Högre seminariet i filosofi HT14

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Högre seminariet i filosofi HT14...

Description

Högre  seminariet  i  filosofi  HT14   Vid det högre seminariet, som i regel träffas på fredagar, presenterar lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt av inbjudna forskare. Eventuella textunderlag distribueras ofta via epost, och den som är intresserad av att delta bör därför kontakta Hans Ruin, som ansvarar för utskicken och leder seminariet. Alla evenemang äger rum i stora glasburen PC249 om inte annat anges.

28  augusti   14-16: Lovisa Håkansson presenterar avhandlingskapitel, obs vid UU, i Filosofiseminarierummet Eng 2-1022.

1-­‐5  september   Jean Luc Nancy besöker Stockholm vecka 36, för en serie föreläsningar. För deltagande i dessa krävs personlig anmälan. Kontakt: [email protected] 1.

Mån 1.9. 15-18: ”On politics” (Lokal: MB 505)

2.

Ons 3.9, 15-18: ”On thinking” (Lokal: MB 505)

3.

Tors 4.9, 15-18: ”On sexuality” (Lokal: MB 505)

4.

Fre 5.9, 17-19: Föreläsning på Konstakademien: ”On improvisation”

10  september   15-17: Anders Lindström och Sven-Olov Wallenstein presenterar nytt projekt om grekisk tragedi inom ramen för samseminariet mellan SU och SH. Obs vid SU, institutionsbiblioteket, Litt.vet.

11  september   14-17: Slutseminarium Björn Sjöstrands avhandling om ”Derrida och tekniken”. Opponent: Mats Rosengren.

26  september   14-16: Prof. Angelica Nuzzo (NY): ”Memory, History, and Justice in Hegel”. Samarrangemang med forskningsprogrammet Tid, Minne, Representation (www.histcon.se) (Lokal: MB503).

2  oktober   14-16: Erik Wallrup, ”Om värld, avvärldsligande och musik hos Heidegger”. Samarrangemang med Estetik.

22  oktober   15-17: MA231 Prof. i Teor. filosofi Matti Eklund (UU): gästföreläsning/TBA

23  oktober   13-15: Lokal TBA Öppen föreläsning med Dana Villa (Notre Dame Univ.): ”The autonomy of the political”

24  oktober   14-16: Antonio Cimino (Nijmegen) : "Political Facticity : Toward a New Paradigm" (On Heidegger’s reading of St Paul)”

7  november   10-12: Anna Karin Sehlberg presenterar del av avhandling. 14-17: Adorno/Deleuze – Minisymposium om Negativ dialektik och Differens och Repetition. Sven Olov Wallenstein, Anders Bartonek, m.fl.

14  november   13-18: Minisymposium om Heideggers ”Svarta häften” med bl.a. utgivaren Peter Trawny, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein och Anna Karin Selberg

21  november   14-16: Föreläsning/Seminarium med Tina Chanter (Kingston Univ). Titel: TBA (samarrangemang med Estetik).

28  november   10-12: Ramona Rat, Slutseminarium avhandling.

12  december   14-16: Lovisa Håkansson slutseminarium. Opponent: Lisa Käll.

19  december   14-16: Avslutning: Charlotta Weigelt plenarföreläsning: TBA + vin och tilltugg (Lokal: PA124)

22  januari  torsdag   Workshop med Lene Auestad om fördomar, fenomenologi och psykoanalys.

 

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF