Hst 3 - Webs

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Middeleeuwen
Share Embed Donate


Short Description

Download Hst 3 - Webs...

Description

Hst 3 Par 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Waarom werden Nederland en België door de leiders van de grote Europese landen bij elkaar gevoegd? In welk jaar ontstond het koninkrijk der Nederlanden? Wat betekent het dat Nederland een constitutionele monarchie werd? Waaruit bestond de volksvertegenwoordiging/parlement? Wie had de meeste macht? In welk jaar scheidde België zich alweer af van het Koninkrijk? Wanneer werd Willen II koning? Wat was er in heel Europa in 1848 aan de hand? Wat wilden de burgers overal? Waarom liet de koning een nieuwe grondwet maken onder leiding van Thorbecke? Welke drie belangrijke veranderingen stonden er in de nieuwe grondwet? Waarom was Nederland nog geen echte democratie?

Par 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wat voor soort samenleving was Europa vanaf de Middeleeuwen geweest? Vanaf wanneer en waar kwamen de eerste fabrieken? Wat was het grote voordeel van het produceren in fabrieken? Waarom wordt de periode tussen 1760 en 1850 de periode van de Industriële revolutie genoemd? Noem drie gevolgen van de industrialisatie. Hoe heet het economisch systeem dat toen ook tot ontwikkeling kwam? Wie hadden het meeste kapitaal in handen? Hoe kwamen prijzen en lonen tot stand? Schrijf puntsgewijs de belangrijkste kenmerken van het leven in de stad op. Wat is de conclusie over de leefomstandigheden van de arbeiders?

Par 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Vanaf wanneer begon Nederland te industrialiseren? Waaruit blijkt dat de werkomstandigheden slecht waren? Waarom richtten arbeiders vakbonden op? Wat waren de belangrijkste eisen van de arbeiders? Wat was het socialisme? Noem drie kenmerken van het socialisme. Op welke manier dachten de meeste socialisten in Europa veranderingen te kunnen bereiken? Hoe heette de belangrijkste Nederlandse socialistische partij? Noem vier dingen waar die partij voor streed. Wat was de bedoeling van sociale wetten? Wat was de eerste sociale wet? Wat werd er in de arbeidswet van 1889 bepaald?

Par 4 35 36 37 38 39 40 41 42

Op welke manier kregen steeds meer mannen stemrecht? Waar gingen vrouwen voor strijden? Waar zette de VVK zich in? Hoe heet de bekendste feministe? Hoe heetten alle bewegingen die opkwamen voor de rechten van vrouwen? Noem twee dingen die de eerste feministische golf wilde opheffen. Welke rechten kregen alle mannen in 1917? Wanneer kregen vrouwen ook algemeen kiesrecht?

Par 5 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Wat veranderde er in de 19e eeuw aan de manier waarop Europese landen met gebieden in de rest van de wereld omgingen? Hoe noemen we die periode waarin dat gebeurde? Waarvoor gebruikten Europeanen de koloniën? Wat betekent nationalisme? Wanneer kwamen de bezittingen in Indonesië in bezit van de staat? Welk eiland veroverden de Nederlanders het eerst op de inheems vorsten? Op welke manier kreeg Nederland winst van de kolonie? Welke gevolg kon dit hebben voor de bevolking? (laatste alinea) Welke gebied was slechts met veel moeite en geweld te veroveren door Nederland? Waarom voelden veel Europeanen zich beter dan andere volken?

par 7 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Wat voor bestuursvorm had Japan? Welke groep had in praktijk ook veel macht? In welke eeuw kwamen de eerste Europeanen (Portugezen) in Japan? Welke twee doelen hadden de Portugezen? Waarom werden de Portugezen uit Japan verdreven? Wie mochten toen alleen nog blijven in Japan? Hoe heette het eilandje waarop de Nederlanders mochten verblijven? Waarom braken de VS Japan in 1854 open? Op welke manier wist keizer Meiji Japan binnen korte tijd sterk te maken? Deed Japan ook mee aan het imperialisme? Waarom was het een schok voor de Europeanen dat Japan van Rusland won?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF