Hoe werken de AmerikAAnse verkiezingen?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, US History
Share Embed Donate


Short Description

Download Hoe werken de AmerikAAnse verkiezingen?...

Description

Lestips & werkvormen over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen

Infographic

Hoe werken de amerikaanse verkiezingen? 11

Van 321 miljoen naar 1

4

= 12 mil joen

Presidentskandidaten

= 12 mil joen

18+

In de Verenigde Staten wordt gestemd op mensen die de Amerikanen mogen vertegenwoordigen. Daarnaast hebben de Amerikanen ook verkiezingen voor hun president. In de VS heeft iedereen van 18 jaar of ouder stemrecht.

De gekozen gedelegeerden komen bij elkaar op de Nationale Conventie. De Democraten en de Republikeinen hebben allebei hun eigen partijconventie. Daar wijzen de gedelegeerden de uiteindelijke presidentskandidaat en de kandidaat vicepresident van hun partij aan. Er wordt officieel wel gestemd, maar de uitkomst is dan geen verrassing meer. De partijconventies zijn meer bedoeld voor de Amerikaanse televisiekijkers als start van de campagne.

Stemmen op kiesmannen

2

Stemmen mag, maar je moet er wel wat voor doen

12 3

7

4 6

55

11

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen komt van alle mensen die stemrecht hebben de helft of iets meer (50-60%) naar het stembureau. Dat betekent dat een president meestal door een minderheid van de Amerikaanse bevolking wordt gekozen. Die lage opkomst komt bijvoorbeeld door de kiezersregistratie. Iedereen die wil stemmen moet zich laten registreren als kiezer. Dat is ooit ingevoerd om bedrog te voorkomen.

3

Vooral mensen met een lage opleiding registreren zich vaak niet. Ze vinden het teveel gedoe. Een andere oorzaak is dat de verkiezingen in de Verenigde Staten vaak ingewikkeld zijn. Er wordt per verkiezing niet alleen gekozen voor een president, maar bijvoorbeeld ook voor wetsvoorstellen of kandidaten voor de Senaat. Het stemmen duurt daardoor lang en is moeilijk voor de Amerikaanse kiezer.

Gedelegeerden Presidentskandidaten voeren eerst campagne in hun eigen politieke partij. Per staat zijn er voorverkiezingen. In sommige staten mogen alleen partijleden aan de voorverkiezingen meedoen. Deze bijeenkomsten heten ‘caucuses’. Daar wordt niet alleen op kandidaten gestemd, maar ook vergaderd over de plannen van de partij. Kiezers (of partijleden) stemmen bij de voorverkiezingen (of caucuses) in hun staat op een gedelegeerde. Van deze gedelegeerden is bekend voor welke presidentskandidaat zij zijn.

10 10

3

3 6

3

3

6

5 9

6

5

38

Bij de presidentsverkiezingen stemmen de Amerikaanse kiezers in hun staat op een kiesman. Van deze kiesman is bekend op welke presidentskandidaat hij gaat stemmen. De presidentskandidaat die in een staat meer dan de helft van de stemmen voor zijn kiesmannen wint, krijgt de stemmen van alle kiesmannen in die staat. Dit heet het ‘winner-take-all’ systeem. Overigens hebben de staten niet allemaal hetzelfde aantal kiesmannen.

6

16

20

20 11 18 5 13 8 15 11 9 6 6 9 16 8

10 7

5

29

4

4 11 4 7 14 3 10 3

29

Hoe meer inwoners een staat heeft, hoe meer kiesmannen er in die staat zijn. De kleinste staat Wyoming heeft bijvoorbeeld 3 kiesmannen, Californië heeft als grootste staat maar liefst 55 kiesmannen. De presidentskandidaat die uiteindelijk meer dan de helft van alle kiesmannen uit het hele land voor zich heeft gewonnen, wint de presidentsverkiezingen. Hij wordt de volgende president van de Verenigde Staten.

Van 321 miljoen naar 1 dus!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF