hp pavilions hemdator

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download hp pavilions hemdator...

Description

hp pavilions hemdator

snabbvägledning

Snabbvägledning

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. ®

Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller användbarhet för ett visst syfte. HP kan inte ställas till svars för felaktigheter i innehållet eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med leverans, prestanda eller användning av materialet. HP tar inget ansvar för användning eller pålitlighet hos programvara eller utrustning som inte har levererats av HP. Det här dokumentet innehåller information om äganderätt som är skyddad av upphovsrättslagen. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt medgivande från HP.

Hewlett-Packard Company Home Products Division P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 USA © Hewlett-Packard Company, 2002. Med ensamrätt. Hewlett-Packard är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company i USA och andra länder/regioner. Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik, som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patent och andra upphovsmannarättigheter, som innehas av Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Rätt att använda denna upphovsrättsskyddade teknik måste beviljas av Macrovision Corporation och gäller endast användning i hemmiljö eller andra begränsade användningsområden, såvida inget annat uttryckligen har meddelats från Macrovision Corporation. Alla former av förändringar är förbjudna. Amerikanska patentanspråk nr 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098 och 4 907 093 licensieras endast för begränsade visningsändamål. Övriga varu- eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Börja här

Börja här Välkommen! Tack för att du blir medlem i HP Pavilion hemdatorfamiljen. Det här “Börja här”-avsnittet är en översikt över en del av de nya programfunktionerna och verktygen som finns tillgängliga i HP Pavilion. Resten av snabbvägledningen ger information om hur du använder datorn. Med den här vägledningen kan du lugnt börja använda datorn. Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte alltid överensstämmer med bilderna på följande sidor.

Snabbvägledning

iii

Inventarielista Dator

Nätsladd Modemkabel

Transformator (enbart högtalare med egen strömkälla)

Tangentbord Högtalare

Dokumentationen omfattar: Installationsaffisch Den här snabbvägledningen Supporthandbok, med support, garantivillkor, licens, information om säkerhet och överensstämmelse med gällande regler Handboken Uppgradering och service av din dator (för vissa modeller installerad i datorn, eller tryckt) Läs först tillägg eller andra dokoment, i förekommande fall Handbok till hp dvd writer (vissa modeller) ”Börja här”-handbok till Microsoft Windows XP Home Edition Broschyr till HP Pavilion hemdator (vissa modeller)

Mus

Dokumentation

Obs! Innehållet kan variera.

iv

HP Pavilion-hemdator

Anslut tangentbordet, musen, bildskärmen och modemet som det beskrivs på installationsaffischen. Starta datorn första gången och genomför registreringen. Anslut sedan en skrivare eller annan enhet, eller installera program som levereras med datorn (endast vissa modeller) på CD- eller DVD-skivor.

PS/2-tangentbord PS/2-mus Seriell

SERIAL

Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Placering av kontakter, typ och nummer varierar efter modell.

Börja här

Datorns baksida

Parallell

Telefon

OUT

Styrspak

IN

ETHERNET

USB Bildskärm

SERIAL

Ljudutgång Ljudingång Mikrofon

Högtalarutgång Ethernet TV-utgång

Modem

Snabbvägledning

v

Datorns framsida Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Placering av kontakter, typ och nummer varierar efter modell.

CD-lagring

CD-ROM- eller hp cd-writer-enhet DVD-ROM- eller hp dvd writer-enhet

Diskettenhet

On-knapp

Nedre luckan på framsidan öppnad för att visa kontakter

SERIAL

IEEE 1394 USB

vi

HP Pavilion-hemdator

Seriell

Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Externa komponenter som visas i följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på baksidan, typ och nummer varierar efter modell.

Börja här

Datorns anslutningar på baksidan

Obs! Innan du börjar att använda komponenterna kanske du måste installera programmet som levererades med respektive komponent.

Snabbvägledning

vii

Datorns anslutningar på framsidan Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Externa komponenter som visas i följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på framsidan, typ och nummer varierar efter modell.

Obs! Innan du börjar att använda komponenterna kanske du måste installera programmet som levererades med respektive komponent. l

Seria

Serial

viii

HP Pavilion-hemdator

Börja här

Registrereing hos HP Registrera din dator hos HP så att HP kan hjälpa dig med dina behov av teknisk support.

Snabbvägledning

ix

Internet Klicka på Start, välj Alla program och klicka sedan på Enkel Internet-registrering för en enkel guide som stegvis hjälper dig att installera Internet och e-post. Information om att installera modem, Internet och e-post finns i relaterade kapitel i den här handboken. Du kan också hitta praktiskt användbar information genom att klicka på Start, Hjälp och support, och sedan på HP Pavilion hemdator.

x

HP Pavilion-hemdator

Enkel Internetregistrering

Hjälp och support

Börja här

HP-skrivbordet

HP:s vägvisare

HP-skrivbordet har genvägsikoner som gör det enkelt att hitta det du behöver. Klicka på ikonen om du vill få mer information om det programmet. Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte alltid överensstämmer med bilderna.

Start-knapp

Aktivitetsfältet

Systemfältet

Snabbvägledning

xi

Start-menyn Klicka på Startknappen för att visa Start-menyn, ingångsporten till allt i datorn. Leta efter följande sidor om du vill lära dig de viktiga program och verktyg som finns tillgängliga. Välj Alla program och sedan Hewlett-Packard för att hitta HP-specifik programvara.

Hjälp och support

Alla program Start-knapp Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte alltid överensstämmer med bilderna.

xii

HP Pavilion-hemdator

Börja här

Hjälp och support Klicka på Start och sedan på Hjälp och support om du vill lära dig datorn och få dina frågor besvarade.

HP Pavilion information och support

Hjälp och supportnyheter

Snabbvägledning

xiii

HP Pavilion hemdator Klicka på Start, Hjälp och support och sedan på Min HP Pavilion PC hemdator för detaljerade anvisningar och information om din HP Pavilion.

Lär dig hur du använder din HP Pavilion hemdator

xiv

HP Pavilion-hemdator

Börja här

Alla program Klicka på Start och välj sedan Alla program för att hitta all programvara i datorn. Välj Hewlett-Packard Hewlett-Packard och klicka sedan på hp pavilion pc-verktyg för att hitta HP-drivrutiner och HP:s vägvisare.

hp pavilion pc-verktyg

Alla program Start-knapp Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte alltid överensstämmer med bilderna.

Snabbvägledning

xv

HP:s vägvisare Klicka på Start, välj Alla program, Hewlett-Packard, klicka på hp pavilion pc-verktyg och klicka sedan på hp:s vägvisare.

Eller Klicka på ikonen på skrivbordet (vissa modeller).

Låt HP:s vägvisare visa dig skrivbordet och grunderna i Internet och e-post.

xvi

HP Pavilion-hemdator

Börja här

Supporthandboken till hemdatorn HP Pavilion Du kan få hjälp via telefonen från HP. Information finns i Supporthandboken tillsammans med garantivillkoren för din HP Pavilion-dator, licensinformation, telefonnummer och adresser till support som ingår i dokumentationen som följer med datorn.

Supporthandboken innehåller driftsinstruktioner tillsammans med information om säkerhet och överensstämmelse med gällande regler.

hp pavilion hemdator Supporthandbok för

ü här får du hjälp ü information om garanti och licens ü konformitetsdeklaration ü driftsinstruktioner ü information om regler och säkerhet

Obs! Innehållet i dokumenten kan variera.

Snabbvägledning

xvii

HP:s webbplatser Skriv dessa adresser till webbplatser i adressrutan till din Internet-läsare och tryck sedan Enter på tangentbordet för att hitta hjälpinformation från HP online. www.hp.com Flytta till HP:s huvudsida för senaste nytt om din HP Pavilion hemdator och alla HP-produkter. Du får teknisk support, kan hämta uppdateringar av programvara och hitta information om HP:s tjänster för hem och företag. www.hp.com/cposupport/ loc/regional.html Använd den världsomfattande länken till webbplatsen HP Customer Care för alla dina behov av teknisk support.

xviii

HP Pavilion-hemdator

Välj ditt land/region

Börja här

Operativsystemet Microsoft Windows XP Försök med följande informationskällor om du har frågor ® ® om operativsystemet Microsoft Windows XP: Hjälp och support, för hjälp på skärmen och felsökning — klicka på Start och sedan på Hjälp och support. “Börja här”-handbok till Microsoft Windows XP Home Edition, som levereras tillsammans med dokumentationen till datorn.

Snabbvägledning

xix

xx

HP Pavilion-hemdator

Börja här............................................. iii Presentation av snabbvägledningen .....1 Säkerhetsinformation ............................................. 1 Använda snabbvägledningen................................. 3 Hitta ytterligare information.................................... 4

Installera datorn...................................5 Starta datorn första gången ................................... 5 Registrering hos HP ............................................... 6 Få hjälp ............................................................... 7 Skydda datorn...................................................... 7 Arbeta bekvämt .................................................... 8

Använda datorn ...................................9 Presentation av grunderna ..................................... 9 Windows operativsystem ................................... 9 Start-menyn ...................................................... 9 Hjälp och support ........................................... 10 Använda musen.................................................. 10

Rullningsfunktionen.......................................... 11 Automatisk rullningsfunktion ............................. 11 Panoreringsfunktion......................................... 12 Använda tangentbordet....................................... 12 Inledning ....................................................... 12 Funktioner ...................................................... 15 Knappar ........................................................ 16 Knappkonfigurering ........................................ 19 Justera högtalarvolymen ...................................... 19 Använda en mikrofon.......................................... 21 Justera mikrofonvolymen .................................. 22 Stänga av datorn................................................ 23 Placera datorn i vänte- och viloläge (Hibernation).......................................... 23 Vänteläge ...................................................... 23 Viloläge (Hibernation) ..................................... 25 Automatiskt vänte- eller viloläge........................ 26

Snabbvägledning

xxi

Innehåll

Innehåll

Installera och använda Internet.......... 27

Utföra vanliga arbetsuppgifter........... 43

Presentation av Internet........................................ 27 Vad är Internet? .............................................. 27 Vad är en ISP?................................................ 28 Vad är World Wide Web?............................... 28 Vad är en URL-adress?..................................... 28 Vad är en e-postadress?................................... 29 Hur söker jag på Internet?................................ 29 Installera modemet.............................................. 30 Installera nätverksadaptern .................................. 32 Ställa in ett Internet-konto ..................................... 34 Ansluta till en Internetleverantör via Enkel Internetregistrering .......................................... 35 Ansluta till Internet............................................... 35 Använda ISP-leverantörens webbläsare ............. 36 Använda valfri webbläsare .............................. 36 Besöka Hewlett-Packards webbplats...................... 37 Visa handböcker online ................................... 38 Skicka och ta emot e-post .................................... 39 Om Internetleverantören tillhandahåller webbläsaren .................................................. 40 Om du använder Outlook Express .................... 40

Sätta in en CD- eller DVD-skiva ............................ 43 Ta bort en CD- eller DVD-skiva ............................. 45 Hantera CD-skivor .............................................. 45 Spela upp CD-skivor med musik ........................... 45 Använda MusicMatch Jukebox......................... 46 Använda Windows Media Player..................... 47 Använda hp cd-writer-enheten.............................. 49 Spela upp DVD-filmer.......................................... 50 Spela upp en DVD-skiva .................................. 50 Visa hjälpinformation ...................................... 51 Förstå DVD-terminologi.................................... 52 Använda WinDVD-kontrollpanelen ................... 52 Använda lands/regionskoder .......................... 53 Använda kombinationsenheten ............................ 55 Använda hp dvd writer-enheten............................ 55 Spela upp VCD (Video CD) ................................. 56 Ansluta externa komponenter till datorn ................ 57 Använda HP Pavilion PC-verktyg .......................... 62

xxii

HP Pavilion-hemdator

Erhålla HP-uppdateringar till datorn ...........................................63

Innehåll

Informera dig om ändringar ................................. 63 Använda HP Center för att ta emot meddelanden från HP .............................................................. 63 Starta HP Center ............................................. 64 Stänga av tjänsten HP Center ........................... 64 Återaktivera tjänsten HP Center ........................ 65

Lösa problem .....................................67 Felsökning.......................................................... 67 Använda program- och systemåterställning ............ 73 Systemåterställning.......................................... 73 Programåterställning........................................ 73 Systemåterställning.......................................... 74 Frigöra utrymme på hårddisken ............................ 76 Visa hårddiskutrymme ..................................... 77 Öka tillgängligt hårddiskutrymme ..................... 77 Återinstallera program ..................................... 78

Sakregister.........................................79

Snabbvägledning

xxiii

xxiv

HP Pavilion-hemdator

Presentation av snabbvägledningen

Den här produkten har inte testats för anslutning till ett ”IT”-strömsystem (ett strömdistributionssystem som saknar direkt jordad anslutning i enlighet med IEC 60950).

Säkerhetsvarning för växelström Varning! Installera datorn nära ett växelströmsuttag. Växelströmssladden är HP Pavilion-datorns huvudsakliga frånslagningsenhet och måste därför alltid vara lättåtkomlig. Nätkabeln som levererades med systemet har en jordad kontakt för din säkerhet. Använd alltid kabeln tillsammans med ett korrekt jordat vägguttag för att undvika elektriska stötar.

Varning! Du minskar risken för elektriska stötar via telenätet genom att ansluta datorn till nätuttaget innan du ansluter den till telefonlinjen. Du bör dessutom koppla bort telefonlinjen innan du kopplar loss datorkontakten ur vägguttaget.

Varning! Ditt system är utrustat med en spänningsväljare, som används i system med antingen 115 eller 230 volts spänning. Spänningsväljaren har förinställts till rätt spänning för användning i det land/region där den säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel läge kan datorn skadas, ett fel som inte omfattas av garantin.

Snabbvägledning

1

Inledning

Säkerhetsinformation

Varning! Koppla alltid bort

Varning! Statisk elektricitet kan skada

modemsladden från telefonsystemet innan du sätter fast eller tar bort datorns hölje.

diskenheterna, tilläggskorten och andra komponenter. Om du inte har tillgång till en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet bör du använda en handledsrem som sitter fast i någon av metalldelarna på datorn. Placera korten på en ledande skumplastyta eller i den ledande påse de levererades i. Placera inte korten ovanpå påsen.

Varning! Använd inte datorn med höljet borttaget.

Varning! Användaren får inte utföra underhållsarbeten på nätaggregatet. Du förebygger skador på nätaggregatet genom att låta en auktoriserad tekniker reparera eller byta ut det. Alla övriga komponenter kan underhållas av användaren.

2

HP Pavilion-hemdator

Tack för att du har köpt en HP Pavilion-dator. Vi har försökt göra det lätt för dig att börja använda datorn på en gång. Installationsbroschyren visar hur du ansluter din dator och kopplar ihop de olika delarna, och därefter kan du använda den här Snabbvägledningen.

I den här Snabbvägledningen får du veta hur du ■

startar och stänger av datorn på rätt sätt.installerar ett Internet-abonnemang och ansluter till Internet.justerar högtalarvolymen.sätter in och tar ut en CD-skiva.använder CD-ROM-, DVD-ROM-, hp cd-writereller hp dvd writer-enheten för att lyssna på musik, se på film, eller spara information på CD-skivor.använder HP Pavilion PC-verktyg.sparar ström med vänte- och viloläge.löser vanligt förekommande problem.

Obs! Se till att installera datorn nära ett telefonuttag, så att du lätt kan ansluta modemet till Internet.

Snabbvägledning

Inledning

Använda snabbvägledningen

3

Hitta ytterligare information Leta i datorns förpackningslåda efter tryckt information som beskriver viktiga detaljer eller uppdateringar till din persondator. Mer information om datorn finns på HP Hjälp-och supportcenter på skärmen. Klicka bara på Start och sedan på Hjälp och support. Information om hur du kommer åt delar innanför datorhöljet finns i den tryckta versionen av Uppgradering och underhåll av datorn. Information om hud du visar installerade handböcker i datorn finns i avsnittet ”Använda HP Pavilion PC-verktyg” på sidan 62. Obs! Åtgärderna i handboken Uppgradering och service av din dator kräver att du stänger av datorn och bryter eventuella Internet- och nätverksanslutningar. Om handboken är installerad i datorn skriver du ut den för framtida referens.

4

HP Pavilion-hemdator

Det finns online-handböcker och information om din dator på webbplatsen HP Customer Care. Så här hittar du online-handböcker till datorn: 1 Skriv http://www.hp.com/cposupport/eschome.html

i webbläsarens adressruta och tryck Enter på tangentbordet. 2 I rutan Snabbsök skriver du produktnamnet eller -numret (Pavilion 712a, t.ex.). Produktnumret finns längst ner på datorchassits framsida. 3 Klicka på produktsupport för ditt språk när resulterande fönster visas. 4 Klicka på handböcker om du vill visa en lista med handböcker till din dator.

Installera datorn

När du har registrerat installerar du alla program som levereras med datorn (endast vissa modeller) på CD- eller DVD-skivor. Obs! En del program levereras förinstallerade i datorn. Innan du installerar ett program kontrollerar du att det inte redan är installerat i datorn.

När du är klar med dessa steg kan du du lägga till skrivare, skanner, kamera eller annan kringutrustning som du har till ditt system.

Starta datorn första gången När du har kopplat ihop alla komponenterna i HP Pavilion-datorn, enligt stegen på den bifogade affischen med installationsinstruktioner, är det dags att starta datorn. Tryck först på strömbrytaren på skärmen. Sedan startar du datorn genom att trycka på strömknappen (On) på dess framsida. Obs! Nätaggregatet har förinställts för det land/region där du köpte din HP Pavilion-dator. Om du flyttar till ett annat land/region kontrollerar du nätspänningen innan du ansluter datorn till elnätet.

Installation

Följ stegen i installationsaffischen när du installerar datorn på din arbetsplats. Läs sedan avdelningarna i det här avsnittet som beskriver hur du startar datorn första gången och hur du slutför registreringen.

Information om anslutningar finns i avsnittet ”Ansluta externa komponenter till datorn” på sidan 57. Snabbvägledning

5

Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet.

Registrering hos HP I vissa länder/regioner uppmanas du att registrera datorn hos HP när du installerar Windows. Det är viktigt att du registrerar dig hos HP, så att du får reda på ändringar och uppdateringar till din dator. Det underlättar dessutom för HP Customer Care, om du skulle behöva supporthjälp. Vi rekommenderar att du registrerar HP Paviliondatorn nu. Du kan registrera på något av följande sätt: ■

När du första gången startar datorn följer du instruktionerna på skärmen och registrerar så fort du har en modemanslutning.Dubbelklicka på registreringsikonen på skrivbordet och följ instruktionerna på skärmen.Besök HP:s webbplats och registrera online på

On-knapp

När du startar datorn för första gången visas ett antal startbilder. För att kunna fortsätta med ® ® installationen av Microsoft Windows måste du svara på ett antal frågor.

http://register.hp.com

6

HP Pavilion-hemdator

Du kan få hjälp via telefon av HP. Information finns i Supporthandboken tillsammans med garantivillkoren för din HP Pavilion-dator och och licensinformation som ingår i dokumentationen som följer med datorn.

Skydda datorn HP levererar ett antivirusprogram som skydd för din dator (endast vissa modeller). Programmet körs automatiskt när du startar datorn. Tillverkaren av antivirusprogrammet levererar avgiftsfria uppdateringar via din Internet-anslutning i 90 dagar efter ditt inköp av HP Pavilion-datorn. Du kan köpa ett abonnemang efter den inledande gratisperiodens slut.

Nya typer av virus upptäcks kontinuerligt. Uppdatera därför regelbundet anti-virusprogrammet från programtillverkaren. Om ett program eller operativsystemet skadas kan du installera det på nytt. Mer information finns i ”Använda program- och systemåterställning” på sidan 73. När datorn har problem med ett program kan det bero på ett spänningsfall, strömavbrott eller något annat problem med strömmen. Om det inträffar en strömspik kan bilden på bildskärmen bli skakig, systemet kan startas om oväntat och datorn kanske inte svarar på dina kommandon. Det kan hända att filer skadas eller förstörs vid spänningsförändringen, så du bör därför vara noga med att säkerhetskopiera dina datafiler med jämna mellanrum. Förhindra spänningsförändringar genom att installera en spänningsavledare gjord för datorer mellan vägguttaget och datorns strömkabel.

Snabbvägledning

7

Installation

Få hjälp

Arbeta bekvämt När du monterat ihop datorn, men innan du börjar använda den, bör du se till att datorn och arbetsytan är rätt inställda för fortsatt bekvämlighet och produktivitet. Viktig ergonomisk information finns i avsnittet ”Arbeta bekvämt” i HP Hjälp- och supportcenter. Klicka bara på Start, HP Hjälp och support, Min HP Pavilion PC och klicka sedan på Arbeta bekvämt.

8

HP Pavilion-hemdator

0–15˚

50–70 cm (20–28 tum) 0–15˚

Grunder

Använda datorn Presentation av grunderna

Start-menyn

Windows operativsystem

Klicka på Start-knappen för att öppna startmenyn. Använd denna meny för att

Operativsystemet för din dator är Microsoft Windows XP. Windows visar skrivbordet på skärmen. Aktivitetsfältet med startknappen finns i kanten på skrivbordet.välja program eller dokument.öppna HP Hjälp och support.starta en sökning.köra ett program.öppna kontrollpanelen om du vill se eller ändra inställningar.

Startmenyn visar också knapparna Logga ut och Stäng av datorn. Klicka på knappen Logga ut om du vill avsluta den aktuella datasessionen och byta användare. Klicka på knappen Stäng av datorn om du vill stänga av datorn eller starta om den.

Snabbvägledning

9

Hjälp och support Om du vill öppna HP Hjälp- och supportcenter, klickar du på hjälpknappen på tangentbordet eller på Start i aktivitetsfältet och välj Hjälp- och support. Hjälp innehåller information, guidade visningar och självstudier. Hjälpen innehåller också felsökningsverktyg.

Vissa datorer har en rullningsmus. Rullningsmusen har precis som en vanlig mus två knappar på ovansidan. Klicka på den vänstra musknappen för att placera markören eller välja ett objekt. Klicka på den högra musknappen för att visa en meny över kommandon som är tillgängliga för objektet du valde tidigare. Rullhjulsknapp Vänster knapp

Använda musen I din dator ingår en mus. När du rör på musen, rör sig rullkulan och får markören på skärmen att röra sig. Använd musen på en plan yta. Du kan även ha en optisk mus som använder en lampa istället för en rullkula för att känna av rörelser. Använd den optiska musen på en yta som inte är genomskinlig. Obs! Den optiska musen kan inte användas på glasytor, genomskinliga eller speglande ytor.

10

HP Pavilion-hemdator

Höger knapp

Använd hjulknappen mitt på musen för att rulla skärmen upp eller ned eller välja objekt på skärmen. Du kan använda rullningsmusen på följande sätt: ■

Rulla igenom ett dokument utan att behöva klicka i rullningslisten på skärmen.Använda den automatiska rullningsfunktionen för att låta dokumentet rulla fram automatiskt.Skumma igenom ett dokument.

Rullningsfunktionen

Automatisk rullningsfunktion Med den automatiska rullningsfunktionen kan du kan läsa igenom ett dokument samtidigt som dokumentet rullas automatiskt. 1 Om du vill använda automatisk rullning placerar du markören bredvid texten där du vill börja rulla och tryck en gång på hjulknappen. Då visas en särskild ikon för den automatiska rullningsfunktionen. 2 För att börja rulla flyttar du musen i den riktning som du vill rulla. Ju längre bort från utgångspunkten som du flyttar pekaren, desto fortare sker rullningen. 3 Du stoppar den automatiska rullningen genom att trycka på hjulknappen.

Klicka på vänster musknapp om du vill placera markören i dokumentet. Rulla mushjulet uppåt (bort från dig) för att komma till början av ett dokument. Rulla hjulet nedåt (emot dig) för att komma till slutet av ett dokument.

Snabbvägledning

11

Grunder

Du kan ändra konfigurationen för de två musknapparna om du är vänsterhänt. Se ”Ändra musknapparna” i HP Hjälp- och supportcenter på skärmen.

Panoreringsfunktion Använd panoreringsfunktionen när du vill skumma igenom ett dokument. 1 Tryck och håll nere hjulknappen om du vill panorera. 2 Flytta musen långsamt i den riktning som du vill rulla. Ju längre bort från utgångspunkten som du flyttar pekaren, desto fortare sker rullningen.

Illustrationerna visar var de olika tangenterna och knapparna sitter. Tangenterna och knapparna på ditt tangentbord kan ha andra placeringar än på illustrationerna.

Alfanumeriska tangenter

3 Du stoppar panoreringsfunktionen genom att släppa upp hjulknappen igen.

Använda tangentbordet Inledning Tangentbordet har en uppsättning standardtangenter och specialknappar.

12

HP Pavilion-hemdator

De alfanumeriska tangenterna är huvudtangenterna som finns på en vanlig skrivmaskin.

Piltangenter

Funktionstangenterna är tangenterna F1 till F12 som finns ovanför huvudtangenterna. Tryck på F1 om du vill få fram ett hjälpfönster för den programvara som används. Om du vill få fram ett sökfönster trycker du på F3. F1 och F3 är alltid tillgängliga. Vilka andra åtgärder du kan göra med funktionstangenterna kan bero på vilken programvara du använder.

Piltangenterna är kontroller för att flytta upp, ner, höger och vänster. Du kan använda de här tangenterna istället för musen för att flytta markören på en webbsida, i ett dokument eller i ett spel.

Grunder

Funktionstangenter

Snabbvägledning

13

Numeriska tangenter

Specialknappar

När Num Lock LED (ljusemitterande diod) på tangentbordet lyser är de numeriska tangenterna siffertangenter och aritmetiska funktioner på en kalkylator. När den inte lyser är de numeriska tangenterna riktningstangenter som används till spel eller för att flytta markören. Tryck på Num Lock-tangenten för att låsa eller låsa upp de numeriska tangentfunktionerna.

Specialknapparna sitter längst upp på tangentbordet. (Vissa modeller har några av de här specialknapparna till vänster om huvudtangenterna.) De här knapparna styr en CD-ROM- eller DVD-ROM-spelare, ansluter till Internet eller är snabbknappar för vissa funktioner. Information om varje specialknapps funktion finns i ”Knappar” på sidan 16.

14

HP Pavilion-hemdatorsöka efter information på Internet.

Obs! Ditt tangentbord har kanske inte alla funktionernaanpassa knapparna så att du kan starta program och ansluta till webbplatser på Internet.försätta datorn i vänteläge för att spara ström.få supportinformation.söka efter en fil eller ett program på hårddisken.skriva ut.

nedan.

Med ditt tangentbordet kan du ■

justera högtalarvolymen.stänga av högtalarljudet.starta och stoppa uppspelningen av en CD- eller DVD-skiva, hoppa mellan olika spår på skivan och mata ut skivsläden.Grunder

Funktioner

ansluta till Internet (om du har ett Internetabonnemang).

Snabbvägledning

15

Knappar Högst upp på tangentbordet finns ett antal specialtangenter.

hp Vänteläge

Hjälp

HP

Skriv ut

Bildvisning Programvara

Shoppa

Sport

Ekonomi

Obs! Vissa tangenter kan heta något annat på ditt tangentbord.

16

HP Pavilion-hemdator

Anslut

Sök

Chat

E-post

VolymMediakontroller kontroller

Musik Ljud av

hp

Funktion

Beskrivning

Vänteläge

Försätter datorn i energisparläge (skärmen är tom men datorn är fortfarande på). Om du vill att skärmbilden ska visas igen trycker du på valfri tangent eller trycker på Vänteläge igen. Det kan ta 10–30 sekunder innan skärmbilden återkommer.

Hjälp

Öppnar Hjälp- och supportcenter.

HP

Länkar till HP:s hemsida.

Skriv ut

Skriver ut dokument från de flesta program.

Grunder

Ikon

Shoppa Sport Ekonomi Anslut

Leder till populära webbplatser. Kan konfigureras att öppna valfri sida eller program.

Sök Chatta E-post

Snabbvägledning

17

Ikon

Funktion

Beskrivning

HP:s bildverktygssats Eller My Photo Center Eller Picture It!

Öppnar ett bildvisningsprogram. Kan konfigureras om.

Mediakontroller (CD/DVD/MP3)

Tangenter för styrning av CD- eller DVD-spelare: öppna och stänga skivtallriken för CD- och DVD-skivor, hoppa över spår, göra paus och stoppa skivorna.

Volymkontroller (Volymknapp eller knapparna Volym Upp och Volym Ned)

Volymknapp: Ökar högtalarvolymen när den vrids medurs och minskar volymen när den vrids moturs. Kan vridas ytterligare även efter att maximal volym uppnåtts. för Knapparna Höj volym och Sänk volym: Tryck på knappen Höj volym för att minska den. att öka volymen och på knappen Sänk volym

Musik

Startar MusicMatch Jukebox eller Windows Media Player. Kan konfigureras om.

Ljud av

Stänger av och sätter på högtalarljudet.

Internettangenterna fungerar endast om du har en Internet-anslutning till datorn och skaffat ett Internetabonnemang hos en ISP (Internet Service Provider).

18

HP Pavilion-hemdator

Du kan konfigurera om specialknapparna på tangentbordet så att de öppnar olika program eller filer, eller ansluter till dina favoritwebbsidor. 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Välj Kontrollpanelen. 3 Klicka på Skrivare och Annan Maskinvara, om det finns. 4 Dubbelklicka på Tangentbord. 5 Klicka på fliken Knappar i fönstret Egenskaper för Tangentbord. 6 Dubbelklicka på knappen som du vill ändra. Fönstret för knappkonfiguration öppnas. 7 Välj knappfunktion från rullistan. Skriv in visningsetiketten och adressen. (Skriv in hela URL-adressen om det gäller en webbsida.)

10 Upprepa stegen 6 till och med 9 för varje tangent som du vill konfigurera om. 11 Klicka på OK när du är klar med omkonfigureringen.

Justera högtalarvolymen I HP Pavilion-datorn ingår ett par stereohögtalare, som du antingen kan hänga på skärmen (gäller endast vissa modeller) eller ställa på bordet. Information om hur du ansluter högtalarna till datorn finns i den bifogade affischen med installationsinstruktioner. Du kan ändra högtalarnas ljudvolym genom att ■

använda volymreglaget eller volymknapparna på tangentbordet.använda volymknappen på högtalarna (endast vissa modeller).använda ikonen Volym i aktivitetsfältet.

8 Klicka på OK. 9 Klicka på Verkställ på fliken Knappar.

Grunder

Knappkonfigurering

Snabbvägledning

19

Om du inte ser volymikonen klickar du på Start, Kontrollpanelen, Ljud- och talenheter, om den finns, och sedan klickar du på Ljud- och talenheter för att öppna fönstret Egenskaper för Ljud- och talenheter. Marker kryssrutan Visa volymikon i aktivitetsfältet. Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK. Volymikonen visas i aktivitetsfältet. Obs! Vissa program kan ge en låg volym, även då volymknappen står på maxläge. Om så är fallet, kan du dubbelklicka på volymikonen i aktivitetsfältet och öka volyminställningarna i inställningfönstret.

Du kan använda ikonen Volym på två sätt: 1 Klicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. 2 Dra volymreglaget uppåt om du vill öka volymen resp nedåt om du vill sänka den. 3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du någonstans utanför volymkontrollfönstret för att stänga det. Eller 1 Dubbelklicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. Då öppnas fönstret där du ställer in volymkontrollen. 2 Dra volymreglaget uppåt om du vill öka volymen resp nedåt om du vill sänka den på en viss ljudkontroll. 3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du på stängningsknappen (krysset i hörnet) för att stänga fönstret.

20

HP Pavilion-hemdator

HP Pavilion-datorn levereras med en mikrofonkontakt på baksidan. Din dator kanske har en annan mikrofonkontakt på framsidan under åtkomstluckan eller på bildskärmen. Bara en mikrofonkontakt åt gången fungerar. Kontakten på baksidan är redan inställd. Om du föredrar att ansluta mikrofonen till kontakten på datorns framsida gör du så här för att välja aktiv mikrofon: Obs! Om du ansluter mikrofonen till kontakten på datorns baksida behöver du inte utföra den här proceduren.

1 Dubbelklicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. Då öppnas fönstret där du ställer in volymkontrollen.

Obs! Om du inte ser volymikonen klickar du på Start, Kontrollpanelen, Ljud- och talenheter, om den finns, och sedan klickar du på Ljud- och talenheter för att öppna fönstret Egenskaper fär Ljud- och talenheter. Marker kryssrutan Visa volymkontroll i aktivitetsfältet. Klicka på Verkställ och sedan på OK. Volymikonen visas nu i aktivitetsfältet.

2 Välj Alternativ och klicka på Egenskaper i fönstret Volymkontroll. 3 Klicka på Inspelning i Ändra volymen för. 4 Markera kryssrutan Mikrofon i Visa följande volymkontroller. 5 Klicka på OK. 6 Välj Alternativ i fönstret Inspelningskontroll och klicka på Avancerade kontroller. 7 Klicka på knappen Avancerat.

Snabbvägledning

21

Grunder

Använda en mikrofon

8 Markera kryssrutan Alternativ mikrofon.

5 Klicka på OK.

9 Klicka på Stäng.

6 Justera volymen för Mikrofonbalans genom att dra volymreglaget.

10 Klicka på X (Stäng) i det övre högra hörnet i fönstret Inspelningskontroll.

Obs! Om volymen nu är acceptabel fortsätter du direkt med steg 10.

Justera mikrofonvolymen Gör så här om du måste justera mikrofonvolymen, vare sig den är ansluten på fram- eller baksidan: 1 Dubbelklicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. Fönstret Volymkontroll öppnas. 2 Välj Alternativ och klicka på Egenskaper i fönstret Volymkontroll. 3 Klicka på Inspelning i Ändra volymen för. 4 Markera kryssrutan Mikrofon i Visa följande volymkontroller.

22

HP Pavilion-hemdator

7 Om du ytterligare vill finjustera ljudet klickar du på knappen Avancerat och markerar sedan kryssrutan Boost. 8 Klicka på Stäng. 9 Upprepa steg 6, vid behov. 10 Klicka på X (Stäng) i det övre högra hörnet i fönstret Volymkontroll.

Du kan stänga av datorn utan att trycka på någon knapp på datorhöljet. 1 Stäng alla öppna program. Du kan stänga program genom att klicka på X högst uppe till höger i alla fönster. 2 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 3 Klicka på Stänga av datorn längst ned på menyn. 4 Klicka på Stäng av. 5 Stäng av bildskärmen. Information om andra sätt att stänga av datorn finns i nästa avsnitt ”Placera datorn i vänte- och viloläge (Hibernation)”.

Placera datorn i vänte- och viloläge (Hibernation)

Grunder

Stänga av datorn

Ett alternativ till att stänga av datorn är placera den i vänteläge. Om du vill spara ström kan du automatiskt placera datorn i vänteläge och sedan i viloläge med hjälp av strömhanteringsfunktionerna.

Vänteläge När datorn står i vänteläge går den över till lågenergistatus och skärmen blir tom, som om den vore avstängd. Nästa gång du använder datorn kommer alla program, mappar eller dokument, som var öppna innan datorn försattes i vänteläge att vara tillgängliga. Med vänteläget kan du spara ström utan att behöva vänta på att datorn ska startas som vanligt när du sätter på den.

Snabbvägledning

23

Vänteläget låter fax komma fram till datorn och gör det möjligt för datorn att ta emot e-postmeddelanden och ladda hem information från Internet (om du har ställt in datorn för att göra det). Så här försätter du manuellt datorn i vänteläge: 1 Tryck på väntelägestangenten (Standby) på tangentbordet. Då slocknar bildskärmen och datorn går över i vänteläge. 2 När du vill använda datorn igen, tryck då på någon tangent på tangentbordet, eller tryck på väntelägestangenten. Skärmbilden visas då som du lämnade den.

24

HP Pavilion-hemdator

Det finns även ett annat tillvägagångssätt: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Stäng av datorn. 3 Klicka på Vänteläge. Om datorn inte fungerar ordentligt vid start från vänteläget, försök då att starta om datorn genom att trycka in och hålla kvar strömknappen på framsidan av datorn i ca 5 sekunder till dess att systemet stängs av. Starta därefter om datorn. Obs! Att återställa datorn genom att trycka på strömknappen rekommenderas inte och ska ses som en sista utväg.

När datorn befinner sig i viloläget sparar den allt som finns i minnet till hårddisken, stänger av bildskärmen och hårddisken och stänger till sist av sig själv. När du slår på datorn återställs allt (program, mappar och dokument) på skärmen. Så här försätter du manuellt datorn i viloläge:

4 När du vill använda datorn igen trycker du på strömknappen (On) på datorns framsida. Om datorn inte fungerar ordentligt vid start från vila, försök då att starta om datorn 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Stäng av datorn. 3 Klicka på Starta om datorn.

1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Stäng av datorn. 3 Håll ner Skift-tangenten på tangentbordet och klicka på Vila. Obs! Om Vila inte finns med på listan måste du ställa in datorn för funktionen. Följ steg 1–6 i ”Automatiskt vänte- eller viloläge” på sidan 26.

Snabbvägledning

25

Grunder

Viloläge (Hibernation)

Automatiskt vänte- eller viloläge För att automatiskt försätta datorn i vänteeller viloläge ska du ändra inställningarna av strömhanteringen: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Kontrollpanelen.

6 Om du har gjort ändringar i rutan Aktivera vila klickar du på Verkställ. 7 Klicka på fliken Energischema för att ställa in tidsgränserna för vänteläge och/eller viloläge. Välj ett energischema från rullisten i rutan Energischema. Välj timer: ■

Aktivera automatiskt vänteläge för datorn genom att klicka på en tid (t.ex. Efter 30 minuter) i listan System vänteläge.För autovila ställer du in den tid som ska förflyta innan vilan inträder i listan Systemvila.

3 Klicka på Prestanda och underhåll, om den finns. 4 Dubbelklicka på Energialternativ. 5 Kontrollera om den automatiska vilofunktionen är aktiv genom att klicka på fliken Vila och se om rutan Aktivera vila är markerad. Om det behövs, aktiverar du funktionen genom att klicka i rutan så att den markeras.

Obs! Om du ställt in tidsgränser för båda lägena måste timern för viloläget vara ställd på längre tid än timern för vänteläget.

8 Klicka på OK.

26

HP Pavilion-hemdator

Installera och använda InternetTillgång till Internetleverantörer i ditt område. Flera Internetleverantörer erbjuder en traditionell uppringd tjänst, och många andra erbjuder snabbare tekniker som Digital Subscriber Line (DSL) och kabel. (Det finns inte leverantörer av DSL, ADSL och kabel i alla länder/regioner.)Webbläsaren Internet Explorer.Programmet Outlook Express för e-post.V.90-modem och programvara för modemet (endast för vissa modeller).LAN (Local Area Network)-kort (endast för vissa modeller).Specialknappar på tangentbordet för att ansluta till Internet.

Presentation av Internet Vad är Internet? Internet är en grupp datorer som kommunicerar med varandra via telefonlinjer, digitalservice eller kablar. Varje Internetdator är oberoende, och det är operatörerna som väljer vilka filer som ska vara tillgängliga för Internetanvändarna. Innan du kan ansluta din dator till Internet och ta del av den information och service som finns där behöver du en ISP (Internet Service Provider).

Snabbvägledning

27

Internet

Din HP Pavilion levereras med:

Vad är en ISP?

Vad är World Wide Web?

En Internetleverantör (ISP) ger dig tillgång till Internet och de flesta tillhandahåller också ett e-postkonto. Oftast tar de ut en månadsavgift för detta.

World Wide Web (WWW) är en offentlig del av Internet som används av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer. Miljontals webbsidor har skapats av dessa personer och grupper som stöd för deras aktiviteter.

Det finns olika typer av anslutning; uppringningsmodem, LAN (Local Area Network), kabelmodem, eller DSL (Digital Subscriber Line). När din dator ansluter till Internet kommunicerar den egentligen med leverantörens Internetdator. Internetleverantören verifierar ditt konto och ger dig tillgång till Internet. Du använder ett webbläsarprogram för att söka, finna och visa information på webbsidor. Vissa Internetleverantörer låter dig välja webbläsare själv. Andra Internetleverantörer tillhandahåller egna webbläsare.

28

HP Pavilion-hemdator

En webbsida är en fil eller en serie filer som en användare kan ha tillgång till via webbsidans sökväg eller Internetadress.

Vad är en URL-adress? URL-adressen (Uniform Resource Locator) identifierar en sökväg vanligen i form av http://www.namn.tillägg

Vad är en e-postadress? När du använder e-post identifierar din e-postadress den elektroniska brevlåda dit din elektroniska post kan skickas. E-postadresser har den här formen [email protected]än_namn Domännamn är vanligen namnet på Internetleverantören eller organisationen, och innehåller ett tillägg som identifierar vilken typ av organisation Internetleverantören är.

Om du exempelvis heter Anders Andersson och din Internetleverantör heter ”XYZ”, kan din e-postadress bli: [email protected] där tillägget .com anger att XYZ är ett företag. Mer information om hur du använder e-post finns i ”Skicka och ta emot e-post” på sidan 39.

Hur söker jag på Internet? Den webbläsare du använder innehåller en sökfunktion. Beroende på vilken typ av webbläsare du har kan du behöva trycka på en knapp eller välja funktionen från en meny för att få fram den. Sökfunktionen ger dig en ruta där du skriver in en fråga eller ett ord som beskriver den information du vill ha. Om du skriver ett eller ett par allmänna nyckelord kommer du att få många allmänna träffar. Om du skriver in flera exakta nyckelord får du oftast färre men bättre sökträffar. Snabbvägledning

29

Internet

URL-adressen innehåller protokollet och sökvägen till en webbplats och kan innehålla vägen till en viss fil på den platsen. Varje punkt i Internetadressen separerar delar i adressen från varandra. Exempelvis kommer du att se att adressledet .com används av företag. När du skriver in Internetadressen i webbläsarens adressruta och trycker på Enter på tangentbordet kontaktar webbläsaren den platsen och visar den webbsidan.

Windows sökfunktion innehåller direkt åtkomst till sökfunktionen i Explorer. (Om Internetleverantören tillhandahåller webbläsaren kan det hända att du inte kan använda Internet Explorer för att söka på Internet.) Så här påbörjar du en sökning: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Sök. 3 Klicka på Sök på Internet. (Du kan behöva rulla nedåt i listan för att se detta alternativ.) 4 Skriv ett ord eller en fråga i sökrutan.

Installera modemet Modemet används för att ansluta till en Internetleverantör som tillhandahåller uppringningsuppkoppling till Internet. Det finns andra sätt att ansluta till Internetleverantören vilka inte använder telefonmodemet, som t.ex. LAN (Local Area Network), eller DSL (Digital Subscriber Line). Information om hur du ansluter via ett LAN finns i ”Installera nätverksadaptern” på sidan 32. Fråga din Internetleverantör vad som gäller för din anslutning.

5 Klicka på Sök.

Obs! Din dator levereras kanske utan modem.

Datorn kopplar upp sig mot Internet (om det behövs), utför sökningen och visar resultaten. Klicka på en länk i resultatlistan för att visa webbsidan.

Innan du kan ansluta till Internet och skicka eller ta emot e-post och fax via uppringning måste du ansluta telefonlinjen till modemet som finns i datorn.

Det finns även webbsidor som är skapade särskilt för sökningar på Internet. Dessa kallas sökmotorer. Sökmotorer använder flera olika metoder för att hitta information.

Installationsaffischen visar hur du ansluter ett modem/telefonkabel till datorns modemuttag och till telefonjacket i väggen.

30

HP Pavilion-hemdator

Titta på datorns bakre panel för att identifiera modemkontakten. Modemet liknar en av följande illustrationer.

Telefonlinjedelare

2

1

Obs! Datorn kanske endast har en

Modemanslutning

Modemkontakt

För att ansluta kabeln mellan modemet och telefonlinjen: 1 Koppla in ena änden av en modemsladd i linjeporten på baksidan av datorn. Kontakten har en etikett med antingen Linje eller en jacksymbol.

Eller

2 Sätt den andra änden av sladden i telefonjacket i väggen.

Eller

Snabbvägledning

31

Internet

modem/telefonanslutning.

3 För modem med en linjeomkopplare kontrollerar du att omkopplaren är i läge 1. Datorns baksida 2

1

Telefon (tillval) Telefonkabel (tillval)

Linje

Installera nätverksadaptern Modemkabel

Telefonjack Telefon (tillval)

32

HP Pavilion-hemdator

Du kan också ansluta en telefon till den andra kontakten på modemet (extra). Genom att ansluta en telefon till modemet kan du göra vanliga (röst) telefonsamtal när du inte använder modemet, även om datorn är avstängd.

Nätverksadaptern (kallas också Network Interface Card, eller NIC) ger en anslutning med hög kapacitet till Ethernet (10BaseT)eller Fast Ethernet (100BaseT)-nätverk. När den här adapter är ansluten till ett lokalt nätverk (Local Area Network = LAN), kan du få en höghastighetsanslutning till Internet genom LAN. Om du vill ha information om höghastighetsanslutning klickar du på ikonen Enkel Internetregistrering på skrivbordet eller på startmenyn under Program.

Obs! Din dator levereras kanske utan nätverksadapter. Lokalisera RJ-45-porten på baksidan av datorn. (Se den illustration, som stämmer överens med ditt system.) RJ-45-port

2 Sätt andra änden på nätverkskabeln i en 10BaseT eller en 100BaseT-port på nätnavet. Obs! Nätnavet är en enhet, som alla datorer i nätverket är anslutna till.

Varning! SÄTT INTE in nätverkskabeln i ett telefonjack. Även om nätverkskabelns kontakt liknar telefonkabelns är de olika. 3 Med datorn påslagen kontrolleras lysdioderna på nätverksadaptern. Lysdioderna på varje typ av nätverksadapter beskrivs nedan. (Se den illustration, som stämmer överens med ditt system.)

Så här ansluter du nätverksadaptern till nätverket: 1 Anslut nätverkskabeln till RJ-45-porten på nätverksadaptern. RJ-45-porten finns på baksidan av datorn. Obs! Anslut inte en telefonkabel (RJ-11-kontakt) till porten (RJ-45) på nätverksadptern.

Snabbvägledning

33

Internet

Med den här nätverksanslutningen kan du också dela skrivare, data och andra enheter mellan olika datorer.

Ljusdioder10 LNK — Lyser grön vid anslutning till en 10BaseT-port100 LNK — Lyser grön vid anslutning till en 100BaseT-portACT — Lyser när dataöverföring sker över nätverket Ljusdioder100 — Lyser grön vid anslutning till en 100BaseT-portLINK — Lyser grön vid giltig nätverksanslutning

34

HP Pavilion-hemdator

Ljusdioder ■

LINK — Lyser grön vid giltig nätverksanslutningACTIVITY — Lyser gul när dataöverföring sker över nätverket

Ställa in ett Internet-konto Innan du kan koppla upp dig mot Internet, måste du skaffa ett abonnemang hos en Internetoperatör (ISP). HP har gjort överenskommelser med ledande Internet-leverantörer i ditt område för att hjälpa dig att teckna ett Internet-konto. Använd HP:s enkla Internetregistrering för att teckna avtal med en ISP. Programmmen för tillgängliga ISPs ingår redan i ditt system.

2 Öppna Enkel Internetregistrering: ■

Eller ■

Ansluta till en Internetleverantör via Enkel Internetregistrering Med Enkel Internetregistrering kan du skaffa ett nytt Internetabonnemang, ställa in ett befintligt abonnemang eller konfigurera din Internetanslutning via ett lokalt nätverk (LAN), kabelmodem eller DSL (Digital Subscriber Line). 1 Anslut telefonsladden till modemet. Titta på installationsaffischen och på ”Installera modemet” på sidan 30. Obs! Om du väljer att ansluta med DSL eller kabel, kontakta då Internetleverantören för eventuell speciell program- och maskinvara som kan behövas.

Dubbelklicka på ikonen Enkel Internetregistrering. Klicka på Start i Aktivitetsfältet. Välj Alla program. Klicka på Enkel Internetregistrering.

Internet

Skrivbordet i Windows kanske redan har en mapp kallad kommunikationstjänster, som innehåller ikoner för olika onlinetjänster. Dessa ikoner är en del av operativsystemet Windows, men de fungerar inte i alla länder/regioner.

så visas anslutningsbilden på skärmen. 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta till Internet En webbläsare är ett program som söker efter, hittar och visar information om webbplatser. Hur du får tillgång till och utforskar Internet beror på om din Internetleverantör tillhandahåller webbläsaren eller om leverantören tillåter att du använder valfri webbläsare.

Snabbvägledning

35

Använda ISP-leverantörens webbläsare Om din Internetleverantör tillhandahåller webbläsaren kan du ansluta till Internet och starta webbläsarprogrammet på något av följande sätt: ■

Dubbelklicka på leverantörens ikon på skrivbordet.

Eller ■

Tryck på knappen Anslut (eller Internet) på tangentbordet.

Använda valfri webbläsare Om du har ett Internetabonnemang som tillåter valfri webbläsare kan du använda Internet Explorer eller någon annan webbläsare för att utforska Internet. Gör på något av följande sätt för att ansluta dig till Internet:

36

HP Pavilion-hemdatorKlicka på Start i aktivitetsfältet, välj Alla program och klicka på Internet Explorer.

Eller ■

Tryck på knappen Anslut (eller Internet) på tangentbordet.

Så snart du är ansluten till Internet visar webbläsaren den förinställda startsidan. Du kan flytta till en viss webbsida genom att skriva in adressen (exempelvis http://www.hp.com) i webbläsarens adressruta och trycka på Enter. Du kan även använda dig av webbläsarens sökfunktion för att få fram hänvisningar till ett specifikt ord eller uttryck på webben.

Hewlett-Packard:s webbplats är till för ägare av HP Pavilion hemdator och alla andra produkter från HP. Där hittar du de senaste nyheterna och information om alla dina HP-produkter. Du kan få teknisk support, hämta uppdateringar av programvara och drivrutiner och få information om HP:s tjänster för hem och företag. Gör så här för att komma till HP:s webbplats: 1 Upprätta en förbindelse till Internet. 2 Skriv http://www.hp.com i webbläsarens adressruta, och tryck Enter på tangentbordet. 3 Välj ditt land/region eller från rullistan överst på sidan och klicka på den blå pilen till höger om listrutan.

På denna webbplats hittar du följande länkar: Obs! Dessa länkar kanske inte är tillgängliga i alla länder/regioner. ■

Produkter och tjänster: Här finns detaljerad information om alla HP:s produkter och de olika tjänster som HP erbjuder företag och privatpersoner.Drivrutiner: Hämta uppdateringar av programvara och drivrutiner.Support: Få teknisk support och detaljerad produktinformation som t.ex. garanti för maskinvara, specifikationer och instruktionshandböcker. Flytta direkt till webbplatsen med support för din datormodell och hitta online-handböcker till den. Information finns i ”Visa handböcker online” på sidan 38.

Snabbvägledning

37

Internet

Besöka Hewlett-Packard:s webbplats

Handla HP online: Köp produkter, reservdelar och tillbehör online till ditt hem, hemkontor eller företag. Här kan du hitta specialerbjudanden för HP-produkter, hitta reservdelar och få adresser till butiker och serviceställen som säljer och reparerar HP-produkter.

Visa handböcker online

Lösningar: Få tekniktips, utbildningsmaterial och idéer som du kan använda hemma eller på jobbet. Du kan också registrera dina HP-produkter.

1 Upprätta en förbindelse till Internet.

Obs! Mer information finns på i Information om HP:s webbplats i Supporthandboken som levererades med din HP Pavilion hemdator.

38

HP Pavilion-hemdator

Obs! Online-handböcker är associerade med specifika HP Pavilion hemdatorers modellnummer. Alla modeller har inte online-handböcker.

Visa onlinehandböcker till din dator genom att flytta till HP:s webbplats: 2 Skriv http://www.hp.com i webbläsarens adressruta, och tryck Enter på tangentbordet. 3 Välj ditt land/region eller från rullistan överst på sidan och klicka på den blå pilen till höger om listrutan. 4 Klicka på Support och välj sedan din modell.

1 Upprätta en förbindelse till Internet. 2 Skriv http://www.hp.com/cposupport/eschome.html

i webbläsarens adressruta och tryck Enter på tangentbordet. 3 I rutan Quick Find skriver du produktnamn och -nummer och trycker sedan på Enter på tangentbordet. Till exempel, Pavilion xt865 eller Pavilion 7970. Produktnumret finns längst ner på datorchassits framsida. 4 När resulterande fönster visas klickar du på produktsupport för din datormodell (språk).

5 Klicka på handböcker i rutan Ask a question. Obs! Om handböcker inte visas finns det inga onlinehandböcker associerade med din modell.

6 Klicka på handbokens rubrik för att visa den.

Skicka och ta emot e-post Din HP Pavilion hemdator levereras med ett program för elektronisk post (e-post) som kallas Outlook Express från Microsoft. En del Internetleverantörer använder Outlook Express. Andra leverantörer använder sig av egna webbläsare och e-postprogram och låter dig kanske inte använda Outlook Express eller din förinstallerade webbläsare. Obs! En del modeller har Microsoft Outlook i stället för Outlook Express. Information om att använda Microsoft Outlook får du om du öppnar programmet och direkthjälpen.

Snabbvägledning

39

Internet

Så här flyttar du direkt till en webbsida med support (engelsk) till din HP Pavilion-modell och handböcker online på ditt språk:

Innan du kan skicka och ta emot e-post behöver du: ■

Ett konto hos en Internetleverantör.Microsoft Internet Explorer (medföljer HP Pavilion) eller en annan webbläsare (levereras vanligen av en Internetleverantör).En anslutning till ett uppringningsmodem, eller anslutning till Internetleverantören via nätverksadapter. Obs! Om du väljer att ansluta med DSL eller kabel, kontakta då Internetleverantören för eventuell och speciell program- och maskinvara som kan behövas.

Om Internetleverantören tillhandahåller webbläsaren Följ leverantörens instruktioner för att hämta deras webbläsare och e-postprogram och installera och använda ditt e-postkonto. Du kan sedan skicka och ta emot e-post varje gång du ansluter till din Internetleverantör.

40

HP Pavilion-hemdator

Om du använder Outlook Express Efter att du registrerat dig hos en Internetleverantör och anslutit modemet kan du öppna Outlook Express från Start-menyn. Första gången du startar Outlook Express kommer guiden Internet-anslutning att öppnas om du inte redan är ansluten till Internet. För att kunna använda Outlook Express måste du ange anslutningsinformation som kontonamn, lösenord och namnen på servrarna för inkommande och utgående post. Om du är osäker på hur du ska besvara någon av de tekniska frågorna, ska du ta kontakt med din Internetleverantör.

Öppna programmet Outlook Express: 1 Klicka på Start på aktivitetsfältet och välj Outlook Express. Obs! Du kan även trycka på knappen för e-post på tangentbordet för att öppna Outlook Express (endast vissa modeller).

2 Klicka på knappen Ny e-post i verktygsfältet. 3 Skriv in e-postadress till varje mottagare, eller välj e-postadresser ur en adressbok.

5 Skriv in ditt meddelande i fönstret Nytt meddelande. 6 Klicka på knappen Skicka när du är klar. 7 Om det behövs klickar du på knappen Skicka/ta emot i verktygsfältet för att skicka meddelanden som ligger i utkorgen. Obs! När du skriver ett nytt meddelande utan

Internet

Skicka e-postmeddelanden

att vara uppkopplad till Internet lagras meddelandet i utkorgen till nästa gång du ansluter till din Internetleverantör.

4 Skriv in ämnet för meddelandet i Ämnesrutan.

Snabbvägledning

41

Ta emot e-postmeddelanden 1 Starta Outlook Express. Följ instruktionerna ovan. 2 Om det behövs klickar du på Skicka/ta emot i verktygsfältet så att Outlook hämtar nya meddelanden från alla listade e-postkonton. 3 Klicka på mappen Inkorg om du vill visa listan med inkomna meddelanden. Meddelanden du inte läst ännu visas i fet skrift på skärmen. Obs! Meddelandena ligger kvar i inkorgen tills du raderar dem eller flyttar dem till en annan mapp.

42

HP Pavilion-hemdator

4 Klicka på ett meddelande en gång för att visa det och dubbelklicka för att öppna det och läsa det i ett eget fönster. Flytta till hjälpmenyn i programmet om du vill ha mer information om hur du kan använda Outlook Express.

Utföra vanliga arbetsuppgifter Sätta in en CD- eller DVD-skiva

Obs! Det finns två sorters DVD-skivor: DVD+R/RW och

Det finns tre grundtyper av CD-enheter: CD-ROM-enheter, som läser CD-skivor med ljud och data, CD-RW-enheter, som kan läsa och spela in ljud och data på CD-skivor, och DVDROM-enheter, som kan läsa DVD-skivor. Vissa modeller har en DVD+R/RW-enhet som kan läsa och bränna CD- och DVD-skivor. En del datorer har en kombinerad enhet som kombinerar funktionerna hos en CD-RW- och DVD-spelare eller en CD-RW- och DVD+R/RW-spelare i en enhet. På den del datorer har CD-RW-spelaren etiketten hp cd-writer och DVD-RW-spelaren har etiketten hp dvd writer.

1 Kontrollera att datorn är påslagen.

DVD-R/RW. DVD-R- och DVD-RW-skivor fungerar inte i DVD+R/RW-enheten.

2 Mata ut skivsläden genom att trycka på utmatningsknappen längst ner på enheten. Vanliga uppgifter

Obs! På vissa datorer finns enheten bakom en lucka på datorns framsida.

Snabbvägledning

43

Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet.

Utmatningsknapp

Lucka till enhet 3 Ta ut skivan från fodralet och håll bara i kanten på skivan. 4 Lägg försiktigt skivan med etiketten uppåt på skivsläden.

5 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka tillbaka den in i datorn. Du kan också stänga släden genom att trycka på knappen stäng/öppna i kontrollpanelen för programmet (t.ex. MusicMatch Jukebox eller Windows Media Player) som kontrollerar enheten. Obs! Den övre enheten i datorn kan du kan du stänga genom att trycka på kontrollknappen öppna/stäng på tangentbordet.

44

HP Pavilion-hemdator

Obs! Du kan inte ta ut en CD/DVD-skiva sedan datorn stängts av, så därför måste du se till att göra detta innan du stänger av datorn.

1 Mata ut skivsläden genom att trycka på utmatningsknappen.

Hantera CD-skivor För att undvika att skada CD-skivorna bör du följa dessa råd: ■

Lägg tillbaka CD-skivan i fodralet när du är klar med den.Håll bara i skivans kanter eller i hålet i mitten.Vidrör inte den sida på CD-skivan som är utan etikett och placera inte heller denna sida nedåt på bordet, eftersom du då kan repa skivans yta.Förvara CD-skivor i rumstemperatur.

2 Lyft upp skivan från skivtallriken och håll bara i skivans kanter. 3 Lägg tillbaka skivan i fodralet. 4 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka tillbaka den in i datorn.

Spela upp CD-skivor med musik HP Pavilion levereras med MusicMatch Jukebox (vissa modeller) eller Windows Media Player. Med programmen kan du spela upp CD-skivor med musik.

Snabbvägledning

45

Vanliga uppgifter

Ta bort en CD- eller DVD-skiva

Använda MusicMatch Jukebox Denna programvara gör det möjligt för dig att spela CD-skivor med musik, att spela in digitala musikfiler, skapa CD-skivor med musik i hp cd-writer-enheten, organisera din digitala musik i bibliotek och lyssna på musik över Internet. Om du är uppkopplad mot Internet när du spelar en CD-skiva med musik, söker MusicMatch Jukebox upp en CD-databas på nätet, visar melodiernas titlar i en uppspelningslista och börjar sedan spela CD-skivan. Nästa gång du spelar samma CD-skiva behöver du inte vara ansluten till Internet — MusicMatch Jukebox sparar titlarna. Så här spelar du en CD-skiva med musik: 1 Sätt in musikskivan i CD-spelaren. Fönstret MusicMatch Jukebox öppnas. Eller

46

HP Pavilion-hemdator

Om fönstret MusicMatch inte öppnas automatiskt klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer Alla program och sedan MusicMatch Jukebox.

2 Om du för tillfället inte är ansluten till Internet, visas dialogrutan CDDB Internet-anslutning på skärmen. Vill du söka efter artistnamnet och sångtitlarna på CD-skiva, så måste du koppla upp dig mot Internet och sedan klicka på Fortsätt sökning. Om du inte vill koppla upp dig mot Internet, klicka då på Avsluta.

Mer information om den här programvaran hittar du i direkthjälpen till MusicMatch Jukebox. Så här visar du hjälpmenyn: 1 Sätt in en CD-skiva i enheten. Fönstret MusicMatch Jukebox öppnas. Eller Om fönstret MusicMatch inte öppnas automatiskt klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer Alla program och sedan MusicMatch Jukebox.

Använda Windows Media Player Med det här programmet kan du spela upp CD-skivor med musik, och DVD-skivor när du har en DVD-ROM-enhet. Du kan spela in digitala musikskivor, skapa CD-skivor med musik i din hp cd-writer-enhet, ordna din digitala musik i bibliotek och lyssna på musik över Internet. Så här spelar du en CD-skiva med musik: 1 Sätt in musikskivan i CD-spelaren. Fönstret Windows Media Player öppnas. Eller

Vanliga uppgifter

3 Du styr uppspelningen av den aktuella CD-skivan genom att klicka på knapparna i fönstret MusicMatch Jukebox. För att spela ett visst spår dubbelklickar du på dess titel (eller spårnummer) i uppspelningslistan. Du kan också styra CD-skivan med hjälp av mediakontrolltangenterna (om dessa finns på ditt tangentbord).

Om fönstret Windows Media Player inte öppnas automatiskt klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer Alla program och sedan Windows Media Player.

2 Klicka på Hjälp i Windows Media Players menyrad.

Snabbvägledning

47

2 Du styr CD-skivan i enheten genom att klicka på knapparna i fönstret Windows Media Player. För att spela ett visst spår dubbelklickar du på dess titel (eller spårnummer) i uppspelningslistan. Du kan också styra CD-skivan med hjälp av mediakontrolltangenterna (om dessa finns på ditt tangentbord). När du klickar på Medieguiden eller Radio ansluter Windows Media Player till Internet och hämtar information om CD-spår eller radiokanaler.

48

HP Pavilion-hemdator

Mer information om den här programvaran hittar du i direkthjälpen till Windows Media Players. Så här visar du hjälpmenyn:

Använda hp cd-writer-enheten

1 Sätt in en CD-skiva i enheten. Fönstret Windows Media Player öppnas.

Med hp cd-writer-enheten kan du spela upp en CD-skiva eller bränna en brännbar skiva (CD-R eller CD-RW).

Om programmet inte öppnas automatiskt klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer Alla program och sedan Windows Media Player. 2 Klicka på Hjälp i Windows Media Players menyrad.

Obs! hp cd-writer-enheten finns endast på vissa modeller.

1 Tryck på utmatningsknappen på hp cd-writerenhetens lucka och lägg en CD-skiva mitt på skivtallriken. 2 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka tillbaka den in i datorn. 3 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 4 Klicka på Den här datorn. 5 Dubbelklicka på ikonen för CD-spelaren.

Snabbvägledning

49

Vanliga uppgifter

Eller

Därifrån kan du kopiera ljud- eller datafiler till en CD-skiva med hjälp av programmet HP RecordNow. Så här öppnar du programmet HP RecordNow: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Välj Alla program. 3 Välj HP RecordNow. 4 Klicka på RecordNow. Obs! Information om hur du bränner CD-skivor finns i hjälpmenyn i programmet HP RecordNow.

Spela upp DVD-filmer DVD-ROM-enheten (endast vissa modeller) kan köra program på CD-ROM-skivor, spela musik på CD-skivor, och spela DVD-filmer och -program.

50

HP Pavilion-hemdator

Spela upp en DVD-skiva DVD-skivan spelas automatiskt upp när du har lagt i den. Obs! DVD-filmer är ofta anpassade till aktuella länder/regioner. Information om detta finns i ”Använda lands/regionskoder” på sidan 53.

1 Sätt in skivan i DVD-ROM-enheten. Obs! På en dubbelsidig DVD-skiva kan du läsa texten runt hålet i mitten för att se efter vilken sida (A eller B respektive Standard eller Widescreen), som du vill spela. Lägg skivan på skivsläden med etiketten för den sida som du vill spela uppåt.

2 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka tillbaka den in i datorn. Filmen visas i ett eget fönster, vars storlek kan ändras, och WinDVD-kontrollpanelen visas.

Videofönster

Så här startar du WinDVD utan en skiva i enheten: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Välj Alla program. 3 Välj InterVideo WinDVD. 4 Klicka på InterVideo WinDVD. WinDVDvideofönstret och -kontrollpanelen öppnas.

Mer information om programvaran WinDVDTM hittar du i programmets direkthjälp. Så här visar du hjälpmenyn: Kontrollpanel

Du vill kanske starta WinDVD och justera inställningarna innan du sätter in DVD-skivan och startar filmen.

1 Sätt in en DVD-skiva i enheten. Programfönstret WinDVD öppnas. Eller Om programmet inte öppnas automatiskt klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer Alla program, InterVideo WinDVD och klickar sedan på InterVideo WinDVD igen. 2 Klicka på ? i menyraden för WinDVD. Snabbvägledning

51

Vanliga uppgifter

Visa hjälpinformation

Förstå DVD-terminologi För att förstå DVD-kontrollerna bör du bekanta dig med DVD-terminologin. Varje DVD-skiva kan innehålla en eller flera titlar. De flesta långfilmer ger bara en titel på en DVD-skiva, men en del DVD-skivor innehåller också flera kortfilmer, där var och en har en egen titel. Varje titel är indelad i flera avsnitt. Ett avsnitt är en speciell scen eller del ur filmen. När du tittar på en DVD-film har du möjlighet att hoppa till nästa eller föregående avsnitt eller till ett specifikt avsnitt.

Använda WinDVD-kontrollpanelen WinDVD-kontrollpanelen visas automatiskt på skärmen när du sätter in en DVD-skiva. Om du visar en film i fullskärmsläge och panelen är dold, kan du visa den på följande sätt: 1 Högerklicka någonstans i videofönstret. 2 Välj Visa. 3 Klicka på Spelare. Kontrollpanelen visas.

En enstaka bild i en film kallas bildruta.52

HP Pavilion-hemdator

För att se vad en knapp på kontrollpanelen utför, placerar du muspekaren på knappen, så visas en beskrivning på skärmen.Om du vill flytta WinDVD-kontrollpanelen placerar du muspekaren på panelen (men inte på en knapp) och flyttar den till önskad placering på skärmen. Om du vill ändra storlek på videofönstret när det inte visas som helskärm placerar du muspekaren på ett hörn av fönstret och drar i kanten. Eller Klicka på knappen Helskärm i det övre högra hörnet på WinDVDkontrollpanelen.

Använda lands/regionskoder Ibland levereras DVD-skivor med lands/regionskoder inbrända som en del av skivdatan. Koderna medför att DVD-skivorna inte kan spelas upp i länder/regioner i världen än där de har sålts. Du kan spela upp DVD-skivor från andra länder/regioner bara fem gånger innan lands/regionskoden låses och blir permanent. När koden har låsts kan du bara spela upp skivor från det landet/regionen. Kontakta HP Support om du behöver hjälp sedan lands/regionskoden har låsts. Lands/regionsnumret finns oftast på en bild av en jordglob som är tryckt på DVD-förpackningen och -skivan. DVD-skivor utan sådana här koder kan spelas upp på vilken DVD-spelare eller -enhet som helst, i vilket land/region som helst.

Snabbvägledning

53

Vanliga uppgifterDet finns sex grundläggande lands/regionskoder för DVD-skivor: ■

Land/region 1: NordamerikaLand/region 2: Japan, Europa, Mellanöstern, SydafrikaLand/region 3: SydostasienLand/region 4: Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Central- och SydamerikaLand/region 5: Nordvästra Asien, NordafrikaLand/region 6: Kina

WinDVD är inte förinställt för ett speciellt land/region — lands/regionskoden på den första DVD-skivan du spelar bestämmer ditt DVD-land/region. Om du exempelvis spelar en DVD-skiva kodad för land/region 1, kommer WinDVD att ställa in landet/regionen för din DVD-ROM-spelare till 1. Om du senare spelar en DVD-skiva som är kodad för ett annat land/region, kommer WinDVD att fråga om du vill sätta denna som aktuellt land/region. Varning! Du kan ändra land/refion fem gånger innan inställningen blir permanent. Kontakta HP Support om du behöver hjälp sedan lands/regionskoden har låsts.

54

HP Pavilion-hemdator

Använda kombinationsenheten

Använda hp dvd writer-enheten

Kombinationsenheten finns endast på vissa modeller.

hp dvd writer är en DVD+R/RW-enhet tillgänglig endast för vissa modeller.

När du sätter in en skiva i kombinationsenheten upptäcker datorn automatiskt vilken typ det är:

hp dvd writer-enheten spelar upp DVD-skivor med film och CD-skivor med musik, läser data-CD- och data-DVD-skivor och bränner filer till DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- och CD-RW-skivor.

Om du sätter in en programvaru-CD, är det tillgängligt att använda.Om du sätter in en CD-skiva med musik öppnas ett fönster med programmet som spelar upp CD-skivor med musik. Information finns i ”Spela upp CD-skivor med musik” på sidan 45.Obs! Det finns två sorters DVD-skivor: DVD+R/RW och DVD-R/RW. DVD-R- och DVD-RW-skivor fungerar inte i DVD+R/RW-enheten.

Handboken till den här enheten är tryckt och levereras med datorn (vissa modeller).

Om du sätter in en DVD-film öppnas Videofönstret och kontrollpanelen till WinDVD. Information finns i ”Spela upp DVD-filmer” på sidan 50.

Om du sätter in en tom CD-R- eller CD-RW-skiva använder du HP RecordNow för att kopiera ljud- eller datafiler. Snabbvägledning

55

Vanliga uppgifterSpela upp VCD (Video CD) Obs! VCD-programmet finns endast tillgängligt i vissa modeller.

Med VCD (Video CD)-programmet kan du spela upp MPEG (Motion Picture Experts Group)videofilmer. Dessa MPEG-1-filer har tillägget .dat eller .mpg. Så här spelar du en VCD: 1 Sätt i VCD:n i enheten för CD-ROM- eller DVD-ROM-skivor. 2 Klicka på Start, välj Alla program, välj Mediamatics VCDExpress och klicka sedan på Mediamatics VCD Player. VCD-spelarens kontrollpanel öppnas.

3 Klicka på spelknappen i panelen. Eller Klicka på knappen Öppna mapp om du vill spela upp en fil. Välj enhet och mapp som innehåller MPEG-1-filen och dubbelklicka på filen som du vill spela upp. 4 Kontrollera uppspelningen med kontrollknapparna i VCD-panelen. Multimediaknapparna på tangentbordet kanske inte fungerar med VCD-programmet. Obs! Information om funktionerna för kontrollknapparna i VCD-panelen får du om du sakta rör musen över varje knapp.

56

HP Pavilion-hemdator

Ansluta externa komponenter till datorn Du kan ansluta externa komponenter till din dator.

Vanliga uppgifter

Kontakter (eller portar) ansluter hårdvara till datorn. Beroende på modell finns de på datorns fram- eller baksida. På den del modeller måste du öppna luckan på den nedre delen för att se kontakter.

Snabbvägledning

57

Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Externa komponenter som visas i följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på framsidan, typ och nummer varierar efter modell.

Obs! Innan du börjar att använda komponenterna kanske du måste installera programmet som levererades med respektive komponent. l

Seria

Serial

58

HP Pavilion-hemdator

Externa komponenter som visas i följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på baksidan, typ och nummer varierar efter modell.

Vanliga uppgifter

Obs! Innan du börjar att använda komponenterna kanske du måste installera programmet som levererades med respektive komponent.

Snabbvägledning

59

Funktioner, kontakter och placeringar varierar efter modell.

CD-lagring

CD-ROM- eller hp cd-writer-enhet DVD-ROM- eller hp dvd writer-enhet

Diskettenhet SERIAL

PS/2-tangentbord PS/2-mus Seriell Parallell

OUT

Styrspak

On-knapp

IN

ETHERNET

USB Bildskärm

SERIAL

Ljudutgång Ljudingång Mikrofon

Telefon

Högtalarutgång Ethernet TV-utgång

Modem

IEEE 1394

60

HP Pavilion-hemdator

USB

Seriell

Symboler i den här tabellen identifierar kontakter. Symbol

Beskrivning

Symbol

Mus (PS/2) Tangentbord (PS/2)

Beskrivning Ljudutgång (högtalare med egen strömkälla)

OUT Ljudingång

USB (Universal Serial Bus) för mus, tangentbord, digitalkamera eller andra enheter med en USB-anslutning

serial

Skrivare (parallell)

Mikrofon

Bildskärm

Styrspak/MIDI

Seriell port för digitalkamera eller annan seriell enhet Hörlurar

Vanliga uppgifter

IN

IEEE 1394 för videokamera eller andra enheter med snabba överföringshastigheter

Högtalare

Snabbvägledning

61

Använda HP Pavilion PC-verktyg Mappen HP Pavilion PC-verktyg (på Programmenyn) innehåller särskilda verktyg för dig som har en HP Pavilion-dator. Du hittar exempelvis ett verktyg för att visa systeminformation. Den här mappen innehåller också HP:s Vägvisare och alla handböcker på skärmen som som medföljer din dator.

62

HP Pavilion-hemdator

Så här visar du innehållet i mappen HP-verktyg: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Välj Alla program. 3 Välj Hewlett-Packard. 4 Klicka på hp pavilion pc-verktyg. 5 Klicka på det du vill visa eller använda. Obs! Om det inte finns några handbokstitlar i HP Pavilion PC-verktyg finns det inga handböcker på skärmen till din dator.

Erhålla HP-uppdateringar till datorn

HP tillhandahåller en Internetbaserad service som bl.a. informerar dig när uppdateringar finns tillgängliga för din dator. Uppdateringar via HP-meddelanden finns också tillgängliga via HP:s webbplats under uppdatering av drivrutiner och supportinformation för din datormodell. Information om att besöka webbplatsen finns i ”Besöka Hewlett-Packards webbplats” på sidan 37.

Använda HP Center för att ta emot meddelanden från HP HP Center är en tjänst som HP tillhandahåller för att ge dig viktig important information om din dator: ■

ProduktmeddelandenSystemuppdateringarTipsSpeciella erbjudanden till din dator från HP

Du får meddelanden när du är ansluten till Internet, och en påminnelse syns på skärmen. Du kan läsa meddelandena allteftersom de kommer eller göra det senare. Du tillfrågas alltid innan en systemuppdatering installeras på datorn.

Snabbvägledning

63

HP-uppdateringar

Informera dig om ändringar

Starta HP Center

Stänga av tjänsten HP Center

När du har visat eller stängt ett meddelande visas det inte automatiskt på nytt.

Så här stänger du av tjänsten HP Center:

Öppna HP Center om du vill läsa ett tidigare mottaget meddelande:

Obs! Om du ändrar dig senare, kan du återaktivera tjänsten. Information finns i följande avsnitt, ”Återaktivera tjänsten HP Center”.

1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.

1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.

2 Välj Alla program.

2 Välj Alla program.

3 Välj hp center.

3 Välj hp center.

4 Klicka på hp center igen.

4 Klicka på Deaktivera hp center.

HP Center öppnar och listar rubrikerna på meddelandena. Om du vill läsa ett meddelande dubbelklickar du på meddelandets rubrik. Du kan stänga det här fönstret utan att HP Center stängs.

Tjänsten är avstängd tills du återaktiverar den.

64

HP Pavilion-hemdator

Återaktivera tjänsten HP Center

Så här sätter du igång tjänsten:

När du återaktiverar tjänsten HP Center är den igång så snart du är ansluten till Internet, och du får meddelanden så snart de finns tillgängliga.Eller 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Välj Alla program. 3 Välj hp center. 4 Klicka på Återaktivera hp center.

Snabbvägledning

65

HP-uppdateringar

Om du avaktiverar tjänsten, kan du använda ikonen Återaktivera hp center på skrivbordet för att sätta igång tjänsten.

Dubbelklicka på ikonen Återaktivera hp center på skrivbordet.

66

HP Pavilion-hemdator

Hjälp

Lösa problem Felsökning För hjälp med diverse allmänna problem, som du kan råka ut för med datorn, hänvisas till följande sidor för möjliga lösningar. Slå upp problembeskrivningen och prova den föreslagna lösningen. Om du vill ha mer detaljerad information trycker du på Hjälp-knappen på tangentbordet, eller klickar på Start i aktivitetsfältet och väljer Hjälp och support. Problem

Lösning

Datorn startar inte överhuvudtaget.När du trycker på strömknappen (On) på datorns framsida bör följande hända: 1 Ljusindikatorerna på tangentbordet blinkar. 2 Lampan bredvid diskettenheten blinkar. 3 Det hörs ljud från hårddisken eller diskettenheten. 4 En ljudsignal hörs, vilket betyder att datorn fungerar som den ska. Varning! Ditt system är utrustat med en spänningsväljare, som används i system med antingen 115 eller 230 volts spänning. Spänningsväljaren har förinställts till rätt spänning för användning i det land/region där den säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel läge kan datorn skadas, ett fel som inte omfattas av garantin.

Snabbvägledning

67

Problem

Lösning

Datorn startar inte överhuvudtaget.Om ovanstående inte sker, bör du kontrollera följande: ■ Att nätsladden och alla andra kablar sitter ordentligt fast i datorn. ■ Att nätsladden är ansluten till ett jordat uttag. Kontrollera att uttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat till det. ■ Att bildskärmen är ansluten, kopplad till datorn och påslagen.

Jag har installerat en ny skrivare eller en annan kringutrustning, men den fungerar inte.Kontrollera att du har installerat drivrutinerna som medföljde den nya enheten. Du kan behöva en uppdaterad drivrutin för Windows XP. Om det gäller kringutrustning som inte kommer från HP bör du kontakta återförsäljaren direkt. För HP:s kringutrustning, besök HP:s hemsida. Mer information finns i Supporthandboken.

Det kommer inget ljud från datorn.

Obs! I vissa system ingår en adapterkabel till högtalarna. Höger och vänster högtalarkabel ansluts till adapterkabeln. Adapterkabeln ansluts till högtalarporten på baksidan av datorn. ■ ■ ■ ■ ■

68

Kontrollera högtalaranslutningen.

Om dina högtalare har en strömknapp, kontrollerar du att den är påslagen och att strömmen är påslagen (endast vissa modeller). Ta bort anslutningen till hörlurarna. Öka volymen genom att använda kontrollerna på tangentbordet. Tryck på knappen Ljud av på tangentbordet för att kontrollera om ljudavstängningsfunktionen är aktiverad. Klicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. Öka volymen och kontrollera att kryssrutan Ljud av inte är markerad.

HP Pavilion-hemdator

Lösning

Datorn (eller en del av den) verkar inte fungera.

Hjälp

Problem

Försök att starta om datorn så här: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Stäng av datorn. 3 Klicka på Starta om datorn. Om datorn har låst sig (det händer ingenting när du rör på musen eller trycker på tangenterna), återställer du den så här: 1 Håll strömknappen (On) intryckt tills datorn stängs av. 2 Vänta ett par sekunder och starta sedan datorn igen. Obs! Att återställa datorn genom att trycka på strömknappen rekommenderas inte och bara användas som en sista utväg.Det kan hända att det har inträffat en plötslig spänningsförändring, strömavbrott eller något annat problem med strömmen. Om det inträffar en strömspik kan bilden på bildskärmen bli skakig, systemet kan startas om oväntat och datorn kanske inte svarar på dina kommandon. Det kan hända att filer skadas eller förstörs vid spänningsförändringen, så du bör därför vara noga med att säkerhetskopiera dina datafiler med jämna mellanrum. Förhindra spänningsförändringar genom att installera en spänningsavledare gjord för datorer mellan vägguttaget och datorns strömkabel.

Snabbvägledning

69

Problem

Lösning

Skärmen fungerar inte, trots att datorn verkar göra det.

■ ■ ■

■ ■

Ingenting händer när jag trycker på special- eller multimediatangenterna på tangentbordet.

70

Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till bildskärmen. Kontrollera att bildskärmen är påslagen (den har en egen strömknapp). Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett jordat uttag. Kontrollera att uttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat till det. (Om lampan på bildskärmens framsida lyser, får bildskärmen ström.) Kontrollera kabelanslutningen mellan bildskärmen och datorn. Kontakterna måste vara intryckta så långt det går. Ändra kontrollerna för ljusstyrka och kontrast på bildskärmen.

Kontrollera knappens konfigurering. Så här konfigurerar du tangenten: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Kontrollpanelen. 3 Klicka på Skrivare och Annan Maskinvara, om det finns. 4 Dubbelklicka på Tangentbord. 5 Klicka på fliken Knappar i fönstret Egenskaper för Tangentbord. 6 Dubbelklicka på knappen som du vill ändra. Fönstret för knappkonfiguration öppnas. 7 Välj knappfunktion från rullistan. Skriv in visningsetiketten och adressen. (Skriv in hela URL-adressen om det gäller en webbsida.) 8 Klicka på OK. 9 Klicka på Verkställ på fliken Knappar. 10 Upprepa stegen 6 till och med 9 för varje tangent som du vill konfigurera om. 11 Klicka på OK när du är klar med omkonfigureringen.HP Pavilion-hemdator

Lösning

Tangentbordet fungerar inte, trots att datorn och skärmen verkar fungera.

Musen fungerar inte, trots att allt annat fungerar.Om datorn ger ifrån sig flera ljudsignaler eller om det inte händer något alls när du trycker på tangenterna, kan det hända att tangentbordet har anslutits på fel sätt. Endast PS/2-tangentbord: Kontrollera att kabelkontaktens stift är raka. Kontrollera att tangentbordet är anslutet till tangentbordsporten, inte till musporten. Om du behöver kasta om anslutningarna till dessa båda kablar, stäng då av datorn, anslut kablarna och starta datorn igen. Försök att starta om datorn (klicka på Start, välj Stäng av datorn och klicka på Starta om). Om detta inte fungerar, ska du trycka in och håll kvar strömknappen till dess att skärmen blir svart (ca 5 sekunder). Starta därefter om datorn. Om inget händer när du rör på musen är det troligt att den inte är korrekt ansluten. Endast PS/2-mus: Kontrollera att kabelkontaktens stift är raka. Kontrollera att musen är ansluten till musporten och inte till porten för tangentbordet. Koppla om sladdarna genom att stänga av datorn, byta plats på sladdarna och sedan starta datorn igen. Om muspekaren inte rör sig på skärmen när du rör musen, gör du ren musen: Om du har en optisk mus torkar du av ljussensorlinsen i botten med en luddfri trasa. Om du har en mus med rullkula: 1 Ta bort kulan från musen genom att skruva av underdelen på musen. 2 Rengör kulan med en fuktig trasa (inte papper). 3 Rör på rullarna i kulhållaren med hjälp av fingrarna och ta bort smuts och damm. 4 Sätt tillbaka kulan och skruva fast underdelen igen. Datorn kan ha låst sig. Återställ datorn genom att trycka in och hålla kvar strömknappen tills skärmen blir svart (ca fem sekunder). Starta därefter om datorn.

Snabbvägledning

71

Hjälp

Problem

Problem

Lösning

Inte en systemdisk-felDatorn försöker starta operativsystemet från diskettenheten. Tryck på utmatningsknappen och ta ut disketten ur enheten.

Ogiltigt media-felDatorn försöker starta operativsystemet från hp cd-writer-enheten. Tryck på utmatningsknappen omedelbart efter att du har startat datorn och ta ut CD-skivan från enheten.

AOL-programmet visas trots att jag inte använder det.Om AOL öppnas när du använder en annan Internetleverantör, försöker datorn fortfarande använda AOL för Internetanslutning och du vill kanske ta bort AOL-programmet. Så här avinstallerar du AOL-programmet: 1 2 3 4

Klicka på Start i aktivitetsfältet. Klicka på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program. Välj America Online, klicka på Ändra/Ta bort och klicka sedan på Ja när fönstret för att bekräfta öppnas.

Obs! Ditt konto hos AOL sägs inte upp i och med att du tar bort programmet.

Knappen Skriv ut på tangentbordet fungerar inte.Vissa program känner inte igen knappen Skriv ut.

Jag kan inte ta bort en CD- eller DVD-skiva.Du kan inte ta bort en CD- eller DVD-skiva när du har stängt av datorn. Slå på datorn och tryck på utmatningsknappen för att få ut släden.

72

HP Pavilion-hemdator

Använd Återställ System innan du använder HP Pavilion-programmen Systemåterställning eller Programåterställning.

Systemåterställning Varning! Prova Återställ System innan du använder programmet HP Pavilion Systemåterställning. Om programvara på din hårddisk raderas eller skadas, ska du först använda Microsoft:s Återställ System i Windows XP för att återställa datasystemet och programinställningarna. Återställ System återställer datorinställningarna till en utvald grundinställning utan att påverka program eller dokumentfiler. Om du vill ha mer information skriver du Återställ System i sökrutan i Hjälp och Support.

Programåterställning Hjälp

Använda program- och systemåterställning

Obs! I alla modeller ingår inte programmet Programåterställning. Utför steg 1 till 5 i ”Så här startar du programåterställning”. Om HP Programåterställning visas i mappen HP Pavilion PC-verktyg innehåller din dator programmet HP Pavilion Programåterställning.

Om ett enskilt program eller en enhet ofrivilligt raderas eller skadas, kan du återinstallera programmet med hjälp av HP Pavilion:s Programåterställning. Obs! Använd inte Programåterställning för att återinstallera program som levererades på CDeller DVD-skivor tillsammans med datorn. Installera om dessa program direkt från CD- eller DVD-skivor.

Så här startar du programåterställning: 1 Stäng alla program och mappar. 2 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 3 Välj Alla program.

Snabbvägledning

73

4 Välj Hewlett-Packard.

Systemåterställning

5 Välj hp pavilion pc-verktyg.

När andra metoder för att reparera din systemprogramvara (som Systemåterställning eller Programåterställning) misslyckas, kan du vilja använda programmet HP Pavilion Systemåterställning som en sista utväg för att återinstallera programvaran.

6 Klicka på HP Programåterställning. Återställningsrutan visas. 7 Klicka på Programinstallation eller Drivrutinsinstallation och klicka sedan på Nästa. 8 Välj drivrutinen eller programmen som du vill installera och klicka sedan på Installera. 9 Följ instruktionerna på skärmen. 10 Upprepa steg 7 till 9 för att installera andra drivrutiner eller program. 11 När du är klar med att återställa program och/eller enheter stänger du programmet Programåterställning. Klicka sedan på Start, klicka på Stäng av datorn och sedan på Starta om. Varning! Hoppa inte över det sista steget! Du måste starta om datorn när du har återställt program eller drivrutiner.

74

HP Pavilion-hemdator

Vid behov kan du installera om operativsystemet och programvaran som ursprungligen var installerad på datorn hos tillverkaren genom att använda programmet Återställ System. Varning! Programmet HP Pavilion Systemåterställning tar bort alla data eller program som du har installerat sedan datorn köptes. Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla på en flyttbar disk.

Obs! Systemåterställningsbilden finns i en partition

Så här startar du systemåterställning: 1 Koppla bort all kringsutrustning till datorn med undantag för bildskärmen, tangentbordet och musen. 2 Välj något av följande alternativ: ■

på hårddisken, ett diskutrymme som du inte kan använda.

Om det osannolika inträffar att du byter hårddisk eller på något sätt skadar data i den speciella återställningspartitionen på hårddisken måste du kontakta HP Support som kan ge dig hjälp. Om du vill kontakta HP Support, hittar du telefonnumret till kundtjänsten i Supporthandboken.

Om datorn reagerar: klicka på Start i aktivitetsfältet, välj Alla program, välj Hewlett-Packard, välj HP Pavilion PC-verktyg och klicka på HP Systemåterställning. Fortsätt med steg 5.

Eller ■

Om datorn inte reagerar, tryck på och håll ner strömknappen tills datorn stängs av. Fortsätt med steg 3.

3 Vänta några sekunder och tryck sedan på strömknappen för att starta datorn.

Snabbvägledning

75

Hjälp

Återställningsprogrammet använder en speciell delning för återställning på hårddisken som lagrar en bild av den ursprungliga programvaran. Det här gör återställningen lätthanterlig eftersom systemåterställningsCD-skivan inte behöver användas.

4 Gör så här för att öppna programmet Systemåterställning under startfasen. Tryck på tangenten F10 på tangentbordet när du ser den blå bilden med logotypen HP Invent. (Du har bara ett par sekunder på dig att trycka på F10 innan startproceduren fortsätter.) 5 Vänta tills rutan Systemåterställning visas med frågan Vill du verkligen starta HP PC Systemåterställning?

Frigöra utrymme på hårddisken Datorn levereras med en hårddisk. Beroende på modell har hårddisken 20 gigabyte (GB) till över 160 GB totalt diskutrymme. Datorn levereras med förinstallerad programvara och en partition som tar upp en specifik del av hårddiskens utrymme. Obs! Systemåterställningsbilden finns i en partition på hårddisken, ett diskutrymme som du inte kan använda.

6 Fortsätt med återställningsprocessen genom att klicka på Ja. 7 Följ anvisningarna på skärmen.

Partitionen:

8 Slutför datorns startsekvens och registreringsprocessen. Återanslut sedan all kringutrustning.76

HP Pavilion-hemdator

Innehåller en säkerhetskopia av operativsystemet och de program som levererades med datorn.Tar upp till 5 GB hårddiskutrymme och minskar mängden motsvarande utrymme tillgängligt för din användning.

3 Klicka på Prestanda och underhåll, om den finns.

Ersätter behovet av CD-skivor för system- och programåterställning.

5 Dubbelklicka på Systemhantering. Fönstret Systemhantering öppnas.

Använder följande procedurer för att: ■

Visa mängden använt och ledigt diskutrymme med hjälp av programmet System Tools Disk Management.Avinstallera program som inte behövs.Använda programmet Diskrensning.Återinstallera program som levererades med datorn.

Visa hårddiskutrymme Så här visar du mängden utrymme på hårddisken:

4 Dubbeklicka på Administrativa verktyg.

6 Dubbelklicka på Lagring. 7 Dubbelklicka på Diskhantering (Lokal). Information visas för varje enhet i datorn. Du kanske behöver bläddra fönstret till höger för att se storlekarna på kapacitet och ledigt utrymme.

Öka tillgängligt hårddiskutrymme Du kan frigöra utrymme på hårddisken genom att avinstallera program eller genom att använda programmet Diskrensning för att ta bort filer som inte behövs. Så här avinstallerar du program:

1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.

1 Klicka på Start.

2 Klicka på Kontrollpanelen.

2 Klicka på Kontrollpanelen.

Snabbvägledning

77

Hjälp3 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program, om alternativet finns. 4 Klicka på programmet och sedan på knappen Ändra/Ta bort. 5 Klicka på OK när fönstret för att bekräfta öppnas. 6 Upprepa steg 4 och 5 för varje program som du vill avinstallera. 7 Klicka på Stäng. Så här använder du programmet Diskrensning: 1 Klicka på Start. 2 Välj Alla program. 3 Välj Tillbehör. 4 Välj Systemverktyg. 5 Klicka på Diskrensning. Vänta tills beräkningarna är klara. 6 Välj filerna som du vill ta bort och klicka på OK och sedan på Ja.

78

HP Pavilion-hemdator

Återinstallera program Du kan installera om de flesta program som levererades med datorn, med undantag för pröva-och-köp-program i serien HP:s inlärningsäventyr. Obs! HP:s Inlärningsäventyr levereras inte med alla modeller.

För program som levererades på CD- och DVD-skivor sätter du bara i skivorna och följer anvisningarna på skärmen. När det gäller förinstallerade program följer du stegen i ”Programåterställning” på sidan 73.

A

B

aktivitetsfält, Windows, 9 Alla Program, xv America Online, felsökning, 72 ansluta Ethernet-adapter, 32 externa komponenter, 57 telefonsladd, 35 till en webbplats, 36 till Internet, 35 använda datorn, 9 använda en mikrofon, 21 arbeta bekvämt, 8 återinstallera program, 78 återställa system, 73 automatisk rullning, mus, 11 avinstallera program, 77

bildskärm, 5 bildskärm, felsökning, 70 bläddra Internet, 29 Börja här, iii

C cd-writer-enhet bränna, 50 skriva till, 50 spela, 49 CD/DVD använda rätt DVD-skiva, 55 tangentbordsknapp, 18 terminologi för DVD, 52 CD/DVD-enhet öppna enhet, 43 CD/DVD-skiva sätta in, 43 ta bort, 45, 72

CD/DVD-skivor hantera, 45 spela musik, 45 chassi, symboler, 61

D dator fungerar inte, 69 hibernation, automatiskt, 26 hibernation, manuellt, 25 inget ljud, 68 installera, 5 inställningar, 9 problem att starta, 67 Programåterställning, 73 stänga av, 23 starta, 5 Systemåterställning, 73 uppgradera interna delar, 4 vänteläge, automatiskt, 26

Snabbvägledning

79

Sakregister

Sakregister

Diskrensningsprogram, 77 domännamn, 29 drivrutiner söka, xv uppdatera, 37 DVD Hjälp, 51 lands/regionskoder, 53 öppna enhet, 43 skivor, 55 spela upp, 50 tangentbordsknapp, 18 DVD, terminologi, 52 DVD-skiva sätta in, 43 ta bort, 45

E enheten fungerar inte, 68 Enkel Internetregistrering, x, 35

80

HP Pavilion-hemdator

e-post adress, 29 använda Outlook Express, 40 skicka, 39 ta emot, 39 tangentbordsknapp, 17 e-postvisning, xvi Ethernet-adapter, ansluta, 32 externa komponenter, ansluta, 57

F fax, vänteläge, 24 fel disk, 72 ogiltigt media, 72 felsökning, xiv frigöra utrymme på hårddisken, 76

G garanti, 7 Garanti, xvii garantier, 37 genvägsikoner, xi guidade visningar i Hjälp och support, 10

H handböcker online, 4, 37, 38 handböcker på skärmen, 62 hårddisk, frigöra utrymme, 76 hårddisk, rensa, 77 hårddiskutrymme öka, 77 tillgängligt, 77 hemsida, 36 hibernation, 25 automatiskt, 26 Hjälp MusicMatch Jukebox, 47 på webben, 37 via telefonen, 7 Hjälp och support, xiii öppna, 10 Hjälp-knapp, 17 höghastighetsanslutning till Internet, 32 högtalarvolym, justera, 19

webbplats vägvisare, xvi, 62 webbplats, 37 hp cd-writer-enhet bränna, 50 skriva till, 50 spela, 49 HP Center, 63 återaktivera, 65 läsa meddelanden, 64 stänga av tjänsten, 64 stara, 64 hp dvd writer, 55 hp dvd writer-enhet, 55 använda rätt skiva, 55 HP Pavilion lära sig använda, xiv, 9 HP Pavilion PC-verktyg, xv, 62 HP RecordNow, program, 50 HP-drivrutiner söka, 37

HP-drivrutiner söka, xv uppdatera, 37 HP-knapp, 16

I icke systemdisk-fel, 72 inget ljud, 68 innehåll i rutor, iv installera datorn, 5 installera om programvara, 74 inställning av strömhantering, ändra, 26 inställningar visa eller ändra, 9 Volymkontroll, 20, 21 Internet ansluta till, 35 bläddra på webben, 29 Enkel Internetregistrering, x, 35 hitta en ISP, 34 höghastighetsanslutning, 32 om, 27 söka på, 29

tangentbordsknapp, 17 teckna avtal med en ISP, 34 webbläsare från ISP, 36 webbläsarprogram, 35 Internetvisning, xvi introduktion, 3 inventarielista, iv ISP (Internet Service Provider), definierad, 28

Sakregister

HP

J justera högtalarvolym, 68 justera högtalarvolymen, 19 justera mikrofonvolym, 22

K Knapp för HP:s bildverktygssats, 18 knappar E-post, 17 Hjälp, 17 hjulknapp, 10 HP, 17 Ljud av, 18 Mata ut, 43

Snabbvägledning

81

mus, 10 Off. Se stänga av dator On, 5 Skriv ut, 17 Sök, 17 specialtangenter, 14 Start, 9 Strömbrytare, 5 Vänteläge, 17 knappen Anslut, 36 kombinationsenhet, 55 komponenter, 5 konfigurera om tangentbordsknappar, 19 kontakter på datorns baksida, v, 59 på datorns framsida, vi, 58 symboler på chassi, 61 kontakter på baksidan, 59 kontakter på framsidan, 58 Kontrollpanel, öppna, 9 kringutrustning, 5

82

HP Pavilion-hemdator

L lands/regionskoder för for DVD, 53 Ljud avstängningsknapp, 18 ljud, felsökning, 68 logga ut, 9

M meddelanden från HP läsa, 64 sätta igång, 65 slå på, 64 stänga av, 64 Microsoft XP, hjälp, xix, 4 mikrofon, 21 justera volym, 22 modem, installera, 30 MPEG video, spela upp, 56 mus använda, 10 automatisk rullningsfunktion, 11 felsökning, 71 hjulknapp, 11 knappar, 11 optisk, 10

panoreringsfunktion, 12 rullning, 11 styrkula, 10 vänsterhänt, 11 musik Hjälp i MusicMatch Jukebox, 47 MusicMatch Jukebox, 18, 45 spela upp, 45, 47 tangentbordsknapp, 18 Windows Media Player, 47

N Nät. Se Internet, om nätspänningskrav, 1 nätverksadapter ansluta, 32 om, 32 nätverkskabelvarning, 33 nätverkskort, 32 NIC, 32

Off-knapp. Se stänga av dator ogiltigt media-fel, 72 On-knapp, 5 online-handböcker, 4, 37, 38 operativsystem, 9 operativsystem, hjälp, xix, 4 Outlook Express skicka e-post, 41 ta emot e-post, 42

P panorering, rullningsmus, 12 problem bildskärm, 70 datorn fungerar inte, 69 DVD-R-skivan fungerar inte, 55 DVD-RW-skivan fungerar inte, 55 felmeddelande, 72 inget ljud, 68 mus, 71 skrivare, 68 starta datorn, 67 tangentbord, 71, 72

problemlösning, felsökning, xiv produktmeddelanden, 63 program återinstallera, 78 avinstallera, 77 raderat, 73 skadat, 73 uppdatera, 37 Programåterställning, 73 Programåterställning, varning, 74 programvara söka, xv

R raderat program, 73 regionkod, 53 registering hos HP, ix, 6 RSI (repetitive strain injury), 8 rullningsmus, 11

S självstudier i Hjälp, 10 skadat program, 73 skicka ett e-postmeddelande, 39

Skriv ut-knapp, 17 fungerar inte, 72 skrivare, felsökning, 68 skrivbord, xi skrivbordstour, xvi söka efter filer eller mappar, 9 söka på Internet, 29 Sök-knapp, 16 specialerbjudanden, 63 spela upp DVD-filmer, 50 skivtyper, 55 stänga av dator, 23 meddelanden från HP, 64 stänga av dator, 23 starta datorn första gången, 5 Start-knapp, 9 Start-meny, innehåll, xii, 9 Strömknapp, 5 supportuppdateringar, 4 symboler på chassi, 61 Systemåterställning, 73, 74, 75 Systemåterställning, varning, 74 systemuppdateringar, 63 Snabbvägledning

Sakregister

O

83

T

U

ta bort program som inte behövs, 77 ta emot e-post, 39 tangentbord alfanumeriska tangenter, 12 felsökning, 71 funktioner, 15 funktionstangenter, 13 konfigurera om knappar, 19 numeriska tangenter, 14 piltangenter, 13 typer av knappar, 16 teknisk support, 37 tekniska specifikationer, 37 Telefonnummer till support, xvii, 4, 7 terminologi för DVD, 52 tillgängligt hårddiskutrymme kontrollera, 77 öka, 77 tips, 63 tunnelseende, syndrom, 8

uppdatera drivrutiner, 37 program, 37 system, 63 uppdateringar från HP, 63 URL använda, 36 definierad, 28 Utmatningsknapp, 43

84

HP Pavilion-hemdator

V Vägvisare, xvi, 62 välja program eller dokument, 9 vänteläge automatiskt, 26 manuellt, 24 om, 23 Vänteläges-knapp, 17 viloläge manuellt, 25 visa handböcker på skärmen, 62

visning e-post, xvi Internet, xvi programvara, xvi skrivbord, xvi volym justera, 19, 68 justera mikrofon, 22 kontroller, 18 visa volymikon i aktivitetsfältet, 20 Volymkontroll, inställningar, 20, 21

W Web. (Se även Internet) definierad, 28 webb sida, 28 Webb plats, 37 söka på, 29 webbläsarprogram, 35

Sakregister

Windows, 9 Windows Media Player, 47 Windows XP enhetsdrivrutiner, 37, 68 Hjälp, xix, 4 WinDVD kontrollpanel, 52 starta, 51 World Wide Web (WWW), definierad, 28

Y yta, använda musen på, 10

Snabbvägledning

85

86

HP Pavilion-hemdator

© Hewlett-Packard Company 2002 alla rättigheter förbehålles

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF