Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curacao

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curacao...

Description

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curacao heeft ten doel, mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curaçao en wil daarnaast een sterke economische positie door zowel concurrerend, competitief als hoogwaardige productie te stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door optimale dienstverlening en het werken aan economische structuurversterking ter verbetering van het investeringsklimaat en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Het Ministerie is op zoek naar dynamische medewerkers ter versterking van de verschillende organisatie eenheden, zijnde de Beleidsorganisatie (BO), en de uitvoerende organisaties te weten: Sector Ondernemen, Sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I) en Sector Buitenlandse Economische Samenwerking (BES). HetMinisterieisopzoeknaar7geschiktekandidaten voordevolgende functies: • 1x BELEIDSMEDEWERKER-A voor de sector BES(schaal 11) Als beleidsmedewerker A draagt u bij aan de beleidsontwikkeling van de eenheid ten aanzien van Economische Diplomatie en Buitenlands Economische Beleid. U levert een inhoudelijke bijdrage aan programma’s,projecten en/of secretariatenm.b.t. een smal(le),meeringekaderd(e)en/of afgerond(e)aandachtsterreinenen/of beleidsonderwerpen. Ook brengt u adviezenuit voor de betreffende sector directeur. U werkt mee aan het verrichten van onderzoeken en analysewerkzaamheden. U draagt bij aan de beleidsontwikkeling en u adviseert hierover. Uw coördinatie- en uitvoeringscapaciteit spelen een belangrijke rol in het behalen van uw targets. U onderhoud een relevant in-en extern relatienetwerk.

PROFIEL U heeft een voltooide relevante academische opleiding (International Business of International Economics) aangevuld met 3 ervaringsjaren. U bent vaardig in het opstellen van deelbeleidsvoorstellen en –plannen. U heeft kennis van projectmanagement. U heeft inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen. Het mede kunnen opstellen van beleid op Buitenlands Economisch gebied. U beschikt over vaardigheid in het vertalen van economische aangelegenheden in beleidsrapportages en presentaties. U beschikt verder over goede communicatieve vaardigheden zowel in geschrift en modeling. U beheerst optimaal, in woord en geschrift, het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.3xBELEIDSMEDEWERKER-B voor de sectoren Ondernemen, BES en EO &I (schaal 12) U draagt bij als Beleidsmedewerker B aan de beleidsontwikkelingvande eenheid. U verricht zelfstandig onderzoeken- en analysewerkzaamheden. Tevens levert u zelfstandig een economische en inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming vanprogramma’s en projecten dan niet middelssecretariaten of multidisciplinaire team(s)opeenbreed beleidsterrein,diediversvan inhoud enstructuur kunnenzijn op het economisch gebied. U brengt economische adviezen uit opeenbreedbeleidsterrein,minder ingekaderddan wel beleidsonderwerpendie diversvan inhoud en structuur kunnenzijn. Als coördinator of medewerker brengt u voorstel tot beleidsvernieuwingen tot stand en u verricht en coördineert zelfstandig beleidsonderzoeken en analyses op sociaaleconomisch en financieel gebied.

U stelt concept notities op en stelt toelichtingen op beleidsplannen op. U voert prijscalculaties en trendanalyses uit voor diverse sectoren en legt verbanden tussen de resultaten. U draagt zorg voor een optimale coördinatie van de uitvoering van projecten en/of programma’s. U initieert, begeleid, monitort en coördineert o.a. sociaaleconomische projecten. U organiseert diverse forums, workshops, conferenties op sociaaleconomisch gebied zowel voor lokale stakeholders als ook regionale en internationale spelers. Verder neemt u deel aan diverse (internationale) conferenties en workshops, commissies, werk -en projectgroepen op sociaal en financieel economische terrein.

PROFIEL U heeft een relevante academischeopleidingafgerond in (Bedrijfs/Algemene)Economie of Internationale Economie. Uheeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring. U heeft kennis van en ervaring met het toegewezenwerkterrein. U hebt vaardigheid in het opstellen van deelbeleidsvoorstellen en –plannen en het toetsen van beleidsvoorstellen op beleidsmatig niveau. U heeft kennis en werkervaring opgedaan in projectmanagement. U bent vaardig in het opstellen van beleidsondersteunende rapportages. Een gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en interesse in maatschappelijke vraagstukken is een pre. U beschikt verder over goede communicatieve vaardigheden en over overtuigingskracht. Optimale beheersing in woord en geschrift van het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.3x BELEIDSMEDEWERKER-C voor de sectoren EO &I, BES en BO (schaal 13) Beleidsmedewerker C is belast met het zelfstandig ontwikkelen van multidisciplinair beleid, waarbijde beleidsvormingmeerfundamentele beleidswijzigingenomvat. Draagt zorg voor een inhoudelijkebijdrageaanprogramma's,projectenen/ofsecretariatenopmultidisciplinaire aandachtsterreinenmetgroteimpact. Brengt zelfstandig adviezen uit op multidisciplinair aandachtsgebieden.Als coördinator brengt u o.a. complexe beleidsvernieuwingen tot stand. U verricht en/of begeleidt zelfstandig strategische en omvangrijke onderzoeks- en analyse werkzaamheden. Stelt zelfstandig (beleids) notities, adviezen en plannen op voor de eenheid. Het behandelen van macroeconomische vraagstukken met betrekking tot financiële en sociaaleconomische ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen, behoren tot uw primaire taken. U initieert, begeleidt, monitort en coördineert o.a. sociaaleconomische projecten. U organiseert zelfstandig diverse forums, workshops, conferenties op sociaaleconomisch gebied zowel voor lokale stakeholders als regionale en internationale spelers. Verder neemt u deel aan diverse (internationale) en interministeriële conferenties en workshops, commissies, werk- en projectgroepen op sociaal en financieel economische terrein.

PROFIEL U heeft een relevante voltooide academische opleiding in de Algemene Economie of Econometrie of Bedrijfseconomie, aangevuld met 5 ervaringsjaren. U heeftrelevante kennis en werkervaring opgedaan op het toegewezenwerkterrein en de relevante omgeving. U bent eveneens vaardig in het zelfstandig opstellen, uitdragen en verdedigen van (nieuwe) beleidsvoorstellen en –plannen. Vaardigheid in visievorming, het onderhandelen over strategie en beleidsstandpunten en het bereiken van in- en externe overeenstemming daarover. U heeft kennis en ervaring opgedaan in het toepassen van onderzoeksmethoden en technieken van econometrische modellen. U kunt zelfstandig economische aangelegenheden vertalen in beleidsrapportages en presentaties. U heeft kennis en ervaring opgedaan in projectmanagement.

U beschikt verder over stevige overtuigingskracht en u bent assertief, proactief en beschikt over leidinggevende capaciteiten. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Optimale beheersing in woord en geschrift van het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling biedt u een prettige werkomgeving en de kans om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao. Voor nadere informatie over de functie, kunt u de functiebeschrijvingen raadplegen op www.gobiernu.cw.of contact opnemen met de Ministerie van Economische Ontwikkeling op telefoonnummer 462-1444 tst152. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 25maart 2015mailenaan: [email protected] t.a.v. de wervingen selectiecommissie.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF