historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel...

Description

Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: J.A.. de Munck 1838 - 1848 Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 071A Regesten door: Antoon Vissers 1026 01-01-1845 Veghel testament Francis Lathouwers, timmerman, herroept eerder gemaakt testament en maakt zijn vrouw Hendrina van Valderen tot algemeen erfgenaam.

1027 01-01-1845 Veghel testament Hendrina van Valderen, echtgenote van Francis Lathouwers, timmerman maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

1028 03-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Anna Scheij, weduwe Francis Manders.

1029 04-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Geertruida Verhoeven, weduwe Gerard van den Heuvel, wonende te Oirschot, Theodorus van de Wiel en Piet Francis van Eert, beiden uit Veghel.

1030 08-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Willem Gerbrandts, wonende te Veghel.

1031 10-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen en hakhout op verzoek van Piet Francis van Eert uit Veghel.

1032 14-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Godefridus Jacobus van de Ven, koopman, wonende te ’s-Hertogenbosch.

1033 16-01-1845 Erp schuldverklaring Martinus van Schijndel, landbouwer te Erp, verklaard schuldig te zijn aan Willem Hendrik van de Ven, wonende te Eerde onder Sint Oedenrode de som van 200 gulden.. Waarborg: een huis etc. gelegen in de Kerkstaat te Erp, sectie M. 10 en 11. Als ook land gelegen te Erp in de Pentelaar M. 135.

1034 20-01-1845 Veghel verkoop 1. Johanna van Duijnhoven, weduwe van Martinus van Uden, spinster te Veghel. 2. Johannes Lambertus van Uden, bouwman te Veghel, mede optredende en gemachtigd voor Petrus Quitter, bakker te Maastricht en voor diens echtgenote Johanna van Uden. Ze hebben verkocht aan Willem van Overbeek, het dertien vierentwintigste deel in een huisje gelegen te Veghel aan de Leest sectie D.480 en 481. Verkopers hebben dit van Martinus van Uden, 20 jaar gelden alhier overleden.

1035 22-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen en hakhout op verzoek van Maria Theresia Philippina Dubbelens, douairière jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper.

1036/1044 22-01/30-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van 1. Adriaan en Willem van der Heijden, landbouwers te Veghel. 2. Johanna van Jongh, weduwe Bernardus van Sleeuwen en Adriana de Jongh, ongehuwd, beiden wonende te Veghel. Eerste koop een perceel land gelegen op de Nederboekt sectie D. 167 Tweede koop percelen hakhout, gelegen te Erp aan het Kraanmeer, sectie A. 93, t/m 96. De eerste koop is afkomstig van Catharina Verwetering, moeder Adriaan van Willem van der Heijden. De tweede koop komt van wijlen Gijsbert de Jong, vader van Johanna en Adriana, overleden te Veghel op 09-04-1843.

1039 22-01-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan Johannes Verbeek, landbouwer te Veghel.

1040 22-01-1845 Nistelrode verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij van den Boogaart, wonende te Nistelrode.

1041 30-01-1845 Veghel testament Wouterina Verbruggen, echtgenote van Nicolaas van der Zanden, maakt in haar testament tot erfgenaam van haar goederen genoemde echtgenoot.

1042 30-01-1845 Veghel testament Nicolaas van der Zanden, maakt in zijn testament erfgenaam van al zijn goederen zijn vrouw Wouterina Verbruggen.

1043 30-01-1845 Veghel schuldbekentenis Daniel Ketelaars, dagloner te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan Lambertus Hendrik van Hoof, de som van 200 gulden. Waarborg: de onverdeelde helft van een huis, bestaande uit twee woningen gelegen te Veghel op het Middegaal, sectie A. 362 t/m 365.

1045 01-02-1845 Veghel schuldbekentenis Elisabeth van der Sanden, weduwe Hendrik Kargo, spinster te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan Johanna van der Steen, weduwe Marte van Hoof, de som van 150 gulden. Waarborg: Huis etc. staande te Veghel op het Ven, sectie B. 644, 645 en 646.

1047 04-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Willem hendrik van de Ven, wonende te Sint Oedenrode, Hendricus van Gerwen, herbergier te Veghel en de weleerwaarde heer Cornelis de Roij, pastoor te Eerde.

1048 10-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen en hakhout op verzoek van de weleerwaarde heer Antonius van den Heuvel, pastoor te ’s-Hertogenbosch.

1049 12-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen en hakhout op verzoek van Johannes Wilbert van Doorn en Petrus Antonij van de Ven

1050 13-02-1845 Veghel testament Antonij Josephus Schaepmeester , herbergier te Veghel maakt in zijn testament zijn echtgenote Johanna Maria Catharina van Hof tot erfgename van zijn goederen.

1051 20-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van de kinderen en erfgenamen van wijlen Johannes Jacob Ketelaars.

1052 21-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Marte van der Heijden.

1053 22-02-1845 Sint Oedenrode verkoop Johannes Sanders, landbouwer en Peter van den Brand, strodekker, beiden uit Sint Oedenrode, hebben verkocht aan Dielis Jan Pepers, landbouwer te Veghel, een perceel land onder Sint Oedenrode in Jekschot sectie D. 854

1054 26-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van de kinderen en erfgenamen van wijlen Johannes Willem van den Tillaart.

1055 27-02-1845 Nistelrode verkoop Martinus van Iperen, landbouwer te Nistelrode, heeft verkocht aan Willem Raaijmakers, landbouwer te Veghel, een perceel land gelegen te Uden op Bedaf, sectie K. 29.

1056 27-02-1845 Nistelrode verkoop Martinus van Iperen, landbouwer te Nistelrode, heeft verkocht aan Arnoldus Heerkens, landbouwer te Veghel een perceel land gelegen te Nistelrode op Vorstenbosch C. 629.

1057 28-02-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Hendricus Adriaan van Doorn en Jan Peter Manders.

1058 03-03-1845 Veghel erfdeling 1. Johannes Dirk Donkers. 2. Johanna Maria Donkers, gehuwd met Christiaan van de Ven. 3. Johannes Aart van Rijbroek, Aart van der Pol en Ardina van der Pol, gehuwd met Johannes Geert van den Broek die samen hun moeder vertegenwoordigen zijnde Johanna

Donkers. Deze was eerst gehuwd met Aart van Rijbroek en later met Aart Lambert van der Pol. Scheiding en deling van de nagelaten goederen wijlen Lambert Dirk Donkers te Veghel overleden op 31-01-1843. Eerste lot voor Johannes Dirk Donkers een huis en land gelegen op den Hoogen Biezen sectie E. 902, 903, 904, 906, 908 en 919. Land onder Sint Oedenrode in het Laars D. 508 t/m 511, 527 t/m 534 en 539. Tweede lot voor Johanna Maria Donkers, gehuwd met Christiaan van de Ven. Erft land gelegen op den Hoogen Biezen E. 1167 en 1168. Land onder Sint Oedenrode in Jekschot D. 820 en 821 en gereed geld. Derde lot voor Johannes Aart van Rijbroek, Aart van der Pol en Ardina van der Pol, gehuwd met Johannes Geert van den Broek. ze erven land gelegen in de Kempkes F. 652 en 653, land gelegen in de Haveldsch beemden D. 376 en gereed geld.

1059 06-03-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Jan Wilbert van Doorn, medicine dokter, Lambert Lambert van der Heijden en Hendrik van Doorn, klompenmaker, allen wonende te Veghel.

1060 11-03-1845 Veghel schuldverklaring Jacob Verhoeven, Hendricuszoon, bekend schuldig te zijn aan Bastiaan Adriaan Holster, procureur en solliciteur wonende te ’s-Hertogenbosch de som van 300 gulden. Waarborg: land gelegen aan de Leest B. 720, een mastbos gelegen aan de Wilbertshoek F. 970 en land te Eerde onder Sint Oedenrode D. 96.

1061 18-03-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Maria Kemps, weduwe van Adriaan van den Tillaart.

1062 18-03-1845 Veghel inventarisatie Notaris is met twee getuigen gegaan naar het huis van wijlen Wilbert Vogels, weduwnaar van Wilhelmina van Rosmalen, overleden op 8 maart jl. Het huis is gelegen op het Zondveld. Om aldaar de huisraad etc. te beschrijven ten behoeven van de minderjarige kinderen van genoemd echtpaar, zijnde Jan, 12 jaar, Johanna, 10 jaar, Antonij, 8 jaar en Petronella 6 jaar. Ook aanwezig de voogden Piet Vogels en Peter van Rosmalen, kleermaker te Gerwen.

1063 19-03-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Piet Vogels, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Wilbert Vogels en mede wijlen Wilhelmina van Rosmalen.

1064 20-03-1845 Veghel verkoop Johanna Jan van de Ven, spinster te Veghel in het Eerde heeft verkocht aan Hendrik Kluijtmans, dekker ook aldaar wonende, een woning met tuin en een gedeeld schopje te Eerde ter plaatse het Vonniskamp F. 1215, 1219 en 1221.

1065 20-03-1845 Veghel testament Johanna Jan van de Ven, spinster te Veghel in het Eerde, maakt in haar testament tot erfgenaam van haar goederen, Hendrik Kluijtmans, strodekker.

1068 27-03-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Adriaan van der Steen.

1069 28-03-1845 Veghel verkoop Catharina Habraken, weduwe Paulus Moors, winkelierster, heeft verkocht aan Adriana en Johanna Moors, een huis etc. te Veghel in de straat sectie G. 183 en 184.

1070 04-04-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Adriaan Johannes Verbeek.

1072 10-04-1845 Sint Oedenrode verkoop Hendrina van Boxtel, weduwe Adriaan van de Ven, wonende te Sint Oedenrode, heeft verkocht aan Helena Verwetering,weduwe Dirk de Jong een perceel land gelegen in het Eerde onder Sint Oedenrode, sectie D. 983

1073 10-04-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen in de herberg van Jan Baas aan de Zuid Willemsvaart, op verzoek van Cornelis Kuijpers.

1074 11-04-1845 Uden verkoop Gijsbertus van Geelkerken, landbouwer op Bedaf onder Uden, heeft verkocht aan Catharina van der Heijden, weduwe van Nicolaas van Geelkerken, wonende te Uden, een perceel land gelegen op Bedaf sectie L. 1243, nog een perceel aldaar genaamd het Kromstuk K. 40, land met hakhout L. 188 en 189, land het Kromstuk K.36, land Achter den Berg L. 132, land het Heiveld L. 1305 en de helft van een perceel genaamd mijn Jantjesland L. 178.

1075 17-04-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van de erfgenamen van Elisabeth Petronella Hoctin en goederen op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman uit Dordrecht.

1076 23-04-1845 Veghel schuldverklaring Hendricus Jacob van Kessel, dagloner verklaard schuldig te zijn aan Willem Gerbrandts, de som van 200 gulden. Waarborg: Huis en land te Veghel in de Kampen sectie E. 59. Het huis heeft nog geen kadasternummer.

1077 24-04-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Geertruida van de Leemput, weduwe Peter Klijdermans.

1078 28-04-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Abraham de Groot, schipper, wonende te Driel.

1079 02-05-1845 Sint Oedenrode schuldverklaring Dirk Franken, wonende te Sint Oedenrode, verklaard schuldig te zijn aan notaris Pieter de Jong de som van 500 gulden. Waarborg: land gelegen in de Vresselse akkers C. 428, 492 en 506. Een huis met land gelegen in oud Vressel C. 535 en land C. 554, 555, 560, 573, 574, 575, 796, 582, 419, 533 en 534.

1080 05-05-1845 Veghel verkoop Peter Voets, weduwnaar van Maria van Boerdonk, wonende te Schijndel, heeft verkocht aan Lambert, Hendricus en Adriaan van Boerdonk, landbouwers te Veghel. Ook aan Maria van Boerdonk echtgenote van Petrus Sanders, wonende te Son. Een perceel land, in twee velden gelegen in de kalverkampen te Veghel F. 238 en 239. Land eveneens in twee velden aldaar gelegen F. 243 en 244. Land in de Grootdonk, genaamd de Horstjens F. 247, 248, 249, 250 en 251. Verder F. 253, 264, 254, 255. Land te Sint Oedenrode genaamd de Haag D. 29, 30 en 31 en aldaar op de Hooge akkers D. 72 en 73. Land in het Eerde onder Sint Oedenrode D.198 Verkoper heeft dit verkregen van zijn overleden echtgenote, Maria van Boerdonk. In deze akte verborgen 1205 10-02-1846 Veghel verkoop In deze akte wordt vermeld dat bij de koop hierboven beschreven percelen F. 238 en F. 243 in de kadastrale legger voorkomen als F. 1261 en 1262.

1081 06-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Johannes Jan van de Ven.

1082 07-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Johannes Lambert van Uden, wonende aan de Leest te Veghel.

1083 08-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Godefridus Leonardus Waterbeek, blauwverver en Antonij van Zutphen, dagloner beide wonende te Veghel.

1084 09-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Hendrikus Adriaan van Doorn, landbouwer op het Jekschot.

1085 13-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van diverse roerende goederen op verzoek van Petrus van Zeeland, wonende te Heeswijk en vindt plaats bij Jan Baas te Veghel sluis 4.

1087 14-05-1845 Veghel testament Maria Dekkers, wonende in het Eerde stelt in haar testament als enige erfgenaam haar man Hendricus van Gerwen.

1088 15-05-1845 Veghel inventarisatie Notaris is samen met Martinus van den Tilart, wieldraaier en Jan Kerkeling, kleermaker, als getuigen, gegaan naar de Molenstraat alwaar woont Gerard Steenes, deurwaarder, bij de rechtbank en kantongerecht. Deze is weduwnaar van Catharina Geijtruij Riddle, overleden te Veghel op 11 augustus 1834. Dit om aldaar op zijn verzoek in zijn huis alle goederen te beschrijven, mede voor zijn minderjarige kinderen Johanna Maria Adriana Knakker, 16 jaar en Dirk 15 jaar. Toeziend voogd is Dirk Barend van Steenes, meester schoenmaker te Waalwijk.

1089/1095 15-05/29-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van 1. Hendricus Ketelaars, weduwnaar van Anna Maria Oppers, wonende te Beek en Donk. 2. Deliana Ketelaars, weduwe Johannes van Vegchel, wonende te Beek en Donk. 3. Lamberdina Ketelaars, echtgenote van Geert van Berkel. 4. Hendrina Ketelaars, echtgenote van Johannes van Doorn, klompenmaker te Veghel. 5. Maria Ketelaars, echtgenote van Johannes Saul, kleermaker te Veghel. 6. Johanna Ketelaars, weduwe Johannes Verhagen, wonende te Beek en Donk. 7. Hendricus Ketelaars, schoolonderwijzer te Erp op het Boerdonk, mede optredende voor Johannes van Berkel, wieldraaier en diens echtgenote Johanna Maria Ketelaars. Goederen: een bouwmanshuis, stal, schuur etc. gelegen op de Lage Biezen sectie E. 817 t/m 1821, weiland het Voorbosch E. 822, land het Tweede Bosch E.804 en land het Achterste Bosch E. 803, Land onder Sint Oedenrode in het Jekschot, genaamd Huibenkamp D. 828. Dit alles hebben verkopers verkregen van Anna Maria Oppers ongeveer 25 jaar geleden overleden.

1090 19-05-1845 Schijndel schuldverklaring Jan van Rijswijk, Johanna Maria van Rijswijk, gehuwd met Gerit van Houtum, Willemijn, Jan Francis, Adriana en Anna Maria van Rijswijk, alle wonende te Schijndel. Ze verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert van Beverwijk, weduwnaar van Jacoba Petronella Margaretha Bouwens, lid gedeputeerde staten van Brabant, ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, de som van 500 gulden. Waarborg: een huis etc. en land gelegen te Schijndel aan de Houterschen dijk sectie A. 2222 t/m 2226 en bouwland gelegen in de Heikampen A. 498.

1091 24-05-1845 Sint Oedenrode/Schijndel borgstelling De hooggeboren jonkheer Johan Hendrik Adolph von Smidt auf Altenstadt, ontvanger der directe belastingen te Sint Oedenrode en Schijndel, stelt zich als borg voor zijn zoon Johan Carel Frederik Hendrik von Smidt auf Altenstadt als deze bij de loting voor de nationale militie zou worden opgeroepen. Hij zal dan zorgen voor een plaatsvervanger.

1092 26-05-1845 Veghel erfdeling 1. Johanna Maria van Boerdonk, gehuwd met Peter Sanders wonende te Son. 2. Lambertus van Boerdonk, bouwman te Veghel. 3. Hendricus van Boerdonk, landbouwer te Veghel. 4. Adriaan van Boerdonk, landbouwer te Veghel. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Adriaan van Boerdonk en Johanna van der Heijden als ook van hun overleden zuster Maria van Boerdonk. Johanna Maria van Boerdonk erft land gelegen in de Kalverkampen F. 238 en 239 en land te Sint Oedenrode op de Hooge akkers een deel van D. 72 en 73. Hendricus van Boerdonk, erft land te Veghel in het Eerde genaamd de Horstjens F. 253 en 264 en onder Sint Oedenrode D. 29, 30 en 31.

Adriaan van Boerdonk, erft land te Veghel in de Kalverkampen F. 244 en land te Sint Oedenrode op de Hooge akkers een D. 198 en een deel van D. 72. Lambertus van Boerdonk erft een huis met land in het Eerde gelegen genaamd de Horstjens, F. 247 t/m 251 en 254 met 255.

1093 26-05-1845 Veghel verkoop Lambertus van Boerdonk, heeft verkocht aan Peter Voets, bouwman te Schijndel land aldaar in het Weiboschbroek sectie E. 2754.

1094 29-05-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman te Dordrechte en hooi op verzoek van Wilhelmus van Dockum, landbouwer te Driel.

1096 05-06-1845 Veghel verkoop Willem Verstraten heeft verkocht aan Willem Raijmakers, land gelegen te Veghel op d’Erpt, genaamd de Hoogakkers B. 132 en 133.

1097 06-06-1845 Sint Oedenrode machtiging Maria Beathe Janette Walen, echtgenote van de welgeboren heer Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode en eigenares van koffieplantages gelegen in Brits Guana, district Berbiee. Ze machtigt de heer Johannes Hendrik Rocquette, makelaar te Amsterdam om haar administratie te verzorgen betreffende genoemde plantages.

1098 07-06-1845 Veghel schuldverklaring Martinus van den Tillart, wieldraaier, bekend schuldig te zijn aan Jan Lambert van der Steen de som van 400 gulden. Waarborg: huis en land te Veghel op de Achterdijk sectie G. 46, 47, 48 en 49.

1099 09-06-1845 Veghel ruiling Lambertus van Boerdonk, Hendricus van Boerdonk bouwlieden te Veghel. Samen hebben ze geruild de eerst genoemde land te Schijndel gelegen in het Weiboschbroek E. 2754 tegen land gelegen te Veghel in het Eerde F. 253.

1100 09-06-1845 Veghel verkoop Lambertus van Boerdonk, Hendricus van Boerdonk bouwlieden te Veghel. Samen hebben ze verkocht aan Adriaan van Boerdonk, het 2/3 deel van een perceel land gelegen in de Kalverkampen F. 1263 en 1264.

1101 09-06-1845 Veghel schuldverklaring Lambertus van Boerdonk, landbouwer te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Willem Gerbrandts de som van 500 gulden. Waarborg: huis en land gelegen in het Eerde F. 247 t/m 251 met F. 254 en 255.

1103 16-06-1845 Veghel erfdeling 1. De weleerwaarde heer Bernardus Johannes van Miert, pastoor te Veghel, mede als machthebber van de weleerwaarde heer Petrus Smits, priester en rector aan de Latijnse

school, wonende te Helmond ter ene zijde en 2. Jan Smits, bierbrouwer te Veghel mede als gevolmachtigde van zijn broer Jacobus Wilhelmus Smits, student in de godgeleerdheid in het seminarie te Haren en Peter Smits, bierbrouwer te Veghel. Samen delen ze het nagelaten goed van wijlen Hendricus Smits en voorheen komende van wijlen Jan Smits en Jacoba Cranen. Eerste lot is voor de onder 1 genoemde welke 10.000 gulden erven. Tweede lot voor de personen onder 2 genoemd. Zij erven huis, stal, brouwerij etc. gelegen te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 1180, 1181 en 1182. Land in de Molenbeemden A. 611, 612 en 613. De helft van een perceel hooiland genaamd de Visser in het Dorshout A. 989 en 990. Land de Doelen in het Dorshout A. 1149 en land de Nieuwe koop A. 928. Land in de Brugge D. 429, aan het Schutsboombroekje D. 581 in de Kampen E. 60 t/m 63, aan de Rooische dijk E. 48 en aldaar gelegen genoemd Kuiperskoop E. 51 en 52, ook aldaar genaamd de veertig lopensen E. 604 en 605 en hakhout gelegen te Schijndel in de Knokert E. 2113.

1104 16-07-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem Gerbrandts, Antonius van den Heuvel, pastoor in Den Bosch en Jan Adriaan Ketelaars.

1105 28-07-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen en erfgenamen van wijlen Johannes Ketelaars en op verzoek van Johannes van Uden uit Schijndel.

1106 29-07-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan Johannes Verbeek en Maria Kemps, weduwqe Adriaan van den Tillaart.

1107 31-07-1845 Veghel verkoop Antonij van den Tillaart, landbouwer te Veghel, heeft verkocht aan Willem van den Tillaart een perceel land te Veghel D. 852, land te Erp aan den Dijk gelegen L. 247, 248 en 252, land genaamd het Streepke ook aldaar gelegen L. 244.

1108 22-08-1845 Schijndel schuldverklaring Johanna van den Oetelaar, weduwe Matthijs van Dijk, landbouwster , Hendrina van Dijk, ongehuwd, Johannes van Dijk, ongehuwd en klompenmaker, Willemijn van Dijk, weduwe Peter Verhagen, dienstmaagd en Gerardus van Dijk, ook ongehuwd klompenmaker. Allen wonende te Schijndel en verklaren schuldig te zijn aan Gijsbertus van Beverwijk, lid gedeputeerde staten van Brabant, de som van 550 gulden. Waarborg: Vier percelen land te Schijndel op den Vossenberg sectie A. 749, 750, 751 en 752. en een perceel heide beplant met dennen D. 1986.

1109 25-08-1845 Schijndel verhuring Openbaar ter verhuring aangeboden van diverse percelen land, gelegen aan de Leest te Veghel, op verzoek van Johannes van Uden, landbouwer te Schijndel.

1110 28-08-1845 Veghel verkoop Marte van Asseldonk, Hendrica van Asseldonk, echtgenote van Willem Antonij Ketelaars, rademaker, hebben verkocht aan Hendrina van Asseldonk echtgenote van Martinus

Johannes van den Tillaart, het 2/3 deel van land gelegen op het Middegaal, genaamd het Geerbosch sectie A. 436 en 437. Komt van hun moeder Anna Maria van de Ven in leven echtgenote van Willem van Asseldonk.

1111 29-08-1845 Veghel verdeling 1. Jan Deelen, timmerman, Gerardus van Haaren, smid, 3. Maria Schepers, weduwe Johannes van Hoof, winkelierster. 4. Lambertus van den Bogaard, verver. Ze verdelen vier percelen land welke ze in gemeenschap bezitten. Gelegen te Veghel in de Dubbelen sectie A. 1706, 1707, 1708 en 1709.

1112 04-09-1845 Veghel ruiling Martinus van den Tillaart en Hendrina van Asseldonk zijn echtgenote hebben geruild met Theodorus Aart van Dooren, een perceel land gelegen op het Middegaal, genaamd het Geerbosch sectie A. 436 en 43. Dit tegen een perceel gelegen aan het Beukelaarsbroek C. 407, 408 en 409.

1113 13-09-1845 Veghel verkoop Thomas de Bresser, wagenaar, en Johannes van Vegchel, herbergier, hebben verkocht aan Johannes Francis van Eert, rademaker, land gelegen in het Oost Dubbelen A. 1691

1115 25-09-1845 Veghel verkoop 1. Adriaan Johannes Verbeek. 2. Franciscus Willem van Doorn. 3. Johannes Wilbert van Doorn. Samen hebben ze verkocht aanMaria van den Heuvel, weduwe Hendricus Johannes van den Heuvel, land gelegen in het Beukelaarsbroek C. 656.

1116 25-09-1845 Veghel schuldverklaring Dirk Schippers, bakker, verklaard schuldig te zijn aan Dirk Martinus van Asseldonk de som van 1100 gulden. Waarborg: Huis en land gelegen te Veghel in de Molenstraat G. 195 t/m 200.

1117 30-09-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Lambert Adriaan Donkers.

1118 06-10-1845 Veghel schuldverklaring Aart Jozeph Vermeulen en Deliana Ketelaars, echtlieden, verklaren schuldig te zijn aan Johannes Matheus van den Tillaart de som van 175 gulden. Waarborg: huis en land te Veghel in de Amert A. 1596.

1120 20-10-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Maria Theresia Philippus Dubbelens, douairière van Josephus Franciscus de Kuijper.

1121 21-10-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van hakhout op stam, op verzoek van Theodorus Aart van Doorn

1122 22-10-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Peter Scheiberling uit Dordrecht.

1123 23-10-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van bomen op verzoek van Christiaan van de Ven en Laurens van Lieshout, schaapherder, beiden uit Veghel.

1124 29-10-1845 Veghel testament Piet van de Leemput maakt in zijn testament als erfgenaam zijn zuster Johanna.

1125 30-10-1845 Erp verkoop Leendert Lucas Coolen, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Johannes Ansems, ook landbouwer te Erp, land aldaar gelegen in het Dieperskant J. 679, 680 en 681. Verkoper heeft dit eerder verkregen van Lucas Coolen en Maria Palms

1126 30-10-1845 Erp verkoop Johannes Lucas Coolen, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Johannes Ansems, ook landbouwer te Erp, land aldaar gelegen in het Dieperskant J. 678 en 682. Verkoper heeft dit eerder verkregen van Lucas Coolen en Maria Palms.

1127 30-10-1845 Veghel verkoop Antonij Hendrik van der Heijden, heeft verkocht aan Leonardus Verwetering, land gelegen te Veghel in de Grootdonk, genaamd de Horstjens F. 257 en 256.

1128 30-10-1845 Erp schuldverklaring Jan van Veldhoven, verklaard schuldig te zijn aan Anna Rietman, weduwe Bastiaan van de Werk, land gelegen te Erp de som van 100 gulden. Waarborg: huis en land te Erp op den Heuvelberg F. 43, 226, 227 en 228

1129 06-11-1845 Erp testament Dirk Antonij van den Acker, landbouwer te Erp op het Boerdonk, maakt in zijn testament tot erfgenaam zijn echtgenote Anna Croijmans.

1130 06-11-1845 Zijtaart verhuring Piet Vogels, landbouwer en voogd over de minderjarige kinderen van Wilbert Vogels en Wilhelmina van Rosmalen, met name Jan, Johanna, Antonij en Petronella Vogels. Hij heeft verhuurt aan Hermanus Antonij van de Ven, een bouwmanshuis met land gelegen op het Zondveld sectie E. 1350, 1356, 1360, 1403, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1569 en 1570. Lan onder Erp in de Lijnse kampen K. 111 en 147.

1131 07-11-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes van Grinsven.

1133

13-11-1845

Veghel

verhuring

Openbare verhuur van navolgende goederen op verzoek van Godefridus Jacobus van de Ven, koopman, wonende te ’s-Hertogenbosch en handelende in opdracht van Charles Friche, wonende te Thorn in Limburg. Diverse percelen land sectie D. 1326, 1325, 1324, 1323, 1322, 1320 en 1319.

1134 13-11-1845 Veghel schuldverklaring Jan Johannes, Anna Maria, Maria en Deliana van den Heuvel, verklaren schuldig te zijn aan Dirk Martinus van Asseldonk de som van 600 gulden. Waarborg: land gelegen in de Hamsche beemden D. 785.

1135 15-11-1845 Veghel verkoop Hendrica Petronella Goedmakers, wonende te Eindhoven, heeft verkocht aan Antonij Scheij, molenaar te Veghel het 792ste deel van de navolgende goederen: een perceel land te Veghel sectie G. 251, een windkoren en boekweitmolen met erf etc. G. 277, land G. 278, een schuur met bakhuis, G. 279, een huis, stal en verder getimmerte G. 280, een moestuin G. 281 en land G. 282 en 283.

1136 19-11-1845 Veghel verdeling Anna van de Ven, gehuwd met Jan Gerrit van Rijbroek. Verder Christiaan, Dirk, Lambert, Jan en Francis van de Ven. Samen delen ze het nagelaten goed van hun ouders Johannes Jan van de Ven en Petronella Slits. Vader overleden op 19-01-1838 en moeder op 10-111843, beiden te Veghel. Anna van de Ven erft land te Dinther aan het Beugt B. 1096 en een geldbedrag. Christaan van de Ven erft land gelegen te Veghel in het Dorshout genaamd Sluisbeemd A. 777 en een geldbedrag. Dirk van de Ven land de Asdonk A. 780, A. 857 t/ 861, land de Schabbert A. 972 en 973, de Hoefakker A. 1012 en verder A. 1029 en 1030. Land in het Akert, de Schijfelaar D. 278. Een bouwmanshuis, schuur etc. gelegen in het Dorshout A. 1045 t/m 1050, belast met de balkcijns en land A. 1676 en 1677. Lambert van de Ven erft land in het Dorshout genaamd Kopkensveld A. 1017 en 1018, hooiland A. 986 en een geldbedrag. Jan van de Ven, een bouwmanswoning gelegen in het Eerde F. 40 t/m 45. Land Vonniskamp F.105 en 106. Land gelegen in het Dubbelen, het Schijndelsgat, F. 369 en 370, een deel van een perceel A. 813 gelegen in de Knokert genaamd Korstenkamp. Lan gelegen te Sint Oedenrode in het Eerde, Beelkamp D. 257, de Haag D. 47, den Hoogakker D. 90 en aldaar aan de kerk D. 179. Tot slot land gelegen te Beek en Donk in de Pagten B. 505. Francis van de Ven erft land onder Sint Oedenrode in het Eerde bij Martinus Hurkx D.167, de Braak D.226, een vierde deel van een perceel gelegen in het Dorshout onder Veghel, de Sluisbeemd A. 777 en een geldbedrag.

1137 24-11-1845 Veghel verkoop 1. Hendrina van Rijbroek, gehuwd met Lambert Hendrik van der Heijden. 2. Jan Gerrit van Rijbroek. 3. Adriana van Rijbroek. gehuwd met Antonie Schepens. 4. Johannes Gerrit van Rijbroek. 5. Maria van Rijbroek, gehuwd met Antonij Lambert van der Heijden. Samen hebben ze verkocht aan Martinus van Rijbroek, Hendrika van Rijbroek, gehuwd met Laurens van den Oever, Johanna van Rijbroek, gehuwd met Laurens van de Wiel, Nicolaas van Rijbrok, Hendricus van Rijbroek en Magdalena van Rijbroek, allen wonende te Veghel. De helft van de navolgende goederen. Land B. 429, 565, een bouwmanshuis met land B. 853 t/m 864 en C. 64 en 65. Nog een bouwmanshuis en land C. 85 t/m 88, land C.128, 180, 220, 325, 326 n D. 412. Alles komt van hun grootouders Johannes van den Tillaart en Elisabeth van den Heuvel.

1138 26-11-1845 Erp schuldverklaring Dirk Geert Beekmans, landbouwer en strodekker te Erp, bekend schuldig te zijn aan Johannes Matheus van den Tillaart de som van 375 gulden. Waarborg: een huis etc. te Erp op Keldonk gelegen K.541, 542, 531, 560, 561 en 539.

1139 27-11-1845 Veghel verkoop 1. Lambertus Somers. 2. Arnoldus Somers. 3. Johannes Somers. 4. Hendricus Somers. 5. Johanna van der Pol, weduwe Martinus Somers, wonende te Uden en 6. Hendrina Somers, gehuwd met Gerardus van der Heijden. Samen hebben ze verkocht aan Willem Kanters land gelegen te Veghel op het Ven genaamd de Hostie, sectie A. 18.

1140 27-11-1845 Veghel verkoop Lambertus Somers, Arnoldus Somers, Johannes Somers, Hendricus Somers, Hendrina Somers, gehuwd met Gerardus van der Heijden. Samen hebben ze verkocht aan Johanna van der Pol, weduwe Martinus Somers, wonende te Uden, het 16e deel van een perceel land in de Dorshoutsche beemden genaamd de Gelijke beemd A.999.

1141 28-11-1845 Sint Oedenrode testament Willem Hendrik van de Ven, wonende in het Eerde onder Sint Oedenrode, legateert in zijn testament aan zijn naaste bloedverwanten en het vruchtgebruik als ook erfgenaam van zijn goederen aan zijn vrouw Wilhelmina van der Aa.

1143 01-12-1845 Veghel verkoop Gerrit Hendrik van Rijbroek, heeft verkocht aan Johannes Piet van den Tillaart, land te Veghel in den Bruggen D. 435 en 452

1144 01-12-1845 Veghel verkoop Gerrit Hendrik van Rijbroek en zijn vrouw Petronella van Lieshout, heeft verkocht aan Martinus van Rijbroek, Hendrica van Rijbroek, gehuwd met Laurens van den Oever, Johanna van Rijbroek, gehuwd met Theodorus van de Wiel, Nicolaas van Rijbroek, Hendricus van Rijbroek en Magdalena van Rijbroek, het vierde deel van een perceel land gelegen in de Molenbeemden A. 619, land aan de Heide of Udensche dijk C. 90 en 91, daar ter plaatse de Bundersche hoek B. 1394 t/m 1399, de helft van een perceel gelegen aan de Hooge Heide B. 429 en 565. Een bouwmanshuis etc. C. 85 t/m 88, land aan de Heiakker C.128, 180, in de Goordonk C. 220, op de Hoger Duinen C. 325 en 326 en in de Havelsche beemden D. 412.

1145 01-12-1845 Schijndel verkoop Lambert Jan van den Bogaart, verver en glazenmaker, heeft verkocht aan Wilhelmus Kemps, smid te Schijndel land aldaar gelegen E 1068 en 1069. Verkoper heeft dit van wijlen zijn echtgenote Catharina van den Berg.

1146 02-12-1845 Veghel verkoop Antonij Lambert van der Heijden heeft verkocht aan Andreas Verbruggen, land gelegen op de Boekt sectie D. 51.

1147

03-12-1845

Erp

verkoop

Antonetta Kweens, weduwe Cornelis Coolen, landbouwster te Erp en Antonij Kweens, bouwmansknecht te Lieshout, mede optredende en gevolmachtigde van Adriaan Kweens, wonende te Rijckevoort bij Boxmeer. Ze hebben verkocht aan Johannes Ansems, landbouwer te Erp land gelegen aldaar aan den Dieperskant J. 665 en 666. Verkopers hebben dit van hun ouders Huibert Kweens en Catharina Kuijpers, beiden al meer dan 15 jaar geleden te Erp overleden.

1148 04-12-1845 Veghel verkoop Martinus van der Sanden en zijn vrouw Hendrica de Wit, hebben verkocht aan Johannes Antonij van de Ven een huisje met land gelegen te Veghel in de Apenhoef F. 734 en 1299. Voorheen was dit eigendom van Johanna en Hendrina de Wit, die het daarvoor hebben verkregen van Jacobus de Wit meer dan 30 jaar geleden overleden.

1149 04-12-1845 Veghel deling Wilhelmina van Lieshout, Gerrit van Lieshout en Johannes van Lieshout, delen het nagelaten goed van hun ouders Jan Gerrit van Lieshout en Elisabeth Timmers. Wilhelmina erft het huis, bestaande uit vier woningen, gelegen te Veghel in de straat G. 87 t/m 91 en een geldbedrag. Johannes erft land gelegen te Uden K. 798 en een geldbedrag. Gerrit erft land gelegen te Veghel aan de Heide A. 362 t/m 365, 367 en 368. Een bouwmanshuis met klein huisje etc. A. 381 t/m 387 en land A. 424, 425, 426, 545 en C. 92.

1152 06-12-1845 Veghel verkoop Willem Donkers heeft verkocht aan Adriaan van der Linden, land gelegen aan de Beukelaar B. 1255, 1253, land het Heische Bosch B. 894 en 895. Verkoper heeft dit verkregen van Anna Maria Donkers te Veghel overleden op 27-04-1842.

1153 06-12-1845 Veghel verkoop Willem Donkers heeft verkocht aan Lambert Adriaan Donkers, land gelegen in het Middegaalsveld A. 348, verkoper heeft dit van zijn ouders verkregen Adriaan Donkers en Anna Maria van Boxmeer.

1154 06-12-1845 Zijtaart testament Hendricus Johannes Verhoeven, landbouwer op het Zijtart, maakt in zijn testament tot enige erfgenamen al zijn broers en zusters, met name Adriaan, Jan, Adriana en Margo Verhoeven In de kantlijn staat dat testateur is overleden op 7 april 1859.

1155 06-12-1845 Zijtaart testament Margo Verhoeven, maakt in haar testament tot erfgenamen al haar broers en zusters, met name Adriaan, Jan, Adriana en Hendricus Johannes Verhoeven.

1156 06-12-1845 Zijtaart testament Adriana Verhoeven, maakt in haar testament tot erfgenamen al haar broers en zusters, met name Adriaan, Jan, Margo en Hendricus Johannes Verhoeven.

1157

06-12-1845

Zijtaart

testament

Jan Johannes Verhoeven, landbouwer op het Zijtart, maakt in zijn testament tot enige erfgenamen al zijn broers en zusters, met name Adriaan, Hendricus, Adriana en Margo Verhoeven.

1158 06-12-1845 Zijtaart testament Adrianus Johannes Verhoeven, landbouwer op het Zijtart, maakt in zijn testament tot enige erfgenamen al zijn broers en zusters, met name, Hendricus, Jan, Adriana en Margo Verhoeven.

1159 10-12-1845 Veghel inventarisatie Inventarisatie van alle goederen welke zich bevinden in het huis staand in het Dorshout. Dit op verzoek van de kinderen Hendrik van Kilsdonk.

1160 12-12-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen ten huize en op verzoek van Geert van Berkel.

1161 13-12-1845 Veghel verkoop 1. Hendrina de Leest, gehuwd met Lambert van Doesburg, schoenmaker te Uden. Anna de Leest, spinster te Veghel. 3. Anna van Lee, weduwe Adriaan de Leest, spinster te Veghel en 4. Hendrik de Leest, dagloner te Veghel, mede optredende voor Adriaan de Leest, timmerman te ’s-Hertogenbosch. Samen hebben ze verkocht aan Bernardus Willems van der Hagen, ontvanger der belastingen een perceel land te Veghel genaamd het Lijnsveld E. 1517 1162 15-12-1845 Veghel verkoop Hendricus Mathijs van de Donk, heeft verkocht aan Maria Schepers, weduwe Johannes van Hoof, winkelierster, land gelegen in de Geerbunders A. 422. 1163 15-12-1845 Veghel verkoop 1. Jan Johannes van den Heuvel. 2. Anna Maria van den Heuvel, ongehuwd. 3. Deliana van den Heuvel, ongehuwd en 4. Maria van den Heuvel, ongehuwd. Samen hebben ze verkocht aan Aart Laurens van Brederode, land gelegen te Veghel op het Ham, genaamd de Tes, sectie D. 1150 en 1151 en land aan het Melvert C. 354 en 355. Voorheen en verkregen van Dirk Burgers en Maria van Zutphen. 1164 15-12-1845 Veghel verkoop 1. Jan Johannes van den Heuvel. 2. Anna Maria van den Heuvel, ongehuwd. 3. Deliana van den Heuvel, ongehuwd en 4. Maria van den Heuvel, ongehuwd. Samen hebben ze verkocht aan Johannes Willem van der Steen , land gelegen aan de Erpse dijk, genaamd Blankenburg sectie C. 455 en 456. Verkopers hebben dit verkregen van Dirk Burgers en Maria van Zutphen.

1165 15-12-1845 Veghel verkoop 1. Jan Johannes van den Heuvel. 2. Anna Maria van den Heuvel, ongehuwd. 3. Deliana van den Heuvel, ongehuwd en 4. Maria van den Heuvel, ongehuwd. Samen hebben ze verkocht aan Hendrik Geert van den Broek, land gelegen te Veghel op het Ham genaamd het Eewsel D. 1120. Verkopers hebben dit verkregen van Dirk Burgers en Maria van Zutphen.

1166 18-12-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van beschadigde raapkoeken op verzoek van Theodorus Gerardus van Hout.

1167 22-12-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Paulus Heesakkers.

1168 23-12-1845 Veghel verkoop Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes van Berlo en Jan Hendrik van den Tillaart.

1169 23-12-1845 Veghel schuldverklaring Johannes Hendrik van Kilsdonk, schipper en herbergier, bekend schuldig te zijn aan Johannes Jacobus van der Hagen de som van 670 gulden. Waarborg: een huis etc. gelegen te Veghel aan het Hoogeinde A. 1206, 1207 en 1208. Nog een huis etc. gelegen in het Dorshout A. 1553 t/m/ 1556 en land gelegen in de Putten sectie A. 1095 en 1097.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF