Humanistiska programmet – HU

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Humanistiska programmet – HU...

Description

kungshögaskolan

Humanistiska programmet – HU Möt en internationell värld genom utlandsresor och utbyten med andra länder Är du intresserad av språk? På humanistiska programmet läser du mest språk av alla program. Här lär du dig moderna språk som franska, spanska och tyska, men också klassiskt latin.

Utbyten och studieresor i Frankrike, Spanien och Tyskland Genom våra populära utbyten och studieresor i Frankrike, Spanien och Tyskland lär du dig språket på bästa sätt – på plats.

Latin – genvägen till ett internationellt ordförråd Latin är urmoder till många språk, t.ex. franska och spanska, så därför lär du dig ett internationellt ordförråd och mycket matnyttig grammatik. Latinet är också vår kulturs kärna, eftersom latinet har talats och skrivits i hela Europa under tvåtusen år. Även idag lever latinet kvar i vetenskapligt fackspråk, t.ex. inom medicinen.

Lär dig språkets ursprung Hos oss läser du även ämnet Människans språk. Här lär du dig skillnader och likheter mellan olika språk, hur och varför språk utvecklas och förändras. Du studerar också språkets äldsta ursprung och läser om manligt och kvinnligt språk och olika gruppspråk.

www.mjolby.se/gymnasium

Stor behörighet och många yrkesvägar Efter gymnasiet kan du arbeta med språk, till exempel inom turism som reseledare, eller studera vidare till lärare, journalist, tolk och översättare. Språk går också utmärkt att kombinera med andra ämnen, som ekonomi och juridik. Många svenska företag har dotterbolag utomlands och är därför i stort behov av människor som kan språk, inte bara engelska. Eftersom humanistiskt program är ett brett program ger det dig behörighet att studera många andra ämnen än språk, som psykologi, filosofi och historia. Vill du veta mer om programmet? Kontakta Camilla Byrsjö [email protected]

Humanistiska programmet – HU Programstrukturen gäller för elever som börjar hösten 2012 med reservation för ändringar.

Gymnasiegemensamma ämnen — 1150 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2 Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Religionskunskap 1

100 100 100 100 100 100 50

p p p p p p p

Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Alternativt läses Svenska som andraspråk

100 100 100 100 100

p p p p p

Programgemensamma karaktärsämnen — 350 p Moderna språk* Människans språk 1 Filosofi 1

200 p 100 p 50 p

* Kungshögaskolan erbjuder de moderna språken franska, spanska och tyska.

Gymnasiearbete — 100 p Inriktning — 500 p Språk

Internationella relationer**

Moderna språk* Latin – språk och kultur 1

300 p 100 p

100 p

** Programfördjupningskurs som programprofil på Kungshögaskolan

Individuellt val — 200 p + Programfördjupning — 200 p Exempel på valbara kurser

Moderna språk* Engelska 7 Retorik Matematik 2 Entreprenörskap Filosofi 2 Psykologi 1

Programansvarig Camilla Byrsjö [email protected]

100 100 100 100 100 50 50

p p p p p p p

Psykologi 2 Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Latin – språk och kultur 2 Naturkunskap 2 Ledarskap &

Kungshögaskolan

Skolans expedition: 0142-850 12 Adress: Gymnasievägen 1, Mjölby Postadress: Mjölby Gymnasium 595 80 Mjölby

50 p 50 p 100 p 100 p 100 p

organisation 100 Webbutveckling 1 100 Fotografisk bild 100 Estetisk kommunikation 100 Idrott och hälsa 2 100 Idrottsprofil 100-200 Musikprofil 100-200

p p p p p p p

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF