Geheugentechnieken

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Cognitieve psychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Geheugentechnieken...

Description

Geheugentechnieken

Deze tweedaagse transversale vorming richt zich tot al de personeelsleden van de niveaus A, B en C van de Brusselse overheidsdiensten die aan de verbetering van hun geheugen willen werken. De voornaamste doelstellingen van deze vorming zijn: - Vergroten van het zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden om het geheugen te beheersen - Opdrijven van de concentratie door het aanwenden van diverse strategie - Verbeteren van de luistervaardigheid tijdens vergaderingen en gesprekken

Methodologie Door te vertrekken van autodiagnoses worden de inhoud en de methoden aan de noden van de deelnemers aangepast. Om de deelnemers zo actief mogelijk te betrekken en om de gegeven informatie herhaaldelijk aan te wenden omvat de vorming talrijke oefeningen, zowel individueel als in groepsverband. De docent zal ook werken met bepaalde kaderactiviteiten van THIAGI.

Plaats GSOB - Kapitein Crespelstraat, 35 – 1050 Brussel

Prijs per deelnemer 140 EUR

Duur 2 dagen 8u30 - 16u30

Inschrijven

Op onze site, via uw vormingsdienst Maximum 12 deelnemers / sessie

Contact Patrick Gilet [email protected] - 02/213.60.45

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur Kapitein Crespelstraat 35 1050 Brussels

02/512.06.02 www.erap-gsob.brussels Bezoek ons op: ERAP-GSOB

1/2

Inhoud • Persoonlijke balans van de diverse geheugens -- Opmaken van de stand van zaken betreffende de kleinere geheugenproblemen, evalueren van de eigen noden

• Wat is het geheugen? -- Verkenning van de hersensactiviteit (video), de werking van het geheugen, de effecten van leeftijd en gevoeligheden

• Remmingen en blokkeringen van de ontwikkeling van het geheugen -- Negatief denken, stress, angst

• Analyseren van het geheugenproces -- De 3 fasen van het onthouden op langere termijn -- Autodiagnose: welke fase moet er worden versterkt? -- De inhoud van een vergadering beter onthouden -- Overschrijden van de grenzen van het korte termijn geheugen en versterken van het lange termijn geheugen -- De mnemotechnische middelen: associaties, visualisaties, rijmen -- De voorwaarden voor een goed geheugen: voeden van de motivatie, gezond leven (voeding, sport, ademhaling, positief denken)

• Stimuleren en trainen van de geheugencapaciteit -- Gebruiken van de « mentale kaart » -- Hoe stoppen we het vergeten en hoe kunnen we op langere termijn onthouden door efficiënte heractivaties? -- Onthouden van gezichten en namen -- Onthouden van de kern van wat we lezen met de SQ4R methode

• Onthouden met de volledige hersenen -- De cerebrale voorkeuren en de te verkiezen leerstijlen -- De activeringsmethoden voor de linker en voor de rechter helft van de hersenen -- 10 methoden voor het onthouden van cijfers, getallen en datums

• Meer gebruik maken van de zintuiglijke geheugens -- Activeren van het visuele, auditieve en bewegingsgeheugen -- Hoe kunnen we verstrooiing vermijden -- De plaatsmethode voor het onthouden van uit te voeren acties

2/2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF