Georgios Smedja i Fysik och Matematik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Georgios Smedja i Fysik och Matematik...

Description

Klotet förlorar en del av sin energi efter varje studs 02/05/2009

Ett klot med viss total energi och massa släpps. Efter varje studs förlorar den en del (väljs under "EAS") av sin energi. Du kan mäta höjden, och du får veta hastigheten förre studsen. Labinstruktioner följer.

Utskriven 14/07/2017 Från sidan Georgios Smedja i Fysik och Matematik georgiostheodoridis.se/sv/sx_printText.asp?textID=187&export=word

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF