Fred för Syrien - Equmeniakyrkan

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Fred för Syrien - Equmeniakyrkan...

Description

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA PROJEKT

SYRIEN

Insamlingsbehov: 500 000 kr. Projektkod: SYR 46210 Vill du ge en gåva? 90-konto: 90 03 28-6 Swish: 1239003286 (Ange projektkoden som meddelande) Bli månadsgivare! www.equmeniakyrkan.se/ manadsgivare

Evangeliska skolan i Homs har startat på nytt med över 1000 barn.

Fred för Syrien FRED FÖR SYRIEN

Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Drygt 4 miljoner i grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet. Några få 100 000 lyckas ta sig till Europa. Men de allra flesta är kvar inne i Syrien. UNHCR räknar med 7,6 miljoner människor på flykt inne i sitt eget land. För många av dessa är situationen väldigt svår med brist på rent vatten, el, mat och värme. Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) arbetar med distribution av nödhjälp från sina lokala församlingar på 17 platser inne i Syrien. Det är matpaket med basvaror för en familj, hygienartiklar och gasol till matlagning. Man delar även ut hyresbidrag eftersom många blir tvingade att betala överpris för att kunna få tak över huvudet. Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt sedan kriget bröt ut. En limpa bröd kan kosta 80 kr och en liter bensin över 100 kr. Människor som levt bra med fasta jobb och fina bostäder blir fattiga när man inte längre har kvar den ekonomiska tryggheten och plattformen i livet.

SAMARBETSPARTNER

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller

kort och gott; ”Synoden.” Den grundades 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien. NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal. Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit. En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011. Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och internflyktingar som är kvar inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna inom det humanitära programmet.

SYRIEN

Religionsfriheten respekterades i stort sett före 2011 då inbördeskriget bröt ut, även om det också fanns problem med religiösa motsättningar och diskriminering.

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen 90-konto: 90 03 28-6 | adress: Box 14038, 167 14 Bromma | telefon: 08-580 031 00 | e-post: [email protected] webb: www.equmeniakyrkan.se | www.facebook.com/Equmeniakyrkan

Homs, där 2 miljoner människor bodde före kriget, blev nästan totalt förstörd under ockupationen. Med hjälp av kyrkor i väst ger kyrkan stöd till mat, förnödenheter, återuppbyggnad och en ny framtid. Idag framstår konflikten som ett religiöst inbördeskrig med spänningar särskilt mellan olika riktningar av islam och den religiösa samexistens som rådde före 2011 har rasat samman. Det finns en lång rad kristna trosriktningar i Syrien. Många kristna har i modern tid emigrerat till Europa eller Nord- och Latinamerika. Från att under tidigt 1900-tal ha utgjort drygt 12 % av Syriens invånare, är andelen kristna i Syrien idag troligen närmare 5 %. Sedan 2014 styrs stora delar av Syrien och Irak av Islamiska staten (IS). IS är en utbrytargrupp ur al-Qaida och styr sina områden enligt en mycket sträng tolkning av sunnitiska sharialagar. Man ser sig inte som en grupp, utan som en stat vilken alla andra muslimer måste underordna sig. IS ligger sedan början av 2014 i strid med i princip samtliga andra väpnade organisationer i Syrien, inklusive regeringen, kurderna och andra islamister och rebeller. USA och ett antal allierade stater inledde i augusti och september 2014 flyganfall mot gruppen i både Irak och Syrien och har på senare tid trängt tillbaka expansionen. Hösten 2015 anslöt sig Ryssland tillsammans med bl a Iran till bombningarna på den syriska regeringsarméns sida. Flera försök till fredssamtal har brutit samman och trots stormakternas gemensamma försök att sätta press på parterna, verkar freden fortfarande långt borta.

INSAMLING OCH BUDGET

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand. Man räknar med att ca 25% av barnen i Syrien kan gå kvar i sin skola, men behöver stöd för inköp av skoluniform, skolväska

Huda, pastorsfrun i ”Christian valley” ansvarar för det humanitära hjälparbetet. och hjälp att betala skolavgift när familjens ekonomi har raserats pga kriget. Vi räknar med att stötta 2000 elever/år med 250 kr/ elev under en treårsperiod. Vi önskar också att fler blir månadsgivare som kan ge regelbundet genom autogiro till Synodens arbete. • Hyresbidrag till en familj som är internflyktingar = 1500 kr/mån • Medicin och läkarvård/familj = 1000 kr/mån • Matpaket för en familj = 500 kr/månad • Hygienpaket till barnfamilj (blöjor, barnkläder m m) = 300 kr/mån • Värmepaket med gasol för matlagning = 150 kr/mån

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen 90-konto: 90 03 28-6 | adress: Box 14038, 167 14 Bromma | telefon: 08-580 031 00 | e-post: [email protected] webb: www.equmeniakyrkan.se | www.facebook.com/Equmeniakyrkan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF