fredag 22. oktober

January 6, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Drama
Share Embed Donate


Short Description

Download fredag 22. oktober...

Description

ET ÅR MED 13 MÅNEDER heter en film av Rainer Werner Fassbinder, og jeg føler at det er nettopp det som ligger bak oss nå. Det er ikke enkelt å møte nye tider og teknologi når en ligger helt i pionérskiktet som det første land i verden som digitaliserer samtlige av rikets kinoer. Og BIFF er ”rammet” av dette mer enn noen andre, ettersom festivalen har et så stort og rikholdig program fullspekket med filmer som kommer på formater kinobransjen ennå ikke har noen standardiserte løsninger for. De ferskeste og mest interessante filmene er rett og slett ikke klare for markedet ennå. Men de er klare for BIFFs festivalpublikum, og det er her vi liker å være – helt i front! Grenselandet mellom fiksjon og virkelighet er et område BIFF utforsker i større grad enn noen annen norsk filmfestival. Med vårt store og rikholdige dokumentarfilmprogram, har vi muligheten til å dissekere slike problemstillinger via kuraterende og kontekstualiserende grep. BIFF viser filmer som setter dagsorden i samfunnsdebatten; filmer som fungerer som en kritisk korrektiv til medias prioriteringer. Vårt mål er å gå i dybden på saker hvor mediene preget av flokkmentalitet og forenklede, overfladiske innfallsvinkler til problemområder som fortjener mer nyansert behandling. Løp og se vårt rikholdige dokumentarprogram! 2009 markerte vi Berlinmurens fall med en rekke filmer fra Øst-Europa – nå Sentral-Europa – og Russland. Vi lovet dengang å komme tilbake til filmer også fra Baltikum, hvilket vi dessverre ikke plass til ifjor. Når vi så oppdager at Norge har overtatt formannskapet i Østersjørådet, byr anledningen seg til å slå et slag for de kulturelle- og økonomiske båndene som historisk sett knytter den gamle og tradisjonsrike Hansa-stasjonen Bergen til nettopp denne regionen. Dette betyr at vi presenterer film fra hele østersjøregionen, som jo innbefatter ikke bare de baltiske stater, men også hele Norden, Polen, tyskland og ikke minst Russland. Vi viste historikeren Geir Atle Ersland ved UiB den tyske storproduksjonen 12 METER UTEN HODE av Sven Taddicken, og spurte om han kunne drodle rundt begrepene ’Hanseater’ og ’Østersjøen’ i lys av denne røverhistorien. Det ble en morsom, innsiktsfull og lærerik artikkel om tyske pirater som herjet Østersjøen – og Bergen – som du kan

4

BIFF 2010

lese på side 46. Akkurat som vikingene før dem, hadde disse piratene mer enn sin tilmålte andel svin på skogen, og en av de mest legendariske av dem, Klaus Störtebeker, er hovedpersonen i denne beretningen om Østersjøens skrekk. Latin-Amerika er et kontinent som stadig gjør mer ut av seg på internasjonale filmfestivaler. Det er ikke lenger kun argentinsk og meksikansk filmkultur som vies en plass i rampelyset. De senere årene har Brasil satset mer på filmproduksjon, og nå har også en rekke andre land på dette spennende kontinentet meldt seg på i kampen om den internasjonale oppmerksomheten. Det er svært gledelig å se gode filmer dukke opp på uventede kanter – så som Bolivia, Chile og Peru. Dette markerer vi med et eget program, og vi gleder oss veldig til å se publikums reaksjoner på dette nye tilskuddet til BIFF-menyen. Checkpoints-programmet er nå blitt så faglig og kustnerisk etablert at Statsråd Jonas Gahr Støre har satt av tid til å forestå den høytidelige åpningen av denne delen av festivalen torsdag 21. oktober kl. 18.00 i KP 1. Da vises vinnerfilmen, som juryleder Shirin Ebadi vil utrope sammen med lagdommer Hanne Sophie Greve, direktør for Wergelandssenteret Ana Perona-Fjeldstad og UiB-stipendiat og medlem av Raftostiftelsens priskomité Marin Paulsen. Det Akademiske Kvarter innvier i oktober Tivoli – et nytt og etterlengtet tilskudd til filmbyen Bergen. For blant dens mange bruksområder, er denne salen Bergen filmklubbs nye visningsrom. Sammen med BFK og Studentersamfunnet er vi i BIFF svært, svært glade for at Tivoli kan bli integrert i BIFF-programmet, og vi er svært spent på hvilke nye muligheter en slik arena hvor en kan kjøre både filmer og debatter kan by på. Det er viktig å understreke at dette ikke kun er et tilbud til studenter, men noe som er åpent for alle som er interessert i film, foredrag og debatter – også resten av året. I det hele tatt er vi opptatt av å presentere mange filmer som nettopp skal vekke debatt. Ikke for provokasjonens skyld, men fordi vi ikke vil oppleve at publikum skal stille seg likegyldige til det de får servert. Hvis vi vi heller på et eller annet vis kan engasjere og opplyse – da har vi lykkes. Også i år. Bon Cinema! Tor Fosse

Kjære festivalpublikum, Bergen internasjonale filmfestival ble vedtatt opprettet av Bergen bystyre i 1999 som del av markeringen av Bergen som Europeisk Kulturby 2000. Festivalen ble umiddelbart et anerkjent varemerke for Bergen kino, og BIFF som begrep ble nærmest over natta innarbeidet i bevisstheten til festivalpublikummet, Bergen kinos brukere og byens befolkning for øvrig. BIFF ble raskt en av landets ledende filmfestivaler, og har nå også rukket å bli en av Nordens største dokumentarfilmmønstringer, selv om halve programmet er viet fiksjonsfilm. BIFF utfyller Bergen kinos øvrige programmering ved å presentere filmer kinoen ikke har anledning til å vise, ettersom mange av disse filmene ikke er å finne i kommersiell distribusjon. Slik sett bidrar BIFF til et utvidet kulturtilbud art for byens befolkning. Festivalen er også viktig i forhold til universitet og høyskoler da mange av filmene som presenteres har stor faglig verdi for studenter, undervisere og forskere innenfor ulike fagmiljø. BIFF er i mye større grad enn andre norske filmfestivaler også innrettet mot slike forskningsmiljø og i mange tilfeller også det kommunale tjenestetilbud. Som nylig påtroppet styreleder for BIFF er det en glede å kunne ønske vårt festivalpublikum velkommen til den 11. utgaven av festivalen, en festival som stadig når et bredere publikum. Elisabeth Halvorsen, Styreleder BIFF

Kjære filmvenner!

Det er med stor tilfredshet jeg ser at årets BIFF blant annet er viet et program om Østersjøregionen. Bergen var i sine nasjonale velmaktsdager et viktig handelsknutepunkt mellom nord og øst som stasjon for Hanseatene. Det er også en fryd å lese historikeren Geir Atle Erslands beretning i katalogen om hanseatene – og ikke minst piratene, som stundom herjet byen før dem … manifestert av 12 METER UTEN HODE og som skal presenteres som del av Østersjøprogrammet. BIFF er blitt en institusjon å regne med i Bergen. Ikke bare i kulturlivet, som er viktig nok i seg selv, men festivalen favner så mye mer av samfunnlivet i byen. BIFF åpner dørene for en rekke tematiske program viet videregående og ungdomsskoler. Dette vitner ikke minst om at film kan være et nyttig redskap i undervisningssammenheng, noe både Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, UNESCO-kommisjonen, Fylkesmannens Landbruksavdeling og flere andre offentlige instanser har vært med å understøtte på årets BIFF. Det viser at festivalen blir tatt alvorlig som meningsformidler og at den er på rett spor i bestrebelsene på å favne vidt – med mening. BIFF er blitt landets største filmfestival i omfang, med et så rikholdig program av dokumentarer at den nå også er blant Nordens største dokumentarmønstringer. I tillegg bugner den over av spillefilmer, så her skulle det være duket for et program for enhver smak og preferanse. Spesielt gledelig er det at festivalen har valgt å presentere et Vestnorsk program, bestående av det beste av kort- og dokumentarer, samt musikkvideoer fra den senere tid, støttet av Vestnorsk filmsenter. Det er viktig at det finnes visningsfora for slike filmer og at BIFF har sett verdien av å fungere som et utstillingsvindu, som feirer disse produksjonene og den kreative staben bak dem. Det er ikke nok at disse filmene bare blir vist på TV, om de i det hele tatt blir det. Og kinoene har problemer med å få presentert alt av lokale og regionale filmer over 10 minutters lengde. Lages det film i regionen, må det mer til – og her har BIFF tatt ansvar. Det er også flott å registrere at to av de utenlandske filmene på programmet – henholdsvis fra Italia og Tyrkia - er delvis innspilt i Bergen. Dette er resultatet av Vestnorsk filmkommisjons arbeid med å få internasjonale produksjoner til regionen, noe de altså fra tid til annen lykkes med. Jeg vil også berømme samarbeidet mellom BIFF, Studentersamfunnet og Bergen filmklubb om en nyvinning på årets program – nemlig bruken av den nye kinosalen på Det Akademiske Kvartér – til både filmvisning og påfølgende debatt, faktisk hele syv, om så ulike tema som for eksempel urbanisme og lobbyisme. Det er snert over denne nysatsingen! Avslutningsvis synes jeg det er på sin plass også å fremheve Checkpoints, programmet som omhandler menneskerettigheter og som er et samarbeid mellom Raftostiftelsen og BIFF. De har skapt noe helt nytt med årets festival – nemlig innstiftingen av en pris som skal gå til de menneskene vinnerdokumentaren omhandler og ikke filmskaperne. Det virker veldig riktig og veldig spenstig også dette. Jeg hilser Bergen internasjonale filmfestival til lykke med 10 år i Kulturbyen Bergen – og festival nummer 11! Gunnar Bakke Ordfører

6

BIFF 2010

Bergen internasjonale filmfestival er en vital festival for fremme av engasjerende spillefilmer og dokumentarfilmer av høy kvalitet. Festivalen har på kort tid rukket å bli en av de største i Norge med sine mer enn 400 forestillinger, og er en av Nordens største dokumentarfilmarenaer. Dokumentarfilmen engasjerer og skaper debatt, og er viktig i et demokratisk, samfunnsmessig og kulturpolitisk perspektiv. For å bidra til flere norske dokumentarer som utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt vil Regjeringen øke bevilgningene til dokumentarfilm til neste år. Økningen til film skal også bidra til å høyne kvaliteten og mangfoldet blant de filmene som produseres. Jeg synes det er spennende at Bergen internasjonale filmfestival og Raftostiftelsen i fire år har samarbeidet om Checkpoints, et program viet til dokumentarfilmer med fokus på menneskerettigheter. I år skal programmet også vurderes av en jury, og juryleder er ingen ringere enn fredsprisvinneren Shirin Ebadi! Bergen internasjonale filmfestival vitner om at film er en allsidig kunstart. Jeg kan ikke tenke meg et mer allsidig medium – det er ikke noe film ikke kan ta for seg av tematikk. Derfor peker film som kunstart og kanal i den offentlige samfunnsdebatten på noen helt sentrale elementer, nemlig at vi kan komme nærmere mellommenneskelig forståelse ved å ta inn over oss det vi blir vitne til som tilskuere. Jeg ønsker Bergen internasjonale filmfestival lykke til med årets festival! Anniken Huitfeldt

Kulturminister

PROGRAMOVERSIKT ÅPNINGSFILM: HJEM TIL JUL

45

CENTERPICE: WAITING FOR SUPERMAN

194

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE ALBANEREN ALL THAT I LOVE AU REVOIR TAIPEI CARANCHO DET USYNLIGE ØYET DRAGNING MOT ØST DUST HONEYMOONS I SAW THE SUN LIFE, ABOVE ALL MIN GLEDE MOLOCH TROPICAL LE QUATTRO VOLTE SONE SØR ZENSOMMER

54 55 59 70 83 88 90 106 112 129 133 135 153 172 201

CINEMA EXTRAORDINAIRE 12 METER UTEN HODE AMFETAMIN BAD FAMILY COLD WEATHER DOSSIER K. THE GOOD HEART I, DON GIOVANNI I’M STILL HERE KAWASAKIS ROSE KONGEVEIEN LIFE DURING WARTIME LOVE EXPOSURE MOTHER THERESA OF CATS NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER OLDBOYS OND TRO PAPER SOLDIER LA PASSIONE R RANEREN REVOLUCION SENTERJENTER SOUL BOY THE TEMPTATION OF ST. TONY TO SØSKEN THE TROTSKY

52 58 60 76 86 102 111 113 119 123 128 130 136 140 142 144 147 149 155 157 160 169 173 182 186 191

8

BIFF 2010

DOKUMENTARPROGRAM I KONKURRANSE BOGOTÁ CHANGE CLIENT NO. 9: ELLIOT SPITZER DISCO & ATOMIC WAR DRØMMER I KØBENHAVN GENERAL ORDERS NO. 9 HUMAN TERRAIN INSIDE JOB MY PERESTROIKA NICOLAE CEAUCESCUS SELVBIOGRAFI SECRETS OF THE TRIBE TRANSCENDENT MAN WAITING FOR SUPERMAN WORLD PEACE AND OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS

65 74 84 89 97 109 115 137 139 168 188 194 198

DOKUMENTARPROGRAM AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN THE BILL HICKS STORY BLANK CITY CAMP VICTORY, AFGHANISTAN CASINO JACK & THE UNITED STATES OF MONEY CLIMATE OF CHANGE DAVID WANTS TO FLY DEN UMULIGE REISEN DET EROTISKE MENNESKE DISH EDIE & THEA EN DRÅPE LUKSUS FARTEIN VALEN THE GENIUS AND THE BOYS GENIUS WITHIN: GLENN GOULD GOING VERTICAL IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT JUST LIKE US KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD LEAVE THEM LAUGHING MAMMA MY PLAYGROUND DAVID WANTS TO FLY JEG VIL TAKKE LIVET OCEANS OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS THE PARKING LOT MOVIE THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS PLUG & PRAY RACING DREAMS RESTREPO RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION S.O.S./STATE OF SECURITY SOUTH OF THE BORDER SPACE TOURISTS SPILLET OM DE APATISKE BARNA

56 62 64 69 71 75 80 81 82 85 91 92 94 98 99 101 114 118 121 126 132 138 80 116 141 146 148 150 152 156 159 161 166 174 175 176

STREIFTOG I BERGEN TEENAGE PAPARAZZO THINK GLOBAL, ACT RURAL THE TILLMAN STORY VIDÅPNE ØYNE VÅR MANN I KIRKENES WAR GAMES AND THE MAN WHO STOPPED THEM YVES SAINT LAURENT – L’AMOUR FOU CHECKPOINTS I KONKURRANSE BHUTTO BOGOTÁ CHANGE BUDRUS ENEMIES OF THE PEOPLE GRACE, MILLY, LUCY HUNGER MISS LANDMINE THERE ONCE WAS AN ISLAND WAR DON DON WASTE LAND WORLD PEACE & OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS CHECKPOINTS 8: THE MORMON PROPOSITION AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINCKELSTEIN BRØDRE I KRIG GAZAS TÅRER RUSSIAN LESSONS THE SHOCK DOCTRINE TREKNIV I SMEDENS HJEM

178 181 184 185 192 193 196 200

61 65 68 93 103 110 134 183 195 197 198 53 56 67 96 165 170 190

GAY AND LESBIAN PROPAGANDA NIGHT 8: THE MORMON PROPOSITION AMFETAMIN LA BOYITA EDIE & THEA HJERTEBANK HOWL TREKNIV I SMEDENS HJEM

53 58 66 91 105 108 190

MUSIKALSKE TAKTER GENIUS WITHIN: GLENN GOULD HJERNEN ER ALENE LEMMY RIDE, RISE, ROAR THE ROAD TO DIYARBEKIR RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE STRANGE POWERS: THE MAGNETIC FIELDS TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM

99 104 127 162 163 164 177 180

MIDNIGHT CRAZE CELLE 211 DOSSIER K. MACHETE NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER RANEREN RED THE TOWN

73 86 131 140 157 158 187

SPIN & SWING BOGOTÁ CHANGE CASINO JACK & THE UNITED STATES OF MONEY CLIENT NO. 9: ELLIOT SPITZER INSIDE JOB

65 71 74 115

NORGE I KRIG BRØDRE I KRIG CAMP VICTORY, AFGHANISTAN HUMAN TERRAIN RESTREPO THE TILLMAN STORY

67 69 109 159 185

KULINARISK KINO COOKING UP DREAMS

77

URBANISME BOGOTÁ CHANGE DRØMMER I KØBENHAVN GENERAL ORDERS NO. 9 THE PARKING LOT MOVIE MY PLAYGROUND STREIFTOG I BERGEN WASTE LAND

65 89 97 148 138 178 197

FOKUS: ØSTERSJØEN 12 METER UTEN HODE ALBANEREN ALL THAT I LOVE BAD FAMILY DISCO & ATOMIC WAR DRAGNING MOT ØST DRØMMER I KØBENHAVN HJEM TIL JUL KONGEVEIEN LATVISK ANIMASJONSFILM MOTHER THERESA OF CATS MY PLAYGROUND OLDBOYS OND TRO PAPER SOLDIER R SENTERJENTER THE TEMPTATION OF ST. TONY WAR GAMES AND THE MAN WHO STOPPED THEM

52 54 55 60 84 88 89 51 123 34 136 138 142 144 147 155 169 182 196

BIFF 2010

9

PROGRAMOVERSIKT FOKUS: LATIN-AMERIKA BIUTIFUL BOGOTÁ CHANGE LA BOYITA CARANCHO DET USYNLIGE ØYET MACHETE MOLOCH TROPICAL REVOLUCION SECRETS OF THE TRIBE THE SHOCK DOCTRINE SONE SØR SOUTH OF THE BORDER TO SØSKEN TREKNIV I SMEDENS HJEM VIDÅPNE ØYNE

63 65 66 70 83 131 135 160 168 170 172 174 186 190 192

PORTRETTER AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINCKELSTEIN BHUTTO THE BILL HICKS STORY FARTEIN VALEN GENIUS WITHIN: GLENN GOULD KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD LEAVE THEM LAUGHING LEMMY NICOLAE CEAUCESCUS SELVBIOGRAFI RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION TRANSCENDENT MAN VÅR MANN I KIRKENES YVES SAINT LAURENT – L’AMOUR FOU

56 61 62 94 99 121 126 127 139 161 188 193 200

PEACE & LOVE BUDRUS BOGOTÁ CHANGE WORLD PEACE & OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS

68 65 198

INTERNASJONAL UKE ALBANEREN HONEYMOONS

54 106

REALFAG OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS PLUG & PRAY RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION SPACE TOURISTS TRANSCENDENT MAN

146 152 161 175 188

10

BIFF 2010

VIDEORAMA BAD FAMILY CELLE 211 CYRUS HJERNEN ER ALENE HOWL INSIDE JOB

60 73 78 104 108 115

VESTLAND, VESTLAND DEN UMULIGE REISEN FARTEIN VALEN JEG VIL TAKKE LIVET KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD MAMMA THE ROAD TO DIYARBEKIR STREIFTOG I BERGEN VESTLAND, VESTLAND

81 94 116 121 132 163 178 32

FØRPREMIERER BIUTIFUL 63 72 CASTAWAY ON THE MOON FOUR LIONS 95 GAZAS TÅRER 96 100 GI ALT! HJEM TIL JUL 51 HJERTEBANK 105 107 HONNING THE KILLER INSIDE ME 120 KONSERTEN 124 KVINNER UTEN MENN 125 MACHETE 131 OM GUD OG MENNESKER 143 ONKEL BOONMEE SOM KAN ERINDRE SINE TIDLIGERE LIV 145 PINNSVINETS HEMMELIGHET 151 RED 158 167 A SCREAMING MAN THE SOCIAL NETWORK 171 TAMARA DREWE 179 THE TOWN 187 TREET 189 YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER 199

PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION BIFF har visninger på Bergen kino, onsdag 20. oktober – onsdag 27. oktober 2010. Festivalens hovedarena er Magnus Barfot kinosenter, Magnus Barfots gate 12. Enkelte visninger finner sted i Konsertpaleet, Neumannsgate 3. BIFF har også visninger på Cinemateket USF i kulturhuset USF Verftet, Georgernes Verft 12. Nytt av året er visninger i Tivoli på Det Akademiske Kvartér, hvor du kan kjøpe medlemskort til Bergen filmklubb for kr. 50,- under BIFF (ordinær pris kr. 100,-) og få rabattert alle forestillinger der til kr. 50,- (ordinær BIFF-billett er kr. 80,-). Det Akademiske Kvartér har adresse Olav Kyrresgate 49.   Noen visninger / arrangementer på: · Radisson Blu Hotel Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4 · Soho, Håkonsgaten 27 · Garage, Christiesgate 14 · Landmark, Rasmus Meyers Allé 5 · USF Verftet, Georgernes Verft 12 · Rom 8, Vaskerelven 8   SE LOMMEPROGRAM OG NETTSIDER FOR FORESTILLINGSTIDER   BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 620,- (kr. 20,- for kortet og kr. 600 i billettsaldo) Dette kan senere påfylles med minimum kr. 200,- hver gang. Du kan bruke ubenyttet beløp neste år på samme kort. Kortsalg og påfyll kun i billettlukene – både i Magnus Barfot kinosenter og Konsertpaléet.   Billetter kan tas ut på internett, i automater eller i billettluke. Internettbilletter skrives ut i automater eller luker. Kortet kan benyttes også neste år om du har noe til gode på det.   Uttak av rabattbilletter på Internett. Følg instruks på www. biff.no Stikk kort i automat, billett skrives automatisk ut . Uttak av rabattbilletter på billettautomat: Følg instrukser på skjerm.   Enkeltbilletter (fullpris, uten rabattkort) selges også over internett. Pris kr. 80,- + gebyr). Du må ha kredittkort (VISA/MasterCard).   BIFF selger også gruppeprisbilletter for skoler m.m. à kr. 50,- (minimum 10 stk) for visninger før kl. 15.00. Disse bestilles på 55 56 90 54 (kl. 10-14).   Kulturkort for ungdom i Hordaland 16 – 19 år: Gir adgang til å kjøpe billetter til samme pris som BIFFrabattbilletter (kr. 60,-) Billetter må kjøpes i billettlukene.

12

BIFF 2010

Priser på billetter og kort er inkludert mva.   Debatter og seminarer BIFF har inngått et samarbeid med Studentersamfunnet og Bergen filmklubb om bruken av byens nyeste kinosal, Tivoli på Det Akademiske Kvartér. Hver dag kl. 18.00 mellom 21. og 27. oktober arrangeres debatt eller foredrag i Tivoli i tilknytning til filmer som presenteres i temabolker under BIFF. For å delta her må du være medlem av Studentersamfunnet. Medlemskap koster kr. 30,- Billettpris kr. 20,Både medlemskort og billetter til debattene kl. 18.00 kjøpes hos Studentersamfunnet på Kvartéret – ikke på Bergen kino.   BOGOTÁ CHANGE og seminar om byutvikling Seminaret om byutvikling på Cinemateket USF fredag 22. oktober kl. 14.00 har fri entré. Påmelding skjer til [email protected] Filmen BOGOTÁ CHANGE vises kl. 13.00 som innledning til seminaret. Dette blir således en lukket forestilling for de påmeldte og ikke åpen for ordinært festivalpublikum og/eller rushbilletter.   Billett- og kortsalg Salg av billetter og rabattkort til festivalen starter mandag 11. oktober etter kl. 12.00. Billetter og BIFF-rabattkort selges i Bergen kinos billettlukeri Magnus Barfot kinosenter og i Konsertpaleet. Under festivalen er lukene i Magnus Barfot åpne fra kl. 09.00. Det er ikke mulig å reservere/bestille/kjøpe billetter over telefon (unntatt skolebilletter)  Billetter (også rabatterte) til Cinemateket USF kan kjøpes over nett og Bergen kinos billettsystem. Disse må hentes ut i luke eller automat på Bergen kino. Også manuelt billettsalg (kun fullpris) ved inngang til Cinemateket USF er mulig å kjøpe.   Akkrediterte må hente ut billetter i billettlukene Av brannsikkerhetshensyn (og fare for overfylte saler) må alle ta ut billetter på forhånd. Dette kan gjøres også i Konsertpaleets luker.   Frivillige må også hente ut billetter Også de frivillige som arbeider under BIFF må ta ut billetter i egne stand som betjenes av BIFF i Magnus Barfots foaje. De kan kun ta ut billetter til forestillinger for samme dag. Det skal forevises akkrediteringskort ved inngang når en går gjennom billettkøen.  

Unummererte plasser Det er unummererte plasser under BIFF (selv om det skulle stå noe annet på billetten).   Forestillingsstart Forestillingen starter presis (ingen reklame før filmene).   Aldersgrense Generell aldersgrense er 15 år. Ingen forestillinger har høyere aldergrense i år.   Programendringer Forbehold om programendringer. Disse vil evt bli annonsert på www. biff.no og ved oppslag på Magnus Barfto kinosenter. De som har kjøpt/ tatt ut billetter til en forestilling som er bltt avlyst, kan bytte billett til en annen forestilling.  

Age limit General limit is 15 years of age   Programme changes Programme changes might occur. Changes will be announced at www. biff.no and at Magnus Barfot cinema. You my exchange to another ticket/ screening in case of cancellation.  

Administrasjon/Administration Tor Fosse, Festivalleder / Festival Director Geir Elling Eikenes, Daglig leder / ENGLISH Managing Director Screenings and events Kristian Fyllingsnes, IT / Booking / Film screenings at Bergen kino Shipping (Magnus Barfot multiplex cinema) Magnus Barfots gate 12. Wedensdag Geir Ørnholt, Booking / Shipping Kjersti Vikør, Presse- og October 20th to 27th Some gjestekoordinator – Publicity / screenings/events at other venues. Guest coordinator   Håkon Tveit, Skoleansvarlig / Ticket/Card prices School screening programmer Single tickets at kr. 80,- Discount and coordinator cards (10 screenings) at kr. 600,- + Anna Sødal, Skoleansvarlig / kr. 20 for the card. You may upload School screening programmer more filling at least kr. 200,- per and coordinator time. You may also use the card Ingrid Spildo, Skolefilmfestivalen / next year if you see less than up School Film Festival loaded. Tickets can be purchased at www.biff.no and at Bergen kino’s Erik Aarebrot, Debatter, seminarer / Debates and seminars ticket automats and box office Kamilla Rønnestad, Akkrediteringer / stands at both Magnus Barfot and Hotell – Accreditations / Hotel Konsertpaleet 100 meters away. Aksel Kielland, Redaktør og Tickets for the Cinemateket USF informasjon / Editor & Information and Tivoli, Det Akademiske Kvartér Mads Hundvin, Frivilligkoordinator, must be purchased at the Bergen kino’s automats or box office stands. transport, distribusjon / Volunteers, You may also buy rush tickets at the transportation, distribution Cinemateket USF, however only full Ole-Morten Algerøy, Kortfilmansvarlig / Shorts price kr. 80,Sigurd Wik, Teknisk konsulent   og Cinemateket USF – Technical Box office superviser & Cinemateket USF Ticket and discount card sale for the film festival starts October 11th. Annette Sannes Knudsen, Teknisk koordinator / Technical coordinator Tickets and discount cards are Knut Geir Aga, DCP-ansvarlig / DCPsold at the box offices at Magnus manager Barfot and Konsertpaleet multiplex cinemas. During the festival the box Jan Ingar Grindheim, Teknisk tilrettelegger / Technical support office at Magnus Barfot opens at 9AM. Single tickets are also sold over Jesper Kirkeby Brevik, the Internet at www.biff.no Price kr. Teknisktilrettelegger / Technical 80,- plus fee. You need a credit card support   (VISA /MasterCard).   Seats Un-numbered seating   Screening times The screenings start on time (no commercials).  

Programmering / Programming Tor Fosse - Programsjef / Program Director Kristian Fyllingsnes – Nestleder / Assistant Program Director Konsulenter / Consultants: Håkon Tveit Kjersti Vikør Geir Ørnholt Aksel Kielland Erik Aarebrot Robert Norseng Ole-Morten Algerøy Magnus Holtermann Stein Sørensen Styremedlemmer, Bergen filmklubb Programmering Rom 8 Ole-Morten Algerøy Morten Kvamme Programmering Landmark Nordiske musikkvideoer: Jan Ingar Grindheim Ole-Morten Algerøy Filmomtaler/Catalogue texts Aksel Kielland (redaktør) Tor Fosse Håkon Tveit Anna Sødal Frode Heen Maria Dalland Larsen Joep Aarts Emilio Sanhueza Anette Sannes Knutsen Julie Tessem Kristian Fyllingsnes Magnus Holtermann Robert Norseng Hilde Fidje (korrektur) Hilde Sofie Pettersen (korrektur) Anette Margrethe Basso (korrektur) Anne Arnesen Mørch (korrektur) Simen Aardal Ulsaker Sigrid Haugros (korrektur) Billettsalg og visninger/Ticket sales and screenings Bergen Kinos stab/The staff at Bergen Kino Bergen filmklubb Nettsted/Website Klapp Media Trailer BUG Katalog og trykksaker/ Catalogue and print Kåre Thomsen, Ab OVO, Grafisk design og produksjon/Graphic Design and production Sverre A. Stakkestad (Grønn markedskontakt), Annonsesalg/Ads Molvik Grafisk, Trykk/Print Opplag/Circulation catalogue: 4000

VELKOMMEN TIL TIVOLI I år ønsker BIFF velkommen i enda en ny festivalarena – nemlig Tivoli Kinematografer i Det Akademiske Kvarter. Etter år med oppussing og byggearbeid, kunne studentkulturhuset tidligere i år igjen åpne dørene for byens studenter – men, det er bare uker siden den lenge planlagte kinosalen Tivoli omsider stod klar til filmvisning. Etter fem år på Bergen Kino, har nå Bergen filmklubb fått sin helt egen kinosal, og det er her de viser film – hver onsdag og søndag gjennom hele året. Som mange kanskje vet, er båndene mellom BIFF og Filmklubben tette; ikke bare var Filmklubben indirekte en av de sentrale organisasjonene bak oppstarten av festivalen, styret i Bfk har etterhvert blitt et godt rekrutteringsgrunnlag når BIFF skal ansette nye, dyktige filmarbeidere. Nå gleder vi oss over å kunne utvide samarbeidet ytterligere ved å kombinere det vi begge gjør best – å vise film. Tivoli har en egen billettordning: For å se film her må man ha medlemskap i Bergen filmklubb / Cinemateket USF, men til gjengjeld koster filmene bare 50 kroner. Medlemskap selges for kroner 50,- under festivalen, og er gyldig på Bergen filmklubb og Cinemateket ut året. Her er det med andre ord penger å spare. Billetter til visningene på Tivoli selges både i døren og på Bergen kino, mens det obligatoriske medlemskortet kun selges på Tivoli. Tivoli vil også være arena for en rekke debatter som arrangeres i samarbeid med Studentersamfunnet, noe du kan lese mer om på side 22.

BIFFs iPhone App er gratis å laste ned, og du finner den i Apples AppStore ved å søke på BIFF eller Bergen internasjonale filmfestival

det du trenger til studiene

studia.no 14

BIFF 2010

Annonse BIFF 2010.indd 1

27.09.2010 14:12:45

PRISER OG JURYER Med unntak av vinneren av Checkpoints-konkurransen som annonseres i forbindelse med åpningsfilmen, kunngjøres prisvinnerne i forkant av visningen av WAITING FOR SUPERMAN 25. oktober.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE

Anja Breien

Per Haddal

Astrid Kolbjørnsen

DOKUMENTAR – KONKURRANSE

Martin Nordvik

I det internasjonale konkurranseprogrammet vises 15 filmer som utmerker seg ved å være filmkunst av ypperste merke. Cinema Extraordinairejuryen, som i år består av tre filmanmeldereveteraner og én regissør, skal kåre en verdig vinnerfilm som tildeles en pris på 50 000 kroner. Anja Breien er en av Norges mest anerkjente filmskapere – både nasjonalt og internasjonalt. Best kjent er hun kanskje for VOLDTEKT og de to HUSTRUER-filmene, men Breiens filmografi teller også en lang rekke korte og lange filmer. ARVEN, hennes femte spillefilm, ble vist i hovedprogrammet i Cannes i 1979 Per Haddal guidet gjennom tre tiår Aftenpostens lesere gjennom premierefilmer og festivaler i inn- og utland. Haddal er også den hittil eneste nordmannen som har fått æren av å lede en FIPRESCI-jury ved en av de største internasjonale filmfestivalene, nærmere bestemt under Berlinalen i 2008. Astrid Kolbjørnsen har bakgrunn fra Aftenposten, Morgenavisen, Bergensavisen, og var i mange år Bergens Tidenes hovedfilmanmelder, hvor hun gjorde seg bemerket som en kontroversiell kritiker som ofte gikk mot strømmen. Hun har har dessuten sittet som styreleder i Norsk Filmkritikerlag. Martin Nordvik er nylig pensjonert etter 40 år i Adresseavisen, hvor han arbeidet som film- og teateranmelder.

Søren Birkvad

Ingrid Dokka

Frank Rossavik

Over halvparten av festivalprogrammet er viet dokumentarfilm, hvorav 12 er i konkurranse. Dokumentarfilmprisen på 50 000 skal sikre norsk DVDdistribusjon gjennom Film & Kinos S-film-ordning. Vinnerfilmen kåres av en jury bestående av: Søren Birkvad er professor ved Høgskolen i Lillehammers avdeling for TVutdanning og filmvitenskap. Ingrid Dokka er konsulent ved Norsk filminstitutt, med hovedansvar for innkjøp. Frank Rossavik er journalist og forfatter med lang fartstid i Bergens Tidende og Morgenbladet.

PUBLIKUMSPRISEN

Som vanlig oppfordres festivalpublikummet til å gi sin stemme til beste film. Stemmene avlegges ved å gå inn på Filmweb via www.biff.no. Merk at det kun er filmer som deltar i de ulike konkurranseprogrammene som er nominert til publikumsprisen.

FILMWEBS TALENTPRIS

Prisen er på 20 000 kroner og går til et ungt og lovende talent eller eller foretak innen filmbransjen på Vestlandet. Prisen er gitt av Filmweb

UNGDOMMENS DOKUMENTARPRIS

En jury bestående av styremedlemmer fra ungdomsfilmklubben HUFF vil kåre den beste dokumentarfilmen blant filmene som har inngått i studieopplegget for skoleelever i Hordaland under festivalen.

18

BIFF 2010

CHECKPOINTS – KONKURRANSE

Shirin Ebadi

Ana Perona-Fjeldstad

Hanne Sophie Greve

Martin Paulsen

Den nye Checkpoints-prisen er årets store nyhet på BIFF. Checkpoints er programmet hvor BIFF retter søkelyset mot filmer som tematiserer menneskerettigheter, og i år har vi opprettet en pris på 50 000 kroner. I motsetning til hva som er vanlig skal ikke premiepengene gå til filmskaperne, men til miljøet, enkeltpersoner eller saken filmen skildrer. Dette er en temmelig uvanlig måte å dele ut pris på i filmsammenheng, og vi tror en slik ordning vil skape debatt internasjonalt i filmfestivalmiljøer. BIFF og Raftosenteret er glade for å kunne presentere denne nyvinningen og stolte av at den første juryformannen er ingen ringere enn Shirin Ebadi.

Publikumspris Stem på DIN favoritt BIFF-film og vinn 10 av årets BIFF filmer på Blu Ray! Du kan stemme på alle filmene i konkurranseprogrammene til Cinema Extraordinaire, Dokumentar og Checkpoints. Filmwebs Publikumspris trekkes ut blant alle som avgir stemme INNEN mandag 25. oktober kl. 18.00. For å stemme, gå til www.biff.no og avgi din stemme på avstemningssiden, eller gå inn på filmen du ønsker å stemme på og trykk på Filmwebs publikumspris.

Shirin Ebadi er utdannet advokat, men best kjent for sitt engasjement for menneskerettigheter i Iran. i 2003 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid. Ana Perona-Fjeldstad er direktør for Det europeiske Wergelandsenteret, et internasjonalt ressurssenter som arbeider med utdanning innenfor menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Hanne Sophie Greve er dommer i Gulating lagmannsrett. Hun har tidligere arbeidet med menneskerettighetsproblematikk knyttet til konflikter i Etiopia, Namibia, Kambodsja, Botswana og Jugoslavia. Martin Paulsen er post.doc. i russisk ved Universitet i Bergen og medlem av Raftosenterets priskomité.

BIFF 2010

19

Halvdagsseminar

BOG – BGO

Cinemateket fredag 22. oktober kl. 13.00

Mennesker, mobilitet og kampen om byens arealer I løpet av 90-tallet endret borgermestrene i Bogotá i Colombia, Antanas Mockus og Enrique Peñalosa, ”verdens farligste by” til en grønn og sprudlende metropol. Biler ble valgt vekk til fordel for parker, fortau, sykkelstier og kollektivtransport for å gjøre Bogotá til en bedre by for mennesker. Forskjellene mellom Bergen og Bogotá kan virke enorme. Bogotá, en by på over 7 millioner mennesker, hovedstad i et land kjent for vold og konflikt, narkotikakriminalitet og store økonomiske forskjeller mellom folk, og lille Bergen med 250 000 innbyggere. ”Selv om problemerne i byer i forskellige dele af verden og på forskellige økonomiske udviklingstrin er meget forskellige, så er forskellene, hvor det gælder arbejdet med den menneskelige dimension i byplanlægningen, reelt meget beskedne” hevder den danske arkitekten og byplanleggeren Jan Gehl. I en kontekst hvor biltrafikken de siste 50 årene har vokst enormt, har konkurransen om byens offentlige rom økt dramatisk. Kampen om arealene er blitt en fellesnevner for byer, om de befinner seg i Asia, LatinAmerika eller Europa. Hvordan skape gode byer for mennesker? På tross av Colombias kaotiske rykte, kan Bergen ha noe å lære om byutvikling av det som nå er blitt Latin-Amerikas ”model for sustainable innovation”? Vi inviterer politikere, byråkrater, organisasjoner og andre interessenter til et halvdagsseminar med utgangspunkt i Andreas Møl Dalsgaards film Bogotá Change om Mockus’ og Peñalosas borgermestervirke.

Dagens program: 13:00 – 14:00 Film: BOGOTÁ CHANGE (50 min) Regi: Andreas Møl Dalsgaard / Danmark 2009 Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…” 14:05 – 14:15 Byråd Lisbeth Iversen åpner seminaret 14:15 – 14:45 Byer for mennesker En presentasjon av hvilke idéer Mockus og Peñalosa la til grunn for å innføre en menneskelig dimensjon i byplanleggingen. Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…” 15:05 – 15:40 Kampen om arealene i Bergen Innspill fra tre unge bergenske urbanister: a) Bergenske gater som møterom? Eirik Glambæk Bøe, arkitekturpsykolog b) Grønn mobilitet, fra plan til realitet? Bente B. Fuglseth, geograf, Statens Vegvesen c) Er medvirkning mulig? Fredrik Barth, arkitekt, Asplan Viak Kulturelt innslag: Tomas Espedal ”Å gå…” 15:50 – 16:45 Samtale med Mockus og Peñalosa Vert: Frode Bjerkestrand Det åpnes for spørsmål fra salen.

20

BIFF 2010

D I samarbeid med

Debatter

- STUDENTERSAMFUNNET

TORSDAG 21. OKTOBER KL. 18:00

ØSTERSJØEN

Det er sjelden man hører om Øster­sjø­regionen i norsk samfunns­ debatt. Likevel har vi betydelige interesser i området. Norge overtok i år formannskapet i Øster­sjø­rådet, men i løpet av de 18 årene rådet har eksistert har vi hørt lite om samarbeidet mellom de elleve medlems­ landene. Ifølge regjeringen utgjør Norges medlemskap en sentral del av norsk nærområdepolitikk, men sammenliknet med nordområdene får regionen lite oppmerksomhet. Står norske interesser i nord i konflikt med interessene vi har i Østersjøregionen, og er det motsetninger mellom hvordan vi forholder oss til Russland i forskjellige regioner? I anledning det norske formannskapet kommer seniorrådgiver i utenriks­departe­mentet Dag Briseid for å presentere Norges rolle i Østersjørådet. Hva er Norges interesser i regionen, og hva kan vi oppnå med formannskapet? Innleder: Dag Briseid, formannskapskoordinator i Østersjørådet.

22

BIFF 2010

Debatter - STUDENTERSAMFUNNET

FREDAG 22. OKTOBER KL. 14.00

LØRDAG 23. OKTOBER KL. 18:00

Vi vil vise fem dokumentarfilmer som, sett i sammenheng, presenterer en sammen­hengende og original fortelling om Norge i verden og om Det nasjonale godhetsregimet. Fortellingen avdekker et politikkfelt som er underlig fordi det har vært fredet for vanlig kritikk, og hvor kritiske spørsmål defineres som amoralske. Filmskaperne har foretatt sine fortellermessige og filmatiske grep for nettopp å etablere distanse til u-hjelpens moralske makt, og for å undergrave moraliseringens legitimitet.

På begynnelsen av 1990-tallet var Colombias hovedstad Bogotá en by preget av korrupsjon, fattigdom og kriminalitet. Innbyggerne hadde full­ stendig mistet troen på at politikerne kunne gjøre tilværelsen deres bedre. I en by i full oppløsning, maktet to politikere å revolusjonere systemet ved bruk av radikale metoder. Dokumentaren BOGOTÁ CHANGE presenterer to karis­matiske borgermestere som med sin uortodokse politikk har gitt den colom­bianske hovedstaden en ny start. Hvordan klarte Antanas Mockus og Enrique Peñalosa å gjøre Bogotá om til en by preget av medborgerskap, kultur, og demokrati? Hvilke nye ideer og strategier ligger bak byen som reiste seg fra asken? BIFF og Studentersamfunnet jobber med å få de to borgermestrene til Bergen for samtale rundt den oppsikts­vekkende sosiale revolusjonen i Bogotá.

FEM FILMER – ÉN HISTORIE

Leiediplomatene, om Midtøsten-kon­flikten og norsk vanndiplomati; Stats­­­­­misjonærene: hva skjer når Utenriks­departementet sender ut folk som selv erklærer seg som kristen­funda­mentalister for å drive politikk på statens vegne i andre land? De Hvite hjelperne handler om hva som inntil filmen ble vist, ble fremstilt av den utenrikspolitiske ledelsen i Norge og av landets mest sentrale nødhjelps­orga­nisasjoner som det største og mest vellykkede nød­hjelpsprosjektet i norsk historie. Sultbløffen handler om hvordan FN; BBC og organisasjoner skapte inntrykket av en forferdelig sultkatastrofe i Niger, til tross for at det ikke var noen slik katastrofe. Til sist tar Veldedig­het som business for seg den store og komplekse bransjen som har vokst opp rundt ulike former for bistand.

Demokratisk deltagelse

Innleder: Álvaro Ramírez, førsteamanuensis, ved Institutt for informasjons- og medievitenskap UiB

Til sammen gir disse filmene en original skildring av hva som kan kalles Norges internasjonale gjennombrudd. Hva som skjer i denne tidsperioden, og de perspektivene og tankeforestillingene som fester sitt grep over landets intellektuelle liv, vil ha langtrekkende og dype konsekvenser fordi de handler om helt grunnleggende verdensbilder og selvbilder. Innledere: Terje Tvedt, Helle Sjøvaag, Søren Birkvad

BIFF 2010

23

Debatter - STUDENTERSAMFUNNET

SØNDAG 24. OKTOBER KL. 18:00

MANDAG 25. OKTOBER KL. 18:00

Nederland avsluttet i høst sitt militære oppdrag i Afghanistan. Her hjemme viser de siste meningsmålingene at flertallet av befolkningen er imot Norges militære tilstedeværelse i landet. I hvilken tilstand forlater vi Afghanistan om vi nå trekker oss ut? Norske soldater er i Afghanistan for blant annet å bygge opp landets sivile institusjoner og drive opplæring av nasjonale sikkerhetsstyrker. Det har vært en kraftig økning i antallet drepte utenlandske soldater i år, og fra flere hold snakkes det om at vi nå må trekke oss ut av landet. Hva er resultatene av vår tilstedeværelse? Vil en tilbake­trekking innebære at vårt arbeid har vært forgjeves, eller har vi nådd punktet der afghanerne selv vil være i stand til å ivareta landets sikkerhet? Har vi et ansvar for å bidra til den fremtidige utviklingen av Afghanistan?

Dokumentaren CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY viser hvor galt det kan gå når offentligheten ikke vet hva som skjer bak politikernes lukkede dører. Debatten rundt lobbyisme er aktuell også i Norge; PR-industrien vokser stadig, og flere tidligere politikere tar med seg sin kompetanse inn i bransjen. Venstre har fremmet forslag om å innføre et lobbyregister. Forslags­stillerne argumenterer med at denne typen register er et viktig premiss for et åpent demokrati. Strengere retnings­linjer for overgang fra politikken til andre yrkesområder har også blitt foreslått i debatten. På den andre siden argu­menteres det for at man må få lov til å legge frem sin sak uten at møtereferatet sendes til media. Lobbyvirksomheten har definitivt kommet for å bli, men kan den kontrolleres?

Innledere:Kai Eide, tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan; Hans Dieset, tidligere bistands­rådgiver for Norge i Afghanistan, TV2; Arne Strand, forsker, Chr. Michelsens Institutt; Oberst Gjermund Eide, tidligere kontingent­sjef i Afghanistan

Innledere: Kristin Clemet, daglig leder av tankesmien Civita; Trine Skei Grande, leder i Venstre; Harald Espeli, forsker ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI og forfatter av boken ”Lobbyisme på Stortinget”

Norge i krig

Debatter

- STUDENTERSAMFUNNET

24

BIFF 2010

Spin & Swing

Debatter - STUDENTERSAMFUNNET

TIRSDAG 26. OKTOBER KL. 18:00

ONSDAG 27. OKTOBER KL. 18:00

Det Tyskland som skildres i Johannes Nabers film ALBANEREN er et nådeløst sted. Regissøren presenterer en verden uten rom for illegale innvandrere, hvor integritet og moral ikke har noen plass. Hva skjer med dem som får avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge? Hvilket ansvar har det norske samfunnet for flyktninger som stemples som ulovlige? Hvem skal bestemme hvilke land en skal sendes til når en vises ut av Norge – FN eller våre egne justis­myndigheter? I anledning Internasjonal uke 2010 inviterer Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, og Studentersamfunnet i Bergen til disku­sjon rundt disse spørsmålene.

Tenk deg at du sitter hos legen din. Han forteller deg at du er syk, trykker på en iPad og i løpet av et par minutter programmerer han nanoroboter i blodet ditt som sammen med hvite blodceller angriper og utsletter sykdommen i kroppen din. Kanskje er ikke doktoren din engang et menneske, men en robot. Uansett om dette er realistisk eller ikke, står vi idag overfor en teknologisk utvikling som vil sette både fantasi og etikk på prøve. Med utgangspunkt i dokumentarene som vises rundt dette temaet tar vi ikveld opp de etiske problemstillingene som dukker opp når roboter blir stadig mer intelligente og nano-og biovitenskap smelter sammen til noe som for få år siden var forbeholdt science fiction. Hvor er vi på vei, og hva er konsekvensene av denne utviklingen?

Mennesket bak flyktningen

Regissør Johannes Naber vil være til stede før og etter filmvisningen, og svarer på spørsmål som filmen måtte reise. Det vil også bli arrangert stands og menneskebibliotek i regi av Internasjonal uke.

Cyberphobia:

Innledere: Ragnar Fjelland, Senter for Vitenskapsteori i Bergen, Terje Berg, Futurist/ Senior Solution Designer, Ansur Technlogies.

Innledere: John Peder Egenæs, Amnesty; Tove Romsaas Wang, Redd Barna; Petter Eide, Norsk Folkehjelp

I samarbeid med

BIFF 2010

25

TILBUD TIL SKOLENE

Gratis filmkurs for ungdomsskoleelever Bergen Kino inviterer i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival og Den kulturelle skolesekken byens 9. og 10. klasser til filmkurs og filmfestival høsten 2010 og våren 2011. Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 9. og 10.-klassinger og gir en innføring i film og filmproduksjon. Kurset avsluttes med at kortfilmene elevene har laget vises på en egen filmfestival. Prosjektet er en stor suksess og har nå en kapasitet på nesten 1000 elever. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning på en spennende måte, for å gi elevene en interessant læring hvor hele klassen må jobbe sammen for å få til et resultat.

Program

Skolefilmfestivalen forløper slik: · Åpningsarrangement/Kick-off i forbindelse med BIFF: En dag på Bergen Kino med visning av kortfilmer og en langfilm. Presentasjon og innledning ved regissør eller annen aktuell filmpersonlighet. Én skoledag.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen fra Luksusfellen og SpareBank 1 Gratis seminar om studentøkonomi. Hvordan unngå luksusfellen som student?

· Kursing av klassene, med blant annet med innføring i filmproduksjon, manusarbeid, kamerabruk, lydarbeid og redigering. · Filmproduksjon i klassene med veiledning av kursholder under opptak: Hver klasse lager en kortfilm av maks 3 minutter varighet. Kursholder er tilstede i 2-3 timer av innspillingen mens elevene fortsetter på egenhånd. · Redigering på BIFF sine kontorer på Georgernes verft. To elever fra hver klasse. Klipperen og Regissøren får komme å klippe og gjøre ferdig filmen.

I
#llegg
gir
jurist

 Alexander
Lindal
fra
 Leieboerforeningen
sine
 #ps
om
dine
re8gheter
 som
leietaker.


· Produksjon av filmplakat. Innlevering 26. Februar 2011 på Bergen Kino. · Avslutning april 2011. Skolefilmfestival på Bergen Kino i Konsertpaleets sal 1, med visning av filmer og utdeling av ulike priser. Tema for årets filmer er mystikk!

26

BIFF 2010

Onsdag 27. oktober kl. 18.15  Sted: Egget, Studentsenteret. Gratis pizza etter arrangementet. Norsk Tjenestemannslag

NFI_gross_92x183_Layout 1 07.10.10 22.15 Side 1

LunSj pÅ Kvarteret mellom filmene

regi: Pål Øie

regi: Even Benestad

regi: Geir Henning Hopland

regi: Kjersti Steinsbø

Åpningstider Pris: 129,-

www.nfi.no/filmbutikken

Man-Ons Tor-Fre Lørdag Søndag

11:30 - 01:00 11:30 - 03:00 15:00 - 03:00 20:00 - 00:00

www.kvarTereT.nO

TILBUD TIL SKOLENE

DOKUMENTARFESTIVAL FOR VIDEREGÅENDE SKOLER BIFF inviterer alle videregående skoler i Hordaland til gratis heldags dokumentarfilmfestival. Dette er en stolt tradisjon med over 45.000 elevbesøk siden oppstarten for sju år siden. Hvert år arrangerer vi ulike temadager, og sammen med ulike fagmiljøer utvikler BIFF studieark til forberedelse og diskusjon i klassene.

ÅRETS PROGRAM

PEACE & LOVE – fredag 22. Oktober

Mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer. Byer er vår sivilisasjons ypperste maktdemonstrasjon. Blandingen av mennesker, kreativitet og ingeniørkunst overgår alt menneskeheten har kokt i hop før. Samtidig er byer selvmotsigelser som ”spiser sine egne barn”; de er ikke selvforsynte, de knuser folk i anonymitet og kan forveksles med asfaltørkener. Vi ser på hvilke utfordringer og løsninger som blir store byer til del. BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min) DRØMME I KØBENHAVN - Regi: Max Kestner, Danmark 2009 (80min) WASTE LAND - Regi: Lucy Walker, Storbritannia/Brasil 2010 (90min)

Med støtte fra UNESCO-kommisjonen inviterer BIFF elever og lærere til å utforske ulike perspektiver på fred og menneskerettigheter. I en verden hvor mediebildet domineres av katastrofer, viser BIFF filmer med fokus på positive initiativ med overraskende resultater. Det jobbes for fred på mange ulike måter, og endringer skjer ved hjelp av kreativ undervisning, innbitte demonstrasjoner og holdningsendrende politikk. Studieark utarbeides i samarbeid med Raftostiftelsen. BUDRUS - Regi: Julia Bacha, Israel/Palestina, USA 2009 (1 t 10 min) BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min) WORLD PEACE AND OTHER 4TH-GRADE ACHIEVEMENTS - Regi: Chris Farina, USA 2010 (60 min)

DEMOKRATI – torsdag 21. oktober

REALFAGLIG DAG – mandag 25. oktober

URBANISME – onsdag 20. oktober

Hva er demokrati? Er det du og jeg som bestemmer hva som er best for oss? Eller er det mektige bedrifter med penger i bøtter og spann som kjøper alt de peker på, inkludert politikere? Vi ser på hva som får verden til å gå rundt, hvem som oljer maskineriet og hvem som kaster sand i drivverket. BOGOTÁ CHANGE - Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min) CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY - Regi: Alex Gibney, USA 2010 (118min) SOUTH OF THE BORDER - Regi: Oliver Stone, USA 2009 (78min)

28

BIFF 2010

BIFF inviterer til en heldagsforestilling hvor teknologi og realfag blir står i fokus. Vi vil gjerne bidra til økt interesse for realfagene ved å vise filmer som har relevans for rekrutteringen til disse studiene. BIFF har innledet et samarbeid med Universitetet i Bergen og inviterer forskningsmiljøer derfra med på realfagsdagen under årets festival. TRANSCENDENT MAN - Regi: Barry Ptolemy, USA 2009 (95min) PLUG & PRAY - Regi: Jens Schanze, Tyskland 2010 (90min) THE INVENTION OF DR. NAKAMATS - Regi: Kaspar Astrup Schröder, Danmark 2009 (59 min)

TILBUD TIL SKOLENE

DOKUMENTARFESTIVAL FOR UNGDOMSSKOLER Hvordan kan vi skape fred? Kan skoleelever bidra i miljøkampen? Hvilken makt har religion? Kan søppelplukkere være med på å skape kunst? Vil du bli den nye Thomas Edison?

REALFAGLIG DAG PÅ VILVITE– onsdag 25. Oktober

BIFF har også et samarbeid med VilVite senteret, som i løpet av festivalen arrangerer en egen dag hvor vi viser dokumentarfilmer om oppfinnere. MAN ON A MISSION - Regi: Mike Woolf, USA 2010 (94 min) TRANSCENDENT MAN - Regi: Barry Ptolemy, USA 2009 (95min) THE INVENTION OF DR. NAKAMATS - Regi: Kaspar Astrup Schröder, Danmark 2009 (59 min)

DEN STORE MATKAMPEN - torsdag 28. oktober

Vi vet veldig lite om den maten vi spiser hver dag. Mye av maten produseres av mektige konserner med metoder og strategier som vi ikke nødvendigvis bifaller. Verden har de siste årene opplevd en voldsom matkrise som rammer fattige verden over. Samtidig fraktes mye av maten vi spiser over halve kloden. Hvor kommer maten vår fra og hvordan lages den? BIFFs landbruksdag er et samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland Bondelag. FOOD INC. - Regi: Robert Kenner / USA 2008 (1t 34min) INGREDIENTS: WHO’S YOUR FARMER? - Regi: Robert Bates / USA 2010 (60 min) LAST SUPPER FOR MALTHUS - Regi: Klaus Pas / Sveits 2009 (52 min)

BIFF inviterer nok en gang ungdomsskoler til gratis filmvisninger med faglig relevante dokumentarer. Årets dokumentarfilmer gir elevene ny innsikt i temaer fra skolens læreplaner. De passer til diskusjon i klassen før og etter visningene.

ÅRETS PROGRAM 8: THE MORMON PROPOSITION Regi: Reed Cowan og Steven Greenstreet, USA 2010 (80 min) BOGOTÁ CHANGE Regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009 (58 min) BUDRUS Regi: Julia Bacha / Israel, Palestina, USA 2009 (70 min) CLIMATE OF CHANGE Regi: Brian Hill, USA 2010 (86 min) DISCO AND ATOMIC WAR Regi: Jaak Kilmi, Estland/Finland 2009 (80 min) THE INVENTION OF DR. NAKAMATS Regi: Kaspar Astrup Schröder, Danmark 2009 (59 min) RACING DREAMS Regi: Marshall Curry, USA 2009 (95 min) TEENAGE PAPARAZZO Regi: Adrian Grenier, USA 2010 (94 min) WASTE LAND Regi: Lucy Walker, Brasil/Storbritannia 2010 (90 min) WORLD PEACE AND OTHER 4TH-GRADE ACHIEVEMENTS Regi: Chris Farina, USA 2010 (60 min)

NORSK KORTFILMKONKURRANSE LØRDAG 23. OKTOBER 17.00 MB4 Syv filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske kortfilm. Regissøren av vinnerfilmen tildeles en pris på 25 000 kroner, og filmen sikres utgivelse gjennom Film & Kinos S-film-ordning. Årets kortfilmjury består av filmkritikerne Aleksander Huser (Side 2, Film & Kino) og Einar Aarvig (Filmmagasinet), samt Tonje Hardersen (barnefilmkonsulent v/ NFI).

Akvarium

Emma er døvstum og lever et isolert liv som kunstner. En dag finner hun en bevisstløs mann i bakgården sin, og en spesiell situasjon oppstår... Regi: Bård Røssevold 17 min.

Amor

Fem minutter. 10 000 kroner. Alle er fornøyde. I en by der unge, rike mennesker betaler hva som helst for å få det de vil ha, tilbyr Thomas dem en helt unik tjeneste. Regi: Thomas Wangsmo 14 min.

Fredag

Gjennom en natt i Oslo skal viktige relasjoner for første gang bli satt på prøve for 15 år gamle Daniel og vennegjengen hans. Regi: Eirik Svensson 21 min.

Jenny

14 år gamle Jenny er ensom og utilpass der hun betrakter spillet mellom guttene og jentene som hun aldri får bli en del av. Men en dag tar forholdet mellom Adam og Jenny en drastisk vending. Regi: Ingvild Søderlind 15 min.

30

BIFF 2010

Travelling Fields

Perspektiver forandres og kamerabevegelser animeres for å redefinere et sted og dets geografi. Det NordRussiske landskap dokumenteres på en helt ny måte. Regi: Inger Lise Hansen 9 min.

Tuba Atlantic

Oskar skal dø om seks dager. Først nå er han klar for å tilgi sin bror etter en krangel, men vil han få tak i ham før det er for sent? Regi: Hallvar Witzø 25 min.

1987-1993

En snøbrettentusiast og hans mor jobber i syv år med å fange det perfekte bildet. Regi: Marius Dybwad Brandrud 11 min.

LØRDAG 23. OKTOBER 19.30 MB4

VESTLAND VESTLAND Mine dager (2009-2010) Regi: Eli Lea og Hanne Jones

I dette nettdokumentarprosjektet forteller 27 personer i alderen 79 til 104 år om små og store hendelser fra sitt lange liv. I dette utdraget forteller Alf, Borghild og Asta om sine ulike erfaringer med å finne en å dele kjærligheten med.

Sáiva (2009)

Regi og manus: Tuva Synnevåg

Sáiva er det samiske navnet på et vann med dobbel bunn, en åpning til en annen verden. Denne filmen setter samisk forestillingsverden og minimalistisk animasjon i skjønn forening.

Daddy’s Girl (2009)

Lars Vaular - En eneste Regi: Andrew Amorim

Troverdig og stemningsfull sosialrealisme om ungdomsfyll er konseptet i musikkvideoen regissert av Andrew Amorim og laget på dugnad av tre personer med et speilreflekskamera og en rislampe.

Skambankt - O’dessverre Regi: Stian Kristiansen

Skambankt er husband på kostymeballet fra helvete i Stian “Mannen som elsket Yngve” Kristiansens første musikkvideo. Vi får både blomster, bier og kakekasting.

Kvelertak - Mjød Regi: Fredrik Hana

Det er mørkt, hardt og rått, men denne dystre videoen fanger stemningen til Kvelertaks musikk. Produsert av et filmkollektiv av unge og håpefulle siddiser.

Regi og manus: Helen Komini Olsen, 8:31 min

En jente må gjemme liket av faren før middagsgjestene kommer. Komplett med engelsk fortellerstemme sier denne filmen mye om et dysfunksjonelt forhold mellom far og datter.

Datarock - Give it Up Regi: Mats&Fyxe

West Side Story – bare med røde joggedresser. Stilkarakteren er høy og dansebevegelsene fengende i Mats&Fyxes ambisiøse video for Datarocks hit “Give it Up”.

Kanada

Regi og manus: Shahrukh Kavosi

17-åringen Reza lever en stusselig tilvære som kirkeasylant i et tomt bedehus i en bygd i Hardanger for å kunne være i nærheten av sin bror, men drømmer om en bedre tilværelse på andre siden av jorden.

Scratch Regi:

Fotostudenten Lena er besatt av den mystiske nabogutten Sol. Da hun til slutt oppnår kontakt, snus situasjonen på hodet, og Sol begynner å følge etter henne.

Karin Park - Can’t Stop Now Regi: Mats&Fyxe

Paranoia, klaustrofobi og stakatto ubehag preger stemningen når en lyssky Karin Park synger “Cant’t Stop Now” i underjordiske betongstrukturer, og regissørene Mats og Fyxe fanger det hele med et stillbildekamera.

32

BIFF 2010

Datarock - True Stories Regi: Mats&Fyxe

Noen ganger er det nok at det bare ser kult ut for å få en bra video. Silhuetter og stilrent grafisk design gjør ting severdig når Datarock med Mats&Fyxe samarbeider for andre gang.

Lars Vaular - Solbriller på Regi: Kristian Berg

Høy party- og (selvsagt) solbrillefaktor i Vaulars sommerhit fra 2009, laget av Bergens egen hip-hop regissør Kristian Berg.

Seduction (2010) Regi: Lars Løge, 1 min

En eksperimentell kortfilm som tar for seg kontrasten mellom definisjonens tørrhet og forførelsens realiteter.

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL

Kulinarisk Kino Spis, drikk, film! BIFF inviterer til en helaften med utsøkt mat og en av festivalens beste filmer! Kulinarisk Kino er film + middag der publikum får se norske stjernekokker tilbrede en 3 retters meny, nyte maten og se film på BIFF. • Middagen er basert på kortreist mat og økologiske råvarer fra lokale produsenter på Vestlandet. • Filmen COOKING UP DREAMS tar oss med til det latinamerikanske kjøkken og vi møter mennesker og kulturer lidenskapelig opptatt av god mat. I filmen møter vi også Ferran Adrià, kjent fra verdens beste restaurant; spanske El Bulli. Kulinariske kinokokker på restaurant søtt+salt: Fredrik Sørensen – har bakgrunn fra flere Michelin-restauranter i Norge og England Frode Alrek – har jobbet på flere europeiske Michelin-restauranter Kulinarisk Kino:

SØNDAG 24.10 kl. 19.00-22.30

TIRSDAG 26.10 kl. 18.00-21.30

• Filmen ”Cooking up dreams” på BIFF Magnus Barfot. • Matkurs med 3 retters meny finner sted på restaurant Søtt+Salt (Radisson Blu Hotel Norge) umiddelbart etter filmen. Pris Kulinarisk Kino: kr. 725,- pr. kuvert. Alt inkludert! Kulinarisk Kino billetter i salg på Bergen Kino fra mandag 11. oktober. OBS: Begrenset antall deltagere!

Latvisk animasjonsfilm

FREDAG 22. OKTOBER 14.00 MB5

BIFF presenterer i år en hel liten serie med latviske animasjonsfilmer fra de siste par årene. I løpet av et program på en drøy time serveres seks filmer som rommer alt fra paddeslukende intellektuelle og metafysisk ladde solformørkelser til tilbakeskuende piloter og veterinærer med hjertesorg. ECLIPSE En solformørkelse åpner for transcendentale ritualer, grenseoverskridelse og et hellig møte mellom Mannen og Kvinnen. Regi: Karlis Vatols 10 min.

FLAP YOUR WINGS Skilpaddelignende hodeløse dyr i fri dressur på havbunnen, truende skapninger og en nyoppdaget evne til å fly er sentrale momenter i denne fantasifulle filmen. Regi: Nils Skapans

LOST IN SNOW Fisking og bading fra drivende isflak, kokekaffe, vodka utgjør hovedelementene i den tilsynelatende stillestående tilværelsen som utpensles i LOST IN SNOW. Men noen mystiske skikkelser i en dykkerklokke gir grunn til undring.

THE VET En samvittighetsfull og hengiven veterinær reiser rundt på hjemmebesøk og helbreder syke dyr. En dag står imidlertid et liv ikke til å redde. Et dyr dør. Veterinærens hjerte er knust, men etter hvert får han et legende besøk fra sine pasienter − i drømme.

Regi: Vladimirs Lešaiovs 8 min.

Regi: Signe Baumane 20 min.

TO SWALLOW A TOAD Dette minidramaet spinnes rundt en småby og dens to intellektuelle grupperinger. De runde og de firkantede intellektuelle lever i fred og fordragelighet helt til en firkant oppdager hva som er de rundes hemmelighet: De sluker skillpadder.

WINGS AND OARS En tidligere pilot sitter i et forlatt fyrtårn, skuer utover sjøen og minnes et liv levd mellom himmelen, havet og jorden.

Regi: Jurgis Krasons 10 min.

34

BIFF 2010

Regi: Vladimir Leschiov 6 min.

FILM + MUSIKK = AVSLUTNINGSFEST LandmarkTirsdag 26. oktober Tirsdag byr BIFF på den alltid like uslåelige kombinasjonen av musikk og film. Vi har satt sammen et program bestående av de beste skandinaviske musikkvideoene som er laget de siste par årene, og serverer dessuten Danny Perez’ film ODDSAC, som er laget i samarbeid med Animal Collective, før det hele avsluttes med en gratis fest i regi av gjengen bak Indieaften.

ODDSAC kl. 19.00

53 min - Regi: Danny Perez Animal Collective, et av 2000-tallets fremste indieband, lanserte tidligere i år noe de selv definererer som et visuelt album, i samarbeid med videokunstneren Danny Perez. Filmen hadde sin premiere i Sundance i år, og har siden da turnert kontinentene – som regel til fulle hus. Animal Collective har selvsagt stått for musikken i tillegg til at selv figurerer i filmen, mens Perez er mannen bak de psykedeliske bildene. Dette er en film strekker seg fra abstrakte fargekollasjer til surrealistisk skuespill og performancekunst i de mest fantastiske kostymer. Fascinasjonsmomentet i prosjektet oppstår når musikk og bilde smelter sammen og man plutselig befinner seg midt en sjeldent hypnotisk opplevelse.

SKANDINAVIAS BESTE MUSIKKVIDEOER kl. 20.30 Programmet etterfølges av en paneldebatt om musikkvideoer hvor en rekke regissører snakker om musikkvideoen som kunstnerisk uttrykksform og narrative videoer versus klassiske performancevideoer. Debatten begynner anslagsvis 21.30. Videoene som vises er: Mew - Repeaterbeater (dir: Martin De Thurah) Fever Ray - When I Grow Up (dir: Martin De Thurah) Mew - Introducing Palace Players (dir: Martin De Thurah) Trentemøller - Syca more Feeling (dir: Jesper Just) Lulu Rouge - Bless You ft. Mikael Simpson (dir: Jimmy Falinski Kornhauser) El perro del mar - Change of Heart (dir: Filip Nilsson) Fever Ray - If I Had a Heart (dir: Andreas Nilsson) Familjen - Det var jag (dir: Mads Udd) Kent - Idioter (dir: Gustav Johansson) Adiam Dymott - Miss you (dir: Senay&Kolacz) Donkeyboy - Ambitions (dir: Kristoffer Borgli) Casiokids - En Vill Hest (dir: Kristoffer Borgli) Torgny - The Only Game (dir: Emil Trier) Lars Vaular - En Eneste (dir: Andrew Amorim) Kvelertak - Mjød (dir: Fredrik S. Hana)

INDIEBIFF kl. 22.30 BIFF kunne aldri vært den festivalen den er i dag hvis det ikke var for vårt store, entusiastiske og nysgjerrige publikum. I år ønsker vi derfor å feire både publikum og en (nesten) overstått festival med en stor publikumsfest på Landmark. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og sparker i gang i det ODDSAC og avslutningsfilmen er ferdig. Under navnet Indieaften, driver journalist Erik Fossen, fotograf Eirik Lande og butikksjef og søknadsskriver Henrik Svanevik det som i løpet av kort tid har blitt en av Bergens aller mest populære klubber. Denne gangen er det festivalpublikummet som skal utsettes for den smittsomt gode stemningen som de tre skaper med sin eklektiske blanding av dansbar musikk og obskure filmklipp.

36

BIFF 2010

ROM

Dokumentarfilmgalleriet i Vaskerelven 8

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen presenterer BIFF for første gang en festivalutstilling i Vaskerelven 8. “Rom 8”, som gallerilokalet heter, vil være et spennende møtepunkt under hele festivalen. Under festivalen presenteres en egen utstilling bestående av norske kortdokumentarer som kontinuerlig vil bli vist på separate skjermer i galleriet. Dette betyr at man kan ta turen innom for å se film når som helst i galleriets åpningstid. Filmene er laget av norske filmskapere, etablerte som uetablerte, og er alle på mellom 5 og 25 minutter. Dokumentarene har fokus på personligheter, relasjoner mennesker imellom, samt forhold mellom individ og samfunn. Åpningstider: Mandag - fredag: 14.00 - 19.00 Lørdag - søndag: 12.00 - 19.00

38

BIFF 2010

8

Nasjonalt dokumentarfilmseminar Hotel Norge fredag 22. og lørdag 23. oktober. Bergen internasjonale filmfestival viser nok en gang et stort oppbud dokumentarfilmer fra hele verden, fra Norge og fra Vestlandet. Også i år arrangerer vi et seminar for norske dokumentarfilmskapere. Programposter: Fenomenet Gellert Tamas. Dokumentarfilm som kritisk instans i samfunnsdebatten. Øystein Hauge, Kunsthøyskolen i Bergen (teoriansvarlig) og kunstkritiker i Bergens Tidende Gellert Tamas om erfaringer fra den svenske samfunnsdebatten ”Norske verdensbilder og selvbilder i bistandsepoken. Fem filmer – én historie”. Innledning av Terje Tvedt (forfatter av Bilder av ”de andre”, Verdensbilder og selvbilder, og Utenrikspolitikk, utviklingshjelp og makt. Den norske modellen)

Plenumsdiskusjon om dansk og norsk dokumentarfilm – ulikheter og prioriteringer Andreas Møl Dalsgaard om BOGOTÁ og hans møte med Antanas Mockus og Enrique Peñalosa. Diskusjon om krigsdokumentarer på bakgrunn av HUMAN TERRAIN, CAMP VICTORY, AFGHANISTAN, ARMADILLO og RESTREPO.Carol Dysinger og James Der Derian i dialog med salen. GAZAS TÅRER med innledning av Vibeke Løkkeberg

Sean Farnel, programsjef for Hot Docs i Toronto, Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival. Om strømninger i europeisk film – hvorfor danske dokumentarfilmer er hans favoritter

Støttet av Norsk filminstitutt, Vestnorsk filmsenter, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune

40

BIFF 2010

Latin-Amerika, NÅ! Anna Sødal og Håkon Tveit

42

BIFF 2010

LATIN-AMERIKA

Latin-Amerika opplever spennende tider. Fra Rio Grande til Kapp Horn myldrer det med friske filmskapere, og stadig flere nytenkende politikere dukker opp og blir statsledere. I år belyser BIFF endringer i latinamerikansk politikk ved å tilby det ypperste fra en av verdens mest spennende filmregioner. Ingen definisjoner av Latin-Amerika er vanntette. Snarere pleier de fleste forsøk å være et sammensurium av språklige, kulturelle, geografiske og til og med økonomiske definisjoner. Vi inkluderer i denne sammenheng alle land i Amerika der spansk eller portugisisk er offisielle språk, samt de franskspråklige delene av Karibien. Vårt latinamerikanske program består derfor av filmer om- og fra Mexico, Haiti, Cuba, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay og Argentina.

Film fra før

Lumière-brødrene tok strake veien over Atlanteren i 1896 for å spre sin nyvinning film i Latin-Amerika. Etter noen tiår hadde de største økonomiene Mexico, Brasil og Argentina etablert sterke filmindustrier, og spesielt Mexico hadde en gullalder på 1940-tallet. Med Den cubanske revolusjonens satsning på film, sluttet den karibiske øyen seg på tross av sin beskjedne størrelse til ledertrioen. Revolusjonen ga til USAs ergrelse gjenklang i hele Latin-Amerika, og på 60-tallet opplevde man en voldsom blomstring av det som ble kalt Ny latinamerikansk film. Snarere enn en homogen bevegelse var dette en polyfoni av ulike nyskapende stemmer i vidt forskjellige sammenhenger, der fellesnevneren var friske uttrykk og politisk engasjement knyttet til urettferdighet i samfunnet. Filmskaperne lot seg inspirere både av italiensk neorealisme og fransk nybølge, men skapte nye uttrykk som ble formulert i manifester som ”Mot en tredje filmtradisjon” og ”For en ufullstendig film”. Filmene fikk plass på de mange nye filmfestivalene som blomstret opp verden over. 70- og 80-tallet ble derimot en formidabel nedtur, da diktaturer kvelte kunst og fikk venstreorienterte til å forsvinne over en lav sko.

Ny tid, ny giv

Nyliberalismens 90-tall førte med seg Hollywoods oppmerksomhet på latinamerikanske filmskapere. Der diktaturer hadde presset kunstnere ut i politisk eksil, trakk nå penger etablerte navn som meksikanske Guillermo del Toro og Alejandro González Iñárritu over grensen i nord. Samtidig har spesielt europeiske selskaper sett verdien av å finansiere kvalitetsfilm i Latin-Amerika for å tiltrekke seg arthauspublikummet her hjemme. Dessuten har den teknologiske utviklingen ført til en demokratisering av filmmediet som latinamerikanerne har omfavnet til fulle. Nå ser vi igjen en tendens til nye, spennende filmuttrykk som skildrer utfordringene dagens Latin-Amerika står overfor. Argentina er i så måte prakteksemplet: Parallelt med den største økonomiske krisen landet har opplevd, tok argentinsk film festivalverdenen med storm. Lut lei av pompøse fortellinger og belærende dialog tydde filmskapere til små, personlige og realistiske historier fra samtiden. I en tid der presidenten Carlos Menem og Det internasjonale pengefondet hadde rasert den statlige infrastrukturen, var Argentina rundt årtusenskiftet et land som skrek etter filmfortellinger. Og med små budsjetter, amatørskuespillere og god dugnadsånd gjøv nyutdannede ungdommer løs på saken. Sekstitallshelter som Fernando Solanas (SMELTEOVNENS TIME, 1969) hadde kjempet gjennom en ny lov som ga støttehjul i form av nyetablerte filmskoler og statlig finansiering. Disse opererte nå i samspill med øynene rettet mot utenlandske institusjoner og selskaper for investering. Mye av det som har skjedd i filmmiljøet i Argentina, har også foregått i andre latinamerikanske land de senere årene. Den generelle fremveksten av uavhengig film i regionen har sammenheng med nye filmskoler, økt statlig støtte og samproduksjon med europeiske institusjoner. På norske kinoer har dette brakt oss store filmopplevelser som ALAMAR fra Mexico, DJEVELENS TREKKSPILL fra Colombia, LA NANA fra Chile, FAUSTAS PERLER fra Peru og GIGANTE fra Uruguay.

BIFF 2010

43

LATIN-AMERIKA

The Usual Suspects

Mexico, et av Latin-Amerikas filmlokomotiv, feirer i år hundreårsjubileet for sin revolusjon. Dette markerer nasjonen – og BIFF – med et fyrverkeri av en collage i segmentfilmen REVOLUCIÓN, hvor ti av de fremste filmskaperne viser at revolusjon anno 2010 betyr desillusjon, nostalgi og vold. Den fremste meksikanske regissøren av dem alle, Iñárritu, er derimot representert med sin spanske BIUTIFUL, som er et ypperlig eksempel på at meksikanere kan lage medrivende film også utenfor hjemlandet. De ledende figurene i den (nye) argentinske nybølgen har nå bitt seg fast som etablerte navn, og BIFF presenterer i år aktuelle filmer fra pionerene Daniel Burman (TO SØSKEN), Diego Lerman (DET USYNLIGE ØYET) og Pablo Trapero (CARANCHO), i tillegg til å vise vakre og tankevekkende LA BOYITA, av en ny sterk og følsom stemme: Julia Solomonoff. Utvalget vårt reflekterer kompleksiteten både i argentinsk film og argentisk virkelighet. Solomonoff representerer en ny generasjon kvinner i landets filmmiljø, ledet an av kunstneriske stjerner som Lucrecia Martel og produsenten Lita Stantic. Dette står i kontrast til latinamerikansk film generelt, som har vært uhyre mannsdominert, men tidene endres nå sakte. Norske filmentusiasters bilde av Brasil er preget av ultravoldelige, spektakulære favelafilmer som CITY OF GOD og TROPA DE ELITE. BIFFs innfallsvinkel er diametralt motsatt. I år viser vi to dokumentarfilmer som gjenspeiler ulike aspekter ved det brasilianske samfunnet. I WASTE LAND samarbeider den verdenskjente brasilianske kunstneren Vik Muniz med bossplukkere på verdens største søppelfylling i Rio, og viser det viktige resirkuleringsarbeidet de gjør. Et helt annet sted i landet beskriver regissøren av TROPA DE ELITE, José Padilha, europeiske sosialantropologers overgrep mot Yanomamifolket i Amazonas.

Mindre land, mektige filmer

De store latinamerikanske filmnasjonene er fortsatt i sterk konkurranse med giganten i nord. Samtidig overskygger de ofte produksjoner fra sine mindre naboland. Et eksempel på kreativitet utenfor lederkvartetten, er den bolivianske filmen SONE SØR av Juan Carlos Valdivia, som vises

44

BIFF 2010

under årets festival. I et land som slår de fleste rekorder når det gjelder statskupp, har politisk ustabilitet vært et gjennomgående bakteppe i den nasjonale filmproduksjonen. Nå som de for første gang i historien har en aymara-indianer som president, foregår det store sosiale omveltninger i landet, noe regissør Valdivia belyser i sin nyeste film. Men det var spesielt filmens form – et roterende kamera som fanger opp dagligdagse episoder i et overklassehjem – som vakte oppsikt under årets Sundance-festival. Politiske og sosiale endringer skjer også i andre land på kontinentet. For eksempel er Uruguay et lite land som de siste årene gjort seg bemerket med flere filmperler. Uruguayanske VIDÅPNE ØYNE byr på en politisk og poetisk reise gjennom en rekke søramerikanske land, og analyserer blant annet brasilianske bønders utfordringer i møte med soyaindustrien. Filmen tar også opp andre utfordringer som er forårsaket av inngrep utenfra, problemstillinger også Norge er en sentral del av. Nabolandet Paraguay har langt mindre å vise til, ettersom PARAGUAYANSK HENGEKØYE, som BIFF presenterte i forfjor, utgjør halvparten av landets filmer på 35mm siden syttitallet. Unge generasjoner slår seg likevel opp også her, og Renate Costas oppgjør med det siste diktaturets undertrykkelse av homofile i TREKNIV I SMEDENS HJEM vitner om både engasjement og talent. Fransk- og kreolskspråklige Haiti er også representert på årets program. MOLOCH TROPICAL er et visuelt vakkert undergangsdrama fra et diktaturs siste dager, regissert av Raoul Peck, som tidligere har vært landets kulturminister. Fra Peru sprer COOKING UP DREAMS matglede.

On the Outside Looking In

Årets program inneholder også blikk utenfra på Latin-Amerika. Den kontroversielle amerikanske regissøren Oliver Stone presenterer en egen tilnærming i dokumentarfilmen SOUTH OF THE BORDER. Tittelen viser til den tradisjonelt nedlatende holdningen USA har til sin ”bakgård”, men Stone avslører at den nye skolen av latinamerikanske politikere har langt mer å fare med enn det offentligheten i USA vil vedkjenne. BOGOTÁ CHANGE handler om en tiårsperiode med store omveltninger i

LATIN-AMERIKA

den colombianske hovedstaden, og er regissert av dansken Andreas Møl Dalsgaard. Filmen viser hvordan de to visjonære politikerne Antanas Mockus og Enrique Peñalosa forvandlet millionbyen fra et kaotisk voldshelvete til en velfungerende moderne metropol. BIFF har invitert begge to til Skandinavia for å belære oss bergensere både om byutvikling og demokratisk deltakelse. Også WASTE LAND handler om urbanisme og er skapt av britiske Lucy Walker.

Film i flertall

Filmene vi viser under årets BIFF speiler de ulike kulturene og samfunnene i Latin-Amerika, både gjennom fiksjon og dokumentarfilm. Programmet uttrykker et kreativt mangfold, både foran og bak kamera. Det kan virke som en umulig oppgave å oppsummere et kontinent og en tilhørende filmtradisjon, men som den brasilianske filmskaperen Walter Salles (MOTORSYKKELDAGBØKENE) poengterer er filmene i dag ”as harsh and essential in their form and content as the films made by the generations of the 60’s and 70’s.” Latinamerikansk film er fortsatt i høyeste grad samfunnsbevisst og samfunnskritisk. I tillegg til å analysere dagens situasjon, behandles også de mange arrene og uløste knutene etter de siste militærdiktaturene på 70- og 80-tallet, i den latinamerikanske samtidsfilmen. Det er også viktig å snakke om latinamerikansk i flertall. For som Salles påpeker: ”There are cinemas; made of sometimes contradictory currents that often collide, yet come together in a desire to portray our realities in an urgent and visceral manner”. Dagens filmer er i dialog med både regionale og nasjonale filmtradisjoner, i en rekke komplekse samfunn som fortsatt utforsker identitetsspørsmål på ulike plan. Og selv om filmskaperne fortsatt møter flaskehalser både når det gjelder produksjon og distribusjon, er det overraskende mange filmer fra denne delen av verden som når kinolerretet verden over. Velkommen til en reise gjennom dagens Latin-Amerika på BIFF!

LATINOFEST

MACHETE FESTPREMIERE OG LATINOFEST

FREDAG 22. OKTOBER

BIFFs Latin-Amerika-program åpner med eksklusiv førpremiere på Robert Rodriguez nye film MACHETE. Et stjernegalleri med Jessica Alba, Robert De Niro og Lindsay Lohan tar oss med til Mexico og historien om en politimann som vikles inn i et politisk spill. Festpremiere Machete:

FREDAG 22. OKTOBER MB2 kl. 18.45. Billetter i salg på Bergen Kino fra mandag 11. oktober.

BIFF Latinofest i samarbeid med Bergen internasjonale musikkfestival etter filmen på Terminus Whiskeybar (Hotel Grand Terminus, Zander Kaaesgate 6 v/Jernbanen). Gratis adgang og åpen for alle. (Fra kl. 20.00)

HANSEATER OG PIRATER av Geir Atle Ersland

I året 1393 seilte en flåte tyske sjørøvere inn mot Bergen. De ble kalt vitalinere, og var fryktet fra Den engelske kanal og like til Baltikum. Byen vitalinerene hadde i sikte var rik og en sentral stasjon i et internasjonalt handelsnettverk styrt av den tids mest framgangsrike kjøpmenn, de tyske hanseatene. Hanseatene hadde gjort byen til del av et nordeuropeisk handelsnettverk med kontakter innover i Østersjøområdet, og som del av dette nettverket utviklet byen seg gjennom hundrevis av år. I nobelprisvinneren Thomas Manns roman om den lybske familien Buddenbrooks lar forfatteren familiens stamfar referere til sitt ungdomsopphold i Bergen. Og ved byarkivet i Lübeck ligger arkivene etter de bergenske hanseatene. Her finnes spor etter kontakten med øvrige hansabyer videre østover langs Østersjøkysten.

46

BIFF 2010

HANSEATER OG PIRATER De historiske forbindelsene og kulturelle båndene mellom Norge og Østersjøområdet har i moderne tid aldri fått det fokus de fortjener. Det er i hovedsak to grunner til dette. Før århundreskiftet 1900 og fram til mellomkrigstiden dominerte det nasjonale perspektivet norsk selvforståelse, og påvirkning utenfra ble stort sett vurdert som negativ. Likevel er det viktig å poengtere at norske kunstnere, intellektuelle og forskere ofte søkte mot Tyskland da de forlot moderlandet. Men Den andre verdenskrig kom til å sette brutalt stopp for denne tradisjonen. Dagens angloamerikanske kulturelle dominanse kan likevel ikke alene forklares med etterkrigstidens antipati mot alt som var tysk. De kortsiktige konsekvensene var dramatiske nok, men Den kalde krigens deling av Europa i øst og vest, gjorde det på lengre sikt umulig å gjenoppta de forbindelsene som hadde eksistert. Naziregimet hadde i sin tid utnyttet middelalderens mektige hanseatiske kjøpmenn i sin propaganda. For nazistene var hanseatenes suksess et historisk bevis for tysk overlegenhet. Denne tvilsomme bruken av historiefaget gjorde at det hanseatiske kom i vanry etter krigen. Men da jernteppet ble løftet ved slutten av 1980-årene, og samlingen av det splittede Tyskland var et faktum, ble også statusen som hansabyer revitalisert som en historisk-kulturell identitetsmarkør. Dermed er også tiden inne til å presentere en av de mest beryktete karakterene fra den hanseatiske senmiddelalderen, piraten Nikolas “Klaus” Störtebeker, som vi møter i 12 METER UTEN HODE. Pirater har i det siste vært godt mediastoff. Skrøpelige farkoster med overdimensjonerte motorer raser rett som det er langs siden av norske lasteskip. Piratene kommer seg om bord, tar mannskapet til fange og holder skipet til rederiet betaler. Moderne pirater er ikke ute etter skipets last, men eierens bankkonto. Det er der det er ”saltmat og søtmat og penger og gull,” som Torbjørn Egner sang i visa om kaptein Sortebill. Sortebill var ikke fra Somalia, men trolig stamfaren til kaptein Sabeltann, hvis vanskjebne er at skuta har satt seg fast i en dam i en dyrepark utenfor Kristiansand. De er begge karikaturer av piratene fra Karibien, akkurat som Johnny Depp og kumpanene hans. For de fleste av oss har ekte sjørøvere hodeskalleflagg, trebein, enøyet papegøye på død manns kiste, en flaske med rom og skatten på sjørøverøya. Det var tider, det – 1700-tallet, – men i virkeligheten er alle disse sjørøverne – Long John Silver, piratene fra Somalia og Nikolas Störtebeker – skåret over samme lest. Så hva har de til felles? Pirater ser ut til å ha egenskapen som skal til for å spinne myter om sitt eget ettermæle og bli stående som romantiske helter fra en eksotisk fortid. I virkeligheten har de til alle tider kapret handelsskip, operert i farvann der makthaverne ikke har kontroll, vært nyttige i krigstider og en pest og plage i fredstid. Pirater er et resultat av krig. I en krig fungerer kapreriet til fordel for minst en av partene. Under konfliktene mellom Frankrike, Spania og England i Vest-India på 1700-tallet fikk skipskapteiner kaprerbrev for å plyndre fiendens handelsfartøy. Men når freden ble erklært fortsatte de virksomheten, om enn med den forskjell at nå var det ikke lenger viktig å skille mellom venn og fiende. Alle handelsskip var bytte. Freden medførte også at soldater ble dimittert, og arbeidsløse soldater rekrutterte til et yrke der deres ferdigheter var til nytte. Freden stod heller ikke sterkt, for ingen nasjon eller stat kunne håndheve lov og orden til sjøs. På havet bestemte de med størst mot og flest kanoner.

BIFF 2010

47

Det demonstreres godt i filmen om Störtebeker, der han en stakket stund besitter den eneste. Piratene ved Afrikas Horn satser lite på farkostene, men behersker det beste innen moderne våpen. Så ille er det at Norge i en periode har sendt et av militærets nyeste høyteknologiske krigsskip for å forsøke å stoppe dem. Og så ille var det for kjøpmennene fra de hanseatiske byene langs Nord- og Østersjøkysten, at de måtte samle sine ressurser for å sette en stopper for piratene, og gjøre dem hodet kortere. Det hjalp for en stund. Men det kom nye etter Klaus Störtebeker. Om den historiske Störtebeker vet vi lite. Det er mulig han er den samme Störtebeker som er nevnt i et dokument i 1380, og i så fall er det den eldste opplysningen som finnes. Da han ble henrettet omkring 1400 var han en berømt pirat. Flere ganger i filmen blir det foreslått å dra til Bergen, og det er ikke usannsynlig at Störtebeker og mannskapet kjente byen. De kan ha hatt erfaring som sjøfolk på hanseatiske handelsfartøy som fraktet varer til og fra byen, både fra Østersjøen og over Nordsjøen. Men de kan også ha hatt en lang karriere som sjørøvere bak seg. Kanskje var Störtebeker om bord på flåten som kom til Bergen i 1393? Bakgrunnen var at dronning Margrete regjerte både Danmark, Norge og Sverige, etter at hun i 1389 hadde fengslet den svenske kongen Albrekt av Mecklenburg. Albrekts allierte i Mecklenburg organisert til krig mot Margrete, og engasjerte vitalinerne til å føre forsyninger til Stockholms borgere som fremdeles var tro mot kong Albrekt, men beleiret av Margretes styrker. Dessuten skulle de herje og plyndre i Nord- og Østersjøen. Vitalinerene kom til Bergen med 18 store skip fra Wismar og Rostock. Byfolket hadde hatt tid til å mobilisere, og det kom til et regulært slag der kongens høvedsmann ledet den bergenske styrken. Mannefallet

48

BIFF 2010

var stort på begge sider, men bymennene var underlegne; høvedsmannen ble tatt til fange, men var hardt såret og døde. Drept ble også en av lederne for vitalinerne. Han ble gravlagt ved dagens domkirke. De resterende falne tok piratene med ut på Vågen og gav dem en våt grav. Etterpå ble byen ranet og det ble gjort vold både mot kvinner og kirker, forteller kildene. Byttet var så rikelig at kaprerskipene ikke fikk med seg alt, og det de ikke fikk med seg ble kastet i sjøen. Byens øvrighet ble tvunget til å sverge ed til Albrekt som om han var rette kongen til Norge. Og før piratene dro ble byen stukket i brann. Da var det i følge en islandsk beretning gått åtte dager siden de ankom byen. Med slike erfaringer kunne det nok friste å besøke Bergen på nytt når det røynet på for en stakkars sjørøver. Men krigen mellom Mecklenburgerene og dronning Margrete ble avblåst i 1395, og dermed ble vitalinerene arbeidsledige for en stund. Det er i denne rollen vi i filmen møter Störtebeker og mannskapet hans. Det var mange grunner til at Bergen var et fristende mål. Byen var lett å nå med skip samtidig som den lå nokså isolert til, langt fra andre byer. En effektiv militærmakt til å forsvare byen fantes knapt, og den manglet bymurer til å stenge angripere ute. Samtidig var dette Nordens største by og et av hovedknutepunktene for den hanseatiske handelen i Nord-Europa. Her fantes et tjuetalls kirker og klostre og en kongeborg; en mengde forskjellige slag håndverkere som produserte det meste fra hårnåler, kammer og sko til gullsmedarbeid, skjold og rustninger. Men mest av alt var det av alle slags handelsvarer, slike som ble importert eller som var samlet i byen for eksport. I eksporten dominerte tørrfisken fra Nord-Norge. Den var ettertraktet over hele Europa i en tid da matvarer i regelen var vanskelig å oppbevare, og da kirkens fastetider forbød folk å spise kjøtt.

HANSEATER OG PIRATER

Det var tørrfisken som hadde lokket hanseatene til byen, noe som førte til etableringen av en koloni av fastboende hanseatiske kjøpmenn. Slike kolonier fantes det mange av i Nord-Europa, men bare fire var store nok til å fortjene status som Kontor. Det var ett i London, ett i Brügge, ett i Novgorod og altså ett i Bergen. I vår tid blir Bergen ofte kalt en hansaby, men dette er en misforståelse som sørgelig ofte gjentas i turistbrosjyrer og lignende. De virkelige hansabyene var medlemmer av det hanseatiske forbund, en koalisjon av byer fra Zuidersjøen i dagens Nederland i vest og til Baltikum i øst. Det var en løs organisasjon som i hovedsak hadde som formål å beskytte hanseatiske kjøpmenn, regulere den interne konkurransen og forhandle om handelsrettigheter med konger og fyrster utenfor hansabyenes egne territorier. Forbundets politikk ble vedtatt på de såkalte hansadagene, møter som ble innkalt etter behov med representanter fra byrådene i hansabyene. Bergen tilhørte derimot den norske kongens suverenitet, men hansaforbundet hadde forhandlet seg til rettigheter til å handle i byen. Slike rettigheter ble kalt privilegier, men egentlig gikk de ikke lenger enn at hanseatene skulle ha samme retter og plikter som kongens egne undersåtter. Derfor hadde også hanseatene i Bergen plikt til å delta i rikets forsvar, noe de også gjorde flere ganger. I 1393 slåss hanseatene med nordmennene mot piratene, og da de tapte ble også hanseatenes koloni plyndret.

helt uventet i 1428, og byen opplevde en plyndring etter samme mønster som i 1393. ”De tok med alt, både penger og gods”, forteller en krønike fra Lübeck. Etterpå dro kaprerne til Wismar og delte byttet. Vitalinerne ble også kalt likedelere fordi de delte likt mellom seg. ”Men etterpå var de som de pleier like fattige”, opplyser krønikeskriveren. Kanskje var det derfor de kom tilbake året etter? Likevel, både Bergen og Det hanseatiske kontoret overlevde piratangrep og plyndring. Faktisk bestod Det hanseatiske kontoret i Bergen til midten av 1700-tallet. Da ble det avløst av Det nordiske kontor, som for alle praktiske formål førte handelen videre ved Tyskebryggen helt til midten av 1800-tallet. Da hadde Det hanseatiske forbund gått i oppløsning nesten 200 år tidligere ved en mislykket hansadag i Lübeck i 1669. Slik kan en med stor rett si at Bergen ble hanseatens siste utpost, og det er dette som forklarer hvorfor det var nettopp her at et hanseatisk museum ble grunnlagt. For situasjonen er den at på tross av hanseatenes handel, som dominerte Nord-Europa i hundrevis av år og skapte et forbund av velstående tyske handelsbyer, så finnes det bare ett hanseatisk museum, nemlig Det hanseatiske Museum i Bergen. Og Bryggen i Bergen er den eneste bevarte bebyggelsen fra et av de hanseatiske kontorene. Det skulle bare mangle at ikke Klaus Störtebeker og piratene hans kommer til BIFF – det er jo dette de har ventet på i over 600 år.

Året 1393 var for øvrig ikke eneste gang Bergen ble plyndret av vitalinerne. De kom også til byen i 1428 og 1429. Da var Erik av Pommeren konge over Danmark, Sverige og Norge, og lå i krig med greven av Holstein om kontrollen over Sør-Jylland. På en hansadag i Rostock i 1426 ble det inngått et krigsforbund mellom greven og hansaforbundet. De hanseatiske kjøpmennene i Bergen inngikk først en separatfred med kongens høvedsmann i Bergen. Men verken hansaen sentralt eller kong Erik syntes om slik separat fred. Høvedsmannen ble straks omplassert til Tønsberg, og snart stengte hansakjøpmennene kontoret i Bergen og etterlot byen mer forsvarsløs enn noen gang tidligere. Til Bergen kom vitalinarane

BIFF 2010

49

Åpningsforestilling Førpremierer

Fokus: Østersjøen

Hjem til jul Home for Christmas

Intet navn blir oftere brukt til å dementere påstanden om at Norge ikke har produsert noen store regissører enn Bent Hamers. Siden han debuterte med den skoledannende karakterstudien EGGS i 1995, har Hamer avstedkommet en stri strøm av filmer, som alle bærer hans særegne vannmerke. Hamers filmer preges av et unikt blikk for detaljer, en i norsk sammenheng uovertruffen sans for stil og en forkjærlighet for å skildre og feire livene til akterutseilte menn som både tiden og verden har løpt i fra. HJEM TIL JUL føyer seg pent inn i en filmografi som i tillegg til EN DAG TIL I SOLEN (1998), kan skilte med høydepunkter som SALMER FRA KJØKKENET (2003), FACTOTUM (2005) og O'HORTEN (2007).

Det er bare oktober, men allerede ligger det pakker under treet – Bent Hamer er tilbake

Norge, Sverige, Tyskland 2010 Manus: Bent Hamer Regi: Bent Hamer Foto: John Christian Rosenlund Medvirkende: Nina Andresen Borud, Trond Fausa Aurvaag Produksjonsselskap: Bulbul Films Norsk, engelsk, tysk, serbisk, fransk tale, norske tekster. 90 min

Årets åpningsfilm er Bent Hamers etterlengtede sjette spillefilm. HJEM TIL JUL er basert på Levi Henriksens populære og kritikerroste novellesamling "Bare mjuke pakker under treet", og består av et flettverk av historier som alle knyttes sammen av at de har julefeiring – eller mangel på sådan – som felles tema. Vi møter en pappa som ikke får lov å tilbringe julaften sammen med barna sine, to flyktninger som ikke har noe sted å gjøre av seg, en kvinne hvis elsker har lovet å forlate familien sin til fordel for henne og en lege som ikke har tid til sin kone eller barnet hun ønsker seg. Få fenomener er bedre egnet til å belyse mellommenneskelige relasjoner enn nettopp julefeiringen, og med sitt unike blikk for detaljer har Hamer laget en ensemblefilm hvor humor og tragedie går hånd i hånd. Historiene glir over i hverandre og HJEM TIL JUL er nok et bevis på at de er inne på noe, de som kaller Bent Hamer vår største nålevende regissør. Bent Hamer returns with HOME FOR CHRISTMAS, a drama with an ensemble cast and the Norwegian Christmas celebration as its central theme. The film is set in a small town somewhere in Norway, and the characters all attempt to deal with their own private holiday predicaments as best they can. With his unique sense of style and tempo and his acute eye for detail, Hamer has crafted a remarkably sober film about Christmas where humour and tragedy go hand in hand.

BIFF 2010

51

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

12 meter uten hode 12 Paces without a Head Zwölf Meter ohne Kopf

Sven Taddicken er en tysk fimregissør og manusforfatter som debuterte som langfilmregissør med MEIN BRUDER DER VAMPIR i 2002. Deretter regisserte han dramaet EMMAS GLÜCK i 2007, før han i fjor la siste hånd på 12 METER UTEN HODE.

En underholdende storfilm om pirater, bygget på historiske fakta snarere enn en berg-og-dal-bane I tiden frem mot år 1400 var Nikolas "Klaus" Störtebeker og Gödeke Michels Østersjøens mest fryktede pirater. Sammen med sitt kobbel av vitalinere og likedelere, gjorde de to sjøreisen utrygg for både merkantile, militære og adelige fartøyer. I denne filmen møter vi de to legendariske piratene i det de er i ferd med å legge piratlivet bak seg. Ikke bare har de to gått hen og gjort noe såpass lite pirat-aktig som å forelske seg, piratbransjen er heller ikke like lukrativ som den en gang var. Etter en rekke resultatløse tokt fremstår en pensjonisttilværelse som bonde stadig mer forlokkende – men så oppdager de to et mirakelvåpen gjemt i en råtten gammel holk, og jakten på saltmat og søtmat og penger og gull er i gang på ny. Tyske underholdningsfilmer med stort budsjett er ikke en sjanger norske filmentusiaster har spesielt gode erfaringer med. Men 12 METER UTEN HODE er en medrivende eventyrfilm spekket med action, humor og spenning – for ikke å si massevis av historiske fakta om østersjøregionen. 1401 AD: Pirates Klaus Störtebeker and Gödeke Michels are making the Baltic Sea unsafe for seafarers of all creeds and colours. However, due to an increased military presence, the lucrative golden age of piracy seem to be coming to an end. Not only is the booty not what it used to be, the pair have also gone and done something so unbefitting of a pirate as to fall in love with landlocked women. Retirement seems ever more tempting, but then the two happen upon a wonder weapon that turns everything upside down.

52

BIFF 2010

Tyskland 2009 Manus: Matthias Pacht Regi: Sven Taddicken Foto: Daniela Knapp Medvirkende: Ronald Zehrfeld, Matthias Schweighöfer Produksjonsselskap: Magnolia Filmproduktion, Warner Bros, Wüste Film Tysk tale, engelske tekster. 108 min

Gay and Lesbian Propaganda Night Checkpoints

8: The Mormon Proposition

Tidligere nyhetsanker Reed Cowan gikk i 2006 fra å være mannen som formidlet nyhetene til å bli selve nyhetene, da han rapporterte fra en ulykke hvor en liten gutt hadde omkommet i et klatrestativ. Gutten skulle vise seg å være hans egen sønn. Dette resulterte i hans første dokumentar THE OTHER SIDE OF THE LENS (2008), som følger ham i to år etter ulykken. 8: THE MORMON PROPOSITION (2010) er hans andre dokumentarfilm.

Steven Greenstreet er en amerikansk dokumentarfilmskaper. Hans første film som regissør var THIS DIVIDED STATE (2005), som tok for seg kaoset som oppstod da Michael Moore besøkte Utah Valley State College under valgkampen i 2004. I 2008 kom KILLER AT LARGE, en film om den amerikanske fedmeepidemien og de betraktelige næringslivsinteressene som ligger til grunn for den. 8: THE MORMON PROPOPSITION er hans tredje film som regissør.

USA 2010 Manus: Reed Cowan Regi: Reed Cowan, Steven Greenstreet Medvirkende: Rocky Mayor Anderson, Matt Aune Produksjonsselskap: David and Goliath Films Engelsk tale, 80 min Red Flag Realeasing

No More H8! Da Barack Obama ble valgt til president i november 2008 satt Californias liberale halvdel igjen med en bitter ettersmak. På en, for dem, uforklarlig måte hadde lovforslaget kjent som "Proposition 8" blitt vedtatt, noe som resulterte i at retten til kjønnsnøytralt ekteskap falt bort. Dette kom som følge av en enorm pengeinnsamling og dertil hørende holdningskampanje ledet an av de konservative mormonerne. Hvordan var det mulig at 2% av Californias innbyggere klarte å få flertall? Og hvorfor var det så viktig for mormonerne å nekte homofile denne rettigheten? PROPOSITION 8 tar for seg disse spørsmålene samtidig som den gir oss et fascinerende innblikk i hvordan politikk og religion slett ikke er så adskilt som den amerikanske grunnloven skal ha det til. Filmen formidler lidenskapelige synspunkter fra begge leire, og som publikummer skal det godt gjøres å sitte uaffektert gjennom denne emosjonelle thrilleren av en politisk dokumentarfilm.

There‘s been an ongoing battle between Christian conservatives and liberals in California since it was declared legal for same-sex couples to marry in May 2008. This constitutional right was, however, overturned in the November 2008 election when Proposition 8 was passed. The film argues against the campaigning methods used, seeing as the campaign was funded and initiated by the Mormon Church. How was 2% of California‘s population able to gain majority on such an important issue, and why was it so important to them?

BIFF 2010

53

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Albaneren

Fokus: Østersjøen

The Albanian Der Albaner

Johannes Naber (1971) er en tysk regissør og manusforfatter. I 1999 avla han eksamen ved Filmakademiet i Ludwigsburg, hvor han spesialiserte seg innen dokumentarfilm. Fra og med 1994 arbeidet han som lysmann på en lang rekke film- og fjernsynsproduksjoner, og i 1999 debuterte han som regissør med kortfilmen POPSTAR. Han fulgte opp med fjernsynsdokumentaren ANFASSEN ERLAUBT (2005). I tillegg til å skrive og regissere kortfilmen DER ZWEIFEL (2008), var Naber også en av manusforfatterne på Pilipp Stölzls film NORDWAND (2008) som vant den tyske filmkritikerforeningens pris. ALBANEREN er hans første spillefilm som regissør.

En sterk fortelling om sosial ulikhet i det moderne Europa Arben bor i et fjellområde i Albania med sin store familie, og reiser med jevne mellomrom til Hellas for å tjene til livets opphold. Når hans hemmelige kjæreste blir gravid, krever hennes familie 10 000 euro i brudegave. Arben ser seg nødt til å reise til Tyskland for å tjene opp penger før hun føder. Men livet som illegal innvandrer i Tyskland er ikke slik Arben hadde tenkt seg. Den europeiske drømmen viser seg å være utilgjengelig uten språk, venner og arbeid, og blir fort til et mareritt. ALBANEREN er en sterk debutfilm, hvis stramme, nyanserte plot minner om de belgiske brødrene Dardenne i måten spenningen bygger seg sakte opp på. Albanske Nik Xhelilaj imponerer stort som Arben, og skildrer utviklingen fra naiv og uskyldig gutt til desperat kriminell på en troverdig måte. Regissør Naber utfordrer vesteuropeernes selvoppfatning som liberale og tolerante i dette medrivende dramaet. Filmen oppleves som veldig relevant i en tid der millioner av mennesker lever illegalt i Festning Europa.

Arben lives in a poor mountain area in Albania with his big family. When his secret girlfriend gets pregnant, her family demands a dowry of 10 000 euro. Arben is forced to travel to Germany to make enough money, but life as an illegal immigrant is not quite as Arben had expected and the European dream soon turns into a nightmare. THE ALBANIAN is a strong debut film in which director Naber challenges the European self perception as liberal and tolerant in times where millions of people live illegally in Fortress Europe.

54

BIFF 2010

Tyskland, Albania 2010 Manus: Johannes Naber, Christoph Silber, Andeta Spahivogli, Alexander Steimle Regi: Johannes Naber Foto: Sten Mende Medvirkende: Hassan Chahrour, Stipe Erceg, André Hennicke Produksjonsselskap: ARTE, Neue Schönhauser Filmproduktion, On Film Production Albansk, tysk tale, engelske tekster. 105 min

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Østersjøen

All That I Love Wszystko, co kocham

Jacek Borcuch ble født i 1970 i Polen. Han har tidligere jobbet som skuespiller og har studert både filosofi og skuespill i Warszawa. Etter suksess foran kamera tok han regien selv. Hans KALLAFIORR (2000) ble kalt «Polens første indie-film». ALL THAT I LOVE, hans tredje film som regissør, er langt på vei basert på egne opplevelser.

Punk og pubertet i det sovjetiske Polen

Polen 2009 Manus: Jacek Borcuch Regi: Jacek Borcuch Foto: Michal Englert Medvirkende: Mateusz Kosciukiewicz, Olga Frycz Polsk tale, engelske tekster. 95 min

Polen hadde flere perioder med tøvær under kommunistisk styre. Hver gang blomstret kunstlivet, drevet frem av ekstremt kompetente utøvere som ble holdt i sjakk av alskens forbud. Jazz på femtitallet, frijazz rundt 1970, og punk ti år senere. De nye og radikale utrykkene ble raskt etterfulgt av innstramninger. Denne filmen tar for seg fire kamerater som spiller punkrock i en forlatt togvogn en gang i 1980. Faren til bandets frontmann er offiser i Den røde armé, mens faren til kjæresten er sentral i Solidarnosc. De relativt avslappede lokale maktskikkelsene gir inntrykk av at Moskva er langt unna, noe som snart viser seg ikke å stemme. Unntakstilstand, sensur og arrestasjoner gjør det klart hvor skapet skal stå. Familie og venner trekkes i ulike retninger – som om ikke ungdomstiden er vanskelig nok uten sovjetkommunisme. ALL THAT I LOVE er smart, stilsikker og morsom – en film som etterlater en med en varm følelse inne i seg uten å gå i feelgood-fella. Playing punk rock in Poland in 1980, Janek and his friends know the pros and cons of socialism well. The red fist has been in the pocket for quite some time, though, and for a while it seems they can worry about hormones and t-shirts like normal teenagers. As the thaw suddenly ends, martial law is imposed, and priorities change. Families and friends are drawn in different directions by loyalty, and suddenly, sex is only the second most important thing in Janek's world.

BIFF 2010

55

Checkpoints

American Radical - The Trials of Norman Finkelstein

David Ridgen er utdannet fra filmlinjen ved Queen‘s University, og har siden 1991 jobbet innen canadisk film og fjernsyn. Ridgens prisvinnende filmer er blitt vist og har høstet gode kritikker over hele verden. Han jobber for tiden som gravende filmjournalist ved den canadiske statskanalen CBC, og har utviklet en rekke svært ulike prosjekter som overskrider grensene mellom nye medier, dokumentar, gravende journalistikk og fiksjon.

Den polariserende og provoserende Norman Finkelstein om Israel, Hizbollah og akademisk frihet AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN er den dyptpløyende og definerende dokumentaren om den amerikanske akademikeren Norman Finkelstein. Finkelstein er sønn av holocaustoverlevere og en av de mest høyrøstede og kontroversielle kritikere av staten Israels rolle i Midtøstenkonflikten. Denne særegne posisjonen, kombinert med en usedvanlig skarp tunge og svart, jødisk humor, har plassert ham i sentrum av en debatt som griper utover konflikten mellom palestinere og Israel. Han synes å skape kontroverser stort sett hvor han går, og går ikke av veien for å fornærme og krenke sine meningsmotstandere, noe som på ingen måte gjør det lett for ham å søke og beholde stillinger ved amerikanske universiteter. Finkelstein er på sett og vis en tragikomisk figur. AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN er dog en film hvor den kontroversielle doktoren får anledning til å presentere og nyansere sine argumenter. Dermed fremstår han som noe mer og viktigere enn den akademiske rariteten han alt for ofte fremstilles som. AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN FINKELSTEIN is the probing, definitive documentary about American academic Norman Finkelstein. A devoted son of Holocaust survivors, ardent critic of Israel- and US Middle-East policy, Finkelstein has been steadfast at the center of many intractable controversies, including his recent denial of tenure at DePaul University. He is a deeply polarizing figure whose struggles arise from core questions about freedom, identity and nationhood.

56

BIFF 2010

Nicolas Rossier er filmprodusent, journalist og kameramann med base i Brooklyn. Filmene hans er vist på fjernsyn og på en rekke festivaler over hele verden. Han er født og oppvokst i Geneve og flyttet til New York i 1997. Rossier har studert drama og regi ved Lee Strasberg Theater Institute, i tillegg til filmproduksjon ved School for Visual Arts og New York Film Academy. For tiden utvikler han et nytt realityprogram om menneskerettigheter, samt sin første spillefilm.

USA, Canada, Libanon, Israel, Palestina 2009 Manus: David Ridgen, Nicolas Rossier Regi: David Ridgen, Nicolas Rossier Foto: David Ridgen, Nicolas Rossier Medvirkende: Norman Finkelstein, Nidal Barham Produksjonsselskap: Baraka Productions, Ridgen Films Engelsk tale, 84 min Mercury Media International

Gay and Lesbian Propaganda Night Cinema Extraordinaire

Amfetamin Amphetamine

Scud er kunstnernavnet til den kinesiske manusforfatteren og regissøren Danny Cheng Wan-Cheung. Scud debuterte som spillefilmregissør med CITY WITHOUT BASEBALL (2008), som han regisserte sammen med Lawrence Ah Mon. Deretter fulgte PERMANENT RESIDENCE (2009), før nå altså AMFETAMIN. Han er for øyeblikket i gang med sin fjerde spillefilm.

Sex and drugs – and a rollercoaster! Daniel er nettopp kommet tilbake fra Australia til Hong Kong for å redde stumpene i et konsern som må drive finansakrobatikk høsten 2008 da alt ser ut til å gå galt med verdensøkonomien. Etter kort tid blir han oppmerksom på Kafka, en ung mann som har flere jobber og som i tillegg må ta seg av sin syke mor, ettersom faren tok sitt liv da Kafka var barn. De to mennene møtes samme kveld som Kafka gjør det slutt med May. Begge mennene er på jakt etter kjærligheten – men det hjelper også med sex. De blir overbevist om at de skal klare å holde sammen i et forhold selv om både narkotika og seksuell ambivalens rir Kafkas hverdag. AMFETAMIN byr på en vanvittig fargerik og eksplosiv halvannen time. Tidvis er den dvelende, men regissør Scud drar oss med både høyt og lavt – både konkret og i overført betydning. Derfor blir filmen også en estetisk nytelse. Og du vil også dra på smilebåndet titt og ofte over hvor annerledes Hong Kong-kineserne forteller historier. Det blir stundom veldig naivt, men akk så søtt! On the night he splits up with his girlfriend, Kafka meets a young financial manager named Daniel. Daniel has moved to Hong Kong from Australia in order to help pick up the pieces after the financial crisis of autumn 2008. Daniel makes a hefty play for Kafka, who succumbs to his advances. The two men are convinced that their love will conquer everything that divides them, such as their sexual preferences and drug addiction. But whereas amphetamine addiction may be deadly, addiction to love can be even more fateful.

58

BIFF 2010

Hong Kong 2010 Manus: Scud Regi: Scud Foto: Charlie Lam Medvirkende: Byron Pang, Thomas Price, Linda So Produksjonsselskap: Artwalker Kantonesisk, engelsk tale, engelske tekster. 97 min

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Au Revoir Taipei I yeh Taipei

Arvin Chen er en taiwansk manusforfatter, produsent og regissør som med AU REVOIR TAIPEI har laget sin første spillefilm. Før dette skrev og regisserte han kortfilmene MEI (2006) og EAT (2008), sistnevnte sammen med Daniel Jai Lee. Chen har også arbeidet som produsent på kortfilmene ROCKETBOY (2006) og CATCHING RATS (2008).

Action, eventyr og kjærlighet – alt i løpet av én natt i Taipei

USA, Taiwan 2010 Manus: Arvin Chen Regi: Arvin Chen Foto: Michael Fimognari Medvirkende: Amber Kuo, Jack Yao, Hsiao-chuan Chang Produksjonsselskap: Atom Cinema, Green Sky Films Min Nan, mandarin tale, engelske tekster. 85 min

Unge Kai er hodestups forelsket i Faye. Problemet er bare at Kai bor i Taipei mens Faye bor i Paris. Kai lever en lengselsfull dagdrømmertilværelse og bruker mesteparten av tiden sin på å forsøke å lære seg fransk ved å smuglese ordbøker i den lokale bokhandelen. I sin desperasjon etter å gjenforenes med sitt hjertes utkårede, aksepterer han et suspekt tilbud fra den lokale mafiabossen om å reise gratis til Frankrike mot at han tar med seg en liten pakke. Kvelden før han skal forlate landet er Kai ute med sin gamle venn Gao, da de to havner i trøbbel med en gjeng lokale kriminelle. Når så også Susie fra bokhandelen blir blandet inn, er det duket for en begivenhetsrik natt ingen av dem vil glemme med det første. AU REVOIR TAIPEI er en fargesprakende romantisk komedie som håndterer alle sjangerens klisjeer med smittsom entusiasme. Og under den stiliserte overflaten finner vi en sjarmerende liten historie om hvordan lengselen etter å reise vekk ofte gjør en blind for det faktum at det en drømmer om befinner seg rett under nesen på en. Young Kai is head over heels in love with Faye. The problem is that Kai lives in Taipei, whereas Faye resides in Paris. Desperate to reconnect with the love of his life, Kai accepts an offer from a local mafia boss to transport a packet to France in return for a free plane ticket. However, on the night before leaving, Kai and his friend Gao run into trouble with some local criminals. And when Susie from the bookstore also gets involved, the scene is set for a night filled with action, adventure – and romance.

BIFF 2010

59

Cinema Extraordinaire Videorama

Fokus: Østersjøen

Bad Family Paha Pehre

Aleksi Salmenperä er en finsk regissør, skuespiller og manusforfatter, som har jobbet på en rekke fjernsynsproduksjoner i ulike roller. Hans første spillefilm var dramakomedien HELA VÄGEN i (2004), som han fulgte opp med dramaet A MAN'S WORK tre år senere. BAD FAMILY er hans tredje spillefilm.

"To kiss each other any time - Anywhere - Now I’m so happy - I got you - Back in my life - It’s so fine" Det kan skje i de beste familier: Mikael er overbevist om at hans tenårige sønn og datter, Daniel og Tilda, er forelsket i hverandre. Og ikke nok med det, han er dessuten overbevist om at de uttrykker sin kjærlighet med en praksis som har blitt rynket på nesen av siden faraoenes Egypt. Daniel og Tilda har ikke bodd sammen siden foreldrenes stygge skilsmisse skilte dem ad for 16 år siden. Når de nå endelig møtes igjen, og får oppleve den såkalt umiskjennelige, uskyldige søskennærheten, er det lett å bli forvirret – og den som skjønner minst, er faren. Hans umiddelbare reaksjon er å gjøre alt i sin makt for å forhindre at noe skjer. Hans første forsøk lykkes kun i liten grad, og Mikael innser at han kanskje må øke innsatsen et hakk. BAD FAMILY innehar en ypperlig kombinasjon av finsk sindighet og en interessant, leken holdning til søskenincest, på samme måte som fjorårets favoritt DOGTOOTH. Kort sagt er den årets suverent morsomste finske incestdrama. It could happen in the best of families: Daniel and Tilda, brother and sister in their teens, have been separated since their parents‘ ugly divorce 16 years ago. When they finally reunite, their father, Mikael, is convinced that they have fallen in love. He‘s even convinced they‘re doing things that have been frowned upon in every culture since the age of the pharaohs. Determined to prevent his son from developing an attachment he considers shameful and just plain wrong, Mikael does everything in his power to prevent it. Everything…

60

BIFF 2010

Finland 2010 Manus: Aleksi Salmenperä Regi: Aleksi Salmenperä Foto: Tuomo Hutri Medvirkende: Ville Virtanen, Lauri Tilkanen, Pihla Viitala Produksjonsselskap: Sputnik, Yleisradio Finsk tale, engelske tekster. 95 min Match Factory

Checkpoints - Konkurranse

Bhutto

Duane Baughman er grunnleggeren av produksjonsselskapet Yellow Pad Productions og eier av det politiske kampanjebyrået The Baughman Company. BHUTTO er hans første dokumentarfilm.

Johnny O'Hara er en amerikans regissør og forfatter, som først gjorde seg bemerket som en av manusforfatterne på den kritikerroste dokumentarfilmen FUEL, som blant annet vant publikumsprisen for beste dokumentar i Sundance i 2008. O'Haras første bok "Elvis & You" er utgitt av Penguin forlag.

USA 2010 Manus: Johnny O'Hara Regi: Duane Baughman, Johnny O'Hara Foto: Noel Donnellon, David Ethan Sanders, James Mulryan, Jens Schlosser Medvirkende: Sanam Bhutto, Diana Aveni, Tariq Ali Produksjonsselskap: Icon Television Music, Yellow Pad Productions Engelsk tale, engelske tekster. 111 min

Et unikt portrett av en unik kvinne BHUTTO er en dokumentarfilm som forteller historien om Benazir Bhutto, kvinnen som ble Pakistans første kvinnelige statsminister og dermed også den første kvinnelige lederen av en muslimsk nasjon. Bhutto ble valgt til statsminister i 1988, men ble avsatt etter bare 20 måneder av president Ghulam Ishaq Khan. I 1993 ble hun gjenvalgt, men tre år senere ble hun utsatt for samme behandling, og forsvant deretter inn i et selvpålagt eksil i Dubai i 1998. I 2007 kom hun til enighet med president Pervez Musharraf om amnesti, og gikk deretter igang med valgkamparbeid for opposisjonspartiet PPP. Bare måneder senere ble hun drept i et attentat da hun var på vei hjem fra et folkemøte. I BHUTTO skildres Benazir Bhuttos liv, hennes politikk og hennes forhold til sin fremstående og innflytelsesrike familie. Via intervjuer med venner, fiender, kolleger og kommentatorer plasseres denne unike historiske skikkelsen inn i et større bilde som lar oss se hennes betydning i lys av Pakistans politiske historie. BHUTTO tells the unique story of Benazir Bhutto, the woman who became the first prime minister of Pakistan and thus the first female head of a Muslim nation. Although popular among the majority of the voters, Bhutto was a source of controversy, both as a result of her politics and because of the history of her politically influential family. Never descending into hagiography, BHUTTO paints a nuanced portrait of a highly significant individual interweaved with a history of Pakistani politics.

BIFF 2010

61

Dokumentarprogram

The Bill Hicks Story American: The Bill Hicks Story

Matt Harlock har tidligere regissert TV-produksjoner for en rekke TV-kanaler, blant dem Channel 4, HBO og Sky. Han har mottatt priser for disse fra Film London, TCM og Manhattan kortfilmfestival. Harlock var initiativtaker til en offisiell Bill Hicks Tribute Night i London, og kom dermed i kontakt med Hicks' familie. THE BILL HICKS STORY er et resulatat av disse bekjentskapene.

Humor på alvor Marcuse er motsagt, assimilert og glemt. Marx er blitt sosialdemokrat. Jan Eggum er Jan Eggum, og Jesus er passé. Med mindre man har planer om å sprenge seg selv i luften, ser det mørkt ut for motstanderen av Maskinen. Bill Hicks skjønte dette, og fant en omvei: Kombiner filosofien din med vitser om tissefanter. Da han døde i en alder av 32 år i 1994, hadde han brukt den voksne halvdelen av livet sitt til å formidle følgende enkle paradoks: Du har rett og alle andre tar feil. Samtidig fikk han folk til å le høyt og mye. Han er mest kjent for sine groviser, hvilket er greit nok, om enn noe upresist. Hicks' opptredener var både i form og innhold hemningsløse, tidvis grensesprengende, langt utover det ren banning og prat om kroppsvæske kan oppnå. Han var uten filter og stod utenfor tempelet, en passelig skadeskutt profet for vår tid. Den første helhetlige dokumentaren om mannen gir en god innføring i det som betød noe for Hicks: Latter, kjærlighet og sannhet.

When Bill Hicks died in 1994, at the age of 32, he had spent half his life telling people The Truth – and, along with it, a lot of dick-jokes. His comedy was always much more than just entertainment, and his obscenities the least radical part of his acts. He was sincerely concerned about a world turned away from everything that really matters. He was a prophet for our time, with a bad haircut to boot.This documentary gives the first comprehensive story about the man, through interviews with his friends and family.

62

BIFF 2010

Paul Thomas utdannet seg til arkitekt før han vendte karriereblikket mot TV. Han har jobbet som produsent og regissør for BBC Entertainment, samt flere andre produksjonsselskap. Han var i to år ansvarlig for animasjon hos Channel 4, noe som kom godt med i produksjonen av denne dokumentaren.

USA 2009 Manus: Matt Harlock, Paul Thomas Regi: Matt Harlock, Paul Thomas Foto: Paul Thomas Medvirkende: Bill Hicks, Lynn Hicks, Steve Hicks Produksjonsselskap: American the Movie Engelsk tale, 102 min

Førpremierer

Fokus: Latin-Amerika

Biutiful

Alejandro González Iñárritu ble født i Mexico City i 1963, og begynte sin karriere i underholdningsbransjen som plateprater på 80-tallet. Senere jobbet han flere år som tv-produsent og kom i kontakt med manusskribenten Guillermo Arriaga. Samarbeidet mellom de to førte til tre prisbelønte filmer: ELSKEDE KJØTERE, 21 GRAM, og BABEL. ELSKEDE KJØTERE (2000) er Iñárritus debutfilm, som fletter sammen tre historier fra México City. Filmen ble hyllet verden over, og suksessen ga den meksikanske regissøren innpass i filmindustrien i USA. Resultatet ble filmene 21 GRAM (2003) og BABEL (2006). Begge ble nominert til flere Oscar, og sistnevnte innbrakte ham prisen for beste regi i Cannes. BIUTIFUL er Iñárritus fjerde film, og hans første prosjekt uten manusforfatter Arriaga.

Livet i det usynlige Barcelona

Mexico, Spania 2010 Manus: Alejandro González Iñárritu, Armando Bo, Nicolás Giacobone Regi: Alejandro González Iñárritu Foto: Rodrigo Prieto Medvirkende: Javier Bardem, Maricel Álvarez, Blanca Portillo Produksjonsselskap: Menage Atroz Spansk tale, norske tekster. 138 min Focus Features International

Uxbal er en mann i fritt fall. Han driver med lysskye forretninger, har en bipolar kone og strever fortsatt med sin fortid som narkolanger. Situasjonen går fra vondt til verre når Uxbal oppdager at han muligens ikke har lenge igjen å leve. BIUTIFUL utforsker en manns vei mot forsoning, idet han står overfor livets farer og utallige selvmotsigelser. Vi følger Uxbal på en medrivende reise inn i et liv som fortoner seg som en evig balansegang hvor det aldri er råd å se mer enn én dag inn i fremtiden. BIUTIFUL er Alejandro González Iñárritus første spansktalende film siden hans suksessdebut ELSKEDE KJØTERE (2000). Med seg på laget har han Javier Bardem, som ble prisvinner i Cannes for sin rolle som Uxbal. Den anerkjente meksikanske regissøren går nå bort fra sammenflettede historier som i tidligere filmer (21 GRAM, BABEL), og presenterer en lineær historie om en menneskeskjebne i Barcelona. Men bak en enkel struktur ligger en teknisk briljant film og en mektig fortelling om en ytterst komplisert tilværelse. Uxbal – son, father and lover – is a man in free fall. He works as a shady businessman, has a bipolar wife and is struggling with his past as a drug dealer. The situation turns even worse when he discovers he may not have long to live. Alejandro González Iñárritu's BIUTIFUL is his first spanish language film since his debut feature AMORES PERROS (2000), and explores a father‘s attempt of reconciliation, as he confronts life‘s numerous contradictions and calamities.

BIFF 2010

63

Dokumentarprogram

Blank City

Celine Danhier er en fransk dokumentarfilmskaper. BLANK CITY er hennes første film.

Tonight we're gonna party like it's 1976 Det mer tid som går, det tydeligere fremstår 1976 som et skjebneår i den vestlige kulturhistorie. Uavhengig av hvorvidt man kaller det punk, no wave eller noe annet, er det hevet over tvil at 1976 var et vannskille innenfor populærmusikken. Men det som virkelig gjorde dette hva-det-nå-var til et paradigmeskifte, var at omveltningen ikke var begrenset til ett kunstnerisk medium, men snarere kom til uttrykk via en særdeles konstruktiv kryssbefruktning av en lang rekke uttrykksformer. BLANK CITY henter sin tittel fra Richard Hell & The Voidoids "Blank Generation", og fokuserer på de tette båndene mellom film- og musikkscenen i New York anno 1976. I tillegg til å møte toneangivende musikere som Debbie Harry, Lydia Lunch og Thurston Moore, får vi intervjuer med filmarbeidere som Jim Jarmusch, Steve Buscemi og John Waters som forteller om en tid da grensene mellom film- og musikkverdenen var ikke-eksisterende. BLANK CITY er en underholdende dokumentar om punk, no wave, lavbudsjettsfilm og et enormt uttrykksbehov.

Try as one might, it's hardly possible to overstate the importance of the year 1976 in Western popular culture. Many documentaries have been made about the explosion of punk rock, but few have focused equally on music and other forms of expressions. In BLANK CITY we meet both influential musicians of the 1976 New York music scene, as well as filmmakers such as Jim Jarmusch, Steve Buscemi and John Waters, who also got started during the tumultous and chaotic months of that fateful year.

64

BIFF 2010

USA 2009 Regi: Celine Danhier Foto: Ryo Murakami, Peter Szollosi Medvirkende: Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Lydia Lunch Produksjonsselskap: Pure Fragment Films Engelsk tale, engelske tekster. 106 min

Dokumentarprogram i konkurranse Checkpoints - Konkurranse

FOKUS: LATIN-AMERIKA UrbanisME

Bogotá Change

Andreas Møl Dalsgaard er en dansk filmskaper som laget sin første film AFGHAN MUSCLES – om afghanske bobybuildere – i 2006.

“Superborger” erobrer verden

Danmark, Colombia 2009 Regi: Andreas Møl Dalsgaard Foto: Ricardo Restrepo Medvirkende: Antanas Mockus, Enrique Peñalosa Produksjonsselskap: Upfront Films Engelsk, spansk tale, engelske tekster. 58 min DR TV, International Sales

Bogotá var lenge kjent som verdens farligste by. En by preget av livsfarlige slumområder uten rent vann eller fungerende kloakk, toppet med et sett politikere så integrert i byens korrupsjon at endring syntes umulig. Så bestemte Antanas Mockus, avsatt professor i filosofi og matematikk, seg for å stille til valg som ordfører. Som ordfører gikk Mockus til verks som en slags sprenglærd kunstner. Han kledde seg ut som “Superborger“, hans eget superhelt-alter ego, som feide kappekledd gjennom byen for å rydde, hilse på og skape god stemning. Men i Bogotá kan man bare sitte som ordfører i 3 år. Enrique Peñalosa etterfulgte Mockus og jobbet videre på prosjektet. Peñalosa var en gründertype. Han så at Bogotá trengte ny kollektivtrafikk, han så at Bogotá trengte et vitalt sentrum og han så at Bogotá trengte ny infrastruktur. I løpet av ti år greide disse to visjonære politikerne å forandre Bogotá fra verdens farligste by til Latin-Amerikas mest interessante metropol.

Bogotá was know as the most dangerous city in the world, until two remarkable mayors were elected and changed the city‘s destiny. Antanas Mockus and Enrique Peñalosa employed a wide range of different approaches as they transformed Bogotá from the most dangerous city in the world to the most interesting metropolis in Latin America. BOGOTÁ CHANGE tells the unique story of this incredible transformation.

Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet

BIFF 2010

65

Gay and Lesbian Propaganda Night

Fokus: Latin-Amerika

La Boyita The Last Summer of La Boyita El último verano de la boyita

Argentinske Julia Solomonoff gjør det meste innen film. Hun er både skuespiller, regissør, manusforfatter og produsent. Hun er utdannet innen film i Buenos Aires og ved Columbia University i New York, hvor hun nå underviser i filmregi. Hennes første spillefilm, SØSTRE (2005) handler om to søsken som ble skilt fra hverandre under det siste diktaturet i Argentina. LA BOYITA er hennes andre spillefilm, som blant annet har vunnet juryprisen i filmfestivalen i Sofia. Filmen er en samproduksjon med blant andre brødrene Almodóvar.

Sommeren er en tid for å ta farvel med barndommen La Boyita er et lite rundt hus på hjul. For Jorgelina er det en trygg boble som beskytter henne fra de voksnes liv. Denne sommeren bestemmer hun seg for å reise fra tilfluktsstedet i hagen og sin pubertetssyke storesøster, for å besøke sin far på landet. Der dilter hun etter jevngamle Mario, en introvert lokal bondegutt. Etter hvert som vennskapet mellom dem blir sterkere avsløres en stor hemmelighet. LA BOYITAS er en visuelt slående film fra Argentinas frodige pampas. Sommeren har en metaforisk betydning, for idet skoleuniformen byttes med badetøy er det mye mer som kommer til syne. Julia Solomonoffs oppvekstdrama viser med ømhet hvordan to barn blir klar over sin egen seksualitet, og med en ny bevissthet tar fatt på overgangen til voksenlivet. Med et unikt øye for detaljer, inviterer den argentinske regissøren oss inn i barnas verden – hvor nysgjerrighet, forvirring og oppdagelser bæres fram i et glitrende samspill mellom to unge skuespillere. La Boyita is a small bubble-shaped cottage on wheels. For Jorgelina it is a refuge from the world of the adults. This summer she decides to leave her caravan and her puberty stricken older sister to go visit her father in the countryside. There she develops a friendship with local farm boy Mario, who is burdened by an important secret. THE LAST SUMMER OF LA BOYITA is a visually stunning film from the vast sun-drenched pampas of Argentina.

66

BIFF 2010

Argentina, Frankrike, Spania 2009 Manus: Julia Solomonoff Regi: Julia Solomonoff Foto: Lucio Bonelli Medvirkende: Guadalupe Alonso, Nicolás Treise Produksjonsselskap: Travesía Producciones Spansk tale, engelske tekster. 93 min

Checkpoints

Brødre i krig Brothers at War

Øystein Rakkenes er journalist i NRK, og er for tiden tilknyttet P2s livssynsprogram "Verdibørsen". BRØDRE I KRIG er hans første større dokumentarfilmproduksjon.

En sterk historie om to brødre, én krig og to veldig ulike skjebner

Norge 2010 Manus: Øystein Rakkenes, Astrid Wright Regi: Øystein Rakkenes Produksjonsselskap: Mpower Media Norsk tale, 55 min

Hva er prisen for en brors liv? Å melde seg inn i Nasjonal Samling? Eller å verve seg som SS-soldat for å kjempe på Østfronten? Bernhard Brekke gjorde begge deler da broren Erling ble tatt som engelsk spion våren 1941 og skulle henrettes. Erling fikk leve, men ble sendt til konsentrasjonsleir og tukthus i Tyskland. Der satt han i nesten fire år. Bernhard selv ble sendt til hjertet av et Tyskland i krig. Mens broren satt utsultet i en av Tysklands mange dødsleirer, sloss han mot russerne i Finland. De kjempet for å overleve på hver sin side under krigen, men begge kom hjem til Trondheim i 1945. I dag har de blitt to gamle menn, med hver sin bemerkelsesverdige historie om hvordan man lever med fortiden. BRØDRE I KRIG handler om to brødres valg under andre verdenskrig, og hvilke føringer disse valgene la for resten av livet. Det er en film om sterke familiebånd, men også om mistro, intriger og fordømmelse i kjølvannet av krigen.

How much is a brother‘s life worth? Joining the Nazi Party at the height of the Second World War? Or fighting for the German Army? Bernhard Brekke did both to save the life of his brother Erling. While Erling was imprisoned in a German concentration camp, Bernhard made a deal with the Germans to save his brother from execution. Still, Bernhard was convicted of being a traitor, while his brother Erling was made a hero upon returning to Norway. Now the brothers meet each other again, for the first time in 70 years.

BIFF 2010

67

Checkpoints - Konkurranse

Peace&Love

Budrus

Julia Bacha er en brasiliansk filmklipper og regissør som først gjorde seg bemerket som manusforfatter og klipper på Al Jazeera-dokumentaren CONTROL ROOM i 2004. To år senere var hun medregissør på ENCOUNTER POINT. BUDRUS er den første filmen hun har regissert på egenhånd.

Israelerne er mer redd for palestinsk ikke-vold enn for raketter fra Gaza En av årets viktigste dokumentarfilmer handler om innbyggerne i landsbyen Budrus. De maktet det få andre palestinere har klart – å få israelske myndigheter til å endre fattede vedtak, i ren frykt for at ikke-voldelige metoder skulle spre seg. Budrus er en liten landsby på Vestbredden som ligger på grensen til Israel. Her hadde de israelske myndighetene bestemt at den såkalte antiterrormuren skulle gå rett gjennom landsbyen. Den palestinske aktivisten Ayed Ahmad Hussein Morrar hadde andre mål. Sammen med innbyggerne i Budrus maktet han via år med ikke-voldelige aksjoner det ingen hadde trodd og få noen sinne har opplevd – at israelske myndigheter ombestemte seg.

Israel, Palestina, USA 2009 Manus: Julia Bacha Regi: Julia Bacha Foto: Julia Bacha, Mohammed Fawzi Produksjonsselskap: Just Vision Films Arabisk, hebraisk, engelsk tale, 70 min

BUDRUS er produsert av amerikanske Justvision, et kvinnekollektiv med både israelske og palestinske medarbeidere. BIFF har vist flere filmer av dem før – og har gleden av å invitere både Ayed Morrar og den palestinske produsenten Raya Salameh til BIFF. One of the year's most important documentaries tells the story about the inhabitants of the Palestinian village of Budrus. Budrus is a small village on the West Bank right on the Israeli border. Israeli authorities had planned on building their West Bank barrier straight through the village, but thanks to a series of patient but persistant non-violent protests led by activist Ayed Ahmad Hussein Morrar, the inhabitants of Budrus managed to change Israeli plans.

68

BIFF 2010

Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet

Dokumentarprogram

Camp Victory, Afghanistan

Carol Dysinger er en amerikansk regissør, fotograf, klipper og generell filmatisk altmuligkvinne som debuterte i regissørstolen med JOHN LENNON LIVE IN NEW YORK CITY allerede i 1986. 24 år senere regisserte hun sin andre film CAMP VICTORY, AFGHANISTAN.

USAs vei ut av Afghanistan er lengre enn noen ønsker å innrømme

USA 2010 Regi: Carol Dysinger Foto: Carol Dysinger Medvirkende: Fazil Ahmad Sayar, Michael Shute Produksjonsselskap: Bolo Productions, Independent Television Service (ITVS) Engelsk tale, engelske tekster. 88 min

CAMP VICTORY, AFGHANISTAN er en dokumentarfilm som maler et lite oppløftende bilde av Afghanistans fremtid. Nå som USA har vedtatt en tidsplan for tilbaketrekningen av de amerikanske soldatene, er det viktigere enn noensinne at afghanerne makter å stable på beina en fungerende hær, dersom de skal ha noen som helst sjanse til å opprettholde lov og orden når amerikanerne forlater landet. I denne filmen møter vi en afghansk general som har fått det lite misunnelsesverdige oppdraget med å samle og lede en bataljon med afghanske soldater. Vi følger soldatenes trening idet de tar imot en tilsynelatende endeløs rekke av amerikanske instruktører. I tillegg til å skildre livet og utviklingen til den afghanske bataljonen, trekker filmen opp historiske linjer, og setter dagens situasjon inn i en historisk kontekst. Afghanistan er kjent som landet som tar livet av imperier, og filmen argumenterer sterkt for at USA er neste navn på lista. CAMP VICTORY, AFGHANISTAN er et usminket portrett av tilstandene i et land som alltid er i krig. CAMP VICTORY, AFGHANISTAN is a documentary that paints a bleak picture of the future of Afghanistan. With the US having declared their intent to withdraw troops from the wartorn country, it is more important than ever that the Afghan authorities manage to establish a functioning military in order to be able to uphold som semblance of law and order. We follow an Afghan general who, with the aid of a steady stream of US troops, attempts to put together a functioning battalion.

BIFF 2010

69

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Latinamerika

Carancho

Pablo Trapero er en argentinsk filmprodusent, regissør og klipper, som har gjort seg bemerket med filmer som tar vanlige menneskers liv på alvor, samtidig som de stiller kritiske spørsmål til det argentinske og latinamerikanske samfunnet. Trapero spillefilmdebuterte i 1999, og har siden den gang regissert sju langfilmer, hvorav dramakomedien CRANE WORLD (1999) og komedien ROLLING FAMILY (2004) er de mest kjente. Hans sjette spillefilm CARANCHO er Argentinas Oscar-kandidat.

Bruk bilbelte! Buenos Aires er hvert år åsted for et uvirkelig høyt antall trafikkulykker. Det har gitt liv til en høyst særegen næringskjede, hvor advokater har som virke å følge etter ambulanser i håp om å komme først frem til offeret for å sikre seg en potensiell klient i en kommende erstatningssak. En av disse advokatene, som på folkemunne kalles carancho (gribb), er Sosa. CARANCHO begynner med lyden fra en trafikkulykke i Buenos Aires. Denne trafikkulykken bringer sammen ambulansejegeren Sosa og akuttlegen Luján. De bærer på hver sin måte mye bagasje fra belastende liv og yrker, og selv om de tilnærmer seg det fra ulike hold, er det grunnlag for et gjenkjennende fellesskap. Pablo Traperos nye film er et mesterlig drama som kombinerer intime personportretter med nervepirrende elementer fra thriller og heist-filmer. Resultatet er en kontemporær argentisk noir-film – kompleks og intens fra start til slutt, og hele veien preget av Traperos perfeksjonistiske øye for detaljer. Each year, Buenos Aires is the site of a staggering number of traffic accidents. These incidents are such an ingrained part of daily life, that they have given rise to a whole subsector of the legal trade; attorneys follow ambulances around, in the hope that they may find a client to defend. In Pablo Trapero's masterfully executed drama CARANCHO we meet Sosa the ambulance chasing attorney as he meets and develops a relationship with the medic Luján.

70

BIFF 2010

Argentina 2010 Manus: Alejandro Fadel, Martin Mauregui, Santiago Mitre, Pablo Trapero Regi: Pablo Trapero Foto: Julián Apezteguia Medvirkende: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber Produksjonsselskap: Fine Cut Spansk tale, engelske tekster. 107 min

Dokumentarprogram Videorama

Spin&Swing

Casino Jack and the United States of Money

Alex Gibney skapte seg et internasjonalt navn som dokumentarfilmskaper med den populære og kritikerroste ENRON: THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM (2005), som fortalte historien om det skandalebefengte energiselskapet Enron. Før dette hadde Gibney jobbet lenge som produsent og regissør for fjernsynet. Han fulgte opp ENRON med den Oscar-vinnende TAXI TO THE DARK SIDE (2007), et kritisk blikk på amerikanernes forhørs- og torturteknikker i Afghanistan. Året etter var den produktive regissøren tilbake med en lystigere film. GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR. HUNTER S. THOMPSON var Gibneys versjon av historien om den berømte og beryktede journalisten og forfatteren, og ble godt mottatt av kritikere og et lite, men entusiastisk publikum. Suksess får dog ikke Gibney til å hvile på laurbærene. I 2010 er han aktuell med intet mindre enn fire helaftens dokumentarfilmer: I tillegg til CASINO JACK (side 71) står han bak MY TRIP TO AL-QAEDA, om forfatteren og journalisten Lawrence Wrights forsøk på å tilnærme seg temaet islamistisk terror på en objektiv måte, samt CLIENT 9: ELIOT SPITZERS VEKST OG FALL (side 74), som forteller historien om den ambisiøse og reformvennlige New York-guvernøren hvis karriere kollapset da det ble kjent at han var stamkunde hos en prostitusjonsring.

Svindlere uten grenser

USA 2010 Manus: Alex Gibney Regi: Alex Gibney Foto: Maryse Alberti Medvirkende: Jack Abramoff, Tom DeLay, Hal Kreitman Produksjonsselskap: Jigsaw Productions, Participant Media Engelsk tale, 118 min

Frem til 2006 var Jack Abramoff en særdeles fremgangsrik forretningsmann og lobbyist med sterke følelser for høyresiden i amerikansk politikk. Han var også en entusiastisk, hensynsløs og særdeles kreativ svindler. Motsetninger? På ingen måte. Lysskye forbindelser og tvilsom rolleblanding er i følge regissør Alex Gibney selve fundamentet amerikansk politikk er bygget på. CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY forteller en historie som er så proppfull av svindel, korrupsjon, lutfattige indianerreservater, angolanske frihetsforkjempere, republikanske studentforeninger, liberalistiske actionfilmproduksjoner, russiske spioner, suspekte mafiaforbindelser og en skamløshet av såpass monumentale proporsjoner at det tidvis er vanskelig å akseptere at det man ser faktisk har funnet sted. Historien har naturligvis også blitt til spillefilm, men det er liten tvil om at Gibneys dokumentar slår Hollywood-filmatiseringen BAGMAN (2010) ned i støvlene. CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY er et eksempel på at fiksjonen tidvis ikke engang når virkeligheten til anklene. CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY tells a story filled to the brim with fraud, corruption, destitute native american reservations, Angolan freedom fighters, Russian spies, shady mob connections and a shamelessness that staggers belief. Up until 2006 Jack Abramoff was a highly regarded and well respected Washington lobbyist who could seemingly make anything happen. But when the details of his many creative financial dealings started leaking out, no one seemed to recall ever having met him.

BIFF 2010

71

Førpremierer

Castaway on the Moon Kimssi pyoryugi

Hae-Jun Lee er en sørkoreansk regissør og manusforfatter som regisserte sin første spillefilm LIKE A VIRGIN – en komedie om kjønnsskifte, wrestling og Madonna – i 2006. CASTAWAY ON THE MOON er hans andre spillefilm.

Robinson Crusoe – midt i storbyen Kim er lei av jobben, kjærlighetslivet, internett, mobiltelefoner og ikke minst – av storbyen. Han velger å gjøre slutt på det hele ved å hoppe i Han-elven, men ender opp strandet på en øy midt i elveløpet en liten svømmetur unna sivilisasjonen. Desverre kan ikke Kim ikke svømme, han har, i likhet med alle andre storbymennesker, generelt svært slette overlevelsesevner. Det som begynner som en humoristisk skildring av fremmedgjøringen i de overfylte asiatiske storbyene, utvikler seg raskt til en moderne variant av fortellingen om Robinson Crusoe. Kim finner seg etterhvert til rette på den lille øya, hvor alt søppelet og avfallet som flyter inn på stranden blir brukt som mat, klær og husly. Men Kim er ikke så alene som han tror. Fra en leilighet observerer en merkelig jente utkledt som en astronaut alt han foretar seg gjennom et teleskop. CASTAWAY ON THE MOON er en klassisk asiatisk kjærlighetshistorie om to ensomme sjeler som finner hverandre i en verden ingen av dem trives i. Kim is sick of his job, his lovelife, the internet, mobile phones and – above all – life in the big city. Determined to end it all, he jumps off a bridge an into the Han River. However, rather than drowning, he is washed up on the beach of a small island situated in the middle of the river, just a short swim away from civilization. Kim's problem is just that he can't swim. CASTAWAY ON THE MOON is a romantic story of two outcasts joined together by their mutual inability to function in modern society.

72

BIFF 2010

Sør-Korea 2009 Manus: Hae-Jun Lee Regi: Hae-Jun Lee Foto: By Ung-Seo Kim Medvirkende: Jae-yeong Jeong, Min-heui Hong, Sanghun Lee, Ri Min Produksjonsselskap: Banzakbanzak Koreansk tale, engelske tekster. 116 min

Videorama Midnight Craze

Celle 211 Cell 211 Celda 211

Daniel Monzón er en spansk regissør som har regissert både fantasyfilmer, science fiction og komedier. Han debuterte i 2000 med HEART OF THE WARRIOR og siden den gang har det gått slag i slag med THE BIGGEST ROBBERY NEVER TOLD (2002), THE KOVAK BOX (2006) og nå CELL 211.

Fangene har overtatt fengselet. En ensom fengselsvokter er innelåst i celle 211

Spania, Frankrike 2009 Manus: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón, Francisco Pérez Gandul Regi: Daniel Monzón Foto: Carles Gusi Medvirkende: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines Produksjonsselskap: Vaca Films, Morenafilms, Telecinco Cinema Spansk, baskisk, engelsk tale, 113 min

Juan skal begynne i ny jobb som fengselsvokter og starter én dag tidligere enn planlagt. Det skulle han ikke ha gjort. I fengselet blir han slått bevisstløs og innestengt på celle 211. Samtidig inntreffer det skjebnesvangre at de innsatte i høysikkerhetsavdelingen klarer å overta kontrollen over en del av fengselet, mens alle de andre vokterne må flykte. Juan kommer etter hvert til bevissthet og i løpet av sekunder må han påta seg rollen som fengselets nyeste fange om han i det hele tatt skal ha sjanse til å overleve. Han spiller spillet sitt godt, men ting kommer enda mer ut av kontroll da opprørerne tar tre ETA-fanger som gisler og alle TV-kanaler viser dramaet på direkten. Hjemme er nemlig Juan sin gravide kone klistret til skjermen og hun blir en viktig brikke i spillet. Opprøret i fengselet brer seg også til øvrige fengsler, og med ett befinner de seg alle midt oppe i en direktesendt nasjonalpolitisk krise.

Newly hired prison guard Juan decides to start his job one day early – a decision he immediately regrets, when he is struck unconscious and locked up in cell 211. As the inmates of the maximum security ward riot and take controll over parts of the prison, the other wardens are driven out and Juan is forced to pretend he himself is a prisoner, rather than a guard. Stuck on the inside of what rapidly escalates to a national political scandal, Juan has to keep his identity a secret.

BIFF 2010

73

Dokumentarprogram I KONKURRANSE

Spin&Swing

Client 9: Eliot Spitzers vekst og fall Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer

Alex Gibney skapte seg et internasjonalt navn som dokumentarfilmskaper med den populære og kritikerroste ENRON: THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM (2005), som fortalte historien om det skandalebefengte energiselskapet Enron. Før dette hadde Gibney jobbet lenge som produsent og regissør for fjernsynet. Han fulgte opp ENRON med den Oscarvinnende TAXI TO THE DARK SIDE (2007), et kritisk blikk på amerikanernes forhørs- og torturteknikker i Afghanistan. Året etter var den produktive regissøren tilbake med en lystigere film. GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR. HUNTER S. THOMPSON var Gibneys versjon av historien om den berømte og beryktede journalisten og forfatteren, og ble godt mottatt av kritikere og et lite, men entusiastisk publikum. Suksess får dog ikke Gibney til å hvile på laurbærene. I 2010 er han aktuell med intet mindre enn fire helaftens dokumentarfilmer: I tillegg til CASINO JACK (side 71) står han bak MY TRIP TO AL-QAEDA, om forfatteren og journalisten Lawrence Wrights forsøk på å tilnærme seg temaet islamistisk terror på en objektiv måte, samt CLIENT 9: ELIOT SPITZERS VEKST OG FALL (side 74), som forteller historien om den ambisiøse og reformvennlige New York-guvernøren hvis karriere kollapset da det ble kjent at han var stamkunde hos en prostitusjonsring.

Eliot Spitzers vekst og fall: Et spektakulært epos om sex, makt og mye, mye penger. Eliot Spitzers inntreden i den amerikanske politikken tok nasjonen med storm. Han ble raskt kjent som “The Sheriff of Wall Street“ da han var statsadvokat i New York, og etter å ha vunnet guvernørvalget med den største marginen i historien, trodde mange at han kom til å bli landets første jødiske president. Plutselig ble alt snudd på hodet idet New York Times kunne avsløre at Spitzer, selve symbolet på rettskaffenhet, hadde benyttet seg av prostituerte. Hans fall ble verdenskjent, bilder av hans muse Ashley Dupré var i alle avisene, og hans mektige fiender på Wall Street frydet seg. Hans tilhengere stilte seg dog skeptisk til tidspunktet avsløringen kom på – samtidig som Sheriffen falt, raste også finansmarkedene sammen i en kataklystisk kollaps. Oscar-vinneren Alex Gibney har fått tilgang til unikt materiale – både til New Yorks eskorteverden, Spitzers venner og kolleger, og ikke minst intervjuer med hans svorne, hoverende finansfiender. Alt ligger med andre ord til rette for en grundig utforskning av de skjulte sidene av dette spektakulære eposet om sex, makt og mye, mye penger. CLIENT 9 is Academy Award-winning director Alex Gibney's portrait of the rise and fall of Eliot Spitzer. As New York's Attorney General, Gibney was known and feared as "The Sheriff of Wall Street", and after his election as Governor, many believed Spitzer would one day become the nation's first Jewish President. But just as Spitzer was about to truly make his mark on American politics, his dealings with a high-priced prostitution ring was made public. Spitzer's demise was quick. As his powerful enemies gloated, his supporters questioned the timing of it all: as the Sheriff fell, so did the financial markets, in a cataclysm that threatened to unravel the global economy.

74

BIFF 2010

USA 2010 Manus: Alex Gibney Regi: Alex Gibney Medvirkende: Eliot Spitzer Produksjonsselskap: A&E IndieFilms, Jigsaw Productions, Wider Film Projects Engelsk tale, 117 min

Dokumentarprogram

Climate of Change

Brian Hill er en prisbelønnet britisk filmskaper og administrerende direktør i produksjonsselskapet Century Films. Han har laget mer enn 60 filmer for BBC, Channel 4 og ITV, inkludert DRINKING FOR ENGLAND og SONGBIRDS. Hills nyeste prosjekt, CLIMATE OF CHANGE, er et optimistisk perspektiv på klimakampen og har med seg den oscarbelønte skuespilleren Tilda Swinton som fortellerstemme.

Tenk globalt, kjemp lokalt

Storbritannia, USA 2010 Manus: Simon Armitage Regi: Brian Hill Foto: Roger Chapman, Tony Coldwell, Michael Timney, Wayne Vinten Medvirkende: Tilda Swinton Produksjonsselskap: Participant Media Engelsk tale, 86 min

“Vi er leiere av jorden, ikke dens mestere“, minner 13-årige Pooshkar oss på. Sammen med venner i en miljøverngruppe for ungdom i India, protesterer han mot bruken av plastikk. I Togo møter vi en aktivist som kjemper mot avskoging, og lærer innbyggerne i landsbyen å samle solenergi til å tilberede mat. I småbyen Appalachia i USA møter vi en lokalbefolkning i samlet kamp mot gruveselskaper som sprenger bort fjellene, lag for lag. I denne inspirerende dokumentaren blir vi med på en reise jorden rundt for å finne folk på grasrotnivå som arbeider for å redde miljøet. I kraft av usedvanlig vakre bilder går turen fra regnskogen i Papua Ny Guinea til frøbanken på Svalbard, og episodene flettes sammen med tankevekkende ord av den britiske poeten Simon Armitage. Små initiativ verden over gir grunn til optimisme i klimakampen. De selvsikre og reflekterte 13-åringene i India gir alene tro på den neste generasjonen. "We are the renters of this world, not its masters", 13-year-old Pooshkar reminds us. Together with his friends, in an environmental group for youth in India, he protests against the use of plastics. In the inspiring documentary CLIMATE OF CHANGE, the director Brian Hill takes us on a journey around the world to find people behind grass-root initiatives to save the environment. The stories are told with beautiful cinematography and poetic words written by Simon Armitage.

BIFF 2010

75

Cinema Extraordinaire

Cold Weather

Aaron Katz er en amerikansk regissør og manusforfatter kjent for lavmælte indiefilmer som av kritikere gjerne plasseres i sjangeren 'mumble core'. Blant de mange indieregissørene hvis kjennetegn er avdempede dramaer om den unge middelklassens følelsesmessige tilkortkommenheter, utmerker Katz seg med sitt unike blikk for stemning og sin evne til å holde den bemidlede patetikken på armlengdes avstand. Etter å ha laget sin første spillefilm DANCE PARTY, USA (2006) i en alder av 25 år, imponerte Katz stort med dramaet QUIET CITY året etter. COLD WEATHER er hans tredje spillefilm.

Fra mumblecore til mumble noir Doug har avbrutt rettsmedisinstudiene, flyttet tilbake til hjembyen, fått seg jobb på isfabrikk og flyttet inn sammen med lillesøsteren Gail. Fritiden tilbringer han med å henge med sin nye kollega Carlos og lese Sherlock Holmesbøker. En dag kommer Dougs ekskjæreste på besøk, for så bare å forsvinne sporløst noen dager etter. Carlos og Doug er overbevist om at noe er galt og får bruk for alle sine detektivkunnskaper i jakten på den forsvunne Rachel. COLD WEATHER er en film som utforsker og eksperimenterer med ulike sjangre. Regissør Aaron Katz er ikke interessert i store fakter, men i de komplekse relasjonene mellom de fire hovedrolleinnehaverne. Mye av filmens styrke ligger også i det som ikke skjer; forventninger om romantiske forviklinger som ikke blir innfridd og mangelen på spektakulær action. Med COLD WEATHER har Katz laget et nedtonet relasjonsdrama forkledd som et kriminalmysterium.

Doug has quit his forensics studies, moved back to his hometown, gotten a job at an icefactory and moved in with his little sister Gail. He spends his spare time reading Sherlock Holmes stories and hanging out with his new colleague Carlos. One day Doug's ex-girlfriend Rachel comes to town, only to disappear without a trace a few days later. Doug and Carlos sense that something is amiss, and spurred on by the wisdom of Sherlock Holmes, they set out to solve the mystery.

76

BIFF 2010

USA 2010 Manus: Aaron Katz, Brendan McFadden, Ben Stambler Regi: Aaron Katz Foto: Andrew Reed Medvirkende: Cris Lankenau, Trieste Kelly Dunn Produksjonsselskap: Parts and Labor, Parts and Weather, White Buffalo Entertainment Engelsk tale, 96 min

Dokumentarprogram

Cooking Up Dreams De ollas y sueños

Ernesto Cabellos ble født i Lima i 1968. Gjennom sitt idealistiske produksjonsselskap Guarango har han regissert og produsert flere dokumentarfilmer om miljøkonflikter i Peru, som internasjonalt anerkjente CHOROPAMPA: THE PRICE OF GOLD (2002) og TAMBOGRANDE: MANGOS, MURDER AND MINING (2007). Cabellos jobber nå med en serie med korte dokumentarfilmer om politisk vold i Peru mellom 1980 og 2000, der nærmere sytti tusen mennesker ble drept.

En fantastisk reise i Perus store stolthet: Kjøkkenet, fra Amazonas til Lima og Paris.

Peru, Brasil 2009 Manus: Ernesto Cabellos Regi: Ernesto Cabellos Foto: Ernesto Cabellos Produksjonsselskap: Guarango Spansk tale, engelske tekster. 75 min

Kan et helt land bli representert av sitt kjøkken? Denne dokumentarfilmen er en reise til kjøkkener langs Perus kyst, i høyland og regnskog, men også til peruanske eksilmiljøer i Paris, London og Amsterdam. I et land der verken fotball eller musikk – og langt mindre politikk – makter å samle folket, settes mat i sentrum av nasjonsbyggingen. Her leter regissør Ernesto Cabellos etter nøkkelen til suksessen. Fra de mest fattigslige familiekjøkken til førsteklasses restauranter, og fra peruanske pionérkokker i Europa til de som vedlikeholder eldgamle oppskrifter hjemme i Peru: COOKING UP DREAMS er en delikat fortelling om hvordan det peruanske kjøkken sveiser sammen et folk preget av etniske og økonomiske ulikheter. Perus kjøkken er variert og gjenspeiler kompleksiteten i samfunnet, fra Amazonas til den pulserende hovedstaden Lima. Med spennende reiser og slående smakfulle bilder av mat er COOKING UP DREAMS en dokumentarfilm som får deg til å skrike etter påfyll.

Can an entire nation be represented by its cuisine? This documentary journeys to the kitchens of Peru's coast, highlands and jungle, as well as Peruvian expat communities in Paris, London, Amsterdam and New York for answers. From the most humble family kitchens to the poshest restaurants, from pioneering Peruvian chefs abroad to those who preserve ancient recipes at home, Peru's cuisine is deliciously integrating for a people marked by ethnic and economic differences.

BIFF 2010

77

Videorama

Cyrus

Brødrene Jay og Mark Duplass samarbeider om å regissere, produsere og skrive manus, og regnes blant grunnleggerne av undersjangeren mumblecore. Brødrene fikk en vaskekte indiehit med relasjonsdramaet THE PUFFY CHAIR i 2005. Med denne beskjedne suksessen under beltet laget de to deretter den sjangerforvirrede BAGHEAD (2008), før de sammen med John C. Reilly, Jonah Hill og Marisa Tomei utviklet CYRUS. Brødrene holder for tiden på med etterarbeid på sin fjerde spillefilm JEFF WHO LIVES AT HOME.

John møter drømmekvinnen. Så møter han sønnen hennes… I CYRUS møter vi John som syv år etter han ble skilt fra kona fortsatt ikke har maktet å lappe sammen livet sitt igjen. Han lever et liv preget av latskap, apati og en manglende tro på at det finnes noen vei ut av elendigheten. Men etter at ekskona mot hans vilje drar ham med på en fest, møter han den usannsynlig vakre, intelligente og, ikke minst, interesserte Molly. De to finner raskt tonen, og i et par dager later Johns liv til å være snudd fullstendig på hodet. Og akkurat da ting begynner å fremstå som litt for perfekte, møter han for første gang Mollys voksne sønn Cyrus. Med CYRUS har brødrene Duplass laget en film som blander humoren og den improviserte stilen vi kjenner fra filmer laget av Judd Apatow og hans likesinnede med Woody Allens klassiske metode for bruk av humor som et middel til å snike dramatiske elementer inn bak publikums forsvarsverker. Resultatet er en film som er like morsom og avslappet som den er vakker.

CYRUS is the story of John, who seven years after his divorce still hasn't gotten his life together. After being dragged to a party by his ex-wife, he meets Molly, a woman who seems to be in the exact same situation as him. Molly is smart, beautiful and – for some strange reason – interested in John. Things seem to good to be true – enter Cyrus. With CYRUS, the Duplass brothers have created film which mixes humour, drama and aesthetic visions in the spirit of Woody Allen.

78

BIFF 2010

USA 2010 Manus: Jay Duplass, Mark Duplass Regi: Jay Duplass, Mark Duplass Foto: Jas Shelton Medvirkende: John C. Reilly, Marisa Tomei, Jonah Hill Produksjonsselskap: Scott Free Productions Engelsk tale, 92 min 20th Century Fox

Vi har gleden av å presentere årets utgivelse for musikkelskere, og fans av norsk pop/rock!

I fjor feiret deLillos 20 års jubileum for albumet “Hjernen er alene” med en storstilt konsert i Operaen! Over 4,5 timer med eksklusivt deLillos innhold inklusiv en dokumentar som virkelig går i dybden med bandet Innhold (alt på både dvd og Blu-ray): Konserten i sin helhet (1 t 58 min) Dokumentar om innspillingen av ”Hjernen er alene” og operakonserten. (1t 35 min) Veien til Operaen (35 min) Historien bak sangene (40 min) Musikkjournalistene om ”Hjernen er alene” Ekstranummer fra konserten Hele 4 originale musikkvideoer fra plata

Gj og estea rt e ste n uslåister No mnin elig rg g sto es ny i Op rsal e era en

“S-film” er et tiltak fra FILM & KINO for å fremme interessen for kvalitetsfilm i Norge

I salg fra 1.desember

Bli fan av SF på Facebook

Dokumentarprogram

DAVID WANTS TO FLY

David Sieveking er en tysk regissør som står bak filmene ASYL (2004) og SÉNÉGALLEMAND (2007). I gjennombruddsfilmen DAVID WANTS TO FLY tematiserer han sin egen haltende filmkarriere i tillegg til David Lynchs særegne livssyn.

David Lynch, meditasjon og big business DAVID WANTS TO FLY er en personlig og morsom dokumentar om David Lynch, meditasjon og big business. Den unge tyske dokumentarfilmskaperen David har ett stort ønske i livet: Han vil lage en dokumentar om sitt idol, David Lynch. Han oppdager at den mer kjente navnebroren er lidenskapelig opptatt av transcendental meditasjon. Etter råd fra Lynch bestemmer han seg for å begynne med meditasjonsformen, for bedre å forstå regissørens suksess. Han gjennomgår et kostbart introduksjonskurs, får sitt eget personlige mantra og gjør sine spede forsøk på å sveve gjennom luften som en proff. Men det tar ikke lang tid før bristene i meditasjonsbevegelsen kommer til syne: Den indiske guruen som grunnla bevegelsen kontrollerer nå et imperium verdt milliarder, og når han dør, bryter en stillingskrig om å bli den neste lederen ut. Samtidig fortsetter David sin søken og legger ut på en reise verden rundt for å bli opplyst. Vil hans søken bringe ham himmel på jord slik Lynch forespeilet ham, eller er han på vei inn i en spiral av grådighet?

A funny and personal documentary about David Lynch, transcendental meditation and big business. After being adviced by David Lynch to engage in transcendental meditation, the young German filmmaker David throws himself into what proves to be both a hidden world of meditation and a huge business empire. After a costly introduction course David sets out on his journey to reach enlightenment. But the perfect meditation form that shall bring world peace through meditation might not be as perfect as first envisioned. Is the movement David has joined a practice that really could save the world, or is it just a cynical money machine?

80

BIFF 2010

Tyskland, Østerrike, Sveits 2010 Manus: Maritn Heisler Regi: David Sieveking Foto: Karl Stirner Medvirkende: David Sievekin, David Lynch, Donovan Produksjonsselskap: Lichtblick Film, ARTE, Bayerischer Rundfunk, Dschoint Ventschr Filmproduktion, Tysk, engelsk mfl, tale, engelske tekster. 96 min

Dokumentarprogram

Vestland, Vestland

Den umulige reisen The Impossible River Journey

Arild Mehn-Andersen har arbeidet som produsent, klipper og manusforfatter på en rekke kort- og dokumentarfilmer produsert av selskapet AMEHN production. DEN UMULIGE REISEN er hans debut som regissør.

Å krysse Sør-Afrika i kano er ikke bare enkelt

Norge 2010 Manus: Arild Mehn-Andersen Regi: Arild Mehn-Andersen Foto: Helge Hjelland Medvirkende: Helge Hjelland Produksjonsselskap: AMEHN production Norsk tale, 96 min

Eventyreren Helge Hjelland har bestemt seg for å krysse Sør-Afrika i kano. På veien plukker han opp Joseph, en ulovlig flyktning fra Sør-Sudan uten identitetspapirer. Joseph blir Hjellands hjelper, og sammen reiser de to gjennom et Sør-Afrika som fortsatt strever med å kravle seg ut av apartheidregimets skygge. På sin ekspedisjon må Hjelland presse sine sosiale ferdigheter til bristepunktet i det han manøvrerer mellom fattige svarte flyktninger fra Lesotho og de rike hvite (be)boerne i Orange Free State. DEN UMULIGE REISEN er en film som skildrer det beste og værste menneskeheten har å by på. Men det er også en historie om flyktninger, lagt til et land hvis dunkle fortid den dag i dag påvirker innbyggernes liv.

Adventurer Helge Hjelland decides to cross South Africa by canoe. Along the way he picks up Joseph, an illegal refugee from South Sudan without any identity papers. Joseph becomes Hjelland's assistant, and they become partners in a journey through a South Africa still struggling to get out of the shadow of apartheid. THE IMPOSSIBLE RIVER JOURNEY is a film which portrays the best and worst of humanity, in a country whose murky past still shapes the daily life of its citizens.

BIFF 2010

81

Dokumentarprogram

Det erotiske mennesket The Erotic Man

Jørgen Leth er en dansk filmregissør, poet, forfatter, konsul og bråkmaker. Han er dessuten noe av et unikum i den internasjonale filmbransjen; for på tross av at vi i hans over 40 filmer tunge filmografi finner kritikerroste langfilmer som EN FORÅRSDAG I HELVEDE (1976) og LARS VON TRIERS FEM BENSPÆND (2005), er Leth fortsatt mest kjent for sin legendariske kortfilm DET PERFEKTE MENNESKET (1967). Utenfor filmverdenen er Leth mest kjent for skandaleoppslagene som fulgte publiseringen av boken "Det uperfekte mennesket", hvor han la ut om sine seksuelle eskapader med sin hushjelps 17 år gamle datter, under sin tid som dansk konsul på Haiti. Og bråket stilnet på ingen måte da det ble kjent at det nettopp er dette stoffet som danner grunnlag for DET EROTISKE MENNESKET.

Jørgen Leth er tilbake. Kontroversen kan umulig være langt unna DET EROTISKE MENNESKET er den danske regissøren, forfatteren, poeten, sykkelkommentatoren og levemannen Jørgen Leths forsøk på å fange den flyktige og udefinerbare størrelsen vi mennesker hentyder til når vi bruker nettopp ordet 'erotisk'. Filmen føyer seg inn i den delen av Leths oeuvre som også inkluderer kortfilmen DET PERFEKTE MENNESKET, LARS VON TRIERS FEM BENSPÆND og boken "Det uperfekte mennesket". Som i sistnevnte vies de (svært) unge pikene Leth pleide relasjoner med under sin tid som konsul på Haiti god plass, og selv om det i blant kan synes betimelig å rope ut om Vær Varsom-plakater og lignende, makter regissøren på et vis å ro det hele i land. Filmen er ikke egentlig et forsøk på å definere det erotiske, men et forsøk på å skildre selve jakten på definisjonen. For det er alltid jakten som er det sentrale; det erotiske er noe uhåndgripelig og uklart man stirrer på med sløret blikk og sviktende dømmekraft. Og det er til syvende og sist dette DET EROTISKE MENNESKET er: Ikke noen definisjon eller fortelling, men en tilstand. THE EROTIC MAN is Danish director, author, poet, consul and former cycling commentator Jørgen Leth's attempt at defining the erotic. It's a mesmerizing journey through a series of unspecified – or unimportant – locales; a series of meetings with individuals where individuality is always what matters least. THE EROTIC MAN is not a story or a portrait or even a film, but a blurry, frenzied and perpetually impatient state of mind.

82

BIFF 2010

Danmark 2010 Manus: Jørgen Leth Regi: Jørgen Leth Foto: Dan Holmberg, Adam Philp Medvirkende: Jørgen Leth Produksjonsselskap: Nordisk Film, Zentropa Productions Dansk, Engelsk, Fransk, Portugisisk tale, engelske tekster. 90 min

Cinema Extraordinaire i konkurranse

FokuS: Latinamerika

Det usynlige øyet The Invisible Eye La mirada invisible

Diego Lerman er født 24. mars 1976 – samme dag som militærjuntaen kuppet makten i Argentina. Han har filmstudier fra både Argentina og Cuba bak seg, og har laget flere kritikerroste kortfilmer. Lerman spillefilmdebuterte med HELT PLUTSELIG i 2002. Siden den gang har han laget spillefilmen MIENTRAS TANTO i 2006, samt en dokumentar om helsearbeidere i Argentina. DET USYNLIGE ØYET hadde premiere under Quinzine de Realisateurs i Cannes i år.

Lillesøster ser deg

Argentina 2010 Manus: Diego Lerman etter en bok av Martin Kohan Regi: Diego Lerman Foto: Álvaro Gutiérrez Medvirkende: Julieta Zylberberg, Omar Núñez, Marta Lubos,Gaby Ferrero m.fl. Produksjonsselskap: El Campo Cine Spansk tale, engelske tekster. 97 min Pyramide International, Paris.

Buenos Aires, 1982: Militærdiktaturet i Argentina utfordres stadig mer åpenlyst, og det blir stadig vanskeligere for makthaverne å kontrollere folket. Samtidig har Marita nettopp blitt ansatt som inspektør ved Argentinas ypperste eliteskole som skal trene morgendagens ledere. Hun har akkurat fylt 23 og ønsker for alt i verden å gjøre alle de riktige valgene. Rektorens høyre hånd Hr. Biasutto øyner øyeblikkelig en uslipt diamant i Marita, og lærer henne opp til å bli skolen og samfunnets overvåkende øye på de unge elevene. I jakt på umoralsk oppførsel må hun stadig ty til nye metoder. Samtidig som hun spionerer på guttene på toalettet oppdager hun en skjult side ved seg selv hun gjerne vil holde for seg selv. DET USYNLIGE ØYET er basert på en bok av Martin Kohan og viser en annen side av det argentinske militærdiktaturet på 1980-tallet. Med en nedstrippet stil viser regissør Diego Lerman hvordan militærdiktaturet påvirket alle deler av samfunnet, og hvordan undertrykkingen både tar en moralsk, mental og seksuell karakter. Argentina, 1982: On the streets of the Buenos Aires the people are starting to challenge the military dictatorship. Marita has just gotten a job as supervisor in one of the country's elite schools. She is 23 and wants to do things right. The head supervisor immediately singles her out and trains her to become the schools vigilant attentive eye on everything in the school. Marita seizes the chance to impress and as the school's invisible eyes she throws herself into a spiral of surveillance, desire and hidden agendas.

BIFF 2010

83

Dokumentarprogram i konkurranse

Fokus: Østersjøen

Disco & Atomic War Disko ja tuumasoda

Estiske Jaak Kilmi er født i 1973 og utdannet fra Universitetet i Tallinn. Han har tidligere laget flere kortfilmer, reklamefilmer og dokumentarer som har høstet mye ros. Kilmi har dessuten jobbet som litteratur- og filmkritiker.

Var det disco som tok knekken på Sovjetunionen? Denne finsk-estiske dokumentaren er et skråblikk på Sovjet, kald krig, massemedier og tv-serien "Dallas" – en hardslående dokumentar som tør å stille spørsmålet om det var disco som tok knekken på Sovjetunionen. Under den kalde krigen var det i Estland mulig å ta inn TV-signaler fra Finland. CIA og vestlig massemedia hadde vært tidlig ute med å sette opp en gigantisk TV-mast – langt større enn hva som strengt tatt var påkrevd for lille Finland – med ett mål for øyet: Å sende TV-signaler inn bak jernteppet. Det de ikke var klar over, var at det folk var mest interessert i var disco og "Dallas". Gjennom TV-signalene fra Finland fikk estere informasjon fra vesten som de spredte videre inn i Sovjet. En desperat kamp om påvirkning av det estiske folket utspilte seg mellom ledelsen i Moskva og det statlige finske TV-selskapet som på sin side fikk god hjelp av CIA. DISCO AND ATOMIC WAR er en humoristisk dokumentar om massemedia og massepåvirkning som gir et innblikk i hvordan Sovjetunionens siste dager fortonet seg for lille Estland.

DISCO & ATOMIC WAR tells the strange story of a different kind of information war; a war between the popular culture of the West and the totalitarian propaganda of the Soviet Union. Somehow a Finnish TV-antenna, too big for the country itself, was built, enabling western TV signals to reach Estonia. Thus Finnish television became the window through which "Dallas" and disco reached the Soviet Union. Mixing recent history with spy games, this documentary sets out to find out if it was disco that put an end to the Soviet Union.

84

BIFF 2010

Estland, Finland 2009 Manus: Jaak Kilmi og Kiur Aarma Regi: Jaak Kilmi Foto: Manfred Vainokivi Produksjonsselskap: Eetriüksus Estisk, finsk, russisk, engelsk tale, engelske tekster. 78 min Autlook Filmsales

Dokumentarprogram

Dish: Women, Waitressing and the Art of Service

Maya Gallus har tidligere laget filmen EROTICA: A JOURNEY INTO FEMALE SEXUALITY (1997) hvor hun intervjuet en rekke kvinner og spurte dem ut om deres seksuelle fantasier. Mest kjent er nok hennes portrett av den canadiske skribenten Elizabeth Smart fra 1991. DISH er hennes tredje dokumentarfilm.

Hva skal det være?

Canada 2010 Regi: Maya Gallus Foto: Harald Bachmann Produksjonsselskap: Red Queen Productions Engelsk, fransk tale, engelske tekster. 70 min

Om du aldri har hatt lyst til å jobbe som servitør, er det rimelig. Men så er det en gang slik at noen er nødt til å gjøre det. Temaet for denne dokumentaren er måten ulike kulturer omfavner dette yrket. Vi møter en rekke kvinnelige servitører med ulike utfordringer og problemer. På et truckstop i Canada spør servitørene seg: "Hvorfor nøye seg med å gå toppløs når man kan ta av seg alle klærne?". Kelnerne i Paris kunne på sin side aldri overveid å kaste et plagg for å øke omsetningen. I dette yrket spiller seksualiteten en viktig rolle, om enn på ulike måter. Et diskret blunk til kunden idet du skjenker ham "a cup of joe" i Amerika gjør ikke annet enn å øke sjansen for litt ekstra tips, mens det på en av Paris‘ anerkjente restauranter kunne resultere i skilsmisse for gjestene og avskjedigelse av servitøren. DISH er en særdeles morsom og lun dokumentar om den kunsten det er å tilfredsstille gjestene, alt etter hvor i verden du befinner deg.

Waitresses in Japan wear housemaid-costumes to submit to their male costumers. On the opposite side of the world, in Paris, women work day and night to be recognized as equal to men. DISH presents a broad view into the attitude towards waitresses that appears in different cultures.

BIFF 2010

85

Cinema Extraordinaire Midnight Craze

Dossier K.

Jan Verheyen er en belgisk regissør som siden nittitallet har regissert en rekke spillefilmer og TVserier. Blant filmene finner vi titler som BOYS (1991), THE LITTLE DEATH (1996), TEAM SPIRIT (2000), ALIAS (2002) og CUT LOOSE (2008).

Albanske æresbegreper skaper blodbad i Belgia Når en mann blir myrdet på en parkeringsplass i Antwerpen, setter det i gang en langvarig og blodig hevnaksjon. Politimennene Eric Vincke og Freddy Verstuyft får i oppgave å løse saken, og oppdager snart at det mystiske drapet bare er toppen av isfjellet på en verden av organisert kriminalitet og eldgamle albanske æresbegreper. I likhet med så mye annet som har med Albania å gjøre, ligger mye av nerven i DOSSIER K i kulturkollisjonen mellom den nedarvede kanun-tradisjonen og en moderne globalisert verden. Kanun er navnet på et sett skikker og regler som albanere i Kosovo og det nordlige Albania har levd etter i flere århundrer, og blant det mest sentrale i kanunen er reglene for blodhevn. Og det er nettopp blodhevn som danner utgangspunktet for denne spennende thrilleren, som blander det beste fra skandinavisk krim med et formspråk og filmfaglig finesse i europeisk toppklasse. DOSSIER K er noe såpass sjelden som en belgisk spenningsfilm som kan måle seg med det beste fra de fleste kontinenter.

When a man is murdered in a parking lot in Antwerp, it sets off a chain reaction, beginning in rural Albania and ending in a multinational bloodbath. Belgian police detectives Eric Vincke and Freddy Verstuyft are tasked with solving the murder, but as soon as they start making inquieries they are knee deep in a world of organized crime and age old Albanian codes of honor. DOSSIER K is an ambitious and enganging crime thriller that combines a distinct social edge with a seldom sense of style.

86

BIFF 2010

Belgia 2009 Manus: Carl Joos, Erik Van Looy Regi: Jan Verheyen Foto: Frank van den Eeden Medvirkende: Koen De Bouw, Werner De Smedt, Blerim Destani Produksjonsselskap: Eyeworks Film & TV Drama, Phanta Vision, Eén Nederlandsk, albansk tale, engelske tekster. 120 min

FUZZ toppfinansierer kommersielt avkastbare kinofilmer, tv-serier og dataspill. FUZZ har investert 34 mill. kr i 34 prosjekter siden oppstart i 2006.

Vestnorsk filmsenter skal bidra til bransjeutvikling og filmproduksjon, og gir støtte til bl.a.: Kort-,novelle-og dokumentarfilm Utvikling av langfilm og TV-serier Bransjeutviklende tiltak (workshops, kurs, seminarer m.m.)

Western Norway Film Commission er en del av senteret (www.wnfc.no) - skal bidra til å trekke utenlandske filmproduksjoner til Vestlandet

"Nokas" © Alligator/Sandrew Metronome 2010

Daddys Girl

"Trolljegeren" © SF Norge AS 2010

Mine dager

www.fuzz.no

www.vestnorskfilm.no

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Østersjøen

Dragning mot øst Eastern Drift Indigène d'Eurasie

Sharunas Bartas (1964) er utdannet ved den berømte VGIK-filmskolen i Moskva. Han er velrennomert som en av Baltikums viktigste og mest kompromissløse filmskapere, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 1994 med KORIDORIUS. Siden har han stått bak filmer som FÅ AV OSS (1996), A CASA (1997), FREEDOM (2000) og SYV USYNLIGE MENN (2007).

En dyster og desperat rundreise i Russland og Baltikum DRAGNING MOT ØST er Sharunas Bartas‘ beske kommentar om en region i trøbbel, nemlig Baltikum, hvor innbyggernes liv to tiår etter Sovjetkommunismens fall fortsatt styres av russiske interesser. Men nå er det ikke lenger politikerne som styrer, men de kriminelle. Gena (spilt av Bartas selv) er en kriminelt belastet narkosmugler som pendler mellom Paris, Vilnius og Moskva. Han har en dame “i hver havn“ – og kommer i trøbbel da et oppdrag går i vasken og han står pengelens tilbake. I tillegg dreper han et viktig medlem av mafiaen i Moskva og må begi seg ut på en flukt med den prostiuterte elskerinnen han bor hos i Moskva. Hans sjanser for å overleve er, for å si det mildt, minimale. Hvem skulle trodd at Sharunas Bartas noensinne skulle gå hen og lage en thriller? Vel, her er den – en politisk sådan – og den handler om det å være balter i en globalisert verden der penger betyr alt og den personlige frihet ikke eksisterer. Bartas kommer selv til BIFF for å holde innledning. Vær der! EASTERN DRIFT is Sharunas Bartas' cynical view of a region in trouble – the region, of course, being the Baltic states. Two decades after the fall of Soviet Russia, people in the Baltic still feel their lives are being controlled by Russian interests. However, this time around, the culprits are not Russian politicians, but Russian criminals. Gena the drugdealer gets into hot water when a job goes wrong and he is left penniless. When he also manages to kill a high ranking member of the mob, things do not look good for Gena.

88

BIFF 2010

Frankrike, Litauen, Russland 2010 Manus: Sharunas Bartas, Catherine Paille Regi: Sharunas Bartas Foto: Sharunas Bartas Medvirkende: Sharunas Bartas, Klavdiya Korshunova Produksjonsselskap: Kino Bez Granits, Lazennec Films, Studio Kinema Fransk, litauisk, russisk tale, engelske tekster. 111 min

Dokumentarprogram i konkurranse

fokus: østersjøen Urbanisme

Drømmer i København Dreams in Copenhagen Drømme i København

Max Kestner (1969) ble uteksaminert fra den Danske Filmskole i 1997. Han har jobbet i en årrekke innen film og fjernsyn, blant annet for DR TV, hvor han laget "Supergeil" (1997-98) og "Partiet" (2000). Hans dokumentarregidebut kom i 2004 med REJSEN PÅ OPHAVET som ble valgt ut til First Appearance ved IDFA.

En poetisk dokumentar om København

Danmark 2009 Manus: Max Kestner, Dunja Gry Jensen Regi: Max Kestner Foto: Henrik Ipsen Medvirkende: København Produksjonsselskap: Upfront Films Dansk tale, engelske tekster. 80 min

København er en messe verdt, men hva er det som gjør Køben til kongens by? Denne dokumentaren tar København i poetisk ettersyn. Her rettes fokus mot bygg og strukturer, mens menneskene forsvinner inn i forgrunnen. Menneskestemmene vi hører gir ord, men ikke fjes, til byen, og Køben trer frem som det tidløse, bestemmende og bestandige i en omskiftelig verden. Mens vi glir gjennom Københavns vakre gater tegnes et bilde av en ærverdig fyrstelig personlighet med sans for det sublime som evner å ivareta det som har vært samtidig som det nye omfavnes og integreres. Dette er en vakker og ettertenksom film som alle urbanister bør se for å få bekreftet sin kjærlighet til Byen, mens ludditter kan få en smak av hva de går glipp av.

What makes Copenhagen such a fascinating city? This is a poet‘s documentary about a city that is sublime and continually in flux. The people we glimpse at melt into the foreground and all that is left is their voices that carry the thoughts of a city changing. Copenhagen takes on an air of steadfastness, beauty and memoirs of times gone by, but also of renewal and imagination. Urbanites will rejoice over this movie while luddites can partake in the spectacle that is the modern city from a safe distance.

BIFF 2010

89

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Dust

Max Jacoby 1977) er en Luxemburgersk regissør og manusforfatter. Han lagde kortfilmen THE LODGE, med Eve Best i hovedrollen, i 2003. Hans neste film, BUTTERFLIES (2005), var en filmatisering av en novelle av Ian McEwan og vant, blant annet, Prix UIP for beste europeiske kortfilm i Venezia. Filmen var også nominert til European Film Awards i 2005. DUST er hans første helaftens spillefilm.

Et billedskjønt postapokalyptisk, incestuøst ménage à trois Tvillingsøsknene Elias og Elodie bor sammen i sine foreldres forlatte herregård i en postapokalyptisk verden hvor så godt som alle mennesker har forsvunnet fra jordens overflate. I motsetning til de fleste postapokalyptiske fremtidsscenarier presenterer DUST oss for en billedskjønn og fruktbar verden, hvor de to tvillingene lever i harmoni med sine omgivelser. Harmonien forstyrres dog en dag når den mystiske og hardt skadde Gabriel dukker opp. Ikke bare utvikler Gabriel raskt en sterk fascinasjon for Elodie; når søsknene undersøker bagasjen hans finner de også en pistol. I takt med at tiltrekningen mellom Gabriel og Elodie vokser seg stadig større, skaper det splid mellom de to tvillingene. Elias stoler ikke på Gabriels historie om hvem han er og hvor han kommer fra. Elodie kjemper mot driftene som truer med å ta overhånd, samtidig som hun kjemper for å redde forholdet til broren. DUST er et billedskjønt og foruroligende kammerspill satt til en verden uten mennesker. Twins Elias and Elodie live together in their parents' abandoned mansion in what appears to be a postapocalyptic world, where the vast majority of people have vanished from the face of the earth. However, in contrast to most postapocalyptic scenarios, DUST presents us with a picturesque view of a largely untainted country side, in which the siblings live in harmony with their surroundings. This harmony is disrupted, however, when a mysterious man called Gabriel one day shows up and falls in love with Elodie.

90

BIFF 2010

Østerrike, Luxemburg 2009 Manus: Max Jacoby Regi: Max Jacoby Foto: Fredrik Bäckar Medvirkende: Catherine Steadman, Olly Alexander Produksjonsselskap: KGP Kranzelbinder Gabriele Production, Red Lion Sarl Engelsk tale, 91 min

Gay and Lesbian Propaganda Night Dokumentarprogram

Edie & Thea: A Very Long Engagement

Susan Muska og Gréta Olafdóttir driver sammen produksjonsselskapet Bless Bless Productions. De har samarbeidet på en rekke prosjekter, deriblant THE BRANDON TEENA STORY (1998), som dannet utgangspunktet for den oscarnominerte filmen BOYS DON'T CRY (1999). Muska har en bachelor i botanikk og politikk fra Duke University, men de siste årene av studiene var rettet mot visuell kunst og samfunsstudier. Olafdóttir har i tillegg til studier i samfunn og politikk en grad innenfor foto, og har bakgrunn fra motebransjen.

“We’ve been dancing for 42 years now. We’ve slowed down a bit, but we still manage”

USA 2009 Regi: Susan Muska, Gréta Olafdóttir Foto: Susan Muska, Gréta Olafdóttir Medvirkende: Thea Spyer, Edie Windsor Produksjonsselskap: Bless Bless Production Engelsk tale, 61 min

En av vår tids nydeligste kjærlighetshistorier begynte i New York på begynnelsen av 60-tallet. Det var da Thea og Edie møttes for første gang på en nattklubb drevet av mafiaen, hvor dørvaktene var store nok til at de kunne føle seg trygge for samfunnets kritiske blikk. Den karismatiske Edie forteller svært engasjert om de 42 årene hun var forlovet med Thea; hvordan jentenes familie tok nyheten om at det skulle være de to for alltid og hvordan de i flere år har kjempet for å bli anerkjent som likestilte partnere. Dette er en dokumentar som på en gripende måte portretterer et nydelig forhold mellom to mennesker. Samtidig har filmen en klar politisk agenda. En av filmskaperne – Greta Olafdottir – forklarer at hennes idealpublikum for dokumentaren ikke er forkjempere for kjønnsnøytralt ekteskap, men mennesker som stiller seg kritisk til det. For hvem kan etter å ha sett denne filmen ønske å nekte Edie sin Thea?

Unlike most gay and lesbian propaganda movies, this one does not aim solely to capture a gay audience but rather reach as vast an audience as possible. The more set in their beliefs against same-sex marriage a person is, the better suited he or she is to watch this documentary. The year is 2007 and Edie and Thea have been engaged for 42 years. What is their secret? Is there even a secret to speak of, or is this just how a relationship should be? See it and let yourself fall in love with this amazing story.

BIFF 2010

91

Dokumentarprogram Checkpoints

VESTLAND, VESTLAND

En dråpe luksus A Drop of Luxury

Per Christian Magnus og Robert Reinlund er begge journalister og dokumentarfilmskapere med lang fartstid i TV2. Sammen står de bak en rekke dokumentarfilmer som retter et kritisk søkelys mot områder av norsk samfunnsliv hvor det tilsynelatende hersker bred enighet, som for eksempel norsk utenriks- og bistandspolitikk. Fra og med 2010 er Magnus ansatt i NRK Hordaland, mens Reinlund fortsatt arbeider i TV2

Stakkars små i hedningeland, la oss gi dem en flaske vann Alle skal hjelpe Afrika. Her i landet har vi en “stolt“ tradisjon for Afrika-arbeid som går rett fra bedehustombola og lukt inn i regjeringskvartalets forværelser. Familiene Harlem og Brundtland har gått sammen om luksusvannet VOSS som selges for det hvite i øyet på luksusetablissementer i USA. Likevel går ikke bedriften spesielt bra. I 2008 danner Knut Brundtland den veldedige organisasjonen VOSS Foundation som skal promotere kamp mot vannmangelproblemet i Afrika. Denne dokumentaren tar oss med på en reise som viser at denne stiftelsen er fint lite mer enn rike kvinner fra Oslo vest som fjoller seg på safari i Afrika og et promoteringsprosjekt for eksklusivt vann for USAs elite. Budsjettene går med til reise og opphold mens selve vannprosjektene får smuler. Denne filmen viser hvilke utslag deilig kokilimonke mellom politikerkjendiser og “finanselite“ gir utslag i.

Enter the Norwegians, world fixers and peace entrepreneurs par excellence. We all want to help Africa. The Norwegian company VOSS has for almost a decade sold the exclusive water brand VOSS for the high-end water market in the US. But business has not been good, so in 2008 the charity foundation VOSS was launched to work with water problems in Africa. This documentary shows that this foundation is nothing more than a rich person‘s safari playground and does little or nothing for the water cause.

92

BIFF 2010

Norge 2010 Manus: Per Christian Magnus, Robert Reinlund Regi: Per Christian Magnus, Robert Reinlund Norsk tale, 50 min

Checkpoints - Konkurranse

Enemies of the People

Thet Sambath er reporter i Phnom Penh Post, Kambodsjas fremste engelskspråklige avis. Han er anerkjent som en av Kambodjas fremste gravende journalister og artiklene hans har blitt trykket over hele kloden. Han har jobbet som lege og menneskerettighetsetterforsker. Siden 1994 har han jobbet som tolk og kameraoperatør for mange verdensomspennende kringkastingsselskaper, for eksempel BBC og NBC.

Rob Lemkin har produsert og regissert over femti dokumentarfilmer for blant andre BBC, Channel 4, Sky og The History Channel. Han har vunnet mange priser både i Storbritannia og utenfor hjemlandet. Lemkin står bak en rekke filmer om historie og politikk i Asia, blant annet THE REAL DR EVIL, WHO REALLY KILLED AUNG SAN? og MALAYA: THE UNDECLARED WAR.

Kambodsja, Storbritannia 2009 Manus: Rob Lemkin Regi: Teth Sambath, Rob Lemkin Foto: Teth Sambath, Rob Lemkin Medvirkende: Teth Sambath, Noun Chea Produksjonsselskap: Old Street Films Khmer, engelsk tale, engelske tekster. 94 min

Teth Sambaths foreldre ble drept av Røde Khmer. Nå møter han deres bødler Pol Pots regime i Kambodsja på 70-tallet er et av de blodigste i verdenshistorien; Mellom 1,5 og 2,3 millioner av en befolkning på 8 ble drept som folkefiender. Regissør Thet Sambaths familie var blant ofrene, men nå har han over en periode på ti år blitt kjent med - og fått tillit fra - Pol Pots høyre hånd, Noun Chea. ENEMIES OF THE PEOPLE viser unike bilder av Sambath og Cheas samtaler på 2000-tallet fram til Chea ble arrestert i 2007 for forbrytelser mot menneskeheten. Vi møter også flere av bødlene for regimet på ulike nivåer. De prøver å forklare hvordan det kunne gå som det gikk, de viser hvor enorme likhauger lå, og de snakker om hvordan de henrettet folk med kniv i så stort omfang at de ble utmattet og måtte skifte stilling for å slakte videre. ENEMIES OF THE PEOPLE forteller en grotesk historie om de mest uforståelige, grusomme brudd på menneskerettigheter noensinne – en historie fra vår nære fortid.

The regime of Pol Pot and his Red Khmer killed somewhere between 1,5 and 2,3 million people during a few bloody years in the 70's. Among the murdered were the parents of Cambodian journalist Teth Sambath; like many others they were suspected of being enemies of the people. This stark documentary follows Sambath as he gets to know Brother Number Two, Pol Pot‘s right hand, and several of the regime‘s executioners, who attempt to explain how and why the atrocities took place.

BIFF 2010

93

Dokumentarprogram

Vestland,Vestland

Fartein Valen

Karl Johan Paulsen (1953) er fra Karmøy og har laget dokumentarfilm siden 1997, bl.a. MIN ELEKTRISKE HEST (2002) og ET KONGERIKE BLIR TIL (2009). Under Den norske filmfestivalen i 2005 ble hans film MANNEDAMENE vist, og han fikk deretter spørsmål om han ville lage en film om Fartein Valen.

Moderne portrett av en modernistisk mester Filosofen Theodor Adorno sa at den atonale musikken artet seg som et uforståelighetens sjokk – musikken tok på seg samfunnets skyld og dunkelhet, for å bidra til en sann erkjennelse av ulykkeligheten og avsløringen av den falske skjønnhet. Fartein Valen (1887-1952) lette etter en annen slags skjønnhet hele sitt liv, sier Eyvind Solås i denne dokumentaren om vår store modernistiske komponist. Filmen følger Valens liv kronologisk, og dveler ved all motstanden hans musikk ble møtt med, spesielt i 1930-årene. Da var det nasjonale i høysetet i norsk kunstog kulturliv. Valen hevdet på sin side at han ikke tilhørte noen nasjon. Kritikken var ofte ondskapsfull og totalt ubarmhjertig – “man må være av jern og betong for å holde det ut i lengden,“ skrev Valen i et av mange brev filmen siterer fra. FARTEIN VALEN er et portrett av en stor kunstner, som på tross av at han er en av Norges aller største komponister gjennom tidene, fortsatt er et realtivt ukjent navn blant nordmenn flest. FARTEIN VALEN tells the story of one of Norway's few truly great composers. An artist in the right place at the wrong time, Valen's modernistic compositions was met with a cruel and spiteful reception by both critics and colleagues alike. This documentary charts Valen's journey from aspiring composer to outcast to finally gaining international recognition as a great artist.

94

BIFF 2010

Norge 2010 Manus: Karl Johan Paulsen Regi: Karl Johan Paulsen Foto: Knut Ås Medvirkende: Sigurd Slåttebrekk, Hildegunn Riise Produksjonsselskap: Mediacircus TV Norsk tale, 48 min Mediacircus TV

Førpremiere

Four Lions

Chris Morris er en britisk komiker, regissør, manusforfatter og skuespiller, som er viden kjent som en av de viktigste personene i britisk humor på nittitallet. Som mannen bak toneangivende programmer som "Brass Eye" og "The Day Today", var han blant mye annet sentral i å gjøre Steve Coogan til et kjent navn. På 2000-tallet har Morris vært mindre synlig, men hans bisarre avant garde-komedieserie "Jam" står fortsatt som det merkeligste som noensinne er presentert på en britisk TV-kanal. For tiden arbeider Morris med "The IT Crowd", men han er ikke mer opptatt enn at han med FOUR LIONS har laget sin første spillefilm.

Terror for nybegynnere, med Al-Qaidas Sheffield-avdeling

Storbritannia 2010 Manus: Jesse Armstrong, Sam Bain, Chris Morris Regi: Chris Morris Foto: Lol Crawley Medvirkende: Kayvan Novak, Riz Ahmed, Nigel Lindsay Produksjonsselskap: Warp Films Engelsk, urdu tale, norske tekster. 97 min

I FOUR LIONS møter vi de aspirerende islamistiske terroristene Omar, Waj, Faisal, Hassan – og Barry. Sammen utgjør de mildt sagt famlende fundamentalistene en terrorcelle i Sheffield i England – en terroristcelle med store, eksplosive planer. Problemet er bare at 'terroristcelle' i dette tilfellet er synonymt med 'uorganisert gjeng med udugelige dustemikler'. Da Omar og Waj returnerer fra et mislykket treningsopphold hos en gjeng åndsbrødre i Pakistan, bestemmer gjengen seg for å fremskynde sine terrorplaner. Men det viser seg raskt at terrorisme ikke er like enkelt som det ser ut på TV. FOUR LIONS er en morsom – tidvis hysterisk – film, men samtidig en film som tar sitt eget premiss på alvor. Selv om konsekvensene av karakterenes gjerninger skildres med store doser humor og slapstick, gjør ikke motivasjonen deres det. Dermed blir Chris Morris' første spillefilm – i likhet med hans toneangivende TV-prosjekter – noe mer enn bare enda en (veldig) morsom komedie. Meet Omar, Waj, Faisal, Hassan and Barry. Apart they are no different from your average well-adjusted British muslim, but together they form the most hard-hitting and fundamentalistic of all the terrorist cells – in Sheffield. Legendary comedy writer and director Chris Morris makes his feature film debut with a hilarious satire about fundamentalism that manages to balance slapstic with a surprisingly nuanced take on a highly flammable subject.

BIFF 2010

95

Førpremiere Checkpoints

GAZAS TÅRER Tears of Gaza

Helt siden hun debuterte som manusforfatter og skuespiller med LIV i 1967 har Vibeke Løkkeberg vært en sterk stemme i norsk film. At Løkkeberg er politisk engasjert kan man se fra hennes tidlige ABORT (1971) og PROSTITUSJON (1974) til den aktuelle GAZAS TÅRER. Blant hennes mest kjente filmer som regissør og skuespiller er LØPERJENTEN (1981) og HUD (1986). Hun har også gjort seg bemerket som forfatter.

Gulag Gaza Vinteren 2008-09 ble Gaza åsted for massiv israelsk bombing. Israelerne svarte på rakettangrep som hadde kommet fra Gaza, men som alt annet i denne konflikten var det var en ujevn kamp. Det var ikke en krig i vanlig forstand, snarere lignet det en ren massakre. Israelerne la i tillegg et lokk av sensur over hele Gaza, og ingen andre enn de norske legene Mads Gilbert og Erik Fosse kunne rapportere hva de var vitne til. Vibeke Løkkeberg har i samarbeid med Gazas befolkning maktet å sette sammen dette vitnesbyrdet fra innsiden av det fengselet som Gaza i realiteten er. I GAZAS TÅRER får en se hva som egentlig skjedde, skildret via beretninger fra tre barn som opplevde å få sine familier utradert, og ble vitne til drap og lemlestelser som ville være nok til å traumatisere ethvert menneske for livet. Løkkeberg har villet lage en film om disse barna og deres gruoppvekkende skjebner. En slik film vil nødvendigvis ikke være en film om forsoning, men et rasende rop om at denne type gjengjeldelsesaksjoner ikke kan aksepteres av verdenssamfunnet. Disturbing, powerful and emotionally devastating, TEARS OF GAZA is less a conventional documentary than a record of the 2008-09 bombing of Gaza by the Israeli military. TEARS OF GAZA makes no overriding speeches or analyses. The situation leading up to the incursion is never mentioned. This is not a film about the history of the Middle East or the overarching goals of Israeli or Palestinian politicians, but a film about the confounding and morally reprehensible terror taking place in Palestine.

96

BIFF 2010

Norge 2010 Manus: Vibeke Løkkeberg Regi: Vibeke Løkkeberg Produksjonsselskap: Nero AS Arabisk tale, engelske tekster. 90 min

Dokumentarprogram i konkurranse

UrbanisME

General Orders no. 9

Robert Persons er en amerikansk filmregissør og manusforfatter. Etter å ha arbeidet noen år i tidsskriftbransjen i Charleston, South Carolina, flyttet Persons tilbake til hjemstaten Georgia, hvor han startet planleggingen av manuset som omsider skulle bli til GENERAL ORDERS NO. 9. Fem år senere møtte han den Atlanta-baserte filmskaperen Phil Walker, hvorpå produksjonsarbeidet startet for alvor. Etter ytterligere fem år hadde filmen premiere på filmfestivalen i Atlanta i 2009.

Kontemplativt om urbaniseringen av delstaten Georgia over en periode på flere hundre år

USA 2009 Manus: Robert Persons Regi: Robert Persons Produksjonsselskap: New Rose Window Engelsk tale, 72 min

"General Orders No. 9" er tittelen på General Robert E. Lees overgivelsestale som 10. april 1865 markerte slutten på den amerikanske borgerkrigen. Den korte talen til sørstatssoldatene ender med at han overgir seg til overmakten og takker sine standhaftige og oppofrende soldater for innsatsen. Hva denne filmen egentlig handler om er åpent for tolkning, men taglinjen sier “En siste tur ned i harehullet før det sementeres". Det handler om hvordan natur må gi etter for sivilisasjon, hvordan landet blir langsomt urbanisert og hva vi mister på veien. Det handler rent symbolsk om de rurale sørstatenes overgivelse til de mer industrialiserte nordstatenes overmakt. Og det er fortalt på en hypnotiserende poetisk måte – en reise gjennom frodige landskap og eldgamle opptegnelser og kart over Georgia. GENERAL ORDERS NO. 9 er en film helt utenom det vanlige – en opplevelse du aldri engang har vært i nærheten av. Sammen med DRØMMER I KØBENHAVN, som vel har en motsatt innfallsvinkel, er disse to et must for de av oss som er opptatt av forholdet mellom by og land, sivilisasjon og det rurale. Og kart. GENERAL ORDERS NO. 9 starts with the capitulation speech of the American South and then sets off on one last trip down the rabbit hole before it‘s paved over. A deep geography; what is above and what is below?; what came before and what will come after?; agrarian fantasies, sacrificial rites, and excavations. A story told with maps, dreams, and prayers. A map lesson in three parts. A history of the State of Georgia – or Anywhere.

BIFF 2010

97

Dokumentarprogram

The Genius and the Boys

Bosse Lindquist (f. 1954) er en svensk forfatter, produsent og regissør av dokumentarfilm og har vært direktør for dokumentaravdelingen i Radio Sverige siden 2007. Han har laget mange prisbelønte filmer siden 1988. Blant hans mange suksesser kan nevnes THE REBELS fra 2005 om en maoistisk ekstremistgruppe i Sverige, radiodokumentaren THE SILENCE OF PHNOM PHENH fra 1999 om svensk støtte til Pol Pot-regimet og ONCE, I WAS KOREAN fra 2002 om adopsjon fra Sør-Korea til Sverige.

Geni, pedofil eller begge deler? THE GENIUS AND THE BOYS forteller historien om Daniel Carleton Gajdusek, den briljante amerikanske forskeren som i 1976 vant Nobelprisen i medisin. Gajdusek var et forskertalent av historiske dimensjoner, og hans bidrag til moderne medisinsk forskning kan vanskelig undervurderes. Men som privatperson var han preget av en rekke særegenheter og idiosynkrasier. Og i takt med at hans fascinasjon for urfolk vokste og hans flokk av adoptivbarn gjorde det samme, begynte det å svirre rykter om at det medisinske geniet hadde et noe ukonvensjonelt forhold til små barn. Og når ryktene en gang hadde begynt å svirre, tok det ikke lang tid før man åpenlyst begynte å anklage Gajdusek for pedofili.

Sverige 2009 Manus: Bosse Lindquist Regi: Bosse Lindquist Foto: Gunnar Källström Medvirkende: Carleton Gajdusek Engelsk tale, 90 min SVT Sales

THE GENIUS AND THE BOYS er en film som forsøker å ta rede på hvordan en mann med intelligens langt utover det vanlige var ute av stand til – eller uvillig – til å forstå implikasjonene av sine handlinger. Og takket være sine mange velformulerte intelligente intervjuobjekter, makter filmen også å stille spørsmål ved vestlig seksualmoral. GENIUS AND THE BOYS tells the story of Daniel Carleton Gajdusek, the brilliant scientist who in 1976 became the recipient of the Nobel Prize for Physiology or Medicine. Gajdusek was a scientific genius of the rarest caliber, and like many such geniuses, he displayed quite a bit of eccentric behaviour. Initially, he was merely surrounded by rumours about his somewhat odd relationship with his many adopted children. But as time went on, he was frequently called out on allegations of pedophilia.

98

BIFF 2010

Dokumentarprogram Musikalske takter

Genius Within: Glenn Gould

Peter Raymont har regissert og produsert film i snart førti år. Han har omkring 100 produksjoner på samvittigheten, har spilt inn film i flere titalls land og vunnet en haug med priser. I 2007 fikk han Emmy for beste dokumentar med SHAKE HANDS WITH THE DEVIL: THE JOURNEY OF ROMEO DALLAIRE.

Michele Hozer har lenge jobbet som klipper og produsent. Hun har samarbeidet med Peter Raymont i en årrekke og vunnet flere priser for sitt klippearbeid. GENIUS WITHIN er hennes første film som regissør.

Et fascinerende kunstnerportrett av vår tids største pianist

Canada 2009 Regi: Michèle Hozer, Peter Raymont Foto: Walter Corbett Medvirkende: Glenn Gould m. fl. Produksjonsselskap: White Pine Pictures Engelsk tale, 109 min http://filmstransit.com

Glenn Gould var en av tidenes mest eksentriske og tilbaketrukne artister. Han var også en av de dyktigste pianister verden har sett. Allerede fra barnsben av var han ekstremt dyktig og lærenem, og hadde knapt passert tyve da han ble verdensberømt for sin innspilling av Bachs "Goldbergvariasjonene". I tillegg til talentet hadde han nok av de særegenhetene som trengs for å gjøre virkelig inntrykk på kunstverdenen: Han gikk alltid med hansker, for å beskytte de sarte hendene sine, samt frakk, hatt og skjerf; selv om sommeren – i Florida. Han spilte aldri konsert uten sin egen klappstol, med avsagde ben for å komme tett nok nedpå tangentene. Han var lett monoman i jakten på ekstase gjennom musikk, og ble i økende grad menneskesky ettersom årene gikk. Berømmelse var alt annet enn uproblematisk for Gould, og dermed er det bemerkelsesverdig at denne dokumentaren er så god som den er. I tillegg til å være en inkluderende og innsiktsfull musikkfilm er den et omfattende og nærgående portrett av et vakkert menneske. Glenn Gould was one of the greatest pianists of all time. He was legendary with his eccentricities, which include wearing gloves, coat and scarf at all times (even in Florida in the summertime) and always bringing his own customized chair when playing concerts. Gould became very famous very quickly, after recording Bachs «Goldberg variations» for Columbia in 1955. After nine years of reluctant performances and uncomfortable fame, Gould withdrew from public. This is the greatest documentary made about him and his music.

BIFF 2010

99

Førpremierer

Gi alt! The Be All and End All

Bruce Webb startet i filmbransjen i 1992 med å jobbe som produksjonsassistent på spillefilmer. Innen 1995 hadde han produsert sin første film, ALEC. Siden da har Webb produsert over 40 kortfilmer og flere spillefilmer. Han har regissert firmavideoer og jobber som produsentlærer samtidig som han regisserer tv-drama og spillefilmer. Webb har akkurat avsluttet opptak av filmen THE BE ALL AND END ALL som han selv har regissert og produsert.

Hjerteovervåket kåtskap De fleste av oss kan huske hvordan det var å være tenåring. Man boblet over av forvirring over en kropp som plutselig hadde lyster man ikke visste fantes. Også satt man der, på barnerommet og dagdrømte om den dagen som forhåpentligvis ikke var så altfor langt unna; dagen da man skulle ta steget over i de voksnes rekker – altså den dagen hvor man endelig skulle få unnagjort det der som virket så ekstremt pinlig og lite forlokkende, men som denne nye kroppen altså var fast bestemt på å få til. Hvem med hodet på riktig plass kan vel glemme det? Robbie er 15 år, urørt og har akkurat fått vite at han lider av en uhelbredelig hjertesykdom. Robbie skal snart dø – og han er fortsatt jomfru! Kontinuerlig oppkoblet til hjertemonitoren på sykehuset er det vanskelig å ta saken i egne hender og Robbie ser seg nødt til å alliere seg med bestekompisen Ziggy. Kommer Ziggy til å finne ei jente som er villig før Robbie sovner inn eller kommer han til å dø som jomfru? Robbie is a terminally ill 15-year old who wants to get laid before he enters the other side. Like many teens before him he is really curious about sex, and after he recieved his diagnosis he is afraid he will die a virgin. In order to prevent that, he begs his best mate, Ziggy, to help him find a girl willing to go all the way. Unfortunately it proves thougher than it sounds as Robbie can not leave the hospital.

100 BIFF 2010

UK 2009 Manus: Steve Lewis, Tony Owen Regi: Bruce Webb Foto: Zillah Bowes Medvirkende: Neve McIntosh, Liza Tarbuck, Josh Bolt Produksjonsselskap: Whatever Picures Engelsk tale, 100 min High Point Media Group

Dokumentarprogram

Going Vertical

David Bradbury er en amerikansk dokumentarfilmregissør som debuterte med NICARAGUA: NO PASARAN allerede i 1984. Deretter skulle det gå nesten 20 år før han igjen var igang med dokumentarfilmproduksjon med FOND MEMORIES OF CUBA i 2002. Deretter fulgte RAOUL THE TERRIBLE (2006), før han med GOING VERTICAL laget sin fjerde helaftens dokumentarfilm.

Året var 1967 – og surfesporten ble endret for alltid

USA, Australia 2009 Manus: David Margan Regi: David Bradbury Foto: Cedric Martin, Simon Temple Medvirkende: Gerry Lopez, Kelly Slater, Sam George Engelsk tale, 87 min

I 1967 så en ny type surfebrett dagens lys, kortere, rundere og lettere å manøvrere. De nye brettene revolusjonerte surfesporten – for første gang var det mulig å surfe bølgene vertikalt oppover. 43 år senere har regissør David Bradbury tatt mål av seg å endelig komme til bunns i mysteriet som har fulgt shortboardet helt siden dets fødsel: Hvem var det som oppfant det? Var det australienere eller amerikanere på Hawaii? I GOING VERTICAL flettes nyvinningene innen surfesporten sammen med de altomfattende samfunnsomveltningene som fant sted på 60-tallet. Surfing fremstår dermed som en spydspiss for den individualitetsfokuserte mentaliteten som i dag preger den vestlige verden. Det er ikke til å stikke under en stol at dette er en film om tilårskomne amerikanere som krangler med tilårskomne australienere om noe som når alt kommer til alt egentlig er ganske uvesentlig. Men først og fremst er GOING VERTICAL en film om surfing – om varmt vær, store bølger, smarte brett og modige mennesker. In 1967 a new type of surfboard saw the light of day – shorter, rounder and easier to maneuvre. 43 years later, director David Bradbury has taken it upon himself to find out who invented it – was it the Australians or was it the Americans in Hawaii? Featuring highly entertaining surfing clips as well as putting the surfing revolution into a wider context of the 60's counterculture, GOING VERTICAL paints a picture of a movement who was at once both highly apolitical and at odds with society in general.

BIFF 2010 101

Cinema Extraordinaire

The Good Heart

Dagur Kari (1973) er fra Island, men studerte på Den Danske Filmskolen hvor han ble uteksaminert i 1999. Eksamensfilmen LOST WEEKEND høstet flere priser på filmfestivaler verden rundt og markerte starten på en lovende karriere som både manusforfatter og regissør. Både Karis debutfilm NÓI ALBÍNÓI, og hans andre film DARK HORSE har fått meget god mottakelse fra både publikum og kritikere. THE GOOD HEART er nominert til Nordisk Råd Filmpris, og er hans første engelskspråklige film.

To menn hindrer hverandre å gå til grunne – men så dukker det opp en kvinne THE GOOD HEART utspiller seg i en luguber bar i New York City, hvor innehaveren Jacques diskret trakterer sine stamgjester bestående av et broket assortiment av alkiser. Jacques er selv en av disse, og har bestemt seg for å sakte og møysommelig drikke seg ihjel. En dag kommer han over uteliggeren Lucas, som også har gitt opp å leve. Kan de sammen finne tilbake til livet? I Lucas øyner Jacques en arvtaker, og bestemmer seg derfor for å lære ham opp i kunsten å sjenke, mikse drinker og servere. Dessuten får han en innføring i etablissementets grunnleggende filosofi: Ingen nye kunder, ingen godsnakking med de eksisterende og absolutt ingen kvinner. Lucas blir en god lærling og gjør jobben sin bra, helt til den unge, vakre og franske April en dag dukker opp og blir kastet på dør av Jacques. For første gang opponerer Lucas mot sin sjef og de to starter en krangel som en av dem er dømt til å tape.

Island 2009 Manus: Dagur Kári Regi: Dagur Kári Foto: Rasmus Videbæk Medvirkende: Paul Dano, Brian Cox, Bill Buell Produksjonsselskap: Ex Nihilo, Forensic Films, Nimbus Film Productions, Nordisk Film ShortCut, Palomar Pictures, Wild Bunch, ZDF/Arte, Zik Zak Kvikmyndir Engelsk tale, utekstet. 99 min Wild Bunch

THE GOOD HEART byr på strålende samspill mellom Brian Cox og Paul Dano, og ble tidligere i år nominert til Nordisk Råds filmpris. THE GOOD HEART is the story of alcoholic bar owner Jacques who's goal in life is to slowly, but surely drink himself to death. However, he also wants his bar The House of Oysters to continue going on after he has passed. To that end, he takes in young homeless Lucas and starts the long process of grooming him to be his successor. However, when young, homeless ex-flight attendant April one day appears, Lucas violates Jacques' strict no women-rule, which puts a potentially fatal strain on their relationship.

102 BIFF 2010

Checkpoints - Konkurranse

Grace, Milly, Lucy

Raymonde Provencher er en fransk-kanadisk regissør som med sitt sterke politiske samfunnsengasjement har reist verden rundt for å dokumentere og rapportere om internasjonale konflikter og menneskelige tragedier. Hun startet sin karriere som journalist, noe som har preget kvaliteten på hennes dyptgravende og prisvinnende dokumentarer. I 1995 dannet Provencher sammen med sine tidligere kollegaer Patricio Henriquez og Robert Cornellier sitt eget produksjonsselskap, Macumba International. I 2002 kom hennes kanskje mest kjente dokumentar, WAR BABIES, om barn født av kvinner voldtatt i krig. Filmen, som tematisk kan sees på som en ansats til GRACE, MILLY, LUCY er et eksempel på Provenchers særlige fokus på å bevisstgjøre sitt publikum på kvinners virkelighet i land preget av krig og fattigdom.

Morgengry i Uganda

Canada 2010 Manus: Raymonde Provencher Regi: Raymonde Provencher Foto: Francois Beauchemin Ancholi, engelsk tale, engelske tekster. 71 min

Det har ikke vært mangel på marerittlignende reportasjer om Joseph Konys Lord's Resistance Army (LRA), et skrekkvelde av en hær av menige barnesolater som ødelegger Uganda innenifra. Det er imidlertid sjelden man får kvinnenes perspektiv presentert så innsiktsfullt og engasjerende som i denne dokumentaren. Over 30 prosent av LRAs barnesoldater er jenter, og filmens tre hovedpersoner – eks-soldatene Grace, Milly og Lucy – stiller seg som tittelen antyder, i fronten av denne endeløse rekken bortførte og fryktede unge. Med mot, pur overlevelsesvilje og ulike kreative strategier vender de sine traumatiske barndomsopplevelser til et positivt fremtidshåp for seg selv og andre. Poetiske tagninger av Ugandas vakre natur skaper en dynamisk kontrast til den brutale virkeligheten som blir fortalt. Kvinner av en tapt generasjon, uten annen utdanning enn det årevis av krigserfaring og livets harde skole har lært dem, organiserer seg og danner nettverk for å hjelpe andre i samme situasjon til å inkluderes i et lokalsamfunn som ikke nødvendigvis tar i mot sine bortkomne døtre med åpne armer. For decades, Uganda has been torn apart from within by Joseph Kony‘s killing machine of child soldiers, the Lord's Resistance Army (LRA). Through the eyes of Grace, Milly and Lucy, three ex-soldiers who have been abducted and forced to fight for the LRA, we get the chance to see the conflict from the point of view of women. Women of a lost generation organize and form networks to help others in a similar situation to be included in a society that not necessarily meets their lost daughters with open arms.

BIFF 2010 103

Videorama MUSIKALSKE TAKTER

Hjernen er alene delillos - Hjernen er alene i Operaen

Niko Sørensen er en norsk regissør og klipper tilknyttet Moland Film.

Ingen er alene i Operaen På 80-tallet utgjorde deLillos sammen med Raga Rockers, Dum Dum Boys og Jokke & Valentinerne norsk rocks fire store. Og der de tre andre bandene enten la opp eller tok lengre pauser, sluttet deLillos aldri å være store. Med sin umiskjennelige vokal og unike meloditeft, står Lars Lillo-Stenberg & Co. bak en av de stolteste discografiene i norsk populærmusikk, og utgjør et slags bindeledd mellom folkekjære artister som Lillebjørn Nilsen og den bølgen de selv slo igjennom som en del av. 6. desember ifjor feiret bandet 20-årsjubileum for sin kanskje aller høyst elskede plate – "Hjernen er alene" – med en konsert i Operaen hvor de foran et forventningsfullt og entusiastisk publikum spilte seg gjennom hele platen fra start til slutt. HJERNEN ER ALENE dokumenterer denne seansen, og viser oss et band som 20 år etter dette mesterverket fortsatt strutter av sofistikert spilleglede og vitalitet. Gå ikke glipp av denne unike sjansen til å se filmen på kino! During the 80's, deLillos were known as one of the four greats of Norwegian rock, and unlike the other three, they've been going strong ever since. Last year the band celebrated the 20th anniversary of what is perhaps their most loved album – "Hjernen er alene". The event was marked by a concert at the Norwegian Opera, where the band played their way through the legendary album from start to finish. The concert was caught on film by director Niko Sørensen.

104 BIFF 2010

Norge 2010 Regi: Niko Sørensen Medvirkende: Lars Lillo-Stenberg, Lars Beckstrøm Produksjonsselskap: Moland Film Norsk tale, 100 min

Førpremierer GAY AND LESBIAN PROPAGANDA NIGHT

Hjertebank Heartbeats Les Amours Imaginaires

Xavier Dolan debuterte i 2009 med filmen J'AI TUÉ MA MÈRE. Filmen mottok strålende kritikk, og regissøren vant i en alder av 21 hele tre priser i Cannes' Directors Fortnight-program. Dolan har en fortid som barneskuespiller, og vokste opp i Montreal, i hjertet av den canadiske underholdningsbransjen. HJERTEBANK er hans andre film og den lovende regissøren har også en tredje film – LAURENCE ANYWAYS – på trappene, med planlagt premiere i 2012.

"Heartbreaker, that's you!"

Canada 2010 Manus: Xavier Dolan Regi: Xavier Dolan Foto: Stéphanie Anne Weber Biron Medvirkende: Xavier Dolan, Niels Shneider, Monia Chokri Produksjonsselskap: Alliance Atlantis Vivafilm Fransk tale, norske tekster. 95 min

Vennskapet mellom Francis og Mary – to stilsikre ungdommer fra Montreals hippe kunstnermiljø – blir satt på prøve når de møter Nick, en vakker og mystisk gutt med en noe diffus seksualitet. De to vennene forelsker seg begge i Nick og et drama utspiller seg hvor følelser ligger løst og viljen til å se det man ønsker like så. Er det hele en innbilt kjærlighet, blendet av lyst og begjær? All denne forvirringen og usikkerheten fører til en rekke underholdende situasjoner, både på den såre og humoristiske siden av følelsesskalaen. Regissør Xavier Dolan bruker ulike stilistiske uttrykk for å underbygge narrativets tvetydighet. Dermed setter han søkelyset på spørsmålet om hvor mye av det vi tror vi ser som faktisk kun er en skapt illusjon. Måten Dolan bruker sakte film i enestående harmoni med musikken lar publikum dra paraleller til Wong Kar-Wais filmer og Christopher Doyles kamerabruk. HJERTEBANK er et virkelig bemerkelsesverdig stykke filmkunst fra den kun 21 år gamle Dolan.

Xavier Dolan‘s second feature introduces us to the troubled friendship between young Montreal locals Francis and Mary. What will the consequences be when they both fall in love with the beautiful and sexually ambiguous Nick? Blinded by lust and desire they both struggle to make sense of Nick's actions, and the difference between fact and imagined reality becomes a blur. Fueled by beautiful imagery inspired by great filmmakers like Wong Kar-Wai, Dolan manages to set the perfect ambience for this modern love story.

BIFF 2010 105

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Østersjøen

Honeymoons Medeni Mesec

Goran Paskaljevic er en av Serbias største nålevende regissører, og har en lang og rikholdig filmografi bak seg, inkludert en rekke dokumentarfilmer og TV-produksjoner. Han laget sin første spillefilm THE BEACH GUARD IN WINTER i 1976, og har siden stått bak filmer som SPECIAL THERAPY SPECIAL TREATMENT (1980), GUARDIAN ANGEL (1987), SOMEONE ELSE'S AMERICA (1995), EN MIDTVINTERNATTS DRØM (2004), OPTIMISTENE (2006) og DJEVLEBYEN (2009).

Øst og vest er ikke fiender i år. Men de er ikke akkurat venner heller HONEYMOONS handler om to unge par, det ene i Albania og det andre i Serbia. Begge prøver de å emigrere – til henholdsvis Italia og Ungarn. I et fjerntliggende fjellandskap forsøker en ung kvinne å venne seg til tanken om å gifte seg med sin forsvunne forlovedes bror. I det andre historier følger vi en begavet musiker og hans kone idet de prøver å krysse grensen til Ungarn. I begge tilfeller får karakterene erfare at avstanden mellom øst og vest er et spørsmål om mer enn geografi. Tidenes første serbisk-albanske samproduksjon handler om den balkanske hjerneflukten og drømmene om et bedre liv i vest. Regissør Goran Paskaljevic tar oss med inn i det som for oss fremstår som svært fremmede sosiale kontekster, og både generasjonskløften og eldgamle, nedarvede familiefeider legges under lupen. De unge nekter å la seg styre av foreldregenerasjonens gamle krangler i forholdet til naboer og familie. Men samtidig er disse feidene en så sentral del av livet på Balkan at man på én eller annen måte er nødt til å forholde seg til dem enten man vil eller ikke. HONEYMOONS is set in contemporary Albania, Serbia, Italy and Hungary. We follow the fortunes of two young couples who leave their respective home countries in search of a better life in Western Europe. When the Albanian couple arrives in a southern Italian port, after all sorts of incidents, their problems begin in earnest. The same fate awaits the Serbian couple when they enter the European Union through the Hungarian border by train.

106 BIFF 2010

Serbia, Albania 2009 Manus: Goran Paskaljevic, Genc Permeti Regi: Goran Paskaljevic Foto: Milan Spasic Medvirkende: Nebojsa Milovanovic, Jelena Trkulja Produksjonsselskap: Nova Film, Skandal Productions Serbokroatisk, albansk, italiensk tale, engelske tekster. 95 min

Førpremiere

Honning Honey Bal

Semih Kaplanoglu var ikke ukjent med podier da han fikk med seg Gullbjørnen hjem fra Berlin i vinter. Han hadde en sterk TV-karriere bak seg da han debuterte med HERKES KENDI EVINDE (2001) og fikk pris for beste film i Ankara. Han har vunnet stor anerkjennelse internasjonalt med sine vakre bilder av tyrkisk landskap og folk i filmer som MELK (2007) og EGG (2008). Han har også publisert en rekke artikler om kunst og film internasjonalt.

Vakker og gripende Gullbjørn-vinner fra årets Berlinale

Tyrika 2010 Manus: Orcun Köksal, Semih Kaplanoglu Regi: Semih Kaplanoglu Foto: Baris OzbicerZBICER Medvirkende: Bora Atlas, Erdal Besikcioglu, Tülin Özgen Produksjonsselskap: Kaplan Film Yapim Tyrkisk tale, norske tekster. 103 min

Yusuf er seks år gammel og har nettopp begynt på skolen. Faren Yakub er birøkter og har et nært forhold til sønnen sin. Han arbeider dypt inne i skogen hvor han henger opp bikuber i tretoppene i de høyeste trærne. Skogen i fjellet representerer mystikk for lille Yusuf og han stortrives der sammen med faren. En morgen forteller seks år gamle Yusuf faren om en drøm han hadde om natten. Faren forteller ham at han aldri må dele drømmer med andre. Samme dag skal Yusuf lese høyt for klassen og begynner å stamme. Klassen ler av ham. En dag forsvinner biene og Yakub undrer om familiens inntektsgrunnlag forsvinner. Denne dvelende vakre og gripende filmen vant hovedprisen i Berlin i år. Tidlig vet vi at filmen rommer en tragedie, noe som bare gir oss større rom til å nyte den billedskjønne fremstillingen av familien som venter på at faren skal komme hjem. Etter EGG (2007) og MELK (2008), er dette siste filmen i Kaplanoglus trilogi av filmer om ulike episoder i Yusufs liv, fortalt i omvendt rekkefølge. HONEY is a beautiful and tender story about a young boy and his relationship with his father. Yusuf is a first year pupil in school and struggles with stuttering. He prefers to stay silent, except when talking to his father, who understands the secret of whispering. Early on in the film we get a sense that the film is moving toward tragedy, making the picturesque beauty of the family story even more poignant. HONEY is the last film in Kaplanoglus trilogy about Yusuf‘s life, told in reverse order. Previously he has made EGG (2007) and MILK (2008).

BIFF 2010 107

Videorama Gay and Lesbian Propaganda Night

Howl

Rob Epstein er en amerikansk regissør og produsent som har laget dokumentarfilmer siden 70-tallet. Epstein står bak titler som WORD IS OUT (1977), THE TIMES OF HARVEY MILK (1984), COMMON THREADS: STORIES FROM THE QUILT (1989), THE CELLULOID CLOSET (1995) og PARAGRAPH 175 (2000). Epstein deler gjerne regissørjobben med andre, og da gjerne Jeffrey Friedman, som er hans medregissør på HOWL.

Om frihet og ytringsfrihet James Franco spiller hovedrollen som den unge Allen Ginsberg – dikter, eventyrer og hoffpoet for beatgenerasjonen. Med hjerte utenpå skjorta og sin kroniske formidlingstrang beretter Ginsberg om sine mange besværlige eventyr som viser veien til tilblivelsen av av hans mest tidløse og eksplosive dikt –"Howl". Parallelt med dette foregår et rettsalsdrama; Ginsberg er på grunn av "Howl" stilt for retten. Diktet er anklaget for å være obskønt og av neglisjerbar litterær verdi, og aktor kjemper sin nederlagsdømte kamp mot Ginsberg og den nye generasjonen med tidstypisk glød. James Franco er intet mindre enn glimrende i rollen som Ginsberg, og regissørene Epstein og Friedmans blanding av tradisjonelt narrative og dokumentaristiske virkemidler gir både Franco og teksten han leser et intenst nærvær. HOWL er på én og samme tid et stilisert og nyansert portrett av en kunstners søken etter kjærlighet og tilhørighet – og en reise gjennom en av vår tids mest bevegende tekster. James Franco stars as the young Allen Ginsberg – poet, counter-culture adventurer, and chronicler of the Beat Generation. In his confessional, leave-nothing-out style, Ginsberg recounts the road trips, love affairs, and search for personal liberation that led to the most timeless and electrifying work of his career: the poem "Howl". HOWL is a portrait of an artist breaking down barriers to find love and redemption, and an imaginative ride through a masterpiece that rocked the world.

108 BIFF 2010

Jeffrey Friedman er en amerikansk regissør og produsent, som er kjent for sitt samarbeid med Rob Epstein. Sammen har de to regissert filmer som COMMON THREADS: STORIES FROM THE QUILT (1989), THE CELLULOID CLOSET (1995) og PARAGRAPH 175 (2000), før nå altså HOWL.

USA 2010 Manus: Rob Epstein, Jeffrey Friedman Regi: Rob Epstein, Jeffrey Friedman Foto: Edward Lachman Medvirkende: Jon Hamm, James Franco, Mary-Louise Parker Produksjonsselskap: Werc Werk Works, RabbitBandini Productions, Telling Pictures, Radiant Cool Engelsk tale, 90 min

Dokumentarprogram i konkurranse

Human Terrain

James Der Derian er utdannet ved Oxford og er i dag professor i statsvitenskap ved det prestisjefylte Brown University. Han har utgitt en rekke bøker om krigføring og internasjonale forhold. HUMAN TERRAIN er hans første dokumentarfilm.

Brødrene Michael og David Udris har lang fartstid innen dokumentarsjangeren og kan vise til visninger på TV, kino og gallerier. I tillegg er de begge forelesere innenfor dokumentar- og TV-faget. HUMAN TERRAIN er deres første helaftens dokumentarfilm.

Amerikansk dokumentar om akademikeres tragiske rolle i moderne krigføring

USA 2010 Manus: James Der Derian, David Udris, Michael Udris Regi: James Der Derian, David Udris, Michael Udris Foto: David Udris, Michael Udris Produksjonsselskap: Udris Film, Global Media Project, Oxyopia Films Engelsk tale, 82 min

Blant de mange aspektene ved krig og væpnede konflikter er den teknologiske utviklingen noe som fascinerer stadig flere; enten man opplever den via nyhetene eller på Discovery Channel. Som oftest er målet med dette å kunne skape en fordel som maksimerer effektiviteten ved voldsbruk, samtidig som man minimerer risikoen for ens egne soldater. Dokumentaren “HUMAN TERRAIN“ gir oss et fascinerende innblikk i hvordan akademia og intellektuelle med samfunnsvitenskap som felt har blitt implementert fra amerikansk hold de siste årene. Det begynner å bli en stund siden krig handlet om soldater og infanteri. Nå utspilles det også en kulturell konflikt som de involverte partene ønsker å vinne. Men hvordan kan man fortelle soldater, midt i en voldelig konflikt, om kulturell sensitivitet, om å ta hensyn til antropologiske vurderinger? HUMAN TERRAIN handler om ‘soldatdiplomatene‘ nåtidens konflikter har skapt.

Technology and research are important aspects of war and warfare, but HUMAN TERRAIN examines the implementation of anthropology and sociology to warfare. The training of culturally aware soldiers in combat-zones like Iraq and Afghanistan would not be possible without the cooperation from academics. This documentary examines a little known terrain in the field of military academics; often described as “the human terrain“. The documentary was inspired by the death of a sociologist who served in Afghanistan.

BIFF 2010 109

Checkpoints - Konkurranse

Hunger

Marcus Vetter har i en årrekke vært på vei opp og fram i festivalverden med dokumentarfilmer som WO DAS GELD WÄCHST (2000), selvbiografiske MEIN VATER, DER TÜRKE (2006) og TRADER‘S DREAMS om eBay. I 2010 vant han prisen for beste dokumentarfilm i Tyskland for sin DAS HERZ VON JENIN. Den handler om en palestiner hvis sønn blir skutt av israelske soldater, og som donere sønnens organer til israelske barn.

Karin Steinberg er en prisbelønt tysk filmskaper som samarbeider med Marcus Vetter, blant annet på den kritikerroste DAS HERZ VON JENIN.

Mens vi eser ut og bestiller supersize-menyer sulter millioner verden over De rike blir rikere mens de fattige blir flere. Dette er en så altfor kjent hypotese som er på god vei til å bli realitet. Samtidig gjør teknologisk nyvinning at mat blir produsert i større kvanta enn noensinne. Et økende fedmeproblem gjør seg synlig i USA, mens det ikke langt utenfor deres egne landegrenser utspiller seg en kamp rundt matfatet i Haiti. I Brasil blir regnskogen kuttet ned, noe som bidrar til økt global oppvarming. På den andre siden av kloden resulterer dette i lengre tørkeperioder sør for Sahara og produksjon av mat i disse områdene blir stadig vanskeligere. HUNGER er en film som tar opp problemet med ujevn fordeling av godene og de urettferdige og fatale konsekvensene dette medfører. Fem mennesker – på tre kontinenter – blir spillebrikker i en global kamp om ressurser, og gir en stemme til verdens matvareproblem. For selv om inntektsforskjellene kan få det til å se ut som om vi lever i ulike verdener, bor vi alle på samme planet – og vi har alle problemer. The poor are multiplying their numbers while the rich are multiplying their consumption. Obesity is one of the leading epidemics in the USA, whereas only a few kilometres to the south in Haiti, there are people so poor that they have to sell their own children into slavery. With technological progress, global warming and demand for raw materials, the world is changing dramatically, primarily to cater to the needs of the rich. But when it comes down to it, we are all connected – and we are all in trouble.

110 BIFF 2010

Tyskland 2009 Manus: Karin Steinberger, Marcus Vetter Regi: Karin Steinberger, Marcus Vetter Foto: Thomas Mauch Diverse tale, engelske tekster. 90 min

Cinema Extraordinaire

I, Don Giovanni Io, Don Giovanni

Carlos Saura (f. 1932) er en av Spanias og Europas mest fremtredende regissører. Hans oppvekst i en pro-Franco familie under den spanske borgerkrigen har satt et sterkt preg på hans virke som regissør og filmer som JAKTEN (1965), KUSINE ANGELICA (1974), RAVNENE (1976) og den fantastiske iAY CARMELA! (1990). I et Spania der sensuren stod sterkt klarte Saura alltid å snu begrensningene til sin fordel. Stikkord som surrealisme og metaforer er sterke virkemidler i hans filmer, og kunstnere som Pablo Picasso og Luis Buñuel har vært store inspirasjonsskilder.

Etter Francos død i 1975 opplevde Spanias kunstnere større frihet, og Saura omfavnet muligheten til å la karakterene sine uttrykke seg via musikk og dans. Utover 1980-tallet kom Flamenco-triologien bestående av BODAS DE SANGRE (1981), CARMEN (1983) og EL AMOR BRUJO (1986) godt fulgt opp av andre dansefilmer som FLAMENCO (1995), TANGO (1998) og FADOS (2007).

Den herlige kombinasjonen av Mozarts musikk, vakre kostymer og velskrevet manus vil trollbinde deg!

Spania, Italia 2010 Manus: Carlos Saura, Raffaello Uboldi, Alessandro Vallini Regi: Carlos Saura Foto: Vittorio Storaro Medvirkende: Lorenzo Balducci, Lino Guanciale Produksjonsselskap: Edelweiss Cinematografica Italiensk, tysk tale, engelske tekster. 127 min Roissy Film

Året er 1763 og vi befinner oss i Venezia. Den unge presten og poeten Lorenzo Da Ponte lever et liv i sus og dus med vakre kvinner på alle kanter, men en dag tar festen slutt. Ypperstepresten får nyss om Da Pontes utsvevende liv og at han sammen med en av sine mange elskerinner har drevet et bordell. Han utvises fra Venezia i femten år og tvinges til Wien. Hjulpet av sin venn og mentor Giacomo Casanova kommer han i kontakt med hoffkomponisten Antonio Salieri. Salieri er drevet av sjalusi ovenfor den unge og lovende komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, og i et forsøk på å sette en stopper for keiserens favorisering av Mozarts forlokkende komposisjoner, ansetter han den ukjente Da Ponte som librettist for Mozarts nyeste opera, "Don Giovanni". Men ting går ikke som Salieri har planlagt. Slående vakre kostymer og Mozarts udødelige musikk leder an i denne storslåtte filmen. Alle med sans for kombinasjonen av klassisk musikk, kostymedrama og solid historiefortelling bør med andre ord kjenne sin besøkelsestid.

Venice 1763: Poet Lorenzo da Ponte is leading a hedonistic life. He was originally a priest but his numerous affairs force him to be exiled to Vienna. Supported by his friend and mentor Giacomo Casanova, da Ponte is introduced to the Emperor's favourite composer, Salieri, and a newcomer named Wolfgang Amadeus Mozart. Seeing an opportunity to undermine Mozart's ascension, Salieri tricks Mozart into hiring this unknown libertine as his librettist. However, Salieri's machinations shall prove to be his own undoing.

BIFF 2010 111

Cinema Extraordinaire i konkurranse

I Saw the Sun Günesi gördüm

Mashun Kirmizigül (f. 1969), av kurdisk herkomst, er en stor mann i tyrkisk underholdningsindustri. Han har gjort stor suksess i hjemlandet som artist, skuespiller, musikkprodusent og nå filmregissør. Kirmizigül gjorde sin debut i registolen med THE WHITE ANGEL (2007), som ble den mest sette filmen i Tyrkia det året. I SAW THE SUN er hans andre spillefilm, og tar for seg den kurdiske problematikken i Tyrkia.

Fra Kurdistan til Bergen – og tilbake igjen? I den sørøstlige delen av Tyrkia bor Altun-familien i en liten fjellandsby som har vært åsted for krigshandlinger over en periode på mer enn 25 år. Når krigen trappes opp, blir de så tvangsforflyttet til Istanbul sammen med andre familier fra området. Haydar og Isa prøver å finne en ny tilværelse i storbyen med sine små barn, mens den eldre Davut og hans familie søker lykken i Norge ved hjelp av menneskesmuglere. Etter mye om og men, befinner de seg i Bergen – nærmere bestemt på Bryggen. Men her blir de innhentet av immigrasjonsmyndighetene og sendt avgårde til Oslo – eller blir de egentlig det? Samtidig i Istanbul må Isa opereres grunnet graviditetskomplikasjoner. Deres voksne sønn blir venn med en gruppe transvestitter og han begynner etterhvert å erkjenne sin egen seksuelle legning. I et samfunn som ikke aksepterer at annerledeshet stilles blott til skue, befinner den unge mannen seg i et kulturelt minefelt. Det hele brygger i et fullstendig absurd crescendo opp til et stort familiedrama.

In the southeast region of Turkey, the Altun family lives in a small mountainside village which has been plagued by war for 25 years, making their daily life a hellish struggle. As the war escalates, the family is forced to migrate west to the city of Istanbul. While Haydar and Isa Altun decide to stay in Turkey with their young children, Davut Altun and his family migrate north to Norway, enlisting the help of smugglers. Will they be welcomed and successfully integrated in Bergen?

112 BIFF 2010

Tyrkia 2009 Manus: Mahsun Kirmizigül Regi: Mahsun Kirmizigül Foto: Soykut Turan Medvirkende: Mahsun Kirmizigül, Demet Evgar, Murat Ünalmis, Cemal Toktas, Erol Demiröz Produksjonsselskap: Boyut Film Tyrkisk, norsk tale, engelske tekster. 120 min

Cinema Extraordinaire

I´m Still Here

Casey Affleck har gått fra å være "Bens mindre kjekke, mer kredible lillebror", til å bli en respektert og allsidig skuespiller – og nå også regissør. Casey Affleck startet karrieren allerede i 1995, og spilte sammen med sin eldre bror i CHASING AMY (1997), DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING (1997) og 200 CIGARETTES (1999). Samtidig gjorde han seg bemerket med små, men minneverdige roller, blant annet i Steven Soderberghs filmer om Danny Ocean. Men er først de siste årene – med filmer som LONESOME JIM (2005), THE ASSASINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD (2007) og THE KILLER INSIDE ME (som også vises på årets festival) – at han har fått sitt virkelige gjennombrudd som skuespiller. I'M STILL HERE er hans første film som regissør.

En dokumentar om en atten måneder lang practical joke

USA 2010 Manus: Casey Affleck, Joaquin Phoenix Regi: Casey Affleck Foto: Magdalena Górka Medvirkende: Sean 'P. Diddy' Combs, Antony Langdon Produksjonsselskap: They Are Going to Kill Us Productions Engelsk tale, 108 min

Joaquin Phoenix tok for alvor skrittet ut av storebror Rivers skygge med rollen som Commodus i Ridley Scotts GLADIATOREN (2000). Deretter imponerte han en samlet filmverden med sin innsats i rollen som Johnny Cash i WALK THE LINE (2005). Alt synes å peke én vei for Joaquin Phoenix – oppover. Men så kom nyheten om at han hadde lagt skuespilleryrket på hylla til fordel for en karriere innen rap. Phoenix' beslutning ble møtt med skeptiske smil og overbærende forventninger om snarlig retrett, men etter en rekke bisarre medieopptredener – med det ekstremt lite dynamiske intervjuet hos David Letterman som det desidert laveste punktet – var konsensus at den unge lovende skuespilleren hadde gått fullstendig bananas. Men så var det bare tøys. I'M STILL HERE er en film som utforsker forholdet mellom massemedia og den plastiske størrelsen vi omtaler som 'virkeligheten'. Sammen med regissør Casey Affleck har Joaquin Phoenix laget årets viktigste film om Hollywood og kjendisverdenens mekanismer.

In 2008 rising star Joaquin Phoenix announced that he would leave his acting career in favour of a career as a rapper. After one and a half years of bizarre media appearances and increasingly irratic behaviour – with his February 2009 interview with David Letterman as the nadir – Phoenix announced that the whole debacle had been an elaborate ruse put on for a documentary directed by his friend Casey Affleck. In what amounted to an eighteen month long practical joke, Phoenix played the role of a lifetime.

BIFF 2010 113

Dokumentarprogram

In the Beginning There Was Light Am Anfang war das Licht

Østerikeren P.A. Straubinger (1970) er utdannet ved Filmakademiet i Wien. Før det laget han radio i den Dominikanske Republikk, men de siste årene har han hatt ulike jobber innenfor film- og tv-bransjen i Østerrike. IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT (2010) er Straubingers debut som regissør.

Man kan ikke leve på luft og kjærlighet alene – man trenger lys også At mennesker trenger spise og drikke for å overleve er noe alle som har vært gjennom grunnleggende ernæringsundervisning på barneskolen vet. Så når det finnes mennesker som hevder å via eldgamle mystiske teknikker ha nådd et punkt hvor kroppene deres kan klare seg uten mat og drikke, er den mest naturlige reaksjonen å le det hele bort. Men hva hvis det ikke bare er mangeårige utøvere av yoga og meditasjon som hevder at det faktisk går an – hva om et knippe ledende ernæringsfysiologer som har brukt årevis av sitt arbeid på å forske på fenomenet også åpner for at det kan ha noe for seg? IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT er en film som tar for seg et tema som i utgangspunktet høres fullstendig latterlig ut, men som samtidig utfordrer den vestlige vitenskapelige materialismens arroganse. For hvis vitenskapshistorien har lært oss noe, er det dette: Nittini prosent av det vitenskapens forkjempere har holdt for å være sant, har i ettertid vist seg å være feil. Er det virkelig mulig å leve på luft og lys? IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT is a documentary about people who do not eat or drink, but rather live on light. The legends of the far East are rife with tales of holy men and other initiates who through years of prayer and meditation have reached a point where their bodies are no longer in need of food or drink. But what happens when western scientists investigate these cases and come back with results that seem to indicate that this human photosynthesis might actually be possible?

114 BIFF 2010

Østerrike 2010 Regi: P.A. Straubinger Foto: Birgit Gudjonsdottir, Dani Purer, P.A. Straubinger Medvirkende: Pater Josef Banz, Zinaida Baranova Produksjonsselskap: Allegro Film Tysk, russisk, kinesisk, engelsk tale, engelske tekster. 95 min

Dokumentarprogram i konkurranse Videorama

SPIN&SWING

Inside Job

Den amerikanske dokumentarfilmskaperen Charles Ferguson har en unik bakgrunn med doktorgrad i statsvitenskap fra MIT. Det kan være forklaringen på hans imponerende evne til å gjøre komplekse samfunnsproblem forståelige og engasjerende for publikum. Ferguson debuterte som regissør med NO END IN SIGHT (2007) som handlet om Irak-krigen. INSIDE JOB er hans andre dokumentarfilm.

Hvordan finansindustrien spilte hasard med hele verden som innsats

USA 2010 Manus: Chad Beck. Adam Bolt Regi: Charles Ferguson Foto: Svetlana Cvetko, Kalyanee Mam Medvirkende: Matt Damon Produksjonsselskap: Sony Pictures Classic, Representational Pictures Engelsk tale, 120 min

Allerede i 2007 begynte de første signalene om en kommende finanskrise å sive ut, men selve krisen slo ikke ut i full blomst før i 2008. Regissør Charles Ferguson tar oss i denne dokumentaren med på en reise verden rundt hvor han intervjuer det som kan krype og gå av finansfolk, politikere, byråkrater og akademikere for å vise oss hvordan finanskrisen kunne oppstå. Dette er en veritabel kjendisrekke av eksperter som møysommelig viser oss hvordan risiko ble pakket, endret og solgt så mange ganger at man mistet den av syne. Mest provoserende er likevel at alle de innforståtte mener at den med enkelhet kunne vært forhindret. Ferguson fortsetter der han slapp med NO END IN SIGHT, men denne gangen er hans kritiske blikk rettet mot hvordan vi administrerer vår egen lekestue. INSIDE JOB er en film som burde være obligatorisk etikkpensum for finansbransjen.

Sony Pictures Classic

This documentary features interviews with all the movers and shakers in the financial world, and takes the viewer on a journey around the world to show us how finance jumped in bed with politicians, regulators and academics. A star-studded line-up of financial celebrities showcases how risk could be packaged, bundled and re-sold so many times that it seemed to dissolve completely. Ferguson has moved from Iraq to the West and provokes us by showing how the financial crisis could have been avoided.

BIFF 2010 115

Dokumentarprogram

Vestland,Vestland

Jeg vil takke livet Thanks to life

Roar Christiansen er journalist og filmskaper, med 25 års fartstid i Bergens Tidende, hvor han blant annet har arbeidet som fotograf, reportasjeleder, billedsjef leder for BT-magasinet og tabloidutreder. Sverre Galgum er filmskaper og har blant annet laget dokumentarfilmen BALANSE.

Takk for ingenting Fotograf Roar Christiansen har fulgt livet til en narkoman kvinne i 15 år. Tusenvis av fotografier og timevis med film har blitt til en sterk historie om en kvinne som ikke har noen grunn til å takke livet – for noenting som helst. I en håpløs kamp mot HIV og rus river hun i stykker alle menneskelige relasjoner, og til slutt er fotografen hennes eneste venn. JEG VIL TAKKE LIVET forteller en historie vi alle har hørt flerfoldige ganger før, men som likevel aldri slutter å berøre. For det er ikke bare de høyst personlige tragediene som stoffmisbruk gir opphav til som beveger oss. Christiansens nådeløse bilder – tatt over en periode på halvannet tiår – viser med all tydelig klarhet de fysiske resultatene av denne ufrivillig valgte livsstilen. Med sin etterhvert svært komplekse relasjon mellom filmskaperne og deres subjekt, blir filmen dessuten en utforskning av dokumentarfilmens mandat og moralske ansvar. Er det riktig å stå på sidelinjen og se på at et menneske går til grunne så lenge man lager en film om det? Photographer Roar Christiansen has followed the life of a heroin addict through 15 years. During this time, he has taken thousands of photographs and shot hours and hours of film. The result is a stark and unflinching portrait of a woman who seemingly has nothing to be thankful for. In a losing battle against HIV and the power of drugs, she destroys every relationship she has, and in the end the photographer is left standing as her only real friend in the world.

116 BIFF 2010

Norge 2010 Manus: Sverre Galgum Regi: Roar Christiansen, Sverre Galgum Foto: Roar Christiansen Norsk tale, 52 min

THE TOWN Å VISES P BIFF

PÅ KINO 2. JULEDAG

PÅ KINO 3. DESEMBER

PÅ KINO 14. JANUAR 2011

Jarle Klepp er tilbake

På kino februar 2011

Dokumentarprogram

Just Like Us

Ahmed Ahmed en egyptisk-amerikansk komiker, skuespiller og regissør som flyttet til Hollywood i en alder av 19 år for å slå igjennom. Siden den gang har han spilt i TV-serier som "Roseanne", "JAG" og "Punk'd", i tillegg til filmer som SWINGERS (1996) og IRON MAN (2008). JUST LIKE US er hans første film som regissør.

Tro det eller ei, men Midtøsten har faktisk en sans for humor Det er ikke til å stikke under en stol at Midtøsten har noe av et imageproblem. For hver eneste positive nyhet som kommer ut av regionen, kommer nittini nyhetsinnslag om selvmordsangrep, krigshandlinger og uforsonlige politiske standpunkter. Ikke bare later Midtøsten til å være fast bestemt på å legge all sin tid på å krangle, slåss og krige – de gjøre det på en fryktelig humørløs måte. I denne morsomme og sosialt bevisste dokumentarfilmen tar regissør og stand up-komiker Ahmed Ahmed oss med på en rundreise i Midtøsten med det mål for øye å bevise at regionen faktisk har en sans for humor. Det finnes et ordtak som sier at humor er tragedie pluss tid. Midtøsten er en del av verden som har mer enn sin tilmålte andel tragedier, problemet er kanskje dette med tid. Midtøsten er en region preget av konstant uro og tilsynelatende evige religiøse og politiske spenninger. I JUST LIKE US møter vi et knippe komikere med tilknytning til Midtøsten, som alle forsøker å nyansere omverdenens bilde av regionen og regionens bilde av seg selv. The Middle East has a bad reputation. Not only is it a part of the world whose inhabitants seem intent on spending all their time arguing, fighting and warring – they're always so frightfully moody about it all. In this amusing and socially aware documentary, director and stand up comedian Ahmed Ahmed takes us on a roundtrip of the region in order to prove that the Middle East actually does possess a sense of humor.

118 BIFF 2010

USA 2010 Regi: Ahmed Ahmed Foto: John Taylor Feltner Medvirkende: Ahmed Ahmed, Tommy Davidson, Omid Djalili Produksjonsselskap: Cross Cultural Entertainment Engelsk tale, 72 min

Cinema Extraordinaire

Kawasakis rose Kawasaki's Rose Kawasakiho ruze

Regissør Jan Hrebejk har sin bakgrunn i miljøet rundt det anerkjente Academy of Performing Arts i Praha. På KAWASAKIS ROSE samarbeider han nok en gang med manusforfatter Petr Jarchovský, og sammen står de to også bak den kritikerroste og oscarnominerte DIVIDED WE FALL fra 2000. Som en rekke andre Øst-Europeiske filmskapere fokuserer også han på omveltingen fra kommunismen til dagens samfunn. Han tar inspirasjon fra sin egen kultur og historie for å gi seerne et innblikk i en verden i stadig forandring; en verden med nye ideer, men også nye utfordringer.

Har du en hemmelighet du vil fortelle?

Tsjekkia 2009 Manus: Petr Jarchovský Regi: Jan Hrebejk Foto: Martin Sácha Medvirkende: Lenka Vlasáková, Milan Mikulcík Produksjonsselskap: In Film Praha, Infinity Prague Tsjekkisk tale, engelske tekster. 100 min

Som man bretter ut papirfoldene i en ‘Kawazakis rose‘ fra origamiens verden, blir hemmelighetene til karakterene i KAWASAKIS ROSE brettet ut én etter én. Filmen følger en tsjekkisk familie i tiden etter Fløyelsrevolusjonen. Vi møter den forhenværende hemmelige politiagenten Josek som sliter med å rettferdiggjøre sitt tidligere liv for sine yngre familiemedlemmer. Hemmeligheter nøstes opp når han blir gjenstand for en dokumentarfilm om seg selv regissert av sin svigersønn. Konflikten mellom det gamle samfunnet og det nye blir et essensielt tema. Hvordan en ny generasjon ser på den eldre gardes tidligere valg og hvordan dette har formet samfunnet de nå lever i er én ting, men det å tilgi handlinger utført av mennesker som Josek – som i dag er en respektert forsker og professor – er som regel enklere i teori enn i praksis. KAWASAKIS ROSE er en betimelig kommentar til de samfunnsmessige endringene i et Øst-Europa som fortsatt er i konstant utvikling, og et fascinerende innblikk i hva som ligger til grunn for disse. KAWASAKI'S ROSE presents a unique look at the Czech Republic since the Velvet Revolution. How can a nation move forward and at the same time recognize its past. It's said that to understand the present one must understand the past, but this is not easy when your history is mere decades old and not a good one at that. Former Secret Service agent Jorek becomes the focus of his son in law's documentary, and secrets unfold as an origami figure, as the younger generation struggles to accept their elders' actions.

BIFF 2010 119

Førpremierer

The Killer Inside Me

Michael Winterbottom (1961) er en internasjonalt anerkjent engelsk regissør som begynte sin karriere i britisk fjernsyn før han beveget seg over til spillefilm. Han har regissert atten spillefilmer hvorav tre av disse, WELCOME TO SARAJEVO, WONDERLAND og 24 HOUR PARTY PEOPLE, har blitt nominert til Palme d‘Or under filmfestivalen i Cannes. I år har han laget to adapsjoner av kjente bøker - klassikeren THE KILLER INSIDE ME av Jim Thompson og THE SHOCK DOCTRINE, basert på Naomi Kleins bestselger. Begge blir vist på årets festival.

"A weed is just a flower out of place." - Billy Boy Den ellers lavmælte og forsiktige småbysheriffen Lou Ford (Casey Affleck) har et problem – det vil si, kvinnene i hans liv har et problem. Utad virker han som en ordentlig hyggelig kar, sjarmerende og rolig og i et stabilt forhold med sin Amy (Kate Hudson). Hans indre personlighet er dog mørkere, med et voksende og ukontrollerbart ønske om å skade alt han er glad i og synes er vakkert. De sadistiske slusene åpner seg i det han blir kalt ut til utkanten av byen for å få en prostituert (Jessica Alba) til å forlate byen før hun får korrumpert byens menn. Stanley Kubrick kalte en gang Jim Thompsons roman "The Killer Inside Me" for “den kaldeste og mest troverdige førstepersonsberetningen om et kriminelt forstyrret sinn jeg noensinne har vært borti“. Michael Winterbottoms adapsjon følger noirnormene og er like hardtslående som originalen. Den har blitt beskyldt for å være misogynistisk – om ikke misantropisk, men til å være en reise inn i en morders tanker er den også tidvis temmelig tørrvittig. Casey Affleck er enda mer sedat og avbalansert enn vanlig, og hans evne til å vekke iskald avsky går bekymringsverdig langt forbi vanlig method acting. Lou Ford is a handsome, charming and unassuming small town sheriff‘s deputy with a problem. Or rather – the women in his life have a problem. THE KILLER INSIDE ME is a fascinating and unnerving adaptation by Michael Winterbottom of the novel that Stanley Kubrick once called “The most chilling and believable first-person story of a criminally warped mind I have ever encountered“. Affleck does a terrific job in inhabiting and narrating the story of a sadistic mind buried beneath a veneer of normality and adaptability.

120 BIFF 2010

USA, Sverige, Storbritannia, Canada 2010 Manus: John Curran, Jim Thompson Regi: Michael Winterbottom Foto: Marcel Zyskind Medvirkende: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba Produksjonsselskap: Muse Productions, Revolution Films, BOB Film Sweden AB, Film i Väst Engelsk tale, norske tekster. 109 min

Dokumentarprogram

Vestland, Vestland

Knut Sigve fra Folkestad

Gunhild Asting kommer fra Ringerike og bor nå i Oslo. Etter studier ved The Surrey Institute of Art and Design og ved Høgskulen i Volda debuterte hun med dokumentarfilmen IT‘S HARD TO BE A ROCK‘N ROLLER i 2006. Filmen utmerket seg på Den norske filmfestivalen i Haugesund og vant prisen “Gledespreder“. De siste årene har Asting jobbet som regissør på ulike dokumentarserier for TV, blant annet DE SOM BYGGER LANDET. KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD er hennes andre dokumentarfilm.

I en alder av 55 skal Knut Sigve omsider flytte hjemmefra

Norge 2010 Manus: Gunhild Asting Regi: Gunhild Asting Foto: Linn Amundsen Medvirkende: Knut Sigve Sollid Produksjonsselskap: Sant & Usant Norsk tale, 52 min

Knut Sigve Sollid (55) har bodd hjemme hos moren Gudveig (78) i den lille bygda Folkestad på Sunnmøre hele sitt liv. En dag kommer den uunngåelige samtalen. Mor er sliten og Knut Sigve må flytte til egen leilighet. Knut Sigve nekter å flytte hjemmefra, men forstår etterhvert at det ikke finnes noen annen utvei. Filmen skildrer forandringene i Knut Sigves liv og viser frigjøringen fra moren og bygda. For første gang i sitt liv forlater han det trygge redet og begir seg ut i den store, ukjente verdenen utenfor det miljøet han har tråkket rundt i siden han var barn. KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD er en varm, men også sår dokumentarfilm om en mann som tvinges til å møte voksenlivets utfordringer på et litt annet punkt i livet enn folk flest.

Knut Sigve Sollid (55) has lived at home with his mother Gudveig (78) in the small village of Folkestad in Western Norway. One day the inevitable occurs: His mother is old and tired and tells Knut Sigve he has to move out. Knut Sigve initially refuses to move out, but after a while he realizes that he has no choice. KNUT SIGVE FRA FOLKESTAD is a warm and heartbreaking film about facing the realities of adult life at middle age.

BIFF 2010 121

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Kongeveien Kings Road Kóngavegur

Islandske Valdís Óskarsdóttir har jobbet som filmklipper i tjue år, og arbeidet hennes består av kjente filmer som EVIG SOLSKINN I ET PLETTFRITT SINN, FINDING FORESTER samt den danske filmen FESTEN. Den første tittelen ga henne en rekke priser, blant annet for beste klipping av British Academy Awards. Hun debuterte som regissør i 2008 med COUNTRYWEDDING. KONGENS VEI er hennes andre spillefilm.

Island etter finanskrisen Ikke la navnet lure deg; på tross av det staselige navnet er Kongeveien i virkeligheten lite annet enn en bred sti av grus på en forblåst liten campingplass på den øde islandske landsbygda. Og det er hit Junior vender tilbake, etter et tre år langt utenlandsopphold. Forsynt med mer enn sin tilmålte andel problemer, håper han at faren skal kunne hjelpe ham ut av uføret. Men situasjonen han møter da han vender tilbake til gamlelandet er noe helt annet enn hva han forventet. Plottet og settingen i KONGEVEIEN fungerer som en betimelig kommentar til et land og en filmindustri som takket være uforstandig omgang med både sine egne og andres penger, har fått teppet trukket ut under beina på seg. Regissør Valdís Óskarsdóttir har med sin andre spillefilm laget et originalt, burlesk og humoristisk drama om mennesker hvis liv har tatt en annen vei enn de hadde trodd – og ønsket. KONGEVEIEN er kort fortalt islandsk film på sitt aller, aller beste. Don't let the name fool you – the titular King's Road is in reality no more than a narrow gravel road winding its way throug a small windswept trailerpark in the Icelandic countryside. When Junior returns to Iceland after having spent three years abroad, he is hoping that his father will be able to get him out of the pickle he's managet to put himself in. But the Iceland he returns to is not the Iceland he left, and neither is his family.

122 BIFF 2010

Island 2010 Manus: Valdís Óskarsdóttir Regi: Valdís Óskarsdóttir Foto: Bergsteinn Björgúlfsson Medvirkende: Björn Hlynur Haraldsson, Gísli Örn Garðarsson Produksjonsselskap: Mystery Island Islandsk, engelsk tale, 100 min

Førpremierer

Konserten The Concert Le concert

Radu Mihaileanu ble født i Romania, men som student under Nicolae Ceausescus styre ble han tvunget til å forlate landet og havnet i Frankrike. Etter filmstudier debuterte han med filmen BETRAYAL i 1993. Fem år senere fikk han sitt internasjonale gjennombrudd med TRAIN OF LIFE. Filmen vant blant annet publikumsprisen for beste utenlandske film på Sundancefestivalen. Suksessen fortsatte med LIVE AND BECOME i 2005, som vant utallige priser, noe som bekreftet hans posisjon som en av de mest anerkjente europeiske regissørene i dag.

Bolsjoiorkesterets avsatte dirigent får en ny sjanse til å fremføre Tsjajkovskij i Paris

Frankrike 2009 Manus: Radu Mihaileanu, Héctor Cabello Reyes, Thierry Degrandi Regi: Radu Mihaileanu Foto: Laurent Dailland Medvirkende: Aleksei Guskov, Dmitri Nazarov, Mélanie Laurent, François Berléand, Miou Miou, Valeriy Barinov Produksjonsselskap: Les Productions du Trésor Engelsk, Russisk, Fransk tale, norske tekster. 119 min Wild Bunch

Andrej var en en gang en stor dirigent ved Bolsjoiteateret i Moskva, men han ble avsatt av Brezjnev fordi han trosset forbudet mot å ansette jødiske musikere. Etter avsettelsen arbeider han fremdeles på teateret, og en dag får han tilgang til en faksmelding som er en invitasjon fra Chateletteateret i Paris om å fremføre Tsjajkovskij. Andrej går i gang med å samle sammen sine gamle kolleger fra den gamle tiden, problemene er bare at kollegene nå er spredt for alle vinder. Men etter hvert trommes de sammen, en broket gjeng av virtuose, men ustyrlige rommusikere, jødiske trompetister som heller vil drive business enn å spille musikk, samt en rekke andre musikere med mildt sagt variable ferdigheter. KONSERTEN er en komedie som kombinerer briljant skuespill med utsøkte musikkfremførelser. Midt oppe i det hele er det selvsagt også en skjult romanse fra gammelt av, som nå manifisterer seg i full blomstring. Og det hele fører frem til en vakker og fantastisk finale du sent vil glemme. The former conductor of the Bolshoi orchestra was sacked by the communists, but still works at the theatre, as a janitor. One day he steals a fax from the Chatelet theatre in Paris where the Bolshoi is invited to perform. He summons his former friends and colleagues from 30 years ago, and they all embark on the mission to play Tchaikovsky at the prestigeous Chatelet. This amusing comedy is also a very nice introduction to the great Russian composer‘s musical world.

BIFF 2010 123

Førpremierer

Kvinner uten menn Women Without Men Zanan-e bedun-e mardan

Iranske Shirin Neshat er utdannet i kunst fra Berkeley-universitetet i Califorina. Etter studiene ble hun forhindret i å dra tilbake til hjemlandet på grunn av den iranske revolusjonen. Da det ble mulig for henne å besøke Iran i 1990, førte møtet med hjemlandets politiske system til en politisering av hennes kunst. Hennes videoinstallasjoner er berømte verden over. Blant titlene finner vi RAPTURE (1999), FERVOR (2000) og GAMES OF DESIRE (2009).

Strålende skuespill og flott fotografi i et drivende drama om kvinner og kuppet i Iran i 1953 Den verdensskjente billedkunstneren Shirin Neshats første spillefilm som regissør er uhyre visuelt forførende. Bakteppet for KVININER UTEN MENN er staskuppet i Iran sommeren 1953, da den demokratisk valgte statsministeren Muhammad Mossadegh ble styrtet og Shahen igjen fikk makten over landet. Vi møter fire kvinner som forholder seg til de politiske opptøyene på hver sin måte, og som blir knyttet til hverandre til tross for ulik sosial bakgrunn. Kuppet, som var støttet av Storbritannia og USA, ledet på sikt til den islamske revolusjonen i 1979 og fremveksen av det Iran vi kjenner i dag. Fra sitt eksil setter Neshat dagens kamp for demokrati i Iran inn i en større, historisk sammenheng med et engasjerende og visuelt betagende historisk drama. Filmen er i likhet med det meste av Neshats kunst knyttet tett opp mot kvinners posisjon i Iran. Historien er basert på Shahrnush Parsipurs magisk realistiske roman. Neshat vant både Sølvløven og UNICEF-prisen på filmfestivalen i Venezia. The debut feature of renowned artist Shirin Neshat tells the stories of four Iranian women of different social classes at the time of the US and UK backed coup d‘état in 1953, where the democratically elected Mohammad Mossadegh was toppled and the Shah reinstated. WOMEN WITHOUT MEN is a beautifully shot, gripping drama with solid acting that puts the political situation in today's Iran in a historical perspective. Focusing on women‘s position in the Iranian society, Neshat engages, entertains and educates us.

124 BIFF 2010

Frankrike, Tyskland, Østerrike 2009 Manus: Shirin Neshat, Shoja Azari Regi: Shirin Neshat Foto: Martin Gschlacht Medvirkende: Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Tolouei, Orsi Tóth Produksjonsselskap: Essential Filmproduktion, Coop99, Parisienne de Production Persisk, engelsk tale, norske tekster. 95 min

Dokumentarprogram

Leave Them Laughing

John Zaritsky (f. 1943) er en kanadisk dokumentarfilmskaper som har vunnet mer enn 30 priser for sin produksjon. Tidligere dokumentarer som JUST ANOTHER MISSING KID (1981), ROMEO AND JULIET IN SARAJEVO (1994) og RIGHT TO DIE? (2007) har skapt stor debatt og høstet mange priser på festivaler verden over. Etter han ble uteksaminert fra University of Toronto jobbet han i syv år som journalist for Globe and Mail, hvor han vant National Newspaper Award for hans granskende journalistikk. LEAVE THEM LAUGHING er Zaritskys siste dokumentarfilm som han har skrevet og produsert i samarbeid med Carla Zilbersmith.

”When life fucks you up the ass, generously apply the lube of laughter”

USA, Canada 2010 Regi: John Zaritsky Foto: Ed Matney Medvirkende: Carla Zilbersmith Produksjonsselskap: Magical Flute Films, Point Grey Pictures Inc. Engelsk tale, engelske tekster. 89 min

LEAVE THEM LAUGHING er intet mindre enn en morsom, inspirerende og usentimental dokumentar om Carla Zilbersmith, en standup-komiker som blir rammet av den uhelbredelige muskelsvinnsykdommen ALS. Filmen følger Carlas liv fra et halvt år før hun får diagnosen til 21 måneder etter, og på veien blir vi kjent med en strålende vittig og sjarmerende kvinne. I tillegg til sitt åpenbare talent som komiker og jazzsangerinne, viser Zilbersmith også sine mer sårbare sider som mor, som datter og som deltaker i sine siste opptredener. Carla nekter å sette seg i en offerrolle selv om hun vet hun går en sikker død i møte, og fryder og sjokkerer sitt publikum med sine glimrende tekster om sin egen sykdom. LEAVE THEM LAUGHING er et nært portrett av en unik kvinne som som møter sin ubarmhjertige skjebne med fandenivoldsk humor, varme og sang. Filmen gjorde stor suksess på Hot Docs internasjonale dokumentarfilmfestival i Toronto og vant både en publikumspris og juryens ærespris for kanadisk dokumentar. LEAVE THEM LAUGHING has been described as a musical comedy about dying. The documentary introduces us to Carla Zilbersmith; a witty, smart and charismatic woman diagnosed with the fatal disease ALS. Director John Zaritsky shows us her talents as a brilliant comedian and jazz singer, but also reflects on her more vulnerable sides as a mother, patient and protagonist in her last performance. Carla refuses to be seen as a victim and meets her destiny with sarcasm, song and laughter.

BIFF 2010 125

Musikalske takter

Lemmy

Greg Olliver har regissert TV-dokumentaren RECIPE FOR DISASTER (2002). LEMMY er hans første helaftens dokumentarfilm. Wes Orshoski er en New York-basert skribent, fotograf og filmskaper som har hatt bilder og tekst med i blader som Rolling Stone, Mojo og NME. LEMMY er hans første helaftens dokumentarfilm.

Et grundig portrett av selve inkarnasjonen av Rock Intet menneske på denne planeten legemliggjør den platoniske ideen om rock'n'roll på samme måte som Ian "Lemmy" Kilmister. Etter å ha startet karrieren som roadie for The Jimi Hendrix Experience, fikk Lemmy sitt første gjennombrudd som bassist for spacerockerne i Hawkwind. Men det var først da han fikk sparken fra Hawkwind etter en lei episode med det canadiske tollvesenet, at han la ut på den vei som skulle gjøre ham til en sann legende. I 1975 startet Lemmy Motörhead og resten er historie. Riktignok en lang, kronglete og tidvis forbausende lite lukrativ historie, men historie like fullt. For på tross av sin udiskutable status som en av rockehistoriens aller største skikkelser, har Lemmy aldri blitt rik på rockestjernetilværelsen. Lemmy flyr ikke verden rundt på privatjet mens han investerer sine royaltymilliarder i eiendom og hedgefond. Lemmy spiller rock – for så mange som måtte gidde å møte opp. I denne grundige dokumentaren portretteres legenden via intervjuer med en rekke mer eller mindre berømte fans og kolleger. No person on the face of the earth embodies the spirit and the platonic idea of rock'n'roll like Ian "Lemmy" Kilmister. Starting out as a roadie for Jimi Hendrix in the late 60's before spending the first half of the 70's as the bass player for space rockers Hawkwind, Lemmy founded Motörhead in 1975. Although never a rich man, Lemmy's place in the pantheon of rock is undisputable. Through interviews with fans and colleagues this documentary paints a portrait of the greatest rock'n'roller of all time.

126 BIFF 2010

USA 2010 Manus: Greg Olliver, Wes Orshoski Regi: Greg Olliver, Wes Orshoski Medvirkende: Alice Cooper, Lemmy, Steve Vai, Slash, Billy Bob Thornton, James Hetfield Engelsk tale, 122 min Vision Music, Los Angeles

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Life, Above All

Oliver Schmitz (1960) vokste opp i Sør-Afrika under apartheidregimet og utmerket seg tidlig som en samfunnsengasjert regissør. Hans første spillefilm, MAPANTSULA, ble spilt inn i Soweto uten tillatelse fra myndighetene og ble tatt godt imot av landets undertrykte befolkning, samt juryen i Cannes (Un certain Regard 1988). Han fullførte utdannelsen sin ved Michaelis School of Fine Arts og har siden produsert 9 dokumentarer og 3 spillefilmer. Etter å ha flyttet til Tyskland har han stort sett vært involvert i TV-produksjoner, men i 2005 regisserte han PARIS JE T‘AIME i samarbeid med bl.a. Coen-brødrene og Gus van Sant. Schmitz holder for øyeblikket på med en ny film, RUSSENDISCO, som ventes ferdig i 2011.

Begravde hemmeligheter

Sør-Afrika 2010 Manus: Dennis Foon, Allan Stratton Regi: Oliver Schmitz Foto: Bernhard Jasper Medvirkende: Khomotso Manyak, Lerato Mvelase Produksjonsselskap: Dreamer Joint Venture Filmproduction, Enigma Pictures, Niama Film, Senator Film Produktion Tysk, engelsk tale, engelske tekster. 106 min

I en liten landsby i Sør-Afrika har alle det tilsynelatende fint, men bakenfor mursteinspuss og tunge gardiner lurer sykdommen ingen vil snakke om. Den modige og handlekraftige jenta Chandra tar på seg oppgaven å kjøpe en kiste til sin nylig avdøde lillesøster, uvitende om at dødsfallet snart skal forandre livet hennes totalt. Ryktene går rundt årsaken til det lille barnets død og familien går sakte men sikkert i oppløsning. Chandras bestevenn Esther er utstøtt etter at begge foreldrene hennes døde og jentenes skjebner veves sammen. Chandra nekter å underkaste seg landsbyens tradisjonelle holdninger rundt skam og overtro, og drar ut på en reise for å gjenforene familien sin og for å bringe sannheten frem i lyset. LIFE, ABOVE ALL er en varm og drivende film om vennskap og svik, samhold og utstøtelse. Selv om filmen tar opp et dystert tema, gir den et sterkt håp om Sør-Afrikas oppvoksende generasjons handlekraft og mot til å endre sin egen og sitt lands fremtid. Everything seems peaceful and fine in a small township in South Africa, but behind closed doors lurks the disease nobody wants to talk about. The brave and charismatic girl Chandra refuses to obey the village‘s traditional views on shame and superstition, and decides to go on a journey to reunite her family and make the truth known. LIFE, ABOVE ALL is a heartwarming film about friendship and deceit, solidarity and exclusion – and above all, taking control of your own destiny.

BIFF 2010 127

Cinema Extraordinaire

Life During Wartime

Todd Solondz er en av de absolutt største kontemporære regissørene innenfor amerikansk indiefilm. Han slo for alvor gjennom med sin andre langfilm WELCOME TO THE DOLLHOUSE (1995), om en utilpass tenåringsjente. Han fortsatte suksessen med sin like smertefulle og morsomme HAPPINESS (1998) som gav ham FIPRESCI-prisen i Cannes. Siden har han utfordret konvensjonelt filmspråk i stadig større grad med STORYTELLING (2001) og PALINDROMES (2004).

Todd Solondz har laget en oppfølger til HAPPINESS, men det er fortsatt ingen som er glade LIFE DURING WARTIME er Todd Solondz' oppfølger til HAPPINESS, filmen som i 1998 ga ham et internasjonalt gjennombrudd som regissør. Tolv år senere møter vi igjen de tre søstrene Trish, Joy og Helen og deres nærmeste. For første gang siden hennes pedofile ektemann Bill ble sendt i fengsel, har Trish funnet en mann hun kan se for seg en fremtid med, og hun ser frem til å kunne gi sine barn en trygg, solid og ikke minst normal mannlig rollemodell. Men det første møtet mellom Trishs nye flamme Harvey og hennes to sønner går ikke som hun hadde håpet. Og når Bill samtidig slipper ut av fengselet, begynner situasjonen å bli ubehagelig lik det kaos familien trodde de hadde lagt bak seg én gang for alle. Med LIFE DURING WARTIME vender Todd Solondz tilbake til det han kan best, nemlig avdempede familiedramaer hvor man under overflaten finner personer og handlinger så groteske og frastøtende at man ikke kan annet enn å le – alternativet er for ubehagelig til å tenke på. LIFE DURING WARTIME is Todd Solondz' loose sequel to his international breakthrough film HAPPINESS (1998). The film revisits sisters Trish, Joy and Helen some years later, picking up where the original film left off. With her pedophile husband Bill in jail, Trish is excited to have her new flame Harvey be a normal father-figure to her two sons. However, when Harvey is introduced to the boys at the same time as Bill is released from prison, the troubled family is right back where we left them the first time.

128 BIFF 2010

USA 2009 Manus: Todd Solondz Regi: Todd Solondz Foto: Edward Lachman Medvirkende: Shirley Henderson, Michael K. Williams Produksjonsselskap: Werc Werk Works Engelsk tale, 98 min

Cinema Extraordinaire

Love Exposure Ai no mukidashi

Shion Sono (1961) er en omstridt japansk dikter, forfatter og regissør. Han debuterte som dikter allerede i en alder av 17, og regisserte kortfilmen I AM SHION SONO! (1985) etter å ha avbrudt studiene. Hans første helaftens spillefilm BICYCLE SIGHS (1990) gjorde stor suksess både i Japan og på internasjonale filmfestivaler. Hans andre spillefilm THE ROOM (1992), om en seriemorder på husjakt, vant juryprisen i Sundance og bekreftet hans posisjon som en av Japans fremste regissører. Hans mest kjente film, SUICIDE CIRCLE, kom i 2001 og er en thriller om det høye antallet selvmord i Japan. Han har siden publisert bøker, diktsamlinger og laget flere suksessrike filmer.

Japansk berg-og-dal-bane av en film om ståkuk, religion og kjærlighet

Japan 2008 Manus: Shion Sono Regi: Shion Sono Foto: Sôhei Tanikawa Medvirkende: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima Produksjonsselskap: Omega Project Japansk tale, engelske tekster. 237 min

Yu er en rolig og sindig tenåring som i ung alder mister sin mor på grunn av kreft. Sorgen får faren hans til å bli en streng katolsk prest som tvinger sønnen sin til å synde slik at han kan gi tilgivelse i etterkant. Yu oppdager at han har talent for å synde, og spesialiserer seg i å ta bilder under skjørtene til jenter. Samtidig forelsker han seg i Yoko, en mannehatende skolejente, men får konkurranse av en blodtørstig kultleder. En kortfattet beskrivelse av plottet yter ikke dette heseblesende mesterverket rettferdighet. Dette er dessuten kun brøkdeler av det som foregår i denne komplekse fire timer lange skrekk-komedien. Filmen utforsker forholdet mellom sex, religion, vulgaritet, lengsel, og kjærlighet – og sauser disse temaene respekt- og sømløst sammen på urjapansk vis. LOVE EXPOSURE er en smakløs, fascinerende og ustyrtelig morsom perle av en film som du kommer til å huske lenge etter du har forlatt kinomørket.

Yu is a quiet and devout teenager who loses his mother to cancer at a young age. In the mourning process his father becomes a strict catholic priest who forces his son to sin, something which young Yu discovers he has quite a gift for. Describing the plot of this film in a few sentences doesn‘t do justice to this Japanese masterpiece. It explores sex, religion, vulgarity, desire and love and mixes those themes seamlessly without restraint or respect. LOVE EXPOSURE is a tasteless, fascinating and endlessly funny film.

BIFF 2010 129

Førpremierer Midnight Craze

FOKUS: LATIN-AMERIKA

Machete

Amerikanske Robert Rodriguez debuterte med et brak i 1992 med den voldelige og kritikkerroste EL MARIACHI. Deretter har det gått slag i slag, med kritikerroste publikumsfavoritter som DESPERADO (1995), FROM DUSK TILL DAWN (1996), ONCE UPON A TIME IN MEXICO (2003), SIN CITY (2005) og GRINDHOUSE (2007). I tillegg til sine mer personlige postmoderne sjangerfilmer, er Rodriguez også regissør på SPY KIDS-filmene. Rodriguez er kjent for å fylle en rekke roller i sine filmproduksjoner; i tillegg til å produsere, regissere, og skrive manus, opptrer han ofte som klipper, fotograf, komponist og produksjonsdesigner.

Mexican't – Mexiwon't – Mexidon't Stop! Da Robert Rodriguez og Quentin Tarantino laget GRINDHOUSE (2007) produserte de samtidig en rekke trailere til filmer som aldri ble laget. En av disse var Rodriguez' trailer for det fiktive hevndramaet MACHETE – historien om en meksikansk leiemorder som lures inn i et skittent spill og tvinges til å myrde og lemleste sin vei ut av elendigheten. Tre år senere har filmen blitt en realitet, og det som begynte som en ren pastisj over 70-tallets exploitationfilm, har utviklet seg til en fullverdig spillefilm med klare henvisninger til amerikansk innvandringspolitikk. Machetes blodige oppgjør med korrupte amerikanske politikere har naturligvis stor underholdningsverdi, men i lys av de siste lovendringene i Arizona, skal det godt gjøres å overse filmens politiske brodd. Med en rolleliste spekket med navn som Danny Trejo, Robert DeNiro, Lindsay Lohan, Jessica Alba, Don Johnson og Steven Segal, er MACHETE rett og slett årets mest etterlengtede actionfilm – for ikke å si en helt sentral del av årets latinamerikanske program.

MACHETE is based on one of the fake trailers that were produced for the release of Robert Rodriguez' and Quentin Tarantino's GRINDHOUSE (2007). Three years on, Rodriguez has turned the trailer into a full-fledged feature film. The concept remains the same: A Mexican policeman turned day labourer is decieved and framed by a gang of corrupt American politicians. Having been set up and nearly murdered, the man known only as Machete marches an army of illegal immigrants towards vengeance, justice and blood.

130 BIFF 2010

USA 2010 Manus: Robert Rodriguez, Álvaro Rodríguez Regi: Robert Rodriguez Foto: Jimmy Lindsey Medvirkende: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba Produksjonsselskap: Overnight Films, Troublemaker Studios, Dune Entertainment III, Dune Entertainment Engelsk tale, engelske tekster. 105 min

Dokumentarprogram

Vestland, Vestland

Mamma Mom

Charlotte L. Loxley Helleland har gått fjernynsjournalistikk og dokumentarfilm ved Høgskulen i Volda. Siden hun var ferdig utdannet i 2001 har hun jobba innan tv-produksjon, blant annet som journalist, fotograf og regissør. For tiden jobbar hun som videojournalist i Bergens Tidende

En kort og intens film om døden og livet før den

Norge 2009 Regi: Charlotte Helleland, Hazel Mary Loxley Helleland Foto: Charlotte Helleland Medvirkende: Charlotte Helleland Norsk tale, 34 min

Møt familien Helleland, en vanlig vestnorsk familie med mor, far og tre voksne døtre. Så en dag skjer det som er alle familiers mareritt: Et familiemedlem blir alvorlig syk. Hazel, mor i familien, får diagnosen beinmargskreft – en uhelbredelig krefttype. Livet endrer seg brått, og møtet med sykdommen blir et sjokk. Likevel har Hazel et fantastisk mot, og en vilje til å få så mye som mulig ut av livet slik det er. På den måten hjelper hun resten av familien til å stå på videre og fokusere på de gode opplevelsene. Regissør Charlotte L. Loxley Helleland har filmet sin egen mor og familien sin gjennom flere år av livet med kreftsykdommen. Selv om det er en tung og vanskelig periode, skal det vise seg at de også får oppleve store ting sammen som familie. MAMMA er en rørende og personlig film om forholdet mellom mødre og døtre, og hvordan selv et liv med dødelig sykdom kan være vakkert og rikt. With MOM, director Charlotte L. Loxley Helleland has documented her own family through years of coping with the fact that the mother of the family is afflicted with an incurable form of cancer. Even though they go through rough and tortous times, the circumstances also bring the family together in new ways. And collectively looking death in the eye, they share moments of unparalleled beauty and importance. MOM is an intensely personal and moving documentary about making the most out of life.

BIFF 2010 131

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Østersjøen

Min glede My Joy Schastye moe

Sergei Loznitsa (1964) er en ukrainsk filmregissør som primært er kjent for sine dokumentarfilmer. Loznitsa er utdannet matematiker og arbeidet flere år som kybernetiker, med blant annet kunstig intelligens som et av sine spesialområder. I 1991 begynte han på det statlige russiske kinematografiske institutt, verdens eldste filmskole. Etter å ha blitt uteksaminert, arbeidet Loznitsa som dokumentarfilmskaper på en rekke korte prosjekter, før han i 2008 regisserte SWEET SIXTIES, en film som klippet sammen og rekontekstualiserte sovjetiske propagandafilmer. MY JOY er hans første tradisjonelle spillefilm.

En reise inn i det moderne Russland uten kart og kompass MIN GLEDE er en historie om enkeltskjebner som flettes inn i hverandre på den russiske landsbygden. Sergei Lotznitsa byr på en beretning som er alt annet enn lystig; vi blir med på en reise inn i et korrumpert Russland hvor brutalitet og overlevelsesinstinkt kommer før medmenneskelighet, og hvor fattigdommens klamme, knugende hånd holder folket i et jerngrep. Georgy er en trailersjåfør som skal frakte et stykke gods fra Ukraina og over grensen til Russland. På motorveien kjører han seg vill og befinner seg plutselig i ukjent terreng. Han blir stoppet i en politikontroll, og da de hensynsløse betjentene begynner å trakassere de som er foran ham i køen, ser Georgy sitt snitt til å komme unna. Da han vender tilbake til bilen, har han fått et nytt problem – en eldre mann som ser ut som en uteligger trenger seg på. Den gamle mannen forteller Georgy om sin ulykksalige skjebne, hvilket danner opptakten for sjåførens viderverdigheter på den russiske landsbygden. MY JOY is the tale of the truck driver Georgy. Georgy leaves his home town with a load of goods, but he is forced to take a wrong turning on the motorway, and finds himself in the middle of Russian nowhere. Georgy tries to find his way, but gradually, against his will, he becomes drawn into the daily life of a Russian village. In a place where brutal force and survival instincts overcome humanity and common sense, the truck driver‘s story heads for a dead end...

132 BIFF 2010

Tyskland, Ukraina, Frankrike, Nederland 2010 Manus: Sergei Loznitsa Regi: Sergei Loznitsa Foto: Oleg Mutu Medvirkende: Vlad Nanov, Viktor Nemets, Olga Shuvalova Produksjonsselskap: Ma.ja.de. Fiction, Arte, Kinofilm, Lemming Film Tysk, russisk tale, 127 min Fortissimo Films

Checkpoints - Konkurranse

Miss Landmine

Stan Feingold er en kanadisk filmskaper og fjernsynsprodusent utdannet ved Simon Fraser University og University of British Columbia. Han har vunnet mer enn 60 priser – deriblant en Emmy – for dokumentarer som HEROINES (2001), PRISONERS OF AGE (2004), RITES OF PASSAGE og HARM‘S WAY. Feingold opererer i et landskap mellom kunst og samfunnskritikk, og har utforsket temaer som prostitusjon, vold, avhengighet og fattigdom.

E(ste)tisk minefelt

Canada 2010 Regi: Stan Feingold Foto: Brian Johnson Engelsk tale, 71 min

Sexisme. Nykolonialisme. Sensur. Debatten har rast rundt Morten Traaviks kunstprosjekt “Miss Landmine“. Prosjektet kulturrådet nektet å støtte etter å ha overprøvd sitt eget scenekunstutvalg, selv om det var valgt ut til hovedprioritert satsingsområde i 2009. Prosjektet som ble kastet ut av vertslandet Kambodsja før det ble ferdigstilt. Den eksplosive oppskriften lyder som så: Traavik oppsøker krigsherjede land hvor etterlatskapen av udetonerte miner er en konstant fare for befolkningens liv og helse. Ved å reise rundt i landet finner han så et utvalg kvinner med amputasjonsskader og inviterer de til å være med i en missekonkurranse. Vinneren får en ny protese, litt penger og oppmerksomhet til saken. Hån og utnytting av sårbare kvinners situasjon for å gi oppmerksomhet til et vestlig kunstnerego eller et altruistisk politisk prosjekt som overskrider sjangre for å sette søkelys på, og bemyndiggjøre, kvinnelige mineoverlevende? Stan Feingolds dokumentar forsøker å besvare de mange spørsmålene som kretser rundt prosjektet. Sexism. Neo-colonialism. Censorship. Journalists, feminists and art critics went wild after Morten Traavik announced his political art project ”Miss Landmine“, a project where female landmine survivors where invited to participate in a beauty contest, first in Angola in 2007, then in Cambodia in 2008. This documentary follows Morten Traavik and his crew on an exiting journey through Cambodia and presents the ideas behind the project as well as interesting reflections concerning concepts of art and beauty.

BIFF 2010 133

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Latin-Amerika

Moloch Tropical

Raoul Peck (1953) har en av filmverdenens mest mangslungne biografier. Han er født i Haiti, oppvokst i Zaire og Frankrike, og utdannet i Tyskland – i tillegg til nevnte land. Peck studerte ingeniørfag og økonomi ved universitetet i Berlin, før han arbeidet fem år som journalist og fotograf. I 1988 ble han uteksaminert fra Film- og fjernsynsakademiet i Berlin, og ga seg deretter raskt i kast med en rekke ulike filmproduksjoner. Han laget sin første spillefilm HAITIAN CORNER i 1989, og fulgte opp tre år senere med dokumentarfilmen LUMUMBA: DEATH OF A PROPHET. I 1993 ble hans spillefilm THE MAN BY THE SHORE den første haitiske filmen som ble lansert på amerikanske kinoer, og filmen deltok også i konkurranse programmet i Cannes samme år. Deretter fulgte FALLING BODIES (1998), fiksjonsfilmen LUMUMBA (2000) som tok for seg samme tematikk som dokumentaren ved samme navn, før SOMETIMES IN APRIL (2004). Mellom 1996 og 1997 fungerte Peck som Haitis kulturminister.

Diktator i solnedgang Den haitiske filmskaperen Raoul Peck maler et vakkert tablå av en diktators indre gemakker med øyens natur som bakgrunnskulisse. Vi befinner oss i hans palass, hvor han omgås en engere krets medarbeidere og statsråder, mens han prøver å unngå et totalt sammenbrudd i sitt maktgrunnlag. Vi møter en tropisk "konge", hvis Shakespeare-aktige undergang utfolder seg i et nærmest paradisisk miljø. Kong Henri-Christophe var en av lederne for Den haitiske revolusjon, som førte til frigjøring fra Frankrike i 1804. Det synes tydelig at Raol Peck har hatt denne diktatoren i tankene da han filmatiserte denne undergangsberetningen lagt til moderne tid. Lettere absurdistisk i sin tilnærming bevitner vi diktatorens mor som kommer og besøker ham og prøver å irettesette ham flere ganger, mens diktatorens tidligere venn, nå motstander, blir torturert i palassets kjeller. MOLOCH TROPICAL er en uforglemmelig film som tegner et bilde av en diktators undergang på en billedskjønn måte. En vakker undergang, så å si. Raoul Peck is one of Haiti‘s few active and internationally acclaimed directors. We witness the tarnished dictator in his last efforts to overcome a revolt from the people he has been surpressing for years with his reign of terror. This beautiful Caribbean Shakespearean tragedy draws absurdist parallels to the undoing of the kingdom of Henri-Christophe, one of the major leaders of the Haitian Revolution, through which Haiti gained its independence from France in 1804.

134 BIFF 2010

Haiti, Frankrike 2009 Manus: Jean-René Lemoine, Raoul Peck Regi: Raoul Peck Foto: Eric Guichard Medvirkende: Zinedine Soualem, Sonia Rolland Produksjonsselskap: Arte France, Velvet Film Fransk, engelsk, kreolsk tale, engelske tekster. 107 min

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Mother Teresa of Cats Matka Teresa od Kotów

Pawel Sala fra Polen har bakgrunn fra kulturstudier, radio og tv-regi. Han har laget flere dokumentarer med en kulturell og sosiologisk vri, blant annet SUPERNUMERARIES om statister i Roman Polanski‘s THE PIANIST. MOTHER TERESA OF CATS er hans spillefilmdebut både som regissør og manusforfatter, som fantasifullt rekonstruerer et brutalt lovbrudd.

Mord, okkultisme, krig – og katter

Polen 2010 Manus: Pawel Sala Regi: Pawel Sala Foto: Mikołaj Łepkowski Medvirkende: Ewa Skibinska, Mateusz Kosciukiewicz Produksjonsselskap: Rozwój Film Production, DeLord, Syrena Films Polsk tale, engelske tekster. 95 min

Politiet arresterer to brødre på et motell i provinsen. Hva var årsakene til at to gutter av god familie myrdet sin egen mor? Opprullingen av denne mordsaken fortelles på fascinerende vis via flashbacks fra helt tilbake til dagen guttenes far kommer hjem fra krigen i Irak. Han har tydeligvis møtt veggen og lider av et kraftig posttraumatisk syndrom. Han er gift med en kvinne som elsker sine barn og er omsorgsfull mot alle, inkludert de mange hjemløse kattene som befolker huset. Filmens egentlige hovedperson er den 20 år gamle sønnen Artur. Han er opphengt i det okkulte og paranormale og er overbevist om at han innehar psykiske evner. Dette er begynnelsen på en personlighetsforandring som fjerner alle hemninger hos den unge mannen, og som skal vise seg å få fatale konsekvenser. Men på tross av dvelingen ved det okkulte, handler filmen dypest sett om krigens konsekvenser for soldatene som må gjennomleve den – og så leve med den. The police arrest two brothers at a provincial motel, but struggle to ascertain why two boys from a loving family would end up murdering their own mother. MOTHER THERESA OF CATS is a mystery told through the clever use of flashbacks. It's a film about a loving woman who cares for everyone around her, it's a film about a son whose interest in the occult and paranormal triggers a potentially dangerous psychological transformation and it's a film about a father who returns from the war in Iraq with post traumatic stress syndrome.

BIFF 2010 135

Dokumentarprogram i konkurranse

Fokus: Østersjøen

My Perestroika

Robin Hessman er utdannet fra Brown University med grader i russisk og film. I tillegg har hun regiutdannelse fra det Statlige Russiske Instituttet for Film i Moskva. Sammen med medregissør James Longley mottok hun i 1994 en Oscar for eksamensfilmen PORTRAIT OF BOY WITH DOG. I løpet av sine åtte år i Russland jobbet Hessman med den russisk-språklige versjonen av "Sesame Street" for russisk fjernsyn. I USA har hun produsert dokumentaren TUPPERWARE!, som mottok Peabodyprisen i 2005, og en PBS-dokumentar om Julia Child, JULIA! AMERICA'S FAVORITE CHEF. Hun grunnla produksjonsselskapet Red Square Productions i 2004, og ble tildelt stillingen som Filmmaker in Residence ved PBS‘ Bostonavdeling WGBH, for å utvikle MY PERESTROIKA.

Fem fortellinger fra det postsovjetiske Russland Det har vært turbulente tider i Russland de siste tretti årene. MY PERESTROIKA følger fem russere som opplevde en beskyttet barndom i Sovjetunionen, og senere har gjennomlevd både kommunismens fall og det post-sovjetiske Russland. Borya, Lyuba, Andrei, Olga og Ruslan deler sine historier, og sammen danner dette en kompleks og motsetningsfull fortelling om den siste generasjonen som vokste opp bak jernteppet. Ved første øyekast virker alt i dagens Russland forskjellig fra det sovjetiske samfunnet. Men har alle omveltningene, når alt kommer til alt, bare ført til endringer på overflaten? Filmen benytter seg verken av historikere, ekspertvitner eller noen allvitende forteller som forklarer hvordan vi skal fortolke det vi ser og hører. Det eneste vi får er disse fem hovedpersonenes historier, blandet med arkivopptak fra 70- og 80-tallets Sovjetunionen, samt den kommunistiske propagandafilmen som var en selvsagt del av det sovjetiske dagliglivet. MY PERESTROIKA follows five ordinary Russians living in extraordinary times; from their sheltered Soviet childhood through the collapse of the Soviet Union to the constantly shifting political landscape of post-Soviet Russia. Borya, Lyuba, Andrei, Olga and Ruslan share their personal stories. They were the last generation of children brought up behind the Iron Curtain. Their memories and opinions tell a complex story about the challenges, dreams, and disillusionment of the last generation to experience Soviet Russia.

136 BIFF 2010

USA, Storbritannia, Russland 2010 Manus: Robin Hessman Regi: Robin Hessman Foto: Robin Hessman Produksjonsselskap: Bungalow Town Productions Russisk tale, engelske tekster. 88 min

Dokumentarprogram

Fokus: Østersjøen

My Playground

Danske Kaspar Astrup Schröder (f. 1979) er selvlært kunstner og designer. I 2004 grunnla han firmaet Kaspar, men av og til jobber han under navnet KSPR eller Kasparworks. Selv om han har base i København jobber han ofte i Asia. Han har stilt ut kunst og utgitt musikk i København, Amsterdam, Brüssel, New York og Tokyo. I 2007 regisserte han dokumentaren CITY SURFERS.

Verden er din lekeplass

Danmark 2009 Manus: Kaspar Astrup Schröder Regi: Kaspar Astrup Schröder Foto: Kaspar Astrup Schröder Medvirkende: TEAM JIYO, BJARKE INGELS, TEAM PKTK Dansk, engelsk tale, engelske tekster. 50 min

Et bygg kan ha fire vegger, ett tak og en balkong – å endre på dette rent fysisk er en umulighet. Men dette setter ikke en stopper for at man kan endre på måten en ser og benytter et bygg på. Denne alternative måten å se arkitektur på, har blitt filosofien bak parkour, en bevegelse som har oppstått i store byer med store og ubarmhjertige bygg. Den typiske parkourutøver er en person som ikke lar seg fortelle hvordan ting skal gjøres, og som ikke aksepterer formaninger om å gå ned fra veggen, treet eller taket. Tanken bak parkour er at mennesker utnytter det arkitekturen har å tilby ved å hoppe fra tak til tak, klatre opp skyskrapere og slynge seg rund lyktestolper. Kaspar Astrup Schröders film gir et nydelig visuelt innblikk i denne kulturen og skildrer hvordan ulike grupper rundt om i verden utnytter de ulike byenes utforming. Filmen følger i hovedsak en gruppe fra København som ønsker å skape en park designet for å bedrive parkour – den første i verden av sitt slag.

The way one sees a building differs from person to person, as does the way people use them. The thought behind the urban movement of parkour is that although you can not physically change a building, you can create new perspectives on how you see and utilize it. A group of Danish parkours and freerunners hope to build a specially designed parkour park in Copenhagen, but does using a fixed environment contradict the idea of thinking outside the box?

BIFF 2010 137

Dokumentarprogram i konkurranse

Nicolae Ceausescus selvbiografi The Autobiography of Nicolae Ceausescu Autobiografia lui Nicolae Ceausescu

Andrei Ujica er en rumensk manusforfatter og regissør. Han flyttet til Tyskland i 1981, og debuterte som filmskaper med VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION i 1992, et mesterverk om forholdet mellom politisk makt og media i Europa på slutten av den kalde krigen. Ujicas andre film, OUT OF THE PRESENT, forteller historien om kosmonauten Sergei Krikalev, som befant seg i romstasjonen Mir mens Sovjetunionen ble oppløst. Denne dokumentaren fra 1995 har oppnådd kultstatus. Den sovjetiske kommunismens siste periode er også tema i hans nyeste film NICOLAE CEAUSESCUS SELVBIOGRAFI. Siden 2001 har Ujica jobbet som professor i film og litteratur ved Karlsruhe University of Arts and Design.

En diktator avslører seg selv Man man si mye rart om Nicolae Ceausescu, men han var ikke noe ordinært sovjetkommunistisk statsoverhode. I motsetning til alle andre østeuropeiske ledere hadde han – i alle fall i sitt første tiår som Romanias president – et godt forhold til Vesten, og han gikk heller ikke av veien for å åpenlyst trosse Moskvas befalinger. Innad i Romania var han gjenstand for en ekstrem persondyrkelse, samtidig som han tuktet sine undersåtter med jernhånd, ikke minst ved hjelp av det hemmelige politiet Securitate. NICOLAE CEAUSESCUS SELVBIOGRAFI bruker arkivfilm fra en rekke tidligere utilgjengelige kilder til å lappe sammen et portrett av denne en gang så overeksponerte, men samtidig også mystiske skikkelsen. Regissør Andrei Ujica tegner et bilde av Ceasescu som ligger et sted mellom en hodeløs politisk leder og en kunstner som bruker staten som medium for å uttrykke en gjennomgripende estetisk sensibilitet. Resultatet er en bauta av en dokumentarfilm som stiller den myteomspunne Ceausescu i et nytt lys. Whatever one's view of Nicolae Ceausescu happens to be, he was hardly your average Soviet-controlled head of state. Being the sole communist premier to cultivate amicable ties with the west, Ceausescu was a thorn in the side of Moscow and a glimmer of hope in the eyes of NATO – not to mention a scourge to his own people. In this documentary director Andrei Ujica uses previously unavailable archive footage to paint a fascinating portrait of a man who was at one time both overexposed and shrouded in mystery.

138 BIFF 2010

Romania 2010 Manus: Andrei Ujica Regi: Andrei Ujica Foto: Andrei Ujica Medvirkende: Nicolae Ceausescu Produksjonsselskap: S.C. Icon Production Rumensk tale, engelske tekster. 180 min

Cinema Extraordinaire Midnight Craze

Normal: The Düsseldorf Ripper Normal

Julius Sevcik er en tsjekkisk regissør som er utdannet ved the New York Film Academy - School of Film and Acting, hvor han regisserte en lang rekke kortfilmer. Hans første spillefilm var avslutningsfilmen RESTART (2006). Sevciks filmer har blitt belønnet med priser på filmfestivaler i New York, Mannheim, Taipei og Moskva.

Intenst og grotesk drama om en psykotisk seriemorder og hans uerfarne forsvarsadvokat I 1929 terroriserte den tyske seriemorderen Peter Kürten den tyske byen Düsseldorf med en rekke mord, overfall og seksuelle overgrep. Så en dag overga han seg til alles store overraskelse frivillig til politiet. Tsjekkia, Makedonia 2009 Manus: Julius Sevcík, Anthony Neilson Regi: Julius Sevcík Foto: Antonio Riestra Medvirkende: Milan Knazko, Dagmar Veskrnová, Pavel Gajdos, Zuzana Kajnarová, Miroslav Táborský Produksjonsselskap: Axman Productions Tsjekkisk tale, engelske tekster. 100 min

NORMAL: THE DÜSSELDORF RIPPER starter etter Kürtens arrestasjon og fokuserer på forberedelsene til rettssaken mot ham. Filmens hovedperson er den unge advokat Justus Wehner som blir oppnevnt som Kürtens forsvarer og får i oppgave å overbevise retten om at hans klient er mentalt syk og dermed ikke kan dømmes til døden. Kjemien mellom den uefarne advokaten og den kaldblodige manipulatoren Kürten får etterhvert preg av forholdet mellom Clarice Starling og Hannibal Lecter i NATTSVERMEREN (1991). Det som i utgangspunktet var tenkt å være en kamp for å hindre seriemorderens henrettelse utvikler seg sakte, men sikkert til en kamp om den unge advokatens hardt tilkjempede sjelelige balanse. NORMAL er en grotesk og ekstremt stilisert film tuftet på filosofiske spørsmål – med andre ord en perfekt midnattsfilm! After having terrorized the German town of Düsseldorf with a series of grotesquely violent murders and assaults through the better part of 1929, Peter Kürten one day surrenders himself to the police. As the trial is prepared, young and inexperienced Justus Wehner is appointed as his defense attorney. And as Wehner attempts to get Kürten acquitted on an insanity plea, the young lawyer seems to slowly, but surely get dragged into his client's contagious madness.

BIFF 2010 139

Dokumentarprogram

Oceans Océans

Franske Jaques Perrin (1941) startet som barneskuespiller, og har sin skuespillerutdanning fra Conservatoire National Supérior d‘Art Dramatique. Han har en lang skuespillerkarriere bak seg i Frankrike og Italia, med høydepunkter som CINEMA PARADISO (1988) og LES CHORISTES (2004). Jaques Cluzaud er professor på École supérieure d'études cinématographiques i Paris, og har tidligere samarbeidet med Jaques Perrin på filmen WINGED MIGRATION (2003). OCEANS er hans andre helaftens dokumentarfilm.

En spektakulær reise ned i en ukjent verden OCEANS tar oss med på en spektakulær reise ut på de syv hav og ned i havdypet. Ved hjelp av høyoppløselige bilder og imponerende kameraarbeid svømmer vi fritt blant delfiner, haier, skilpadder, maneter og de aller mest bisarre skapningene som skjuler seg i de mørkeste havdypene hvor solen aldri skinner. Denne visuelle festen av en dokumentarfilm stiller oss ansikt til ansikt med en verden som dekker 70% av jordens overflate, men som for de fleste av oss like gjerne kunne vært en annen planet. OCEANS er uten tvil de siste årenes vakreste og mest betagende naturdokumentar – og definitivt en film som vil ta pusten fra deg!

OCEANS takes us on a spectacular journey out to sea and down into the oceans of the world. Through the use of high definition cameras and impressive tracking shots, we come face to face with a strange and mysterious world that for all intents and purposes might as well be another planet. Spanning from the personal lives of Antarctic seals to the bizarre creatures who reside where the sun doesn't shine, OCEANS is a breathtaking view of a part of the world most of us never get to experience first hand.

140 BIFF 2010

Frankrike, Spania, Sveits 2010 Manus: Jacques Cluzaud, Laurent Debas, Stéphane Durand, Laurent Gaudé, Jacques Perrin, François Sarano Regi: Jacques Perrin Foto: Luc Drion, Philippe Ros, Luciano Tovoli Produksjonsselskap: Galatée Films, Pathé, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, Notro Films, JMH-TSR Engelsk tale, 104 min

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Oldboys

Nikolaj Steen er en dansk sanger, sangskriver, komponist, produsent og skuespiller som debuterer som filmregissør med OLDBOYS. Han har spesielt hatt stor suksess som musiker. Singelen Angel ble en hit i USA og solgte over 300 000 i 1991.

Ekstraomgang for Vagn

Danmark 2009 Manus: Nikolaj Steen Regi: Nikolaj Steen Foto: Niels Reedtz Johansen Medvirkende: Christian Halken, Robert Hansen Produksjonsselskap: Nordisk Film Dansk tale, 100 min Nordisk Film

Den aldrende Vagn lever et monotont og begivenhetsløst liv uten særlig sosial kontakt. Han bor alene, går på jobb, går hjem igjen og tilbringer ettermiddagene han ikke trener fotball med oldboyslaget alene. Og selv på fotballaget sliter han med å passe inn. Men han prøver i det minste, og når laget skal på tur til Sverige for å spille kamp mot en gjeng politimenn, er Vagn den første på bussen. Problemet oppstår først når gjengen stopper ved en bensinstasjon for å proviantere og glemmer den usynlige Vagn igjen på toalettet. Her møter han på en forvirret ung fengselsfugl som nettopp har ranet bensinstasjonen, og sammen legger de to ut på et eventyr som innebefatter romantikk, mannlig vennskap og – selvfølgelig – fotball. Men som alltid når det gjelder road movie-sjangeren, er reisen viktigere enn målet. OLDBOYS er en velspilt, varm og humoristisk film om to utskudd som finner hverandre på tross av sine mildt sagt ulike liv.

Vagn is in the latter half of his life and his existence is monotonous and without much social contact. He lives alone, goes to work, goes home and spends the afternoons he doesn't practice with the oldboys football team on his own. But when the football team sets off on a trip to Sweden, Vagn misses the bus after a lunch break at a gas station. Lost and penniless, he unwittingly falls in with a robber fresh out of jail, and together the unlikely pair set off on an adventure.

BIFF 2010 141

Førpremierer

Om guder og mennesker Of Gods and Men Des Hommes Et Des Dieux

Selvlærte Xavier Beauvois er en fransk skuespiller, filmregissør og manusforfatter. Han spilte selv hovedrollen i sin regidebut NORD i 1991, som i stor grad var selvbiografisk. Han vant juryprisen i Cannes i 1995 med N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR. Fra starten har han vært en gjenganger på César-utdelingen og ved internasjonale festivaler. OM GUD OG MENNESKER vant juryens hovedpris i Cannes i år.

Noen ganger stiller du spørsmål selv om du har gud på din side Blant filmene som fikk mest oppmerksomhet i Cannes i år finner vi franske OM GUDER OG MENNESKER. Handlingen utspiller seg i et klostersamfunn i Algerie og er basert på en sann hendelse hvor syv munker fra Trappistordenen mistet livet i 1996. Filmen viser hvordan munkene må ta vanskelige valg idet de innser at deres tilstedeværelse er et provoserende i det rådende religionspolitiske klimaet. Omstendighetene rundt drapene er fortsatt uklare den dag i dag, det eneste vi vet er at de syv munkene ble halshugget. Regissør Xavier Beauvois har klokt nok valgt å ikke dvele for mye ved hverken sannheten eller skyldsspørsmålet. Snarere fokuserer han på intrigene, uroen og den trykkende stemningen i tiden som leder opp til de grusomme hendelsene. Munkene bruker mye av tiden på å diskutere hva de skal gjøre. Skal de følge sin gudspålagte misjon og bli værende, eller skal de føye seg etter den muslimske befolkningen som vil ha dem vekk? Skal de lytte til Gud eller menneskene? This year‘s Grand Prix winner in Cannes is based on the true story behind the killing of seven catholic monks in Algerie in 1996. In a heated political climate, the monks are debating whether to fulfill their godgiven mission and stay or to give in to the wishes of the muslim population and leave. Focusing not on the question of guilt or what actually happened, OF GODS AND MEN is an intense, thoughtful and philosophical drama about the time leading up to the horrible incident.

142 BIFF 2010

Frankrike 2010 Manus: Xavier Beauvois, Etienne Comar Regi: Xavier Beauvois Foto: Caroline Champetier Medvirkende: Lambert Wilson, Michael Lonsdale Arabisk, fransk tale, engelske tekster. 120 min

CINEMA EXTRAORDINAIRE

Fokus: Østersjøen

Ond tro Bad Faith

Kristian Petri er en svensk regissør, manusforfatter, forfatter og kulturjournalist. Han kom seg til Cannesfestivalen med sin debutfilm SOMMAREN (1995). Siden har han laget både dokumentarfilmer, som BRUNNEN (2005),og spillefilmer som DETALJER, som hentet hjem en drøss med Guldbagger i 2004. Han har også en sterk cv fra både kortfilmer og fjernsyn.

Et postmoderne mordmysterium

Sverige 2010 Manus: Magnus Dahlström Regi: Kristian Petri Foto: Hoyte van Hoytema Medvirkende: Sonja Richter, Jonas Karlsson, Kristoffer Joner Produksjonsselskap: St. Paul Film Svensk tale, 106 min Nordisk Film Distribution

Danske Monia vandrer alene i Gøteborgs gater natterstid da hun i et smug får hun øye på den hardt skadede Frank. Frank er den fryktede Bajonettmorderens siste offer, og etter at han har kommet seg på beina igjen, blir de to raskt hovedpersonene i mysteriet rundt denne enigmatiske skikkelsen. Det besynderlige er bare at det kun er det to som later til å bry seg om den kaldblodige morderen… OND TRO er en spennende og medrivende thriller som benytter seg av en lang rekke forskjellige sjangervirkemidler. Filmen er et lappeteppe med elementer fra drama, thriller, film noir og mer ambisiøse avantgarde-filmer. Et av de sentrale punktene i filmen er hele veien Monias potensielt sviktende mentale helse. Det er åpenbart at det er noe ved den danske kvinnen som ikke stemmer, og hvis vi ikke kan stole på henne, kan vi da stole på noen ting av det filmen forteller oss? Regissør Kristian Petri har med OND TRO laget en smart postmoderne thriller, sauset inn i en humor som er så beksvart at det rett som det er er vanskelig å gjenkjenne den som humor i det hele tatt.

Young Monia is wandering the streets of Gothenburg at night when she stumbles upon the badly injured Frank in an alleyway. Frank is the latest victim of the feared Bayonet Killer, but survives the experience with the aid of Monia. Together, the two are plunged into a mystery which only they seem to care about. BAD FAITH is an ambitious postmodern thriller, which mixes elements from a wide range of genres and assembles them into something at once exciting, captivating – and funny.

BIFF 2010 143

Førpremierer

Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives Loong Boonmee raleuk chat

Apichatpong Weerasethakul er en av få filmskapere i Thailand som har jobbet utenfor det strenge studiosystemet. Han eksperimenterer med de narrative strukturene fra thailandsk TV og radio, tegneserier og gamle filmer. Med bilder av landsbyer, amatørskuespillere og improvisert dialog utfordrer han grensene mellom fiksjon og dokumentar. Hans første langfilm, DOKFA NAI MEUMAN (2000), var en enormt suksessrik dokumentarfilm. Senere har spesielt BLISSFULLY YOURS (2002) og TROPICAL MALADY (2004) gitt ham massiv suksess, brakt ham mange priser og gjort ham til et etablert navn internasjonalt.

Reinkarnasjon? Hvorfor ikke? Man lever jo bare én gang! ONKEL BOONMEE SOM KAN ERINDRE SINE TIDLIGERE LIV er en film det er mildt sagt utfordrende å sjangerbestemme. Denne fortellingen om den døende onkel Boonmee og de mange besynderlige tildragelser som finner sted rundt ham og hans nærmeste i hans siste dager, inneholder elementer av både drama, komedie og mystikk. Ved hjelp av de mange åndene og gjenferdene som bebor skogen rundt hjemmet hans, legger Boonmee ut på en reise gjennom sine mange tidligere liv, samtidig som gjør opp status for det som er i ferd med å ta slutt. Filmen er ikke så mye en sammenhengende historie, som en serie med vage glimt fra ulike liv og tidspunkt som sammen danner en flyktig tilstandsrapport. Apichatpong Weerasethakuul har med sin sjette spillefilm skapt noe helt unikt – ONKEL BOONMEE… er en lun, underfundig og hypnotisk fascinerende film som aldri beveger seg i den retningen man tror den skal. Årets Gullpalme-vinner fra Cannes er en filmperle av de sjeldne; noe som burde kunne appellere til fans av David Lynch – og til alle tilhenger av god film, uavhengig av sjanger.

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES is a film that is hard to pin down. With a narrative that never seems to move in any predictable direction, this tale of the titular uncle Boonmee takes us on a journey into a state of mind which few of us have ever experienced. Being able to journey through his previous incarnations through the aid of the ghosts and spirits who reside in the forest outside his home, Boonmee examines his past lives, as well as taking stock of the one which is now coming to an end.

144 BIFF 2010

Thailand 2010 Manus: Apichatpong Weerasethakul Regi: Apichatpong Weerasethakul Foto: Yukontorn Mingmongkon, Sayombhu Mukdeeprom Medvirkende: Sakda Kaewbuadee, Jenjira Pongpas Produksjonsselskap: Kick the Machine Thai tale, norske tekster. 114 min Kick the Machine

Dokumentarprogram

Realfag

Oppfinnelsen av dr. Nakamats The Invention of Dr. Nakamats Opfindelsen av Dr. Nakamats

Danske Kaspar Astrup Schröder (f. 1979) er selvlært kunstner og designer. I 2004 grunnla han firmaet Kaspar, men av og til jobber han under navnet KSPR eller Kasparworks. Selv om han har base i København jobber han ofte i Asia. Han har stilt ut kunst og utgitt musikk i København, Amsterdam, Brüssel, New York og Tokyo. I 2007 regisserte han dokumentaren CITY SURFERS.

Dr. Nakamats: Mannen som hevder å ha funnet opp nesten alt du setter pris på

Danmark 2009 Regi: Kaspar Astrup Schröder Foto: Kaspar Astrup Schröder Medvirkende: Dr. Nakamats Produksjonsselskap: Plus Pictures Link Engelsk, japansk tale, engelske tekster. 60 min Mercury Media International

Dr. Nakamats er en kultfigur og berømt oppfinner fra Japan som med sine over 3400 patenter er verdensrekordholder i antall oppfinnelser (til sammenligning har Edison usle tusen). Den snart 80 år gamle mannen føler seg stadig ung og full av energi, og er hjernen bak nyvinninger som den aller første floppydiscen, hjernestimulerende te og en motor som er drevet av lysprotoner – for å nevne noen ytterst få. Dr. Nakamats nyter nærmest kongelig anseelse i Japan og har sin egen fanklubb. Men hvem er han egentlig, denne mystiske mesterhjernen fra Tokyo? Og hvor kommer dette ustoppelige drivet til å finne opp nye mer eller mindre nyttige ting fra? I tillegg er Dr. Nakamats overbevist om at han kommer til å leve til han er 144 år. Men på hvilken måte vil han nå dette målet? OPPFINNELSEN AV DR. NAKAMATS følger denne herlige og snodige japanske berømtheten på hans livsforlengende oppdrag samtidig som han til stadighet kommer opp med ideer til nye oppfinnelser.

The 80-year-old Japanese inventor Dr. Nakamats is the brain behind such useful devices as the very first floppy disk (years ahead IBM), brain-stimulating tea, the water-powered bike taxi and a motor that runs on photons. In Japan Dr. Nakamats enjoys a level of respect tantamount to royalty, and presides over his very own fan club. But who is he, this mysterious mastermind from Tokyo? And where does his unstoppable drive to bring new things to the world come from?

BIFF 2010 145

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Paper Soldier Bumazhnyy soldat

Alexei German jr. ble født i Moskva i 1976, men vokste opp i det som den gang het Leningrad – nå St. Petersburg. Han tok eksamen i 2001 ved VGIK – det prestisjetunge filmakademiet i Moskva. Siden flyttet han tilbake til St. Petersburg hvor han arbeidet med forskjellige kortfilmer ved Lenfilmstudio, hvor hans far var leder, før han laget den bemerkelsesvedige debutlangfilmen SISTE TOG i 2003. Siden den gang har han laget de to langfilmene GARPASTUM (2005) og PAPER SOLDIER (2008), samt et segment i filmen KOROTKOE ZAMYKANIE (2009).

Et komplekst kjærlighetsdrama fra den sovjetiske romfartens barndom Stedet er Kasakhstan og året er 1961. Doktor Daniel Pokrovsky har fått jobben med å følge forberedelsene til en tropp med russiske kosmonauter som er tenkt å bli de første menneskene i verdensrommet. Mens teknikerne finsliper farkosten som skal bringe Jurij Gagarin ut i rommet, innleder den gifte legen et forhold til den unge Vera. Og da Daniel vender tilbake til Moskva, blir det åpenbart at forholdet mellom ham og hans kone nærmer seg en krise. Dette vakre, velspilte trekantdramaet utspiller seg mot et forunderlig besnærende bakteppe; de kalde, grå, endeløse kasakhstanske steppene er åsted for det som på denne tiden var de mest avanserte teknologiske eksperimentene i verden. Kontrasten mellom sovjetkommunismens høyteknologiske maskineri og den sentralasiatiske geografien danner et slående bilde av mennesker som er i ferd med å utrette det umulige, og i lys av dette synes karakterenes individuelle problemer sørgelig små. PAPER SOLDIER vant Sølvløven i Venezia i 2008, og viste nok en gang at Aleksei German Jr. har arvet mer enn bare navnet etter sin legendariske far. Kazakhstan, 1961: Doctor Daniel Pokrovsky has been assigned as the resident medic to the troupe of Soviet kosmonauts who are training become the first humans in space. Splitting his time between his home in Moscow and the kosmonaut launching facility on the Kazakh steppes, the married doctor strikes up a relationship with the young, beautiful and romantically inexperienced Vera. And as rockets crash and burn as the day of the launch comes ever closer, Daniel's life seems to bee falling apart as well.

146 BIFF 2010

Russland 2008 Manus: Vladimir Arkusja, Aleksei German Jr., Julia Glezarova Regi: Aleksei German Jr. Foto: Maksim Drozdov, Alisher Khamidkhodjaev Medvirkende: Chulpan Khamatova, Merab Ninidze Russisk tale, engelske tekster. 118 min

Dokumentarprogram

The Parking Lot Movie

Meghan Eckman har en grad i engelsk språk og litteratur fra University of Virginia fra 2000. Siden har hun laget en rekke korte dokumentarfilmer og jobbet som klipper i New York. Hun produserte og klippet PLANET OF THE ARABS som ble vist på Sundance i 2005. THE PARKING LOT MOVIE er langfilmdebuten hennes.

Endelig er den her! Dokumentarfilmen om verdens beste parkeringsplass!

USA 2010 Regi: Meghan Eckman Foto: Bryan Bieber, Eric Hurt Produksjonsselskap: Redhouse Productions Engelsk tale, engelske tekster. 74 min

I Charlottesville finner vi parkeringsplassen som kun går under navnet The Corner Parking Lot. Parkeringsplassen er en legendarisk institusjon i byen, og fungerer som et fristed for dens mange eksentriske parkeringsvakter. Utstyrt med en mikroskopisk bod og en bunnløs forakt for de rike og suksessfulle, har parkeringsvaktene under ledelse av sin sjef og "spirituelle leder" Chris Farina, bygget opp sitt eget lille mikrokosmos hvor samfunnets normer og uskrevne regler ikke gjelder. Med en stab bestående av overutdannede og underbetalte menn, og en filosofi som går ut på at den eneste måten å unnslippe verdens iboende kjiphet er å ganske enkelt la være å ta hensyn til den, er parkeringsplassen en verden med sine helt egne lover og regler. Her finner man antropologistudenter, filosofer, buddhister og slackere, alle forent av sin felles forkjærlighet for å henge ut med kollegaene og sitt kollektive hat mot enhver person som skulle finne på å ymte frempå om at prisen for å parkere er for høy. THE PARKING LOT MOVIE er en humoristisk, upretensiøs og sjarmerende dokumentarfilm om å leve i henhold til sine egne idealer, uansett hva omverdenen måtte mene. In Charlottesville, Virginia we find what the locals refer to only as The Corner Parking Lot. Under the guidance of their boss and "spiritual leader" Chris Farina, the parking attendants have created a microcosm of their own, where few of society's unwritten rules apply. Furnished with a miniature booth and a shared contempt for big cars and wealthy college kids, the ragtag team of attendants spend their days hanging out.

BIFF 2010 147

Cinema Extraordinaire

La Passione The Passion

Carlo Mazzacurati fra Padua i Italia begynte sin regikarriere i 1980 med VAGABONDI. To av hans mest kjente filmer er IL TORO (1994) og LA LINGUA DEL SANTO (2000). Han har også hatt suksess som manusforfatter med storfilmer som MARRAKECHEKSPRESSEN (1989). Han har også spilt små roller i tre filmer av Nani Moretti. Mazzacurati har vunnet en rekke priser.

Jesus, skrivesperre og vannlekkasjer Denne italienske komedien var hjertelig tilstede på filmfestivalen i Venezia i september. Den er delvis innspilt i Bergen – for ikke å si Hølkje! Filmen handler om den avdankede filmskaperen Gianni Dubois, som ikke lenger tilhører tetskiktet i italiensk film ettersom han har rundet femti. Han har imidlertid fått tilbud om å utvikle et manus for en film med en kjent kvinnelig TV-stjerne i hovedrollen, og han øyner også muligheten til å regissere filmen selv. Problemet er at han har fått skrivesperre. Og et enda større problem er at han eier en ferieleilighet i Toscana som ligger vegg i vegg med en kirke, hvor en vannlekkasje truer med å ødelegge en freske som er av uvurderlig betydning for landsbyen. Byrådet har imidlertid et større problem: I henhold til tradisjonen skal de sette opp Jesuspasjonen i påsken, men den foretaksomme produsenten er død og noen må erstatte ham. Gianni får kniven på strupen – glem søksmål og anmeldelse til Riksantikvaren, - men se for guds skyld til å sette i gang å instruere!

Gianni Dubois is a down on his luck filmdirector, whose career has most definitely seen better days. Regarded as a has-been by the industry, he eagerly jumps at the chance to write a film for a famous TV-actress, thinking this might be his way back into the director's chair. But when he's struck with writer's block and the piping in his flat in Tuscany threatens to destroy an age old mural at the local church, wheels are set in motion which, before he knows it, sees Dubois instructing the Passion of Jesus.

148 BIFF 2010

Italia 2010 Manus: Umberto Contarello, Doriana Leondeff, Carlo Mazzacurati, Marco Pettenello Regi: Carlo Mazzacurati Foto: Luca Bigazzi Medvirkende: Silvio Orlando, Giuseppe Battiston Produksjonsselskap: Fandango Italiensk tale, engelske tekster. 106 min

ANTONIO

JOSH

ANTHONY

GEMMA

BANDERAS

BROLIN

HOPKINS

JONES

FREIDA

LUCY

NAOMI

PINTO

PUNCH

WATTS

IN MIND-BLOWING

3D

WRITTEN AND DIRECTED BY

WOODY ALLEN

NORGESPREMIERE 22.OKTOBER!

The last piece of the puzzle... is you!

PÅ KINO FRA 29.OKTOBER!

Dokumentarprogram

The People vs George Lucas

Alexandre O. Philippe er født og oppvokst i Genève, Sveits. Han har regissert en rekke dokumentar- og fiksjonskortfilmer, blant andre LEFT (2006), THE SPOT (2008) og INSIDE (2009), som har blitt vist på over 70 internasjonale filmfestivaler og har innbrakt en rekke priser. Philippe er kreativ leder og medeier i den Denverbaserte Cinema Vertige. Han jobber nå med en rekke prosjekter, blant annet en westernfilm, og flere korte og fullengdes dokumentarfilmer. THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS er hans tredje helaftens dokumentarfilm.

Hvem er det egentlig han tror han er? Den opprinnelige STAR WARS-trilogien både definerte og sveiset sammen en hel generasjon. Med disse filmene skapte George Lucas noe mer enn en serie filmer; han skapte en franchise, en industri, en estetikk – og et univers av karakterer og fortellinger som over tredve år senere fortsatt lever i beste velgående. Problemet er bare at Lucas' senere eventyr i Star Wars-universet er mildt sagt omstridt blant hans mange tilhengere. Og særlig er det filmene STAR WARS I–III og karakteren Jar Jar Binks som har satt sinnene i kok. THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS er en original dokumentarfilm om hva som skjer når et stykke fiksjon vokser seg så stort og overskridende at opphavsmannen mister fullstendig kontroll, og alle og enhver føler seg som medforfattere. Det er også en skildring av Star Wars-fansens mildt sagt komplekse forhold til mannen som skapte deres store besettelse. Men mest av alt er det en underholdende og morsom dokumentar om et av vår tids største populærkulturelle fenomener.

With STAR WARS George Lucas created something bigger than himself. So much bigger, in fact, that thousands of fans all over the world think their vision of the Star Wars universe is more valid than that of its creator. THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS takes a look at what happens when a piece of fiction transcends its originator. Through a series of interviews and clever narrative devices, this original documentary portrays the highly complex relationship between George Lucas and the fans of his work.

150 BIFF 2010

Storbritannia, USA 2010 Regi: Alexandre O. Philippe Foto: Robert Muratore Produksjonsselskap: Exhibit A Pictures, Quark Films Engelsk, fransk tale, engelske tekster. 97 min

Førpremierer

Pinnsvinets hemmelighet The Hedgehog Le hérrison

Mona Achache er en fransk manusforfatter, skuespiller og regissør. PINNSVINETS HEMMELIGHET er hennes debutfilm som regissør.

Piggene ute

Frankrike, Italia 2009 Manus: Mona Achache Regi: Mona Achache Foto: Patrick Blossier Medvirkende: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic Produksjonsselskap: Les Films des Tournelles Fransk, japansk tale, norske tekster. 100 min

11 ÅR GAMLE PALOMA teller ned til 12-årsdagen. Da skal hun ta sitt eget liv. Intelligent utover sitt eget beste, kjedes hun av overklassens platte hverdagslige rutine. Paloma er brutalt ærlig som kun et barn kan være, og gjennom hennes øyne brettes en verden av små hemmeligheter ut – en verden av litterære referanser og perfekte gjemmesteder. Utstyrt med farens gamle kamera søker hun spenning, og retter avkledende blikk mot naboene i blokka. Først når japanske Mr. Ochou flytter inn med kattene Kitty og Levin (oppkalt etter karakterer fra Tolstojs Anna Karenina), begynner ting å skje. Den kultiverte herremannen vekker til live elegansen hos portnersken Madame Michel, og lokker frem livsgnisten i Paloma. Gjennom nye vennskap lærer Paloma at det finnes bedre kattenavn enn Constitution og Parlement. PINNSVINETS HEMMELIGHET er et varmt og vakkert drama om en enstøing som plutselig slår ut i full blomst når hun endelig møter noen som ser henne for den hun er. 11 year old Paloma is counting down the days to her 12th birthday, because this year she is getting herself a big present – suicide. Intelligent way beyond her years and bored out of her mind with the banal and tedious routines of the bourgeoise, Paloma attempts to fill her days with something that may go someway towards inspiring her. Enter Mr. Ouchu, a new Japanese tennant, who slowly manages to bring some of Paloma's lust for life back.

BIFF 2010 151

Dokumentarprogram

Realfag

Plug & Pray

Jens Schanze er en tysk dokumentarfilmskaper, som regisserte sin første dokumentar – DAS KLEINE KAUFHAUS‚ om en liten klesbutikk i München – i 1999. Deretter laget han den prisbelønte OTZENRATHER SPRUNG (2001) som handlet om tvangsflyttingen av flere landsbyer i området rundt Köln på grunn av oppdagelsen av en kullgruve. Han fulgte opp med BROT UND TÖNE (2004), en film som tar for seg et symfoniorkester bestående av arbeidsløse musikere. Schanzes største suksess før PLUG & PRAY, er dog WINTERKINDER - DIE SCHWEIGENDE GENERATION (2005), hvor han utforsket sin familie – og i særdeleshet sin bestefars – forhold til nazistene. Resultatet var et mildt sagt ubehagelig og personlig dypdykk i regissørens egen nedarvede bakgrunnshistorie. PLUG & PRAY er Schanzes hittil største film på det internasjonale markedet.

Homo ex machina? Å skape liv er et av menneskets eldste drømmer, og med dagens teknologiske utvikling er man i en situasjon hvor i alle fall de mest visjonære av oss øyner muligheten for å faktisk få det til. PLUG & PRAY er en film som tar for seg to diametralt motstridende syn på denne utviklingen. På den ene siden finner man forfatteren og oppfinneren Raymond Kurzweil, som hevder at en total sammensmelting av menneskelig biologi og menneskeskapt teknologi ikke bare er uunngåelig, men også det beste som kan skje menneskeheten. I kontrast til Kurzweils tøylesløse optimisme står den aldrende informatikkprofessoren Joseph Weizenbaum. På sine eldre dager bruker Weizenbaum mye av sin tid på å advare mot hvor den ureflekterte teknologiske utviklingen er på vei, ved ganske enkelt å stille spørsmålet "Hvorfor er det ønskelig?". PLUG & PRAY er en fascinerende og underholdende dokumentarfilm om store og grunnleggende spørsmål, fortalt via en rundreise i en verden av teknologi de fleste av oss trodde fortsatt var science fiction. Creating life is one of man's oldest ambitions, and in a world where technology advances at an ever increasing pace, certain visionaries are envisioning this age old dream becoming reality. But not everyone sees this as something that will benefit humanity. In PLUG & PRAY we are taken on a trip through a world of fantastical technology while discussing the moral and philosophical implications of creating artificial intelligence and – ultimately – artificial human beings.

152 BIFF 2010

Tyskland 2010 Manus: Judith Malek-Mahdavi, Jens Schanze Regi: Jens Schanze Foto: Börres Weiffenbach Medvirkende: Joseph Weizenbaum, Raymond Kurzweil Produksjonsselskap: Bayerischer Rundfunk, Mascha Film Engelsk, japansk, italiensk, tysk tale, engelske tekster. 90 min

Rom for kultur Radisson Blu Hotel Norge er stolt samarbeidspartner med Bergen internasjonale filmfestival. Med beliggenhet i hjertet av Bergen, er vi et naturlig førstevalg for deg som trenger møtested, spisested eller overnatting under BIFF. Ole Bull restaurant finner du i 2. etg. Vi skreddersyr også private selskap i vår selskapsavdeling, etter dine ønsker. Radissonblu.com/hotelnorge-bergen Tlf: 55 57 30 00

Cinema Extraordinaire

Le Quattro Volte The Four Times

Michelangelo Frammartino er en italiensk regissør, manusforfatter og klipper, kjent for å lage filmer med svært lite dialog. Han regisserte sin første spillefilm IL DONO i 2003, og fulgte opp i år opp med LE QUATTRO VOLTE.

Anarkististiske geiter, en bil uten bremser og en uforglemmelig, prisvinnende hund Uten dialog og uten mennesker i hovedrollene, skulle man ikke tro at LE QUATTRO VOLTE skulle være en av årets mest severdige filmer. Men under årets festival i Cannes var det nettopp denne filmen som skilte seg ut og viste seg å være en av de mest spesielle og minneverdige filmopplevelsene på lang tid. Den er en slags syklisk kvasidokumentar om livet i en isolert kalabresisk landsby, men er på samme tid filosofisk og leken, nydelig filmet og tidvis veldig tørrvittig. LE QUATTRO VOLTE begynner med at vi følger en eldre gjeter, men regissør Michelangelo Frammartino gir raskt stafettpinnen videre, overbevist om at det ikke nødvendigvis er menneskene som bør å ha hovedrollen i filmer. Istedet fylles historien med anarkistiske geiter, en bil uten bremser og en uforglemmelig hund som stjeler hele filmen i en lang, glimrende planlagt scene som ga den en velfortjent jurypris for beste hund i Cannes. Filmen har også vunnet Europa Cinema Award i Cannes, samt hovedprisen på filmfestivalene i Reykjavik og Annecy. With almost no dialogue and without humans occupying the leading roles, you‘d never guess that FOUR TIMES would be one of the year‘s most enjoyable and memorable films. But it is. It is a philosophical yet liberating and playful quasi-documentary, filled with anarchic goats, a car without breaks, and old man drinking water with holy dust and a brilliant long take of an award winning comic dog genius. FOUR TIMES won the Europa Cinema Award in Cannes as well as the main prizes at the film festivals in Reykjavik and Annecy.

154 BIFF 2010

Italia 2010 Manus: Michelangelo Frammartino Regi: Michelangelo Frammartino Foto: Andrea Locatelli Medvirkende: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano Produksjonsselskap: Vivo Film, Essential Filmproduktion, Invisible Film, Ventura Film Italiensk tale, engelske tekster. 88 min Cinecittà Luce

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

R

Tobias Lindholm er en dansk manusforfatter som de siste årene har arbeidet i fjernsynet. Han samarbeidet først med medregissør Michael Noer som manusforfatter på kortfilmen HAWAII (2006), og skrev dessuten manus til Thomas Vinterbergs SUBMARINO (2010) sammen med regissøren. R er hans første spillefilm både som regissør og manusforfatter.

Michael Noer er en dansk filmregissør som debuterte med dokumentarfilmen VESTERBRO i 2007. Året etter fulgte roadmovien DE VILDE HJERTER, før han i 2010 slo seg sammen med Tobias Lindholm for å skrive og regissere R.

Intenst og ubehagelig realistisk fengselsdrama fra Danmark

Danmark 2010 Manus: Tobias Lindholm, Michael Noer Regi: Tobias Lindholm, Michael Noer Foto: Magnus Nordenhof Jønck Medvirkende: Johan Philip Asbæk, Dulfi Al-Jabouri Produksjonsselskap: Nordisk Film Arabisk, dansk tale, engelske tekster. 99 min

En brutal knivstikkingsepisode sikrer unge Rune en enecelle i Danmarks tøffeste fengsel. Her møter han en verden hvor brutal vold, skiftende lojalitet og en nådeløs indre justis danner rammene for den ellers så grå og rutinepregede hverdagen. Som ny i fengselet befinner Rune seg i en spesielt utsatt posisjon, og det faktum at mannen han stakk ned har venner på innsiden gjør ikke saken bedre. Men samtidig som han vinner en plass i en av fengselets mest fryktede gjenger, gjør han også en uventet oppdagelse. Ved en tilfeldighet oppdager han en måte å frakte narkotika mellom fengselets to adskilte avdelinger, og sammen med sin nye kompis Rashid stiger han raskt i gradene på grunn av sine logistiske evner. Rashid er muslim og sorterer derfor inn under en annen, konkurrerende gjeng, og de to blir raskt et uromoment i fengselets inngrodde hierarki. R er en film som er like nådeløs og ubehagelig som den virkeligheten den skildrer. Vi advarer mot sterke scener, men vi advarer også mot å gå glipp av en av de siste årenes suverent beste danske filmer. Rune is a young man who gets sent off to Denmark's toughest prison after stabbing a man with a knife. Inside the prison walls he is faced with a brutal world where sudden violence, shifting loyalties and a strict inner justice is the order of the day. As a new inmate, Rune is in a particularly vulnerable position, but when he finds a way to smuggle drugs from one end of the prison to another, he starts moving up the ladder. R is an unpleasant yet refreshingly ambitious slice of European social realism.

BIFF 2010 155

Dokumentarprogram

Racing Dreams

Marshall Currys første langfilm, STREET FIGHT (2005), ble nominert til Oscar for beste dokumentarfilm. Den har vunnet en rekke priser og var blant annet nominert til Emmy-pris for nyheter og dokumentarer. Filmmaker Magazine presenterte ham som en av ”25 New Faces of Independent Film“, og med RACING DREAMS fortsetter han trenden med å vinne priser.

Engasjerende og underholdende fartsfylt film om tre unge racerstjerners vei til suksess og oppvekst Idrett på aldersbestemt nivå er blodig alvor i USA. Vi følger tre gokartracere som ikke engang har begynt på ungdomsskolen i knallhard kniving om å bli best i landet. De beste gokartracerne har sponsoravtaler og turneringene følges med argusøyne av medier og publikum. At tolv år gamle Josh må huske å drikke Pepsi når det er et kamera i nærheten viser det ekstreme amerikanske konsum- og konkurransesamfunnet. Alle drømmer om å delta i NASCAR, det største racersirkuset i landet. RACING DREAMS viser en trio på vei fra barndom til ungdom, med alle utfordringene det innebærer. Vi blir også kjent med familiene de har rundt seg som støtter og presser talentene i sin jakt på racerære. Annebeth driver med sporten faren brenner for og viser at jenter kan konkurrere på likt nivå med gutter i den ekstremt mannsdominerte bilverdenen. Regissør Curry stakk av med prisen for beste dokumentarfilm for RACING DREAMS på Tribecafestivalen i fjor og filmen har fortsatt å raske med seg priser. This fast paced and entertaining documentary on three young racers way to success gives intimate portraits of kids meeting the challenges of growing up. From fierce competition to family troubles the talented and charming youngsters find their way with support and pressure from their loved ones. Director Marshall Curry follows up his debut STREET FIGHT with another award winning people pleaser.

156 BIFF 2010

USA 2009 Manus: Marshall Curry Regi: Marshall Curry Foto: Peter Gordon, Wolfgang Held, Alan Jacobsen Produksjonsselskap: Marshall Curry Productions LLC Engelsk tale, 93 min

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Raneren The Robber Der Räuber

Benjamin Heisenberg har med sine to spillefilmer SLEEPER (2005) og RANEREN gjort seg bemerket som en mann det i fremtiden er grunn til å forvente virkelig store ting av. Allerede i debutfilmen utviste han en høyst særegen sans for stil og stemning, og med RANEREN følger han opp det gode sporet. Benjamin Heisenberg Heisenberg er definitivt en regissør man bør holde øye med.

Den sanne historien om maratonløperen som ble bankraner

Tyskland, Østerrike 2009 Manus: Benjamin Heisenberg, Martin Prinz Regi: Benjamin Heisenberg Foto: Reinhold Vorschneider Medvirkende: Florian Wotruba, Johann Bednar, Markus Schleinzer, Peter Vilnai, Max Edelbacher Produksjonsselskap: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Peter Heilrath Filmproduktion Tysk tale, 90 min Films Distribution

RANEREN er et kriminaldrama basert på den sanne historien om maratonløperen Johann Rettenberger som levde et dobbeltliv som bankraner. Rettenberger fremstår verken som en spesielt sympatisk eller usympatisk karakter, snarere fremstilles han som en mann hvis mentale prosesser er fullstendig synkronisert med hans handlinger. Blottet for sentimentalitet og bortkastet tenkearbeid gjør Rettenberger de tingene han må – løpe og rane banker – og fint lite annet. Det er først når Erika, en gammel bekjent, dukker opp at han mister likevekten og ting for alvor begynner å gå galt. Og når først uhellet er ute, møter Rettenberger problemene på den eneste måten han kan: Han løper. Med sin kjølige, dvelende distanse og sitt unike talent for å skape en urovekkende, nervøs stemning, har den fremtidige mesterregissøren Benjamin Heisenberg laget en film som makter å fylle sitt publikum med den samme eksistensielle rastløsheten som preger hovedpersonen. Resultatet er en filmopplevelse hvor man aldri slapper av, og hvor man hele veien føler den uunngåelige undergangen på kroppen. THE ROBBER is a crime drama based on the true story of Johann Rettenberger, a marathon runner who was also a prolific bankrobber. That is, until the day when his old acquaintance Erika suddenly appears and snaps Johann out of his carefully maintained balance. With his feelings for Erika messing up his otherwise unsentimental and cold demeanour, Rettenberger starts making mistakes which threaten to ruin everything. And when trouble rears its head, our protagonist handles it the way he handles everything – by running.

BIFF 2010 157

Førpremierer

Red

Robert Schwentke (1968) er en tysk regissør fra Stuttgart som har utdannelse fra American Film Institute. Han skrev og regisserte for tysk fjernsyn i flere over, før han i 2002 skrev og regisserte sin første spillefilm, TATTOO. I 2003 regisserte han Jodie Foster i filmen FLIGHTPLAN og i 2009 regisserte han THE TIME TRAVELER‘S WIFE basert på romanen med sammen navn.

Dette er den beste actionkomedien du kommer til å se på kino neste år - BIFF viser den nå! RED er basert på tegneserieren ved samme navn skrevet av Warren Ellis og tegnet av Cully Hamner. Vi møter Frank, Joe, Marvin og Victoria - alle tidligere toppagenter i CIA som nå nyter sin stille pensjonisttilværelse. Men som i deres fordums dager skal det vise seg at idyllen ikke varer lenge. CIA har innsett at de gamle agentveteranene vet for mye og starter en aksjon for å ta dem av dage. Det hele starter den dagen Frank får besøk av en spenstig leiemorder og livet igjen begynner å minne om den actionfylte fortiden. For å stoppe aksjonen begir Frank og hans tidligere arbeidskollegaer seg ut på en halsbrekkende reise for å ta seg inn i CIAs hovedkvarter hvor de kommer til å avdekke en av de største konspirasjonene i regjeringens historie. Der hvor Ellis og Hamners tegneserier er spekket med brutale voldsscener, henter denne actionfylte komedien sin styrke i store mengder humor og et flott skuespillerensemble. Det er med andre ord grunn til å tro at mange vil finne noe å glede seg over i denne stjernespekkede storfilmen. Frank, Joe, Marvin and Victoria used to be the CIA‘s top agents - but the secrets they know just made them the Agency‘s top targets. Now framed for assassination, they must use all of their collective cunning, experience and teamwork to stay one step ahead of their deadly pursuers and stay alive. To stop the operation, the team embarks on a cross-country mission to break into the top secret CIA headquarters, where they will uncover one of the biggest conspiracies in government history.

158 BIFF 2010

USA 2010 Manus: Jon Hoeber. Erich Hoeber Regi: Robert Schwentke Foto: Florian Ballhaus Medvirkende: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman Produksjonsselskap: Summit Entertainment, Di Bonaventura Pictures, DC Entertainment Engelsk tale, 111 min Summit Entertainment

Dokumentarprogram

Restrepo

Sebastian Junger lot seg embedde hos de amerikanske troppene i Korangaldalen, sammen med Tim Hetherington. De to skrev for Vanity Fair, men har lang fartstid som journalister i kriserammede områder. Junger fikk sitt gjennombrudd med boken "The Perfect Storm" og har siden skrevet flere bøker om ulike temaer. Han har også tidligere rapportert fra Afghanistan, der spesielt intervjuet med Ahmed Shah Massoud regnes som et høydepunkt. RESTREPO er Jungers debutfilmen som regissør.

Tim Hetherington har virket som fotograf siden 1997, hovedsakelig i vestafrikanske konfliktområder. Han har også publisert en bok om arbeidet sitt i Liberia. Hetherington vant i 2007 World Press Photo-prisen for et av sine bilder fra Korangaldalen. RESTREPO er Hetheringtons første film som regissør.

USA 2010 Regi: Sebastian Junger, Tim Hetherington Foto: Sebastian Junger, Tim Hetherington Produksjonsselskap: Outpost Films Engelsk tale, utekstet. 94 min

Den amerikanske ARMADILLO Korangaldalen i Afghanistan er voldsomt vakker; stupbratte fjellsider, uberørt natur og få spor av sivilisasjon. Den er også en åre for Taliban, som strømmer gjennom dalen fra Pakistan i sør og nordover mot taktisk viktige områder i Afghanistan. Strategisk har det vært viktig for koalisjonsstyrkene å ha kontroll over denne dalen, men de loddrette fjellmassivene og manglende lokalkunnskap har gjort jobben vanskelig. Den amerikanske basen har ligget slik til at den daglig er blitt beskutt og troppene har omdøpt Korangal til “dødens dal“. I 2007 dro Sebastian Junger og Tim Hetherington for å dokumentere de amerikanske troppene i Korangaldalen. De følger soldatene tett og vi får et akutt innblikk i psyken til de amerikanske troppene mens de kjemper mot en fiende som synes å gå i ett med landskapet rundt dem. RESTREPO er den amerikanske ARMADILLO, men tatt i betraktning dens tvetydige skildring av de vestlige soldatenes kamp mot en usynlig fiende, er både APOKALYPSE NÅ (1979) og Joseph Conrads roman "Heart of Darkness" også relevante referanser. The Korangal valley is a strategically important vein for the Taliban. Coalition forces have fought long and hard in this area and US troops have dubbed it ”the valley of death“. In 2007 Sebastian Junger and Tim Hetherington embedded themselves with the contingency going to the Korangal. They offer us a rare insight into lives and psyche of the troops on the frontlines of a battle against an enemy who seems capable of blending seemlessly into the inhospitable terrain. This is the American ARMADILLO.

BIFF 2010 159

Cinema Extraordinaire

Fokus: Latin-Amerika

Revolución

REVOLUCIÓN er laget av ti av de mest profilerte og spennende meksikanske regissørene som har gjort seg bemerket på internasjonale filmfestivaler de siste årene: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas og Patricia Riggen.

Ti av Mexicos beste regissører utfordrer betydningen av den meksikanske revolusjon etter hundre år Den meksikanske revolusjonen brøt løs i 1910 og meksikansk film feirer med å slippe løs sine beste regissører med hver sin kortfilm om hva revolusjon betyr for dem. Filmene holder høyt nivå og viser spennvidden og spensten i en av de absolutt fremste filmindustriene i Amerika. Vi ser ulike innfallsvinkler til revolusjonen og får et tydelig bilde av at unge meksikanere på 2000-tallet ikke har noe blindt, positivt forhold til Reolusjonen med stor R. Desillusjon, desperasjon, aggresjon og nostalgi gjennomsyrer REVOLUCIÓN. Estetisk er filmene en nytelse, og de utfordrende narrative virkemidlene holder spenningen oppe gjennom alle bidragene. Med subtile virkemidler avslører de en revolusjon som har hengitt seg til korrupsjon, dobbeltmoral og opportunisme. Snarere enn en hyllest har dette prosjektet til Gael García Bernal og Diego Luna blitt en frustrasjonsfanfare over en revolusjon som aldri innfridde. Like fullt framstår det som en hyllest til et av verdens mest spennende filmland. Ten of todays most prominent Mexican directors challenge what their Revolution means 100 years after its outbreak. With tremendous range and energy, the different artists portray a failed and corrupted revolution filled with disillusionment, desperation, aggression and nostalgia. With aesthetic flaire and narrative creativity the best of Mexico‘s film makers reveal their frustration with the political elite, thus cementing their position as one of the most exciting film industries in the world.

160 BIFF 2010

Mexico 2010 Manus: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas og Patricia Riggen. Regi: Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat Escalante, Gael García Bernal, Rodrigo García, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas og Patricia Riggen. Foto: Sean Coles, Patrick Murguia, Checco Varese Medvirkende: Adriana Barraza, Ari Brickman, Carmen Corral Produksjonsselskap: Canana Films, IMCINE, Mantarraya Producciones Spansk tale, engelske tekster. 105 min

Dokumentarprogram

Realfag

Richard Garriott: Man on a Mission

Amerikanske Mike Woolf startet sin karriere som tekstforfatter for reklamebyrå, men sluttet i jobben i 2001 for å gjøre alvor av sin hobby - dokumentarfilmskaping. Han realiserte drømmen som regissør og produsent for flere kortdokumentarer, før Woolf i 2010 premierte sin første helaftens dokumentar, RICHARD GARRIOT: MAN ON A MISSION.

Drømmen om verdensrommet – oppfylt

USA 2010 Regi: Mike Woolf Foto: Andrew Yates Medvirkende: Sergey Brin, Mike Fincke, Renita Fincke Produksjonsselskap: Beef and Pie Productions Engelsk tale, engelske tekster. 94 min

Richard Garriott er en fremgangsrik dataspillutvikler og entrepenør. Han er også sønn av Owen K. Garriott, astronauten som i 1973 satte rekorden for lengste opphold i rommet. Gjennom hele oppveksten drømte Richard Garriott om å følge i farens fotspor, men han innså tidlig at hans dårlige syn betød at han neppe ville få turen spandert av NASA. Unge Garriott ga likevel ikke opp drømmen om verdensrommet. I takt med at han gradvis begynte å bygge seg opp en formue via salg av egenproduserte dataspill, begynte han også å interessere seg for mulighetene for romturisme. I MAN ON A MISSION ser vi drømmen bli til virkelighet. RICHARD GARRIOTT – MAN ON A MISSION følger Garriott gjennom astronauttreningen, opp i rommet og tilbake igjen. Filmen gir et fascinerende innblikk i astronautenes forberedelser, og Garriotts egne opptak fra Den internasjonale romstasjonen gir et unikt innblikk i livet i verdensrommet. Dette er et must for alle med et snev av interesse for romfart. Richard Garriott is a successful computer games programmer and entrepeneur. He also happens to be the son of Owen K. Garriott, the astronaut who in 1973 set the record for the longest stay in space. Growing up, Richard always dreamt about following in his father's footsteps, but due to poor sight, he knew that the chancees of NASA sponsoring his trip were slim. MAN ON THE MISSION tells the story of how Garriott managed to make his way into space with only the help of his own wallet.

BIFF 2010 161

Musikalske takter

Ride, Rise, Roar

Hillman Curtis er en amerikansk designer, forfatter og filmskaper. Curtis er anerkjent som en av verdens ledende webdesignere og har skrevet fire bøker om design av nye medier. Han fikk sin start som filmskaper med en rekke korte portretter av designere og kunstnere som han distribuerte via internett, og regisserte deretter en rekke kortfilmer. I 2008 laget han en kort dokumentar for David Byrne og Brian Enos album "Everything That Happens Will Happen Today", hvilket ble starten på samarbeidet som resulterte i RIDE, RISE, ROAR.

Bli med David Byrne på turné i årets beste konsertfilm RIDE, RISE, ROAR en en film om David Byrne. I 2008 og 2009 la han ut på turné for å promotere platen "Everything That Happens Will Happen Today", et samarbeid med Brian Eno som Byrne har samarbeidet med flere ganger tidligere. For å få til et mer visuelt show leide Byrne inn dansere som lagde egen koreografi til låtene. Regissør David Hillman Curtis fulgte bandet på turné, og resultatet ble vist for første gang under South by Southwest Film Festival for et begeistret publikum som klappet etter hver låt som om det de så og hørte var live. Og det er kanskje ikke så rart i og med at hver låt som spilles presenteres i sin helhet slik at man tidvis får følelsen av at man er tilstede og overværer selve konserten. Mellom låtene får vi lov til å bli med bak scenen, og dermed kommer vi også nærmere inn på den idiosynkratiske David Byrne. Kombinasjonen av konsert og innblikk gjør RIDE, RISE, ROAR til en helhetlig og magisk musikkdokumentar – for ikke å si en fullverdig oppfølger til Jonathan Demmes STOP MAKING SENSE (1984), en av de beste musikkfilmene noensinne. RIDE, RISE, ROAR is a movie about David Byrne. In 2008 and 2009 he went on a tour to promote the record "Everything That Happens Will Happen Today", on which he collaborated with Brian Eno. Director David Hillmann Curtis followed the band on tour, focusing equally on capturing the complex whimsy and energy of Byrne's on stage performace and on the more introspective backstage moments. This spiritual sequal to Jonathan Demmes STOP MAKING SENSE (1984) is this year's greatest concert film.

162 BIFF 2010

USA 2010 Regi: David Hillman Curtis Foto: Ben Wolf Medvirkende: David Byrne, Brian Eno Produksjonsselskap: Hillmancurtis, Ravel Films og Topiary Productions Engelsk tale, 87 min

Musikalske takter

Vestland, Vestland

Veien til Diyarbekir The Road to Diyarbekir

Filmskaperen Zardasht Ahmed er selv kurder bosatt i Norge siden 1995. Han har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved Universitetet i Stavanger, og har bakgrunn som billedkunstner og journalist. Hans forrige film FORFULGT (2008), er et sterkt møte med forfatter og demokratiforkjemper Mansur Rajih, som satt 15 år urettmessig i dødscelle i Jemen. Etter å tilfeldigvis ha møtt sitt hjemlands levende legende, Ciwan Haco, på Torget i Stavanger i 2005 har Ahmed arbeidet med VEIEN TIL DIYARBEKIR. I februar 2010 ble han tildelt midler fra Vestnorsk Filmsenter til sitt nye filmprosjekt FATA MORGANA som omhandler den evig jagede flyktningstrømmen i Tanger og deres drømmer om et bedre liv.

En kurdisk folkehelt vender hjem

Norge 2010 Regi: Zaradasht Ahmed Foto: Zaradasht Ahmed Medvirkende: Ciwan Haco Produksjonsselskap: Phantom Film Kurmancî, svensk tale,

VEIEN TIL DIYARBEKIR portretterer den kurdiske musikeren Ciwan Haco og hans dobbeltliv i den lille småbyen Gävle i Sverige hvor han lever et stille og rolig liv med sin islandske kone og to barn. Der er det få som er klar over hans status som folkehelt og superstjerne i hjemlandet. Som en kurdisk Bob Dylan synger han sine tekster som maner til fred og forståelse og får folkemengder til å gå ut av sitt gode skinn for å høre toner fra det undertrykte kurdiske folkedypet. Etter å ha vært svartelistet av myndighetene i de kurdiske områdene i mange år, inviteres han i 2005 endelig til hjembyen Diyarbekir og nasjonalfeiringen Newroz. Over en million tilskuere møtte opp og materialet fra denne rørende og storslagne konserten utgjør en viktig del av filmen. Ciwan Haco er en spennende og reflektert artist og en historie om ham kunne lett båret filmen alene, men regissør Zaradasht Ahmed vil noe mer med denne dokumentaren – han berører eksistensielle spørsmål rundt en flyktnings identitetssøken, eksiltilværelse og hjemlengsel. THE ROAD TO DIYARBEKIR focuses on the Kurdish musician Ciwan Haco and his double-life in the small Swedish village Gävle where he lives a quiet life with his wife and kids. There he is nobody, just another asylum seeker in the cold, snowy landscape. Not many people know that he is a superstar and a living legend in his home country. Like a Kurdish Bob Dylan, Haco sings his beautiful lyrics about peace and understanding before an enormous crowd going crazy for his performance of Kurdish pride and soul. After being refused to sing in Kurdish territory for decades he is finally invited to his hometown, Diyarbekir in 2005. Over one million people attended the concert and the touching scenes from this happening constitutes 1/3 of the film. THE ROAD TO DIYARBEKIR is not just a portrait of an artist, the film touches existential questions about a refugee‘s search for identity in a foreign world.

BIFF 2010 163

Musikalske takter

Rush: Beyond the Lighted Stage

De canadiske filmskaperne Sam Dunn og Scot MacFadyen gjort seg bemerket med en rekke underholdende dokumentarfilmer om heavy metalmusikere og deres fans. Det begynte med METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY i 2005, og siden den gang har det gått slag i slag med GLOBAL METAL (2008), IRON MAIDEN: FLIGHT 666 (2009) og RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE.

Canadas stolteste ekportvare Sam Dunn og Scot McFadyen er radarparet fra Canada som har gjestet BIFF hvert år i en årrekke. De har spesialisert seg på underholdende dokumentarer om Heavy Metal og Black Metal, og denne gangen serverer de oss historien om ett av verdens mestselgende band: Den canadiske power-trioen Rush. Vi møter dem fra begynnelsen av karrieren og følger dem gjennom suksess og tilbakeslag hele veien frem til i dag. Det hele er blitt en svært underholdende beretning om musikk, turnéliv, rivalisering, famile, oppvekst, kritikere og samt bandets komplekse forhold til andre band – være det seg forbilder, kolleger eller fans. Ekstra oppmerksomhet vies også Rushs store tilhengerskare – det er tross alt snakk om et band som på tross av at de har solgt til gull flere ganger på rad enn noen annen artist med unntak av The Beatles og Rolling stones, fortsatt må regnes som et kultband. Gå ikke glipp av sjansen til å oppleve Geddy Lee, Alex Lifeson og mannen som kanskje er verdens beste trommis – Neil Peart, på det store lerretet. Documentary filmmakers Sam Dunn and Scot McFadyen are back with another documentary about another legendary guitar band. Canadian power trio Rush shot to fame and popularity with their unique brand of progressive rock in the 70's and 80's. RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE tells the story of Rush from the simple beginnings to the increasingly complex and elaborate records and live shows which characterize the band today. Through extensive interviews with the band members, the filmmakers present an intimate portrait of the famous trio.

164 BIFF 2010

Canada 2010 Regi: Sam Dunn, Scot McFadyen Foto: Martin Hawkes Medvirkende: Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart Produksjonsselskap: Banger Productions Engelsk tale, 107 min D&E Entertainment

Checkpoints

Russian Lessons

Andrei Nekrasov er etter hvert blitt en prominent dissident i Russland. Han har over 20 års fartstid i filmindustrien. De seneste årene har han satt et hardt fokus på sitt eget hjemland. I 2007 kom han ut med REBELLION: THE LITVINENKO CASE som omhandler Alexander Litvinenko og hans endelikt – en film som fremdeles er forbudt i Russland. I tillegg til film har Nekrasov også skrevet og produsert en rekke teateroppsetninger. Olga Konskaya var en skuespiller, produsent og regissør. Hun var utdannet i Moskva og hadde i en årrekke virket i en rekke filmproduksjoner, både foran og bak kamera. Dette er hennes filmdebut og tragisk nok også hennes siste film da hun døde under ferdigstillingen av filmen.

En torn i den russiske bjørnens buk

Norge, Russland, Georgia 2009 Manus: Olga Konskaya, Andrei Nekrasov Regi: Olga Konskaya, Andrei Nekrasov Foto: Davit Asatiani, Vako Qarchkhadze, Trond Tønder Medvirkende: Vissarion Apliaa, Valery Gergiev Produksjonsselskap: Dreamscanner, Microstudia Group, Piraya Film A/S Russisk, Georgisk tale, engelske tekster. 110 min

Natt til den 8. august 2008 sendte Georgia artilleriskyts inn over “russiske“ områder i Sør-Ossetia. Den georgiske presidenten Saakasjvili hevdet at man med dette responderte på russisk aggresjon fra områdene som Georiga hadde mistet i 91-92-krigen. Russerne svarte med full krigføring og knuste den georgiske motstanden som fantes. På hver sin side av frontlinjen satt Olga Konskaya og Andrei Nekrasov. Vi følger deres innsats med å dokumentere hva som skjedde i denne korte og brutale krigen helt fra fronten og frem til klipperommet. De prøver å formidle hva som har skjedd og skjer i forholdet mellom Russland og deres tidligere provinser og hvordan Russland nå systematisk jobber for å dekke over de menneskerettighetsbrudd de begår i sin egen periferi gjennom løgner, trusler og propaganda. Atter en gang er Kaukasus neksus for Russlands ve og vel.

As the night changed from the 7th to the 8th of October in 2008 Georgian forces started to shell ”Russian“ territories in South Ossetia. Georgia claimed that this was their response to Russian aggression. The Russians responded in kind and flattened any Georgian resistance. Olga Konskaya and Andrei Nekrasov followed the war from both sides of the border. We follow their efforts to document how Russia is now systematically covering their human rights abuses through lies, threats and propaganda.

BIFF 2010 165

Dokumentarprogram

S.O.S/State of Security

Michèle Ohayon arbeidet med kortfilm og fjernsyn i halvannet tiår før hun regisserte sin første helaftens dokumentarfilm med COLORS STRAIGHT UP i 1997. Deretter fulgte COWBOY DEL AMOR (2005) og STEAL A PENCIL FOR ME (2007) før S.O.S./STATE OF SECURITY.

En kritisk undersøkelse av den tvilsomme amerikanske sikkerhetspolitikken I S.O.S./STATE OF SECURITY møter vi den oppsiktsvekkende frittalende Richard Clarke, mangeårig ansatt i ulike amerikanske myndighetsorganer og tidligere sjefsrådigver i USAs nasjonale sikkerhetsråd under George W. Bushs presidentskap. Clarke ble for alvor et kjent navn da han i forbindelse med utredningen av terrorangrepene mot New York og Pentagon den 11. september 2001 fortalte de omkomnes etterlatte at "regjeringen deres sviktet dere, jeg sviktet dere". Både i boken "Against All Enemies" og i sine forklaringer foran 9/11-kommisjonen har Clarke markert seg som en skarp kritiker av Bush-administrasjonen – spesielt dens manglende vilje til å gjøre noe med de mange advarslene som kom før 11. september, samt den påfølgende invasjonen av Irak. S.O.S./STATE OF SECURITY retter et kritisk søkelys på det amerikanske statsbyråkratiets dunkle irrganger, hvor skjulte agendaer og en forbløffende korttenkthet dikterer de store linjene i internasjonal politikk. In S.O.S./STATE OF SECURITY we meet Richard Clarke, former chief advisor in matters of counter-terrorism on the National Security Council under presidents Clinton and George W. Bush. Clarke first came to public attention when testifying before the 9/11 Commision, adressing the victims of the attacks Clarke professed that "your government failed you, I failed you". STATE OF SECURITY takes us on a journey through the murky and labyrinthine world of American security politics.

166 BIFF 2010

USA 2010 Manus: Michèle Ohayon Regi: Michèle Ohayon Foto: Theo van de Sande Medvirkende: Richard Clarke, Graham Allison, Peiter Zatko, Rand Beers, Wendy Chamberlin Produksjonsselskap: Diamond Lane Films, Sidney Kimmel Entertainment Engelsk tale, engelske tekster. 90 min

FØRPREMIERE

A SCREAMING MAN UN HOMME QUI CRIE

Mahmat-Saleh Haroun er født i Tsjad i 1961. Han har bodd i Frankrike siden 1982 og laget en rekke filmer. Han spillefilmdebuterte med BYE BYE AFRICA i 1999 og fulgte i 2003 opp med ABOUNA. Mahmat-Saleh Haroun har med sine to siste filmer DARRATT (2006) og A SCREAMING MAN virkelig oppnådd anerkjennelse også blant et europeisk publikum. DARRATT fikk Grand Special Jury Prize ved Veneziafestivalen i 2006 og med A SCREAMING MAN hentet han velfortjent med seg juryprisen fra hovedprogrammet i Cannes.

Et tsjadisk mesterverk

Tsjad, Frankrike, Belgia 2010 Manus: Mahamat-Saleh Haroun Regi: Mahamat-Saleh Haroun Foto: Marie-Hélène Dozo Medvirkende: Emilie Abossolo M'bo, Youssouf Djaoro Produksjonsselskap: Pili Films Fransk, arabisk tale, norske tekster. 92 min Pyramide International, Paris.

A SCREAMING MAN er en noe så sjeldent på norske kinoer som en film fra det sentralafrikanske landet Tsjad, et land som visstnok bare har én fungerende kino. Regissør Mahmat-Saleh Haroun forteller en samtidshistorie fra et land på randen av borgerkrig. Med en subtil og nedtonet stil viser han hvordan landet slites i to under korrupsjon, fattigdom, kinesiske oppkjøp og en konstant frykt for sikkerhet. Adam og sønnen Abdel arbeider begge ved det mest luksuriøse hotellet i hovedstaden. Adam er tidligere vestafrikansk mester i svømming og har i alle år hatt ansvar for vedlikehold av hotellets basseng. Han nyter en stor respekt både fra kolleger og naboer. Når nye kinesiske eiere kjøper opp hotellet bestemmes det at den aldrende Adam skal omplasseres og at sønnen skal overta ansvaret for bassenget. Adam føler seg plutselig sosialt ydmyket og fylles av forakt. Samtidig forlanger myndighetene at alle borgere må bidra til hærens krigsinnsats. Adam blir fanget i et umulig dilemma: Han har ingen penger å bidra med, men han har en sønn… Present day Chad: Adam is working as a pool attendant at a luxurious hotel in the capital. Outside the capital the civil war is raging and rebels are coming closer every day. When the hotel is sold to Chinese investors, Adam is forced to give his job to his son Abdel. Resentful, he feels terrible shame. He is then approached by a local government official, demanding that he contributes to the war effort. He has to give either money or "volunteers" to fight the rebels. Adam is penniless, he has only his son.

BIFF 2010 167

Dokumentarprogram i konkurranse

Fokus: Latinamerika

The Secrets of the Tribe

Brasilianske José Padilha studerte økonomi og politikk i Rio de Janeiro samt engelsk litteratur og internasjonal politikk i Oxford. Han har så langt regissert tre langfilmer. Debutfilmen hans, BUS 174 (2002), om kapringen av en buss i Brasil, fikk meget god mottakelse av et samlet kritikerkorps. Hans forrige film, TROPA DE ELITE (2007), vant gullbjørnen ved filmfestivalen i Berlin. Den følger livene til et knippe spesialagenter i slummen i Rio de Janeiro i deres kamp mot narkobossene. En oppfølger til denne filmen er under produksjon. Hans siste film SECRET OF THE TRIBES ble lansert under årets filmfestival i Sundance.

Tankevekkende dokumentar om antropologer på krigsstien i den akademiske jungelen På 60- og 70-tallet reiste en jevn strøm av antropologer til Amazonas for å forske på Yanomami-indianerne, en stamme som bodde langt ut i jungelen mellom Venezuela og Brasil, uberørt av sivilisasjonen. 40 år senere har det oppstått uenighet, krangling og skandaler antropologene imellom hva gjelder metode, etikk og påståtte ugjerninger. SECRETS OF THE TRIBE handler ikke så mye om vestens innflytelse på indianerne, men om konfliktene mellom et visst antall antropologer som har bygget sine karrierer på Yanomami-forskningen. Filmen bruker antropologenes egen metode på dem selv for dermed å avsløre narsissisme og beskyldninger om dårlig metodikk, pedofili og til og med massemord – samtidig som indianerne får en sjanse til å uttale seg. Filmen etterlater en bitter smak og en skepsis mot den antropologiske stammen som blir fremstilt usminket og med buksene nede. SECRETS OF THE TRIBE er en tankevekkende og delvis sjokkerende dokumentar om irrasjonelle holdninger blant antatt rasjonelle akademikere. In the 60's and 70's several anthropologists travelled to the Amazon to study the Yanomami Indians, a tribe which lived far off in the jungle between Venezuela and Brazil untouched by modern civilization. 40 years later some of these anthropologists still fight about methods, ethics and accusations of pedophilia and genocide. SECRET OF THE TRIBES is a thought provoking documentary about irrational behavior amongst supposedly rational academics.

168 BIFF 2010

Brasil, Storbritannia 2009 Regi: José Padilha Foto: Lula Carvalho Produksjonsselskap: Stampede, Zazen Produções Spansk, engelsk tale, engelske tekster. 98 min

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

Senterjenter Mall Girls Galerianki

Katarzyna Roslaniec (1980) er en polsk regissør og manusforfatter som debuterte med den brisbelønte kortfilmen SENTERJENTER i 2006. Tre år senere videreutviklet hun kortfilmen til det som skulle bli hennes første langfilm – også denne med tittelen SENTERJENTER.

Hver dag er superlangdag

Polen 2009 Manus: Katarzyna Roslaniec Regi: Katarzyna Roslaniec Foto: Witold Stok Medvirkende: Anna Karczmarczyk, Dagmara Krasowska Produksjonsselskap: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) Polsk tale, engelske tekster. 82 min

SENTERJENTER er en film som tar for seg et tema som i de senere år har blitt urovekkende vanlig i Polen: Unge jenter lar seg forføre av den løpske kommersialismen som preger de tidligere østblokklandene, og utvikler et enormt og umettelig begjær etter klær, sko og andre materielle goder. Og siden unge polske jenter flest har en heller beskjeden privatøkonomi, bytter de villig vekk det mest lettomsettelige de har – kroppene sine. SENTERJENTER er et drama om en jentegjeng hvor dette er modus operandi. Den unge, uskyldige Alicja får nye venner, og snart er hun på full fart inn i en verden hvor kroppen hennes er en magisk billett til alt hun måtte ønske seg. Men det er som kjent ikke bare enkelt å være utøver av verdens eldste yrke, og når man i tillegg legger til tenåringsangst og løpske hormoner, har man en nærmest perfekt oppskrift på en film om hvordan det er å være tenåring i det postsovjetiske Øst-Europa. MALL GIRLS is a film about a phenomenon which has become increasingly common in Poland during the last few years: Blinded by the glamour of western materialism, young girls develop a hunger for clothes, shoes and other material goods which make them throw common sense out the window and sell sexual favours in order to finance their expensive habits. Add teen angst and raging hormones to the mix, and you've got what is pretty much a perfect recipe for a film about being a teen in post-Soviet Eastern Europe.

BIFF 2010 169

Checkpoints

Fokus: Latin-amerika

The Shock Doctrine

Mat Whitecross (1978) gjorde seg først bemerket med musikkvideoen til Coldplays "Bigger Stronger" i 1999. Etter å ha jobbet som produksjonsassistent og klipper på en del filmproduksjoner, regisserte han dokumentaren ROAD TO GUANTANAMO sammen med Michael Winterbottom.

Veldokumentert film om frimarkedhandelens historie og den 2. dødssynden: GRÅDIGHET Lurer du på hvorfor det er så stor forskjell mellom fattig og rik? Hva som er de bakenforliggende årsakene til revolusjoner, kriger og streiker? Og hvordan organiserer de store kapitalistiske kreftene seg etter store naturkatastrofer? Denne dokumentaren basert på Naomi Kleins boksuksess ”The Shock Doctrine - The Rise of Disaster Capitalism“ vil gjennom sin analyse av katastrofekapitalismen kunne gi deg svar på akkurat dette. Eller i alle fall, om du ikke allerede har lest boken, åpne øynene dine for de grusomhetene som foregår når makteeliten tilstreber seg mer makt og mer penger gjennom ”sjokkbehandling“ og kynisk utnyttelse av de svakeste i verdenssamfunnet. Regissørene Winterbottom og Whitecross bruker arkivmateriale fra kriger, streiker og sivil forvirrig for å illustrere konseptene bak frimarkedshandelen og dens skapere Milton Friedman og hans disipler fra Universitetet i Chicago. THE SHOCK DOCTRINE er en viktig dokumentar som sørgelig nok er mer aktuell i dag enn noensinne. The film is based on investigative reporter and bestselling author Naomi Klein's book "The Shock Doctrine". Directors Winterbottom and Whitecross use archival footage of wars, strikes and civil turmoil to illustrate the destructive effects of the free-market philosophy of economist Milton Friedman and his disciples at the University of Chicago. This footage, together with Naomi Klein's lectures, make for a rich movie wich provide us with a backstory for the political and economic challenges which lie ahead of us.

170 BIFF 2010

Michael Winterbottom (1961) er en internasjonalt anerkjent engelsk regissør som begynte sin karriere i britisk fjernsyn før han beveget seg over til spillefilm. Han har regissert atten spillefilmer hvorav tre av disse, WELCOME TO SARAJEVO, WONDERLAND og 24 HOUR PARTY PEOPLE, har blitt nominert til Palme d‘Or under filmfestivalen i Cannes. I år har han laget to adapsjoner av kjente bøker - klassikeren THE KILLER INSIDE ME av Jim Thompson og THE SHOCK DOCTRINE, basert på Naomi Kleins bestselger. Begge blir vist på årets festival.

Storbritannia 2009 Manus: Naomi Klein Regi: Mat Whitecross, Michael Winterbottom Foto: Ronald Plante Medvirkende: Kieran O'Brien, Naomi Klein, Donald Hebb Produksjonsselskap: Renegade Pictures, Revolution Films Engelsk tale, 79 min

Førpremierer

The Social Network

David Fincher er en kritikerrost amerikansk regissør som fikk sin første jobb i filmbransjen da han ble ansatt av George Lucas' Industrial Light & Magic. Ett tiår og en rekke musikkvideoer og reklamefilmer senere, debuterte Fincher som spillefilmregissør med ALIEN 3 (1992). Det var imidlertid først tre år senere at en samlet filmverden virkelig fikk øynene opp for ham; thrilleren SEVEN gledet både publikum og kritikere, og har blitt stående som en av 90-tallets store klassikere. Klassikerstatus fikk også Finchers fjerde spillefilm FIGHT CLUB (1999), som uavhengig av fremtidig karriereutvikling sikrer Fincher en plass i de filmhistoriske oppslagsverkene. Av regissørens andre filmer kan man nevne titler som THE GAME (1997), PANIC ROOM (2002) og ZODIAC (2007). Fincher er for tiden i gang med å å regissere den amerikanske versjonen av MENN SOM HATER KVINNER.

Kan jeg adde deg?

USA 2010 Manus: Aaron Sorkin, Ben Mezrich Regi: David Fincher Foto: Jeff Cronenweth Medvirkende: Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Bryan Barter Produksjonsselskap: # Relativity Media, Michael De Luca Productions, Scott Rudin Productions, Trigger Street Productions Engelsk tale, norske tekster. 120 min

THE SOCIAL NETWORK er historien om tilblivelsen av Facebook. Og som med alle store suksesshistorier er det en fortelling om ambisjoner, visjoner, vennskap og svik. Mark Zuckerberg er i dag kjent som mannen som oppfant Facebook, men hvor mange lik måtte 26-åringen gå over for å bli multimilliardær? For som filmens tagline sier: Du får ikke 500 millioner venner uten å skaffe deg et par fiender. I en tid hvor Hollywood bruker dataspill og berg-og-dalbaner som utgangspunkt for sine storfilmer, sier det seg selv at filmen om Facebook før eller senere måtte komme. Det som imidlertid kom som noe av en overraskelse da prosjektet først ble annonsert, var hvilke kritikerroste navn som befant seg bak kamera. For det er åpenbart at "Facebookfilmen" er en idé med stort potensial for smakløs trivialitet. Men selv om plottet høres besnærende fjernsynsfilmaktig ut, er det liten grunn til å frykte når man vet at det er manusforfatter Aaron Sorkin ("Presidenten") og regissør David Fincher som trekker i trådene. In a world where Hollywood bases its blockbuster films on theme park rides, it was just a question of time before someone made a film about the social networking site that one in every fourteen people in the world is a member of. The surprising thing about THE SOCIAL NETWORK, however, is that that two of Hollywood's most critically acclaimed creative forces is at the helm. Along with producer and screenwriter Aaron Sorkin, David Fincher has made an intense drama about the most popular site on the web.

BIFF 2010 171

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Fokus: Latin-Amerika

Sone sør Southern District Zona Sur

Juan Carlos Valdivia debuterte med filmen JONAH AND THE PINK WHALE (1995), som vant prisen for beste foto under filmfestivalen i Havanna. Etter å ha jobbet flere år med fjernsyn fulgte han opp med thrilleren AMERICAN VISA (2005). Den bolivianske filmskaperen har vært involvert i meksikansk filmindustri i mange år. Senere har han vendt tilbake til Bolivia og jobbet med prosjekter knyttet til sitt eget produksjonsselskap Cinenómada. Valdivias siste film SONE SØR er en høyst personlig og politisk film. Filmen vant prisen for beste regi og beste manus i verdensfilmkategorien under filmfestivalen Sundance.

Et formmessig spennende uttrykk fra Bolivia i forandring. I motsetning til andre byer, hvor herskapelige hus ligger oppe i åssidene, lever de velstående innbyggerne i La Paz nede, i det sørlige distriktet av byen. I ett av husene, en komfortabel boble omringet av en vakker hage, lever matriarken Carola og hennes tre barn. Familiens tjenere, Wilson og Marcelina, bor og jobber under samme tak, men lever i en adskilt sfære grunnet ulikt språk, hudfarge og virkelighetsoppfatning. Et sirkulerende kamera fanger opp hverdagslige situasjoner i huset, som viser en sexfiksert sønn, en vrang datter og en lillebror som balanserer på taket uten at noen legger merke til det. Litt etter litt avsløres en overklassefamilie i forfall. SONE SØR er et fremragende formmessig eksperiment som vakte oppsikt under filmfestivalen Sundance. Filmen er en historie om det moderne Bolivia; gjennom en hverdagslig fortelling fra et overklassehjem tegner filmen et bilde av de sosiale omveltningene som finner sted i landet. The matriarch Carola lives in a posh house in the Southern District of La Paz with her three children. The family‘s servants, Wilson and Marcelina, live and work under the same roof, but in a separate sphere due to different language and skin colour. But things are about to stir… Through an everyday story and through the use of innovative and captivating cinematography, SOUTHERN DISTRICT paints a picture of the social changes that currently take place in Bolivia.

172 BIFF 2010

Bolivia 2009 Manus: Juan Carlos Valdivia Regi: Juan Carlos Valdivia Foto: Paul de Lumen Medvirkende: Ninón del Castillo, Pascual Loayza Produksjonsselskap: Cinenómada Spansk, aymara tale, engelske tekster. 108 min

Cinema Extraordinaire

Soul Boy

Ghanesisk-kenyanske Hawa Essuman ble født i 1980. Før hun begynte med film var hun lenge aktiv i det lokale teatermiljøet i Nairobi. Gjennom det tyskafrikanske samarbeidsprosjektet One Fine Day ble hun og andre lokale talenter involvert i en filmworkshop som munnet ut i SOUL BOY. Hun har mottatt skryt ved en rekke festivaler for sin kompakte og innsiktsfulle debut.

Tom Tykwer er født i 1965 i Wupperthal og er etter hvert for veteran å regne blant den generasjon tyske filmskapere som kom til på 90-tallet. Tykwers DØDELIGE MARIA fra 1993 var hans gjennombrudd og ble etterfulgt av VINTERSØVNEN (1997). Selv om begge ble distribuert i Norge, var det først med LØP LOLA, LØP! i 1998 han for alvor ble kjent her hjemme. Siden har han bl.a. laget HEAVEN, et segment i filmen PARIS, JE T'AIME, PARFYMEN og THE INTERNATIONAL. Kenya, Tyskland 2010 Manus: Billy Kahora Regi: Hawa Essuman, Tom Tykwer Foto: Christian Almesberger Medvirkende: Samson Odhiambo, Joab Ogolla, Krysteen Savane Produksjonsselskap: Ginger Ink Films, One Fine Day Films Swahili tale, engelske tekster. 61 min

Magi, heltedåder og afrikansk storbyliv Fjorten år gamle Abi våkner opp og finner sin far redd og syk. Sjelen hans er stjålet! Abi drives ut i Nairobis gater for å redde faren, og finner en luguber kvinneånd, kjent for å naske sjeler fra intetanende menn. Hun gir ham syv oppgaver han må utføre innen et døgn for å få sjelen tilbake. Oppgavene fører ham - og oss – gjennom både slum og overklassestrøk. De gir oss et innblikk i stammekonflikter, klasseforskjeller og kontrastene mellom tradisjon, overtro og modernitet som preger afrikansk storbyliv. Alt dette på én time. Regissør Hawa Essuman fikk hjelp fra flere kanter med denne, hennes første film. SOUL BOY er et resultat av tysk-kenyansk samarbeid, hvor filmskapere gis opplæring, utstyr og hjelp til å komme i gang. Tyske Tom Tykwer er kjent for blant annet LØP LOLA, LØP, THE INTERNATIONAL og PARFYMEN. Nå stikker han altså currywurstene sine i andres business i egenskap av produsent og «hjelperegissør». SOUL BOY er dog først og fremst en kenyansk tour de force – en sjelden – og sjeldent god – afrikansk film. Fourteen year old Abi wakes up one day to find his father ill and frightened. He says his soul has been stolen. Off Abi goes, to reclaim the soul, soon happening upon a sly female spirit, well known to steal souls. To get his fathers soul back, he must perform seven tasks within twentyfour hours. In this, her debut, director Hawa Essuman has combined superstition and the traditional epic with modern african city life. With help from Tom Tykwer, she has created an unusual and impressive piece of cinema.

BIFF 2010 173

Dokumentarprogram

Fokus: Latinamerika

South of the Border

Oliver Stone (1946) er en suksessrik amerikansk regissør og manusforfatter født og oppokst i New York. Han tok sin filmutdannelse på New York University. På slutten av 1980-tallet og tidlig 1990-tallet gjorde han seg bemerket med sin triologi om hendelser fra Vietnam-krigen. For to av disse filmene, PLATOON (1986) og BORN ON THE FOURTH OF JULY (1989) ble han tildelt Oscar for beste regi. Stone har en meget rik filmografi og på listen over noen av hans mest kjente filmer finner man WALL STREET (1987), JFK (1991) og NATURAL BORN KILLERS (1994). Etter 9/11 laget han en spillefilm om tragedien, WORLD TRADE CENTER (2006), og i 2008 regisserte han den biografiske filmen W om livet til George W. Bush. Tidligere har Stone laget de tre dokumentarfilmene PERSONA NON GRATA (2003), COMANDANTE (2003) og LOOKING FOR FIDEL (2004). Dette året kommer han med sitt fjerde og siste tilskudd på dokumentarstammen, SOUTH OF THE BORDER og den etterlengtede oppfølgeren til WALL STREET, nemlig WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS.

Er det en ny revolusjon i Sør-Amerika? Det sies det er en revolusjon på gang i Sør-Amerika, men at veldig få vet om det. I januar 2009 reiste Oliver Stone til Venezuela for å intervjue president Hugo Chávez. Han ville finne ut mer om mannen mediene i USA omtaler som anti-amerikansk og maler et svært lite flatterende bilde av. Videre reiser Stone og hans crew ut av Venezuela og intervjuer tilsammen syv søramerikanske statsledere. Presidentene i området forteller en større og mer tiltalende historie. I kameratslige samtaler snakker Stone med presidentene Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) og Raúl Castro (Cuba). Filmen har skapt kontroverser hos seerne i USA, særlig på grunn av Stones forkjærlighet for venstreradikale og hans noe unyanserte portrettering av president Chávez. Uansett om man er venstreradikal eller ei er dette en viktig, informativ og interessant dokumentar om de spennende omveltningene i Sør-Amerika. There is a revolution underway in South America, but most of the world doesn‘t know it. In January 2009 Oliver Stone travelled to Venezuela to interview President Hugo Chávez and examine the way Chavez has been portrayed in the U.S. media. Once the journey began, however, Stone and his crew found themselves going beyond Venezuela to several other countries. Interviewing seven presidents in the region, the director tells a larger and even more compelling story. Stone gains unprecedented access and sheds new light upon the exciting transformations in the region.

174 BIFF 2010

USA 2009 Manus: Tariq Ali, Mark Weisbrot Regi: Oliver Stone Foto: Albert Maysles, Lucas Fuica, Carlos Moarcovich Medvirkende: Oliver Stone, Raúl Castro, Hugo Chávez Produksjonsselskap: Pentagrama Films and New Element in assosiation with Good Apple Engelsk, spansk tale, engelske tekster. 78 min

Dokumentarprogram

REALFAG

Space Tourists

Christian Frei ble født i Sveits i 1959, hvor han utdannet seg innen media og journalistikk. Han har laget en rekke filmer; mest kjent er den Oscar-nominerte WAR PHOTOGRAPHER fra 2001. Filmene hans dreier ofte rundt temaene krig og intoleranse.

Charterfly til verdensrommet

Sveits 2009 Regi: Christian Frei Foto: Peter Indergand Medvirkende: Anousheh Ansari, Jonas Bendiksen Produksjonsselskap: Christian Frei Filmproductions Engelsk, russisk tale, engelske tekster. 98 min

Fra vann til land, opp i trærne, ned igjen fra trærne, og til sist opp i en jacuzzi. Hvor fortsetter ferden? Mallorca, tenker du. Verdensrommet, tenker BIFF. Det er ikke lenge siden veldig rike mennesker begynte å finne måter å komme seg ut i verdensrommet på. Det som tidligere var en arena for nasjonalistisk symbolpolitiske handlinger, har blitt et produkt vi kan konsumere. En av konsumentene er en iransk-amerikansk kvinne, som vi her følger fra kasakhstansk ødemark ut i rommet og tilbake igjen. Den norske Magnum-fotografen Jonas Bendiksen, med både profesjonell og personlig interesse for russisk isolasjon, gir oss utrolige bilder fra det MAD MAX-aktige kasakhstanske landskapet. Rakettvrak, spøkelsesbyer etter fordums rom-boom, og – månelandskap på jorden. Kanskje mer betagende enn målet, er det vi ser på bakken. Musikk av Jan Garbarek og Steve Reich satt til fallskjermer over ørken gjør det enkelt å like denne filmen, enten man er kosmisk av seg eller ikke. Den vant forøvrig regiprisen ved årets Sundance-festival. No longer merely a matter of nationalistic symbol politics, space travel is now for everyone – everyone that has $20,000,000 to spare, that is. SPACE TOURISTS documents the journey of an American-Iranian woman who does, and charts her trek from the desolate Kazakh desert and into space. Minimalist music and minimalist landscapes make for a pleasant experience on our part.

BIFF 2010 175

DOKUMENTARPROGRAM

Spillet om de apatiske barna Spelet om dom apatiska barnen

Gellert Tamas (1963) er journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør med base i Sverige. Hans mest oppsiktsvekkende arbeider som boken “Lasermannen - en berättelse om Sverige“ (2000) og BIFF-aktuelle SPILLET OM DE APATISKE BARNA (2006) kan best karakteriseres som lengre “fortellende reportasjer“, en sjanger mange kritikere oppfatter som problematisk fordi den tåkelegger grensen mellom subjektiv sannhet og objektiv virkelighet.

Skittent spill i sosialdemokratiet SPILLET OM DE APATISKE BARNA fokuserer på det komplekse forholdet som i dag har utviklet seg mellom individ og samfunn i velferdsstaten. Det handler om identitet, om “utenforskap“, rasisme og fremmedfiendtlighet, men også om myter, makt og manipulasjon. Brennpunkt er tirsdag 7. mars 2006. Denne dagen slår svensk politi til på flere adresser hvor innvandrerfamiler mistenkes for å forgifte sine barn. En desperat handling for å få fast opphold? Man tar blodprøver og klipper av hårtuster. Aksjonen markerte vendepunktet i en voksende moralsk panikk som hadde fått utvikle seg i kjølvannet av medieoppslag om flyktningebarn som simulerte autismelignende atferd. Ryktene vokste i omfang når også sentrale medlemmer av regjeringen – blant andre Sveriges daværende migrasjonsminister – mistenkeliggjorde disse familiene. Resultatene av politiets aksjoner i 2006 viste ingen tegn på vanskjøtsel. Regissør Tamas går enda lenger: Politiaksjonen påstås å være et forventet massivt overgrep, manipulert og stimulert av byråkrater høyt oppe i det svenske statsapparatet. SPELET OM DOM APATISKA BARNEN is a film about the complex relationship between individuals and society in the modern day Scandinavian welfare state. It's a film about identity, outsider roles, racism and xenophobia – but also power, myths and manipulation. The film explores a joint police action to uncover cases of immigrant families in Sweden poisoning their children in order to make them display autistic tendencies and thus gain asylum. The police uncover nothing, and the whole case seems fabricated from high up in the system.

176 BIFF 2010

Sverige 2006 Regi: Gellert Tamas Svensk tale,

Musikalske takter

Strange Powers: Stephin Merritt and the Magnetic Fields

Kerthy Fix startet karrieren med kultfilmarbeid som produksjonsassistent på Richard Linklaters SLACKER (1991). Blant hennes senere arbeid, finner vi jobben som medprodusent på serien "Flying: Confessions of a Free Woman", som var regissert av Jennifer Fox for the Sundance Channel (2008). Mens hun har jobbet med STRANGE POWERS, har hun også fullført et manus til en film om Christine Jorgensen, verdens første kjente transseksuelle kvinne. Fix er for tiden igang med en turnédokumentar om den radikale feministgruppen Le Tigre.

Gail O'Hara har vært offisiell fotograf for Stephin Merritt og hans band (The Magnetic Fields, The Gothic Archies, Future Bible Heroes, The 6ths) siden 1994.

Et intimt portrett av den mediesky artisten som er anerkjent som sin generasjons Cole Porter

USA, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannia 2010 Regi: Kerthy Fix, Gail O'Hara Foto: Paul Kloss Medvirkende: Stephin Merritt, Claudia Gonson Engelsk tale, 89 min

STRANGE POWERS har tatt ti år å lage og er blitt et intimt portrett av låtskriver Stephen Merritt og hans band the Magnetic Fields. Merritts kjennskap til - og unike teft for - minneverdige melodier, samt hans elskovssyke, skeive tekster og odde, ironiske arrangementer, har gjort ham til en av popverdenens mest særegne og sentrale artister. The Magnetic Fields 1999-utgivelse "69 Love Songs" er deres beste plate og en av de beste platene i popmusikkens historie overhodet. STRANGE POWERS: STEPHIN MERRITT AND THE MAGNETIC FIELDS utforsker Merritts låtskrivings- og innspillingsprosess, og fokuserer på hans nære personlige og profesjonelle forhold til bandkollega og manager Claudia Gonson. Tatt i betraktning filmens odde og noe eksentriske hovedperson er den oppsiktsvekkende streit, og den unngår den mulige fristelsen å fremstille Merritt som klovn. I stedet får vi et seriøst og sjeldent innblikk i karrieren til en mediesky artist som står bak en av de mest oppsiktsvekkende låtkatalogene i amerikansk popmusikk.

Songwriter Stephin Merritt is known as "the Cole Porter of his generation" for his memorable melodies, lovelorn lyrics and wry musical stylings. Shot over a period of 10 years, STRANGE POWERS: STEPHIN MERRITT AND THE MAGNETIC FIELDS explores his friendship with his longtime bandmate and manager Claudia Gonson. Through his recording and songwriting process, the film traces a 20-year career that has yielded one of the most engaging bodies of work in the contemporary American songbook.

BIFF 2010 177

DOKUMENTARPROGRAM

VESTLAND, VESTLAND

Streiftog i Bergen

Øyvind Sandberg er født i Bergen i 1953 og står bat en rekke prisvinnende dokumentarfilmer. Øyvind er det for tiden mest prominente medlemmet i den stolte filmfamilien Sandberg. Både hans far Haakon og hans onkel Sverre var blant Bergens mest fremstående dokumentarfilmskapere mellom 1960- og 90-tallet, med de årlige STREIFTOG I BERGEN-filmene som det mest håndfaste eksempelet på deres sentrale plass i byens kulturliv. Øyvinds mor Liv arbeidet også – som regel ukredittert – på disse filmene, og STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE, filmen som innleder årets STREIFTOG-program, er sønnens portrett av sine foreldre og deres virke.

To kvelder med nostalgi og bilder av Bergens nære fortid Under årets BIFF er to kvelder satt av til nostalgi og gamle filmer fra Bergen, og til menneskene som presenterte bergenserne for disse bildene. I årene fra 1960 til 1971 gjorde tvillingbrødrene Haakon og Sverre Sandberg og Haakons kone Liv opptak av store og små begivenheter som hadde funnet sted i byen i løpet av året. Disse filmene, ispedd arkivopptak de hadde fått tilgang på, gikk under navnet STREIFTOG I BERGEN, ANNO… og ble vist som forfilm på Bergen Kino hver 2. Juledag. Haakons og Sverres liv innen filmen begynte allerede da de som seksåringer fikk en filmfremviser i julepresang av en tante og brødrene startet kinodrift for nabolagets unger. På den samme eiendommen på Seiersbjerget etablerte de i 1948 det første filmproduksjonsselskapet i Bergen. I Stunden kommer kanskje aldri tilbake vender Haakons og Livs sønn, filmskaper Øyvind Sandberg, kameraet mot sin mors og fars livslange lidenskap for filmmediet. Annofilmene feirer 50 år i 2010, og BIFF markerer dette med premiere på STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE og visninger av Annofilmene fra årene 1960-71.

Every year between 1960 and 1992, brothers Haakon and Sverre Sandberg mad a film about what had happened in Bergen that year. The films were called STREIFTOG I BERGEN ANNO, and were screened at Bergen Kino on the second day of Christmas each year. In STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE filmmaker Øyvind Sandberg, the son of Haakon and Liv Sandberg, portrays his parents life-long passion for film. BIFF screens both this intimate portait and the ANNO films made between 1960 and 1971.

178 BIFF 2010

Norge 1960 Regi: Øyvind Sandberg, Haakon Sandberg Foto: Øyvind Sandberg, Haakon Sandberg Produksjonsselskap: Øy-Film Norsk tale,

Førpremierer

Tamara Drewe

Den anerkjente britike regissøren og produsenten Stephen Frears jobbet mer enn et tiår i TV-bransjen før han spillefilmdebuterte med GUMSHOE i 1971. Det skulle imidlertid gå halvannet tiår før han fikk sitt store gjennombrudd med MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE i 1985. Siden den gang har den allsidige og produktive regissøren stått bak kritikerroste filmer som PRICK UP YOUR EARS (1987), FARLIGE FORBINDELSER (1988), HIGH FIDELITY (2000) og den Oscar-belønnede THE QUEEN (2006).

Lidderlig på landsbygda

Storbritannia 2010 Manus: Moira Buffini, Posy Simmonds Regi: Stephen Frears Foto: Ben Davis Medvirkende: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp Produksjonsselskap: Ruby Films, BBS Films, Westend Films Engelsk tale, 111 min Momentum Pictures

Tamara Drewe er en ung journalist som i voksen alder vender tilbake til landsbygda hvor hun vokste opp. Som tenåring var hun unnseelig, men etter en neseoperasjon og en mer harmonisk fordeling av kroppslige attributter er hun med ett forvandlet til et vaskekte sexsymbol. Unge frøken Drewe flytter inn i barndomshjemmet, og faller raskt for rockestjernen Ben Sergeant som hun treffer via et intervju. De to innleder et forhold, men i bakgrunnen lurer hele tiden Tamaras ungdomsvenn Andy. Han har aldri gitt opp ungdomsforelskelsen, og nå som hans gamle flamme er tilbake i ny og forbedret utgave, blir følelsene bare sterkere. Men det er ikke bare unge menn som lar seg beta av den yppige Tamaras sjarm. På kort tid snur den unge kvinnen hele det lille samfunnet fullstendig på hodet: Mennene vil ha henne, mens kvinnene vil ha henne så langt vekk som overhodet mulig. Stephen Frears' nye film er et herlig sammensurium av utroskap, landsbyliv, erotiske eskapader og fornøyelige forviklinger.

When young journalist Tamara Drewe returns to the village she grew up in, she triggers a chain reaction that turns the whole community upside down in a matter of days. After a nosejob and a more proportionally flattering distribution of bodily attributes, young miss Drewe has grown to become quite a feast for the eye. Men want her and women want her to leave their men alone. In other words: Stephen Frears is back with a delightful concoction of infidelity,village gossip and erotic entanglements.

BIFF 2010 179

Musikalske takter

Taqwacore: The Birth of Punk Islam

Omar Majeed er en pakistansk-canadisk filmskaper som har sin utdannelse fra York University i Toronto. Han startet som klipper, produsent og regissør på ulike TV-produksjoner, og regisserte med TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM sin første helaftens dokumentarfilm.

Glem "Cool Britain" – her er "Cool Islam" Amerikanske Michael Knight er opprinnelig av irsk avstamning og ble oppdratt som katolikk, men i en alder av 13 oppdaget han, takket være Public Enemy, Malcolm X. Dette ledet den unge mannen til å fordype seg i- og senere konvertere til islam. I en alder av 25 skrev så Michael Muhammad Knight boken "The Taqwacores"; en oppdikted historie om radikale unge muslimer som ga uttrykk for sine religiøse standpunkter via punk og hardcore. Knight kopierte først opp boken på kopimaskin, men det var først da den ble utgitt av forlaget Autonomedia i 2004, at den ble det kulturelle fenomenet den i dag er kjent som. Bare et par år etter utgivelsen, fantes det i flere amerikanske storbyer et miljø som var til forveksling likt det beskrevet i "The Taqwacores". TAQWACORE: THE BIRTH OF PUNK ISLAM forteller den fascinerende historien om romanen som ble til virkelighet, i tillegg til å analysere de kulturelle implikasjonene av en punkbevegelse som rammer islam fra innsiden.

In 2002, fed up with orthodox Islam, American convert Michael Muhammad Knight wrote the novel "The Taqwacores" – a fictional account of a group of radical muslims who expressed their religious views throug punk and hardcore. A few short years later, the scenario Knight had described was a reality in several larger American cities. TAQWACORE examines the idea of fiction becoming fact, as well as the need for a punk movement to change Islam from the inside.

180 BIFF 2010

Canada 2009 Regi: Omar Majeed , Zachary Dylan Fay Foto: Mark Ellam Medvirkende: Riz Ahmed, Arieb Azhur, Sena Hussain Produksjonsselskap: Eye Steel Film Engelsk tale, engelske tekster. 80 min

Dokumentarprogram

Teenage Paparazzo

Adrian Grenier er best kjent som skuespiller, og atpåtil en skuespiller med et annet navn. Som Vincent "Vinnie" Chase er han filmstjernen som står i sentrum for humoren og dramatikken i HBOs populære TVserie "Entourage", som nylig avsluttet sin syvende sesong. Grenier har gått den lange veien fra mikroskopiske roller i filmer som Kubrick og Spielbergs A.I.: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, via "Entourage" og videre inn i en faktisk stjernestatus. Men han har også produsert en rekke filmer, i tillegg til å regissere både den overraskende personlige dokumentaren SHOT IN THE DARK (2002), om sitt forsøk på å gjenforenes med sin far, og den humoristiske kortfilmen EUTHANASIA (2006). TEENAGE PAPARAZZO er Greniers mest ambisiøse og suksessfulle film så langt, og bærer bud om at han er en regissør man bør holde øye med.

Original dokumentarfilm om kjendisdyrkelse regissert av en fiktiv filmstjerne

USA 2010 Regi: Adrian Grenier Foto: Lance Bangs, Jason Banker, Matthew Cooke, Steven Fierberg, Bill Megalos, David Serafin Medvirkende: Alec Baldwin, Noam Chomsky, Matt Damon Produksjonsselskap: Bert Marcus Productions, JLoar, Reckless Productions Engelsk tale, 94 min

Da den tretten år gamle aspirerende papparazifotografen Austin Visschedyk tilfeldigvis tar et bilde av skuespilleren Adrian Grenier – bedre kjent som Vincent Chase i "Entourage" – blir det starten på et vennskap og et filmprosjekt utenom det vanlige. Grenier bestemmer seg for å utforske sin nye venns verden, og med kamera på slep bruker han både sitt nye bekjentskap og sin egen kjendisstatus til å utforske forholdet mellom kjendiser, media og publikum. TEENAGE PAPARAZZO er regissert av Grenier selv, og regissøren figurerer både foran og bak kamera. I tillegg opptrer kjendiser som Alec Baldwin, Matt Damon, Lindsay Lohan og Paris Hilton, samt Greniers kolleger fra "Entourage". Noe av det mest fascinerende ved filmen er hvordan den i likhet med den populære TV-serien retter søkelyset mot de utflytende grensene mellom fiksjonen skuespillerne vanligvis opptrer i og fiksjonen mediene skaper rundt dem og presenterer som virkelighet. Resultatet er en underholdende og sjarmerende dokumentarfilm som stiller noen svært interessante spørsmål om forholdet mellom fiksjon og virkelighet og berømmelse som et middel til å overskride grensene for begge. When the aspiring thirteen year old paparazzo Austin Visschedyk snaps a photo of "Entourage" star Adrian Grenier, it marks the start of both a peculiar friendship and a fascinating documentary film project. Grenier decides to explore the bizzare world of his new friend, and with camera in tow he utilizes both his new friendship and his own celebrity status to examine the relationship between celebrities, the media and the people. TEENAGE PAPARAZZO is a fascinating journey into the still unchartered world of celebrity culture.

BIFF 2010 181

Cinema Extraordinaire

Fokus: Østersjøen

The Temptation of St. Tony Püha Tõnu kiusamine

THE TEMPTATION OF ST. TONY er estiske Veiko Õunpuus andre spillefilm. Hans første spillefilm AUTUMN BALL (2007) har mottatt en rekke priser på filmfestivaler verden rundt. Etter bare to filmer viser Õunpuu seg som en av de mest spennende regissørene fra de baltiske statene de siste årene.

En moderne estisk avant garde-fabel Den middelaldrende Tony lever et rolig og behaglig liv, og stiger sakte, men sikkert på rangstigen i firmaet. Samtidig tøyes hans samvittighet til bristepunktet. Tony har aldri tenkt over hva det vil si å være en god og rettferdig person, han kun har gjort sitt beste for å overleve i den knallharde og kyniske øst-europeiske kapitalismen. Litt etter litt faller Tonys perfekte liv sammen; han mister jobben, familien og til slutt all kontakt med virkeligheten i det han synker stadig lenger ned i underverdenen. THE TEMPTATION OF ST. TONY spiller fortellingen om Sankt Antonius' fristelse, som har vært utgangspunkt for blant annet forfatteren Gustave Flaubert og maleren Salvador Dalí. Historien forteller om den overnaturlige fristelsen fra demoner og erotisk visjoner en pilgrim utsettes for i sin vandring gjennom ørkenen, men THE TEMPTATION OF ST. TONY henter like mye inspirasjon fra Dantes “Gudommelig komedie“. Martyren Antonius og den kyniske kapitlaisten Tony, hva har de til felles? THE TEMPTATION OF ST. TONY is the story of company man Tony, whose seemingly perfect life one day collapses. He loses his job, his family and finally all contact with reality, as he sinks ever further down into the underworld. Veiko Õunpuu's avant garde fable of spiritual longing is Estonian cinema at its absolute finest.

182 BIFF 2010

Estland, Finland, Sverige 2009 Manus: Veiko Õunpuu Regi: Veiko Õunpuu Foto: Mart Taniel Medvirkende: Taavi Eelmaa, Ravshana, Kurkova Produksjonsselskap: Homeless Bob Production, Bronson Club Engelsk, estisk, fransk, russisk tale, 110 min

Checkpoints - Konkurranse

THERE ONCE WAS AN ISLAND THERE ONCE WAS AN ISLAND – TE HENUA E NNOHO

Briar Marchs fra New Zealand arbeidet tidligere som kunstner, men er nå først og fremst virksom som fotograf og filmskaper. Hennes mest kjente film er ALLIE EAGLE AND ME fra 2004, som har blitt omtalt som "en kunstners utrolige reise fra lesbisk separatisme til kristent sølibat". Siden har brukt mesteparten av sin tid på THERE ONCE WAS AN ISLAND.

Klimaendringens menneskelige ansikt

New Zealand 2009 Regi: Briar March Foto: Briar March Produksjonsselskap: On the Level Productions Engelsk, takuu tale, engelske tekster. 80 min

Takuu-atollet er i ferd med å synke i havet. Lokalmiljøet på rundt 400 mennesker med sitt eget språk og sin egen kultur må ta tunge avgjørelser for fremtiden. Folk diskuterer mulige løsninger og får besøk fra utenlandske forskere som undersøker situasjonen. Det lokale demokratiet settes på prøve. Noen har omfavnet europeernes kristendom, tolker Guds straff fatalistisk og vil legge bak seg øyene og kulturen sin. Andre vil holde på et liv som ikke bare trues av kulturell påvirkning, men av å bli feiet av kartet av bølgene. Debatten tydeliggjør en passiv nasjonalstat og et tilnærmet fraværende internasjonalt samfunn. Bildene fra Takuu er umåtelig vakre, både av havet, landsbyene og folkene. Spenningen stiger voldsomt når bølgene flommer oppover land og ødelegger både hus og næringsgivende vegetasjon. Etter hvert reiser noen, mens andre steilt holder stand mens vannet stiger.THERE ONCE WAS AN ISLAND er en sterk, sørgmodig og vakker film om konsekvensene av livet vi lever.

Filled with beautiful and stunning images of an Island society, its culture and the ocean, this thought provoking documentary gives climate change a human face. The people of the Takuu atoll have to decide on their future as their homeland is physically sinking in the Pacific Ocean. Some accept to leave their culture behind, while others try to find solutions to stay and save their unique way of life. As the waves roll into their huts and destroys fertile land, tention rises.

BIFF 2010 183

Dokumentarprogram

Think Global, Act Rural Solutions Locales Pour Désordre Global

Coline Serreau (1947) er en fransk regissør, skuespiller og forfatter, med bakgrunn i studier innen litteratur, musikk og teater. I 1970 debuterte hun som skuespiller og i 1973 skrev hun sitt første manus. Som manusforfatter står hun bak filmen som dannet utgangspunkt for publikumssuksessen TRE MENN OG BABY og dens oppfølger. I 1977 regisserte hun sin første dokumentarfilm og har siden skrevet og regissert både spillefilmer og dokumentarer. Temaer som går igjen i filmene er ofte hennes forkjærlighet til naturen og den eviggående kampen mellom kvinner og menn.

Teamwork makes the dream work Hva er sammenhengen mellom millioner av landløse brasilianere som arbeider på dyrket mark, en gruppe mikrobiologer i Frankrike, verdens største organiske plantasje i Ukraina og eksperimentelle gårder i India? De har alle samme mål: Bedre kvalitet på jordsmonnet og bedre tilgang på frø som igjen kan bidra til selvforsyning og bedre bruk av begrensede ressurser. THINK GLOBAL, ACT RURAL tar for seg noe så i utgangspunktet lite tilgjengelig som jordsmonn og bruk av sprøytestoffer. I virkeligheten er dette blitt en svært interessant film om vårt forhold til mat og hvordan vi feilbruker åkre og dyrket mark gjennom utarming av jordsmonn. Filmen forteller også hvordan giftstoffene ødelegger mer enn de verner. Coline Serreau startet sin karriere som militant dokumentarfilmskaper , men har vært innom en rekke spillefilmer før hun nå vender tilbake til utforskingen av virkeligheten. Her reiser hun verden rundt på jakt etter et forståelsesbilde av hvordan vi bedre kan ta vare på og redde planeten – og menneskeheten. What is the connection between millions of landless Brazilian farmhands, a group of microbiologists in France, the world's biggest organic plantation in the Ukraine and experimental farms in India? They are all working towards the same goal: A better quality of soil and better access to seeds, which in turn might make them selfsufficient and contribute towards a more sustainable use of limited resources. THINK GLOBAL, ACT RURAL looks at the challenges facing a growing population sharing a fixed amount of resources.

184 BIFF 2010

Frankrike 2010 Manus: Coline Serreau Regi: Coline Serreau Foto: Coline Serreau Produksjonsselskap: Cinémao, Eniloc Films Fransk tale, engelske tekster. 113 min

Dokumentarprogram

The Tillman Story

Amir Bar-Lev er en amerikansk filmskaper som regisserte sin første helaftens dokumentarfilm FIGHTER i 2000. Hans gjennombrudd kom sju år senere med MY KID COULD PAINT THAT, som han gjestet BIFF med året etter. THE TILLMAN STORY er hans tredje helaftens dokumentarfilm.

Røntgenbilde av en amerikansk tragedie

USA 2010 Manus: Mark Monroe Regi: Amir Bar-Lev Foto: Sean Kirby, Igor Martinovic Medvirkende: Pat Tillman, Richard Tillman Produksjonsselskap: A&E IndieFilms, Passion Pictures Engelsk tale, engelske tekster. 94 min

Ved første øyekast ser historien om Pat Tillman ut som selve definisjonen av glansbildet av Den amerikanske helten. I 2002 var Tillmann en populær og fremgangsrik idrettsmann i den amerikanske fotballigaen NFL. Overraskelsen var derfor stor da han sammen med sin yngre bror Kevin bestemte seg for å verve seg til den amerikanske hærens krigsoperasjoner i Afghanistan. Etter snaue to år i Afghanistan ble han drept da enheten hans ble overrasket av et bakholdsangrep nær grensen til Pakistan. På grunn av hans unike status og mytologiserte heltemot gjorde den amerikanske hæren et stort nummer ut av Tillmans død og tildelte ham blant annet den høythengende Silver Starmedaljen posthumt. Da Tillmans foreldre begynner å grave i omstendighetene rundt hans død, blir det imidlertid raskt klart at militæret ikke forteller sannheten – og at løgnene har forgreininger langt oppover i systemet. THE TILLMAN STORY er en unik dokumentar om hvor langt det amerikanske militæret er villig til å gå for å styre folkets bilde av en krig som aldri tar slutt. THE TILLMAN STORY tells the story of rising NFL star Pat Tillman, who left his job with the Arizona Cardinals to join the US army in their operations in Afghanistan. Nearly two years after joining the army, Tillman was killed in an apparent ambush near the Pakistani border. The army used Tillman's courage and death in a highly publicized effort to keep morale high. However, when Tillman's parents started looking into the case, they soon discovered that the army was covering up something they did not want the Tillmans or the American people to know.

BIFF 2010 185

Cinema Extraordinaire

Fokus: Latin-Amerika

To søsken Brother & Sister Dos hermanos

Daniel Burman (1973) er regissør, manusforfatter, produsent og et viktig navn i den argentinske nybølgen fra tiden rundt århundreskiftet. Burman er født og oppvokst i Buenos Aires, i en polsk-jødisk familie, og portretterer sitt eget miljø i den selvbiografiske trilogien WAITING FOR THE MESSIAH (2000), LOST EMBRACE (2004) og FAMILY LAW (2006). Han har også vært medprodusent på Walter Salles‘ suksessfilm THE MOTORCYCLE DIARIES (2004). Den argentinske filmskaperen har vunnet en rekke priser, blant annet Sølvbjørnen i Berlin for beste film (LOST EMBRACE). Tidligere har Burman utforsket identitetsspørsmål blant unge europeiskættede argentinere. Hans nyeste film, BROTHER & SISTER, omhandler alderdom og søskenforhold, og Burman har fått med seg to argentinske skuespillerlegender, Graciela Borges og Antonio Gasalla, i hovedrollene.

En varm komedie om betingelsesløs kjærlighet til familiemedlemmer man ikke liker Søskenparet Susana og Marcos har begge passert 60, og er fortsatt enslige. Susana er en manipulerende og ekstravagant eiendomsspekulant, og har overlatt hele jobben med å pleie deres felles mor til storebroren Marcos. Marcos er søsterens rake motsetning; altoppofrende og tilbaketrukket. Når moren sovner inn, selger Susana huset hvor Marcos og moren har bodd sammen, og tvinger broren til å flytte fra Buenos Aires til Uruguay. Selv om Susanas motiver er langt fra edle, er dette en mulighet for Marcos til å begynne å leve sitt eget liv igjen. Familierelasjoner er et kjent tema i filmene til den argentinske regissøren Daniel Burman. TO SØSKEN utforsker elsk/hat-forholdet mellom to godt voksne søsken fra Buenos Aires' øvre middelklasse. Samtidig leker Burman med elementer fra den argentinske hovedstadens kultur og livsstil, og tar sosietetens overdrevne stil på kornet med både humor og ømhet. Siblings Susana and Marcos are both in their sixties and still single. Susana is a manipulative and extravagant real estate agent, and has placed the burden of looking after their mother to the older brother Marcos. Marcos is his sister‘s opposite: Altruistic and withdrawn. When their mother finally passes away, Susana sells the house where Marcos and their mother have lived. Although Susana's motives are hardly noble, this is an opportunity for Marcos to start living again.

186 BIFF 2010

Argentina, Spania, Uruguay 2010 Manus: Daniel Burman, Sergio Dubcovsky Regi: Daniel Burman Foto: Hugo Colace Medvirkende: Graciela Borges, Antonio Gasalla Produksjonsselskap: BD Cine Spansk tale, engelske tekster. 105 min

Førpremierer

The Town

Ben Affleck er en filmarbeider som fikk sitt gjennombrudd som forfatter av det oscarbelønnede manuset til DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING (1997), som han skrev sammen med kompisen Matt Damon. Etter at DEN ENESTÅENDE WILL HUNTING for alvor åpnet døren til filmstjernetilværelsen, har Affleck hatt hovedroller i en rekke storfilmer som har irritert kritikere og etterlatt publikum utilfredsstilt. Men med regidebuten GONE BABY GONE (2007) viste Affleck igjen at han har mye å fare med, og i THE TOWN fyller han like godt de to viktigste rollene på begge sider av kameraet. I samme tidsrom har skuespillerkarrieren også tatt seg opp, etter at Affleck med HOLLYWOODLAND (2006) begynte å velge mindre og mer interessante roller.

Ben Affleck fortsetter å vokse som regissør med et nytt sterkt kriminaldrama

USA 2010 Manus: Ben Affleck, Peter Craig, Aaron Stockard Regi: Ben Affleck Foto: Robert Elswit Medvirkende: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm Produksjonsselskap: Warner Bros. Engelsk tale, engelske tekster. 123 min

Ben Affleck imponerte mange med sin regidebut GONE BABY GONE (2007), og med oppfølgeren THE TOWN har både kritikere og publikum virkelig fått øynene opp for at eldstebror Affleck er noe mer enn en hyppig feilcastet skuespiller og den forhenværende herr Jennifer Lopez. Affleck spiller selv hovedrollen som Doug MacRay, en yrkeskriminell som er vokst opp i Bostons tøffeste irskættede miljø. Noen dager etter at han og tre venner har ranet en bank og tatt banksjefen som gissel, oppdager de at hun bor kun fire kvartaler fra en av dem. Doug tar på seg oppgaven med å finne ut hvorvidt hun er en trussel eller ikke, og de to ender opp med å innlede et forhold. Samtidig er FBI på sporet av ranerne, og når deres neste jobb ender med fiasko og kaotiske skuddvekslinger, tvinges Doug til å ta et oppgjør med sitt liv og sine barndomsvenner. THE TOWN er et imponerende komplekst og medrivende thrillerdrama som gir lillebror Caseys I'M STILL HERE sterk konkurranse om tittelen som årets beste film regissert av en Affleck. Doug MacRay is a professional bankrobber, born and raised on the tough streets of Charlestown, Boston. Only days after having robbed a bank and taken the bank manager hostage, the robbers discover that the bank manager lives only four blocks away from one of them. Doug takes on the task of assessing how big of a threat the witness is, and ends up starting a relationship with her. With the FBI hot on their trail, Doug is forced to choose between his new found love and his loyalties and life of crime.

BIFF 2010 187

Dokumentarprogram i konkurranse

Realfag

Transcendent Man

Robert Barry Ptolemy er en amerikansk manusforfatter og regissør. Hans første film var skrekkortfilmen THE CATCH (2001). TRANSCENDENT MAN er hans første dokumentarfilm.

"Does God exist? Well, I would say, 'Not yet'.” —Ray Kurzweil Ray Kurzweil er en av verdens fremste oppfinnere, teknologer og futurister. Han står bak en uhorvelig rekke oppfinnelser som har forbedret livene til mennesker over hele verden. De siste årene har han spesialisert seg på å forutsi fremtidige utviklinger innenfor teknologi, vært rådgiver for flere presidenter og også utgitt flere bøker om temaet. Kurzweil mener blant annet at hva han kaller singulariteten er nært forestående – dagen hvor den teknologiske utviklingen går så fort og informasjonsmengden blir så stor at det er vanskelig å i det hele tatt se for seg tiden før dette. Revolusjonen vil påvirke alle områdene av våre liv, men vi vil ha god tid – han mener blant annet at forventet levealder vil øke med mer enn ett år for hvert år som går og at vi dermed får evig liv. Samtidig vil vi kunne koble kroppene våre direkte til datamaskiner og milliarddoble intelligensen. Og det beste med det? Det vil skje i løpet av de neste 30 årene. TRANSCENDENT MAN utforsker både livet og ideene til Kurzweil, en utvilsomt interessant og kontroversiell mann. Uansett hva fremtiden gir oss er filmen en øyeåpner for kreativitet, skaperglede og gleden ved å tenke nye tanker. TRANSCENDENT MAN explores the life and ideas of Ray Kurzweil, the renowned inventor and futurist who journeys the world sharing his mind-bending vision of a future in which we merge with our computers, live forever and possess computer enhanced brains that make us a billion times more intelligent than we are today. And the best thing about this scenario? It will all happen within the next thirty years. In this documentary, director Robert Barry Ptolemy celebrates creativity, optimism and the joy of creating and thinking new thoughts.

188 BIFF 2010

USA 2009 Manus: Robert Barry Ptolemy Regi: Robert Barry Ptolemy Foto: Shawn Dufraine Medvirkende: Ray Kurzweil Produksjonsselskap: Ptolemaic Productions Engelsk tale, 95 min

Førpremierer

Treet The Tree

Julie Bertucelli er en fransk regissør og manusforfatter som laget sin første film med dokumentaren UN MONDE EN FUSION i 2001. To år senere hadde dramaet TIDEN ETTER OTAR premiere og ble mottatt med stor jubel blant kritikerne. TREET er hennes andre spillefilm.

Tre, håp og kjærlighet

Frankrike, Australia 2010 Manus: Judy Pascoe, Julie Bertucelli, Elizabeth J. Mars Regi: Julie Bertucelli Foto: Nigel Bluck Medvirkende: Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies Produksjonsselskap: Les Films du Poisson, Taylor Media, arte France Cinéma, WDR/Arte, ARD Degeto Film, Tatfilm Engelsk tale, norske tekster. 100 min

Når hennes far en dag plutselig omkommer, blir åtte år gamle Simone overbevist om at det som er igjen av ham har tatt bolig i det store vidtforgreinede treet utenfor familiens gård på den australske landsbygda. Og da hun innvier sin mor Dawn i hemmeligheten, såes et frø som etterhvert skal vise seg å være av avgjørende betydning. For selv om Dawn ikke kan få seg selv til å tro at sjelen til hennes avdøde ektemann nå bor i et tre, gir datterens beretninger om kommunikasjon med treet opphav til en liten gnist av håp. Problemstillingen blir enda mer prekær når Dawn innleder et forhold til George, som også får jobben med å felle det gigantiske treet. I den korte tiden etter ektemannens død har greinene begynt å vokse seg inn i huset, og mens hennes hardt tilkjempede likevekt er i ferd med å slå sprekker, må Dawn fatte en viktig avgjørelse om både treet og familiens fremtid. TREET er en vakker og vemodig magiskrealistisk beretning om sorg, tro og håp.

When her father one day suddenly perishes in a freak accident, eight year old Simone becomes convinced that his soul has taken up recidence in the gigantic tree that adorns her family's property on the Australian countryside. Letting her mother Dawn in on her secret, she unwittingly sows the seeds of future conflict. For when Dawn develops a relationship with George, the man hired to chop down the tree, the close-knit family is faced with a series of questions about faith, hope and letting go of the past.

BIFF 2010 189

Checkpoints Gay and Lesbian Propaganda Night

Fokus: Latin-amerika

Trekniv i smedens hjem 108 108: Cuchillo de Palo

Renate Costa er født i 1981 i Paraguay. Hun har studert dokumentarfilm, regi og produksjon ved blant annet filmskolen på Cuba og i Spania. TREKNIV I SMEDENS HJEM er hennes første helaftens dokumentarfilm.

En personlig dokumentar om familiehemmeligheter og militærjuntaens overgrep i Paraguay på 80-tallet TREKNIV I SMEDENS HJEM er en svært personlig dokumentar om familiehemmeligheter, homofili og militærdiktaturet i Paraguay. Ved å rette kameraet mot sin nærmeste familie har filmskaperen Renate Costa skapt et sammensatt portrett av både sin egen familiehistorie, hennes forhold til sin egen far og et land som fremdeles preges av militærdiktaturet. Dokumentaren handler om Costas onkel Rudolfo. Slik beskriver filmskaperen filmen og temaet: "Rudolfo var den eneste av mine onkler som ikke ville bli smed som min bestefar, han ville bli danser. Som ung homofil under militærregimet ble han forfulgt, fengslet og torturert, og ble også tatt med på listen over de “108" - en liste over unge homofile menn som den dag i dag står som et symbol på homofili og forfølgelse i Paraguay." Gjennom følsomme, personlige og svært private intervjuer presenterer Costa en dokumentar om et samfunn som fremdeles vil tie i hjel en del av historien, og om hvordan to generasjoner sliter med å finne sin plass i verden og overfor hverandre. 108 CUCHILLO DE PALO is a personal documentary about familiy secrets and the military junta's atrocities in Paraguay. Filmmaker Renate Costa explores her own family history in search of what happened to her uncle Rudolfo. He was the only one of her uncles who didn‘t want to become a blacksmith– he wanted to be a dancer. As a young gay man he was arrested and tourtured and put on the list of the “108 homosexuals“. His story reveales a hidden and silenced part of Paraguay's history; a confrontation between two generations in order to understand their place in the world.

190 BIFF 2010

Paraguay, Spania 2010 Manus: Renate Costa Regi: Renate Costa Foto: Carlos Vásquez Medvirkende: Miguel Auda Petunia, Renate Costa Produksjonsselskap: Estudi Playtime Spansk tale, engelske tekster. 93 min Umedia

Cinema Extraordinaire

The Trotsky

Jacob Tierney (1979) er en canadisk skuespiller, manusforfatter og regissør. Han er sønnen til den canadiske produsenten Kevin Tierney, og vokste opp omgitt av film. I 1995 spilte han som femtenåring i britiske Terence Davies mesterverk THE NEON BIBLE. Han regissørdebut kom i 2003 med en moderne variant av Oliver Twist i filmen TWIST. Hans andre film THE TROTSKY kom i 2009.

En sosialistisk high school komedie om en driftig tenåringsbolsjevik

Canada 2010 Manus: Jacob Tierny Regi: Jacob Tierny Foto: Guy Defaux Medvirkende: Jay Baruchel, Emily Hampshire, Colm Feore Produksjonsselskap: The Harold Greenberg Fund, Park Ex pictures Engelsk tale, 120 min Alliance Films

Leon Bronstein er en student som tror han er reinkarnasjonen av den sovjetiske revolusjonæren Leo Trotsky. Når han blir sendt på en offentlig skole etter å ha startet en sultestreik på klesfabrikken til faren sin, organiserer han sine med medelever i en studentunion for å komme nærmere målet sitt om å leve ut sitt forutbestemte liv og for å få utryddet fascismen på skolen. Han blir nødt til å overbevise dagens apatiske og kyniske ungdom om hva som er den rette saken. THE TROTSKY kombinerer en livlig oppveksthistorie med lett politisk satire. I sin andre spillefilm har skuespiller og regissør Jacob Tierney prestert kunststykket å lage en seriøs, men samtidig hylende morsom komedie uten å være belærende eller ta seg selv for alvorlig. Det canadiske stjerneskuddet Jay Baruchel spiller Leon med en slik vitalitet og overbevisning at man lar seg overbevise om at han virkelig tror han er Trotsky. THE TROTSKY har frisk dialog, et skarpt manus, og bærer preg av en intelligent humor, noe som gjør den til en unik variant av high school komedie-sjangeren. Leon Bronstein is a high school student who sincerely believes himself to be the reincarnation of the Soviet Bolshevist Leon Trotsky. His goal is to convince his cynical and lethargic fellow students to revolutionary action against the fascist regime at school. THE TROTSKY is a serious and at the same time hilarious comedy which combines a coming-of-age story with political satire. The film has witty dialogue, a tight script and intelligent humor, with a unique spin on the high school comedy genre.

BIFF 2010 191

Dokumentarprogram

Fokus: Latin-Amerika

Vidåpne øyne Eyes Wide Open - Exploring Today's South America Ojos bien abiertos - Un viaje por la Sudamérica de hoy

Gonzalo Arijón ble født i Montevideo, Uruguay i 1956, men har bodd i Frankrike siden 1979. De siste tjue årene har han laget en rekke dokumentarfilmer, blant annet FOR THESE EYES (1998) og LULA‘S BRAZIL: MANAGING A DREAM (2005). I 2007 ble Arijón tildelt Joris Ivens-prisen for filmen STRANDED under dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam. I VIDÅPNE ØYNE spør Arijón om dagens politiske ledere rundt om på kontinentet klarer å oppfylle folkets drøm om forandring.

En poetisk og politisk reise gjennom Sør-Amerika I 1971 ble boken “Latin-Amerikas åpne årer“ gitt ut for første gang, en bok hvor den uruguayanske forfatteren Eduardo Galeano beskriver århundrer med økonomisk utnyttelse på kontinentet. 40 år senere, med Galeanos ord og tanker som følgesvenn, reiser dokumentarfilmskaper Gonzalo Arijón fra land til land i Sør-Amerika for å undersøke dagens situasjon. Turen går til enorme soyaplantasjer i Brasil, tinngruver i Bolivia, et kollektivt byggeprosjekt i Venezuelas hovedstad og den dype jungelen i Ecuador Etter 90-tallets privatiseringspolitikk har dagens statlige ledere som Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) og Evo Morales (Bolivia) endret stemningen på kontinentet. De nye lederne har endret statens rolle og gått løs på sosiale utfordringer på ulike måter. Vi treffer enkeltmennesker både på grasrotnivå og i den politiske ledelsen, i en innsiktsfull dokumentar om kampen mot den usynlige markedsguden.

After centuries of economic exploitation and pillaging of natural resources in South America, there has been a historic change due to new political leadership in several countries. The Uruguayan author Eduardo Galeano and filmmaker Gonzalo Arijón take us on a poetic and political journey through the continent, where we meet men and women who, in their everyday struggles, have shaped the new direction in each country.

192 BIFF 2010

Uruguay 2009 Manus: Gonzalo Arijón, Hilary Sandison Regi: Gonzalo Arijón Foto: Pablo Hernán Zubizarreta Medvirkende: Eduardo Galeano Produksjonsselskap: Dissidents Arte, Salado Media Spansk, portugisisk tale, engelske tekster. 110 min

Dokumentarprogram

Vår mann i Kirkenes Our Man in Kirkenes

Åse Sveinheim Drivenes er født i 1977 og har jobbet i filmmiljøet i Oslo de siste seks årene. Hun regidebuterte med kortfilmen NATTSKIFT som ble vist på Oslo kino og dokumentarfilmfestivalen i Volda. Langfilmen VÅR MANN I KIRKENES har blitt vist på flere festivaler. I oppdrag for Leger uten grenser filmet og intervjuet hun våren 2008 lokalbefolkningen i Mount Elgon, Kenya for å dokumentere overgrep mot sivilbefolkninga. Materialet ble blant annet brukt i nyhetsinnslag på BBC og Al Jazeera. Hun hatt regi og foto på dokumentarfilmen YOUNG VOICES fra Tanzania og Uganda i oppdrag for Atlas Alliansen, en stiftelse som jobber med global bistand til funksjonshemmede.

Det gode livet i Finnmark

Norge 2010 Manus: Åse Svenheim Drivenes Regi: Åse Svenheim Drivenes Foto: Jarkko T. Laine, Tore Vollan, Anna Myking Medvirkende: Hallgeir Henriksens Produksjonsselskap: Sant & Usant Norske tale, 54 min Deckert Distribution GmbH | Marienplatz 1 | D-04103 Leipzig |

Hallgeir Henriksen er den eneste journalisten på avisa Finnmarkens Kirkenes-kontor. Den rutinerte journalisten har jobbet i Finnmarken i over 16 år, og drømmer seg tilbake til dagene da avisa hadde tid og ressurser til å la ham skrive saker som virkelig betød noe. Som eneste mann på kontoret må Henriksen fordele sin tid likt mellom sin populære matspalte, fem på gata-enqueter, fotografering av nyfødte barn og gravende journalistikk om den historiske nedgangen i salg av sagogryn på den lokale Rema 1000-filialen. Henriksen har lenge ergret seg over underbemanningen på Kirkenes-kontoret, men da avisa omsider får ansatt en ny ung journalist synes Henriksens frustrasjon bare å øke VÅR MANN I KIRKENES er en varm og morsom dokumentarfilm om hvordan globalisering og effektivititetsjag påvirker småsamfunn i periferien. Og samtidig som den byr på en rekke uforglemmelige scener i spennet mellom "The Office" og Aki Kaurismäki, gir den også et unikt bilde av norsk virkelighet anno 2010. Gå ikke glipp av muligheten til å se en av de siste årenes aller beste norske dokumentarfilmer på kino! Hallgeir Henriksen is the only journalist working in the Kirkenes office of the newspaper Finnmarken. As the sole reporter in this easternmost outpost of Norway, Henriksen spends his days recording little other than the most trivial minutiae of the quiet smalltown life. Frustrated, he looks back on the days where the paper's resources allowed him to write pieces that actually mattered. However, when a second journalist is finally hired, it only seems to further aggravate the veteran reporter.

BIFF 2010 193

Dokumentarprogram i konkurranse

Waiting for Superman

Amerikanske Davis Guggenheim har en 27 år lang karriere bak seg som fjernsynsregissør, og har blant annet arbeidet på populære og anerkjente TV-serier som "NYPD Blue", "Akutten", "24", "The Shield", "Deadwood" og "Melrose Place". I tillegg har han regissert spillefilmen GRACIE (2007) og en rekke kortfilmer. I 2006 fikk han et gjennombrudd som regissøren bak Al Gores Oscar-belønnede EN UBEHAGELIG SANNHET, og i 2008 fulgte han opp med dokumentaren A MOTHER'S PROMISE om Barack Obama.

Barna er fremtiden. Seriøst. USA har flere høyt rangerte utdanningsinstitusjoner enn noe annet land i verden. Problemet er bare at disse skolene, universitetene og collegene er private institusjoner som vet å ta seg klekkelig betalt for den kvaliteten de leverer. Den gjennomsnittlige amerikaner har ikke noe håp om å sende barna sine til prestisjeskolene, og tilhører man den nedre del av inntektsskalaen, bør man være fornøyd bare man har en skole å sende barna sine til i det hele tatt. WAITING FOR SUPERMAN er en bekymret dokumentarfilm som retter et kritisk søkelys mot det sviktende offentlige utdanningssystemet i USA. Regissør Davis Guggenheim tar oss med bak tallene og viser oss individene som utgjør den urovekkende statistikken som viser at amerikanere scorer stadig lavere på alt – bortsett fra selvtillit. Hvorfor reagerer ikke myndighetene når undersøkelse på undersøkelse viser at amerikanere blir stadig dårligere til å lese? Og hva kan de ubemidlede gjøre for å sikre sine barn en dugelig utdannelse? WAITING FOR SUPERMAN takes a concerned look at the US public educational system. The US has more high ranking educational institutions than any country in the world, but if you are not wealthy, your children are at the mercy of the public schools. If you're lucky, that is – many children don't have a school to go to at all. Director Davis Guggenheim poses the question of why one of the world's richest and most academically advanced countries is experiencing a steady decline in literacy.

194 BIFF 2010

USA 2010 Manus: Davis Guggenheim, Billy Kimball Regi: Davis Guggenheim Foto: Bob Richman, Erich Roland Produksjonsselskap: Electric Kinney Films, Participant Media, Walden Media Engelsk tale, 102 min Paramount Vantage

Checkpoints - Konkurranse

War Don Don

Regissør og produsent Rebecca Richman Cohen har sin formelle utdannelse i juss fra Harvard Law School, med arbeidserfaring innen strafferett og internasjonal menneskerett. Våren 2005 grunnla hun Racing Horse productions, et uavhengig produksjonsselskap viet dokumentarfilmer om viktige sosiale spørsmål. Det var gjennom jobben sin for forsvaret i tribunalet i Sierra Leone at hun fant tematikken til sin første prisvinnende dokumentar WAR DON DON. Hun underviser også i menneskerettigheter og dokumentarfilm ved Rhode Island School of Design.

I Sierra Leone er krigen over, men oppgjøret tar tilsynelatende aldri slutt

USA 2010 Regi: Rebecca Richman Cohen Foto: Nadia Hallgren, William Charles Moss Produksjonsselskap: Naked Edge Films, Racing Horse Productions Engelsk tale, 83 min Mercury Media International

WAR DON DON, eller “krigen er over“, retter et kritisk søkelys på krigstribunalet som instrument for å oppnå fred og forsoning i et krigsherjet og lutfattig afrikansk land. Vi følger rettssaken mot Issa Sesay, tidligere leder i Revolutionary United Front, som står tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten og andre grusomheter begått under den blodige borgerkrigen mot regjeringen i Sierra Leone fra 1991 til 2002. Filmen gir et sammensatt og nyansert bilde av rettssaken, med intervjuer med både kritikere og tilhengere av Sesay. Samtidig skildrer den dagens situasjon i landet gjennom intervjuer med noen av de mange ofrene. Den problematiserer utenlandsk tilstedeværelse i slike rettssaker og de store utgiftene som istedet kunne ha blitt brukt på gjenoppbygging. Filmen stiller også spørsmål ved hva en krigsforbrytelse er og hvem som står ansvarlig for dem. WAR DON DON er en fascinerende og kompleks film som etterlater en med en sjelden følelse av ambivalens og tvinger publikum til selv å ta stilling til de moralske og praktiske spørsmålene. Krigen er ikke over, og det er ingen enkel vei ut. WAR DON DON takes a critical look at the war crimes tribunal as an instrument to accomplish peace and reconciliation in Sierra Leone. We follow the trial against a former leader of the Revolutionary United Front, Issa Sesay, who stands accused of crimes against humanity and other atrocities committed during the bloody civil war in Sierra Leone between 1991 and 2002. This compelling and complex documentary offers no easy solutions and forces the audience to draw their own conclusions.

BIFF 2010 195

Dokumentarprogram

Fokus: Østersjøen

War games and the man who stopped them Gry wojenne

Dariusz Jablonski er en polsk regissør og produsent, og grunnlegger og leder av Apple Film Production, et av de ledende produksjonsselskapene i Polen. Jablonski regidebuterte med fjernsynsdokumentaren THE PHOTOGRAPHER (1998), som forteller historien om ghettoen i Lodz på bakgrunn av fotografier som tyskerne tok. Filmen mottok priser på flere av de viktigste internasjonale filmfestivalene. Hans første spillefilm, STRAWBERRY (2008) ble vist på rundt tyve festivaler i Europa og USA. Jablonski var initiativtager til Polish Film Awards og grunnlegger av Independent Film Foundation, hvis funksjon er å fremme polsk film og filmskapere i inn- og utland. Han er medlem av både det europeiske og polske filmakademiet.

Portrett av en polsk oberst og hans bidrag til å hindre atomkrig under den kalde krigen WAR GAMES forteller historien om Ryszard Kuklinski, en talentfull militærstrateg og oberst som spilte en sentral rolle i utformingen av Warsawapakten på 1970-tallet. Informasjonen Kuklinski delte med amerikanerne bidro til å holde den kalde krigen kjølig nok til at en atomkrig kunne unngås Idet filmskaper Dariusz Jablonski skal ta fatt på sin film om obersten, viser det seg at Kuklinski nylig er død. For å få tilgang på opplysninger om oberstens rolle i den kalde krigen, intervjuer Jablonski en rekke nært involverte tidligere tjenestemenn, fra den amerikanske etteretningssjefen til lederen av Warsawapakten, samt tidligere president i Polen, Lech Walesa. Disse intervjuene danner et bilde av en idealist som spilte en sentral rolle i å redde Europa fra en tredje verdenskrig, men som også levde et tragisk liv. Det at man stadig ser på utviklingen av den kalde krigen som en form for krigsspill, gjør at vi som ser filmen blir invitert til å felle dommer over Kuklinskis ulike valg. A uniquely constructed portrait of the Polish Colonel Ryszard Kuklinski, who provided the CIA with more than 40 000 strategic documents from the Warsaw Pact during the Cold War. Filmmaker Dariusz Jablonski begins his story of the colonel in 2004, but it turns out Kuklinski has just died. So instead he talks with a number of closely involved ex-servicemen. These interviews paint a picture of an idealistic man who saved Europe from a Third World War, but who also led a tragic life.

196 BIFF 2010

Polen 2009 Manus: Dariusz Jablonski Regi: Dariusz Jablonski Foto: Tomasz Michalowski Medvirkende: Wojciech Jaruzelski, Walter Lang Produksjonsselskap: Apple Film Productions og Trigon Productions Engelsk og polsk tale, 114 min

Checkpoints - Konkurranse

Fokus: Latin-amerika

Waste Land

Lucy Walker fra London begynte å regissere teater i tenårene og har studert film ved New York University. Senere har hun gjort seg bemerket som dokumentarfilmskaper med DEVIL‘S PLAYGROUND (2002), BLINDSIGHT (2006) og COUNTDOWN TO ZERO (2010). WASTE LAND er den første filmen som har vunnet publikumsprisen både på Sundance og i Berlin. Filmen har også vunnet en rekke priser på andre festivaler. João Jardim og Karen Harley er medprodusenter.

"Øyeblikket når en ting forvandles til noe annet er det aller vakreste øyeblikket" - Vik Muniz

Brasil, Storbritannia 2010 Regi: Lucy Walker, João Jardim, Karen Harley Foto: Dudu Miranda Medvirkende: Vik Muniz Produksjonsselskap: Almega Projects, O2 Filmes Engelsk, portugisisk tale, engelske tekster. 90 min E1 Entertainment

Denne fascinerende filmen følger den berømte brasilianske kunstneren Vik Muniz i hans forevigelse av folk som arbeider på den største søppelfyllingen i verden, Jardim Gramacho, i utkanten av Rio de Janeiro. Her fotograferer han "catadorene" som plukker og sorterer resirkulerbart avfall. Han setter dem inn i symbolladete situasjoner i bildene – som senere blir gjort om til enorme collager i samarbeid med arbeiderne og ved hjelp av materialene fra dynga. Håpet er å nå ut til kunstverdenen og selge bildene slik at inntektene kan føres tilbake til avfallssortererne selv. WASTE LAND vant publikumsprisen både i Sundance og Berlin, og er noe av det mest oppløftende vi viser på programmet i år. Lucy Walker har sammen med sine medregissører fulgt Muniz i hans arbeid over en treårsperiode. Resultatet er intet mindre enn forbløffende og enestående. WASTE LAND follows renowned artist Vik Muniz as he journeys from New York to his native Brazil and the world's largest garbage dump, Jardim Gramacho, located on the outskirts of Rio de Janeiro. There he photographs the "catadores" – selfdesignated pickers of recyclable materials. With the help from the pickers the photographs are turned into huge collages, hoping to enter galleries worldwide. WASTE LAND is a film about the transformative power of art and the beauty of the human spirit.

Med støtte fra: Kaffehuset Friele AS / Kommunal og regional departementet

BIFF 2010 197

Dokumentarprogram i konkurranse Checkpoints - Konkurranse

World peace and other 4th grade achievements

Chris Farina er utdannet ved Universitetet i Virginia og American University. De to første filmene hans, ROUTE 40 (1986) og WEST MAIN STREET (1995), ble laget i samarbeid med den Charlottesvillebaserte filmskaperen Reid Oechslin. Begge filmene er preget av en grunnleggende respekt for menneskene de portretterer; de gir dem anledning til å fortelle sine historier om sine liv og sitt nærmiljø. Filmene trekker frem folk som bor og arbeider i typiske amerikanske miljøer, men som får lite oppmerksomhet i media. Farina har også samarbeidet med oscarvinneren Paul Wagner på to filmer, EAST OF THE BLUE RIDGE: THE JAMES RIVER (2000) og ANGELS (2005). Chris Farina figurerer også prominent i dokumentarfilmen THE PARKING LOT MOVIE, som også vises på BIFF i år.

Fra barneskoleelever til verdensborgere på åtte uker Hva er det vi vil at barn skal lære? Og hvordan er det vi vil at barn skal lære det? Og hvordan skal den voksne som underviser vekke ungenes engasjement? Barneskolelæreren John Hunter ser ut til å ha funnet gode svar på disse spørsmålene. Hunters reiser til Østen og hans befatning med Ghandis ikke-voldsprinsipper gjør at han stiller seg selv spørsmålet om hvordan han som lærer kan arbeide i retning av en fredeligere verden. Han utfordrer sine elever til å spille "The World Peace Game", og i prosessen får barna trening i argumentasjon, logikk, toleranse og samarbeid. WORLD PEACE… blander fragmenter av Hunters biografi med bilder av elevene hans som deltar i "The World Peace Game". Ungene diskuterer, forhandler og handler – med ett mål for øye: Å oppnå verdensfred. I løpet av spillets åtte uker forvandles barna fra elever ved en ordinær barneskole til verdensborgere. Filmen viser hvordan en klok og kjærlig lærer kan lokke frem elevenes fulle potensial.

USA 2010 Manus: Chris Farina Regi: Chris Farina Foto: Gene Rhodes Medvirkende: John Hunter Produksjonsselskap: Rosalina Films Engelsk tale, 60 min

WORLD PEACE AND OTHER 4TH GRADE ACHIEVEMENTS interweaves the story of John Hunter, a teacher in Charlottesville, Virginia, with his students' participation in an exercise called the World Peace Game. The game triggers an eight-week transformation of the children from students of a neighborhood public school to citizens of the world. The film reveals how a wise, loving teacher can unleash his students' full potential through creativity, respect and original thinking.

198 BIFF 2010

Med støtte fra: UNESCO / Kommunal og regional departementet

Førpremierer

You Will Meet a Tall Dark Stranger

Under navnet Woody Allen er Allen Stewart Koenigsberg kjent som en levende legende og en av filmhistoriens største nålevende regissører. Siden starten med WHAT'S UP, TIGER LILY? i 1966, har Allen regissert i alt 40 spillefilmer, inkludert klassikere som ANNIE HALL (1977), MANHATTAN (1979), ZELIG (1983), HANNAH OG HENNES SØSTRE (1986), MORD OG ANDRE MISFORSTÅELSER (1989) og HUSTRUER OG EKTEMENN (1992). I tillegg til en rekke prestisjetunge priser, innehar Allen rekorden for flest oscarnominasjoner for beste manus.

Gå ikke glipp av Woody Allens 40. spillefilm!

USA, Spania 2010 Manus: Woody Allen Regi: Woody Allen Foto: Vilmos Zsigmond Medvirkende: Gemma Jones, Pauline Collins, Anthony Hopkins Produksjonsselskap: Mediapro, Versátil Cinema, Gravier Productions Engelsk tale, norske tekster. 98 min

Med er par viktige unntak, er alle Woody Allens beste filmer ensembledramaer som balanserer mellommenneskelige intriger med avvæpnende humor og imponerende filmhåndverk. Det bør dermed glede noen og enhver at YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER oppfyller alle disse kriteriene – i tillegg til å kunne skilte med et stjernelag av skuespillere ledet an av Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas og Josh Brolin. Woody Allens spillefilm nummer 40 handler om ekteparet Alfie og Helena samt deres datter Sally og hennes ektemann Roy. Når Alfie forlater Helena til fordel for den halvparten så gamle skuespillerinnen Charmaine, tar Helena det tungt. Hun havner raskt i klørne på en kvakksalversk spåkone, og sammen gir de seg ut på en rekke pussige okkulte eksperimenter. Samtidig som hun må håndtere sine foreldres stadig mer tussete oppførsel, tvinges Sally også til å forholde seg til at både hun og hennes ektemann har noen andre i kikkerten. YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER er klassisk Woody Allen anno 2010. Woody Allen's 40th feature tells the story of the aging couple Alfie and Helena, their daughter Sally and her husband Roy. When Alfie leaves Helena for the younger Charmaine, Helena vanishes into a world of fraudulent fortune tellers and suspicious seances. Sally, on the other hand, is left to deal with both her kooky parents and her own failing marriage. YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER is a classic Woody Allen ensemble drama with a starstudded cast featuring Anthony Hopkins, Naomi Watts and Antonio Banderas.

BIFF 2010 199

Dokumentarprogram

Yves Saint-Laurent - L'amour fou L'amour fou

Pierre Thoretton er en fransk regissør, skuespiller og fotograf. YVES SAINT-LAURENT – L'AMOUR FOU er hans første dokumentarfilm.

Et liv i nips I YVES SAINT-LARUENT – L'AMOUR FOU møter vi Saint-Laurents mangeårige kjæreste Pierre Bergé, som etter førstnevntes død har bestemt seg for å auksjonere bort parets mange eiendeler. Via katalogiseringen av parets eventyrlige mengde møbler, malerier, skulpturer, smykker, pyntegjenstander og andre eiendeler, tegner regissør Pierre Thoretton opp et bildet av et unikt kunstnerliv og et minst like unikt kjærlighetsforhold. Det finnes et ordtak som sier at bak hver suksessfulle mann står en kvinne, og denne utrolig sjarmerende dokumentarfilmen synes å bekrefte dette – om enn i en noe mindre heteronormativ forstand. Yves Saint-Laurent var en av det forrige århundres aller største designere og levde et eventyrlig liv med en suksess som er få mennesker forunt. Likevel var han hele veien plaget av depresjoner og angst. I Thorettons dokumentar kommer vi svært tett innpå mannen bak moten – og mannen bak mannen.

In L'AMOUR FOU we meet Yves Saint-Laurent's life-long boyfriend Pierre Bergé, who after the passing of Saint-Laurent has decided to auction off the majority of the pair's treasure trove of furniture, paintings, sculptures and other remarkable belongings. Through the cataloging of the many items, director Pierre Thoretton sketches out a portrait of a unique artist – and the man who all through his life stood behind him as his partner, supporter and lover.

200 BIFF 2010

Frankrike 2010 Regi: Pierre Thoretton Foto: Léo Hinstin Medvirkende: Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé Produksjonsselskap: Les Films du Lendemain, Les Films de Pierre, France 3 Cinéma Engelsk tale, 98 min

Cinema Extraordinaire i konkurranse

Zensommer Tarda Estate

Antonio Di Trapani og Marco De Angelis er italienske regissører og manusforfattere. ZENSOMMER er deres første spillefilm.

Livet er aldri mer intenst enn når man lever på lånt tid

Italia 2010 Manus: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani Regi: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani Foto: Marco De Angelis, Antonio Di Trapani Medvirkende: Hai Yamanouchi, Chiaki Oshima, Yuki Iwasaki Italiensk, japansk tale, engelske tekster. 89 min

Kenji er en 60 år gammel japansk journalist bosatt i Roma. Han får i oppdrag av sin redaktør å returnere til Japan for å lage en reportasje om det japanske samtidssamfunnet sett med øynene til en som har levd i eksil i mange år. Kenji skal altså tilbake for å finne ut av hvordan Japan har endret seg i løpet av disse 30 årene. Vel tilbake i Tokyo møter han sin gamle mor og blir påminnet om Noriko – en kvinne som ventet på ham helt til sin død. Deretter drar han til Kyoto hvor han møter sin sekstenårige niese Yuki, som blir hans medskyldige i å skulke unna jobb og forpliktelser. Denne italienske perlen av en film foregår for det meste i Japan, men aller mest finner den sted i hovedpersonens bevissthet, hvor vår protagonist har nådd et annet nivå, etter å ha fått resultater av noen medisinske tester. ZENSOMMER er så nyanserik og velspilt at det er en fryd – en lyrisk elegi hvor hver vakre og vare sekvens følges av en naturlig fortsettelse i en intuitiv filmfortelling om det å observere og få ta del i en dypere innsikt i tilværelsens mysterier. Kenji is a sixty year old Japanese journalist who has lived in Italy for many years. Having undergone some tests, he discovers that he is ill. In the meantime, the owner of the newspaper where he works entrusts him with a report on Japan, which he hasn‘t visited in thirty years. In order to gain an understanding of the mentality of modern Japan, Kenji goes on a roadtrip with his young niece Yuki, who becomes his trusted accomplice in escaping his commitments in order to live his last days to the fullest.

BIFF 2010 201

INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS Festvaltittel

Side

12 meter uten hode............................................52 8: The Mormon Proposition...............................53 Albaneren...........................................................54 All That I Love....................................................55 American Radical - The Trials of Norman Finkelstein...................56 Amfetamin.........................................................58 Au Revoir Taipei.................................................59 Bad Family.........................................................60 Bhutto................................................................61 Bill Hicks Story, The..........................................62 Biutiful...............................................................63 Blank City...........................................................64 Bogot· Change...................................................65 Boyita, La ..........................................................66 Brødre i krig.......................................................67 Budrus...............................................................68 Camp Victory, Afghanistan................................69 Carancho............................................................70 Casino Jack and the United States of Money....71 Castaway on the Moon.......................................72 Celle 211............................................................73 Client 9: Eliot Spitzers vekst og fall..................74 Climate of Change.............................................75 Cold Weather.....................................................76 Cooking Up Dreams...........................................77 Cyrus..................................................................78 DAVID WANTS TO FLY.......................................80 Den umulige reisen...........................................81 Det erotiske mennesket....................................82 Det usynlige øyet...............................................83 Disco & Atomic War...........................................84 Dish: Women, Waitressing and the Art of Service........................................85 Dossier K............................................................86 Dragning mot øst...............................................88 Drømmer i København......................................89 Dust....................................................................90 Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91 En dråpe luksus.................................................92 Enemies of the People.......................................93 Fartein Valen......................................................94 Four Lions..........................................................95 General Orders no. 9.........................................97 Genius and the Boys, The..................................98 Genius Within: Glenn Gould...............................99 Gi alt!................................................................100 Going Vertical...................................................101 Good Heart, The...............................................102 Grace, Milly, Lucy.............................................103

202 BIFF 2010

Festvaltittel

Side

Hjem til jul..........................................................51 Hjernen er alene i Operaen.............................104 Hjertebank.......................................................105 Honeymoons....................................................106 Honning............................................................107 Howl.................................................................108 Human Terrain.................................................109 Hunger.............................................................110 I Saw the Sun...................................................112 I, Don Giovanni.................................................111 I’m Still Here....................................................113 In the Beginning There Was Light...................114 Inside Job.........................................................115 Jeg vil takke livet.............................................116 Just Like Us.....................................................118 Kawasakis rose................................................119 Killer Inside Me, The........................................120 Knut Sigve fra Folkestad.................................121 Kongeveien......................................................123 Konserten........................................................124 Kvinner uten menn..........................................125 La Passione......................................................149 Le Quattro Volte...............................................153 Leave Them Laughing.....................................126 Lemmy.............................................................127 Life During Wartime........................................128 Life, Above All..................................................129 Love Exposure.................................................130 Machete...........................................................131 Mamma............................................................132 Min glede.........................................................133 Miss Landmine.................................................134 Moloch Tropical...............................................135 Mother Teresa of Cats.....................................136 My Perestroika.................................................137 My Playground.................................................138 Nicolae Ceausescus selvbiografi....................139 Normal: The Düsseldorf Ripper......................140 Oceans.............................................................141 Oldboys............................................................142 Om guder og mennesker.................................143 Ond tro.............................................................144 Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv..................................145 Oppfinnelsen av dr. Nakamats........................146 Paper Soldier...................................................147 Parking Lot Movie, The ...................................148 People vs George Lucas, The .........................150 Pinnsvinets hemmelighet................................151 Plug & Pray......................................................152

Festvaltittel

Side

R.......................................................................155 Racing Dreams................................................156 Raneren...........................................................157 Red...................................................................158 Restrepo...........................................................159 Revolucion........................................................160 Richard Garriott: Man on a Mission.................161 Ride, Rise, Roar...............................................162 Road to Diyarbekir, The ..................................163 Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164 Russian Lessons..............................................165 S.O.S/State of Security....................................166 SCREAMING MAN, A .......................................167 Secrets of the Tribe, The ................................168 Senterjenter.....................................................169 Shock Doctrine, The . ......................................170 Social Network, The . ......................................171 Sone sør...........................................................172 Soul Boy...........................................................173 South of the Border.........................................174 Space Tourists.................................................175 Spillet om de apatiske barna...........................176 Strange Powers: Stephin Merritt and the Magnetic Fields.........177 Streiftog i Bergen............................................178 Tamara Drewe.................................................179 Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180 Tears of Gaza.....................................................96 Teenage Paparazzo.........................................181 Temptation of St. Tony, The ............................182 THERE ONCE WAS AN ISLAND.......................183 Think Global, Act Rural....................................184 Tillman Story, The . .........................................185 To søsken.........................................................186 Town, The ........................................................187 Transcendent Man...........................................188 Treet.................................................................189 Trekniv i smedens hjem..................................190 Trotsky, The ....................................................191 Vidåpne øyne....................................................192 Vår mann i Kirkenes........................................193 Waiting for Superman......................................194 War Don Don....................................................195 War games and the man who stopped them..196 Waste Land......................................................197 World peace and other 4th grade achievements..................................198 You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199 Yves Saint-Laurent - L’amour fou...................200 Zensommer......................................................201

INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS ORIGINALtittel

Side

108: Cuchillo de Palo.......................................190 8: The Mormon Proposition...............................53 Ai no mukidashi...............................................130 Am Anfang war das Licht.................................114 American Radical - The Trials of Norman Finkelstein...................56 Amphetamine.....................................................58 Autobiografia lui Nicolae Ceausescu..............139 Bal....................................................................107 Be All and End All, The ...................................100 Bhutto................................................................61 Bill Hicks Story, The .........................................62 Biutiful...............................................................63 Blank City...........................................................64 Bogot· Change...................................................65 Bødre i krig........................................................67 Budrus...............................................................68 Bumazhnyy soldat............................................147 Camp Victory, Afghanistan................................69 Carancho............................................................70 Casino Jack and the United States of Money....71 Celda 211...........................................................73 Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer........74 Climate of Change.............................................75 Cold Weather.....................................................76 Cyrus..................................................................78 DAVID WANTS TO FLY.......................................80 De ollas y suenos...............................................77 delillos - Hjernen er alene i Operaen..............104 Den umulige reisen...........................................81 Der Albaner........................................................54 Der Räuber.......................................................157 Des Hommes Et Des Dieux..............................143 Det erotiske mennesket....................................82 Dish: Women, Waitressing and the Art of Service........................................85 Disko ja tuumasoda...........................................84 Dos hermanos..................................................186 Dossier K............................................................86 Drømme i København........................................89 Dust....................................................................90 Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91 En dråpe luksus.................................................92 Enemies of the People.......................................93 Fartein Valen......................................................94 Four Lions..........................................................95 Galerianki.........................................................169 Gazas Tårer........................................................96 General Orders no. 9.........................................97 Genius and the Boys, The .................................98 Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould...99

ORIGINALtittel

Side

Going Vertical...................................................101 Good Heart, The ..............................................102 Grace, Milly, Lucy.............................................103 Gry wojenne.....................................................196 Günesi gördüm................................................112 Hjem til jul..........................................................51 HOMME QUI CRIE, UN ....................................167 Howl.................................................................108 Human Terrain.................................................109 Hunger.............................................................110 I yeh Taipei.........................................................59 I’m Still Here....................................................113 Indigène d’Eurasie.............................................88 Inside Job.........................................................115 Io, Don Giovanni...............................................111 Jeg vil takke livet.............................................116 Just Like Us.....................................................118 Kawasakiho ruze..............................................119 Killer Inside Me, The .......................................120 Kimssi pyoryugi.................................................72 Knut Sigve fra Folkestad.................................121 Kóngavegur......................................................123 La mirada invisible............................................83 La Passione......................................................149 L’amour fou.....................................................200 Le concert........................................................124 Le hérrison.......................................................151 Le Quattro Volte...............................................153 Leave Them Laughing.....................................126 Lemmy.............................................................127 Les Amours Imaginaires.................................105 Life During Wartime........................................128 Life, Above All..................................................129 Loong Boonmee raleuk chat...........................145 Machete...........................................................131 Mamma............................................................132 Matka Teresa od Kotów...................................136 Medeni Mesec..................................................106 Miss Landmine.................................................134 Moloch Tropical...............................................135 My Perestroika.................................................137 My Playground.................................................138 Normal.............................................................140 Océans.............................................................141 Ojos bien abiertos - Un viaje por la SudamÈrica de hoy...............192 Oldboys............................................................142 Ond tro.............................................................144 Opfindelsen av Dr. Nakamats..........................146 Paha Pehre........................................................60 Parking Lot Movie, The ...................................148

ORIGINALtittel

Side

People vs George Lucas, The .........................150 Plug & Pray......................................................152 Püha Tõnu kiusamine......................................182 R.......................................................................155 Racing Dreams................................................156 Red...................................................................158 Restrepo...........................................................159 Revolución........................................................160 Richard Garriott: Man on a Mission.................161 Ride, Rise, Roar...............................................162 Road to Diyarbekir, The ..................................163 Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164 Russian Lessons..............................................165 S.O.S/State of Security....................................166 Schastye moe...................................................133 Secrets of the Tribe, The ................................168 Shock Doctrine, The . ......................................170 Social Network, The . ......................................171 Solutions Locales Pour Désordre Global........184 Soul Boy...........................................................173 South of the Border.........................................174 Space Tourists.................................................175 Spelet om dom apatiska barnen.....................176 Strange Powers: Stephin Merritt and the Magnetic Fields.........177 Streiftog i Bergen............................................178 Tamara Drewe.................................................179 Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180 Tarda Estate.....................................................201 Teenage Paparazzo.........................................181 THERE ONCE WAS AN ISLAND - TE HENUA E NNOHO.....................................183 Tillman Story, The . .........................................185 Town, The ........................................................187 Transcendent Man...........................................188 Tree, The .........................................................189 Trotsky, The ....................................................191 Ultimo verano de la boyita, El . .........................66 Vår mann i Kirkenes........................................193 Waiting for Superman......................................194 War Don Don....................................................195 Waste Land......................................................197 World peace and other 4th grade achievements...................................................198 Wszystko, co kocham........................................55 You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199 Zanan-e bedun-e mardan...............................125 Zona Sur...........................................................172 Zwölf Meter ohne Kopf......................................52

BIFF 2010 203

INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS ENGELSK tittel

Side

108....................................................................190 12 Paces without a Head...................................52 8: The Mormon Proposition...............................53 Albanian, The ....................................................54 All That I Love....................................................55 American Radical - The Trials of Norman Finkelstein...................56 Amphetamine.....................................................58 Au Revoir Taipei.................................................59 Autobiography of Nicolae Ceausescu, The . ...139 Bad Faith..........................................................144 Bad Family.........................................................60 Be All and End All, The ...................................100 Bhutto................................................................61 Bill Hicks Story, The .........................................62 Biutiful...............................................................63 Blank City...........................................................64 Bogot· Change...................................................65 Brother & Sister..............................................186 Brothers at War.................................................67 Budrus...............................................................68 Camp Victory, Afghanistan................................69 Carancho............................................................70 Casino Jack and the United States of Money....71 Castaway on the Moon.......................................72 Cell 211..............................................................73 Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer........74 Climate of Change.............................................75 Cold Weather.....................................................76 Concert, The . ..................................................124 Cooking Up Dreams...........................................77 Cyrus..................................................................78 DAVID WANTS TO FLY.......................................80 delillos - Hjernen er alene i Operaen..............104 Disco & Atomic War...........................................84 Dish: Women, Waitressing and the Art of Service........................................85 Dossier K............................................................86 Dreams in Copenhagen.....................................89 Drop of Luxury, A ..............................................92 Dust....................................................................90 Eastern Drift......................................................88 Edie & Thea: A Very Long Engagement.............91 Enemies of the People.......................................93 Erotic Man, The .................................................82 Eyes Wide Open - Exploring Today’s South America.................................................192 Fartein Valen......................................................94 Four Lions..........................................................95 Four Times, The ..............................................153 General Orders no. 9.........................................97

204 BIFF 2010

ENGELSK tittel

Side

Genius and the Boys, The .................................98 Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould...99 Going Vertical...................................................101 Good Heart, The ..............................................102 Grace, Milly, Lucy.............................................103 Heartbeats.......................................................105 Hedgehog, The ................................................151 Home for Christmas..........................................51 Honey...............................................................107 Honeymoons....................................................106 Howl.................................................................108 Human Terrain.................................................109 Hunger.............................................................110 I Saw the Sun...................................................112 I, Don Giovanni.................................................111 I’m Still Here....................................................113 Impossible River Journey, The .........................81 In the Beginning There Was Light...................114 Inside Job.........................................................115 Invention of Dr. Nakamats, The . ....................146 Invisible Eye, The ..............................................83 Just Like Us.....................................................118 Kawasaki’s Rose..............................................119 Killer Inside Me, The .......................................120 Kings Road.......................................................123 Knut Sigve fra Folkestad.................................121 L’amour fou.....................................................200 Last Summer of La Boyita, The ........................66 Leave Them Laughing.....................................126 Lemmy.............................................................127 Life During Wartime........................................128 Life, Above All..................................................129 Love Exposure.................................................130 Machete...........................................................131 Mall Girls..........................................................169 Miss Landmine.................................................134 Moloch Tropical...............................................135 Mom.................................................................132 Mother Teresa of Cats.....................................136 My Joy..............................................................133 My Perestroika.................................................137 My Playground.................................................138 Normal: The D¸sseldorf Ripper......................140 Oceans.............................................................141 Of Gods and Men..............................................143 Oldboys............................................................142 Our Man in Kirkenes........................................193 Paper Soldier...................................................147 Parking Lot Movie, The ...................................148 Passion, The . ..................................................149 People vs George Lucas, The .........................150

ENGELSK tittel

Side

Plug & Pray......................................................152 R.......................................................................155 Racing Dreams................................................156 Red...................................................................158 Restrepo...........................................................159 Revolución........................................................160 Richard Garriott: Man on a Mission.................161 Ride, Rise, Roar...............................................162 Road to Diyarbekir, The ..................................163 Robber, The . ...................................................157 Rush: Beyond the Lighted Stage.....................164 Russian Lessons..............................................165 S.O.S/State of Security....................................166 SCREAMING MAN, A .......................................167 Secrets of the Tribe, The ................................168 Shock Doctrine, The . ......................................170 Social Network, The . ......................................171 Soul Boy...........................................................173 South of the Border.........................................174 Southern District.............................................172 Space Tourists.................................................175 Spillet om de apatiske barna...........................176 Strange Powers: Stephin Merritt and the Magnetic Fields..................................177 Streiftog i Bergen............................................178 Tamara Drewe.................................................179 Taqwacore: The Birth of Punk Islam...............180 Tarda Estate.....................................................201 Tears of Gaza.....................................................96 Teenage Paparazzo.........................................181 Temptation of St. Tony, The ............................182 Thanks to life...................................................116 THERE ONCE WAS AN ISLAND - TE HENUA E NNOHO.....................................183 Think Global, Act Rural....................................184 Tillman Story, The . .........................................185 Town, The ........................................................187 Transcendent Man...........................................188 Tree, The .........................................................189 Trotsky, The ....................................................191 Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives..................................................145 Waiting for Superman......................................194 War Don Don....................................................195 War games and the man who stopped them..196 Waste Land......................................................197 Women Without Men.......................................125 World peace and other 4th grade achievements...................................................198 You Will Meet a Tall Dark Stranger.................199

INDEX LANGFILMER - FEATURE LENGTH FILMS REGISSØR

Side

Aaron Katz..............................................................................76 Adrian Grenier......................................................................181 Ahmed Ahmed......................................................................118 Alejandro González Inárritu....................................................63 Aleksei German Jr................................................................147 Aleksi Salmenperä.................................................................60 Alex Gibney.............................................................................71 Alex Gibney.............................................................................74 Alexandre O. Philippe...........................................................150 Amat Escalante.....................................................................160 Amir Bar-Lev........................................................................185 Andreas M¯l Dalsgaard..........................................................65 Andrei Nekrasov...................................................................165 Andrei Ujica...........................................................................139 Antonio Di Trapani................................................................201 Apichatpong Weerasethakul................................................145 Arild Mehn-Andersen.............................................................81 Arvin Chen...............................................................................59 Ben Affleck............................................................................187 Benjamin Heisenberg...........................................................157 Bent Hamer.............................................................................51 Bosse Lindquist......................................................................98 Brian Hill.................................................................................75 Briar March...........................................................................183 Bruce Webb...........................................................................100 Carlo Mazzacurati.................................................................149 Carlos Reygadas...................................................................160 Carlos Saura.........................................................................111 Carol Dysinger........................................................................69 Casey Affleck........................................................................113 Celine Danhier........................................................................64 Charles Ferguson.................................................................115 Charlotte Helleland..............................................................132 Chris Farina..........................................................................198 Chris Morris............................................................................95 Christian Frei........................................................................175 Coline Serreau......................................................................184 Dagur Kári.............................................................................102 Daniel Burman......................................................................186 Daniel Monzón........................................................................73 Dariusz Jablonski.................................................................196 David Bradbury.....................................................................101 David Fincher........................................................................171 David Hillman Curtis.............................................................162 David Ridgen...........................................................................56 David Sieveking.......................................................................80 David Udris............................................................................109 Davis Guggenheim................................................................194 Diego Lerman.........................................................................83 Diego Luna............................................................................160 Duane Baughman...................................................................61 Ernesto Cabellos....................................................................77 Fernando Eimbcke................................................................160 Gael GarcÌa Bernal...............................................................160 Gail O’Hara............................................................................177 Gellert Tamas.......................................................................176 Gerardo Naranjo...................................................................160 Gonzalo Arijón.......................................................................192 Goran Paskaljevic.................................................................106 Greg Olliver...........................................................................127 Gréta OlafdÛttir......................................................................91

REGISSØR

Side

Gunhild Asting.......................................................................121 Haakon Sandberg.................................................................178 Hae-Jun Lee...........................................................................72 Hawa Essuman.....................................................................173 Hazel Mary Loxley Helleland................................................132 Jaak Kilmi...............................................................................84 Jacek Borcuch........................................................................55 Jacob Tierny..........................................................................191 Jacques Cluzaud...................................................................141 Jacques Perrin......................................................................141 James Der Derian.................................................................109 Jan Hrebejk...........................................................................119 Jan Verheyen..........................................................................86 Jay Duplass.............................................................................78 Jeffrey Friedman..................................................................108 Jens Schanze........................................................................152 João Jardim..........................................................................197 Johannes Naber......................................................................54 John Zaritsky........................................................................126 Johnny O’Hara........................................................................61 José Padilha..........................................................................168 Juan Carlos Valdivia.............................................................172 Julia Bacha.............................................................................68 Julia Solomonoff.....................................................................66 Julie Bertucelli.....................................................................189 Julius SevcÌk.........................................................................140 J¯rgen Leth.............................................................................82 Karen Harley.........................................................................197 Karin Steinberger.................................................................110 Karl Johan Paulsen................................................................94 Kaspar Astrup Schröder.......................................................138 Kaspar Astrup Schröder.......................................................146 Katarzyna Roslaniec.............................................................169 Kerthy Fix..............................................................................177 Kristian Petri.........................................................................144 Lucy Walker..........................................................................197 Mahamat-Saleh Haroun.......................................................167 Mahsun Kirmizig¸l................................................................112 Marco De Angelis..................................................................201 Marcus Vetter.......................................................................110 Mariana Chenillo...................................................................160 Mark Duplass..........................................................................78 Marshall Curry......................................................................156 Mat Whitecross.....................................................................170 Matt Harlock...........................................................................62 Max Jacoby..............................................................................90 Max Kestner............................................................................89 Maya Gallus.............................................................................85 Meghan Eckman...................................................................148 Michael Noer.........................................................................155 Michael Udris........................................................................109 Michael Winterbottom..........................................................120 Michael Winterbottom..........................................................170 Michelangelo Frammartino..................................................153 Michèle Hozer.........................................................................99 Michèle Ohayon.....................................................................166 Mike Woolf............................................................................161 Mona Achache.......................................................................151 Nicolas Rossier.......................................................................56 Niko Sørensen......................................................................104 Nikolaj Steen.........................................................................142

REGISSØR

Side

Olga Konskaya......................................................................165 Oliver Schmitz.......................................................................129 Oliver Stone...........................................................................174 Omar Majeed.........................................................................180 P.A. Straubinger...................................................................114 Pablo Trapero.........................................................................70 Patricia Riggen.....................................................................160 Paul Thomas...........................................................................62 Pawel Sala............................................................................136 Per Christian Magnus.............................................................92 Peter Raymont........................................................................99 Pierre Thoretton...................................................................200 Radu Mihaileanu...................................................................124 Raoul Peck............................................................................135 Raymonde Provencher.........................................................103 Rebecca Richman Cohen......................................................195 Reed Cowan............................................................................53 Renate Costa.........................................................................190 Roar Christiansen.................................................................116 Rob Epstein...........................................................................108 Rob Lemkin.............................................................................93 Robert Barry Ptolemy...........................................................188 Robert Persons.......................................................................97 Robert Reinlund......................................................................92 Robert Rodriguez..................................................................131 Robert Schwentke................................................................158 Robin Hessman.....................................................................137 Rodrigo GarcÌa......................................................................160 Rodrigo Pl·............................................................................160 Sam Dunn.............................................................................164 Scot McFadyen......................................................................164 Scud........................................................................................58 Sebastian Junger..................................................................159 Semih Kaplanoglu.................................................................107 Sergei Loznitsa.....................................................................133 Sharunas Bartas.....................................................................88 Shion Sono............................................................................130 Shirin Neshat........................................................................125 Stan Feingold........................................................................134 Stephen Frears.....................................................................179 Steven Greenstreet.................................................................53 Susan Muska...........................................................................91 Sven Taddicken.......................................................................52 Sverre Galgum......................................................................116 Teth Sambath..........................................................................93 Tim Hetherington..................................................................159 Tobias Lindholm...................................................................155 Todd Solondz.........................................................................128 Tom Tykwer..........................................................................173 Valdís Óskarsdóttir...............................................................123 Veiko Õunpuu........................................................................182 Vibeke Løkkeberg...................................................................96 Wes Orshoski........................................................................127 Woody Allen..........................................................................199 Xavier Beauvois.....................................................................143 Xavier Dolan..........................................................................105 Zaradasht Ahmed.................................................................163 Øystein Rakkenes...................................................................67 Øyvind Sandberg...................................................................178 Åse Svenheim Drivenes........................................................193

BIFF 2010 205

Finn din drømmebolig på storbergen.no

Foto: Line Møllerhaug

Jeg drømmer om å bo et sted… der jeg kan ha kjæledyr

era new horizons international film festival wrocław, 21—31.07.2011 presents:

norway expanded Screenings of New Norwegian Films Polish-Norwegian Co-production Forum Animation workshops for children Concerts of avant-garde Norwegian musicians Art installation and Theatre Performance Publication of a book on Norwegian Films

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.

For more info go to www.enh.pl Submissions deadline: 15th April 2011

FOTO: GORILLA/SCANPIX

STØTTE PÅ VEIEN Det finnes mange ildsjeler på Vestlandet. Mennesker som bidrar til fellesskapet med skaperkraft og glødende engasjement innen idrett, kultur og veldedige formål. I BKK ønsker vi å støtte opp om disse pådriverne. Derfor har vi opprettet flere støtteordninger, blant annet «BKK lokal» som deles ut fire ganger i året til organisasjoner, lag eller foreninger som ønsker midler for å skape mangfold og gjøre Vestlandet levende. Neste frist for å søke støtte er 1. desember. For mer informasjon og søknadsskjema, se bkk.no/lokal

Morgendagen er her

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF