globe - UGent

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download globe - UGent...

Description

Structuur gedetailleerde clusterbeschrijving • • • •

Demografisch en economisch profiel Historische grondslagen wereldbeeld Religieuze grondslagen wereldbeeld GLOBE bevindingen: – – – –

Praktijken (en vs. andere clusters; en per land) Waarden (en vs. andere clusters, en per land) Praktijken vs. Waarden (toekomst, gewenst) Outstanding leadership in cluster (en vs. andere clusteres, en per land) – Implicaties voor management (en per land).

Arabic cluster: Egypte, Marokko, Turkije, Koeweit, Qatar (1) • Demografisch en economisch profiel: – 164 miljoen mensen – Medium bevolkingsdichtheid – Medium Human Development Index (QOL, opleiding, levensverwachting) – 11% wereldeconomie – GPD/capita boven wereldgemiddelde – Olie en aardgas.

Arabic cluster (2) • Historische grondslagen wereldbeeld: – Vroegste beschavingen (oude Egypte, Ottomaanse Rijk) – Overheersingen (Grieken, Romeinen, Britten, Fransen) – Nu verschillende bestuurssystemen (republiek, koninkrijk).

Arabic cluster (3) • Religieuze grondslagen wereldbeeld: – Islam met verschillende sekten en verschillende niveaus van orthodoxheid

• Socio-culturele elementen: – – – –

Alle Arabische taal behalve Turks Ethnische diversiteit (Berbers, Koerden) Gastarbeiders in Koeweit en Qatar Kleding (sluier, hoofddoek, fez) en voedselvoorschiften (Ramadan)

Arabic cluster (4) uncertainty avoidance 7 6 assertiveness future orientation 5 4 3 2 gender egalitarianism power distance 1 0

group & family collectivism

institutional collectivism

performance orientation

Praktijken

humane orientation

Waarden

Arabic cluster (5) • Typische praktijken (vs. andere clusters): – – – –

Lage uncertainty avoidance (overheersing?; Turkije) Lage future orient.(Islam “fate”;Marokko/Koeweit) Lage gender egalitarianism (Islam; Koeweit) Hoge group & family collectivism (Islam; Turkije)

• Typische waarden (vs. andere clusters): – – – – – –

Hoge uncertainty avoidance (Egypte) Hoge future orientation (Qatar) Lage power distance (Turkije) Hoog instituional collectivism (Turkije) Lage gender egalitarianism (Eqypte) Lage assertiveness (Turkije)

Arabic cluster (6) • Praktijken (as is) vs. Waarden (should be): dus gewenst voor de toekomst; trend naar: – Meer uncertainty avoidance (?) – Meer future en performance orientation – Meer institutional collectivism (naast reeds hoog group & family collectivism) – Meer humane orientation (nurturance) – Minder power distance (non-aggression, egalitarianism maar niet ten koste van male dominance?)

Arabic cluster (7)

team-oriented

autonomous 7 6 5 4 3 2 1 0

participative

charismatic

humane

self-protective

Arabic cluster (8) • “Medium” eerder dan “extreem” • Vooral charismatic (Turkije) en team-oriented ( group & family collectivism, Turkije), dan ook nog participative (Marokko) en humane (Koeweit) • “Outstanding leaders set a vision and promote performance-orientation in a collectivist manner” • Vs. andere clusters: – Toch nog minder charismatic, participative en teamoriented – Meer self-protective (Egypte)

Arabic cluster (9) • Implicaties voor management: – Belang van relaties en familie (familiebedrijven, posities in bedrijven) – Opbouwen van vertrouwen buiten beperkte ingroup vraat tijd – Onderhandelen met top eerder dan met technici – Conflicthantering door derde partij – Duale set van waarden en praktijken: brug tussen oost en west!

Praktijken in EU landen (founding, extended, candidate) uncertainty avoidance 7 6,5 6 assertiveness future orientation 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 gender egalitarianism power distance 1 0,5 0

group & family collectivism

institutional collectivism

performance orientation

Netherlands

humane orientation

Spain

Poland

Turkey

Waarden in EU landen (founding, extented, candidate) uncertainty avoidance 7 6,5 6 assertiveness future orientation 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 gender egalitarianism power distance 1 0,5 0

group & family collectivism

institutional collectivism

performance orientation

Netherlands

humane orientation

Spain

Poland

Turkey

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF