Gezond met dementie Huisarts en Praktijkverpleegkundige een

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Gezond met dementie Huisarts en Praktijkverpleegkundige een...

Description

Praktijkverpleegkundige en huisarts, een goed duo! 8 juni 2017, Gezond met dementie Leny Geertsen, praktijkverpleegkundige Medisch Centrum Sint Anna Els van der Put, huisarts Medisch Centrum Sint Anna, kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Uitgangspunten ouderengeneeskunde • Wens oudere centraal • Probleemgerichte, proactieve zorg • Zorg, welzijn, zingeving belangrijk • Aandacht mantelzorger • Afstemming hulpverleners

Werkwijze algemeen • Inventarisatie kwetsbaarheid-probleemevaluatiemultidisciplinair overleg (MDO)-zorgplanmedicatiebeoordeling • Kernteam: huisarts – praktijkverpleegkundige wijkverpleegkundige • Ouderennetwerk: specialist ouderengeneeskunde, ouderenwelzijn, zorgtrajectbegeleider, ergotherapeut, fysiotherapeut, apotheek, zn. ggz, diëtiste, tandarts, sociaal wijkteam

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag, signalen: partner-mantelzorg-buren/omgeving-sociaal wijkteam contacten huisartsenpraktijk contacten apotheker

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag • Dementie of andere oorzaak? (huisarts)

Rol huisarts • Dementie of andere oorzaak? • Lichamelijk onderzoek • Laboratoriumonderzoek • Informatie partner/mantelzorg/omgeving • Verwijzing nodig? -Cros-Culturele Dementiescreening (CCD) -geriater of specialist ouderengeneeskunde

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag • Dementie of andere oorzaak? (huisarts) • Vervolgonderzoeken(praktijkverpleegkundige)

Rol praktijkverpleegkundige • Inventarisatie kwetsbaarheid, Easycare • Mini Mental State Examination (MMSE) • Geriatric Depression Scale (GDS) • Belasting mantelzorger • Overige testen

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag • Dementie of andere oorzaak? • Easycare, MMSE, GDS, belasting mantelzorger • Kernteam: ha-pvk-zorgtrajectbegeleider

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag • Dementie of andere oorzaak? • Easycare, MMSE, GDS, belasting mantelzorger • Kernteam: ha-pvk-zorgtrajectbegeleider • Probleemevaluatie, MDO, zorgplan (coördinerende rol praktijkverpleegkundige)

Werkwijze dementie • Oudere met dementie = een oudere met verhoogde kwetsbaarheid • Veranderd gedrag • Dementie of andere oorzaak? • Easycare, MMSE, GDS, belasting mantelzorger • Kernteam: ha-pvk-zorgtrajectbegeleider • Probleemevaluatie, MDO, zorgplan • Vrijwilliger, dagbesteding/dagbehandeling • Ondersteuning mantelzorger

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Ouderennetwerk belangrijk -expertise -elkaar kennen -continuïteit belangrijk

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk, maar: -weinig continuïteit -groot verschil in expertise -veel verschillende thuiszorgorganisaties

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk • Goede communicatie belangrijk

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk • Goede communicatie belangrijk • Netwerk onderhouden kost energie

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk • Goede communicatie belangrijk • Netwerk onderhouden kost energie, kartrekker nodig,

Ervaringen tot nu toe • Start 2012 • Huisarts-praktijkverpleegkundige-zorgtrajectbegeleider • Netwerk belangrijk • Samenwerking met wijkverpleegkundige belangrijk • Goede communicatie • Netwerk onderhouden kost energie, kartrekker nodig, belangrijke rol praktijkverpleegkundige!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF