Geschiedeniswerkplaats – 2KGT

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Geschiedeniswerkplaats – 2KGT...

Description

Geschiedeniswerkplaats – 2KGT Hoofdstuk 2 Paragraaf 2.1 Industrie en samenleving

www.maaikezijm.com

Tijdvak Burgers en stoommachines 1800 - 1900

www.maaikezijm.com

Industriële Revolutie

Vervangen handwerk door machines e 19

eeuw

www.maaikezijm.com

Industriële Revolutie

Groot – Brittanië

Nederland laatbloeier www.maaikezijm.com

Stoommachine

1712 Thomas Newcomen 1769 James Watt

www.maaikezijm.com

Veranderingen

Groei van bevolking Verhuizen naar de stad

www.maaikezijm.com

Industriële samenleving

Wonen in steden

Werken in industriesector Werken in dienstensector www.maaikezijm.com

Gevolgen

Meer productie

Meer huizen Opkomst kapitalisme www.maaikezijm.com

Kapitalisme

Winst Zoveel mogelijk geld verdienen www.maaikezijm.com

Einde Zie voor meer: www.maaikezijm.com

www.maaikezijm.com

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF