Evidence based* volgtijdelijkheid

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download Evidence based* volgtijdelijkheid...

Description

Volgtijdelijkheid RevaKi

Vooraf: casus - Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen - 1e fase RevaKi 2012-2013

Examenresultaten: -Januari: 7 en 8 / 20 – geen behaalde credits -Juni: 6 tot 9 op 20, 1 credit (11/20 op ABA1) -September: 4 vakken opnieuw afgelegd, 4 tot 9 op 20

Advies aan deze studente?

Slaagkansen van deze studente? Definitie: Cumulatieve Studie-Efficiëntie (CSE)

Behaalde credits tijdens studieloopbaan RevaKi CSE =

Opgenomen credits tijdens studieloopbaan RevaKi

Bijvoorbeeld voor 1 student: • Jaar 1: 60 opgenomen, 40 behaald (CSE = 40/60 = 66%) • Jaar 2: 60 opgenomen, 50 behaald (CSE = 90/120 = 75%) Onze casus: CSE = 9%

CSE en het OER CSE < 50% o “bindend studieadvies” o Gevolgen: • Geen toleranties inzetten • Mogelijkheid tot bissen van vak, niet tot trissen

• Indien jaar later CSE nog steeds onder 50%: WEIGERING

Continuum aan studenten Studenten die in 3j bachelordiploma behalen Studenten die in 4j bachelordiploma behalen

Kunnen we deze studenten vroeg detecteren?

Studenten die na X jaren studeren afhaken zonder diploma Studenten die na 2j studeren geweigerd worden

Analyse Bachelor RevaKi Studentengroep: • Nieuwe, voltijdse studenten in de opleiding RevaKi • AJ 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

N = 753 Uitgesloten: - Studenten uit de verkorte bachelor - Instromers KHBO (nu KULAB) - Studenten die van voltijds naar deeltijds traject overstapten tussen fasen

Studieresultaten: verdeling CSE na 1 jaar studeren 350

293

300

aantal studenten

250

200

150

131

100 46

50

35

31

36

36

43

51

51

0 0 tot 9

10 tot 19 20 tot 29 30 tot 39 40 tot 49 50 tot 59 60 tot 69 70 tot 79 80 tot 89 90 tot 100 CSE (%) na 1e jaar studeren

Beslissing na 1e jaar: verder studeren? 350 293

300

280

Aantal studenten

250

200

150

Bindend studieadvies: 33% schrijft zich opnieuw in 131

100

50

46

35

26 9

36

31 18

17

22

36 32

43 39

51 50

51 48

0 0 tot 9

10 tot 19 20 tot 29 30 tot 39 40 tot 49 50 tot 59 60 tot 69 70 tot 79 80 tot 89 90 tot 100 CSE (%) aan het einde van het 1e jaar studeren

aantal studenten met in CSE in de categorie…

schrijft zich het volgende AJ opnieuw in

BS en verder zetten van de studie 33% van de studenten met Bindend Studieadvies (BS) schrijft zich opnieuw in. Wie krikt CSE op ≥ 50% (en wordt niet geweigerd)?

schrijft zich het volgende AJ opnieuw in

CSE > 50 (startjaar + 1) en mogen dus verder studeren

in procent

0 tot tot 99

26

2

7,69%

10 tot tot 19 19

9

3

33,33%

20 tot tot 29 29

18

6

33,33%

30 tot 39

17

9

52,94%

40 tot 49

22

21

95,45%

50 tot 59

32

28

87,50%

60 tot 69

39

37

94,87%

70 tot 79

50

49

98,00%

80 tot 89

48

48

100,00%

90 tot 100

280

280

100,00%

CSE

casus

Aandachtsgroep 1: CSE < 30 % CSE na 1e jaar studeren < 30%: 2 groepen studenten: - Studenten die weigering krijgen (CSE < 50%) - Studenten die zich herpakken (CSE ≥ 50%) Verschil tussen deze groepen?

Aandachtsgroep 1: CSE
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF