Ethische kwesties inde economische theorie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Ethische kwesties inde economische theorie...

Description

Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage Opgericht 21 februari 1907

www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl Lezing door Prof. Dr. J.J. (Jack) Vromen (EUR): Ethische kwesties in de economische theorie Steeds duidelijker wordt dat de economische werkelijkheid geen amorele werkelijkheid is en ook dat de economische theorie geen waardevrije wetenschap is. De economische werkelijkheid is doordesemd van normen en waarden; veelal impliciete waarden liggen ten grondslag aan de economische theorie. In de kern van de zaak draait het in de economische theorie uiteindelijk om efficiëntie. Ingegaan wordt op de vraag hoe deze waarde zich verhoudt tot gelijkheid, een andere waarde die veel mensen belangrijk vinden. In economische transacties blijken mensen namelijk niet alleen om hun materiële eigenbelang te geven, maar spelen hun opvattingen over eerlijkheid en rechtvaardigheid ook een belangrijke rol. Bovendien blijken pogingen om efficiëntere uitkomsten te verkrijgen door het introduceren van financiële prikkels soms averechts uit te pakken. Steeds meer economen buigen zich over de vraag hoe dat kan. Enkele pogingen daartoe worden besproken. Jack Vromen is professor Theoretische Filosofie, met als specialisatie Filosofie van de Economie, aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde economie en filosofie in Tilburg en promoveerde in Amsterdam. Momenteel is hij tevens decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte.

Tijd: 20:15 uur Plaats: Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53, ’s-Gravenhage

Belangstellenden zijn ter kennismaking welkom tijdens een van onze lezingen. Graag aanmelden via [email protected]

De volgende lezing is op 17 november a.s.: Rutger Claassen (Universiteit Utrecht) over zijn boek “Het huis van de vrijheid”

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF