handledar utbildning - Sunderby Folkhögskola

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download handledar utbildning - Sunderby Folkhögskola...

Description

KURSSTART 18 oktober 2013 kl. 09.30

HANDLEDAR UTBILDNING

Sunderby folkhögskola Planerade träffar :

Utbildningen är på halvfart och distans med fem sammankomster.

2013

2014

18-19 oktober 29-30 november

24-25 januari 21-23 februari 4-5 april

Detta för att möjliggöra deltagande även för dig som arbetar. Under sammankomsterna tar vi vara på tiden och använder hela dagen och även en bit av kvällen.

Utbildningsmaterial ingår

Distansarbetet sker med hjälp av

logimöjligheter finns på skolan

Adobe connect. Du behöver därför

och bekostas av dig som deltar.

tillgång till dator med internet. Träffarna är på Sunderby folkhögskola.

Mat och logi paket : Två dagar

700:-

Tre dagar

1300:-

Inom den sociala ekonomin

Sunderby folkhögskola har en lång erfarenhet av socialt entreprenörskap och har byggt upp en kunskapsbank i frågor rörande social ekonomi. En av de faktorer som skolan uppmärksammat är vikten av utbildade handledare. Antalet sociala företag växer snabbt i Sverige.

I paketet ingår:

För att få en långsiktig

För och eftermiddagskaffe. Lunch , middag och

hållbarhet i dem behövs

kvällsfika. Logi på hotellet och frukost.

utbildade handledare. Service avgift

1200:-

Då är viktigt att känna till de villkor som sociala företag och andra aktörer inom den

Vid frågor och funderingar kontakta:

sociala ekonomin arbetar under.

Helena Löfgren [email protected] Kråkbergsvägen 7, 954 42 S.Sunderbyn

HANDLEDAREN ett verktyg och en guide för mänskligt växande Vad är social ekonomi ?

Handledning är en social process som

Handledaren behöver även känna till

Social ekonomi är ett inarbetat

handlar om att ha förmåga att se ur en

regelsystem och samhällsstrukturer

begrepp inom EU och beskriver

annan persons perspektiv.

i och utanför den sociala ekonomin.

en sektor som ligger mellan den

Nyckelord i handledarens arbete är

Vi tittar på olika organisationsbilder för

privata och den offentliga sektorn

därför empati och bemötande.

att reda ut den begreppsförvirring rörande socialt företagande och social ekonomi

men har en relation till båda. Med rätt stöd av en

som råder i Sverige.

Inom den sociala ekonomin

handledare som har tid och

-Vad betyder vad egentligen? Vi klargör

verkar t.ex. folkbildningen,

kunskap kan alla vara verksamma

och får kontroll på begreppen.

idrottsrörelsen, församlingar och

100% av sin förmåga.

Samarbete är viktigt därför bjuder vi in organisationer och myndigheter som kan

handikapprörelsen. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta och inte ekonomiskt vinstintresse som främsta drivkraft.

Om utbildningen Utbildningen ger dig en orientering i frågor som rör handledarskapet. Vi djupdyker i vissa frågor och berör

Handledarskapet En viktig egenskap hos en

andra. I rollen som handledare ingår det att

fungera som externa verktyg och hjälp. Exempelvis i frågor rörande löner och avtal. Efter varje avslutat pass reflekterar och utvärderar vi tillsammans och enskilt. Allt för att i sann folkhögskoleanda skapa en så dynamisk utbildning som möjligt.

skapa en tillåtande kultur och ett gott

handledare är ett genuint intresse för

klimat på arbetsplatsen. Därför finns

människors utveckling, att

ämnen som social redovisning,

med ett stöttande förhållningssätt

psykosocial arbetsmiljö, kreativ

guida människor och inte stå i vägen

kommunikation och krishantering

för deras växande.

med i utbildningen.

Låter det intressant? Anmälningsblankett hittar du på

www.sunderby.fhsk.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF