här

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download här...

Description

www.nimai.info www.vrinda.se

Mystiska Krafter Mystiska krafter – ett mål att sträva efter? Käre vän, många människor talar om yoga nuförtiden. Yoga betyder förening. förening med sanningen, med fullkomligheten; det betyder att rena sig och ta sig ur okunnigheten. Det är det som är det viktiga här i livet. Men man hör också talas om yogier som kan utveckla mystiska krafter, och det finns människor som är mycket attraherade till dessa krafter för att de vill härska här i världen. De vill ha kraft att hela, kraft att kunna se in i framtiden, kraft att manifestera saker. Man brukar tala om åtta mystiska krafter som mäktiga yogier vill uppnå: Anima-siddhi syftar på den kraft genom vilken man kan bli så liten att man kan komma in i en sten. Kraften att bli så lätt att man kan sväva i luft eller flyta på vatten. Laghima är den mystiska kraft som gör så att man kan komma till solen helt enkelt genom att använda solens strålar. Prapti är den kraft som gör att man kan stäcka ut sin hand vartsomhelst och vidröra vadhelst man vill, till exempel månen med sitt finger. Man kan sitta på en viss plats, och ifall man vill, så kan man plocka frukt i en trädgård tusentals kilometer därifrån. Isita: med denna kraft kan man skapa eller förinta en hel planet helt enkelt genom att önska det. Vasuta: genom denna fullkomning kan man ha vadsomhelst under sin kontroll. Detta är en sorts hypnos som är nästan oemotståndlig. Prekamya (magi): genom denna kraft kan man få eller göra vadhelst man önskar. Man kan till exempel låta vatten komma in i sina ögon, och efteråt låta det komma ut samma väg genom sin blotta vilja. Kamavasayita gör att man kan hindra naturen, det vill säga göra det omöjliga. Förutom dessa yoga-krafter finns det andra, som telepati och telekinetik, etc., som en del personer längtansfullt anstränger sig för att nå, för på så sätt ger de näring åt sitt ego här i världen – krafternas ego. Egot att ha något som de andra inte har, egot att till och med bekräfta att de kanaliserar Guds kraft genom sina händer. Allt detta är egentligen en stor avvikelse på den transcendentala vägen. Det är mycket farligt. Våra andliga mästare fokuserar hellre på att vi måste söka vårt hjärtas fulländning. Det slutliga målet är att förstå Guds vilja. Om någon är intresserad att själv bli Gud, om någon vill att det inte ska finnas någon som står över honom, utan att han själv får vara den högsta auktoriteten både över sig själv och allt som rör honom, då har han ett jättestort falskt ego. För hur det än är när det gäller Gud, så är Han den som uppehåller alla. Den som inte uppe-

håller alla kan inte kalla sig Gud, ifall inte själva ordet skulle sakna mening. Var ärlig, min vän. Du kan inte ens uppehålla dig själv, och än mindre andra människor. Moder natur är den som uppehåller alla, och hon och hennes Högste regissör är de som verkligen förtjänar att dyrkas, beundras och äras. Som människor är vi snarare experter på att skapa problem, så vi borde varmt tacka Gudomens Personlighet för att Han uppehåller oss, skyddar oss och leder oss till fulländning. På Bhakti yogas väg strävar vi inte efter mystiska krafter. Vi vet att den största mystiska kraften redan visat sig genom allt som omger oss, inklusive vår egen förmåga att tala om dessa ämnen. Guds mystiska krafter är oändliga, och det är också visst att vi kan vara stora vetenskapsmän, stora musiker och mycket annat. Likaså kan en yogi på sin väg utveckla vissa krafter, men om han är ouppmärksam och förlorar målet ur sikte, förlorar han allt det stora som han gjort. Detta är verkligen en varningens röst som våra andliga läromästare gett oss, för att vi inte ska glömma, att läkedomens krafter och kraften att råda andra, alltid måste vara som ett offer till Herren och ge Honom all ära. Givetvis, alla har den helande förmågan i sina händer när man ger ömhet och omsorg till sjuka människor. Men de som själva vill ta åt sig äran för sådana händelser, som till exempel helanden, och inte erkänner den Högste Herrens position, sådana människor förslösar denna sin mänskliga form och förmågan att representera den Högsta Kärleken, på grund av att de är så självupptagna genom de många lockelser som finns här i världen. Först är det pengarna som distraherar människor, sedan är det attraktionen för det motsatta könet, och sedan blir man distraherad av berömmelse, och just berömmelsen är något som kommer med de mystiska krafterna. Det finns de, som efter att ha uppnått vissa krafter, gör en billig föreställning för att sälja sitt förvärv eller attrahera anhängare genom några av sina kraftdemonstrationer, genom att låta sig begravas under jord, eller liknande saker. Men om vi verkligen är intresserade av att nå livets fulländning, får vi inte låta oss förvillas eller roas av sådana billiga saker som till och med själva vetenskapen hos materialisterna helt har övervunnit. Vi har hört om yogis som lärt människor att sväva, men det är något som inte går att jämföra med kapaciteten hos flygplanen som kan transportera folk från en kontinent till en annan på kort tid. Vi har också hört om folk som behärskar vattnen eller som tränger igenom jorden eller flyttar saker från en plats till en annan. Men den moderna vetenskapen har utvecklats på ett så spektakulärt sätt, att man till och med kan göra tunnlar i bergen. Då är det bättre att vi försöker fästa uppmärksamheten på den största av människans gåvor, nämligen gåvan att älska, istället för att vara likgiltiga och exploaterande. Och detta mirakel, denna kärlekens kraft, kan bara utvecklas när man rörs av krafterna hos ett helgon, en Herrens rene hängivne.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF