Fiets van de zaak De fietsregeling oftewel fiets van de zaak

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Fiets van de zaak De fietsregeling oftewel fiets van de zaak...

Description

Fiets van de zaak De fietsregeling oftewel fiets van de zaak is van toepassing op werknemers die op meer dan de helft van de dagen op de fiets naar het werk gaat. Onder een fiets wordt ook verstaan een fiets met elektrische trapondersteuning. Bewijs De werkgever moet aannemelijk maken dat daadwerkelijk op meer dan de helft van de werkdagen de fiets gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Bij een reisafstand tot vijftien kilometer wordt dit in het algemeen aangenomen. Feitelijke controle van het gebruik van de fiets is in de praktijk erg lastig, dus kan de werkgever de werknemer bijvoorbeeld een verklaring laten ondertekenen waarin de reisafstand staat vermeld, het aantal dagen dat de werknemer gemiddeld per week fietst en gedurende welke periode. Hoe Hoe werkt de fietsregeling? Er zijn drie verschillende mogelijkheden: de fiets die wordt vergoed de fiets wordt verstrekt (gegeven) de fiets wordt ter beschikking gesteld. In alle gevallen geldt dat de regeling in dit jaar en de twee voorafgaande kalenderjaren niet toegepast mag zijn. Het grensbedrag voor de waarde van de fiets in € 749 anno 2009. Vergoeden Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets tot het grensbedrag belastingvrij vergoeden. Een hogere vergoeding is belast. Als de werknemer declarabele kilometers maakt (zakenreis met de fiets) dan kan de werkgever die 'gewoon' vergoeden. De werkgever mag geen b.t.w. verrekenen. Verwerking in LogiSal: Maak een loonkode 'Vergoeding Fiets' (voorbij nr. 180). Bij bereken voegt u deze loonkode toe met het bedrag van de vergoeding. Wij gaan er hierbij vanuit dat u maximaal tot het grensbedrag (dus onbelast) vergoed. Verlaag het bruto loon met het bedrag van de fiets, indien gewenst uitgesmeerd over meerdere perioden. Verstrekken (geven) De werkgever kan de fiets kopen (betalen) en vervolgens aan de werknemer verstrekken/geven. De werknemer wordt eigenaar van de fiets. Kost de fiets meer dan het grensbedrag dan moet u het meerdere bij het loon tellen (loon in natura). Als de werknemer declarabele kilometers maakt (zakenreis met de fiets) dan kan de werkgever die 'gewoon' vergoeden. De werkgever mag de b.t.w. verrekenen. Verwerking in LogiSal als u wilt dat de werknemer de fiets betaalt:

Verlaag het bruto loon met het bedrag van de fiets, indien gewenst uitgesmeerd over meerdere perioden. Terbeschikkingstelling Hier blijft de werkgever eigenaar van de fiets (net als bij een auto). De werknemer fietst er op. Als de fiets meer kost dan het grensbedrag dan wordt het bijzonder: Dan moet bij elke loonbetaling een zeker bedrag bij het loon worden geteld: de waarde van het privegebruik. Dat is dan over het algemeen een laag bedrag. Wij adviseren u deze regeling eigenlijk te vermijden maar als het moet hier vooraf schriftelijk overleg over te voeren met de inspecteur. Dan heeft u achteraf geen problemen. Ook anders is dat als de werknemer declarabele kilometers maakt (zakenreis met de fiets) u deze niet kunt vergoeden. Verwerking in LogiSal: De werknemer wordt geen eigenaar van de fiets en er is dus niets te verrekenen. Kosten ivm de fiets U mag per jaar maximaal € 82 vergoeden aan kosten voor de fiets. Alle kosten m.b.t. de fiets vallen daaronder. Ook een regenpak. BTW Voor de berekening van de btw-correctie wegens het verstrekken van een fiets aan een werknemer mag de eigen bijdrage van de waarde van de fiets worden afgetrokken. Dit werd onlangs besloten door de staatssecretaris van Financiën. Stelt u aan een werknemer een fiets ter beschikking met een waarde die niet meer is dan € 749, dan kunt u alle btw die in rekening is gebracht voor de inkoop van de fiets in aftrek brengen. Bedraagt de waarde meer dan € 749, dan mag u de btw die u over de fiets heeft betaald niet in aftrek brengen. In principe moet u dan ook een btw-correctie toepassen. Volgens een nieuw besluit mag de werkgever daarbij echter een eventuele eigen bijdrage van de werknemer voor het gebruik van de fiets aftrekken van de inkoopprijs waarover de btw-correctie wordt berekend. Als de inkoopprijs na aftrek van de eigen bijdrage minder is dan € 749, kan de werkgever de gehele btw over de fiets zelfs aftrekken. Deze whitepaper is samengesteld door Logihuis b.v. Zie logisal.nl voor meer informatie.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF