gravskötselavgifter prislista 2016

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Botanik, Plants
Share Embed Donate


Short Description

Download gravskötselavgifter prislista 2016...

Description

GRAVSKÖTSELAVGIFTER PRISLISTA 2016

TIBRO KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING Tibro och Ransbergs kyrkogårdar

VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA GRAVSKÖTSEL

Gravskötsel med plantering Om du tecknar ett gravskötselavtal med planteringar innebär det att Kyrkogårdsförvaltningen håller graven i ett vårdat och värdigt skick efter miljövänliga riktlinjer. Förvaltningen kommer att: * vårstäda under april månad och ta bort eventuella vinterdekorationer * klippa gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka * sköta planteringsytan samt fylla på ny jord och gödsla om det behövs * rensa planteringsytan från ogräs under juni – september och städa graven * höststäda graven under oktober månad och ta bort sommarväxter * tvätta stenen vid behov Planteringsavtal kan köpas som ettårsavtal eller som avräkningsavtal. Ettårsavtal Faktureras varje år och fungerar som ett årligt avtal. Avtalet upphör om det sägs upp senast 1 april eller om betalning uteblir. Avräkningsavtal Gäller för tider mellan 3 år och upp till maximalt 25 år. De medel som betalas in placeras på ett till graven knutet konto där kostnaden för varje års skötsel dras efter den gravskötselkostnad som är aktuell under året. För mer information om detta, kontakta förvaltningen. Om du sköter graven själv Om du väljer att själv sköta om graven måste du tänka på att du ska putsa och trimma gräskanter och hålla eventuell planteringsyta fri från ogräs. Gravlyktor, ljus och andra dekorationer Gravlyktor och ljus får placeras på gravarna mellan 15 oktober – 15 april. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att använda föremål av glas vid graven. Tänk på att lösa föremål vid stenen kommer att påverka kvalitén på grästrimningen.

PRISLISTA 2016 ÅRSSKÖTSEL Vårstädning, höststädning, planteringsarbete (exkl. växter), vattning, borttagning av vissna blommor, ogräsrensning, jordförbättring, stentvätt vid behov, borttagning av ljus. Klippning av häck, beskärning av växter inom gravplatsen. Gravskötselavtal / år Gravyta 0 – 1,99 kvm

555:-

PLANTERINGSFÖRSLAG Ändringar/kompletteringar måste lämnas senast 1 maj. Kostnad för plantering tillkommer om inte avtal om årsskötsel finns. A

5 penséer, 5 små sommarblommor

110:-

B

5 penséer, 5 små sommarblommor, granris

175 :-

C

5 penséer, 5 små sommarblommor, vinterkrans

225 :-

D

5 penséer, 5 små sommarblommor, granris, vinterkrans

290:-

E

7 penséer, 7 små sommarblommor, granris

219 :-

F

7 penséer, 7 små sommarblommor, granris, vinterkrans

334 :-

G

7 penséer, 3 stora sommarblommor, 7 kantväxt, granris

315 :-

H

7 penséer, 3 stora sommarblommor, 7 kantväxt, granris, vinterkrans

430 :-

I

7 penséer, 5 stora sommarblommor, 7 kantväxt, granris, vinterkrans

494:-

VÄXTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER (Pris/st om inte annat anges) Vårblommor (pensé)…………………………………………………………………………………. 11:Små sommarblommor (isbegonia, tagetes, husarknappar).………………………. 11:Stora sommarblommor (pelargon, begonia, fuchsia) ………………………………… Kantväxter (lobelia, silverek, tagetes) ………………………………………………………. Margeriter ……………………………………………………………………………………………….. Ljung, perenn växt…………………………………………………………………………………….. Granris ………………………………………………………………………………………………………

32:11:15:35:70,-

Vinterkrans ………………………………………………………………………………………………. 115:Vinterbukett ……………………………………………………………………………………………… 115:Påsklilja …………………………………………………………………………………………………….. 40:Stentvätt …………………………………………………………………………………………………… 252:Vattning (pris/månad)………………………………………………………………………………… 245:Plantering (inkl förberedelser som jordbyte, gödsling) ……………………………… 245:Justering gravsten och gravlåda (pris/timma).…………………………………………… 305:-

TIBRO KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING Tibro och Ransbergs kyrkogårdar

Kyrkogårdsföreståndare Anders Larsson Tel: 0504-439 10 E-post: [email protected] Kanslist Karin Johansson Tel: 0504-439 01 E-post: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF