Grenzen stellen in de opvoeding van adoptiekinderen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Grenzen stellen in de opvoeding van adoptiekinderen...

Description

schisis, adoptie en indentiteitsvorming

BOSK landelijke schisis dag 14 maart 2015 Marion van Olst, hoofd adoptienazorg

1

Hoe ontwikkelt een kind zich? Aanleg Invloed van de omgeving

2

Ontwikkelingsgebieden 3

De cognitieve ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van het denken, creativiteit en waarneming. De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de motoriek. De psycho-sociale ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving. De morele ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van het onderscheid tussen goed en kwaad.

Gehechtheid als basis voor de algehele ontwikkeling en rijping van hersenen Een duurzame, emotionele en wederkerige band tussen een kind en één of meer specifieke volwassenen. Een noodzakelijke basis voor een verdere gezonde ontwikkeling.

4

Wanneer en hoe zie je gehechtheid in het dagelijks leven?

In situaties die het gehechtheidssysteem activeren (bijv. bij spanning) Evenwicht tussen nabijheid zoeken en op onderzoek uitgaan.

5

Meer zorg: meer contactplaatsen tussen hersencellen Doorsnede hersencel van 2 jonge ratjes (Champagne e.a. 2008)

6

Ontwikkeling van het brein bij ernstige verwaarlozing CT scans. Links van een gezond 3-jarig kind en rechts van 3-jarig kind dat lijdt onder ernstige affectieve onthouding en verwaarlozing (Perry & Pollard, 1997; Perry, 2002).

7

Identiteit Wie ben ik ? Op wie lijk ik? Waarom ben ik afgestaan? Waar hoor ik bij ?

8

Fragmenten uit beeldmateriaal. Een geadopteerde puber met schisis (17) vertelt over de beleving van haar adoptie, identiteitsvorming en de invloed van schisis.

9

Extra ontwikkelingstaken voor een adoptiekind (met schisis) Betekenis en gevolgen van afgestaan en geadopteerd zijn Besef van identiteit Fysieke verschillen Verschillen van gezinsleden Omgaan met het verlies Roots vragen 10

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF