historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel 7701

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel 7701...

Description

Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: C. Woldringh 1849 - 1858 Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 083 Regesten door: Antoon Vissers

1 02-01-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmus van Berkel, schoenmaker te Aarle Rixtel, Christiaan van Berkel, schoenmaker te Boxtel, Geert van Berkel, arbeider te Zeeland, Cornelis Peters, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Berkel en Anna Maria Peters, met name Josina, Maria, Helena en Wilhelmus van Berkel.

2 03-01-1857 Veghel verhuur Antonius Manders, Adriaan van der Linden en Lambertus van de Ven. Ze verhuren openbaar, land gelegen te Veghel in het Geerbosch sectie A. 442, 443 en 444.

3 07-01-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van vee en andere goederen op verzoek van kinderen Theodorus van Geffen.

5 08-01-1857 Veghel verkoop Wilhelmina Vissers, echtgenote van Jacob Ketelaars, heeft verkocht aan Johannes van der Wijst, landbouwer te Uden, een onverdeelde achtste deel van een perceel heide gelegen op de Hooger Duinen sectie C.320

6 08-01-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelis Kuijpers, koopman wonende te helmond.

7 08-01-1857 Erp verkoop Wilhelmus van de Pas te Erp heeft verkocht aan het armbestuur van Erp, vertegenwoordigd door Adriaan Delisse te Erp een jaarlijkse erfpacht van 7 mud, 7 schepels, 2 koppen en ¾ maatje rogge. Het komt uit de onderpanden van Hendrikus van der Heijde en Lucas Pieter Delissen beiden uit Erp.

10/17 15-01/29-01-1857 Veghel verkoop Johannes van Lankveld, bakker te Veghel, bied openbaar te koop een perceel land wat vroeger een dennenbos was en gelegen in de veertig Bunders sectie F.539, land gelegen aan het Zitstje D.1399, hakhout en weiland aan het Geerbosch A.505 1588 1589 en een perceel genaamd de Hoef B.205, een perceel aan de Udensche dijk C.48 en 49 en op Hoogerduinen C.334 335 en 329.

11 19-01-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van schaarhout, bomen etc. op verzoek van Adriaan Kerkhof. Scheepsafbraak goederen door de armmeesters, Goederen op verzoek van Hendrica Elisabeth van de Werk, grondeigenares, Martinus Schippers, heel en verloskundige. Petronella van der Putten, weduwe Johannes van den Crommenakker en moeder van Petrus, Elisabeth en Wilhelmina, allen wonende te Erp. Lambertus van den Crommenakker uit Boekel als voogd over de 6 kinderen van wijlen genoemde

Johannes van den Crommenakker en verwekt bij Petronella Peters, met name Johannes, Peter, Maria, Antonie, Maria Anna en Martinus, ook goederen op verzoek van William Gerard Johan Ramaer, fabrikant te Helmond.

12 22-01-1857 Erp verkoop Marianna Goudsmit, weduwe Hartog Klijn, wonende te Veghel, heeft verkocht aan Johannes Geert Beekmans, landbouwer te Erp een huis etc. te Erp aan de Brug sectie M.188 en 189.

14 26-01-1857 Erp verkoop Goederen op verzoek van Peter Vlemminx, winkelier te Erp en voogd over de kinderen van wijlen Martinus van den Hurk en Johanna Smits, met name Antonetta, Martinus en Hendrica van den Hurk. Hendrina van den Burgt, wonende te Erp, weduwe in tweede huwelijk met genoemde wijlen Martinus van de Hurk.

15 27-01-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van masthout op het Zontveld op verzoek van Theodorus van Hout.

16 27-01-1857 Veghel testament Antonetta van Boxmeer, ongehuwd, winkelierster te Veghel vermaakt goederen aan haar nicht Francisca van Eert dochter van Lambertus van Eert en Hendrina van Boxmeer. Verder noemt ze als haar erfgenamen de 7 kinderen van haar broer Johannes van Boxmeer, de kinderen van haar zus Maria van Boxmeer en Petrus van Zeeland, haar neef Hendricus van Eert, zoon van Lambertus van Eert en Hendrina van Boxmeer. Adriaan Gijsbertus van der Linden zal haar begrafenis regelen.

18 04-02-1857 Veghel testament Willem van Asseldonk legateert in zijn testament aan zijn broer Martinus een perceel land in de Bundersche hoek te Veghel B.1307.

19 04-02-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen en schaarhout op verzoek van Hendricus Cornelis van der Loo, genees en verloskundige, Martinus van Asseldonk, landbouwer, Antonetta van de Loop, weduwe van Dirk van Dieperbeek met Jan Rijkers en Lambertus van Doorn, alle uit Veghel alleen de laatste in Schijndel.

21 05-02-1857 Veghel inventaris Inventarisatie in een huis te Veghel aan de Heselaar alwaar woont Johannes van Rijbroek, weduwnaar van Petronella van Rijbroek, mede voor zijn kinderen Magdalena, 12 jaar, Geertruida, 9 jaar, Gerardus 4 jaar en Petronella 2 jaar oud. Hun toeziend voogd is Theodorus van Lieshout wonende te Uden. Naast de huisraad, vee en dergelijk ook land gelegen in de bunders B.712 het huis met bijbehorend land A. 492 t/m 500. Verder land B.918 919 1025 1072 1073 1074 1075 1093 1094 1095 en land in het Beukelaarsbroek C.378 en 393.

22 06-02-1857 Boekel verkoop Cornelis Antonij van Lieshout, wonende te Boekel, heeft verkocht aan Lammert de Groot de onverdeelde tweederde deel van een perceel land aldaar C.110.

24 06-02-1857 Boekel testament Johanna van den Berg, echtgenote van Jan Werten, timmerman te Boekel, maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

25 06-02-1857 Boekel testament Jan Werten, timmerman te Boekel maakt zijn echtgenote Johanna van den Berg tot algemeen erfgenaam.

26 06-02-1857 Uden inventaris Inventarisatie van alle goederen in een huis te Uden op den Hoeven alwaar woonachtig is Martinus van den Heuvel en waar op 26-05-1853 zijn vrouw Theodora Maria Klaassen is overleden. Beschrijving van al de goederen welke ze samen hebben bezeten, mede ten behoeve van zijn zoon Hendricus en voor Cornelia Klaassen de zus van zijn overleden vrouw. Toeziend voogd van zijn zoon is Willem Bouwmans, wonende te Uden op Volkel. Bij de goederen o.a. 8 bunder land waarvan de helft toebehoord een genoemde Cornelia Klaassen.

30/38 16-02/23-02-1857 Erp verkoop Peter Vlemmix, winkelier te Erp en voogd over de kinderen van wijlen Martinus van den Hurk en Johanna Smits, met name Antonetta, Martinus en Maria. Hendrina van der Burgt de tweede vrouw van Martinus van den Hurk te Erp. Ze verkopen in het openbaar een huis etc. gelegen op Keldonk sectie K.656 en 657. Land de Kamp aldaar gelegen K.555, het Duifvldje K.425, land in de Laare J.22. Voorheen was dit van Martinus van den Hurk en Johanna Smits.

34 20-02-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petronella van der Putten, weduwe Johannes van den Crommenakker en moeder van Petrus, Elisabeth en Wilhelmina, allen wonende te Erp. Lambertus van den Crommenakker uit Boekel als voogd over de 6 kinderen van wijlen genoemde Johannes van den Crommenakker en verwekt bij zijn eerste vrouw Petronella Peters, met name Johannes, Peter, Maria, Antonie, Maria Anna en Martinus,

36 23-02-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van masthout op verzoek van Petrus van Eert op het Zontveld.

39 23-02-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van kinderen Theodorus van Geffen en verkoop van varkens op verzoek van Franciscus Timmermans uit Lithoijen.

40 24-02-1857 Boekel verkoop De eerwaarde heer Johannes Smits, priester wonende te Boekel, heeft verkocht aan Johannes Antonij van Sleeuwen te Boekel land gelegen in het Mosbroek sectie G.173.

41 25-02-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van kinderen Geert van den Biggelaar, wonende Erp en van Maria Willems, wonende te Boekel.

42 26-02-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jennemarie van de Ven, weduwe Willem van Asseldonk.

43/50 26-02/05-03-1857 Erp verkoop Joseph, Johannes, Johanna, Dorothea Bouw, allen wonende te Erp, Hendricus van den Berg, voogd over de minderjarige zoon van wijlen Hendrik Bouw en Antonetta van Kessel, met name Willem. Zijn toeziend voogd is Jan van der Velden uit Boekel. Ze bieden openbaar te koop een huis met land te Erp aan het Craanmeer sectie A.12 t/m 17, 26, 9, 10, 146, 129, op de Veluwe C.135 en 136, in de Hooge Gooren C.64 65 66 en land gelegen in de Lage Gooren C.116

47 02-03-1857 Uden schuldbekentenis Johannes Dirk van der Putten, touwslager te Uden is schuldig aan Antonius Godefridus Warong, pater der minderbroeders te Weert en thans wonende te Maastricht de som van 200 gulden. Deze wordt vertegenwoordigd door Albertus Theodorus Warong, goud en zilversmid te Uden en curator van genoemde minderbroeder. Waarborg een perceel land te Uden sectie M.373.

48 03-03-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Elisabeth Manders, weduwe Wouter van den Burgt.

49 03-03-1857 Boekel borg Jennemie Verhallen, weduwe Mathijs Verhofstadt, Andries Lambert van Berlo, beiden uit Boekel. Ze staan borg voor Lourens Verhofstadt, plaatselijke ontvanger van de gemeente en wel voor een borgsom van 2000 gulden.

51 06-03-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van hout op stam, op verzoek van kinderen wijlen Hendrik Bouw en verkoop van varkens op verzoek van Cornelis Kuijpers, wonende te Helmond.

52 12-03-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van planken en houtwaren op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, wonende te Dordrecht.

53 12-03-1857 Uden schuldbekentenis Martinus Hoevenaars, gehuwd met Theodora de Goeij, Johanna de Goeij, Maria de Goeij, Mathijs de Goeij, Johannes de Goeij, alle wonende te Uden en Anna Maria de Goeij, dienstmeid te Velp bij Grave. Ze zijn schuldig aan Johannes en Wilhelmina Verkuijlen, ook wonende te Uden de som van 100 gulden.

Waarborg: Land te Uden sectie C.1255 1362 1404 572 en 1669.

54 12-03-1857 Uden verkoop Johannes en Wilhelmina Verkuijlen, wonende te Uden hebben verkocht aan Peter van der Wijst Nicolaaszoon, ook wonende te Uden enige percelen land sectie G.78 324 328 350 367 1199 1267 1269 1271 1273 1313 en H.756. Ze hebben dit verkregen van hun ouders Jan Arie Verkuijlen en Hendrina Spierings.

55 17-03-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van hout op stam, op verzoek van Antonius Scheij en Josephus van der Landen, bakker te Veghel.

56 18-03-1857 Erp schuldbekentenis Adriaan van de Wijngaard, timmerman, wonende te Erp is schuldig aan Gijsberdina Mohnen, dienstmeid te Erp de som van 500 gulden. Waarborg: een huis nagenoeg nieuw gebouwd en gelegen te Erp in de Kerkstraat M.229 230 232.

57 18-03-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van goederen, op verzoek van kinderen wijlen Hendrik Bouw, wonende te Erp aan het Craanmeer.

58 23-03-1857 Veghel testament Peter Hendrik Boudewijns, landbouwer te Veghel, maak zijn echtgenote Hendrina Smits tot algemeen erfgenaam.

59 23-03-1857 Veghel testament Hendrina Smits echtgenote van Peter Hendrik Boudewijns, landbouwer te Veghel, maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

60 08-04-1857 Erp verkoop Aart van den Berg, landbouwer, Johannes van Lieshout, gehuwd met Anna van den Berg, Antonij van den Berg, Johanna van den Berg, weduwe Geert van Stiphout, Geert van den Berg, metselaar en Johannes Vogels, landbouwer allen wonende te Erp. Laatst genoemde Johannes Vogels mede optredende voor Jennemarie van den Berg, weduwe Piet Ottens, thans wonende in Noord Amerika. Samen hebben ze verkocht aan Benedictus van Berlo een perceel land waarop een huisje is gebouwd en gelegen is te Keldonk K.427 t/m 432.

61 08-04-1857 Erp verkoop Antonij van den Berg, Johannes van Lieshout, gehuwd met Anna van den Berg, Johanna van den Berg, weduwe Geert van Stiphout, Geert van den Berg, metselaar en Johannes Vogels, landbouwer allen wonende te Erp. Laatst genoemde Johannes Vogels mede optredende voor Jennemarie van den Berg, weduwe Piet Ottens, thans wonende in Noord Amerika.

Samen hebben ze verkocht aan Aart van den Berg, Martenszoon, landbouwer te Erp land gelegen op KeldonkK.546 548, hooiland, den Els in de Laaren J.884. Dit was voorheen eigendom van wijlen hun ouders Marten Aart van den Berg en Maria van Veldhoven.

62 09-04-1857 Erp verkoop Willem Tielemans, vader van Hendrikus, Huberdina, Martinus, Lambertus, Maria en Anna. Verwekt bij wijlen Catharina van Stiphout. Hij heeft verkocht aan Antonij Huibert van Stiphout leen stuk land te Erp in den Hoek E.341.

63 09-04-1857 Erp verkoop Catharina Bouw te Erp heeft verkocht aan Josephus, Johanna en Dorothea Bouw, de onverdeelde helft van land gelegen in de Hooge Gooren C.65 en 66

64 09-04-1857 Boekel schuldbekentenis Lambertus Johannes van de Ven te Boekel is schuldig aan Hendricus Pittens de som van 900 gulden. Waarborg: twee huizen B.430 en 431 en 19 percelen land onder sectie B en C.

65 09-04-1857 Veghel Openbare verkoop van hooi op verzoek van Adriaan van der Steen.

verkoop

66 10-04-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van turf of bult te Boekel aan de Nellendijk op verzoen van Hendricus Godschalkx en Hendricus Pittens.

68 16-04-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman, wonende te Dordrecht.

69 24-04-1857 Erp deling Martinus, Maria, Geert en Jan van der Aa delen het nagelaten goed van hun ouders Johannes van der Aa overleden op 30-07-1851 en Geertruij van den Heuvel, overleden 13-10-1837 als ook van wijlen hun zusters Johanna, overleden in 1857. Goederen: land te Erp in de Lage Gooren C.131, aan de Morsehoef B.201, 215, aan de Kraanmeer A.198, 152 en 190, in den Hoek E.391, aan het Looieind D.382 t/m 385, aan het Langveld L.160, aan het Oud Veld B.604 en aan Dieperskant J.368. Twee huizen gelegen aan de Kerkstraat M.396 t/m 399.

70 06-05-1857 Sint Oedenrode verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van en ten huize Pieter de Jong, oud notaris wonende op de Kolk in Sint Oedenrode.

71

06-05-1857

Sint Oedenrode

schuldbekentenis

Albertus de Bresser, landbouwer te Sint Oedenrode is schuldig aan oud notaris Pieter de Jong de som van 1000 gulden. Waarborg land aldaar sectie H.1254 en 912 t/m 917.

72 07-05-1857 Veghel verkoop Antonij Dekkers, Marrtinus Willems, winkelier, beiden uit Veghel de mede optredende voor Hendricus Dekkers, hoefsmid te Alphen en Riel. Ze hebben verkocht aan Lambertus Dange, klompenmaker te veghel een huisje, bestaande uit drie woningen en gelegen in de Koolenkampen A.1590, 1591, 1592, 540 en 537

73 08-05-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Anna Maria van Schijndel, Christiaan Bouw, wieldraaier te Erp.

75 15-05-1857 Erp deling Antonij van den Tillaart, landbouwer te Erp en gehuwd met Anna Maria van den Biggelaar, Elisabeth, Geertruida en Martinus van den Biggelaar, alle drie wonende te Erp, Johannes van den Biggelaar, wonende te Uden, Lambertus Geert van Stiphout, gehuwd het Wilhelmina van den Biggelaar, wonende te Erp. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Gerardus van den Biggelaar, overlden 17-03-1847 en Antonetta Claassen, overleden 19-08-1851. Goederen : een huis gelegen aan de Morsehoef B.207 en 208. Land aldaar B.522, 523, 521, 90, 120, 501, aan het Oud Veld B.610, aan de Kraanmeer A.201 en in het Bolstbroek A.229 en 206.

76 22-05-1857 Erp schuldbekentenis Jacobus va Melis, herbergier en kleermaker te Erp is schuldig aan Jacob Melianus van Santvoort de som van 1000 gulden. Waarborg: huis met land gelegen in de Kerkstraat M.348 t/m 352, land M.275 land gelegen aan het Langveld L.400, aan de Craanmeer A.202 en aan de Bolsche heide A.207.

77 22-05-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van stro etc. bij sluis 4 te Veghel op verzoek van Gerardus Kemps, koopman uit Uden.

78 25-05-1857 Veghel schuldbekentenis Jan Valk, beurtschipper te Veghel is schuldig aan Hendricus Manders, koopman aldaar de som van 800 gulden. Mede verschenen voor de waarborg Janna van den Anker, weduwe Jacob Valk, Petrus Franciscus Gerbrandts, factoor en Cornelis Valk, schipper.

80 29-05-1857 Erp schuldbekentenis Geertruida van den Biggelaar, ongehuwd en wonende te Erp is schuldig van Willem van Stiphout uit Veghel de som van 300 gulden. Waarborg: land gelegen te Erp aan het Oude Veld B.610.

81 29-05-1857 Erp verkoop 1. Margo van der Velden, ongehuwd. 2. Hendricus van Hoof, gehuwd met Geertruida van der velden. 3. Peter van den Tillaart, gehuwd met Ardina van der Velden. 4. Theodorus van der Steen, gehuwd met Barbara van der Velden. 5. Johannes van der Steen gehuwd met Johanna van der Velden. 6. Lamberdina van der Velden, ongehuwd. 7. Johanna Maria van der velden, ongehuwd en 8. Lambertus van der Velden. Allen wonende te Erp hebben verkocht aan Johannes Versteegde Dirkszoon, land gelegen op Boerdonk G. 122. Verkopers hebben dit verkregen van wijlen Jan Benedictus van der Velden en Wilhelmina Goorts.

82 02-06-1857 Veghel verkoop Franz Carl Rath, heeft verkocht aan Anton Rath, fabrikant te Veghel de helft van een huis, bestaande uit 5 woningen gelegen in de Molenstraat sectie G.195 t/m 200.

83 02-06-1857 Veghel deling Franz Carl Rath en Anton Rath, fabrikanten te Veghel delen hun gezamenlijke bezittingen als land gelegen in de Molenakker, vroeger bij het kadaster G.270 nu G.377 en perceel G.378.

84 04-06-1857 Boekel schuldbekentenis Nicolaas Jansen en echtgenote Maria Pittens zijn schuldig aan Johannes en Wilhelmina Verkuijlen, wonende te Uden, de som van 500 gulden. Waarborg huis en land te Boekel aan de Peelsche huis B.202 210 211 245 248 256 en C. 41 42 en 43.

86 04-06-1857 Boekel deling 1. Cornelis van Geffen, landbouwer te Boekel mede voor zijn broer Antonius wonende te Utrecht. 2. Arnoldus van Geffen. 3. Adriaan van Lankveld, gehuwd met Johanna van Geffen. 4. Peter van Geffen. 5. Antonetta van Geffen, gehuwd met Theodorus Timmers, wonende te Uden. 6. Marianna van Geffen, gehuwd met Antonij van Rijbroek. 7. Hendricus van Haandel, gehuwd met Maria van Geffen. 8. Arnoldus van Lankveld, gehuwd met Jennemarie van Geffen. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Theodorus van Geffen, in 1831 te Boekel overleden en van Anna Maria van Geffen overleden op 25-05-1857. Ze laten na drie bouwmanshuizen gelegen te Boekel in de Goor Eeuwsels, Hooge Schoense, Bovenste Huis en aan het Rietven met 48 percelen land.

87 08-06-1857 Veghel verkoop Jan Kerkeling, mede handelende voor Wilhelmina Jeuriens, naaister, Antonetta Jeuriens, zonder beroep en Maria Jeuriens, liefdezuster te Breda. Verklaren te verkopen aan Petronella Boudewijns de weduwe van Laurentius Jeuriens de helft van de navolgende goederen. Een huis aan de Beukelaar B.1237 t/m 1241 en 1338 land aan het Heibosch gelegen B.929. Voorheen was dit van Laurentius Jeuriens te Veghel overleden op 04-12-1857.

88 08-06-1857 Veghel verpachting Openbare verpachting van gras, staande op de dijken van de Zuid Willemsvaart en uitgevoerd door Leendert Blanken uit Sint Oedenrode.

89

13-06-1857

Veghel

schuldbekentenis

Petronella Boudewijns, weduwe van Laurentius Jeuriens, is schuldig aan Antonij Scheij, koopman te Veghel de som van 900 gulden. Waarborg: een huis met land te Veghel aan de Beukelaar B.1237 t/m 1241 en 1338 en land gelegen aan het Heibosch B.929

90 19-06-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Petrus van den Bosch, schoolonderwijzer te Erp, Michiel Strang, sluiswachter te Erp, William Gerard Johan Ramaer, fabrikant te Helmond, Martinus Schippers, heel en verloskundige, Cornelis van der Velden, bouwman te Boekel, Cornelis Manders, bouwman te Boekel en Christiaan Bouw, wieldraaier te Erp.

91 23-06-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Josephus van der Landen, Hendricus van Gerwen, Johannes van de Veerdonk, boekbinder te ’s-Hertogenbosch, Mathijs van den Elzen bouwman te Erp, Willem Ketelaars, bouwman te Veghel, Marie van den Heuvel, particulier te Boekel en Johannes van Lankveld, bakker te Veghel.

93 25-06-1857 Veghel verkoop Openbaar verkoop van goederen op verzoek van Peter Daniel Ketelaars, verver en glazenmaker en Johannes Verhoeven, smid te Veghel.

94 30-06-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Antonij Hendricus van den Elzen, wonende te Boekel, Cornelius de Loecker, grondeigenaar te Vught, Petrus van den Bosch, schoolonderwijzer te Erp en Godefridus van Wanroij, wonende te Erp.

95 02-07-1857 Erp schuldbekentenis Lambertus Geert van Stiphout is schuldig aan Geertruida van den Biggelaar, ongehuwd de som van 150 gulden. Waarborg: land te Erp aan de Morsehoef B.501 en 521.

96 02-07-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman wonende te Dordrecht.

97 04-07-1857 Veghel verkoop Hendrina van de Ven, heeft verkocht aan Johannes van de Ven, wonende te Veghel in het Dorshout, land aldaar gelegen genaamd den Hoogenakker A.1136 en land gelegen in de Putten, genaamd den Engelsman A.1355.

98 04-07-1857 Veghel verkoop Hendrina van de Ven, heeft verkocht aan Dirk van de Ven, Johanneszoon, land genaamd den berg E.121. Verder een huis etc. gelegen in de straat op de Achterdijk G.401 en 400. Land gelegen in de

Bruggen D.425 en 426. Heeft verkoopster van haar ouders Lambertus van den Ven en Geertruida Wilbers.

99 08-07-1857 Nuenen schuldbekentenis Herman Christiaan van Hoven, fabrikant te Nuenen. Hij is schuldig aan de protestante vereniging Unitas, de som van 1000 gulden. Waarborg: Huis en land te Nuenen sectie B.508 en 507 sectie E.892 t/m 895 en 1378.

100 09-07-1857 Schijndel/Veghel verkoop Openbare verpachting van de Domaniale tienden en garvenzaden te Schijndel en Veghel. Uitgevoerd door Hendrik Willem van Grasveld, ontvanger der Domeinen wonende te ’s-Hertogenbosch.

101 09-07-1857 Veghel verkoop Openbare verpachting van de Beltjestienden door Wilhelmina Gerardina Catharina Blanken.

102 10-07-1857 Erp testament Elisabeth van den Biggelaar, landbouwster te Erp, vermaakt haar goederen aan haar natuurlijke dochter Geertrui, geboren op 29-06-1851 welke ze tevens in haar testament uitdrukkelijk wil bekennen dit haar dochter te zijn.

103 10-07-1857 Erp/Boekel verpachting Openbare verpachting van de domaniale tienden en garvenzaden gelegen binnen Erp en Boekel, door Hendrik Willem van Grasveld, ontvanger der Domeinen te ’s-Hertogenbosch.

104 13-07-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van de Koorntiende van Boekel, door Godefridus van Lanschot, koopman, wonende te ’s-Hertogenbosch.

105 13-07-1857 Boekel verkoop Adriana van Hout, weduwe Johannes de Man, wonende te Boekel, heeft verkocht aan Johanna de Wit, weduwe Jan Willem van Lanen, die wordt vertegenwoordigd door haar schoonzoon Peter Ketelaars, een perceel land te Boekel G.35.

106/117 13-07/20-07-1857 Erp verkoop Leonardus Fleskens, verver en koperslager, wonende te Erp. Hij is eerst weduwnaar van Hendrina van Geldrop en later van Adriana van Deurzen. Treed mede op voor zijn minderjarige kinderen uit eerste huwelijk met name Christianus, Johannes Wilhelmus en Hendricus en de kinderen uit zijn tweede huwelijk de minderjarige Hendricus. Ook voor zijn volwassen dochters Maria Anna gehuwd met Hendrik Nouwen, wonende te Weert en Catharina, dienstmeid te ’s-Hertogenbosch. Verder Peter Goossens, smid te Deurne, als toeziend voogd over de minderjarige uit eerste huwelijk en Antonij van Deurzen toeziend voogd over de minderjarige uit het tweede huwelijk. Ze bieden openbaar te koop een huisje met klein huisje gelegen te Erp in de Kerkstraat sectie M.336, 394 en 395.

107 14-07-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Elisabeth Manders, weduwe Wouter van der Burgt, Willem Verbruggen en Cornelius Peters.

108 14-07-1857 Boekel verkoop Jan Andries en Hendrik Andries van der Burgt, landbouwers te Boekel. Ze hebben verkocht aan Antoon van den Heuvel, kleermaker aldaar een perceel land sectie C.1000 en H.917. Voorheen eigendom van Andries van der Burgt en Cornelia van Gerwen.

109 14-07-1857 Uden testament Hendricus van de Rijt, Johanneszoon, wonende te Uden, maakt zijn vrouw Johanna van Erp tot universeel erfgenaam.

110 14-07-1857 Uden testament Johanna van Erp, echtgenote van Hendricus van de Rijt, Johanneszoon, wonende te Uden, maakt haar man tot universeel erfgenaam

111 15-07-1857 Erp verkoop Petronella van der Putten, weduwe Johannes van den Crommenakker en moeder van Petrus, Elisabeth en Wilhelmina, allen wonende te Erp. Lambertus van den Crommenakker uit Boekel als voogd over de 6 kinderen van wijlen genoemde Johannes van den Crommenakker en verwekt bij zijn eerste vrouw, Petronella Peters, met name Johannes, Peter, Maria, Antonie, Maria Anna en Martinus,

112 15-07-1857 Erp verkoop Johanna Beekman, weduwe Jan van der Burgt, Nicolaas van Lieshout, gehuwd met Johanna van der Burgt, Martinus Smits, gehuwd met Maria van der Burgt. allen wonende te Erp, hebben verkocht aan Geert Jan van der Burgt, dagloner het 5/6 deel van een huisje etc. gelegen op Keldonk K.487 488.

113 16-07-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van kinderen wijlen Hendrik Bouw.

114 18-07-1857 Boekel verklaring Maria Anna Janssen, weduwe Antonij van den Wijngaar, wonende Boekel. Hij verklaard ontvangen te hebben van Hendricus van der Sanden, bouwman te Boekel, de som van 1250 gulden. Een aflossing van schuld, groot 2500 gulden, komende van een openbare verkoop van goederen plaats gehad op 24-12-1853.

115 18-07-1857 Boekel schuldverklaring Hendricus van der Sanden, bouwman te Boekel, verklaard schuldig te zijn aan Jan van der Velden, Mathijszoon de som van 2500 gulden. Waarborg: huis met land te Boekel sectie B. 536, 537 538 509 510 414 619 en 547, sectie A. 370 372 383 C.128 en H. 63 64.

116 20-07-1857 Veghel verkoop Hendrina van de Ven, ongehuwd heeft verkocht aan jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuijper, wonende te Dinther een vierde part van een perceel hooiland, genaamd de Waardjes A. 775 en 776. Komende van haar ouders Lambertus Johannes van de Ven en Geetruida Wilbers.

118/122 12-08/19-08-1857 Veghel verkoop 1. Antonius Verbeek, burgemeester te Veghel als gevolmachtigde voor Lambertus Manders, Petronella Manders, Andries Hermans de man van Maria Manders, Mathijs Baptist Reqouin, leerlooier en vader van zijn minderjarige zoon Lambertus Johannes, verwekt bij wijlen Johanna Manders, waarvan Johannes Manders de toeziend voogd is. Verder Egidius Manders, molenaar, Lamberta, Elisabeth, Christian, Lambertus junior en Antonius manders, molenaar. Allen wonende te Cuijk. De eerwaarde heer Franciscus Manders, kapelaan te Boekel en de edelachtbare Martinus van den Akker, lid provinciale staten en advocaat te Eindhoven. 2. Antonij Scheij, koopman te Veghel. 3. De hoog welgeboren jonkheer Louis Richard Leopold Joseph de Kuijper, te Veghel, mede voor vrouwe Josephina Elisabeth Marie de Kuijper, weduwe Eugenius Henricus Cornelius Antonius de Kuijper te Veghel. 4. Albertus van den Broek, bierbrouwer te Uden. 5. Johannes Antonij van den Broek, molenaar, mede voor Jan Willem Dullen, rentenier, wonende te Poppel in België in kwaliteit van voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Petrus Pieren en Maria Elisabet van den Broek, met name Antonetta Francisca en Elisabeth Maria Pieren, Petrus Verheijen, bakker te ‘sHertogenbosch met zijn echtgenote Maria Anna Pieren. Op verzoek van bovengenoemde personen wordt openbaar te Veghel verkocht een stenen windkoorn - boekweit en pelmolen met bijbehoren, staande aan de Leest sectie D.1370. Nog dergelijke molen met molenberg etc. te Veghel in de straat sectie G.277 278 en 279. Een huis en land te Veghel in de straat gelegen G.280 t/m 283, in de Bolken G.251. Wordt verder uitgelegd wie voorheen de eigenaren waren.

120 13-08-1857 Uden verkoop Jacobus van de Ven, Theodorus van de Logt, landbouwers te Uden, mede optredende voor 1. Johanna van de ven. 2. Theodora van de Ven. 3. Theodora van de Ven de jongste. 4. Maria van de Ven. 5. Wilhelmina van de Ven. 6. Jacoba van de Logt. 7.Theodora van de Logt. 8. Anna Maria Ottens, gehuwd met 9. Jan van Dijk. allen wonende te Uden 10. Johannes Ottens, broeder in het weeshuis te Delft en 11. Willem Ottens, smid, wonende te Snippenboom in Pruisen. (lees Schneppenbaum, gelegen bij Cleef) Samen hebben ze verkocht aan jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuijper, wonende te Dinther een vierde part van een perceel hooiland, genaamd de Waardjes A. 775 en 776. Komende van Johanna van de Ven, weduwe Johannes van Boxtel, 40 jaar geleden te Uden overleden.

121 17-08-1857 Veghel schuldbekentenis Johannes van de Pol, kuiper en jan van de Pol, beiden wonende te Veghel. Ze zijn schuldig aan Willem van de Pol, winkelier te Oosterhout de som van 1000 gulden. Waarborg: een huis te Veghel in de straat G.271 en 272, nog een huis aldaar G.328 en land G.329 en in sectie A. 933, 934 en 935.

123

01-09-1857

Erp

verkoop

Openbare verpachting van nagras op verzoek van William Gerard Johan Ramaer, wonende te Helmond, Martinus Schippers, genees en verloskundige te Erp en Petrus van den Bosch, schoolonderwijzer te Erp.

124 02-09-1857 Veghel testament Johannes van Lankveld, bakker te Veghel, maakt tot universeel erfgename Clasina Fransen.

126 03-09-1857 Veghel verkoop Openbare verpachting van nagras op verzoek van Josephus van der Landen, bakker te Veghel en verkoop van inboedel op verzoek van Gerardus Smits, metselaar wonende te Moerdijk.

127 10-09-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van inboedel en afbraakgoederen op verzoek van Peter Kandelaars, Johannes van Mierlo, Leonardus van den Eijnden, timmerman, allen wonende te Erp. De laatste ook voor zijn minderjarige dochter Petronella van den Eijnden, verwekt bij Josina van Deurzen, Verder Antonij van den Eijnden, timmerman te Beek en Donk en Johanna en Gerardus van den Eijnden uit Erp.

128 17-09-1857 Erp testament Peter Geert van Stiphout maakt tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Johanna Beekmans.

129 17-09-1857 Erp testament Johanna Beekmans, echtgenote van Peter Geert van Stiphout, maakt haar man tot universeel erfgenaam.

130 21-09-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van inboedel op verzoek van Maria Jeanetta Sterk, wonende te Erp.

131 24-09-1857 Erp verkoop Geert Jan van der Burgt, dagloner, heeft verkocht aan Nicolaas van Lieshout een huis met land gelegen op Keldonk sectie K.487 en 488.

132 24-09-1857 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen etc. op verzoek van Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter, als gevolmachtigde voor Philip Willem van Heijningenbosch uit Groningen.

133 01-10-1857 Erp schuldbekentenis Peter Claassen, wonende te Erp is schuldig aan Antonie Theodorus van den Boomen, landbouwer te Boekel de som van 400 gulden. Waarborg: land gelegen te Erp aan Dieperskant J.299 en 300. Een huis met land aldaar J.305 306 307 400 en 407.

134

01-10-1857

Veghel

verkoop

Openbare verkoop van bomen en inboedel op verzoek van Clasina Fransen, ongehuwd.

136 08-10-1857 Veghel testament Johannes van Eindhoven, landbouwer te Veghel maakt tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Hendrica van Berlo.

137 08-10-1857 Veghel testament Hendrica van Berlo maakt haar man Johannes van Eindhoven tot universeel erfgenaam.

138 08-10-1857 Veghel testament Adriana van Asseldonk, ongehuwd, legateert aan haar broer Martinus van Asseldonk een perceel land gelegen aan de Beukelaar C.617.

141 16-10-1857 Erp testament Antonie Brugmans, bouwman, maakt zijn vrouw Elisabeth van den Tillaart tot algemeen erfgename.

142 16-10-1857 Erp testament Elisabeth van den Tillaart, echgenote van Antonie Brugmans, maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

143 22-10-1857 Veghel testament Lambertus van den Hurk, landbouwer te Veghel maakt zijn vrouw Hendrica van de Leijgraaf tot algemeen erfgename.

144 22-10-1857 Veghel testament Hendrica van de Leijgraaf, echgenote van Lambertus van den Hurk, maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

145 23-10-1857 Erp testament Martinus Kerkhof, landbouwer te Erp, maakt zijn broer Johannes Kerkhof tot algemeen erfgenaam.

146 23-10-1857 Erp testament Johannes Kerkhof, landbouwer te Erp, maakt zijn broer Martinus Kerkhof tot algemeen erfgenaam.

147 29-10-1857 Erp verkoop Hendricus van den Berg, Hermanszoon, heeft verkocht aan Hendricus van Berlo land gelegen op Keldonk K.217, 224 en 225. Was voorheen van zijn ouders Hermanus Aart van den Berg en Hendrina Smits.

148/158

29-10/12-11-1857

Veghel

verkoop

Clasina Franssen, ongehuwd verkoopt in het openbaar een huis gelegen te Veghel in de straat G.311 en G.310. Nog een huis, naast het vorige G.189. Nog een huis G.188 en land B.205. Deze goederen komen van Johannes van Lankveld, overleden te Veghel op 04-09-1857.

149 02-11-1857 Veghel verkoop Jonkheer Johan Gerard Gijsbertus von Schmidt auf Altenstadt, administrator in Djokjokarta in Nederlands Indië en is tijdelijk hier in Veghel. Hij machtigd de heren Georgius Leonardus Dorrepaal en Pieter Duijvensteijn, kooplieden bij de firma Dorrepaal en compagnie te Samarang. Dit om voor hem te verkopen het ¾ deel van het huurland Tegal Weroe, gelegen in Djokjokarta op het eiland Java. Het overige deel is van Gerhardus Frederik Enger.

150 05-11-1857 Veghel deling 1. Adrianus Johannes van den Heuvel, secretaris. 2. Franciscus Pepinius van den Heuvel, bakker. 3. Petronella Elisabeth Arnolda van den Heuvel, zonder beroep. 4. Maria Elisabeth van den Heuvel, zonder beroep. 5. Francisca Petronella van den Heuvel, zonder beroep. Allen wonende te Veghel. Hun oom Gerardus van Roij, overleden te Best op 15 mei laatstleden en welke in Eindhoven op 30 maart in dat jaar zijn testament heeft opgemaakt te Eindhoven bij notaris Jongbloet. Voornoemde personen zijn voor een derde deel erfgenaam van al zijn goederen. Dit samen met hun broer Gerhardus Gijsbertus van den Heuvel, priester en directeur van het seminarie te Haaren en ook met hun zuster Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel, wonende te Deurne en echtgenote van Johannes Mathias Dekkers. (lees Deckers, welke koopman en winkelier was te Helenaveen). Een derde deel van zijn goederen gaan naar de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Johan van Roij, met name Gerardus Adrianus Maria, Melania Arnoldina Maria, Petronella Allegonda Maria en Alphonsa Wilhelmina Maria, wonende te Veghel. De weduwe van de erflater Anna Catharina Sanders heeft wel het vruchtgebruik van de na gelaten goederen. Naast een geldbedrag erven ze land te Veghel in de Putten sectie A.1541 en 1542.

151 05-11-1857 Veghel deling Hendrik van Roij, erft een derde deel van de goederen welke zijn nagelaten door wijlen zijn broer Gerardus van Roij, overleden te Best op 15-05-1857. Naast geld ook een perceel land te Veghel in het Leinsven sectie E.1512.

152 06-11-1857 Erp verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hubertus Jonkers, wever te Gemert, Helena Jonkers, weduwe Johannes Rijkers, wonende te Veghel, Jan Jonkers, arbeider te Beek en Donk, Antonetta Jonkers, dienstmeid te Beek en Donk, Ida Jonkers, dienstmeid te Erp, Johannes Jonkers, dienstknecht te Erp.

153 06-11-1857 Erp verkoop Henricus van den Berg heeft verkocht aan Peter Claassen, land te Erp in het Gerecht sectie H.250. Was voorheen van zijn ouders Hermanus Aart van den Berg en Hendrina Smits.

154 09-11-1857 Erp verkoop Adriaan Geert van de Wijngaart, timmerman, heeft verkocht aan Johanna Maria van den Berg. Lucas van Engeland regelt voor haar deze transactie. Betreft een huisje met land gelegen te Erp in de Kerkstraat M.391, 392 en 393.

155 09-11-1857 Veghel testament Ida Hendrika Ente, echtgenote van Johan Hendrik Adolph von Schmidt auf Altenstadt, wonende te Gorichem. Ze biedt de notaris haar eigen geschreven testament met ondertekening. Het is een verzegeld papieren omslag toe gemaakt met drie rode lakzegels met het wapen van de familie van Mourik. Ze geeft hierin haar zuster Maria Louisa Ente de opdracht om nicht Anna Elisabeth van Mourik haar kerkboek met gouden slot zal geven.

156 09-11-1857 Veghel testament Maria Louisa Ente biedt de notaris haar eigen geschreven testament met ondertekening. Het is een verzegeld papieren omslag toe gemaakt met drie rode lakzegels met het wapen van de familie van Mourik.

159 19-11-1857 Veghel testament Jacoba Wilhelmina Werner, linnenjuffrouw aan het paleis van zijne Koninklijke hoogheid prins Hendrik der Nederlanden, wonende te ’s-Gravenhage. Maakt in haar testament tot universeel erfgenaam haar natuurlijke zoon Jaque Louis Werner, wonende en geboren te Veghel

160/167 19-11/26-11-1857 Veghel verkoop Johannes van der Eerde, landbouwer te Schijndel, Anna van der Eerde, weduwe Hendricus van de Ven. Ze verkopen in het openbaar een huis met land in het Eerde F.114 115 116 1233 en 1234, land in het Dubbelen F.1509, een mastbos en heide, genaamd het Heiveld D.2121.

161 23-11-1857 Boekel testament Johannes van den Boogaart maakt in zijn testament zijn echtgenote Maria van den Elzen tot universeel erfgename.

162 23-11-1857 Boekel testament Maria van den Elzen, echtgenote van Johannes van den Boogaart, maakt haar man tot universeel erfgenaam.

163/170 23-11/30-11-1857 Boekel verkoop Martinus Josephus van den Elzen, bouwmansknecht te Boekel, mede optredende voor Antonij van den Elzen, brandersknecht te Schiedam, Lambertus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel in Schiedam en Martinus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel bij Schiedam. Verkopen openbaar een huis en land te Boekel op de grote kerkakker gelegen sectie H.568 569 565 548 460 112 en 213.

164 26-11-1857 Erp testament Theodora Maria Tielemans, weduwe Johannes Coolen, herroept eerder gemaakt testament. Legateert, telkens 40 gulden, aan Antonetta Kweens, weduwe Cornelis Coolen, aan de twee kinderen van Peter Coolen, met name Lucas en Jennemarie, aan Leendert Coolen, de kinderen van Anna Coolen, verwekt bij Johannes Ansems, met name Johanna Maria en Hendrina. Aan nicht Catharina Tielemans, echtgenote van Gijsbertus Leenders, de kinderen van Martinus van Lieshout en Catharina Tielemans, met name Johannes Antonius, Johanna Maria en Johanna Roijakkers.

Als erfgename wordt ook nog genoemd Maria Roijakkers, nu de echtgenote van Johannes Wilbers.

165 26-11-1857 Erp verkoop Laurens Lankers, ook genoemd van den Broek, linnenwever te Erp en gehuwd met Johanna Maria Ansems. verkoopt aan Martinus Smits land sectie J.392 en 393

166 26-11-1857 Veghel verhuur Jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuijper, wonende te Dinther, gevolmachtigde voor jonkvrouw Virgine Emilie Pauline Charlotte Eugenie de Kuijper, wonende te Veghel en jonkheer Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel, rijksontvanger wonende te SintMichielsgestel. Ze bieden openbaar te huur zeer veel percelen land onder sectie A als ook een huis etc. gelegen aan de Rooische dijk. Huurtijd is 5 jaar.

168 30-11-1857 Boekel verkoop Antonij van den Biggelaar, Johannes van Lankveld gehuwd met Hendrina den Biggelaar, Adriaan Bijvelds, gehuwd met Mechelina van den Biggelaar, Arnoldus van Kol, gehuwd met Johanna van den Biggelaar. Ze hebben verkocht aan Cornelia van den Biggelaar, ongehuwd, het ¾ deel van 16 percelen land en huis H.131. Alles gelegen te Boekel ter plaatse Velden, Zandhoek, Mosbroek en Heivelden. Deze goederen komen van hun ouders Johannes van den Biggelaar en Hendrina van de Laar en later gehuwd met Anna Maria van der Zanden.

169 30-11-1857 Boekel verkoop Johannes van Lankveld gehuwd met Hendrina den Biggelaar, Adriaan Bijvelds, gehuwd met Mechelina van den Biggelaar en Cornelia van den Biggelaar, ongehuwd. Ze bieden openbaar te koop een perceel heide gelegen te Boekel in het Goor A.56 en Ha.415 Deze goederen komen van hun moeder Anna Maria Cornelis van der Zanden, gehuwd geweest met Johannes van den Biggelaar en overleden op 02-04-1857.

171 03-12-1857 Veghel verkoop Jacob van Santvoort, heeft verkocht aan Jan van de Krommert land te Veghel in de Putten A.1360 1n 1361. Voorheen was dit van zijn vader Melianus van Santvoort.

172 04-12-1857 Erp verhuur Hendrica Elisabeth van de Werk biedt openbaar te huur 6 percelen land, allen gelegen te Erp.

173 10-12-1857 Veghel verkoop Openbaar verkoop van vee op verzoek van Franciscus Timmermans, koopman te Lithoijen.

174 10-12-1857 Veghel Openbaar verkoop van goederen op verzoek van Clasina Franssen.

verkoop

175/110

verkoop

10-12/17-12-1857

Veghel

Adriaan, Theodora, Francis, Petronella, Maria en Johanna van Boven, alle wonende te Veghel. Ze bieden te koop een huis te Veghel Goordonk C.307 308 309 en C.834.

176 12-12-1857 Uden schuldbekentenis Jacobus van de Leijgraaf, schoolonderwijzer te Uden op Bedaf. Schuldig aan Clasina Franssen, wonende te Veghel de som van 200 gulden. Waarborg: land gelegen te Nistelrode, genaamd Bendersveld sectie E.626.

177 16-12-1857 Veghel verkoop Openbaar verkoop van bomen op verzoek van jonkheer Eduard Joseph Corneille Marie de Kuijper, burgemeester te ’s-Hertogenbosch.

178 16-12-1857 Zijtaart verhuur Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter, handelend voor Philip Willem van Heijningenbosch uit Groningen, de voogd over de minderjarige kinderen van Isaak Hermanus de Munck en Wilhelmina Barbelina Roijer en Petrus Franciscus Gerbrandts, factoor te Veghel en handelend voor Hendrik Carel Lazonder, onderwijzer te Denekamp en gehuwd met Maria Theodora Gerbrandts. Geven te huur een landbouwerswoning met land, gelegen aan de Doornhoek, Keselaar en den Biezen. sectie E. 175 177 289 290 366 t/m 370 730 731 732 997 339 en op het Zontveld E.1122.

179 17-12-1857 Veghel verkoop Willem Ketelaars heeft verkocht aan Jan Ketelaars Janszoon, wonende in het Dorshout een perceel land aldaar A.1786.

181 18-12-1857 Veghel verkoop Openbaar verkoop van goederen op verzoek van Hendricus Pijnenburg, klompenmaker

182 19-12-1857 Veghel testament Jan Deelen, timmerman, maakt in zijn testament zijn schoonzuster Antonia van Dam tot universeel erfgename

183 21-12-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrik Peter van Lanen, wonende te Boekel in het Arendnest.

184 21-12-1857 Boekel verkoop Martinus Josephus van den Elzen, bouwmansknecht te Boekel, mede optredende voor Antonij van den Elzen, brandersknecht te Schiedam, Lambertus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel in Schiedam en Martinus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel bij Schiedam. Ze hebben verkocht aan Dirk van den Elzen een perceel land te Boekel H.255

185

21-12-1857

Boekel

verkoop

Martinus Josephus van den Elzen, bouwmansknecht te Boekel, mede optredende voor Antonij van den Elzen, brandersknecht te Schiedam, Lambertus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel in Schiedam en Martinus van den Elzen bouwmansknecht te Ketel bij Schiedam. Ze hebben verkocht aan laurentius van den Elzen een perceel land te Boekel H.584.

186 21-12-1857 Boekel verkoop Hendrik Peter van Lanen, wonende te Boekel en Willem van den Berg, priester en rector te Uden Bieden te koop een huisje met tuin, gelegen te Boekel in het Arendnest sectie E.218, 219 en 214. Was voorheen van Peter van Lanen en Catharina Emonds.

187 22-12-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van kinderen Jan van Lankveld wonende te Boekel.

188 22-12-1857 Boekel verkoop Hendrik Peter van Lanen, wonende te Boekel, heeft verkocht aan Lambertus, Geertruij, Johannes, Adriaan van den Broek. Hiervoor is mede verschenen Peter van den Broek als mondelinge gevolmachtigde. Ze kopen een perceel aldaar E.599.

189 24-12-1857 Erp testament Adriaan van de Boogaard maakt zijn echtgenote, Maria van Berlo tot universeel erfgenaam.

190 24-12-1857 Erp testament Maria van Berlo echtgenote van Adriaan van de Boogaard maakt hem tot universeel erfgenaam.

191 29-12-1857 Zijtaart verkoop Openbare verkoop van bouwmans gereedschappen etc. op verzoek van Antonetta de Bie, wonende op den Doornhoek.

192 31-12-1857 Boekel verkoop Openbare verkoop van bouwmans gereedschappen etc. op verzoek Jacobus van den Boogaard en zijn kinderen Arnoldus, Jan, Johanna, Christiaan en Petronella.

193 31-12-1857 Boekel testament Adriaan van Lankveld, bouwman te Boekel, legateert in zijn testament aan de kerk en de H. Geestarmen van Boekel. Maakt zijn vrouw Johanna van Geffen tot universeel erfgenaam.

194 31-12-1857 Boekel testament Johanna van Geffen, echtgenote van Adriaan van Lankveld, bouwman te Boekel. Ze legateert aan de kerk en de H. Geestarmen van Boekel. Maakt haar man tot universeel erfgenaam.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF