Falkenberg Energi har uppfört \"Vägvisaren\" gratis

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Falkenberg Energi har uppfört "Vägvisaren" gratis...

Description

NOTISER

Webbaserad miljöutbildning

S

kandinaviska Databöcker, ett förlag med IT-anknytning från Göteborg har utvecklat den webbaserade miljöutbildningen Miljö för alla, som nu används vid Elanders. Utbildningen distribuerades under september och oktober via intranätet till samtliga 1.100 Elandersanställda vid ett femtontal olika enheter i Sverige. Sedan två år tillbaka har Skandinaviska Databöcker inom affärsområdet ePublishing arbetat med att ta fram ett flexibelt koncept för miljöutbildning via webben. Resultatet är en utbildning kallad Miljö för alla, som dels ger användaren en bra grund i allmän miljökunskap, dels ger utbildning i företagets miljömål, miljöpåverkan och hur man arbetar för att förebygga denna. Kunskapen skapar i sin tur olika slags mervärden för det utbildade företagets kunder. KONCEPTET Miljö för alla har blivit en försäljningssuccé och har tidigare levererats till bl a Malmö Aviation, Eniro, Göteborgs Miljöförvaltning, Wilson Logistics och Midroc Electro. – Alla stora organisationer med vitt spridda enheter, säger Fredrik Anderberg, VD, Skandinaviska Databöcker.

Tillökning BP plantei familjen rar Kyoto "GRÖNA skogar PUNKTEN"! ljebolaget BP

F

amiljen "Gröna Punkten" har åter igen fått tillökning! Tidigare i år blev Turkiet medlem i Pro Europe, huvudorganisation för Gröna Punkten. Nummer 18 i familjen är Litauen och nyligen ansslöt sig Slovenien som 19:e medlemsland. Gröna Punkten används årligen på ca 460 miljarder förpackningar runtom i Europa och är ett av de mest använda varumärkena i världen. För att kunna nyttja logotypen "Gröna Punkten" krävs att man tecknar avtal och betalar avgift i respektive land. Källa: Tysk-Svenska handelskammaren

KRETSLOPP 3/03

Falkenberg Energi har uppfört "Vägvisaren" gratis tankstation för elfordon

O

har börjat med försök att plantera s.k. Kyotoskogar, d.v.s. skogar med främsta syfte att binda kol från atmosfären. Därför bildades år 2001 the Scottish Forest Alliance (SFA), där förutom British Petroleum, The Royal Society for the Protection of Birds Scotland och the Woodland Trust Scotland ingår. SFA skall plantera skogar med inhemska trädslag för att bidra till samhällsutveckling, biologisk mångfald och minska växthuseffekten. BP bekostar plantering eller naturlig föryngring medan andra organisationer tillhandahåller mark, skoglig kunskap och skötsel. Skogarna skall stå kvar i minst 200 år.

P

å Stortorget mitt i Falkenberg reser sig nu den unika "Vägvisaren" som visar vägen mot ett hållbart samhälle. Förnybar energi produceras med hjälp av solen och elfordon erbjuds gratis el som drivmedel. Vägvisaren är en sex meter hög laddstation som kombinererar spännande design med miljövänlig energi och transport. Ett samarbete över många gränser har resulterat i denna unika symbol för hållbarhet. Det är Falkenberg Energi AB som har byggt en laddstation, Vägvisaren, för elfordon (elmoped, elcykel och elrullstol). Idén som kläcktes av Lars Andrén och Anders Axelsson, har sin grund i att Falkenberg Energi AB som firar hundraårs jubileum är ett företag som har fokuserat på förnybar energi och ett hållbart samhälle. Vägvisaren är en symbol för hållbarhet och det första konstverket i Sverige som producerar förnybar energi med hjälp av solen. På Stortorget där Vägvisaren är placerad kan elfordon laddas gratis. Tornet, på fundamentet av natursten, är 6 m högt. Skrea Camping vill hyra ut cyklar och elmopeder till turister. Agenda 21 i Falkenberg sökte bygglov och samordnade utvecklingsträffar samt introducerar tillsammans med MöTs i Falkenberg elmopeden "E-bike" i kommunen, Lena Siljebo designade "Vägvisaren" och Timars Svets byggde den. Den monterades med hjälp av Favrab.

41

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF