FYNDORT

January 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Geologi
Share Embed Donate


Short Description

Download FYNDORT...

Description

FYNDORT 1. ALNÖN . 2. B R E D S J Ö N Ä S

Län Närmaste tätort Z Sundsvall D

Åkers Styckebruk.

3. BAGGETORP

E

Finnspång

4. BASTNÄS CERITGRUVAN

Hultebo

5. BELLINGA STENBROTT

Skurup

6. BISPBERGSKLACK

Säter

7. BJÖRKDALSGRUVAN

AC Skellefteå

8. BRUNNSJÖNS JÄRNGRUVA

T

Grythyttan

9. BÅSTADS STENBROTT

Båstad

10. BÖLET

Karlsborg

Huvudmineral

Vägbeskrivning I Alnö hembygdsgårdfinns en liten samling Alkalina intrusionsbergarter av norra Alnöns mineral och bergarter Järn- och manganmalm Strängnäs Bredsjönäs är beläget öster om Bredsjöns norra vik, ca 4,5 km söder om Åkers Styckebruk. Wolframmalm 18 km väster om Finnspång, 5 km öster om Tjällmo; på nordvästra sidan av sjön St. Tron. Cerium- och kopparmalm Bastnäs ligger efter gamla Fagerstavägen mellan Bäckegruvan och Hultebo ca 3,5 km från Bäckegruvan. Makadam Bellinga stenbrott ligger i sydöstra delen av Titanit Romeleåsen, i Skåne, cirka 9 km nordost om Skurup. Sulfidmalm 4 km ONO om Säter, på östra sidan av Molybdenföre-komst berget Bispbergsklack. Guldmalm scheelit eller med Björkdalsgruvan ligger ca 35 km NV om vismuttelluriderna tsumoit och Skellefteå. tellurobismutit Järnmalm Brunnsjögruvan ligger SV om Brunnsjön, ca 9 km S Grythyttan i Örebro län. bergkristaller, ca en cm långa, Brottet spärras av en bom och är arbetande. i druser tills Ägare PEAB Förslöv med zinkblände, kopparkis Manganmalm västra sidan av norra Vättern, ungefär 10 km norr om Karlsborg

11. D R Ö M G R U V A N

Krokek

Pegmatit

12. DANNEMORA GRUVA

Dannemora

Järnmalm

13. FALU KOPPARGRUVA

Falun

Sulfidmalm

14. FINNBO

Falun

Pegmatit typlokal för fluocerit och yttrocerit. Koppargruva Sulfidmalm

15. FRÖÅ 16. G A R P E N B E R G & GARPENBERG NORRA 17. G L A D H A M M A R

Z

Åre Hedemora

Västervik

18. H A R M S A R V E T

Falun

19. H A R S T I G E N

Lesjöfors/ Långban

20. HENRYGRUVAN

Kiruna

Drömgruvan är belägen vid sydöstra spetsen av Stora Älgsjön, ca 9 km NV Krokek, i norra Östergötland. Dannemora är beläget strax öster om Gruvsjön vid Dannemora ca 35 km norr om Uppsala. Falu koppargruva ligger i utkanten av Falun. Sommartid har man regelbundna visningar av delar av gruvan för turister. Litet pegmatitbrott som ligger ca 3 km NO om Faluns järnvägsstation.

Hedemora, ca 12 km ONO Hedemora järnvägsstation. Garpenberg Norra 14 km NO Hedemora. Sulfidmalm Gladhammars koppar- och koboltgruvor är Gladhammars koppar- och belägna öster om Tjursbosjön, ca 17 km koboltgruvor väster om Västervik. Silver- och sulfidmalm Harmsarvets silverförekomst ligger ca 13 S I L V E R F Ö R E K O M S km NV om Falun. T Mangan- och järnmalm Harstigen är belägen vid norra änden av sjön Yngen Om man kommer med bil söderifrån på riksväg 63 passerar man avfarten mot Lesjöfors och Långban och fortsätter ytterligare 2 km..

21. H Å K A N S B O D A

22. H Å L S J O B E R G

Ekshärad

23. H Ä L L E F O R S

Hällefors

24. H Ä S S E L K U L L A

Örebro

25. H Ö G B E R G S F Ä L T E T

Filipstad

26. H Ö G S B O & HÖGSBO SÖDRA

Göteborg

Sulfidmalm Det viktigaste malmmineralet är kopparkis. Vidare förekommer svavelkis, magnetkis och zinkblände. Koboltglans uppträder som kristaller (porfyroblaster) i magnetkis, Kyanit

Sulfidmalm S I L V E R G R UVOR

Håkansboda koppargruva ligger 4 km nordost om Storå och 1 km söder om Stråssa.

Hålsjöberg ar beläget i norra Värmland, väster om Klarälven, mellan Ekshärad och Stöllet.

Hällefors silvergruvor ligger ca 7 km NNV om Hällefors samhälle i Örebro läns nordvästra del. Järnmalm Hässelkulla järnmalmsgruva ligger 2,5 km nordost om Vintrosa. Från Örebro åker man E 18 mot Karlskoga. Vid Brotorp 600 m öster om Svartån tar man av en liten väg till vänster. 300 m in efter den vägen ligger Hässelkulla järmalmsgruva. Järnmalm Persbergs gruvfält Högbergsfältet är beläget ca 2 km öster om och är inte känt för förekomst Persbergs samhälle, ca 5 km NO om av sällsyntare mineral utan för Filipstad i Värmlands län. Högbergsfältet en viss förekomst av fina är ett av flera gruvfält inom diopsid- och epidotkristaller. Pegmatit Pegmatitbrottet ligger i norra delen av Högsbo industriområde i södra Göteborg. 1 km söder Högsbo skjutbana - åt Mölndalshållet till

27. I N G E L S G R U V O R N A

Lindesberg

Järnmalm

28. JAKOBSBERG

Filipstad

Mangan- och järnmalm Fyndigheten består av tre mindre gruvor.

29. K A V E L T O R P

Kopparberg

Sulfidmalm

30. K E S E B O L

Åmål

Manganmalm

31. KLEVA NICKEL- OCH KOPPARGRUVA 32. KNOLLEGRUVAN

Vetlanda

Koppar- och nickelmalm

Dalsland

33. KOLSVA FÄLTSPATBROTT

Köping

Sulfidmalm KOPPAR- OCH SILVERFÖREKOMSTER Pegmatit

34. KRÅKEMÅLA

Misterhult

Granitbrott

35. KVARNTORPS OCH NÄRKES PALEOZOISKA BERGGRUND

Örebro

lngelsgruvorna är belägna ca 1,5 km SV Vasselhyttans station ca 16 km N Lindesberg i Örebro län. Jakobsbergs mangangruvor ligger nära länsvägen 246, ca 1 km S om Nordmarks kyrka, och 10 km N om Filipstad, Värmland. Kaveltorp malmfält är beläget ca 1 km S Ljusnarsbergs kyrka efter vägen Kopparberg-Hällefors (riksväg 63) i Ljusnarsbergs socken i Örebro län. Kesebols mangangruva ligger i nordöstra Dalsland, ca 12 km SV Åmål och ca 4 km Ö Fengersfors. Vid Tösse kyrka söder om Åmål tar man av från riksväg 45 mot Fröskog och Fengerforsen Kleva gruvor ligger 7 km från Ädelfors guldgruvor och ca 2 mil från Vetlanda. Knollegruvan är belägen ca 5 km S om Ånimskogs kyrka i Dalsland. Kolsva fältspatbrott ligger 3,5 km SSV om Kolsva bruk. Kolsva ligger längs väg 250 norr om Köping. Det vattenfyllda stenbrottet finns ca 700 meter norr om Kråkemåla, ca 5 km väster om Misterhult i Kalmar län. Kvarntorp ligger 12 km söder om Örebro, i den södra delen av Närkes paleozoiska berggrund.

36. LAHÄLL 37. LAINIJAUR.

Långban AC Malå

Sulfidmalm Nickelgruva

38. LERMON 39. LILLA ÄLGSJÖBROTTET

Gäddede Krokek

Täljsten Pegmatit

40. MALMBERGET 41. MANGRUVAN

Guldsmedshyttan

Mangan- och järnmalm

Gäddede

Krommalm

Filipstad

Järn- och manganmalm

45. NORRA FJÄLL (FJÄLLBACKA) 46. NORRA KÄRR

Grisslehamn

Sulfidmalm; volframmalm

Gränna

Alkalin intrusionsbergart; zirkoniummalm

47. NORRÖ GLIMMERGRUVA

Nynäshamn

Pegmatit

42. MURHATTEN MURHATTEN 43. NASAFJÄLL 44. NORDMARKS ODALFÄLT

AC

Lahäll ligger vid Hyttsjöns strand, NV om Långban. 12 km NO om Malå, 1 km O om sjön Lainijaur vid byn Tjälen ligger ca 9 km NV om Krokeks kyrka, ca 250 meter öster om Lilla Älgsjöns norra spets, ca 700-800 meter väster om Drömgruvan. Nybergsfältet, i vilket Mangruvan ingår, ligger ca 8 km nordost om Guldsmedshyttan. Övriga förekomster är Slöjdartorp, Lillgruvan, Bastmossen och Gladtjärn. En mindre kromitförekomst finns på det lilla berget Murhatten, beläget 5,5 km väster om Gäddede. Arjeplog Fyndigheten ligger ca 800 meter OSO om Nordmarks kyrka, ca 10 km N om Filipstad. Beläget på Väddö, 5 km SSV om Grisslehamn och 500 m O om väg 283. Nefelinsyenit-området vid Norra Kärr är beläget på gränsen mellan Småland och Östergötland, ca 10 km norr om Gränna. Norrö ligger söder om Rånö i Stockholms södra skärgård, ca 12 km öster om Nynäshamn.

48. NÄVERBERGS-GRUVAN

Falun

49. PAJSBERGS MANGANGRUVA

Filipstads

50. P E R S T O R P

Godegård

51. RIDDAHO

Kindsjön

52. RIDDARHYTTE MALMFÄLT

Skinnskattebergs

53. RUOUTEVARE

Jokkmokk

54. RÅNEÅ

Sulfidmalm

Näverbergs gruva är belägen 4 km V om Falun alldeles intill väg 293 mellan Falun och Leksand. Manganmalm Pajsbergs mangangruva är belägen inom Filipstads kommun i Värmland, på västra stranden av en av sjön Yngens norra vikar, ca 500 m från riksväg 63, ca 5 km från Persberg och ca 11 km från Saxhyttan. Pegmatit Perstorps pegmatitfyndighet ligger ca 3 km NV om Godegård (och ca 2 km SV om Skrumpetorpsbrotten) i nordvästra Östergötland. Pegmatit Riddaho glimmerbrott är beläget ca 10 km glimmerbrott SSO om Södra Finnskoga kyrka, SSO om Kindsjön, i norra delen av Värmlands län. Järnmalm ; kopparmalm beläget i Skinnskattebergs socken i nordvästra delen av Västmanlande län. I väster är malmfältet beläget i Örebro län och i öster når det Dammsjön vid Hultebo, en sträckning på 1,3 mil. Pegmatit . Det största brottet ligger vid slutet av den På berget Ruoutevare finns ett knappt farbara väg som går längs brottets antal kvarts- och fältspatbrott nordöstra sida. Berget ligger 6,5 km söder om Jokkmokk och syns på långt håll, tack vare den radiomast som reser sig från toppen.

55. RÅNÖ

Nynäshamn

Pegmatit

56. RÖDFJÄLLSGRUVAN

Sippmikks

Krommalm

57. SCHISSHYTTAN 58. SELSVITBERGET 59. SJÖGRUVAN

Kramfors Grythyttan

Pegmatit Manganmalm

60. SJÖNEVADS GRANATGRUVA

Falkenberg

Industrimineral GRANATGRUVA

61. SKEBO KALKBROTT

Trehörningen

Kalksten

62. SKOTTVÅNG

Åkers Styckebruk

Järnmalm

63. SKRIKERUM

Valdersmarsvik

Koppar- och selenmalm

64. SKRUMPETORP

Motala

Pegmatit

Pegmatitfyndigheten är belägen invid stranden på Rånös östra sida, ca 600 meter norr om Arnviken och ca 14 km öster om Nynäshamn. Rödfjällsgruvan, som är belägen 3,7 km NNO om Sippmikks kraftstation, bröts under senaste kriget på krommalm.

Sjögruvans manganförekomst är belägen på södra stranden av sjön Halvtron, ca 5 km SO Grythyttan, i Grythytte socken i Örebro län. Sjönevads granatgruva ligger öster om Sjönevadssjön ca 2 mil NO om Falkenberg i Halland. Beläget 3,5 km öster om Skebobruk och 300 m söder om sjön Trehörningen. Gruvfältet är beläget i Gåsinge socken, ca 8 km SSO Åkers Styckebruk Den lilla gruvan ligger ca 1.2 km norr om Skrikerum, ca 15 km sydväst om Valdersmarsvik i Kalmar län. Skrumpetorpsgruvorna ligger intill Skrumpsjöns sydligaste del vid gården Skrumpetorp, ca 2 mil N om Motala.

65. SKÄLSTA GRAFITGRUVA 66. SKÖTT- OCH MOSSGRUVORNA 67. SLÄDEKÄRR KNOLLEGRUVAN 68. SLÄTTÅKRA (ALSEDA)

69. SNÖSJÖN 70. SPEXERYD

GRAFITGRUVA

Högforsbruk

Järnmalm

Ånimskogs Dalsland Vetlanda

KOPPAR- OCH SILVERFÖREKOMSTER Pegmatit

Tenhult/ Jönköping

Vesuvian Manganmalm

71. STOLLBERGSFÄLTET

Smedjebacken Ludvika

Sulfidmalm

72. STORA VIKA

Nynäshamn

KALKSTENSBROTT

73. STRIPÅSENS PEGMATITBROTT

Norberg

Pegmatit

74. STUBBETORP SARVGÖL (STORA MOSSEN)

Stubbetorp

Pegmatit

OBS! Sista vägbiten till gruvan är privatväg. Ta alltid kontakt med markägaren före besök. Skött och mossgruvefälten är belägna 1,5 km österut från riksväg 60 vid Högforsbruk. Slädekärrgruvan är belägen ca 7 km NO om Ånimskogs kyrka i Dalsland. Pegmatitbrottet ligger ca 1.6 km SV om Slättåkra by, SO om Vetlanda. I närheten finns även Hulta och Dikesgårds pegmatitbrott, samt några små skärpningar. Spexeryds manganmalmsfält (tidigare även benämnt Hohult-Späxeryd) ligger i Jönköpings län cirka 8 km söder om Tenhults järnvägsstation. Stollborgsfälet är beläget i Norrbärke församling (Smedjebackens kommun), Kopparbergs län, en knapp mil nordväst om Ludvika Det lilla samhället Stora Vika ligger på västra sidan av Nynäshalvön, ca 10 km VNV Nynäshamn. Fyndplatsen är belägen utefter gamla järnvägen mellan Krylbo och Ängesberg, numera en smal bilväg. Fyndigheten ligger ca 500 meter SSO om Stubbetorp Sarvgöl och ca 2.5 km O om Drömgruvan.

75. SUNNERSKOG

Vetlanda

Kopparmalm

76. SÄRNAMASSIVET

Särna / Idre

Alkalina bergarter

77. TALLGRUVAN

mellan Fagersta och Avesta

Järnmalm

78. TENNBERGETS KALKBROTT

Grängesberg

KALKBROTT

79. TROLLGRUVAN

Leksand

Manganmalm

80. TUNABERG

Bråviken Nyköping

Koppar- och koboltmalm

Tunabergs malmfält omfattar en serie kopparkis- och koboltglansfyndigheter, belägna invid Tunabergs kyrka omkring 14 km SSV om Nyköping och 3 km norr om Bråviken.

Manganmalm

Ultevisområdet är beläget i Jokkmokks socken ungefär 60 km norr om polcirkeln. Det mineraliserade området börjar ungefär 20 km norr om Tjåmotis, som ligger efter vägen Jokkmokk - Kvikkjokk.

81. ULTEVIS

F

AC Jokkmokk

Sunnerskogs koppargruva är belägen ca 2 km SV om Alseda kyrka och ca 1 mil öster om Vetlanda i Småland. Fyndplatsen är belägen i nordvästra Dalarna på Siksjöberget och Ekorråsen. Norbergsfältet är beläget i Västmanlands län mellan Fagersta och Avesta. Det sträcker sig i riktning SV-NO. Den största delen av fältet ligger norr om riksväg 68. Tennbergets kalkbrott är beläget ca 9 km SO Grängesberg och ca 1 km S Enkulldammen, som ligger efter vägen S. Hörken - Hällsjöns herrgård. 11 km SV Leksand, 1 km NO Djursjön och 500 meter väster om några fäbodar som heter Södra Nålberg ligger den så kallade Trollgruvan.

82. UTÖ JÄRNMALMSGRUVOR

83. V A R U T R Ä S K

Nynäshamn

AC Skellefteå

Järnmalm ; sulfidmalm ; pegmatit

Utö är belägen ca 20 km NO Nynäshamn, i Haninge kommun, och nås med skärgårdsbåt från Dalarö eller Årsta Brygga. Pegmatit Varuträskpegmatiten Skellefteå - en litiumpegmatit belägen ca 15 km väster om Skellefteå, intill vägen mot Boliden och strax söder om Varuträsk samhälle. Sulfidmalm Vena kobolt-kopparmalmsfält är beläget öster om sjön Åmmelången i Hammars och Lerbäcka socknar i Närke, ca 3 km NO om Åmmeberg.. Pegmatit De två fältspatgruvorna vid Väne-Ryr är belägna ca 12 km NV Trollhättan, ett par km norr om riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla. Järnmalm Västanå järngruva ligger ca 3 km nordväst om Näsum i socknen med samma namn, nordöst om Ivösjön i nordöstra Skåne

84. VENA

Åmmeberg

85. VÄNE RYR

Trollhättan

86. VÄSTANÅ

Ivösjön i nordöstra Skåne

87. VÄSTERBY

Åmmeberg i södra Närke.

Pegmatit

88. YTTERBY

Vaxholms kommun

Pegmatit

89. YTTERKLIPPEN

Bjurholm

Kvartsbrott

Västerby pegmatitbrott är beläget ca 1200 meter NÖ om Västerby prästgård, 4 km SÖ om Åmmeberg i södra Närke. Ca två mil nordost om Stockholm, på östra sidan av Resarö i Vaxholms kommun, ligger samhället Ytterby. Fältspatgruvan är belägen nära toppen av en höjd inne i bebyggelsen. Alldeles nedanför den varptäckta sluttningen passerar vägen.

90. YXSJÖBERG

Hörken

Volframmalm

GFyndigheten ligger ungefär 12 km V Hörken, invid landsvägen Hörken-Nittkvarn

vid Vätterns norra spets

Sulfidmalm

Åmmebergs zinkgruva är belägen 8 km öster om Hammar vid Vätterns norra spets inom Örebro län.

sjön Yngen

Pegmatit

95. ÅSTORP

Åstorp

Makadambrott

96. ÄDELFORS GULDGRUVA 97. ÖSTERBY

Vetlanda

GULDGRUVA

St. Skedevi sn, Dalarna.

Pegmatit

Åskagens kvartsbrott är beläget nära sjön Yngens östra strand, vid dess sydostligaste vik ca 2,5 km S om Torskebäckens gård. Åstorp är ett av Skånes större och intressantare makadambrott, då det finns en hel del kristalliserade mineral här. Gruvan är belägen 3,5 km NO om Ädelfors samhälle ca 2 mil från Vetlanda. Fyndigheten ligger ONO om Österbyn mitt emellan Tomtebo gamla koppargruva och Dalälven i St. Skedevi sn, Dalarna.

91. ÅKERLANDET 92. ÅMMEBERGS ZINKBLYMALMFÄLT (ZINKGRUVAN) 93. ÅSENGRUVAN 94. ÅSKAGEN

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF