GROEP GABI * ANNA

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download GROEP GABI * ANNA...

Description

GROEP GABI – ANNA - BENCE

2.5. –

2.5.1.

Antonimische adjektiefparen 

(het Engels): old – young; tall – short; large – small

 Deze paren hebben antonimische betekenissen. – wij kunnen constateren dat een man tegelijkertijd niet oud en jong kan zijn.  

 

(41) His mother is not old; she is young. (42) Antoniemen – Ze lijken tegengesteld. How old is this child? – old wordt gebruikt in verband met een kind. – maar een kind is helemaal niet oud. Er is een neutrale interpretatie die alleen voor een van de paren kan worden gebruikt . (Dat is altijd het adjectief die bredere betekenis heeft.) OLDVolgende probleem:How long was the lecture? – juist ( neutrale betekenis) How short was the lecture? – nooit gebruikt wordt.

   

In de tweede zin, zien we een soort vooroordeel omdat de spreker weet dat de lezing kort was. (43 a) I am told there is a gas station nearby? How far is it? – (43 b) I am told the gas station is far away. How close is it? Elk lid van de antonimische paren kunnen op twee verschillende manieren gebruiken. – oppositie en neutrale betekenis of bredere betekenis. old – young – How old?; tall - short – How tall?Wij kunnen constateren dat de nominale vormen van deze woorden op dezelfde manieren worden behandeld. :

 

I am measuring the length of this mosquito. Note the tiny width of this hair.Samenvatting: DE ANTONIMISCHE ADJECTIEVEN HEBBEN NEUTRALE EN TEGENGESTELDE BETEKENISSEN MAAR ALLEEN EEN VAN DE TWEE HEEFT EEN OPPOSITE BETEKENIS.

Greenberg 

Twee andere waarnemingen die met vorm en veelvuldigheid hebben te maken.:De voorwaarde: Een van de twee adjectieven moeten van de andere (neutrale) afstammen. In dit geval: happy – unhappy; unsad – happy (niet bestaat)Theorie van Greenberg: De brede van betekenis en eenvoud van vorm spelen de rol in het geval van de antonimische adjectieven. Een extra factor: VEELVULDIGHEID: good; many; long; wide Altijd de neutrale betekenis is veelvuldiger! 

Zijn deze regelen alleen voor het Engels geldig? 

NEE, b.v.: in het Spaans:

profundo – diep;poco profundo – een beetje diep 29 andere talen werden door Jessica With onderzocht en de uitkomst was dezelfde.

BEDANKT.Tok Pisin: op Engels gebaseerde Creool taal  gut, nogutDe groepering van bredere mening, eenvoudige vorm, frequente voorkomen zijn niet inparallel in andere delen van woordenschatLichaamsdelen die vaak voorkomen hebben korte, monomorfemische vormenOok verwantschapswoorden en getallenFrequentie karakteriseert de vrije elementen van tegenstanders:Lichaamsdelen: namen voor de bovenlichaamsdelen meer gedifferentieerd dan voor de onderlichaamsdelen: benaming voor elk vinger, maar niet voor elk teenFamilie: dichte familieleden hebben geslachtgedifferentieerde benamingen: Mother, father, MAAR cousin

Getallen: lage getallen die in texten vaak voorkomen zijn ook geslacht-gedifferentieerd: unus, duo, tres 

Bij antonimische adjectiefparen is de vrije adjectief paradigmatisch complexer: tall-short long-short  horizontale en verticale dimensies uitgedrukt hard-soft loud-soft  auditiefe en tastdimensie apart gehouden Tegenvoorbeeld: young, new  old (polaire en neutrale betekenis) Duits: alt jung (mensen) alt neu (dingen) Deens: gammel ung (mensen) gammel ny (dingen)

GEN-23: Bij sommige talen, bij antonimische adjectiefparen A-1 en A-2, als A-1 een polaire en neutrale interpretatie heeft, dan 1. Als een adjectief van de andere afgeleid is: A-2 is gebaseerd op A-1 2. Als een adjectief meer frequent is dan de andere, dan is A-1 frequenter 3. Als een adjectiefe betekenis meerdere subtypes bij vorm heeft, dan is A-1 degene die meerdere subtypes heeft In welke talen het zo is, is open

Woorden voor kleuren     

Jaren 60 – onderzoek van Brent Berlin en Paul Kay (University of California) -kleurtermen in 98 talen Beperkte basis van 11 kleuren Verschil: voor hoe veel kleuren een woord Universele hiërarchie !

Onderzoek – Berlin en Kay 

Basis kleurcategorieën:Restricties qua keuze:

Onderzoek- Berlin en Kay   

Onbeperkte universalia: Alle talen hebben een woord voor zwart en wit Ook implicatonale universalia

Kracht van stellingen? Wankelend 

Combinatie van 11 basiskluren – in theorie 2048 typesWegens hierarchie: 22 types

Sinds 1969- veranderingen in kleurterminologie 

qua basiskleur: turkoois (Tsakhur-Caucasus)qua hierarchie : 

zwart-wit → niet universeelPiraha – geen kleurtermen

Kritiek op de onderzoekmethode Berlin, Kay – fiches tonen aan de deelnemers 

Woord voor het voorwerp dat de kleur heeft?Kleur is niet per se een taalcategorie in alle talen

Wierbiczka:

Vragen 1.

Waarom is de poel beperkt?

2.

Waarom zijn bepaalde kleuren meer gekozen?

3.

Waarom kiest een bepaalde taal voor het of andere

alternatief?

Antwoorden 

1-2. Fysieke eigenschappen van kleuren Hoe het oog de kleuren waarneemt

3. Sociale reden 

Minder ontwikkelde technologie → meer simpele kleurterminologieKleuren creëren en manipuleren

Taal en denken 

Waarneming van realiteit = basis van betekenis en structuur van woordenBeinvloedt de taal hoe we over de wereld denken?Eufemismen: 

Als met mij iets gebeurt (Als ik doodga)Visueel gehandicapt (blind)bang : directe woorden = slecht gevolg?

Taal en denken 

Waar taal geen opties biedt 

Turks : geen grammaticale geslacht E/3Engels: he (♂) her (♀)Engels: „gendered” zicht op de wereld?Turks: „ungendered” zicht?Taal op een niveau bepaalt het denken„Gendered” zicht - alleen in E/3 of in het algemeen? 

Ja – Volgens Sapir-Whorf

Onderzoek-kleuronderscheiding 

Jonathan Winawer (2007)Engelse en Russische proefpersonenSchakeringen van blauw:

Russisch Donkerblauw – goluboj Lichtblauw – sinij3 fiches – welk fiche past bij het topfiche?Engels blue blue

Resultaten 

Russische proefpersonen waarnamen de kleuren verschillend dan de Engelse deelnemersHet zijn niet de Engelsmannen die het licht-en donkerblauw niet kunnen onderscheidenRussen- 2 schakeringen kunnen niet NIET onderscheiden

Taal en denken - conclusieTaal bepaalt onze wereldbeschouwing niet 

Bepaald kader over realiteitaandacht vestigen op bepaalde aspecten

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF