Hej - Orsa Kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Hej - Orsa Kommun...

Description

Näringslivs – och utvecklingskontoret Orsa kommun

Vårt kontor på Dalagatan 1

Hej! Vi vill med detta brev hälsa dig välkommen som företagare i Orsa kommun! Det finns idag ca 400 aktiva företag i kommunen. De och andra aktörer hittar du i vårt register på www.orsa.se, klicka på rubriken ”Näringsliv” och sedan på ”Företagsregister”. Om du inte har tillgång till Internet så får du gärna ringa till oss för att få hjälp! Detta brev skickas till alla som har startat företag i- eller flyttat sitt företag till Orsa. Vi som skickar det här brevet arbetar på Näringslivs- och Utvecklingskontoret i Orsa kommun. Vi hjälper dig gärna med frågor om ditt företagande. Vi vill också gärna få dina synpunkter om hur Orsa kommun fungerar för dig som företagare. Ring, mejla eller faxa till oss och berätta! Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete med att göra Orsa mer attraktivt för företagare. Så därför tar vi tacksamt emot synpunkter som hjälper oss att utvecklas! Vi kan hjälpa dig med följande:  Att hitta rätt i Orsa kommun (kontaktpersoner på de olika förvaltningarna och i kommunledningskontoret), Region Siljan, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, mm.  Nyföretagar- och innovationsrådgivning  Företagsutveckling (bollplank och hjälp med att hitta kontakter som kan hjälpa dig vidare i ditt företagande, marknadsföring, finansiering, mm)  Att komma i kontakt med andra företag (leverantörer och samarbetspartners), företagarföreningar, mm.  Bidragsansökningar (Orsa kommun ligger i ett stödområde och det kan finnas bidrag att söka för vissa investeringar, kompetensutveckling, anställning av arbetslösa, mm)  Finansieringsfrågor  Att vara ”bollplank” för dig i utvecklingsfrågor, rekrytering, design, mm  Exportfrågor och internationella kontakter Tillsammans med den lokala företagarföreningen arrangerar vi företagarfrukost första fredagen i varje månad (utom juli). Då brukar det komma 30-80 personer som får information om vad som händer i kommunen, i andra företag och hos andra aktörer som kan vara intressanta för dig. Ett bra forum för nätverkande, affärsmöjligheter och ”omvärldskoll”! Vi driver dessutom ett antal branschgrupper; Trä, Verkstad, Handel, Hälsa och Turism. Grupperna träffas 2-4 ggr per år och vi skickar ut inbjudan några veckor före mötet. Vi har också något som heter ”Orsa företagsråd”, där ett antal företagsledare ca fyra gånger per år träffar kommunledningen för att diskutera angelägna/strategiska frågor. Du kan läsa mer om näringslivskontoret på www.orsa.se. Hör av dig om det finns något du vill fråga vill fråga oss om. Eller besök oss på Dalagatan 1! Vi gör även företagsbesök (ca 50 varje år) och besöker dig gärna, ring oss för att boka en tid! Välkommen!

Ola Granholm

Liselott Hansson Malmsten Olof Herko

Liselott Länsmans

Tfn 0250-55 21 18, fax 0250-431 20, e-post [email protected]

Linda Söderberg

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF