Herhaling leerstof / maatwerk Les Planten: herhaling

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Plantkunde
Share Embed Donate


Short Description

Download Herhaling leerstof / maatwerk Les Planten: herhaling...

Description

Herhaling leerstof / maatwerk Les Planten: herhaling, oefentoets, doorsnede stam Opdracht 1: Doe de opdracht over de bloembouw: http://www.biodesk.nl/planten/puzzel-bloem.php Opdracht 2 Geef het antwoord op de volgende vragen. Je mag gebruik maken van de informatie die je hier kunt vinden: http://zootrack.nl/planten%20deel%202.pdf a) b) c) d)

Noem drie kenmerken van houtvaten. Noem drie kenmerken van bastvaten Noem drie manieren hoe planten stevigheid krijgen. Geef van de volgende delen van een plant 2 functies: wortels – stengels - bladeren

Opdracht 3: Welke van onderstaande kenmerken bij planten kunnen ervoor zorgen dat de plant sneller vocht verliest / verdampt? Schrijf de nummers op en leg uit waarom je dat vindt. (1) behaarde bladeren (2) onbehaarde bladeren (3) grote bladeren (4) kleine bladeren (5) veel huidmondjes (6) weinig huidmondjes (7) een dun waslaagje (8) een dik waslaagje (9) huidmondjes aan de bovenzijde van het blad (10) huidmondjes aan de onderzijde van het blad (11) diep verzonken huidmondjes

Opdracht 4: Maak de herhalingsopdracht van het hoofdstuk: http://zootrack.nl/groene%20organismen%20fillin.htm Opdracht 5: Maak de oefentoets: http://zootrack.nl/planten1%20cbox.htm Als je bij de laatste vraag gekomen bent, steek dan even je vinger op. Ik kom dan je score bekijken. Opdracht 6: Je krijgt met z’n tweeën een stukje stam van een spar. Maak hiervan een schematische tekening (denk aan de tekenregels). Geef de volgende delen aan: hout – bast – voorjaarshout - najaarshout – jaarring - schors Zet onder de tekening hoe oud deze boom was toen hij gekapt werd. Voor deze opdracht mag je gebruik maken van je theorieboek, bladzijden 60, 61, 87 en 88.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF