Humanistiska fakulteten MEDDELANDE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Humanistiska fakulteten MEDDELANDE...

Description

Humanistiska fakulteten Fakultetssekreterare C Flodin

MEDDELANDE 2009-12-09

A 2 2555/09

LEDAMÖTER VALDA AV HUMANISTISKA FAKULTETEN I HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN MANDATPERIODEN DEN 1 FEBRUARI 2007 – 31 DECEMBER 2009 Ledamöter Margareta Hallberg professor i vetenskapsteori, dekanus, utsedd av rektor Martin Hellström universitetslektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, prodekanus, utsedd av rektor Yvonne Leffler professor i litteraturvetenskap Håkan Karlsson universitetslektor i arkeologi Lena Martinson universitetslektor i genusvetenskap Marcus Nordlund universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning Ola Sigurdson professor i religionsvetenskap med särskild inriktning på tros- och livsåskådningsvetenskap Filip Radovic universitetslektor i filosofi med didaktisk inriktning Lars Borin professor i språkvetenskaplig databehandling Maria Sjöberg professor i historia Gunhild Vidén professor i latin I tjänsten Christer Flodin

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF