Fi2 är språket som förenar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Fi2 är språket som förenar...

Description

FASTIGHETSBRANSCHEN ÄR ÖVERENS Fi2 är språket som förenar Vad är Fi2xml och varför bör man utbilda sig i språket? Fastighetsägare och företrädare för fastighetsbranschen har äntligen enats kring ett gemensamt språk för sina IT-tillämpningar. Med en standard kan man ställa krav på den information som tas fram vid byggprojektering och som förädlas vidare i förvaltningsprocessen. Olika system kan utbyta information med varandra och det är ett utmärkt sätt att spara både tid och pengar i användnings- och förvaltningsskedet. Här är några uttalanden och goda exempel på varför Fi2 är så viktigt: Genom Fi2 har ansvaret för att utveckla fungerande kopplingar mellan system flyttats till programvaruleverantörerna. Det spar tid och energi som vi i stället kan lägga på att utveckla det vi är bäst på, nämligen vår fastighetsförvaltning, säger Regionfastigheter i Skåne. Det är när fastigheten ska byta ägare som vinsten med standardiserade informationssystem är tydligast. Det vet ABB Fastighet. När alla använder samma principer för att samla in och lagra data blir det inte bara enklare och rationellare hantering. Viktigast är de nya förutsättningarna för utbyte av data mellan företag. Att lagra information på mer än ett ställe gynnar inte optimala verksamhetsprocesser, därför vill vi använda Fi2 för att i stället utbyta information, som är lagrad på ett enda ställe. Det fungerar och är snabbt, säger Provanum. Fi2 passar väl in i vår strävan att använda standarder för att samverka bättre. Fi2 ger oss en möjlighet att erbjuda anpassad information för förvaltning, drift och underhåll, som ger bättre beslutsunderlag i projektens tidiga skeden. För Sweco är detta inga nyheter. Genom att införa Fi2 som en defacto standard i våra leveranser får våra kunder en mer framtidssäkrad miljö, där kommunikationen mellan olika stödsystem förenklas. Det är CAD-Qs uppenbara erfarenhet. Föreningen för Förvaltningsinformation har nu påbörjat en utbildningsverksamhet för systemutvecklare och har som syfte att utbilda i tillämpning av Fi2xml-meddelanden inom ett antal specifika områden, vilka preciseras i bifogad kursanmälan. Målet med utbildningen är att ge deltagare god förståelse för Fi2xml samt grundläggande färdighet i Fi2xml-meddelanden. Passa på nu och häng med i den tydliga trenden för en standardisering och förenkling av informationsutbyte mellan system.

Peter Propst Styrelseledamot Föreningen för Förvaltningsinformation

Föreningen för Förvaltningsinformation Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel 08-23 32 40. Fax 08-20 38 28., Mobil 0735-110 499 E-post [email protected] Bankgiro 5505-2930

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF