formulier proefdierkunde - Rijksuniversiteit Groningen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download formulier proefdierkunde - Rijksuniversiteit Groningen...

Description

Opgaveformulier Persoonlijke gegevens: Naam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnr. (mobiel): E-mailadres: Geboorteplaats en land: Geboortedatum: Student/P-nummer:

Cursus Proefdierkunde

RuG

Dhr./Mw

(indien van toepassing):

Kostenplaatsnummer:

……………. (Cursuskosten voor RUG/UMCG a €375,- worden aan de onderzoeksgroep doorberekend. Tarief externe cursisten op aanvraag).

Academische opleiding (wat / waar/ wanneer) Bachelor: Master: PhD: Naast dit formulier ontvangen we graag een kopie van uw: Attachments:

 Bachelor diploma  Master diploma  Vakkenoverzicht (met uren en credits) Waaruit blijkt dat uw voldoende kennis hebt van anatomie en fysiologie.

Werk: Werkzaam bij faculteit: Disciplinegroep: Begeleider: E-mailadres: Data cursus Voorkeur cursus datum:

Diersoort Met welke diersoort gaat u werken in de toekomst:

☐FWN

☐ FMW-UMCG ☐ Nee, andere locatie:

☐ 9-27 januari 2017 ☐ 12-30 juni 2017 ☐ 11-29 september 2017

☐ Muis ☐ Rat ☐ Cavia

☐ Konijn ☐ Vis ☐ Kip

☐ Vogels in gevangenschap ☐ Vogels in het wild ☐ Anders………………

Rijksuniversiteit Groningen Miriam van der Meulen-Frank, Animal Welfare Officer A. Deusinglaan 1, huispostcode FA29, 9713 AV Groningen. E-mail: [email protected] Dit deel wordt ingevuld door de Proefdierdeskundige.

Formulier opsturen naar:

Inschrijfdatum: Voldoende uren fysiologie? Voldoende uren anatomie? Aanvullende educatie nodig?

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja

☐ Nee ☐ Nee ☐ Nee

Master diploma bijgevoegd? Aanmelding akkoord? Handtekening:

☐ Ja ☐ Ja

☐ Nee ☐ Nee

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF