Historia – forntiden

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Antropologi, Human Evolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Historia – forntiden...

Description

Historia – forntiden

De första människorna bodde i Afrika.

Fossil är gamla rester och spår, till exempel benbitar eller avtryck av människor, djur och växter.

Fossil av en fisk. Genom att studera fossiler kan vi få veta mycket om hur människor levde för mycket länge sedan. Det har funnits olika människotyper. Den äldsta människoliknande individ som vi har funnit spår av levde för över tre miljoner år sedan. Skelettfynd (fossiler) visar också att en släkting till dagens människor levde i Afrika för ungefär 2,3 miljoner år sedan. Arten har fått namnet; Homo habilis. (Det betyder ”den händiga människan”). De använde sina händer till att göra enkla redskap.

Homo habilis

Homo habilis dog ut och följdes av Homo erectus. De var större än de tidigare människorna. Homo erectus levde både i Afrika, Europa och i Asien. De lärde sig att använda eld och kunde bland annat göra fina yxor.

Homo erectus När homo erectus dog ut för ungefär 200 000 år sedan hade redan nya människotyper utvecklats i Afrika. Dessa människotyper; Homo sapiens spred sig också till olika delar av Europa och Asien. Det har funnits olika varianter av Homo sapiens. Den nutida människan kallas Homo sapiens sapiens. (Det betyder ”den visa/kloka människan”). Den här människo-typen utvecklades i Afrika för cirka 120 000 år sedan. Vi brukar också kalla den här människo-typen för Cro- Mangon-människan eftersom man har hittat viktiga fossiler från dessa människor i grottan Cro-Magnon som ligger i Frankrike.

Fornfynd visar att Cro-Magnon-människorna hade pilbågar, spjut och metkrokar. De ritade bilder som fortfarande finns kvar –grottmålningar.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF