Geografie

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download Geografie...

Description

Kenmerk 4: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en de ontwikkeling van het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat Les 4: Griekenland, Geografie,

economie en bestuur

H2:§ 2.1, p38-40

geografie

3000 1000

– Ligging t.o.v. andere landen – Eigen gebied

1500

• Vragen aan de geografie

2000

geografie

700 200

– Voordeel: transport, visserij – Nadeel: beperkt gebied

400

• Voor- en nadelen

1 200 400

3000 1000 700 400 200 1 200

– Hierdoor ontstond op een centraal/strategisch punt in het landschap een (versterkte) plaats dat het economisch en bestuurlijk centrum werd – Hier werd het surplus (landbouwoverschot) opgeslagen (en weer herverdeeld) – Hier produceerde ambachtslieden hun producten – Hier woonden de soldaten

1500

• De macht in de Griekse gebieden lag bij een adellijke groep. Deze macht was gelegen in het bezit van grond en herverdeling (pacht) hiervan.

2000

Ontwikkeling van de Polis 1

400

3000

– Een nieuwe klasse ontstaat: de handelaren

400 200

• Handelaren worden door hun succes steeds belangrijker in de Griekse samenleving – Olijfolie (!), Wijn & Graan – Vanaf ca. 650 VC verandert de ruilhandel in handel met geld

700

• Bergen, zee, onvruchtbare stukken land & vervelende buren

1000

– de landbouwgronden konden niet worden uitgebreid

1500

• Deze vestigingen groeiden (welvaart) waardoor er een aantal problemen ontstonden

2000

Ontwikkeling van de Polis 2

– De andere oplossing voor het bovengenoemde probleem was 1

• Kolonisatie

200 400

3000 2000

Kolonisatie Middellandse Zeegebied

1500 1000 700 400 200 1 200

Deze poleis met hun markten barstte uit hun voegen: noodzaak kolonisatie (750-770 VC) gebieden buiten het Griekse

400

3000 700 400 200 1 200

• kon blijven eten • haar producten kon verhandelen

– Versterking greep van de macht door de heersende klasse; ontstaan van een oligarchie: – Sparta of – Invoering democratie: Athene

1000

– Handelaren zorgden ervoor dat de stad

• Hoe nu om te gaan met de veranderde economische macht? • Twee uitersten

1500

• Door de overbevolking en opkomst van de handelaren en hun groeide rijkdom én belangrijkheid kwam de macht van de adel onder druk te staan

2000

Verandering van bestuur

400

3000Maar besturen met z’n allen in een volksvergadering is niet zo handig.

1 200

Oplossing • Raad van 500 werd door loting gekozen en uit hen midden werd. • een aantal (vijftigtal) bestuurders voor de dagelijkse gang van zaken gekozen (1 jaar zitting); een Grieks jaar duurde dan ook 10 maanden.

200400Vrij waren én mee konden helpen bij de verdediging van de polis

700

– –

1000

Door het volk, d.w.z. de officiële burgers van de stad, dat heet democratie (demos = volk) Burgers waren alle die mannen die

15002000

Democratie; bijvoorbeeld Athene

400

Huiswerk • Lezen – blz. 36 t/m 40

• Maken – opdracht 2 en 3a, p. 26 – Meenemen afbeelding (foto/print) van Oudgriekse kunst (vb. beeld, gebouw, vaas, zuil, fresco, enz.). Dit voor het Tijdvakkendossier! – eisen bij afbeelding: • Bronvermelding • Netjes uitknippen en verwerken

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF