Format Personeelsadvertentie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Format Personeelsadvertentie...

Description

Entrea is de organisatie die in Gelderland-Zuid en directe omgeving jeugdzorg, onderwijs en onderzoek in een unieke samenwerking combineert.

Entrea biedt specialistische gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning aan gezinnen met complexe opvoedingsproblematiek, waarbij op meerdere leefgebieden hulpvragen zijn. Entrea werkt systemisch, gezinsgericht. De ontwikkelvraag van het kind staat centraal. Kinderen en jongeren horen in hun vertrouwde omgeving op te groeien. Onze hulpverlening richt zich daarom direct op alle leefgebieden rond het kind: het gezin, de familie, de school en het sociale netwerk van kind en gezin. We benutten in onze ondersteuning vooral de kracht van de samenwerking van kind, ouders en netwerk, waardoor kind en opvoeders op eigen kracht verder kunnen.

Wij zoeken voor de periode september 2016 t/m juni 2017 voor het Fasehuis Kaaplandstraat te Nijmegen een:

Stagiaire van de opleiding HBO Pedagogiek of SPH die afstudeert binnen het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker voor 32 uren per week, voor functie van pedagogisch medewerker. Inhoud van de stage: Begeleiden van jongeren met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematieken in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar, bij het leren zelfstandig te wonen en het vinden/vasthouden van een passende opleiding en/of werk. Vaak is er ook sprake van problematiek binnen het systeem. Het fasehuis biedt een residentiële gefaseerde vorm van hulpverlening. In de eerste fase vindt er meer begeleiding plaats, dat steeds meer plaats maakt voor een individuele en coachende begeleiding. De gemiddelde verblijfsduur is 10 maanden. De oplossingsgerichte theorie is een belangrijk onderdeel van het theoretisch kader, daarnaast worden elementen van het ervaringsleren en vanuit het competentiemodel toegepast. Omschrijving van de taken:  Het bieden van hulp en procesmatige begeleiding aan jongeren door gebruik te maken van op hulpvraag gerichte hulpverleningsmethodieken;  Begeleiden bij het opbouwen van een sociaal netwerk,  Het opstellen van hulpverleningsplannen (-evaluaties) met jongeren en terugkoppelen aan diens ouders/netwerk en relevante professionals;  Deelname aan multidisciplinair overleg;  Begeleiden bij het herkennen van eigen krachten en dit uitbreiden;  Onderhouden van contacten met gezins(-systeem), netwerk, onderwijs, ketenpartners;  Kennis/expertise: Verslavingsproblematiek, ASS-problematiek, hechtingsproblematiek, verwaarlozing, kennis van de sociale kaart, ADHD, bekend met wet en regelgeving rondom jeugdstrafrecht en gezinsvoogdij. Ben jij die collega die:  Affiniteit heeft met de doelgroep;  Zelfstandig kan werken binnen een multidisciplinair team;  Proactief kan werken;  Een minimale leeftijd van 21 jaar heeft (gezien leeftijd doelgroep);  Een open en actieve leerhouding heeft;  Stevig in zijn/haar schoenen staat. Wat kun je van ons verwachten? Wij bieden je stagebegeleiding door een vaste stagebegeleider binnen het team. De CAO-Jeugdzorg is van toepassing. De stagevergoeding bedraagt € 250,-- bruto per maand bij 32 uur per week. Bij een

stage van minder uren per week, is de stagevergoeding naar rato. Je ontvangt een reiskostenvergoeding voor het maken van dienstreizen. Verder bieden wij je een prima werksfeer bij een gezonde en dynamische organisatie! Heb je belangstelling? Stuur ons vóór 15 maart je sollicitatiebrief en CV via onze website onder vermelding van vacaturenummer S02.16.07 Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van april tot mei. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mariët Hendriks en Ezra Jansens E: [email protected]

en [email protected] Let op: Je mag maximaal op 2 stagevacatures binnen Entréa solliciteren. Meer sollicitaties worden niet in behandeling genomen! We nemen alléén sollicitaties via de website in behandeling.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF