Från nya till gamla upplagan!

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Från nya till gamla upplagan!...

Description

Giddens svenska upplaga 4 (2007) och 5 (2014) Från gamla till nya upplagan! Hedvig Ekerwalds nyckel utifrån gamla upplagan!(2014-09-04) Gamla svenska Titel Vilket kapitel är det i upplagan nya svenska upplagan? Kapitel 1 Vad är sociologi? Kapitel 1 Kapitel 2 Globalisering och en Kapitel 3 föränderlig värld Kapitel 3 Att formulera och besvara sociologiska frågor Kapitel 4 Teoretiskt tänkande Kapitel 2 inom sociologin Kapitel 5 Socialt samspel och Kapitel 7 vardagsliv

Titel Vad är sociologi? Global och social förändring Teorier och perspektiv

Socialisation, liv och åldrande Familj och nära relationer Hälsa, sjukdomar och funktionshinder Stratifikation och klass

Kapitel 8

Den sociala interaktionen och vardagslivet Livslopp och familj

Kapitel 8

Livslopp och familj

Kapitel 9

Kapitel 10

Fattigdom, välfärd och social exkludering

Kapitel 11

Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13

Global orättvisa Människans sexualitet Ras, etnicitet och migration Religionens roll i det moderna samhället Media Organisationer och nätverk Utbildning Arbete och ekonomi Brottslighet och avvikelse Stat, politik och terrorism

Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Hälsa, sjukdom och funktionshinder Stratifiering och samhällsklass Fattigdom, social utestängning och välfärd Global ojämlikhet Kön och sexualitet Etnicitet och migration

Kapitel 15

Religion

Kapitel 16 Kapitel 17

Städer och urbana områden Befolkningsökning och ekologisk kris

Kapitel 5

Medierna Organisationer och nätverk Utbildning Arbete och ekonomi Kriminalitet och annat avvikande beteende Politik, sociala rörelser och krig 1 Politik 2 Nationer, krig och terrorism Städerna och stadslivet

Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9

Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Kapitel 18 Kapitel 19 Kapitel 20

Kapitel 21 Kapitel 22

Kapitel 10

Kapitel 18 Kapitel 6 Kapitel 19 Kapitel 20

Kapitel 4 och kapitel 12

1

Miljön respektive Global ojämlikhet

Från nya till gamla upplagan! Hedvig Ekerwalds andra nyckel utifrån nya upplagan! (1214-09-04) Nya svenska upplagan Titel Vilket kapitel är det i gamla svenska upplagan? Kapitel 1 Vad är sociologi? Kapitel 1 Kapitel 2 Teorier och perspektiv Kapitel 4

Kapitel 3

Kapitel 2

Kapitel 4

Global och social förändring Miljön

Kapitel 5

Städerna och stadslivet

Kapitel 21

Kapitel 6 Kapitel 7

Arbete och ekonomi Den sociala interaktionen och vardagslivet Livslopp och familj Del 1 Livsloppet Del 2 Familjer

Kapitel 18 Kapitel 5

Kapitel 8

Kapitel 12 Kapitel 13

Hälsa, sjukdom och funktionshinder Stratifiering och samhällsklass Fattigdom, social utestängning och välfärd Global ojämlikhet Kön och sexualitet

Kapitel 14

Kapitel 8

Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Kapitel 22

Kapitel 6 och 7

Kapitel 9

Titel Vad är sociologi? Teoretiskt tänkande inom sociologin Globalisering och en föränderlig värld Befolkningsökning och ekologisk kris Städer och urbana områden Arbete och ekonomi Socialt samspel och vardagsliv Socialisation, liv och åldrande respektive Familj och nära relationer Hälsa, sjukdomar och funktionshinder Stratifikation och klass

Kapitel 10

Fattigdom, välfärd och social exkludering

Kapitel 11 Kapitel 12

Global orättvisa Människans sexualitet

Etnicitet och migration

Kapitel 13

Kapitel 15

Religion

Kapitel 14

Kapitel 16 Kapitel 17

Medierna Organisationer och nätverk Utbildning Kriminalitet och annat avvikande beteende Politik, sociala rörelser och krig 1 Politik 2 Nationer, krig och terrorism

Kapitel 15 Kapitel 16

Ras, etnicitet och migration Religionens roll i det moderna samhället Media Organisationer och nätverk Utbildning Brottslighet och avvikelse Stat, politik och terrorism

Kapitel 18 Kapitel 19 Kapitel 20

Kapitel 17 Kapitel 19 Kapitel 20

Kapitel 21 är i nya kap 5 Kapitel 22 är i nya kap 4 och 12

2

Från engelsk upplagan till nya svenska upplagan! Översättaren Lisa Sjöstens nyckel till femte svenska upplagan och ’Ursprungligt’ innebär här engelska sjunde upplagan av Giddens Sociologi Ursprungligt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Titel What is sociology? Asking and answering … Theories and perspecitives Globalization and social change The environment Cities and urban life Work and the economy Social interaction in everyday life

Nytt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Kommentarer Oförändrat Struket Nytt nummer Nytt nummer

Kapitel 8

Titel Vad är sociologi? Teorier och perspektiv Global och social förändring Miljön Städerna och stadslivet Arbete och ekonomi Den sociala interaktionen och vardagslivet Livslopp och familj

Kapitel 9

The life course

Kapitel 10

Families and intimate relationships Health, illness and disability

-

-

Sammanslaget

Kapitel 9

Nytt nummer

Stratification and social class Poverty, social exclusion and welfare

Kapitel 10

Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Kapitel 17 Kapitel 18 Kapitel 19

Global inequality Gender and sexuality Race, ethnicity and migration Religion The media Organizations and networks

Hälsa, sjukdom och funktionshinder Stratifiering och samhällsklass Fattigdom, social utestängning och välfärd Global ojämlikhet Kön och sexualitet Etnicitet och migration

Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer

Kapitel 20 Kapitel 21

Education Crime and deviance

Kapitel 18 Kapitel 19

Kapitel 22

Politics, government and social movements Nations, war and terrorism

Kapitel 20

Religion Medierna Organisationer och nätverk Utbildning Kriminalitet och annat avvikande beteende Politik, sociala rörelser och krig -

Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16

Kapitel 23

Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

Kapitel 11

Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17

-

3

Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer Sammanslaget

Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer Nytt nummer

Nytt nummer Sammanslaget Sammanslaget

Varje upplagas kapitelindelning Hedvig Ekerwalds tredje nyckel (2014-09-04) Gamla svenska upplagan (2007) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

Titel Vad är sociologi? Globalisering och en föränderlig värld Att formulera och besvara sociologiska frågor Teoretiskt tänkande inom sociologin Socialt samspel och vardagsliv Socialisation, liv och åldrande Familj och nära relationer

Nya svenska upplagan (2014) Kapitel 1 Kapitel 2

Titel

Kapitel 3

Global och social förändring

Kapitel 4

Miljön

Kapitel 5

Städerna och stadslivet

Kapitel 6

Arbete och ekonomi

Kapitel 7

Vad är sociologi? Teorier och perspektiv

Kapitel 8

Hälsa, sjukdomar och funktionshinder

Kapitel 8

Kapitel 9

Stratifikation och klass

Kapitel 9

Kapitel 10

Fattigdom, välfärd och social exkludering Global orättvisa

Kapitel 10

Människans sexualitet Ras, etnicitet och migration Religionens roll i det moderna samhället Media Organisationer och nätverk Utbildning

Kapitel 12 Kapitel 13

Den sociala interaktionen och vardagslivet Livslopp oh familj Del 1 Livsloppet Del 2 Familjer Hälsa, sjukdom och funktionshinder Stratifiering och samhällsklass Fattigdom, social utestängning och välfärd Global ojämlikhet Kön och sexualitet

Kapitel 14

Etnicitet och migration

Kapitel 15 Kapitel 16

Religion Medierna

Kapitel 17

Arbete och ekonomi Brottslighet och avvikelse Stat, politik och terrorism

Kapitel 18 Kapitel 19

Organisationer och nätverk Utbildning Kriminalitet och annat avvikande beteende Politik, sociala rörelser och krig 1 Politik 2 Nationer, krig och terrorism

Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Kapitel 18 Kapitel 19 Kapitel 20

Kapitel 21 Kapitel 22

Kapitel 11

Kapitel 20

Städer och urbana områden Befolkningsökning och ekologisk kris

Hedvig Ekerwald var fackgranskare för Anthony Giddens & Philip W. Sutton Sociology, Lund: Studentlitteratur 2014 (femte svenska upplagan av Giddens Sociology)

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF