extra informatie_pesachconferentie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download extra informatie_pesachconferentie...

Description

Extra Informatie Pesachconferentie 2011/ 5771 18 t/m 25 april

Locatie ‘t Boerenerf Camping en Kampeerboerderij 't Boerenerf is een flinke gezinscamping voor senioren en jonge gezinnen. Voor de kinderen zijn er diverse speeltuintjes, enkele skelters (vrij verkrijgbaar) en natuurlijk de konijnen, schapen, pony's en de ezel met het karretje. De camping ligt centraal in Nederland aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug met uitgestrekte bossen. Het prachtige Henschotermeer bevindt zich op loopafstand van de camping. Ook nabijgelegen Treekerbos en de Pyramide van Austerlitz bieden volop mogelijkheden voor wandel- en fietstochten. Fam. G. Donselaar, De Heygraeff 15 Woudenberg, Tel 033 - 286 14 24 [email protected] Routebeschrijving U vindt Camping en Kampeerboerderij 't Boerenerf aan de provinciale weg N224 tussen Zeist en Woudenberg, afslag Henschotermeer. Na 50 meter linksaf, direct rechtsaf en doorrijden tot aan de boerderij.

Medewerkers Gerard en Dineke Janssen Zijn op verschillende manieren al vele jaren bij Israël betrokken, woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres. Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua (of eigenlijk misschien Yehoshua) als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen. Het echtpaar Janssen is vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk naar haar thuisland. Als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland. Gerard en Dineke zullen maandag 18 april de Séder leiden.

Kees Bloed Kees Bloed diende God: in Oekraïne waar hij zijn vrouw Marina ontmoette, in België waar hij jeugdleider was, en in de pen: hij schreef een commentaar op de Torah in de Evangeliën. Kees zet zich fulltime in om via Sjemajah Gods Woord te onderwijzen vanuit zijn Hebreeuwse context. Het voornaamste middel daarvoor is zijn cursus “Tuin van Eden”. Kees Bloed is betrokken bij verschillende gemeentes en organisaties, zie website: www.sjemajah.nl. De studiesessies van Kees hebben als thema: Israël in Egypte, toen en nu!

Tanne Lobbezoo Tanne Lobbezoo, studeerde Semitische talen en culturen in Leiden. Hij geeft Hebreeuwse cursus aan verschillende groepjes in het land. Zijn lessen zijn bedoeld voor degenen die kennis willen maken met de Hebreeuwse Bijbel: het Oude Testament in de oorspronkelijke taal. Dit aan de hand van eenvoudige Bijbelteksten (oefenzinnen) die gelezen, vertaald en taalkundig toegelicht worden.

Ben en Trudy Kok Ben Kok is joods-christelijk pastor, getrouwd met Trudy, die ook als pastor is opgeleid; zij is werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht; ze hebben 3 kinderen. Op www.tora-yeshua.nl vind je onder "wie zijn wij" meer info en die komt er in het kort op neer, dat Ben vanaf zijn 25e als pastor werkzaam is, een kleine 40 jaar dus. In die tijd mocht hij gemeentes stichten en begeleiden, functioneren als voorganger, leraar godsdienst in het middelbaar onderwijs, directeur zendingswerk via media en conferenties organiseren. Zijn hart gaat uit naar het stichten van Tora-Yeshua gemeentes, waarin mensen hun geestelijk thuis vinden, zoals dat in de Handelingengemeente het geval was. In zo'n gemeente leven de volgelingen van Yeshua als een groot gezin Zijn komst tegemoet als Mashiach ben David; koning te Yerushalayim. Een familie, die elkaar kent en tot steun is, zeker in deze turbulente tijd van groot belang en die elkaar dient met de gaven, zoals de Geest die aan elke gelovige geeft. Verder is hij bezig met de ontmaskering van de islam, juist uit liefde voor de moslimmedemens. De islam is een duivels systeem en een ramp voor de wereld, naast nog vele andere misleidingen. Liefde is er ook in het bijzonder voor Israël als het uitverkoren volk van de God van Abraham, Isaak en Jacob en van uit de Tora-Yeshua gemeentes worden er diverse acties voor Israël gevoerd.

Andréas de Groot Studeerde theologie en cultureel maatschappelijke vorming en was enkele jaren hulpprediker en pastoraal werker in de Ned. Hervormde kerk in Alblasserdam, Heusden en IJsselstein. Daarna doceerde hij enige tijd godsdienst, maatschappijleer en Nederlands. In het jaar 2000 heeft br. de Groot een beroep aangenomen naar Oss, waar hij is bevestigd en ingezegend tot predikant. In de jaren die volgden heeft een belangrijke geestelijke ontwikkeling ertoe geleid dat er zicht kwam op de Shabbat in relatie tot een hernieuwde visie voor Israël en de positie van de kerk t.o.v. Israël. In dezelfde periode kreeg br. de Groot opnieuw zicht op de bijzondere gaven van de Heilige Geest, die in de gemeente van Christus dienen te functioneren. Dit heeft ertoe geleid dat de Revival Gemeente ontstond, een wonderlijke mengeling van oud en nieuw, van Charismatisch en Messiaans, van Gereformeerd en Pinkster, van psalmen in de oude berijming en Hillsong liederen. De Joodse wortels worden herontdekt, terwijl tegelijkertijd nadrukkelijk gewaakt wordt voor wettisch denken en/of handelen. Het credo geldt: Jeshua alleen, tot onze verzoening, rechtvaardigmaking en

heiliging. Br. de Groot houdt regelmatig diepgaande bijbelstudies en preken, waarin altijd aandacht is voor de grondtaal, de context, de betekenis en de toepassing voor de tijd waarin wij leven. De Revival Gemeente komt elke week samen op Shabbat. Zijn grote passie is muziek in allerlei stijlen!

Marius Loor Marius Loor is sinds 1974 viool- en pianoleraar en zal de Sabbatavond met Joodse muziek opluisteren. Naast traditionele melodieën heeft hij een klein repertoire Hebreeuwse (synagogale) liederen waaronder de zegen van Aäron, die hij voor ons zal zingen.

Jan den Admirant Jan den Admirant (geb. 1950), was van 1979 tot 1993 hervormd predikant. Sinds 1994 doorkruist hij ons land als prediker van het Koninkrijk van God in bredere zin, Hij gaat bij het zoeken naar antwoorden te rade bij de boodschap van Israëls profeten en apostelen. Hij schreef onder meer: Tempelreiniging vandaag (1988), Door water en vuur heen herenigd (1994), Schoon schip in kerk en staat (1995), een standaardwerk over Israël in 2 delen, getiteld: Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid (2000/2001) en, ter voorbereiding van de troonswisseling in Jeruzalem en in Den Haag, als eerste in een serie van drie: Op weg naar de troon (2008). Als tweede in deze serie verscheen nov. 2010 ‘De Herder en de tempel’, over de trouw van Israëls God en Zijn grote daden, gedurende zesduizend jaar, van Adam tot op vandaag. Dit laatste boek biedt veel stof die ook terug zou kunnen komen in de Bijbelstudie.

Fam. Hoogendoorn Verhuisden in 2005 van de Zuid-Hollandse plaats Boskoop naar Echt in Limburg. Hebben visie voor het stichten van een aliyah-kibboets/ leefgemeenschap en dromen ervan op een dag naar Israël te emigreren. De familie vertegenwoordigt Foundation Aliyah en organiseert regelmatig bijeenkomsten op sabbat en andere Bijbelse feestdagen. Namen (v.l.n.r.) Anja, Fulp van der Velden, moeder Wil, Pieter, vader Jan, Kees, Betsie. Fam. Hoogendoorn is het aanspreekpunt voor en tijdens de conferentie. www.aliyah.nl [email protected], Tel. 0475 - 48 60 20, Tijdens Pesach alleen mobiel bereikbaar 06-13 70 2806

Fulp van der Velden Kwam aan boord van een zeeschip tot levend geloof. Vanaf 1994 secretaris van H.J. Verwoerd, medewerker van comité Het Profetisch Woord en Foundation Aliyah. Werkt parttime in een machinefabriek en verzorgt daarnaast regelmatig Bijbelstudies. Fulp is met hart en ziel betrokken bij de vervulling van Israëls verwachting. Zeer goed onderlegd in de Bijbelse profetieën en gepassioneerd om deze kennis met anderen te delen.

Nelius en Beppy Bloed Nelius en Beppy zijn jaren kringleiders geweest en hebben diverse pastorale cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van bevrijding. Beppy komt uit het onderwijs en is presidente van Woman Aglow Barneveld. Nelius werkt als elektromonteur in de technische dienst van een tehuis voor gehandicapten. Zij hebben vijf kinderen en vijf kleinkinderen. Tijdens de conferentie kunt u bij Nelius en Beppy terecht voor persoonlijk gebed of een pastoraal gesprek.

Introductie onderwijs/ activiteiten Pesach Pesach (‫ )פסח‬- het eerste feest van Israël in de jaarlijkse cyclus - betekent overspringen of voorbijgaan, omdat God de huizen met het bloed aan de posten oversloeg in het oordeel. Pesach betekent: achter het bloed van het Lam ben je veilig. Hier start Israëls verlossing uit de slavernij om tot de glorie van kinderen van God te mogen komen, Exodus 19:4-6. Vooraf had de Heere God al gezegd: “Ik ben JH W H . Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, JHW H , jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd”, Exodus 6:6-7. De naam JHWH - “Ik zal zijn die Ik ben” - is de basis van deze verlossing, en een banier tegenover de vijanden. De Pesachmaaltijd wordt gevierd volgens een vaste orde, Séder genoemd. Daarin zijn vier bekers wijn als markeringspunten, symbolisch voor de vier woorden van bevrijding in bovengenoemde tekst. Vandaag ziet Pesach niet meer alleen op de verlossing uit Egypte, want dit feest is vernieuwd door Jesjoea: “Dit is het bloed van het Nieuwe Verbond…” Hij is het grote Pesachlam, dat de zonde der wereld weggenomen heeft. Zijn bloed is het fundament van een nieuwe wereld, Openbaring 13:8. Israëls verwachting is de grote verlossing en bevrijding met de komst van Gods Koninkrijk. De priester Zacharias zag dit met de geboorte van zijn zoon Johannes, Lukas 1:67-75. Een verlossing, niet alleen van de vijanden, maar ook van de zonden. Pesach leert ons dat de machten van de dood overwonnen zijn en dat niets de grote toekomst van Israël kan tegenhouden!

Bijbelstudie Israël in Egypte, toen en nu! (Kees Bloed) “...De zinderende hitte maken de oogsten in K'naän onmogelijk. Jaäkov, de derde generatie van de Hebreën die er hun tent gespannen hadden, moet van de honger aankloppen bij Mitsraïm (Egypte). Daar had Farao zijn voorraadschuren tot de nok toe gevuld met graan! Aan geld en mankracht ontbreekt het Jaäkov niet, een karavaan was dus snel gevormd. Aangevoerd door Jehoeda en 9 van zijn broers, allen zonen van Jaäkov, gaan zij onderweg naar Mitsraïem. Daar aangekomen worden ze doorverwezen naar: “Tsafnat-Paneah, de minister-president van Farao's administratie, die aangesteld was vanwege zijn magie.” (Zie Gen. 44:5, nachasj.)

Zo wordt hun verteld. “De goden van Mitsraïm hadden Tsafnat-Paneah gezonden en hun tong in hem gelegd. Niemand kon zich verbergen voor de ogen van Tsafnat-Paneah, hij werd meer gevreesd dan Farao zelf! Door zijn magie waren duizenden volgeladen wagens met graan uit de hemel gekomen en hoe de droogte ook zou toeslaan, brood was er genoeg!” Zo ging het verhaal. Hooggespannen maken Jehoeda en zijn gevolg hun opwachting bij de minister-president. Met hun neuzen op de grond horen ze hoe hij kalm binnenwandelt. Dan is het even stil. Een vriendelijke en onverwacht familiaire stem spreekt hen toe in een onbekende taal. De tolk geeft hun de Hebreeuwse vertaling. De spanning zakt, er lijkt geen probleem te zijn. Vluchtig kijken ze deze bijzondere magiër aan. Zijn uitstraling maakt veel indruk! Het komt hen niet vreemd voor dat deze man als god aanbeden wordt in Mitsraïem. Maar dan vervormt zijn stem en spreekt hij hen toe met kasjah (hardheid, zie Gen. 42:7)...” Deze ontmoeting resulteert uiteindelijk in de reis van Israël en zijn zonen naar Egypte, om daar met hun kudden te wonen. Hun identiteit verloochenen zij niet: schaapherders zijn ze, wat Egypte er ook van vindt! (Gen. 46:32-34) Zo'n 400 jaar later ziet dat er heel anders uit. Vanwege de kasjah (hardheid) van Egypte, die zij voor het eerst hadden leren kennen in de stem van Josef, luisteren zij niet naar de bevrijdende boodschap van Mosje (Ex. 6:9)... Wat was er gebeurd? Hoe is het mogelijk dat zij zo geworden waren? Wat is de profetische boodschap van deze 400 jaar? God beloofde Jakob om een '(heilige) gemeente' (kahal) te maken van zijn familie (Gen. 35:11), maar waarom in Egypte? En waarom als slaven?

Lezing Eliëzer ben Jehoeda en de herleving van het Hebreeuws (Tanne Lobbezoo) ‫“ רק עברית‬Rak Ivriet” (alleen Hebreeuws) was Eliëzer ben Jehoeda’s devies toen hij in 1881 voet aan wal zette in Palestina. Ben Jehoeda, de grondlegger van het modern Hebreeuws, wilde van het antieke Hebreeuws een spreektaal maken. Het vermogen om hebreeuws te spreken is nooit helemaal verloren gegaan. Zo waren de pioniers van het zionisme grootgebracht met het bijbels Hebreeuws van dagelijks gebed en religieuze studie, welke taal ze thuis ook spraken. Hiervan maakte Ben Jehoeda dankbaar gebruik. Hij moest “alleen maar” nieuwe woorden introduceren en verspreiden. Hoe hij hierin te werk ging, is onderwerp van de lezing.

Leeskring Hebreeuws “Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen” (Tanne Lobbezoo) “Heeft God een zoon?” was de verwonderde uitroep van een Joodse jongen, die door de Geest geleid, in de Heilige Schrift onderwezen werd tot bekering. Ja, God heeft een zoon, geloofd zij zijn heilige Naam. Want nu God een zoon heeft, heeft hij meer zonen. Wie die zonen zijn, blijkt uit ons Schriftonderzoek. Met het oog hierop lezen wij Matth. 2:13-15 en Hos. 11:1. we doen dit in het Hebreeuws en groepsgewijs (met korte bespreking van vooral Hos. 11:1), gevolgd door de lezing over “Mijn zoon (‫ – )בני‬die Ik uit Egypte geroepen heb”.

Gemeente zijn zoals in Handelingen (Ben Kok) Welke gemeentevorm is de meest Bijbelse? Dat gaan we samen ontdekken met de Handelingengemeente als voorbeeld, de Tora-Yeshua lijn. Op de enige basis, Yeshua als fundament (1 Cor. 3:10-16 en 1 Cor. 15:1-8) dient het evangelie van het Koninkrijk gebouwd te worden (Matth. 4:23) wat Yeshua predikte en dat staat in Matthéüs 5, 6 en 7. Op die basis groeit de vrucht van de Geest en kunnen de gaven van de Geest gedijen, zoals ze genoemd worden in Ef. 4, Rom. 12 en 1 Cor. 12, 13 en 14. De praktijk zien we in de 10 gemeentes, die

in het Tora-Yeshua netwerk samen optrekken. Die praktijk kan ook in uw gemeente ontwikkelen, zodat de zegen van onze Vader kan doorbreken, i.p.v. de leegloop en/of de misvorming, die helaas in meerderheid het geval is. Ga de uitdaging aan en ontdek, dat het mogelijk is: een echte, door God bedoelde gemeente!

Lezing ‘Ik zoek mijn broeders, maak mij toch bekend waar zij weiden’ Gen. 37:16 (Jan den Admirant) Vanuit de profeten, maar ook vanuit Sjir Hasjiriem (Hooglied) dat juist met pesach ook gelezen wordt, wordt de blik gericht op het hele Israël, Juda en Efraïm.

Bijbelstudie De profetische betekenis van Pesach (Fulp van der Velden) Wat mogen we verwachten als de God van Israel zijn naam JHWH gaat waarmaken? Waarom is er een boodschap van aliyah in Nederland?

Kindermiddag (Betsie Hoogendoorn) Het programma begint om 12.30 uur met heerlijke matzepannekoeken. Daarna gaan we samen liedjes zingen, een tekenfilm kijken over het verhaal van pesach en een knutselwerkje maken. Kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn van harte welkom! Geef je wel even van te voren op voor deze middag.

Bezoek Nationaal Monument Kamp Amersfoort, waar ook duizenden Joden gevangen zaten in 1941-1945 Ten zuiden van Amersfoort, tussen Oud-Leusden en de Stichtse Rotonde, ligt de gedenkplaats van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Kamp Amersfoort was in verhouding met andere concentratiekampen, een klein en provisorisch kamp dat in de periode 1941 - 1945 onder toezicht stond van de Duitse politie. Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd - in twee afzonderlijke periodes gevangen waren in het kamp.

Nuttige informatie Vrij krijgen U kunt op basis van godsdienstvrijheid vrij krijgen voor deze en andere Bijbelse feestdagen. Hier een suggestie voor een verzoekbriefje aan het schoolbestuur. (Datum brief) Geachte directeur, naar onze geloofsovertuiging vieren wij de Feesten van de Heer (Lev.23), in de volksmond Joodse feesten genoemd. Zo vragen wij vrij voor (naam kind) voor de volgende dagen (data Feest) (naam Feest). Ons kind zal tijdens het Feest zijn/ haar schoolboeken meenemen, en geregeld contact opnemen met medeleerlingen voor het te maken huiswerk. Met vriendelijke groeten, (Naam en handtekening)

Aanmelden/ betaling Aanmeldingsformulier Als u één of meerder dagen aan de conferentie wilt deelnemen, geeft u zich dan op via het aanmeldingsformulier. Op dit formulier staan alle gegevens over conferentiekosten en betaling. Graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk één week voor aanvang van de conferentie opsturen naar Foundation Aliyah. Wanneer u slechts een enkele lezing of Bijbelstudie bijwoont hoeft u zich niet van te voren aan te melden en mag u volstaan met een gift.

Overnachting Jongeren en alleenstaanden kunnen via Foundation Aliyah een plaats op één van de slaapzalen (met douchegelegenheid) reserveren. Alle andere overnachtingplaatsen regelt u zelf met ’t Boerenerf. Er is een beperkt aantal plaatsen op de camping en zij kunnen u suggesties doen voor mogelijkheden in de buurt.

Maaltijden zonder gist Vanwege het feest van Pesach/ Ongezuurde broden, worden er tijdens de conferentie geen gegiste etenswaren geserveerd.

Belangrijke gegevens Foundation Aliyah Fam. Hoogendoorn www.aliyah.nl/ [email protected], Tel. 0475 - 48 60 20, Tijdens Pesach alleen mobiel bereikbaar 06-13 70 2806 ING 79.48.217/ ABN-AMRO 45.76.45.342

Camping en Kampeerboerderij ’t Boerenerf Fam. G. Donselaar De Heygraeff 15 Woudenberg Tel 033 - 286 14 24 Fax 033 - 286 44 19 [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF