Hoofdstuk 6: Daar heb ik recht op!

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download Hoofdstuk 6: Daar heb ik recht op!...

Description

Hoofdstuk 6: Daar heb ik recht op! Waar heb je eigenlijk recht op?

6.1: Leve de democratie. Waarom is Nederland een constitutionele parlementaire democratie?

• Nederland is een monarchie = koninkrijk. • Koning Willem I, 1772-1843, 1815-1840.

• Koning Willem II, 1792- 1849, 1840-1849.

• Koning Willem III, 1817-1890, 1849-1890

• Koningin-Landregentes Emma: 1858-1934, 1890-1898 • Neemt waar voor haar minderjarige dochter.

• Koningin Wilhelmina 1880-1962, 1898-1948

• Koningin Juliana: 1909-2004 1948-1980

• Koningin Beatrix: 1938-…., 1980-….

• Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima

• Prinses Amalia

• Koning heeft erfrecht. • Grondwet is het belangrijkste staatsdocument, alle andere wetten moeten kloppen met de grondwet. • Constitutionele monarchie. • Willem I had zelf om een constitutie gevraagd maar was teleurgesteld over de hoeveelheid macht die hij kreeg, koninklijk besluit

• In de grondwet van 1848 blijft er weinig macht voor de koning over. • Parlement krijgt meer macht maar vertegenwoordigd alleen de rijke bevolking • 1919 constitutionele parlementaire democratie, het hele volk is vertegenwoordigd in het parlement. • De koning is onschendbaar.

• Ministeriele verantwoordelijkheid, naar andere ministers en naar het volk. • Motie van wantrouwen • Minister verklaard minister te willen zijn zonder bemoeienis van de Koning. • Kiesrecht is het belangrijkste recht in een democratie.

6.2: rondrechten Wat garanderen grondrechten?

• In de grondwet staan regels en rechten • Grondrechten garanderen je vrijheid en recht op zorg door de overheid. • Jouw rechten kunnen die van een ander nooit beperken. • Klassieke grondrechten: vrijheidsrechten – Wordt mee gestart in de franse revolutie: verklaring van de rechten van de mensen.

• Sociale grondrechten: zorgrechten • Industrialisatie had grote gevolgen voor de arbeiders. Na 1945 kwamen er steeds meer sociale wetten • In 1983 worden de zorgrechten in de grondwet opgenomen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF