Ett nytt begrepp och ett nytt namn

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Ett nytt begrepp och ett nytt namn...

Description

Sörmland

Eskilstuna 2016-04-20

Till alla medlemsföreningar inom Handikappföreningarna Sörmland. Här kommer ett brev angående remiss om nytt namn för funktionshindersrörelsen. Vi är medvetna om att det är kort om tid att svara på detta, men hoppas att ni ändock, vill ta er tid att fundera över vårt förslag. Vi kommer att ta upp detta på vårt årsmöte den 27 april, för att få lite större genomslagskraft för vårt förslag. Vi vädjar till er att inkomma, med andra förslag eller yttrande över vårt förslag. Alla förslag beaktas och kommer att tas upp till diskussion.

Med vänlig hälsning Helge Andersson E u Gunilla Backlund

Sörmland

Eskilstuna 2016-04-20

Remiss angående Handikappförbundens namnbyte Ett nytt begrepp och ett nytt namn Begreppet är funktionsrätt. Det är baserat på vårens analys av den inre och den yttre bilden av Handikappförbunden och på de önskvärda kriterier för ett nytt namn. Funktionsrätt ger associationer till mänskliga rättigheter, rätten till en fungerande hälso- och sjukvård, rätten till en fungerande skola, rätten till ett fungerande arbetsliv och så vidare. Funktionsrätt gör det enkelt för utomstående att förstå vad vi gör och vad vi representerar. Begreppet är slagkraftigt, positivt och signalerar vad vi vill åstadkomma. Funktionsrätt kan byggas ut eller få ett tillägg för att kunna fungera, som ett namn för en organisation som vår. På namnbytesgruppens senaste möte den 16 mars bestämde vi oss för att föreslå namnet Funktionsrätt Sverige. Med detta namn kan de länsorganisationer som vill följa vårt exempel byta ut Sverige mot länets namn. Viktigt ledord i ett namnbyte är att namnet ska vara relevant, kort begripligt och skapa ett positivt sammanhang.

Både medlemsförbunden och länsorganisationerna var i sina enkätsvar överens om att de tre viktigast kriterierna för ett nytt namn är  Att namnet associeras med något positivt och tydliggör vad Handikappförbundet vill åstadkomma  Att namnet är slagkraftigt och lätt att minnas  Att namnet gör det enkelt för utomstående att förstå vad Handikappförbunden är och representerar.  Bakgrund I våras beslutade Handikappförbundens kongress att vi ska byta namn. Namnbytet är en av tre viktiga händelser man står inför de närmaste två åren, man kommer att flytta kansliet samt fylla 75 år. Sedan årsskiftet har man tillsammans med kommunikationsrådgivarna JKL arbetat med att inhämta information dels om hur medlemsförbundet och länsorganisationerna ser på oss samt hur omvärlden uppfattar oss och vår roll. Man hade en workshop i samband med ordförandemötet den 9 mars och presenterades resultaten av enkäter och intervjuer som genomförts. Man fick 28 enkätsvar från medlemsförbunden och 19 från länsorganisationerna. 10 externa intervjuer genomfördes med myndigheter, andra organisationer och media. Sammanfattningsvis kan man säga att medlemsförbundens enkätsvar visar att de upplever att vi är en viktig samhällsaktör. Mediaanalysen visar att vi i medierna främst förknippas med frågor om mänskliga rättigheter, LSS, diskriminering och tillgänglighet.

Handikappföreningarna Sörmland har haft denna fråga upp vid ett förmöte för LRFF den 11 april. Följande förslag inkom vid mötet Funktionshindersrätt Sverige och i vårt fall Funktionshindersrätt Sörmland. Vi önskar nu få in förslag på namn från Er eller synpunkter på det förslag som vi har fått. Vi måste få ert svar snarast, dock senast den 27 april. Med vänlig hälsning

Helge Andersson Ordförande

HF, förslag till namnbyte HSO riks, 20160420,gb

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF