Höga betyg till filosofiutbildningar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Höga betyg till filosofiutbildningar...

Description

Höga betyg till filosofiutbildningar 17 av 18 utbildningar inom filosofi får omdömena ”hög kvalitet” eller ”mycket hög kvalitet”. Bara en bedöms vara bristande. Hittills har Universitetskanslersämbetet (och tidigare Högskoleverket) utvärderat kvaliteten på cirka 1 500 högskoleutbildningar. Nu är ytterligare en granskning klar: 18 utbildningar inom filosofi. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala. Sju av utbildningarna får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. Tio utbildningar får omdömet ”hög kvalitet” och bara en utbildning får omdömet ”bristande kvalitet”. Utbildningen som får omdömet ”bristande kvalitet” uppfyller inte kraven för högre utbildning och blir därför ifrågasatt. Om bristerna kvarstår vid uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd. Universitetskanslersämbetet har beslutat om följande omdömen: Göteborgs universitet Praktisk filosofi – kandidatexamen Teoretisk filosofi – kandidatexamen

Hög kvalitet Bristande kvalitet

Linköpings universitet Praktisk filosofi – kandidatexamen

Hög kvalitet

Lunds universitet Praktisk filosofi – kandidatexamen Praktisk filosofi – magisterexamen Teoretisk filosofi – kandidatexamen Teoretisk filosofi – magisterexamen

Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet

Stockholms universitet Filosofi – kandidatexamen Filosofi – magisterexamen

Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet

Södertörns högskola Estetik – kandidatexamen Estetik – magisterexamen Filosofi – kandidatexamen Filosofi – magisterexamen

Hög kvalitet Hög kvalitet Hög kvalitet Hög kvalitet

Umeå universitet Filosofi – kandidatexamen

Hög kvalitet

Uppsala universitet Estetik – kandidatexamen Praktisk filosofi – kandidatexamen Teoretisk filosofi – kandidatexamen Teoretisk filosofi – magisterexamen

Hög kvalitet Hög kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet

Mer information om resultaten finns i Resultatsök » Kontaktpersoner: Johanna Köhlmark, utredare, tfn 08-563 087 14, [email protected] Anette Gröjer, avdelningschef, tfn 08-563 087 40, [email protected] Pressekreterare, tfn 073-662 86 33, [email protected] Universitetskanslersämbetet ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uk-ambetet.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF