Goniometrische functies met Java

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oogheelkunde
Share Embed Donate


Short Description

Download Goniometrische functies met Java...

Description

Goniometrische functies met Java-applets Op het Internet wordt heel wat leerrijke informatie aangeboden over wiskunde en wiskundige begrippen. Het “java-script” biedt bovendien de mogelijkheid om binnen een Internetpagina een animatie uit te voeren, interactief met de gebruiker. Dit zijn de fameuze “applets”. Hieronder vind je een aantal opdrachten met links naar applets die (vanaf de harde schijf) in een nieuw venster worden geopend. Je kunt dus telkens van de opdracht en de instructies naar de toepassing en terug. Als je de applet in al zijn mogelijkheden hebt geëxploreerd, geef je een neerslag hiervan op het antwoordblad. Hou een oog op de klok, de voorziene tijd is één lesuur. Ben je klaar met een toepassing dan sluit je die af. De gebruikte links vind je op je antwoordblad.

Definitie van sinus: De “Sine function box” illustreert de definitie van sinus van een getal. Voer in de box een aantal waarden (in graden) in en bereken de sinus ervan. Klik op START. 1. Bereken met de “Sine function box” de sinus van 125°.

De sinusfunctie Door op de + knop te drukken kun je de sinus van oplopende waarden uitzetten. Je verkrijgt de grafiek van de sinusfunctie (in graden) in één periode. Klik op START. Vul de grafiek van de sinusfunctie aan.

Transformatie Aan de hand van de “transform”-knop kun je de rol van a, b en c nagaan in de transformatie van y = sin x naar y = a sin(b(x – c)). Klik op START. 2. Teken de grafiek van y = 2,5 sin 2(x – 30°)

Algemene sinusfunctie Aan de hand van de schuifbalken kun je de rol van a, b, c en d nagaan in het voorschrift f(x) = a sin b(x + c) + d (in radialen). Klik op START. 3. Teken de grafiek van y = 2,5 sin 2(x – pi/6) + 1,75 .

Besluit In de animatie zie je hoe de sinusfunctie getransformeerd wordt in een algemene sinusfunctie. Klik op START. 4. Geef het voorschrift van de verkregen functie uit de animatie en de achtereenvolgende vervormingen en verschuivingen.

Einde Alle toepassingen afsluiten en het antwoordblad afgeven.

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF