordenlijst de mannelijke woorden links, vrouwelijke rechts. Hetzelfde kan je bereiken door twee kleuren te gebruiken. Of de woordenschat op twee verschillende locaties te leren. Je zal je later herinneren waar het woord stond, waar jij was of welk kleur het had en dus ook het geslacht kunnen herinneren. Onder visuele ondersteuning verstaan we ook: een krokodil voor de geest halen als je 'un crocodile' leert. o Leer woordenschat binnen de 24 uur nadat je ze in de les hebt geleerd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat woorden zo beter en gemakkelijker onthouden worden. o Er zijn veel gratis tools om je woordenschat te laten opvragen. Ik ben een voorstander van TEACH (op Smartschool bied ik mijn leerlingen lijsten aan ifv. het handboek dat ze gebruiken) maar ook WRTS is een degelijk alternatief. Een overzicht vind je op www.letop.be. o Stel gerichte vragen tijdens de les, verplicht jezelf op te letten en speel kort op de bal – laat je vragen niet onbeantwoord. Alleen zo maak je van je aanwezigheid in de les een leermoment.

Er zijn geen domme vragen, behalve diegene die je jezelf stelt maar niet aan de leerkracht. o o

o

o

o

o

o

o

o

Luidop de woorden opzeggen helpt ook bij het onthouden. VOLGORDE: Leer de woorden niet steeds in dezelfde volgorde, want anders loop je het risico een woord alleen te herkennen als je het woord dat daarvoor in de lijst stond hoort of ziet. Dit kan natuurlijk prima door een overhoorprogramma te gebruiken. Maak gebruik van de mogelijkheden van flipkaartjes: dit systeem dat in het lager wordt gebruikt om de tafels te leren, in Latijn om de vele woordjes te leren, is beproefd en zorgt voor resultaat. Het is niet de aangenaamste manier van leren maar daar hebben ze bij Quizlet iets op gevonden: digitale flipkaartjes die je zelfs op je smartphone of op de tablet/laptop kan inoefenen. Kijk gerust eens op mijn kaartensets. Heb je vragen over hoe het werkt mag je me zeker contacteren via onderstaand e-mailadres. TIJD: Leer het liefst niet langer dan ongeveer 10 minuten achter elkaar, want na een tijdje neem je niets meer op. Je leert veel meer als je 3x 10 min. woorden leert en tussendoor maakwerk of iets anders te doet, dan wanneer je 30 min. achter elkaar woorden leert. Vooral via internet is veel beschikbaar in de taal die je wilt leren. Veel talen hebben speciale websites voor leerders en er zijn podcasts beschikbaar in allerlei talen. Via een programma als Skype kun je echt chatten met moedertaalsprekers. Als je woordjes leert, benoem ze ook. Is het een zelfstandig naamwoord, een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord. Gaat het over een lidwoord of een werkwoord. Hoe meer info je koppelt aan het te kennen woord, hoe meer het 'opvalt' tussen alle andere kennis, hoe sneller je het terugvindt. Leer ook de woorden die een associatie hebben met het te leren woord, waarvan de betekenis aan elkaar verbonden is. Als je leert over honden, leer dan de geluiden van een kat (blaffen, grommen), de acties van een hond (likken, bijten, kwispelen) en de lichaamsdelen van een hond (staart, poot). Je kunt dit in een mindmap gieten zetten. Plaats hond in het midden en dan vertakken naar de verschillende associaties. Deze tip is alleen van toepassing als je voldoende tijd en motivatie hebt. Maak gebruik van een cd-rom of online oefeningen die je met je methode (mee)kreeg. Het is een uiterst geschikt middel om woordenschat (en ook spraakkunst) te leren en te onderhouden want het sluit perfect aan op de te kennen leerstof. Maak een account aan bij Educaplay en maak je eigen oefeningen en toetsen. Door zelf bezig te zijn met je eigen vragen ga je bewust op zoek naar de essentie. De oefeningen maak je best net na het leren van de leerstof. Je kan

o

o

o

o

o

o

o

o

o

de oefeningen opnieuw maken ter voorbereiding van je proefwerk. Of spreek af met je klasgenoten om oefeningen voor elkaar te maken. Ga gerust eens kijken bij de oefeningen die ik al maakte: klik hier. De eigenlijke voorbereiding van je proefwerk is het regelmatig en serieus maken en nakijken van de oefeningen en goed meedoen in de les. Echt "leren" van een proefwerk mag hooguit een uurtje kosten omdat je het "eigenlijk al kent."!!! Uit onderzoek blijkt dat goed slapen erg belangrijk is voor de verwerking van informatie die je probeert te leren. De hele nacht doorwerken lijkt dus geen goed idee te zijn. Niet alleen zul je moe zijn de volgende dag, maar je hersenen hebben niet de kans gekregen om tijdens de rustperiode de nieuwe informatie op te slaan. 's Morgens voor een toets nog eens alles gaan herhalen is niet zo goed. Als je grondig en gestructureerd geleerd hebt, kun je dat vergelijken met het mooi opbergen van spullen in een kast. 's Morgens de boel nog snel eens herhalen is vergelijkbaar met het snel nog eens opentrekken van alle kastdeuren en schoven. De rommel die dan ontstaat zal je tijdens je overhoring meer storen dan vertrouwen op je gestructureerde studiemethode. Een woord en z'n vertaling, dat is een connectie in je hersenen. Een brug. Een pad door een veld wordt ook maar duidelijk als je datzelfde pad steeds opnieuw bewandelt. Hoe vaker je die connectie woord-vertaling maakt, hoe sterker ze wordt en hoe sneller je de vertaling zal terugvinden. Het regelmatig herhalen van woordenschat, ook al heb je geen toets in het vooruitzicht, is ideaal om die verbinding actief te houden. Ga na of je een verband ziet met een woord uit je eigen of andere taal. Misschien zie je zelfs delen van andere Franse woorden in het nieuwe woord. (bv.remercier = bedanken / arranger = in orde brengen). De makkelijkste manier is om te kijken of het woord dat je moet leren op een woord lijkt dat je al kent, bijvoorbeeld uit het Engels (Fr: le village / Eng: the village) of het Nederlands (Fr: donner / Ned: geld doneren). Maak jezelf niets wijs. Je kent de woordenschat alleen als je je het ook echt snel en zonder hulpmiddelen kan herinneren. Dus niet even spieken naar de eerste letter enz... De betekenis van een woord is soms gewoon af te leiden uit de context. Als je al een beetje de achtergrond van het verhaal kent, door lay-out of voorkennis, kun je vaak dat ene woord dat je niet kent, toch begrijpen. Als je dus een woord niet kent, kijk dan goed naar alle randinformatie die beschikbaar is: de situatie/locatie waar het gebruikt wordt, het soort tekst, de afbeeldingen, de persoon die het woord gebruikt, etc. Volg een taalbad. Dit is een verblijf in een omgeving waar één taal gesproken wordt, doorgaans met de bedoeling een vreemde taal vlot onder de knie te krijgen. De eerste dagen zal je moeten doorbijten maar na een kleine week kan je zo al aardig je plan trekken in het Frans. Telkens als je een woord opzoekt in het woordenboek zet je er een puntje bij. Als een woord drie puntjes heeft, doe je beter de moeite om het echt te leren.

Ga actief op zoek naar Franse liedjes op Youtube. In alle stijlen vind je zeker ook Franstalige groepen. Als je je niet alleen onderdompelt in de Engelstalige muziekwereld stel je je open voor Franse woorden, zinnen, structuren en klanken. Zo ga je sneller dingen oppikken omdat ze 'vertrouwd' klinken, net zoals je dat ervaart met het Engels. Wil je enkele goeie liedjes om mee te beginnen? Je leerkracht kan er zeker een paar opnoemen. Of je klikt hier. o Spreken in een vreemde taal vinden veel mensen moeilijk en een beetje raar. Maar je leert nooit een vreemde taal spreken als je je mond houdt! Onthoud dat je alleen door "vallen en opstaan" langzaam maar zeker goed leert spreken. Ook al denk je bij jezelf dat je soms maar wat hakkelt: Dat is in het begin normaal en hoort er bij als je een vreemde taal leert. o Ga op internet op zoek naar mensen die de gewenste taal spreken, en met je willen e-mailen. Dat hoeft lang niet altijd iets persoonlijks te zijn, er zijn genoeg sites die er speciaal zijn om talen te leren, en waar je dus oppervlakkige e-mailtjes kunt uitwisselen waarin je zelf je schrijfvaardigheid vergroot, en ook het lezen van de taal verbeterd. Er zijn communities zoals livemocha waar je mensen vindt die je wllen helpen in het leren van talen. oBronnen: o http://www.daltonvoorburg.nl/studiecentrum/studievaardigheden/talentips o www.rml2.nl/frans/materiaal/hoeleerjewoordjes.doc o http://80.114.119.246:8081/Coenecoop%20college%20Boskoop%20Datamap /Studiekaarten%20TUMULT/23-Woordjes%20leren.pdf o www.letop.be o http://associatie.kuleuven.be/isbi/bestanden/talen/at_download/file7 o http://educatie-en-school.infonu.nl/studievaardigheden/24318-tips-voorwoordjes-leren.html

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF