From membrane to nucleus: New roles and

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download From membrane to nucleus: New roles and...

Description

Institutionen för Onkologi-Patologi

From membrane to nucleus: New roles and functions of SUMOylated IGF-1R and EGFR AKADEMISK AVHANDLING

som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i Stora konferensrummet, Cancer Centrum Karolinska, R8:05, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Fredagen den 17 april, 2015, kl. 09:30 av

Sylvia Packham Huvudhandledare: Professor Olle Larsson Karolinska Institutet Institutionen för Onkologi-Patologi

Fakultetsopponent: Associate Professor Valentine Macaulay University of Oxford Department of Oncology

Bihandledare: Dr. Bita Sehat Karolinska Institutet Institutionen för Onkologi-Patologi

Betygsnämnd: Docent Sergiu-Bogdan Catrina Karolinska Institutet Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Dr. Yingbo Lin Karolinska Institutet Institutionen för Onkologi-Patologi

Docent Theocharis Panaretakis Karolinska Institutet Institutionen för Onkologi-Patologi Docent Johan Lennartsson Uppsala Universitet Ludwiginstitutet för cancerforskning

Stockholm 2015

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF