File

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download File...

Description

Antiken, Medeltiden & Renässansen 3000 f.Kr – 1600-talet Från Platon till Turtles

Antiken – Grekland & Rom • Omkring 3000 f.Kr – 500 e.Kr. Stora delar runt medelhavet. • Stora områden i antiken: filosofi, konst, politik, matematik och astronomi (vetenskap om universum). OS ursprung från Antiken. • Grekland: atensk demokrati (demokrati =folkstyre), sas att alla medborgare hade rätt att rösta (egentligen: alla fria män över 20). Kvinnor, slavar och personer som invandrat fick ej rösta.

Antiken - Grekland • Det persiska riket invaderade Grekland två gånger mellan åren 492-479 f. Kr. Grekerna slog dock tillbaka, men både spartaner och perser ville ha full kontroll över hela Grekland och efter 27 års krigande var Grekland besegrat. • Sparta förlorade dock makten sedan till Filip II av Makedonien. Filip mördades senare och ersattes av sin son, Alexander den Store.

Antiken - Grekland • 480-323 f.Kr. – ”Greklands klassiska”. Konst, litteratur och filosofi som förknippas med antiken skapas här. • Det grekiska alfabetet, på 20 tecken, skapades här och dessutom körde man hårt på att makthavare skulle kunna motivera sina beslut för medborgarna.

Antikens Grekland • Filosofi: Man ställde frågor om världen, utan övernaturliga förklaringar. Tänkare: Platon, Sokrates och Aristoteles. • Mytologi: Högste guden, Zeus, styr från gudaberget Olympos/Olympen över mänskligheten. Andra gudar styrde över vissa saker, ex. Poseidon (havsguden)

Antiken - Grekland • Litteratur: Homeros som skrev bland annat ”Illiaden”, en del av historien om trojanska kriget. Andra kända: Sapfo (kvinnlig vislyriker) • Körsång var stort under antiken. Någon sångare provade att läsa text istället för att sjunga -- Teatern föddes. • Teatern var bara för alla fria män, så kvinnorollerna spelades av män. • Grekisk lyrik från 600-talet finns bevarad, och den västerländska teatern har växt fram från de årliga festerna när man hyllade vinguden Dionysos.

Antiken - Rom

Antiken - Rom • Utgick från staden Rom. Uppstod ca 753 f.Kr, självständiga ca 509 f.Kr. • Man kontrollerade i princip alla stater runt Medelhavet, och som störst bestod romarriket av ¼ av Jordens befolkning. Romarriket höll i sig länge, först 476 e.Kr störtades den sista kejsaren. • En av de mer kända ”ledarna” i Rom var Julius Caesar, som styrde 47-44 f.Kr, tills att han mördades av Cassius och Brutus.

Antiken - Rom • Utveckling av antikens Rom: Romarriket romerska republiken romerska kejsardömet. Romerska republiken varade i ca 450 år, och då romarriket blev större och större, blev det mer ojämnt fördelat av rikedomar och många blodiga inbördeskrig. • Delades sen i Öst- och Västrom. I Västrom tog kyrkan över. I Östrom: Konstantinopel (efter Konstantin den Store) fram till 1453.

Antiken och politiken Rom • Kejsar Augustus skapade fungerande handelsvägar till Indien och Kina, ordnade så att kejsartiteln kunde ärvas, belönade barnfödande och bestraffade celibat. • Kejsartiteln innehöll en rad olika livsöden. Sadism, grymheter, lönnmördade, landsförvisning är några exempel. • Konstantin den Store – Införde kristendom som statsreligion i romarriket och var en god kejsare.

Antiken - Rom • Kristendom inte populärt hos alla romare, man var rädd att eftersom man tog avstånd från djuroffring skulle medföra att gudar slutade skydda från barbarer, epidemier och häxeri. • I romarriket talades två språk: grekiska och latin. Latin spreds över hela riket och många efterföljare talas än idag: franska, spanska, italienska.

Antiken - Rom • Religion: Lånade friskt från grekerna, den störste guden hette Jupiter. Andra gudar: Amor (kärleksgud), Pluto (underjordens gud), Victoria (segergudinnan) och Securitas (säkerhetsgudinnan). • Romarna utvecklade cement, för att sätta upp stora kupoler. Byggnader från romartiden finns kvar: Colosseum som tidigare var gladiatorarena.

Medeltiden (500-1500 e.Kr.) • Tre perioder: Tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltiden. Den tidiga: dålig tillväxt, högmedeltiden: ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, senmedeltid: befolkningstillväxt stannar av och politiska oroligheter. • Tidiga medeltiden: folkvandringar från öst och norrifrån. Man utplånade grekisk-romerska traditioner.

Medeltid • Högmedeltid: Mer stabila länder och befolkningsexplosion, minskade faror på handelsvägar och universitet öppnas. • Outnyttjade områden börjar användas, hjulplogen uppfinns under högmedeltiden, och man använder hästar som dragdjur. • Människor flyttar in till städerna, medför ökad dödlighet, epidemier sprids kvickt och det fanns ett mortalitetsöverskott (fler dör än föds).

Medeltid • Högmedeltid skapade ett ståndssamhälle, dvs. indelning av människor i sociala grupper. Tre kategorier från början: adel, präster samt borgare och bönder (I Skandinavien var bönder en egen kategori) • Senmedeltid: missväxt, hungersnöd och den stora epidemin digerdöden. Ca 40 miljoner dog i pesten.

Medeltiden • Kännetecken: religion en central roll. Grund för världsuppfattning  Bibeln. Jordbrukssamhälle, handelsvägar (där ledande handelsaktören var Hansa) runt Östersjön. • Kompassen, krutet, armborst, mekaniska uret och väderkvarnen uppfinningar under medeltid. Viktigaste uppfinningen: tryckningstekniken (sprida böcker)

Medeltiden • Litteratur: Beowulf (engelsk saga), Dante Alighieri (italiensk författare med ”Den gudomliga komedin om resan genom helvetets nio kretsar). • Böckerna handlade ofta om fulhet, oanständighet och idioti.

Renässans, ca 1300-1600talet • Period efter medeltiden, är franskt och betyder ”pånyttfödelse”. Inleddes i Italien och spreds därifrån. Lyfte fram texter på grekiska och latin (pånyttfödelse av antikens texter). • Renässans en tid där människan upptäckte sig själv. Man trodde att solen var i centrum (inte människan och jorden), och förnuft var rätt sätt att tänka (inte lyssna på makthavare)

Michelangelo Buonarroti

Raffaello Sanzio

Renässans

Leonardo Da Vinci

Donatello

Alla dessa har fått namn efter konstnärer från renässansen!

Renässansen • Kända personer från renässansen: Leonardo Da Vinci (konstnär), William Shakespeare (poet och författare) • Renässansens mål: största möjliga bildning, så mycket djup kunskap som möjligt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF