h4-4-4-revolutie-in-nederland

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, The Enlightenment (1650-1800), French Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download h4-4-4-revolutie-in-nederland...

Description

Hoofdstuk 4 Pruiken en revoluties 4.4 Revolutie in Nederland

Joan Derk van der Capellen (1741-1784) In de nacht van 25 op 26 september 1781 verschijnt er een belangrijk pamflet van de patriotten: Aan het volk van Nederland. Het is geschreven door Joan Derk van der Capellen, maar hij zet zijn naam er niet onder uit angst om opgepakt te worden.

Hij riep het volk op zich te bewapenen en in opstand te komen

Pamflet van de patriotten: Aan het volk van Nederland.

Aantekeningen § 4.4 Een reactionair = iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen. Het continentaal stelsel Een maatregel van de Franse keizer Napoleon I van 1806 tot 1814 waardoor alle handel tussen het Europese continent en Groot-Brittannië verboden was. Deze economische blokkade hield stand van 1806 tot 1814. Het kwam neer op een embargo op alle Britse producten Een embargo = in de economische politiek een verbod op handel met een bepaald land.

Tweedeling in Nederland De patriotten  Tegen de stadhouder De orangisten (prinsgezinden)  Voor de stadhouder

De Bataafse Republiek In 1795 trokken Franse troepen de Republiek binnen. Regenten droegen de macht over en Willem V vluchtte naar Engeland en de Staten-Generaal riep de Bataafse Republiek uit. Er werden veranderingen ingevoerd, namelijk: • De verklaring van de Rechten van de Mens en Burger werden afgekondigd • De scheiding van Kerk en Staat werd doorgevoerd en de voorrechten van de gereformeerde Kerk afgeschaft • De Staten-Generaal hieven zichzelf op en organiseerden verkiezingen voor een Nationale Vergadering, die met algemeen mannenkiesrecht werd gekozen.

Nederland een eenheidsstaat: Er kwam een centrale regering (in Den Haag) en ministeries met ambtenaren waardoor Nederland veranderde van een unie van zelfstandige gewesten in een eenheidsstaat. Er kwamen belastingen van het Rijk. Overal gingen dezelfde spellingsregels gelden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF