exodus, de grote ontsnapping - De Voorhof kerk in Franeker

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download exodus, de grote ontsnapping - De Voorhof kerk in Franeker...

Description

Jezus wil jou beschermen met Zijn bloed. Hij verlost je uit de ‘slavernij van de zonde’; zo noemt de bijbel dat. Wat de mensen van Israël meemaakten was een soort ‘voorproefje’ van de verlossing die Jezus gebracht heeft voor de hele wereld. De Here Jezus wilde als een lam geofferd worden. Door Zijn bloed -dat was te zien op Golgotha- is er redding. Daarom vieren we vandaag het avondmaal. Het avondmaal is een voortzetting van het Pascha. De Here Jezus heeft zelf het Heilig Avondmaal ingesteld. Denk er aan wat Jezus voor ons deed. Maak de tekening op de tafel maar af.

Israél mocht op het Pascha geen zuurdeeg (soort gist) in huis hebben. Er werden broden gemaakt zonder gist, de ongezuurde broden. Die bleven dus plat. Paulus schrijft in 1Korinthe 5:6-8, ook over brood, deeg en zuurdeeg. Hij gebruikt het als een beeld. Kijk goed in de verzen: wat zou hij bedoeld hebben met ‘oude desem’ die weg moet uit het leven van een christen? Antwoord: _________________________________________________

EXODUS, DE GROTE BEVRIJDING ZONDAG 13 SEPTEMBER 2009 Je ouders zeggen vast wel eens:’Ik waarschuw je nog één keer!” Dan weet je dat er straf volgt als je nog een keer de fout ingaat. Het gaat alleen maar van kwaad tot erger als je weigert om te gehoorzamen, of niet?

De Israëlieten waren slaven in Egypte en Mozes was hun leider. Hij vroeg de Farao herhaaldelijk om het volk vrij te laten, maar de Farao weigerde. Daarom zond God vreselijke plagen naar de Egyptenaren. De laatste, verschrikkelijkste plaag dwong de Farao de Israëlieten te laten gaan. Iedere zondagmorgen luisteren we naar de tien geboden. Wat God zegt, is van het begin tot het eind belangrijk. Let eens op de woorden die de Here zegt voordat Hij de wet uitspreekt. De geboden beginnen met: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Waarom is het zo belangrijk dat de Here dit zegt, vóór Hij de geboden geeft? Antwoord: __________________________________________________ Weet je ook wat de woorden Egypte en slavernij betekenen? Antwoord: __________________________________________________

We zijn allemaal op reis, net als het volk Israël. Wij zijn ook op weg naar het beloofde land. Weet jij wat hiermee bedoeld wordt? ______________ Wees er klaar voor net als het volk, stel niet uit om in de Here Jezus te geloven. Doe het snel, wacht niet langer.

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal, de dominee vertelt ons eerst iets over het Pesachfeest, wat we gelezen hebben in Exodus 12. Weet jij wat Pascha/Pesach betekent? Haal uit dit geheimschrift het goede antwoord. 21-15-15-17-2-24-7-1-1-14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dank de Here Jezus, dat Hij naar de aarde wilde komen om voor jou zonden te sterven, zodat je vrij mag zijn.

A=1,b=2,c=3,d=4,e=5,f=6,g=7,h=8,i=9,j=10,k=11,l=12,m=13,n=14,o=15, p=16,r=17,s=18,t=19,u=20,v=21,w=22,x=23,ij=24,z=25.

Deze nacht in Egypte was een belangrijke gebeurtenis in de Joodse geschiedenis. Er zijn soms belangrijke momenten in je leven: de dag dat je besluit om Jezus te volgen en in Hem te geloven; de dag datje gaat verhuizen; de dag dat je een broertje of zusje krijgt, of dat er familie overlijdt. Wat is een belangrijk moment voor jou? ____________________________________________________________ Mozes en de mensen van Isarël stonden voor een belangrijk moment. God zei dat ze zich moesten voorbereiden om Egypte te verlaten. Heb jij wel eens erge haast gehad? Waar moest je toen naar toe? Wat doe je als je haast hebt? Er zijn mensen die altijd een koffer klaar hebben staan. Dat doen ze voor het geval ze plotseling moeten vertrekken. Vanmorgen lezen we over het volk Israël dat zich klaar moest maken om snel weg te kunnen. Voor het volk wegging moest het nog eten. Wat moest er gegeten worden? Zet een pijltje bij de goede plaatjes.

5. Het bloed moest weggegooid worden. 6. Het dier mag niet gekookt worden. 7. Het overgebleven vlees moest verbrand worden. 8. Het dier mocht halfgaar zijn. 9. Aan het bloed zak Ik jullie huizen herkennen. Het goede woord is _ _ _ _ _ _ _ _ _

Waar / Niet waar K IJ D I I S E N G P

Waar zou het volk naar toe gaan? Kleur het goede bord.

Het bloed van het lam moest aan de deurposten en aan de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gestreken worden. Voor wie was dat een teken? Kruis het goede antwoord aan. a. Voor de Here b. Voor henzelf Voor het volk Israël was er redding als het deed wat de Here gezegd had. Begrijp je dat: bloed betekent redding? Kun je met eigen woorden uitleggen war er mee bedoeld wordt? ____________________________________________________________

Luister goed naar het voorlezen van het bijbelgedeelte uit Exodus 12:1-13 Waar of niet waar. Omcirkel de juiste letter en maak woord. Waar/ Niet waar 1. Er moest die nacht een kalf geslacht worden. G B 2. Het dier moest een mannetje zijn. E A 3. Elk gezin moest één dier slachten. V N 4. Het dier moest in de morgen geslacht worden. S R

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF